seniorpolitikk.no Beveger folket Deltakerne hopper over Dagsrevyen Jeg forstår ikke at det ikke er flere gründere i min alder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Beveger folket Deltakerne hopper over Dagsrevyen Jeg forstår ikke at det ikke er flere gründere i min alder."

Transkript

1 nr. 2 - april 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Latteren sitter løst hos Jan Ellefsen (foran til venstre), som startet Tjukkasgjengen. (Foto Tora Herud) Beveger folket Jan Ellefsen skulle bare trene seg selv, nå gjør som han. «Tjukkasgjengen» startet med noen kompiser i Moss, to år senere er det 330 slike gjenger rundt omkring i landet. Deltakerne hopper over Dagsrevyen klokka 19 og går en tur på 5 kilometer i stedet. Det har forsker Astrid Bergland sansen for. Det gir fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Mennesker treffes og det gir inngang til nye aktiviteter. Vi trener for å bli eldre, men vi kan også trene for å bli fysiologisk yngre med opptil 30 år, sier hun. Aktiviteten er også i tråd med Helsedirektoratets oppdaterte helseråd. I tillegg til å bli mer oppmerksomme på hva slags fett og karbohydrater vi spiser, anbefales minst 30 minutters moderat aktivitet om dagen. Side 4-11 Jeg forstår ikke at det ikke er flere gründere i min alder. Se baksiden Jorun Pedersen (54) med tekno-dings for de eldste. (Foto Tora Herud)

2 2 Smilerynker: Bedre hukommelse? Det skrives mye i aviser og tidsskrifter om hva som er sunt og usunt, ikke minst om mat. Det samme fins i livsstilsprogrammer på TV. Og jeg leser, lytter og ser på det. Dette interesserer meg, virkelig. Nylig var det et program om hukommelse. Det handlet blant annet om å huske navn. Ved å bruke bestemte teknikker, er det for eksempel mulig å huske navnene på 20 personer du har vært på kurs sammen med. Eller telefonnumre. Jeg har prøvd, så jeg vet at det virker. Illusjonisten Jan Hellesøe sto bak dette siste TV-programmet, og mot slutten sa han: «Magnesium hjelper på hukommelsen, men kun dersom du spiser det i naturlige matvarer som broccoli, mandler og frukt». Etter å ha forsket litt på internett, fant jeg at det er lite magnesium i frukt, men desto mer i havregryn og andre fullkorn. Om broccoli, mandler og havregryn hjelper på hukommelsen får tiden vise. Det er i hvert fall ikke farlig å spise, sånn for sikkerhets skyld, mener jeg. Tora Herud På «Det er så mange som går på spinning, men som sitter stille resten av døgnet» sier trimdronning Kari Jaquesson til VG. Smart å satse på kompetanse og erfaring Alle delmålene i den nye IAavtalen skal spisses, sa arbeidsog sosialminister Robert Eriksson, da avtalen ble presentert i begynnelsen av mars. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge svarer på hva som legges i dette. 1 På pressekonferansen sa arbeidsminister Robert Eriksson at den nye IAavtalen skal spisses på alle delmål. Hva legger han i det? I det ligger det at vi trenger å definere mer målrettede virkemidler for bedre å kunne nå de ulike delmålene. Avtalen er meget klar og konkret hva gjelder delmål 3: Gjennomsnittlig ett år lengre i arbeid for yrkesaktive ved fylte 50 år, sammenlignet med Det vil si drøyt ½ år lengre i arbeid sammenlignet med 2013, og i gjennomsnitt cirka 12 år i arbeid (årsverk) etter fylte 50 år i 2018, mot gjennomsnittlig cirka 11 år (årsverk) i Partene skal generelt sette aktivitetsmål basert på nasjonale mål, og tilpasset utfordringer og forutsetninger innenfor de ulike tariffområdene for å støtte opp om virksomhetenes arbeid. På jakt etter fagstoff om eldre i arbeidslivet, har jeg i den senere tid kommet over noen artikler og forsk ningsrapporter om stereotypifisering. Det er noe vi alle driver med, skal vi tro forskerne, og ofte uten å være klar over at det er akkurat det vi gjør. For vårt fagfelt, seniorpolitikken, betyr det at en eldre arbeidstaker blir vurdert på bakgrunn av egenskaper man tror eldre arbeidstakere har. Disse subjektive og dessverre ofte feilaktige oppfatningene blir styrende for 5spørsmål om seniorpolitikk 2 I avtalen beskrives partenes forpliktelser, det kreves økt innsats fra arbeidsgiver, den enkelte arbeidstaker, fra tillitsvalgte og verneombud, når det gjelder delmål 1 og 2. Hvorfor står det ingenting om delmål 3? Se siste del av svaret over, og se på de andre, viktige felles forpliktelsene i avtalen. Først og fremst skal partene forplikte seg til å arbeide for et godt arbeidsmiljø med vekt på godt forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette er viktig fordi den største og mest bekymringsfulle Stereotypifiserer du? hvordan vi vurderer eldre arbeidstakere. I praksis betyr det at kolleger, ledere og den enkelte senior kan ta viktige beslutninger om seniorens yrkeskarriere basert på myter og stereotypier og ikke på fakta. Noen vanlige aldersstereotypier er for eksempel at eldre arbeidstakere har vanskeligheter med å lære seg nye ting, er mindre omstillingsdyktige og har mindre intellektuell kapasitet. Stereotypifisering kan medføre at en leder konsekvent lar være å vurdere jobbsøkere over 55 år, eller det kan være seniorer som dropper kurs

3 3 Kristian Dahlberg Hauge (37) Stilling: Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (FrP) avgangen fra arbeidslivet skjer gjennom redusert helse og uførestønad m.m. Dette må vi ta bedre tak i. I den sammenhengen er det også viktig å rette innsatsen mot særlige utfordringer i bransjer, sektorer, næringer og grupper. Dette kommer også klart fram av avtalen. 3 Hva vil vi få se av tiltak, virkemidler og strategier på delmål 3? Det er viktig å se de tre delmålene i sammenheng, også i den enkelte virksomheten. Å forebygge og forhindre tidlig utsortering fra arbeidslivet på grunn av helse og arbeidsmiljø og andre forhold i arbeidslivet, er viktig, og vi bør få bedre samlede grep om dette. Virksomheter bør dessuten i større grad utvikle et livsløpsperspektiv og et perspektiv som er mindre alderssegregert i sin personalpolitikk og personalledelse. Dessuten kan vi jobbe for å få til en noe høyere mobilitet i arbeidslivet, også blant seniorer. 4 Senter for seniorpolitikk (SSP) fremmet under forhandlingene om avtalen, forslag om å opprette en leder- og tillitsvalgtopplæring om delmål 3, og et forslag om karriereveiledning blant annet for å øke mobiliteten blant arbeidstakere over 50 år, slik OECD anbefaler. Kan det være aktuelt å jobbe videre med dette? Dette er gode innspill, som vi skal ta med inn i gjennomføringsarbeidet. Samarbeidet med Senter for seniorpolitikk er viktig i dette arbeidet, og SSP gjør en god jobb. Jeg ser dette også som ledd i å øke seniorenes mobilitet på arbeidsmarkedet, Seniorbloggerne samtidig som flere kan fortsette i sine jobber og utvikle seg videre der. Det er smart å satse videre på seniorenes kompetanse og erfaring. 5 Hva kan ledere gjøre for vise at de ønsker at seniorene skal fortsette lenger i arbeid? Vi skal se, bruke og verdsette den ressursen seniorene som oftest er. Dessuten må arbeidsgiverne bli mindre redde for å intervjue og ansette seniorer. Her er det en del uvitenhet og stereotype og gammeldagse holdninger ute og går. Framtidas vinnere i arbeidsmarkedet har mangfold i arbeidsstyrken, også aldersmessig. Jeg legger også til at vi har startet arbeidet med å se på ulike former for aldersgrenser i arbeidslivet. Disse aldersgrensene har fungert som stengsler der folk risikerte å bli sagt opp på grunn av alder. Dette arbeidet skal også skje i samråd med partene i arbeidslivet, selv om dette ikke er et ledd i gjennomføring av IA-avtalen. Tekst Tora Herud Foto ASD Om ny IA-avtale: H V O R F O R? Er det ikke nødvendig å øke innsatsen på arbeidsplassen og hos de sentrale partene for å nå delmål 3 i IA-avtalen? Eller er det slik at det er pensjonsreformen alene som skal lede til måloppnåelsen? spør Roger Moen, seniorrådgiver i SSP, i sin siste bloggtekst på seniorpolitikk.no eller kompetanseutvikling fordi de synes at de er for gamle. Det finnes mye forskning som tar livet av mytene og stereotypiene om eldre arbeidstakere, men det er vanskeligere å finne råd om hvordan man tar knekken på mytene ute på den enkelte arbeidsplass. Noen gode råd har jeg imidlertid plukket opp, og som jeg har særlig tro på: n Ledere og beslutningstakere trenger mer kunnskap og økt bevissthet om aldersstereotypier. Lederopplæring, personalpolitikk og HR-strategier bør inkludere hvordan det skal arbeides med aldersstereotypier på egen arbeidsplass. n Økt kontakt mellom unge og eldre på arbeidsplassen. Fravær av kontakt mellom generasjoner kan gi grobunn for negative stereotypier. Dersom unge og eldre arbeider tettere sammen om konkrete arbeidsoppgaver, kan det bidra til at man vurderer hverandre mer positivt. n En åpen og fordomsfri diskusjon om aldersstereotypier blant de ansatte. Forskning viser at diskusjon i seg selv vil bidra til å redusere negative oppfatninger av eldre arbeidstakere, men også øke trivselen for de eldste. Dette er tre gode, men heldigvis også ganske enkle råd. I bunn og grunn handler det om å ha en personalpolitikk med et ressursperspektiv på seniorene. Kari Østerud Direktørbloggen Tegning Siri Dokken

4 4 Tjukkasgjengen: Ble til på For litt over to år siden prøvde Jan Ellefsen (49) å jogge 2 kilometer. Etter 700 meter trodde han at han skulle dø. Han ramlet inn døra hos søsteren sin, som trodde han hadde fått hjerteinfarkt. Tjukkasgjengerne: Ut i all slags vær Norveig Kristoffersen (64) jobber i Vitus apotek Elefanten i Moss Jeg går med Tjukkasgjengen i Moss to kvelder i uka og har gjort det siden en måned etter oppstarten i Vi er noen damer som er blitt kjent gjennom Tjukkasgjengen, og som går ut og spiser sammen av og til. Norveig Kristoffersen har jobbet full stilling i Vitusapotek Elefanten i Moss i 48 år og har tenkt å fortsette til hun fyller 67 år. Tidligere gikk jeg på helsestudio, men jeg rekker ikke alt og synes turene med Tjukkasgjengen er hyggeligere. Vi kommer oss ut i all slags vær. Det er en god avkobling fra jobben, og jeg går raskere nå enn da jeg begynte. Norveig Kristoffersen (64), Anne Berge (59) og Malmfrid Lia. (47). Greit å lea seg litt Jeg begynte å gå med Tjukkasgjengen i oktober i fjor, og siden har jeg gått fire kvelder i uka. Jeg Ivar Brogård (61) bor på Jeløya og kjører hit til Halmstad i Rygge driver Brogårds Renhold fordi jeg kjenner mange her. Per Henriksen er i Moss med 19 ansatte den drivende kraften i Rygge. Noen går fort og noen går sakte, men Per passer på at alle har noen å gå sammen med. Dette er et fint tiltak. Det er for alle og det koster ingenting. Å gå hjelper på kondisjonen. Jeg er i aktivitet og vasker hele dagen, men jeg bruker andre muskler når jeg går. Det er ulike ruter på fra 3 til 6,8 kilo meter. Vi varierer. Noen går kort og noen går langt. Innimellom er det sosiale arrangementer på en pub i nærheten, slik som julebord eller tacoaften. Per er flink til å ordne det. Holder oss lenger aktive Jeg har vært med i Tjukkasgjengen i to år og går et par kvelder i uken. Kona mi går også, og det er fint å komme seg opp av sofaen. Ingen går alene, det skal Per Henriksen ha ros for, han er leder her i Halmstad. Ellers går jeg tur med hunden. Vi går Odd Roksvåg (52) platearbeider, Moss Jern og Stanseindustri forskjellige etapper og uansett vær. Selv om jeg går mye i løpet av arbeidsdagen, er det deilig med denne turen om kvelden. Vi treffer andre mennesker, blir kjent med nye og noen av dem hilser vi på i butikken. Det å begynne å gå, fikk Odd Roksvåg til å gå pilegrimstur i Nord-Spania i fjor sommer. Han gikk halvveis til Santiago de Compostela. I fjor dro jeg alene, men ble kjent med en tysker som jeg kunne gå sammen med. I år skal kona være med og gå den andre halvdelen av turen. Informasjonen om denne turen fikk jeg hos Pilegrimskontoret i Oslo, pilegrim.no Ivar Brogård (61) og Odd Roksvåg (52).

5 5 to år Jan Ellefsen. Tekst og foto Tora Herud Jeg var storrøyker og røykte 50 sigaretter om dagen fram til august Da bestemte jeg meg for å slutte og jeg varslet om det på Facebook, sier Jan Ellefsen. Til daglig er han administrerende direktør i Falk Nonfood AS, et firma som blant annet selger verktøy, leker og kjøkkenutstyr til dagligvarebutikker. Han har 50 ansatte. Problemet med å slutte å røyke var at Ellefsen erstattet sigarettene med mat. Jeg la på meg 15 kilo i løpet av noen få måneder. Jeg er 183 centimeter høy og veide plutselig 105 kilo. Så jeg la ut melding på Facebook om at jeg skulle begynne å trene. Jeg hadde ikke trent på 25 år og tok på meg et par joggesko som var like gamle og løp ut i snøvær, sier han. Begynn med å gå! Da svogeren min fikk se meg, sa han at jeg måtte ut og gå. Det var i januar for to år siden. Han ble med og to andre kom etter at jeg hadde lagt ut ny melding på Facebook. Dagen etter gikk vi 5 kilometer, det tok en time og et kvarter. Vi fikk reaksjoner som at dette hørtes gøy ut, og neste dag var vi ni som gikk ut, sier han. Etter den kvelden opprettet han en egen Facebookside som han kalte «Tjuk- kasgjengen», og stadig nye turgåere kom til. Vi var glade gutter og gikk tur hver kveld, problemet var bare at alle parkerte utenfor der jeg bor. Etter 14 dager sto det biler der og naboene reagerte. Vi var blitt rundt 100 personer da vi flyttet kveldsturene til en stor parkeringsplass på Høyden her i Moss. Grupper i Fredrikstad og Sarpsborg ba om hjelp til å opprette Facebooksider, sier Jan Ellefsen. 330 grupper på to år Så dukket NRK Østfold opp og laget reportasje om Tjukkasgjengen i Moss. Det Ellefsen ikke visste var at innslaget ble sendt i NRKs nyhetssendinger for hele landet. Da jeg kom hjem den kvelden trodde jeg at jeg hadde fått virus på PC-en. Det kom så mange eposter fra folk som hadde sett oss på TV. De neste dagene laget jeg Facebook-sider for 100 steder i landet, sier han. Nå er antall grupper, eller «chapter» som Tjukkasgjengen kaller det, økt til 330. I alt personer har registrert seg som deltakere. Det er ikke alle som bruker Facebook og derfor ikke registrer seg, så jeg antar at det kan være rundt alt i alt. Koster ingen ting Å gå med Tjukkasgjengen er gratis. Det holder med gode sko og et smil. Vi har kjøpt inn refleksvester for kroner, men disse er finansiert av lokale sponsorer og med midler fra Ekstra Stiftelsen. Alle deltakerne går med vest, slik er det lett å se hvem som er nye og ønske dem velkommen. Vi snakker litt med de nye slik at vi får høre om det er sykdom eller noe annet vi bør ta hensyn til. En dag i måneden er Etter to år med Tjukkasgjengen har jeg gått ned 17 kilo. Jan Ellefsen nybegynnerdag. Det er lett å møte opp og det sosiale betyr like mye som å gå. Derfor møtes vi for å spise pizza, synge karaoke eller ta en øl en gang i måneden, sier Jan Ellefsen, som etter to år med Tjukkasgjengen har gått ned 17 kilo. Tjukkasgjengen i Moss går fra Washland på Høyden hver kveld mandag til og med torsdag fra klokka 19 presis!

6 6 Kroppen er ferskvare og det er lurt å bruke kroppen for å ha mest mulig glede av den. Det gir deg overskudd og bedre humør.

7 7 Unngå for tidlig aldring tes øker. Det er større fare for livsstilssykdommer og du blir i dårligere humør. Dette igjen kan føre til: n Dårlig livskvalitet n Mindre sosial deltakelse n Dårligere humør n Større disposisjon for kognitiv svikt n Redusert opplevelse av mestring n Redusert selvbilde Regelmessig fysisk aktivi tet er bra for både kropp og psyke. Det er sunt å bli litt sliten. For arbeidstakere med fysisk tung jobb, kan fysisk aktivitet være ekstra viktig, sier professor Astrid Bergland. Tekst og foto Tora Herud Å gå er noe av det beste du kan gjøre. 30 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag er et minimum, det vil si at du erfarer at pusten går raskere. Det er viktig å ha litt overskudd, for totalkapasiteten avtar med årene spesielt for de som ikke bruker kroppen sin. Den som lite har, har lite å miste. Kroppen er ferskvare og det er lurt å bruke kroppen for å ha mest mulig glede av den. Det gir deg overskudd og bedre humør. Jobben vil kreve mer og mer av denne kapasiteten etter som tiden går. Men vi er forskjellige, de som er fysisk aktive blir forhåpentligvis avhengige av å være fysisk aktive, sier Astrid Bergland, som mener gange både forbedrer tankegangen og gjør oss mer kreative. Hun leder en forskergruppe om aldring, helse og velferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Å gå, gir overskudd og glede og vi opplever at kroppen er lett å mobilisere. Gå en halvtime i nærmiljøet ditt, men få opp tempoet litt. Mestrer du ting, opplever du at du takler verden i møte med nye utfordringer. Du orker å bidra mer. Er det derimot slik at vi puster og peser for det minste, gir det ingen god følelse. Da er det viktig å gradvis øke det fysiske aktivitetsnivået, det vil si komme i gang. De som har dårligst fysisk, form har muligheter for prosentmessig størst økning, sier hun. Tren for å bli eldre Moderat styrketrening 2-3 ganger i uken er det neste Bergland mener vi bør drive med. Muskelstyrke er nødvendig, og det er bra å bli sliten. Du kan kjøpe deg noen vekter eller finne noe annet hjemme som du kan bruke. Å gå i trapp med ryggsekk som har litt vekt, er veldig effektivt. Det er viktig å ha motstandsvekt når du trener, og den beste treningen er den som blir gjort. Alt i livet er ikke morsomt, og noen ganger må vi tøye egne grenser litt. Vi trener for å bli eldre, men vi kan også trene for å bli fysiologisk yngre med opptil 30 år. Det vil si at 90-åringer kan være like spreke som 60-åringer. Aldersforandringer er ofte forbundet med manglende bruk. Alder brukes ofte diskriminerende, men også som en unnskyldning. Passivitet fører til for tidlig aldring, ikke bare fysisk, men psykisk og sosialt. Fysisk aktivitet har også betydning for hjernehelsen, for å bevare den kognitive funksjonen, sier Astrid Bergland. Kognisjon handler om oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, om å ta avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon. Slik kan det gå Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Dersom vi ikke bruker kroppen, endres alle funksjoner, ifølge henne. Benvevet blir sprøere, skjelettet avkalkes, det blir endringer i hjerte- og lungefunksjonen og muskulatur og bindevev endres. Disposisjonen for sykdommer som kols, hjerte- og karlidelser og diabe- Ny jobb 50+ Men hvor mye skal vi egentlig forvente at den enkelte selv tar ansvar for helsen sin, og hvor mye skal arbeidsgiver og det offentlige legge til rette for? Enhver er ikke sin egen lykkes smed. De som har høy utdanning og tjener godt, har lettere for å ta helsebudskapet som forskere og myndigheter formidler. Men vi kommer ikke utenom at den enkelte har et ansvar for egen helse. Så, tar det tid å endre atferd, og det lønner seg for myndighetene å investere i folkehelse. Det skal ikke være en lidelse å leve, sier hun. Bra å tilhøre en gruppe Astrid Bergland har sansen for det tilbudet «Tjukkasgjengen» gir. Det gir fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Mennesker treffes og det gir inngang til nye aktiviteter. Gode rollemodeller er viktig for å få tillit til egen mestring. Det er viktig å ha en forventning til egen aktivitet: n Sette seg mål og delmål n Finne gode rollemodeller n Tro at aktivitet fører til bedring n Kjenne at kroppen fungerer n Ha tilhørighet til en gruppe Det er mindre klassedelt der folk driver fysisk aktivitet. Det sparer samfunnet for masse penger og forebygger livsstilsykdommer. Mange bor alene, så det å delta i fysisk aktivitet gjør også noe med den enkeltes tilhørighet og mulighet for å utvide interessene sine, sier hun. Skal du på jobbintervju snart? På websiden nyjobb50pluss.no gir vi gode råd til godt voksne jobbsøkere. Rådene gjelder blant annet utforming av CV, hvor du kan få hjelp i søkeprosessen og til dialogen med arbeidsgiver. Denne treffer du først når du blir innkalt på intervju. Se filmen «Jobbintervjuet» under Rekrutteringsprosessen.

8 8 -Tenk på hva du spiser Du holder vekten stabil, når du ikke spiser mer enn du forbrenner, sier avdelingsdirektør Henriette Øien om Helsedirektoratets oppdaterte kostholdsråd. Tekst og foto Tora Herud I våre nylig oppdaterte råd på nettsiden helse norge.no legger vi mer vekt på at kvaliteten på fettet og karbohydratene vi spiser skal være god. Samtidig anbefaler vi minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet om dagen, sier hun. Helsedirektoratet gir anbefalinger om kosthold for å forebygge sykdom som kreft, hjerte- og karlidelser, diabetes type 2, benskjørhet, overvekt og fedme. Mer frukt og grønt Vi anbefaler regelmessige måltider og en jevn fordeling av maten gjennom dagen. Ta med deg en liten matpakke dersom du ikke rekker å spise frokost eller orker frokost før du drar hjemmefra. 3-5 timer mellom hver gang du spiser kan være passe. Har du diabetes er regelmessige måltider ekstra viktig, sier hun. I 1950 spiste vi 30 kilo grønnsaker hver, nå spiser vi 75 kilo hver i året. Samtidig har vi økt fra 40 til 90 kilo frukt i året. Nå spiser vi mellom 320 og 380 gram frukt og grønt per dag, mens vi anbefaler 500 gram, sier hun. Mindre salt og sukker Salt, sukker og søtsaker, bakevarer med hvitt mel og noen typer fett, er innhold i mat vi bør vite mer om. Salt øker faren for høyt blodtrykk, hjerneslag og hjerteinfarkt. Det er ferdigmat, alt fra brød, pålegg, kjøtt- og fiskeprodukter og snacks som inneholder mest salt. Velg derfor matvarer merket med nøkkelhull, som inneholder mindre salt. Å spise mindre salt er noe en må venne seg til. Maksimalt 10 prosent av energien i maten vi spiser bør komme fra sukker, som brus og saft, godteri og kaker. Sukker gir ingen næringsstoffer og kan fortrenge andre næringsrike matvarer. Flytende kalorier som saft og brus kommer ofte i tillegg til det andre vi spiser. Faren for å gå opp i vekt øker dersom vi får i oss flere kalorier enn vi bruker. Sukker og melk i kaffen, kan være det lille ekstra vi ofte glemmer, sier Henriette Øien. Rikige karbohydrater og fett prosent av energien bør komme fra karbohydrater. Vi anbefaler at mye av det vi spiser bør være karbohydratrike matvarerer, helsenorge.no er Helsedirektoratets informasjonsside for deg og meg, og vi finner blant annet informasjon om: n Helse og sunnhet n Sykdom og behandling n Helsetjenester n Rettigheter Her kan du også logge deg på «Min helse» der du blant annet kan bytte fastlege, melde bivirkninger av medisiner og bestille helsetrygdkort og frikort. Nøkkelhullet Mavarer merket med Nøkkelhullet har: n Mindre og sunnere fett n Mindre sukker n Mindre salt n Mer kostfiber og fullkorn Henriette Øien.

9 9 men typen karbohydrater er viktigere enn mengden. Vi bør spise mer fullkornsprodukter, grønnsaker, frukt, bær og nøtter, men spise mindre hvitt mel, kaker, kjeks og gjærbakst. Det er mange ting vi godt kan spise mindre av, sier hun prosent av energien bør komme fra fett. Men det er flere typer fett i maten og Øien sier at kvaliteten på fettet er viktigere enn mengden. Mettet fett fra matvarer som smør, fet ost og kjøtt bør utgjøre mindre enn 10 prosent av energien. Det er for eksempel fløte og ost innblandet i andre varer vi kjøper. Dette fettet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Vi bør i stedet spise mat med umettet fett, som fet fisk (sild, makrell, ørret og laks), planteoljer, flytende margariner, bønner, linser, nøtter og avocado. Se etter matvarer med det grønne nøkkelhullsmerket, sier Henriette Øien. Måltidene: Frokost Spis gram sammalt fullkorn i løpet av dagen, som kan være: 4 skiver grovt brød 1 tallerken kornblanding og to skiver grovt brød 2 tallerkner havregrøt i løpet av dagen Bruk variert pålegg og spis gjerne mer fisk, magert kjøtt, mager leverpostei og magre oster. Spis grønnsaker agurk og gulrøtter, frukt og bær. Drikk skummet melk og spis gjerne mager yoghurt, begge er gode kalsiumkilder. Ekstra lettmelk har tilsatt D- vitaminer. Spisepause/lunsj Matpakken kan inneholde noe av det samme som til frokost. Prøv å få med frukt og grønnsaker. Kantiner har varierende tilbud, men to varme måltider (lunsj og middag) om dagen er helt greit. Middag 1/2 tallerken grønnsaker, 1/4 tallerken fisk eller kjøtt og 1/4 tallerken poteter, ris eller pasta. Spis mager og fet fisk minst 2-3 ganger per uke. Minst 200 gram bør være fet fisk (som sild, makrell, ørret og laks). Spis kjøtt 2-3 ganger per uke, men max 500 gram til sammen av rødt kjøtt (som lam, okse, kalv og svin) og bearbeidet kjøtt (som pølser og hamburgere), som er en kilde til for mye salt og mettet fett i kosten. Spis gjerne kylling eller et vegetarisk måltid hver uke Kveldsmat Middagstallerken: 200 gram stekt torsk, brunet løk, 100 gram broccoli og rotmos av persillerot, sellerirot, gulrot, kålrot og en potet. Alle rekker ikke å spise kveldsmat, dersom de spiser sen middag. Men spiser du middag klokka 17 eller tidligere, må du sikkert spise noe etterpå. Spis en brødskive med pålegg, yoghurt, frukt eller drikk et glass melk. Mellommåltider Blir du sulten mellom måltidene, kan du spise frukt, eller en neve med usaltede nøtter per dag. 5 om dagen Helsemyndighetene anbefaler oss å spise 5 porsjoner grønnsaker eller frukt om dagen. Én porsjon er 100 gram og kan være: 1 skål salat 1 gulrot eller annen grønnsak 1 middels stor frukt Fem om dagen: 100 gram av hver, blåbær, eple, avocado, tomater og broccoli.

10 10 Jenny Anne Sigstad Lie Skiftarbeid gir økt helsefare Stadig flere arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 8-16-arbeidsdag. I rapporten «Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie» har forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved STAMI sett på hva dette har si. Tekst og foto Tora Herud De fleste som har prøvd å jobbe skift, vil si at det er tyngre etter som de blir eldre. Noen studier viser at høyere alder fører til redusert evne til å hente seg inn, dårligere ytelse og mangelfull søvn. Andre studier viser ingen forskjell, men da tror vi at det kan skyldes at det er de friskeste som holder ut med skiftarbeid, og deltar i undersøkelsene. Enkelte studier viser at eldre arbeidstakere yter bedre, og man antar det skyldes at de er mer erfarne. Yngre arbeidstakere stresser kanskje mer fordi de har en hverdag med små barn, sier Jenny Anne Sigstad Lie. I rapporten kalles både turnus og skift for skift. Den tar for seg alle aldersgrupper, og er en systematisk gjennomgang av artikler skrevet om emnet i tiden 2008 til Lite søvn og overvekt Rapporten viser at arbeid utenom normal arbeidstid blant annet kan føre til søvnproblemer, psykiske problemer og problemer med hjerte og karsykdommer. Det var ikke uten grunn at arbeidstakere for noen årtier siden krevde å få 8-timers arbeidsdag og 40 timers arbeidsuke. Sykepleiere var blant de siste som fikk det. De bodde der de arbeidet, og fram til 1948 fikk ikke sykepleiere fortsette i arbeid dersom de giftet seg. Mer lønn og mer fri ser nå ut til å være viktigere for mange arbeidstakere, mens det som angår helsa blir mindre viktig. Lange arbeidsdager er en skikkelig søvntyv. Derfor er det viktig å passe på, tenker jeg, sier hun. Flere studier viser at en arbeidstid på mellom 31 og 40 timer per uke gir lavest fare for skade på jobb. Flere studier antyder at konstant for lite søvn bidrar til diabetes 2, overvekt og depresjon. Folk er så flinke til å gå på treningsstudio og å spise riktig mat, men så forsømmer de søvnen. Kanskje kunne de oppnådd vel så mye med mer søvn. 8 timers søvn er anbefalt, noen trenger mer, noen mindre. De som sover mye mer, har kanskje en sykdom. Resultat fra enkelte studier antyder at både de som sover mindre og de som sover mer, har større risiko for å utsette både seg selv og andre for ulykker, sier Sigstad Lie. Nattarbeid øker kreftfaren Men hvordan påvirkes kroppen vår av nattarbeid, av å være våken når det er mørkt og sove når det er lyst? lurer vi. Kroppen er innrettet på dag og natt, slik sola legger opp til. Et senter i hjernen tar imot signaler gjennom øynene, og regulerer døgnrytmen. Mange funksjoner i kroppen har egne rytmer, som påvirkes av senteret i hjernen. De forskjellige rytmene i kroppen trenger ulik tid på å omstille seg

11 11 Alle er fornøyd Langturnus fungerer kjempebra for meg og jeg kan tenke meg å fortsette med det, sier omsorgsarbeider Brita Stjern (51) ved Steinkjer sykehjem. Stjern har i utgangspunktet en arbeidsavtale om 30 prosents fast stilling med arbeid annenhver helg. I tillegg fylte hun på med ekstravakter. I prosjektet med utprøving av lang turnus forpliktet hun seg til 80,5 prosent stilling. «...deilig på alle måter», beskrev hun arbeidstiden som, da seniorpolitikk.no møtte henne i fjor vår. Jeg er blitt spurt om jeg kan tenke meg å fortsette med langturnus og har sagt ja, sier hun. Arbeidsdagen starter klokka 8 om morgenen og varer til klokka Pleierne jobber fire dager i strekk, deretter har de en uke fri. Så jobber de tre dager i strekk og har en ny uke fri, før de igjen skal jobbe fire dager. Og slik fortsetter det. Jeg har barnebarn i Tønsberg og synes det er fint å kunne reise oftere dit, når jeg har fri, sier Brita Stjern. Hennes inntrykk er at de yngre med barn også trives med denne arbeidstiden. Vi jobber på en helt annen måte enn før og stresser ikke med noen ting. Det skaper ro for brukerne. De samme pleierne er der når de våkner om morgenen og når de legger seg om kvelden. Og de pårørende er også fornøyd, sier hun. Mer om saken på seniorpolitikk.no Prosjekt «Muligheter og begrensninger redusert deltid» n Ble startet på grunn av høy andel deltidsstillinger og ønske fra ansatte om stillingsutvidelse, ønske fra brukerne om færre tjenesteytere og ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver. n Omfatter en avdeling for demente med 6 plasser, og en vanlig sykehjemsavdeling med 8 plasser. 18 pleiere deltar i prosjektet. n Arbeidsdagen starter klokka 8 om morgenen og varer til klokka Pleierne jobber fire dager i strekk, deretter har de en uke fri. Så jobber de tre dager i strekk og har en ny uke fri, før de igjen skal jobbe fire dager. Og slik fortsetter det. Natte vaktene jobber fra kokka 20 om kvelden til klokka 8.15 om morgenen. Alle vil fortsette De 18 ansatte som har deltatt i det to-årige prosjektet med utprøving av lange vakter, er fornøyd. Og det til tross for at de nå jobber flere timer i helgene enn før, sier prosjekt leder Anne Grete Høy ved Steinkjer sykehjem. seniorpolitikk.no skrev om det to år lange prosjektet med utprøving av lange vakter i fjor vår. Nå er prosjektet evaluert, men rapporten er ikke klar før 31. mars. Alle de ansatte vil gjerne fortsette med dette. Det er mer forutsigbart når de skal jobbe, og de fleste har større stillingsprosent enn tidligere. I tillegg til 80,5 prosents stilling tar noen ekstravakt i ny og ne, sier Anne Grete Høy. Færre er syke Antall ansatte som har blitt syke har gått ned 2012 til 2013, særlig korttidssykefraværet, fortsetter hun. De ansatte opplever mer kontinui tet i arbeidet, og de eldre, særlig de demente, blir roligere. Vaktskiftene tok mye tid før, både med forberedelse og gjennomføring. Pleierne observerer dessuten på en annen måte når de er på jobb hele dagen. De får mer tid til å lese aviser, strikke og annen egentid med hver enkelt bruker, sier Anne Grete Høy. til nytt døgn. Det tar derfor ofte lang tid å endre døgnrytmen. Det har også betydning for omstilling av døgnrytmen når vi spiser de forskjellige måltidene. Kroppen fungerer ikke likt natt og dag, sier hun. Jenny Anne Sigstad Lie har tidligere forsket på sykepleieres kreftrisiko, etter at en nordisk yrke-kreftstudie hadde vist at sykepleiere i alle de nordiske landene hadde en litt høyere risiko for brystkreft enn andre kvinner. Hennes egen studie omfattet telefonintervjuer av 1594 sykepleiere. Nattarbeid dukket opp som mulig årsak til den økte brystkreftrisikoen. En foreslått mekanisme handlet om hormonet melatonin som påvirker østrogen. Når folk jobber om natta, blir melatonininnholdet lavere, og østrogeninnholdet øker. Sigstad Lies studie viste økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk. Senere har en dansk undersøkelse av kvinner i forsvaret vist det samme. Hva er samfunnets behov? Samfunnet trenger at noen jobber ettermiddager, kvelder og netter på for eksempel sykehus og sykehjem. Så hvordan skal vi få det til uten for stor risiko for helsen? Det er bra at det er noen som tåler det, og det er viktig at skiftordninger tar hensyn til ulike forhold som er av betydning, som rotasjonsretning og arbeidsoppgaver. Noen studier tyder på at hurtigroterende skift er bedre enn å gå fast nattevakt, og lange perioder med sammenhengende nattevakter. Men vi må nøye vurdere behovet for nye tjenester i samfunnet som tvinger arbeidstakere til å arbeide om natten, eller å stå grytidlig opp om morgenen. Å stå opp tidlig, fører til underskudd på søvn og søvnighet senere på dagen, sier Jenny Anne Sigstad Lie.

12 Returadresse: SSP, Akersgt. 32, 0180 Oslo Tekno-dings for de eldste Ungdom er så opptatt av teknologiske dingser, slike som smarttelefoner og nettbrett. Vi tenkte at dette måtte kunne være et marked for de eldste også, sier Jorun Pedersen (54), daglig leder Mylifeproducts AS. Tekst og foto Tora Herud Manglende internettdekning på sykehjem og offentlige institusjoner er et større problem enn å få de eldre til å bruke ny teknologi, er Jorun Pedersens erfaring. Etter en idé fra Inger Hagen, har bedriftene «Forgetme-not AS», «Tellu AS» og «Karde AS» utviklet app-en Memas for Android-nettbrett Den er beregnet på mennesker som ikke husker så godt. Jeg kom inn i dette som konsulent hvor jeg intervjuet testpersonene i et europeisk prosjekt, og tenkte at dette er så bra at vi bare må etablere egen bedrift for å selge og markedsføre dette, sier hun. Med Memas på nettbrettet kan den eldre holde orden på daglige aktiviteter, høre på radio, lese aviser, se på bilder, se på kalender og kontakte pårørende, kun ved å berøre symboler på skjermen. Med PC, nettbrett eller mobiltelefon kan pårørende legge inn Senior Smart Jorun Pedersen viser Memas nettbrett. innhold som den eldre liker og kan ha nytte av. Godt tidspunkt i livet Jeg er utdannet geolog, men har aldri jobbet som det. I stedet fikk jeg være med å bygge opp kommersialisering av forskningsresultater, gå mellom forskning og industri og bli den første lederen i det som i dag heter «Forny2020» i regi av Forskningsrådet. Senere har jeg ledet Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune, og vært med å bygge opp Stiftelsen CONNECT, der bedrifter betaler inn en kontingent for at mindre bedrifter skal kunne få gratis hjelp. Vi var mentorer for bedrifter, og jeg har hjulpet over 100 bedrifter med oppstart, sier Jorun Pedersen. I 2012 fikk hun lyst til å starte noe selv. Jeg forstår ikke at det ikke er flere gründere i min alder: n Jeg har hus, Volvo og bikkje. n Jeg har tid. n Jeg har livserfaring og kompetanse. n Alderen har gjort meg mer modig. Som 30-åring var jeg «flink pike!» n Jeg gidder ikke lenger å ligge søvnløs og bekymre meg. Lært meg å bruke nettverket Som gründer kan du ikke være lat, du må være litt sulten på å oppnå det du vil. Jeg tror det handler litt om personlighet. Når bomben har falt, reiser jeg meg og begynner å rydde. Alderen er ingen hindring. Hovedmotivasjonen min var at jeg ønsket kontroll over egen hverdag, sier hun. Foreløpig er hun eneste ansatt i Mylifeproducts, som hun driver ved Forskningsparken i Oslo, det betyr en jobb med ansvar for teknologi, support, markedsføring og salg av Memas-abonnement. Min fordel er at jeg har et stort nettverk, og jeg har brukt mye tid på å lære meg å bruke dette. Det er viktig å tørre å ta noen telefoner, sier Jorun Pedersen. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. Utgiver: Senter for seniorpolitikk Akersgata 32, 0180 Oslo Tlf: E-post: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde, Roger Moen og Steinar A. Hopland Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 20. mars

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet

seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet nr. 4 - oktober 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet 13.900 personer over 50 år var uten jobb i august. Det er en økning på 1.500 siden i fjor, men ledigheten blant

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

seniorpolitikk.no Endring etter dom Arbeidet startet etter at Kongsberg Bytte jobb etter fylte 50 år er det mulig?

seniorpolitikk.no Endring etter dom Arbeidet startet etter at Kongsberg Bytte jobb etter fylte 50 år er det mulig? nr. 1 - februar 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Endring etter dom Kongsberg Gruppen har siden i fjor utarbeidet en prosess for oppfølging av ansatte fra de fyller 60 år og som gjelder

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk FOTO:BÅRD GUDIM Nr 2 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap FYSISK AKTIVITET VIKTIG FOR ALLE Flere spiser frokost Benskjørhet koster Nøkkelhull for sunnere mat Ole André Sivertsen: Lett å være

Detaljer

ET INFORMASJONSHEFTE OM OVERVEKT OG FEDME HOS BARN OG UNGE

ET INFORMASJONSHEFTE OM OVERVEKT OG FEDME HOS BARN OG UNGE ET INFORMASJONSHEFTE OM OVERVEKT OG FEDME HOS BARN OG UNGE «Det har jeg ikke gjort før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare!» Pippi Langstrømpe LIVSSTILSKOLEN HVA KAN JEG GJØRE? Et informasjonshefte

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå!

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå! GRATIS AVIS Nye kurs starter nå! 2 2013 UTGAVE 24 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy24 til 2030. Eiendomsmegler fra Hundvåg ned 18 kilo på Toppform

Detaljer

seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig

seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig nr. 3 - mai 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no To-lærersystem er ypperlig Når båten er på tokt med elever, er Kjell Stener kaptein. (Foto Tora Herud) Når jeg blir 62 år vil jeg jobbe 60 prosent,

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig 1 Innhold Dette kan du gjøre selv 9 Vær en støttespiller for menneskene rundt deg 20 Tegn på at noe kan være galt 22 Når skal du be om hjelp? 23 Her finnes hjelpen 24 Tilbud

Detaljer

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform GRATIS AVIS 2 2013 UTGAVE 14 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ned i vekt til sommeren? Se baksiden! Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy14 til 2030. Solveig (69) ned 24 kilo på

Detaljer

Handlingsplan for den norske frokosten

Handlingsplan for den norske frokosten Handlingsplan for den norske frokosten Innhold 1. Stå opp for den norske frokosten...4 2. Forskning og frokost...6 2.1. Frokostvaner og barns kognitive læring...6 2.2. Vekt og frokostvaner...7 2.3. Frokostspisingen

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

nytt Tone ned 17 kilo Terje fra Jessheim: Ned 21 kilo på 6 uker! Ring 63 97 79 60 Nye kurs starter nå! etter tøff start til jobb og barn

nytt Tone ned 17 kilo Terje fra Jessheim: Ned 21 kilo på 6 uker! Ring 63 97 79 60 Nye kurs starter nå! etter tøff start til jobb og barn 1 2013 Utgave 22 nytt Varig vektreduksjon og livsstilsendring Terje fra Jessheim: Ned 21 på 6 uker! l Overraskende lett etter tøff start l Har mer energi til jobb og barn l Hele familien spiser sunnere

Detaljer

seniorpolitikk.no Opp og fram Mentorordninger:

seniorpolitikk.no Opp og fram Mentorordninger: nr. 2 - april 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Victoire Kabura trenger den motstanden Christel Meyer kan gi henne for å komme seg opp og fram. (Foto Tora Herud) Mentorordninger: Opp og

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer