Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30"

Transkript

1 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har betalt kontingent. Årsmøte for året 2011 (kl ) Sakliste: 1. Åpning med: godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive referatet. 3. Behandle årsmelding for Behandle regnskap for 2011 i revidert stand 5. Behandle innkomne forslag og saker. 6. Fastsette medlemskontingent for Styret foreslår uendrede satser for medlemskap i Vedta budsjett Behandle organisasjonsplan Valg av: a) Leder og nestleder b) Kasserer og styremedlem c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.(padle og Ro- ting og Lillehammer Idrettsråd) d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Valgkomiteen velges av årsmøte. Alle valg er for to år, unntatt valg av valgkomiteen, som er årlig Mjøsa 13. februar 2012 Johanne Haugen, Jan Flohr, Kai Gjessing, Frode Flaa, Peter Obel Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 1 av 7

2 Sak 4 Resultatregnskap 2011 Lillehammer Ro- og Kajakklubb Resultatregnskap pr Regnskap Regnskap 2011, konto Kostnader 5.2 Administrative utgifter 5753, , Drift/Vedlikehold bygninger og brygger 200,00 474, Kjøp utstyr voksne 6548, , Kjøp utstyr barn og unge 0,00 0, Lillehammer idrettsråd 650,00 650, Utbetaling kursinstruktører(ny post) 10608, , Egne arrangementer 3355,80 804, Aktiviteter for barn/unge 38483,00 0, Strøm 13325, , Forsikring 15546, , Utdanning av instruktører 4000, , Diverse kostnader 18708, ,00 Tap på fordringer 5200, , Ombygging naust 63466,63 0,00 delsum , ,94 Overskudd/Øking av egenkapitalen 38188, ,26 Sum kostnader , ,20 Inntekter 3.11 Medlemskontingent 54450, , Nøkkelkort 2350, , Kursavgift flattvann og elv 37470, , Utleie av kajakker og kanoer 1250, , Lagring av private kajakker 10500, , Vinterutleie av lagerplass 13000, , Kommunale tilskudd 0,00 0, Statlig tilskudd 32812, ,00 Renteinntekter 738,00 408,20 Sponsorinntekter 0,00 0, Diverse inntekter 71463, ,00 Sum inntekter , ,20 Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 2 av 7

3 Merknader til resultatregnskap 2011 Konto Kostnader Merknader til bokføring av padling 5.2 Administrative utgifter Kr 1300-reisefordeling ting 2010, Kr 961-postboksleie, Kr 900-port 6.5 Drift/Vedlikehold bygninger Kr 200-avgift til GLØR for det Jobben plukket opp og fikk kjørt unna og brygger etter flommen. Dette tiltaket burde fått støtte! 4.4 Kjøp utstyr voksne Kr 6538 er brukt til slalåmanlegg Gausa 4.5 Kjøp utstyr barn og unge Ikke brukt! 7.1 Lillehammer idrettsråd Kr 650-Fast årlig avgift 4.7 Utbetaling kursinstruktører Kr betalt til fem instruktører, ingen over kr Egne arrangementer Kr 1000-Slalåmarr i Gausa i mai, Kr 780-Pizzaavslutning, Kr 521-Kvikklunchturer Kr 1054-Pokaler/premier 4.6 Aktiviteter for barn/unge Kr Acamp utgifter for arrangement 2011 Kr 4000, støtte til Oddbjørns VM deltagelse 6.3 Strøm Kr 12325,07- Nettleie + forbruk, er svakt økende 6.4 Forsikring Kr Basis for forsikringen er: kr fullverdi bygning, kr eiendeler 4.3 Utdanning av instruktører Kr 4000; Jens Kåre og Henny tok aktiviteslederkurs i Diverse kostnader Kr 3600, retur, betalt 4000 istedenfor 400 Kr 108, Prisbelagte transaksjonsomkostninger fordelt på 11 bilag Tap på fordringer kr 5200 i manglende betaling kajakkleie 3200 og 2000 for vinterutleie båt samt manglende medlemskap for de som leier kajakkplass 6.0 Ombygging naust Kr støping av gulv, Kr Veggplater FinnFoam lister etc Overskudd/Øking av egenkapitalen Kr 38296,11. Internoverføring i 2011 var 15000kr for tre år, sum overskudd utgjør 53296,11 Inntekter 3.11 Medlemskontingent Kr fordelt på 57 familiemedlemskap, 61 enkelt medlem, 4 pensjonister, samt et æresmedlem 3.8 Nøkkelkort Kr 2350 i salg av 16 adgangskort i Kursavgift flattvann og elv Kr 37470, Det er avholdt 7 kurs hvorav 1 på elv og ett oppgradering ut fra kompetanse med til sammen 43 deltagere på ett eller flere kurs Utleie av kajakker og Kr 1250, Som tidligere år kanoer Lagring av private kajakker Kr 13000, 52 av 68 plasser er betalt. Gjenstår å purre på 16 plasser. NB disse gjelder året Vinterutleie av lagerplass Gjelder Den ene som ikke betalte før jul betalte i januar 3.13 Kommunale tilskudd Kommunen gir lite tilskudd til idrett 3.12 Statlig tilskudd Kr Lokale aktivitetsmidler har sunket fra i fjor. A-camp er en viktig premiss leverandør. Vi får støtte for ungdom 6-12 og Kr 5793,- Momskompensasjon er et nytt tiltak basert på en fast sats i forhold til brutto regnskap, Kr 319-Grasrotandel Egenandel koster kr 135/år! Tydelig at våre medlemmer ikke er gamblere, og det liker vi!. Renteinntekter Budsjetteres ikke men var i 2011 kr 738 Sponsorinntekter Ingen sponsor i Diverse inntekter Kr Skadeerstatning fra Gjensidige, Kr A-camp, støtte fra NPF, Kr Acamp påmeldings avgift, Kr 4000 (3600)-Betalt for mye for et enklet medlem!, Kr 3000-Turfølge til Oppland Fylkeskommune Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 3 av 7

4 Sak 4 Balanse 2011 Lillehammer Ro- og Kajakklubb Balanse Eiendeler pr Dnb-NOR Foreningskonto , , ,58 Dnb-NOR Servicekonto 15128,66 108,46 108,30 Fordringer , ,00 Sum eiendeler , , ,88 Gjeld og egenkapital Egenkapital , , ,00 Årets overskudd/underskudd 38296, , ,88 Egenkapital , , ,88 Gjeld 1000,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,88 LRKK eier naustet på Vingnes, og har ikke lånegjeld knyttet til dette. Fordringer 2011: En båtvinterplass, 16 kajakker og 50 medlemskap Vinterplass er betalt i januar, mens kajakker må purres på og medlemskap må anses som tap på fordringer og tas ikke med i balansen. Forsikring 2011: Vi har forsikring på bygning, eiendeler og ansvar for skade på peson og ting i Gjensidige. Bygning, premieberegningsgrunnlaget er , fullverdi Eiendeler, basis: ,- Person: Forsikringen er utvidet til å gjelde ansvar ved inntektsgivende virksomhet som ikke krever offentlig godkjent autorisasjon. Blir et medlem skadet ansees vedkomne som tredjemann i forhold til ansvarsforsikring Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 4 av 7

5 Sak 7 Budsjett 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Konto Kostnader 5.2 Administrative utgifter , Drift naust og gml. Naust , Investering utstyr , Investering utstyr barn og unge , Idrettsråd , Betaling kursinstruktører , Egne arrangementer , Aktiviteter for ungdom , Strøm , Forsikring , Utdanning av instruktører , Diverse kostnader , Tap på fordringer Ombygging naust , delsum Overskudd/Øking av egenkapitalen Sum kostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Konto Inntekter 3.11 Medlemskontingent , Nøkkelkort , Kursavgift flattvann og elv , Utleie av kajakker og kanoer , Lagring av private kajakker , Vinterutleie av lagerplass , Kommunale tilskudd 0 0 0, Statlig tilskudd , Renteinntekter , Sponsorinntekter , Diverse inntekter , delsum Forbruk av egenkapital Sum inntekter Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 5 av 7

6 Sak 7 Merknader til budsjett 2012 Legger opp til et forsiktig budsjett basert på tidligere års tall Her bør vi ta med endringer vi forutser og faste poster vi forventer skal være med. Kostnader 5.2 Administrative utgifter 6.5 Drift naust og gml. Rimelig faste hvert år Foreslåt Kr i oppgradering av låssystem for å forenkle driften. Naust 4.4 Investering utstyr Kr 47500: Havpadling planlegger å kjøpe fem nye kajakker (1 k2, 1 havkajakk, 3 racerkajakker og en padlemaskin + årer og vester Kr 12500: Elv planlegger å kjøpte en elvekajakk + åre og vester Kr 5000: Reetableing av Lillehhammer Elvesport Arena, slalåmanlegg i Gausa 4.5 Investering utstyr barn Kr 6000: Fem barnevingårer. og unge 7.1 Idrettsråd Kr 650: Fast årlig avgift 4.7 Betaling 15000: betaling til kursinstruktører. kursinstruktører 4.1 Egne arrangementer Kr 10000: Vi oppfordrer medlemmer å komme med forslag. Elv har planlagt 80 årsmarkering til kr Aktiviteter for Kr 40000: Her samler vi Utgifter til A-camp. ca kr På flattvann siden er det planer om samarbeid med en dansk klubb kr ungdom 6.3 Strøm Nesten fast årlig avgift 6.4 Forsikring Rimelig fast avgift 4.3 Utdanning av Kr 4000: Legger opp til at to medlemmer tar aktivitetslederkurs i instruktører 2012 Tap på fordringer Manglende betaling reolleie ca 3200 og en vinterbåt kr Ombygging naust Kr i sluttføring etter flommen Konto Inntekter Legger opp til et forsiktig budsjett basert på tidligere års tall 3.9 Diverse inntekter Diverse inntekter økes med som gjelder A-Camp støtte (20000) og A-camp påmelding (10000) Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 6 av 7

7 Sak 9 Organisasjonsplan 2011 Sist endret på årsmøtet 21. feb 2011 Årsmøte Klubbens øverste organ som velger Styre, valgkomite, revisorer og tingrepresentanter STYRET: - Leder. - Nestleder. - Kasserer. - 2 Styremedlemmer - 2 Varamedlemmer. Oppretter utvalg: Valgkomite - Leder - 2 medlemmer - 1 vara. Revisorer - 2 revisorer Representanter - Padletinget (3) - Rotinget - Idrettskretsen Elve Padle-utvalg Kurs-utvalg Flattvann/ Hav. Tur-utvalg Flattvann/ Hav. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Vara medlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Lillehammer 14. februar 2011 Innkalling til årsmøte 2010 i Lillehammer Ro- og kajakklubb Side 7 av 7

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer