Mindfulness. innfallsvinkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mindfulness. innfallsvinkel"

Transkript

1 SERIE: MINDFULNESS DEL 1 Mindfulness en pedagogisk innfallsvinkel Mindfulness omtales ofte som et verktøy for effektiv stressmestring og mental trening. Men mindfulness er mye, mye mer enn det. Her er en praktisk innføring. AV SONIA LOINSWORTH Hva er mindfulness? Mindfulness er et konkret verktøy som brukes til kultivering av måten bevissthetens vanemønstre opererer på. Metodikken er kjent fra de fleste av de store spirituelle treningssystemer på planeten, men er i mest utbredt grad kjent og kultivert innen for buddhismen. Mindfulness som grunnbegrep beskriver en måte å være tilstede i verden på, med det innhold ens eget sinn til enhver tid fremskaffer: summen av tanker, følelser, indre billeddannelser, sansefornemmelser, og fysiologiske kroppslige prosesser som kan registreres med den våkne bevissthet, og som respons på de ytre sanseinntrykk. De grunnleggende teknikkene som praksisvei mot en dypere form for bevisst eller oppmerksomt nærvær, varierer i ulike treningssystemer. Vi mennesker har tre grunnfunksjoner felles med dyrene. Disse er: Overlevelse: er det mat? Oversatt til vår sammenheng betyr det arbeidsliv som sikrer inntekten. Og som derfra beveger seg opp gjennom en kompleks spiral i mennesket, hvor mening, aksept, prestisje, maktspill, materiell tilknytning, det å skape noe som verden vil ha, det å bringe inn noe som gir mening til verden, utfolder seg. Artens overlevelse/forplantning. Betyr i denne kontekst å finne seksuell partner, kjærlighetsliv, familieliv, forsørgeroller, ny tiltrekning, skilsmisser, moderne familier med mine og dine og våre barn; samt et uendelig hav av seksuell og tilknytningsmessig underholdning og distraksjon tilgjengelig i digitale og fysiske uttrykksmuligheter. Overlevelse: oppdagelse og unngåelse av fare. Grunnleggende sett økonomisk trygghet slik at man kan ha en bolig og mat, i vår del av verden, hvor vi stort sett går fri av krig og terror. Men kikker man inn i det moderne samfunnet, foregår en overdrevet form for trygghetsnarkomani knyttet til sikring av materiell trygghet for den enkelte og dens familie, egen helse, samt det enorme felt av offentlige arbeidsoppgaver som er igangsatt for å ivareta tryggheten. Dypest sett bunner dette i frykten for døden; for å bli spist av andre dyr, eller sulte i hjel. Vi mennesker i vår del av verden lever i en Rolls Royce-utgave av disse grunnleggende behovene, men de er like fullt de samme grunnleggende behov. Sinnet vandrer ustanselig fra det ene til det andre til det tredje, for å definere om objektet/situasjonen foran en er farefull og truende, om det er partner/ egnet til reproduksjon og artens overlevelse, eller om det er mat. EN DYPERE KONTAKT Mindfulness er en form for praksis som kan føre til en oppdagelse av at det finnes en annen måte å være i verden på. En måte som er mer empatisk og alt inkluderende innstilt, med dyp og god kontakt til egen kropp, kan observere alle de tre overlevelses-strategienes måte å omsette seg på. Uten å hoppe på tilbudene om å bli oppslukt eller fanget av dem. Innenfor klassisk buddhisme snakker man om 3 grunnvaner i sinnet som det handler om å styre/kontrollere for å komme til et sted med større grad av likevekt i valget mellom de ulike sinnsimpulser. Disse er tiltrekning og fascinasjon i form av det man sier JA til, 74

2 frastøtning og aversjon i form av det man sier NEI til, og likegyldighet. For å kunne komme til et sted hvor verden og dens fenomener, inklusive alle menneskene i den behandles med likeverd i ens eget sinn, kreves en omfattende trening i mindfulness. Denne vil være forankret i hjertet med en kontakt til de dypere og ikke så personlig tilknyttede hjertefølelser. Hvorfra hjertets værensvesen i form av kjærlighet stråler mer uavhengig av hvorvidt man blir elsket tilbake eller ikke. Mindfulness har som hensikt å trene denne dypere formen for likevekt som gjør den praktiserende mer uavhengig av å skulle springe hvileløst mellom sinnets mange innhold til enhver tid. GRUNNLEGGENDE TRINN Her beskrives en personlig innfallsvinkel til pedagogikken jeg selv har blitt trent i gjennom 15 år, hos Jens-Erik Risom på Vækstcenteret i Nørre Snede, Danmark, i kombinasjon med den utarbeidede pedagogikken ved Skolen for anvendt meditasjon. Pedagogikken er en skandinavisk tilpasning av den klassisk buddhistiske vei: shamatha, vipassana, metta, mindfulness. Et menneske med et utrenet sinn i mindfulness kan ikke umiddelbart sette seg ned, lene seg tilbake og se på sinnets kinematografiske display av grunnstemninger, tanker, følelser, emosjoner, forestillinger om fremtiden og minner fra fortiden; uten å bli revet med i dem. Hver av disse impuls-sett kommer som et tog som stopper på perrongen og inviterer den praktiserende med inn. Og før man vet ordet av det, sitter man i toget på vei ut i fortidsminnenes besnærende dal, eller i en fantasiforestilling om noe som vil komme til å skje i fremtiden. Eller det gjør simpelthen vondt i et kne, og et nytt sinns-tog tar en med inn til den gangen man fikk en kneskade og måtte til sykehus, med minner om smerte, operasjon, lukter, følelser og menneskemøter i den sammenheng. Derfor er mindfulness som meditasjonspraksis bygget opp som en trinnvis prosess, som begynner tilpasset det ofte distraherte og uvante hverdags-sinn, og går stegene inn mot en åpent hvilende og panoramisk sett alle fenomener inkluderende mindfulnesspraksis. Her evner den praktiserende i stor grad å stå av invitasjonene om å stige om bord på sinnets ulike tog, og oppholder seg våkent nærværende på sinnets Grand Central Station, for å fullføre bildet. OM SONIA LOINSWORTH Sonia Loinsworth er sanger, komponist, kursleder og gründer, og har arbeidet i feltet sang, musikk og meditasjon i 25 år. Hun har sin trening innen selvutvikling, mindfulness og dypere former for meditasjon fra Vækstcenteret i Danmark, og er sertifisert mindfulness instruktør med en tre-årig etterutdanning fra Skolen for Anvendt meditasjon VISJON 75

3 En mindfulness-praksis er det nødvendig å gjøre sittende i ro. Den kan overføres til det hverdagslivet med øvelser når den daglige praksis er bygget inn. Men for å kunne trene opp en mindfulness-innstilling til alle de fenomener som kommer gjennom sinnet og sanseinntrykkene, skal man sitte stille under treningen. I en del utviklingsmiljøer jeg har møtt gjennom flere reiser med undervisning i sang og mindfulness kombinert på yoga- og buddhistsentre i Europa, ligger det en misforståelse om at vi har evnen til å være bevisst nærværende innebygget. Og at alle handlinger i hverdagen egentlig er en meditasjon; det er kun et spørsmål om innstilling. Jeg har blitt møtt med uttrykk som: «Oh, yes I am mindful all the time..» Dette er illusjon. Man er opp imot sterke urkrefter knyttet til overlevelse og forplantning i den menneskelige psyke. Og det er uklokt å undervurdere den disiplin og vedvarende trening som skal til for å etablere en praksis som er sterk nok til reelt å bli værende i den avbalanserende motsatsen til sinnets evige vandring. For en nybegynner kan det ta tid selv å oppdage at sinnet vandrer ustanselig fra det ene objektet til det andre. PEDAGOGIKKEN Pedagogikken er slik: Trinn 1 Sett deg i en komfortabel sittestilling, enten For en nybegynner kan det ta tid selv å oppdage at sinnet vandrer ustanselig fra det ene objektet til det andre. på en stol, en krakk på gulvet, eller på en pute på gulvet med noen støttende underlag så man ikke fra begynnelsen av får mye smerter i bena ved å sitte i lengre tid stille med tyngden av kroppen mot gulvet. Trinn 2 Det neste steget i denne pedagogikken handler om å lande og bli tilstede i seg selv og kalles rolig synken på dansk: Legg merke til åndedrettet, og la åndedrettets naturlige rytme bevege seg, uten å blande deg for mye inn i det. Bli tilstede i den situasjonen du befinner deg i, nøyaktig som den er, uten å ville endre noe. Se rommet med øynene, hør lydene i rommet og utenfor rommet med ørene. Merk kroppen og alle impulser som beveger seg gjennom kroppen med det sanseapparatet. Synk med bevisstheten fra å være oppe i hodet, ned gjennom kroppen og land med oppmerksomheten bunnen av kroppen, eller bukmidten som et sentreringspunkt. I denne fasen setter man bevisst tempoet ned, innstiller seg mot å gi slipp på å skulle løse eller endre på noe, og lar sinnet rolig få bearbeide de siste inntrykk fra tiden opp til man setter seg til akkurat denne perioden; altså aktiviteten i korttidshukommelsen. Den handler om å synke med oppmerksomheten, ned gjennom de spenninger som sitter i kroppen. Det handler om å bevege seg ned gjennom et evig bevegende hverdagsaktig tempo i sinnet, og inn til en dypere form for ro og våkent nærvær. Hvor lang tid denne fasen tar er svært individuelt. Generelt kan man si at den vil være langt kortere hos en rutinert praktiserende 76

4 Merk kroppen og alle impulser som beveger seg gjennom kroppen med det sanseapparatet. Synk med bevisstheten fra å være oppe i hodet, ned gjennom kroppen og land med oppmerksomheten bunnen av kroppen. som sitter flere ganger om dagen, enn hos en nybegynner som skal bli vant til at sinnet eller bevisstheten kan brukes på en annen måte enn den vanlige. Hvor presset informasjonsstrømmen er, har også stor innvirkning på denne fasen. En moderne arbeidstaker eller leder som arbeider i høyt tempo foran datamaskinen og ofte sitter i møter, som har arbeidsoppgaver med tette leveringsfrister og utsettes for en omfattende informasjonsstrøm, vil bruke langt mer tid på denne fasen enn for eksempel en gartner som graver i jorden, ivaretar planter, er mye stille på sin arbeidsplass og bruker kroppen i sitt arbeid. KONSENTRASJON Det tredje trinnet i denne formen for oppbygging av en mindfulness-praksis er oppøving av nærværets konsentrasjonsevne. I klassisk shamatha-trening fra flere buddhistiske skoler brukes åndedrettet og visuell fokusering: Trinn 3 Tell inn- og utpust fra 1 10 (senere fra 1 100) med konsentrasjon og fokus på åndedrettet. Når det kommer forstyrrende tanker, stemninger, fantasier, minner eller liknende inn i sinnet, slipper du vennlig identifikasjonen med innholdet og vender tilbake til å telle inn- og utpust. Har du kommet ut av tellingen, begynner du pånytt forfra. Til denne funksjonen brukes også det å se med avspent blikk på et punkt foran seg i rommet: et lys, eller en blomsterbukett. Når Når det kommer forstyrrende tanker inn i sinnet, slipper du vennlig identifikasjonen med innholdet og vender tilbake til å telle inn- og utpust. du oppdager at sinnet begynner å vandre, vender du stille og udramatisk oppmerksomheten tilbake til objektet. Dette er et av de første egentlige trinnene innen den klassiske mindfulness-praksis, og er allerede en radikal øvelse for personligheten vår. Den praktiserende kan etter en stund komme i kontakt med den indre kommentator og dommer i denne fasen. Den indre kommentator ligger nærmere her-og- nå-opplevelsen, fordi den ikke reiser avsted som de andre togene på sinnets togtrasè, men heller kommenterer på det som skjer i øyeblikket, og organiserer det i båser. Det tar erfaringsmessig lengre tid å integrere den indre kommentatorens stemmegivning som kun en tanke, kun enda et sinnsinnhold på linje med de andre inntrykk og ikke la seg fange av den. En foreslått praksisøvelse er å sitte i 10 minutter med den indre kommentator i fokus, og la den kommentere, bedømme og snakke i vei om alt som foregår i sinnet uavbrutt; og så vende tilbake til konsentrasjonsøvelsen. Fra denne posisjonen kan den praktiserende oppdage at det finnes en instans eller et sted inni som iakttar kommentatoren. Når dette skjer, har den praktiserende fått en direkte erfaring med vitnefunksjonen i bevisstheten. Dette er et avgjørende trinn til de neste utviklingsfasene innen mindfulness-meditasjon. VÅKENT NÆRVÆR Når den praktiserende kan observere sinnsstrømninger og sanseinntrykk uten å bli med VISJON 77

5 Det våkne nærvær foregår med en kontakt til den indre vitnefunksjonen i bevisstheten. Dette er et sted inni som ikke selv produserer innhold, men som virker som et vannspeil for alt som foregår i sinnet. dem ut på tur, og også er i stand til å gjenkjenne den indre kommentator og observere denne instans fra eller med vitnefunksjonen inni, har fenomenene en tendens til å falle litt mer på plass. Hun kan sitte i ro i litt lengre perioder uten å bli avgjørende forstyrret, og en mer fordypende mindfulnesspraksis kan begynne. Det våkne nærvær foregår med en kontakt til den indre vitnefunksjonen i bevisstheten. Dette er et sted inni som ikke selv produserer innhold, men som virker som et vannspeil for alt som foregår i sinnet. Mer populært promoteres det nå bredt at mindfulness-meditasjon er en praksis som fører til indre stillhet (hvis man da kommer forbi stressmestrings-fasen). Det er på et vis riktig, men trikset er at man ikke søker indre stillhet. Den indre vitnefunksjonen bevitner alt som skjer uten å dømme, trekke til seg, fra spalte, eller opptre likegyldig overfor; og er heller ikke subtilt på vei inn mot en ønsket tilstand, som for eksempel indre ro, stillhet, fred, eller kjærlighet. Det å avstå fra å ville i en bestemt retning er en langsommelig prosess som krever gjentatt øvelse over lang tid. Som praktiserende vil man etter mange år også oppdage seg selv på vei inn i å ville i en bestemt retning med sin mindfulness-praksis. Når man oppdager dette, må man gi slipp på Det er viktig å inkludere kontakten til hjertet i en mindfulness-praksis, så den ikke kun blir en teknikk. prosjektet igjen. Man møter personlighetens grunnstruktur, som uansett erfaringsbakgrunn har det som fellesmenneskelig grunnvilkår at den velger til og fra, eller forholder seg likegyldig overfor sinnets respons på indre og ytre fenomener. Det å skulle gi slipp på å omfavne det indre opplevelses-reisebyråets tilbud, er en radikalt annerledes måte å forholde seg til sinns-innholdene på. Noe en ny mindfulness-praktiserende bare klarer små doser av gangen. Man avstår fra å hoppe på fascinasjonstoget, forblir nærværende med ubehagelige minner, erfaringer eller annet innhold som kommer til overflaten i det bevisste rom. Og inviterer inn bortglemt og gjemt sinnsinnhold som har vært dekket av glemselens likegyldige slør. Det er ikke alltid like behagelig. Den praktiserende skal ønske og ville denne prosessen, og ha en formening om hvorfor hun forblir med sin praksis når disse dypereliggende tema dukker opp i sinnet. HJERTETS EMPATISKE POTENSIALE Det er viktig å inkludere kontakten til hjertet i en mindfulnesspraksis, så den ikke kun blir en teknikk. I dag brukes mindfulness innenfor forsvaret i USA og Danmark, og med et foreløpig forskningsprosjekt på jagerpiloter i Norge. Mindfulness er også utbredt som stressmestrings-teknikk for mennesker som allerede lever svært pressede liv i organisasjon- og næringsliv. Soldaten som øver mindfulness på en måte hvor han eller hun kan drepe med presisjon og etterpå øve teknikker som reduserer stress-reaksjonene i eget nervesystem, har konsekvenser vi helst ikke vil tenke på. Mennesker presset på tid og ressurser grunnet altfor store arbeidsoppgaver, som lærer mindfulness for å kunne håndtere 78

6 situasjonen sin, utsetter egen kropp og psyke for ytterligere press, hvorpå konsekvensene kan bli enda større senere, i form av psykisk og fysisk sykdom. Det kan også skape en kultur hvor man ikke har lov til å sette strek for utenfra påført press, fordi man «kan jo bare øve mindfulness-teknikkene sine». Selvfølgelig har alle mennesker godt av å øve mindfulness uansett livssituasjon, men man skal være oppmerksom på med hvilken intensjon redskapet brukes. Hjertets empatiske potensiale kan inkluderes slik: Den praktiserende kontakter sitt fysiske hjerte med oppmerksomheten, samtidig som man tenker/ føler i retning av mennesker man har kjærlighetsrelasjoner til. Slik strømmer hjertets empatiske følelser etter hvert av seg selv, og oppmerksomheten om dette inkluderes i den nøytrale iakttagelse. Det kommer derved mer følelsesfylde inn i ens mindfulness-praksis. En innstilling i form av en mer empatisk og inkluderende holdning overfor en selv, og dermed også overfor andre, er en viktig ingrediens i mindfulness-treningen. I de store spirituelle treningssystemene har man visst om hjertets iboende intelligens: jo mer åpent og uselvisk man gir til andre mennesker og alle levende vesener, jo mer åpner hjertets grunnleggende kjærlighetsfølelser seg I de store spirituelle treningssystemene har man visst om hjertets iboende intelligens. og jo mer kjærlighetsrik blir man. Jo mer man folder seg inn i sin egen identifikasjonskokong, og her inne kun fokuserer omkring å få tilfredsstilt egne behov, lengsler og fascinasjoner, jo mer ulykkelig blir man. Innen buddhismen sammenliknes det å stille egne begjær for å oppnå lykke med å drikke en kopp saltvann for å slukke tørsten. PANORAMISK MINDFULNESS PRAKSIS Når den praktiserende oppnår en grad av stabilitet i den nøytrale iakttagelse på et eller flere indre fenomener av gangen, utvides mindfulness-praksisen gradvis til å bli panoramisk og åpen. Den praktiserende inviterer alle sinnsinnhold og sanseinntrykk på banen i den åpne bevissthet. Og kontakten til den indre vitnefunksjonen er såpass godt etablert at den forblir tydelig i sin objektivt observerende funksjon i forhold til de innhold som kommer opp på det indre kinolerret. Ord som objektiv og observerende kan virke som tørre, mentale uttrykk uten tilgang til et indre følelsesliv; det er ikke erfaringen med den panoramiske vitnefunksjon. Den er heller en altomfattende og inkluderende bevissthetsfunksjon som rommer det kontinuerlig strømmende bevissthetsinnholdet. Det kan avta i sin innholds-intensitet og bli langt mindre markant. Her ligger nøkkelen til en dypere vitnefunksjons-basert mindfulness-praksis. I et alminnelig liv uten meditativ praksis kan i de fleste situasjoner et menneske ikke oppdage det sted inni som er opphavet til den energi som strømmer ut i alle sinnets innhold. De kan oppstå i punkter i livet som VISJON 79

7 «En meditasjonspraksis som kan fristille den praktiserende fra full identifikasjon med sinnsinnholdet, kan gi en formidabel indre frihetsfølelse.» for eksempel i storslagne naturopplevelser, kunstopplevelser, «peak experience» sportsprestasjoner, eller i elskov. Men uten et sett indre verktøy å operere med, vet man ikke hvordan man kommer dit igjen, annet enn ved å forsøksvis reprodusere erfaringen gjennom å gjøre det samme igjen. I hverdagen tar man innholdene for god fisk, og tror de er meget bastante og reelle. Slik oppleves det jo normalt sett også. Når den praktiserende har fatt i den panoramiske vitnefunksjonen, oppdager hun etter hvert at selve vitenfunksjonen og bevisstheten er et åpent rom hvori det strømmer langt mer nærvær, våkenhet, klarhet, indre ro og en hjertets medfølende empati. Man ser livet mer som en kontinuerlig strøm av utfoldelse slik, og blir mindre dømmende og irettesettende med behov for å ommøblere andre mennesker og deres adferd. Og man lar være å fordømme egen adferd og hele tiden skulle forandre på seg selv. Hvis denne erfaringen er dyp nok, endres innstillingen til og innsatsen i en mindfulnesspraksis. Et alminnelig godt liv betyr at man er kontinuerlig identisk med de sinnsinnhold som oppstår. Og dermed strekker seg mot de gode opplevelser og forsøker å unngå de dårlige, smertefulle og vanskelige. En meditasjonspraksis som kan fristille den praktiserende fra full identifikasjon med sinnsinnholdet, kan gi en formidabel indre frihetsfølelse. Man kan billedlig talt kan sette En mer stabil panoramisk mindfulness-praksis krever mange års trening med den nøytrale iakttagelse som forarbeid til å kunne holde en panoramisk vitnefunksjon. seg tilbake og kikke på kinofilmen heller enn å befinne seg midt i filmen uten evne til å styre den eller sine reaksjoner i den, enten det er en romantisk film, en krigsfilm, en skrekkfilm eller en komedie. Man oppdager at den energi som virker som brensel og drivkraft bak sinnets display, som hele tiden fornyer alt sinnsinnhold gjennom å kommentere alle inntrykk, kan forbli åpen og hvilende i seg selv. Man lar være å skulle eie, manipulere, avvise, romantisere, bekymre seg for, pynte på, spalte fra kort sagt: man lar være å ville noe som helst med de primære erfaringer utenfra og innenfra. Og man lar være å ommøblere seg selv og de andre. Da kommer energien som ellers investeres i disse fenomenene, den praktiserende til gode i form av økt nærvær. Det er en for personligheten provoserende og for et dypere sted inni en vidunderlig menneskelig mulighet. Og en for de fleste mennesker godt bevart hemmelighet. En mer stabil panoramisk mindfulness-praksis krever mange års trening med den nøytrale iakttagelse som forarbeid til å kunne holde en panoramisk vitnefunksjon over lengre perioder. En vedvarende og stabil mindfulness-praksis kan føre den praktiserende inn til dypere bevissthetsnivå enn dette. Disse beskrives ikke i denne sammenheng. I neste utgave av Visjon: Del 2: mindfulness i kreative og kunstneriske prosesser. Les mer på: 80

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Velkommen til Balanzen Livskraften er knyttet til sjelen vår, den unike delen av oss. Når vi lever i samsvar med vår livskraft vet vi hva meningen med våre

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Mindfulness i hverdagen lev livet nå

Mindfulness i hverdagen lev livet nå Mindfulness i hverdagen lev livet nå Av psykolog Rebekka Th. Egeland Pantagruel Forlag Pantagruel Forlag, 2010 Mindfulness i hverdagen lev livet nå, av Rebekka Th. Egeland Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Kurskatalog vår 2015 Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike,

Detaljer

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk.

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk. Nina ble smertefri med Pust Yoga: -Jeg måtte lære å puste på nytt -Jeg pustet meg frisk 5 Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Å VERDSETTE FEILENE IGJEN

Å VERDSETTE FEILENE IGJEN Mindfulness i kunstneriske prosesser En kunstner kan ha stort utbytte av en mindfulnesspraksis. Det kan gi bedre flyt i den skapende prosessen og være en støtte i møtet med den indre dommer og ytre kritikere.

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT,

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT, MINDFULNESS MBSR DET ORIGINALE TRENINGSPROGRAMMET UTVIKLET AV JOHN KABAT-ZINN VED THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER USA HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM

Detaljer

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET# MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER 3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER SOM VIL HOLDE DEG STABIL GJENNOM DAGEN www.akaal-yoga.no 1 cc: harold.lloyd - https://www.flickr.com/photos/14434912@n07 Hvorfor? For å kunne forandre noe i livet vårt så må vi

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær. -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær. -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling Anne Sælebakke - 2013 6 Anne Sælebakke - 2011 Gi meg en PAUSE Anne Sælebakke - 2013 Hva

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Jeg gikk en tur på stien Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Sti, opplevelse, relasjon Stien som premissleverandør for opplevelsen Stien som filter mellom turgåeren og verden Stien som fortolkningsforslag

Detaljer

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH STEMMENS DIMENSJONER 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH 1-årig etterutdannelse STEMMENS DIMENSIONER STEMMEN ER VORT VISITKORT. DEN FORTELLE HVEM VI ER. LÆR Å BRUKE STEMMEN SOM ET VIGTIG FORMID- LIGSREDSKAP,

Detaljer

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Ins;tu= for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Forsker I, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest Mindfulness

Detaljer

Yogalærer uten stil. Hej Sandra, hva betyr det at yogalærerutdannelsen ikke har en bestemt stil?

Yogalærer uten stil. Hej Sandra, hva betyr det at yogalærerutdannelsen ikke har en bestemt stil? Yogalærer uten stil Tekst: Sandra Grundstoff Foto: yogidia.com Det finnes mange yogastiler og mange yogalærerutdannelser å velge mellom. Hvordan skal du som er interessert i å øke din forståelse og undervise

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Livskvalitet og mestring

Livskvalitet og mestring Livskvalitet og mestring Kristin Marjala, psykologspesialist Tone Westgaard, avdelingsleder Smerteavdelingen, UNN Fagkonferanse nevromuskulære sykdommer 12-13.09.16 Livskvalitet Hva er livskvalitet? Diffust

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

MEDITASJON KAPITTEL TOLV

MEDITASJON KAPITTEL TOLV MEDITASJON KAPITTEL TOLV "Et øyeblikk av spontan klarhet åpenbarer mer klarhet enn et helt liv med tradisjonell meditasjon. Det ene øyeblikket av umiddelbar klarhet introduserer oss til det ved oss selv

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Pårørendeskole vår 2015

Pårørendeskole vår 2015 Pårørendeskole vår 2015 Kommunikasjon og samhandling Ingrid H. Olsen og Liv Berit T. Moen "Communicare" er et latinsk verb, og betyr "å gjøre felles" Å kommunisere er å utveksle eller overføre informasjon,

Detaljer

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1 En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars 2013 Teori om avhengighet 1 Teori vsmodell Modeller en beskrivelse av et fenomen (system, tilstand, hendelser) som beskriver

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

DEN INDRE SANGER. kroppsarbeid, gir en god start på stemmearbeidet.

DEN INDRE SANGER. kroppsarbeid, gir en god start på stemmearbeidet. DEN INDRE SANGER Sang og stemmebruk kan være en forløsende meditasjonsform. Det kan være en døråpner for indre fordypelse, som gir vitalitet, indre styrke og klarhet i hverdagen, skriver Sonia Loinsworth

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

Livmor Velsignelse med Miranda Gray

Livmor Velsignelse med Miranda Gray Det er en glede for meg at du vil ta del i Livmor Velsignelsen. Denne velsignelsen er ikke kun tiltenkt å bringe healing og forbindelse til din egen livmor og femininitet, men den er også laget for å ankre

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter Jeg våkner midt på natten og er lys våken. Jeg står opp av senga og kler på meg. Jeg får lyst til å tegne og finner fram en tynn, svart tusj og papir. Jeg tegner hvordan sykehuset forvitrer under sola

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger

Stedet for deg som søker nye løsninger Stedet for deg som søker nye løsninger Velkommen til Balanzen Balanzen tilbyr følgende aktiviteter: Yogatyper: Rolig - er medisinsk yoga, timen passer de fleste, også de med kronisk sykdom. Sitt gjerne

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden

Detaljer

kjekt å vite før kursstart ESSENS ESSENS-SERIEN AV MAA TARA ANAND

kjekt å vite før kursstart ESSENS ESSENS-SERIEN AV MAA TARA ANAND kjekt å vite før kursstart ESSENS ESSENS-SERIEN AV MAA TARA ANAND Før du starter Mat & Drikke Ta på & med Retningslinjer Før du starter Du bør kontakte legen din før du tek til med yoga dersom du har ein

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Tre nivåer i hukommelsen Minner om perioder av livet (den tiden jeg gikk på

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

METODER KAPITTEL ELLEVE

METODER KAPITTEL ELLEVE METODER KAPITTEL ELLEVE "Ulike slags metoder passer for ulike mennesker, så slik sett er det ingen metode som i utgangspunktet er riktig eller feil. En korrekt forståelse er at alt er perfekt samtidig,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet Frøydis Sollid Simonsen Hver morgen kryper jeg opp fra havet OM MORGENEN TIDLIG, fortsatt i mørke våkner jeg og er en amøbe. Forsvinner i søvnen igjen til vekkerklokka ringer. Jeg går gjennom alle utviklingens

Detaljer

Foreldres håndtering av barns følelsesliv

Foreldres håndtering av barns følelsesliv Foreldres håndtering av barns følelsesliv Evnen til å se barnets grunnleggende behov for trøst og trygghet, til tross for avvisende eller ambivalent atferd, synes å være nær knyttet til fosterforeldres

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet Glimt av lykke Ragnhild Bang Nes Folkehelseinstituttet oversikt Hva er lykke? Hvorfor lykke? Tre studier av lykke Grep for glimt av lykke Hva er lykke? Hva er lykke? Eudaimonisk lykke Utvikle ens potensiale,

Detaljer