Lese- og skrivevansker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skrivevansker"

Transkript

1 Lese- og skrivevansker Emnekode: MUT207_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Hilde Gunnerud (Faglærer) - Åse Kathrine Gjestsen (Emneansvarlig) - Åse Kathrine Gjestsen (Emneansvarlig) - Hege Cecilie Nygaard Barker (Studiekoordinator) Introduksjon Lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen, og enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning - og koordinering av spesialundervisning i lesing og skriving kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid. Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Det vil bli tatt opp maksimum 15 studenter på dette emnet. Lærere vil bli prioritert på dette emnet. Læringsutbytte Kunnskap har forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner god lese- og skriveundervisning. har inngående kunnskap om lese- og skrivevanskeproblematikk. har kunnskap om lovverk og regelverk knyttet til undervisning og opplæring (elevers rettigheter). har forskningsbasert kunnskap om utredning av lese- og skrivevansker. har inngående kunnskap om kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. side 1

2 MUT207_1 - Lese- og skrivevansker Ferdigheter kan arbeide selvstendig med faglig utviklingsarbeid for å fremme god lese- og skriveundervisning og forebygge lese- og skrivevansker. kan lede arbeid med å lage individuelle opplæringsplaner knyttet til spesialundervisning i lesing og skriving. kan utrede lese- og skrivevansker. kan sette i gang pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever med lese- og skrivevansker på bakgrunn av en grundig utredning. kan tolke og forholde seg kritisk til testresultater fra ulike kartleggingsverktøy og tester som er mye brukt i utredning av lese- og skrivevansker. Kompetanse kan kommunisere- og samarbeide med PPT og BUP om elever med lese- og skrivevansker og vanlige tilleggsvansker. kan formidle kunnskap om forebygging, utredning og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker til kolleger og foreldre. kan bidra til nytenking og innovasjon i forhold til forebygging av lese- og skrivevansker, samt utredning og tiltak for elever med lese- og skrivevansker. Innhold Lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen, og enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning - og koordinering av spesialundervisning i lesing og skriving kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid. Arbeidsformer Forelesninger, seminarer, kollokviearbeid, mappearbeid. Forkunnskapskrav side 2

3 Emnet Innføring i temaområdet lese- og skrivevansker eller tilsvarende. Gjennomføring av studiet krever gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig, i tillegg til at studentene må mestre å lese fagtekster på nordiske språk og engelsk. Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler To innleveringsoppgaver Skriftlig oppgave om dysleksi 1/4 A - F Alle. Utredningsrapport - kartlegging av en elev med lese- og skrivevansker 3/4 A - F Alle. Omfang: Oppgave 1: Skriftlig oppgave om dysleksi: 2000 ord (+/- 10%) Oppgave 2: Utredningsrapport - kartlegging av elev med lese- og skrivevansker: 6000 ord (+/- 10 %). Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske arbeidskrav Må være bestått før studenten kan framstilles for eksamen: Aktiv deltakelse på 3 seminarer (tilsvarer ca 50% av seminarene). Logos-sertifisering. *Logos- sertifisering innebærer: - deltakelse på sertifiseringskurs (forbehold om at kurset kan bli arrangert på ettermiddagstid) - innlevering av 1 testprotokoll - sertifiseringsrapport Åpen for Utdanningsvitenskap - masterprogram Emneevaluering Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering. Litteratur *Beneventi, H., Tønnessen, F. E., Ersland, L., & Hugdahl, K. (2010). Working Memory Deficit in side 3

4 MUT207_1 - Lese- og skrivevansker Dyslexia: Behavioral and fmri Evidence. International Journal of Neuroscience, 120(1), (9 s.) *Edmonds, M. S., Vaughn, S., Wexler, J., Reutebuch, C., Cable, A., Tackett, K. K., & Schnakenberg, J. W. (2009). A Synthesis of Reading Interventions and Effects on Reading Comprehension Outcomes for Older Struggling Readers. Review of Educational Research, 79 (1), (39 s.) *Hayes, J. R. (2000). A new framework for understanding cognition and affect in writing. I R. Indrisanio & J. R. Squire (red.), Perspectives on writing. Research, theory and practice (s. 6-40). Newark, Del.: International Reading Association. (35 s.) Helland, T. (2012). Språk og dysleksi. Bergen: Fagbokforlaget. (344 s. ) Hulme, C. & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester: Wiley-Blackwell, s (Kap. 2-4). (135 sider) *Høigaard, B. & Utgård, T. IKT som lære- og hjelpemiddel. Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter. Hentes fra: (12 s.) Høien, T. (2012). Håndbok til LOGOS: teoribasert diagnostisering av lesevansker. Bryne: Logometrica. (245 s.) *Lundberg, I. (2002). Second language learning and reading with the additional load of dyslexia. Annals of Dyslexia, 52(1), (23 s.) *Lundberg, I., & Reichenberg, M. (2011). Developing Reading Comprehension Among Students With Mild Intellectual Disabilities: An Intervention Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(1), (12 s.) *Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2013). Is Working Memory Training Effective? A Meta - Analytic Review. Developmental Psychology, 49(2), (21 s.) *Moats. L. C. (1995) Spelling. Development Disability and Instruction. Timonium, Maryland: York Press, s (Kap. 4) (22 s.) Morrow, L., & Gambrell, L. (2011). Best Practices in Literacy Instruction, Fourth Edition. New York: Guilford Press. Kapittel (135 s.) *Mossige, M. (2009). Veiledning i skriving av eldre elever og voksne med skrivevansker. Spesialpedagogikk, 6, (11 s.) *National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of the National Reading Panel. Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction (NIH Publication No ). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (18 s.) *Paris, S.G. & Hamilton, E.E. (2009). The Development of Children s Reading Comprehension. I S.E. Israel & G.G. Duffy (red.) Handbook of Research on Reading Comprehension. New York: Taylor and Francis. (Kap. 2) s (22 s.) *Roberts, G., Torgesen, J. K., Boardman, A., & Scammacca, N. (2008). Evidence-Based side 4

5 Strategies for Reading Instruction of Older Students with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 23(2), (7 s.) *Saine, N. L., Lerkkanen, M.-K., Ahonen, T., Tolvanen, A., & Lyytinen, H. (2011). Computerassisted remedial reading intervention for school beginners at risk for reading disability. Child Development, 82(3), (15 s.) *Slavin, R. E., Lake, C., Chambers, B., Cheung, A., & Davis, S. (2009). Effective Reading Programs for the Elementary Grades: A Best-Evidence Synthesis. Review of Educational Research, 79(4), (76 s.) *Torgesen, J., Wagner, R., Rashotte, C., Herron, J., & Lindamood, P. (2010). Computer-assisted instruction to prevent early reading difficulties in students at risk for dyslexia: Outcomes from two instructional approaches. Annals of Dyslexia, 60(1), (16 s.) *Troia, G.A. (2006). Writing instruction for students with learning disabilities. I C.A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (red.), Handbook of writing research (s ). New York: The Guilford Press. (13 s.) Utdanningsdirektoratet (2010). Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. s (Kap. 3-7). (77 s.) Aarnes, A. (2008). IOP i praksis. Individuelle planer og tilpasset opplæring. Oslo: Pedlex Norsk skoleinformasjon. (96 s.) *Disse tekstene finnes i et kompendium DET VIL KOMME ENDRINGER I LITTERATURLISTEN side 5

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad.

Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad. Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad. Mastergradsstudiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger (HiS) ved Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese-

Detaljer

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5. FAGFELLEVURDERT Anne Arnesen Wilhelm Meek-Hansen Ernst Ottem Jørgen Frost Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET

PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET Etter mange års arbeid ved høgskole/universitet og fullført doktorgrad (Oftedal, 2000a), har min opp merksomhet vært rettet mot pedagogiske tiltak som kan

Detaljer

1 Presentasjon av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

1 Presentasjon av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ÅRSPLAN 2009 Innhold 1 Presentasjon av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 1 2 Mål og strategi 3 3 Årsplan 2008 4 3.1 Forsking, forskerutdanning og utviklingsarbeid 5 3.2 Undervisning og

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Internt notat Journalnr: 2012/1587 Dato: 15.10.2012 Søknad om etablering av bachelorstudium i spesialpedagogikk/utvidelse

Detaljer

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer

Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer Emnekode: BFØ335_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. Videreutdanning på masternivå. 30 stp, deltid 2015-2016. dmmh.

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. Videreutdanning på masternivå. 30 stp, deltid 2015-2016. dmmh. dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner Videreutdanning på masternivå Studiet kan inngå som del av master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 stp,

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5. FAGFELLEVURDERT Anne Arnesen Wilhelm Meek-Hansen Ernst Ottem Jørgen Frost Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2011/1644 Dato: 15.10.2011 Søknad om etablering av Innføring i spesialpedagogikk,

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

UT MED SPRÅKET! (UMS)

UT MED SPRÅKET! (UMS) TURID HELLAND UT MED SPRÅKET! (UMS) EN LONGITUDINELL UNDERSØKELSE AV BARN FRA 5 TIL 12 ÅR SOM STÅR I FARE FOR Å UTVIKLE DYSLEKSI Ut med språket! 1 2 3 s2ed p rke! 3U 1t å t m S. H. Ofte, 2003 http://www.uib.no/project/speakup

Detaljer