ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD"

Transkript

1 ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning Regnskap Forslag til handlingsplan 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 9. Valg

2 4. ÅRSBERETNING 2010 A) ÅRSMELDINGENS PERIODE B) STYRET / STYREMØTER C) REPRESENTASJON D) ARRANGEMENTER E) FYLKESSTYRETS BETRAKTNING F) MEDLEMSTALLET G) ØKONOMI H) AVSLUTNING A) ÅRSMELDINGENS PERIODE Årsmeldingens periode er fra: B) STYRE / STYREMØTER I denne perioden har styret bestått av: LEDER : THOR HENNING NILSEN NESTLEDER : CAISSA GJØLBERG SEKRETÆR : KRISTINE LINDHØY KASSERER : Ivaretatt av leder STYREMEDLEM 1 : KATHRINE IMS STYREMEDLEM 2 : INEZ ISABEL ARNESEN VARA MEDLEM 1 : ANN KATHLEEN HANSEN VARA MEDLEM 2 : ARE ANDREASSEN Styret har i perioden hatt 5 styremøter + telefonisk kontakt og kontakt pr. . C) REPRESENTASJON Årsmøte i FFO Vestfold: Thor Henning Nilsen Landsmøte FFHB i Tromsø april (Kristine Lindhøy, Caissa Gjølberg og Thor Henning Nilsen) Fylkeslederkonferanse november 2010 Soria Moria- Oslo. (Kristine Lindhøy, Tommy Lindhøy og Thor Henning Nilsen) Landsstyret: Thor Henning Nilsen satt i landsstyret frem til landsmøtet i april. som Uavhengig representant 1-2 og Kristine Lindhøy var vararepresentant for Thor Henning i samme periode. Styremedlem i FFO Vestfold: Inez Isabel Arnesen Brukerrepresentant NAV Vestfold: Kristine Lindhøy Brukerrepresentant Sykehuset i Vestfold: Thor Henning Nilsen

3 Utover dette har FFHB Vestfold Delt ut julegaver til Barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold. D) ARRANGEMENTER FEBRUAR Ungdomsleir på Gautefall. FEBRUAR Årsmøte Pizzanini i Tønsberg. Vi hadde årsmøte onsdag 16. februar. Det var 17 personer til stede hvorav 9 stemmeberettigede. MAI AUGUST AUGUST OKTOBER Sverigetur Det var 10 familier, 22 barn/unge og 17 voksne som reiste på langweekend til Daftö ved Strömstad. Det var en fin tur med aktiviteter og sosialt samvær for både store og små. Også denne gangen var det full klaff med været. Ungdomsleir på Randøya ved Kristiansand. 2 deltagere fra Vestfold. Nordisk Leir i Danmark der Marine Unneberg deltok Hjertesyke barns dag ble utsatt til oktober og vi var heldige og fikk stand inne på Kremmerhuset i Tønsberg der vi var godt bemannet, godt synlige, sentralt plassert og hadde mange besøkende. Vi hadde også med oss regionslederen for Foreningen for Voksne med medfødt hjertefeil, Siri Kristiansen. Etter markeringen samlet mer enn 20 store og små seg til bowling og pizza. Oktober arrangerte vi familiedag med ridning på Melsom Gård der 5 familier deltok. Dessverre ble dagen noe redusert da det var så kaldt at utegrillingen ble avlyst. Omvisningen på gården var likevel gøy og det å få ri var for mange det store høydepunktet. NOVEMBER Julebord i Langesund den 29. november Det var denne gangen 45 deltagere.

4 E) FYLKESSTYRETS BETRAKTNING 2010 har vært et år med store organisatoriske endringer for foreningen. Foreningen for Voksne med Medfødt Hjertefeil (FMH) ble etablert på Landsmøtet i april 2010 og hjertebarn over 18 år kan ikke lenger være medlemmer i FFHB, men i den nye foreningen, Foreløpig har det blitt etablert et landsstyre og regionstyrer som drar den nye foreningen i gang. FFHB Vestfold vil på sikt oppleve redusert medlemstall og må ta de økonomiske konsekvenser som følger av lavere medlemstall. Samtidig er det fullt mulig å fortsette i FFHB selv om barna blir over 18 år, enten som hovedmedlem eller støttemedlem. Styret har diskutert dette og er innstilt på at alle foreningens tilbud skal gå til alle medlemmer, uansett form. På sikt kan vi bli nødt til å differensiere egenandelene slik at de med hjertebarn under 18 år har en lavere egenandel enn andre. Som tidligere år var turen til Sverige i pinsen årets høydepunkt for mange og en tradisjon som videreføres. Denne leiren viser til fulle hvor viktig det er å ha med de gamle medlemmene og at mange av de som er for gamle for FFHB fortsatt setter pris på fellesskapet og ønsker å delta. Dette har en svært god effekt på fellesskapet og gir inspirasjon til nye medlemsfamilier og hjertebarn. Region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene) sammen med Rogaland inviterte fylkene i regionen til vinterleir på Gautefall og 4 ungdommer fra vår region deltok og hadde en flott lang-weekend. Sommerleiren på Radøya ved Kristiansand ble arrangert som vanlig. I tillegg deltok en ungdom på Nordisk Ungdomsleir i Danmark sommeren Fylkeslaget ønsker fortsatt å støtte ungdommer som reiser på leirer og samlinger. Støtte vil variere avhengig av type arrangement.

5 Til norsk og nordisk leir støtter vi medlemmet direkte og til regionsleirene støtter Vestfold arrangementene direkte slik at egenandelen kan holdes så lav som mulig. Styret er også fornøyd med at Sentralsykehuset i Vestfold (SIV) planlegger å sette større fokus på de voksne med medfødt hjertefeil. Dette har vi argumentert for i flere år og nå er det vedtatt at tilbudet skal etableres om et par år. Prosjektet er inne i planleggingsfasen. Samling rundt grillhytta på Daftö. Ridning på Melsom Gård

6 Hjertesyke barns dag, med tre flinke ambassadører. Full fart på stand.

7 Pizzakos Utenriksteateret fremfører: Batman redder forulykket sparkesyklist.

8 F) MEDLEMSTALLET Pr hadde vi 75 hovedmedlemmer (en økning fra 66) og 30 støttemedlemmer (økning fra 24). Vi har også 64 hjertebarn i foreningen, 3 mer enn året før. Dessverre har det vist seg at enkelte medlemmer ikke betaler sin kontingent og etter 1-2 år blir disse strøket som medlemmer i FFHB. FFHB Vestfold arbeider med å få til et system der vi i Vestfold har større kontroll på våre medlemmer og kan ta kontakt med disse når noen er i ferd med å bli slettet. Samtidig er det viktig at medlemmene påser at FFHB har registrert rett adresse. Enkelte faller ut av systemet fordi vi i FFHB ikke får informasjon ved flytting eller ved endring av -adresse / telefonnummer. Samtidig vil vi igjen påpeke at det er svært nyttig for FFHB i Vestfold å ha oppdaterte mail-lister i tillegg til rett adresse og telefonnummer. G) ØKONOMI Foreningen har en grei økonomi der det i 2010 også ble et overskudd. H) AVSLUTNING. Budsjetterte inntekter: ,00 Virkelige inntekter ,85 Budsjetterte kostnader ,00 Virkelige kostnader ,29 Budsjettert overskudd 3 900,00 Virkelig overskudd ,54 Det sittende styret vil få takke medlemmene for tilliten og alle bidrag denne perioden. Selv om 2010 ikke har vært et år som vil og inn i historiebøkene som det store året i FFHB Vestfolds historie, har året vært på det jevne. Samtidig vil vi påpeke at vi er avhengig av engasjerte medlemmer som er villige til å bidra til fellesskapet. Styret har alltid plass til engasjerte medlemmer. Også i år ønsker styret å informere om at vi av både praktiske, økonomiske og administrative årsaker ønsker å sende mest mulig informasjon om arrangementer på og at informasjonen i tillegg legges ut på foreningens hjemmesider. Håper alle som ønsker informasjon melder fra om sin mail-adresse til En rekke medlemmer er allerede registrert og har fått info på mail den seneste tiden. Disse behøver nødvendigvis ikke gi oss beskjed.

9 VEDLEGG: REGLER FOR MEDLEMSSKAP: 4. Medlemskap Foreningen for hjertesyke barns målgruppe er: 1. Foreldre / foresatte som har eller har hatt ett eller flere hjertesyke barn. Foresatte kan fortsette sitt hovedmedlemskap i Foreningen for hjertesyke barn etter at hjertebarnet er fylt 18 år. 2. Barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil. Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap: 1. Hovedmedlem Familie bestående av mor (foresatt) og/eller far (foresatt) og barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil i samme husstand. Begge foresatte blir stemmeberettigede medlemmer for ett betalt hovedmedlemskap. Foreldre med ulike adresser må tegne hvert sitt hovedmedlemskap, dersom begge skal være medlem. De foresatte har like rettigheter. 2. Støttemedlem Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen. Støttemedlemmer har ikke stemmerett eller talerett, men kan møte som tilhørere ved landsmøte/årsmøte. 5. Kontingent Kontingentens størrelse fastsettes av Landsmøtet, og fordeles etter følgende nøkkel: - Hovedmedlem 50 % fylket, 50 % sentralt - Støttemedlem 100 % i fylket hvor de er medlem.

10 5. REGNSKAP Se også eget vedlegg. REGNSKAP 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Loddsalg 3 595, , ,00 Gaver 0,00 0,00 0,00 Gaver til Prosjekt/ aksjoner 5 000,00 0, ,00 Overfør. Medl. Kont , , ,00 Overføring fra FFHB Sentralt, Leire 0, ,00 Overføring fra FFHB Sentralt, Prosjekt julekortaksjon , , ,00 Offentlig tilskudd , , ,00 Momsrefusjon 0, , ,00 Egenandel arrangementer 19125, , ,00 Grasrotandelen , , ,75 Hjertesyke barns dag 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter , ,00 0,00 Renter Sum INNTEKTER , , ,75 KOSTNADER Lønn 0,00 0,00 Kostnader i forb. med loddsalg 0, ,00 686,00 Styrehonorar 0,00 0,00 0,00 Årsmøte 1 878, , ,00 Møtekostnader 395, , ,00 Rekvisita, porto og lignende 1 729, , ,00 Kostnader i forb. Med prosjekt 8 816, , ,80 Gaver 1 385, ,00 400,00 Kostnader arrangement 59575, , ,00 Revisor-honorar og regnskapsprogam 9 125, , ,50 Hjertesyke Barns dag 6 308, ,00 0,00 Medlemsskap og web 1 850, , ,00 Kostnader deltagelse 3 780, , ,00 Fylkeslederkonferanse/landsmøte Andre kostnader 135, , ,63 Bankgebyr 194,00 100,00 62,00 Tap på fordringer Sum KOSTNADER , , ,93 Renteinntekter av bankinnskudd 235,98 ÅRSRESULTAT (Overskudd) , ,82

11 6. AKTIVITETSPLAN FFHB VESTFOLD 2011 Vi ønsker en debatt på årsmøtet der medlemmene kommer med forslag til hvilke aktiviteter vi skal videreføre og hva vi ønsker nytt. FEBRUAR REGIONSLEIR FOR UNGDOMMER MARS ÅRSMØTE APRIL FYLKESLEDERKONFERANSE (styret) MAI JUNI FAMILIETUR I PINSEN - SVERIGE JULI/AUGUST NORSK OG NORDISK LEIR AUGUST REGIONSLEIR RANDØYA SEPTEMBER HJERTESYKE BARNS DAG OKTOBER BOWLING NOVEMBER FYLKESLEDERKONFERANSE (Styret) NOVEMBER/DESEMBER JULEBORD M/ BADING ANDRE ARRANGEMENTER SOM VI ARBEIDER MED MEN IKKE HAR DATOFESTET: Foldvik Familiepark Bowling/lekeland (Ikke alle disse vil bli arrangert, men styret arbeider med å legge til rette for at flere av de nevnte kan gjennomføres. Dato kommer vi tilbake til) 7. Innkomne forslag Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet innen fristen.

12 8. Budsjett Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Konto INNTEKTER 100 Loddsalg 4 000, , , Gaver 0 0,00 0, Gaver til Prosjekt/ aksjoner (FFHB Vestfold) ,00 0, Overfør. Medl. Kont , , , Overføring fra FFHB Sentralt, Leire 0 Overføring fra FFHB Sentralt, Prosjekt , , , julekortaksjon 140 Offentlig tilskudd , , , Momsrefusjon , Egenandel arrangementer , , , Grasrotandelen , , , Hjertesyke barns dag 0,00 0,00 0, Andre inntekter , , , Renter 300,00 235,98 100,00 Sum INNTEKTER , , ,00 KOSTNADER 100 Lønn 0, Kostnader i forb. med loddsalg 1 500,00 0, , Styrehonorar 0 0,00 0, Årsmøte 4 000, , , Møtekostnader 1 500,00 395, , Rekvisita, porto og lignende 4 000, , , Kostnader i forb. Med prosjekt , , , Gaver 1 000, , , Kostnader arrangement , , , Revisorhonorar og regnskapsprogram , , , Hjertesyke Barns dag 2 000, , , Medlemskap og web 2 500, , ,00 Kostnader deltagelse 4 000, , , Fylkeslederkonferanse/landsmøte 290 Andre kostnader 1 000,00 135, , Bankgebyr ,00 100,00 Tap på fordringer Sum KOSTNADER , , ,00 ÅRSRESULTAT (Overskudd) ,

13 9. VALG AV STYRE I FFHB VESTFOLD VALGKOMITEENS FORSLAG: LEGGES FREM PÅ ÅRSMØTET =====================================================================

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Hjerterom. Hva skal jeg bli? DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil! Snu bladet og les Hjerterom sidene for

Hjerterom. Hva skal jeg bli? DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil! Snu bladet og les Hjerterom sidene for Hjerterom Nr. 3 2011 DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE Alt er kjekkere når man kan dele en opplevelse med noen. Gleden blir dobbelt så stor. Jeg kan ta ett eksempel fra min egen hverdag. Yngste datteren

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer