REVISJON A V KOMMUNEPLANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON A V KOMMUNEPLANEN"

Transkript

1 SANDEFJORD KOMMUNE REVISJON A V KOMMUNEPLANEN Innspi i 2012 om endret areabruk Boiger Sandefjord kommune Formannskapet

2

3 OVERSIKTSKART 1 B c D E F --~ (---~ i ' ' , r, _ " ~ -~ t.j :.. HotvedtJ ::;- ( J'J- / 'ø~bat.ken '. ~ -

4 G OVERSIKTSKART 2 J K., Sto~-- i! 'i / ~. y' i t, -/. ' : f /f.,.,jo.., ;. /.1 / ; fftn t..,,

5 .!:' A ~! ",._ -~ ~~-E, RSIKTSKART 3 j ~~~ ) Nordre ~; - ~ _ ~ }1( " Nes ~ "'i Gastwd ~ ~-.. ~,.._ r- 1., Bø -' r '!' ~. ""'- _) i ">.--,.. ~aw~s~ c -...,,.-' r 1 Sem c " i;_-/.~ ' " -;.. K.. ' -~. 1 ) ' Homen :... Bø "'... /. ( "'t..,~j. a. 'ot.:;!- J ( ( ' '. ;._ --- " w. -...,. ( x~~ 1.. ~) It,, ). " e r. --:;: : ~~ Krok~n

6 (p rg Gra num Unne~g ødeg3rden e ' A bo. OVERSIKTSKART 4 '. ' ""ø - ),.. ; ' ', ',,. " t TP '.-;. ~ rebergdsen 1 ' / ---- N,ordby..., -:.. /"" B r1111n~

7 u 1,/ / 1 ' --- ~adshid ' / / ~ ' ~ /~ : 1 '" SI(Jren~ e r Sbeberg ' ' / 1> Steins~t ( Sk ~,. J øren / ~, ! ::.r-= -- ~ ~gan ~-- D Rouem J ~ Svortskj

8 OVERSIKTSKART Nordre M.rum t:: ~/ --, / / o -, <.. ).. et.. --.! ~ G arum.. "" Sørby t y ' _. ( ~-.. - ' - 1,.";..- ' _, t Beins.jæra. r t Bein<kjærg ' -,-- ' i [ ---~

9 q OVERSIKTSKART 7 &-u>41rjæro

10 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL /470 KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan dok NR. OMRÅDE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRS EL BESKRIVELSE Area mark R program nr. BOLIGOMRÅDER UTREDET RPBA -ANBEFALES TILLEGGS UTREDET Anders Bettum, Gokstad Fremmet ti rueringen i 2010, område 24 Gokstad 117/1og Eiendom AS, p.b. 118, 1321 RPBA. Gnr.117/2ogsåfremmetsom ja+ inne i 81 Øvre Gokstad gård 144 Stabekk LNF boig barnehage ,9 150 RPBA 136 RPBA 19 arkitektkontor, Aagaardspass 1, 3211 Ligger innenfor RPBA. Ønsker 3.avdeings 82 Gokstad 117/2 Sandefjord LNF Barnehage barnehage med tihørende ekområder 3,5 3,5 ja 190 Ja Dyrka mark, Innspi ti reg.pan Moveien Jan Hvidsten, Kavenesveien 1, 111 og 113 og også i forbindese med 83 Moveien/rRaveien 41/ Sandefjord LNF boig Haukerødkrysset se nei 23 RPBA Dyrka mark, Innspi ti reg.pan Moveien Hotvedtmoen Eiendomsseskap 111 og 113, tidigere avmerket for særige AS, Rådhusgata 11, 3211 behov og vurdert som framtidig Moveien/Raveien 41/223 Sandefjord LNF boig sykehjemstomt ja 154 RPBA a Området er dyrket mark med Vi rik Knut Vidar Pausen Lunden gårdsbebyggese, buffersoner, gårdsvei og Nabo KU 85 Sørby 127/7 Terrasse 9, 3215 Sandefjord..,..., LNF boig kantområder RPBA J.M. Consuting AS, Dyrka mark meom vei og bebyggese. Tjæridveien 8, 3222 Garasjen ti Lystadveien 19 sår på SK 86 Sjøstrand 128/9 Sandefjord LNF boig eiendommen. 8,7 6,8 9 ja 118 RPBA 121/1, Vi rik 127/10, Teemark Vestfod Utviking AS, ja pan- 87 Virikskogen 25 Myren 28, 3718 Skien LNF boig Dyrka mark skisse 141 RPBA Fred Age Haugand vi Andreas Homsen, Torvet 1 A, postboks devis, KU i 88 Dverda 49/1 415, 3201 Sandefjord LNF boig Fjegrunn med enkete bratte partier RPBA 78 RPBA Furusadskogen Bjørn Larsen på vegne av SK 89 Krokemoa 150/23 eierne LNF boig Dyrka mark 9,7 9,7 20 ja 120 RPBA 146/1,2, Furustadskogen/Kroke 150/7,18, Anders Johansen, Krokenveien SK 810 nskogen vest 19,21,24 32, 3232 Sandefjord LNF boig Skogsområder+ noe andbruk ja 199 RPBA :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side 1

11 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. 11/470 Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE- dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRÅDE GB NR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Eidi Hoe, Brønnumveien 16, Fagerheim 121/ Sandefjord LNF boig Skog med høy bonitet 2,6 o 7 ja 197 RPBA 149/126, Hector AS, Hystadveien 74, 812 Kroken Sandefjord LNF boig Fjekoe med kratt og spredt furus 9,5 o 20 ja 200 RPBA BOLIGOMRÅDER DEL VIS UTREDET KOP FOR STORE BERGAN Bodi Bergren Nisen, Kiserødveien 51, 3231 HHv -~ for Storeberga 813 Kiserødveien /32 Sandefjord LNF boig dyrka mark, boig 11,6 6,8 24 n 7 SB!:ngei Eiendom AS v/rot 814 Storøyaveien 2 Skaist, Leif Wedingsvei 16, 132/ Sandefjord LNF boig Dyrkbar mark, uproduktivt area ja 202 SB - Rof Skaist, Leif Wedingsvei Teksemyra 132/436 16, 3208 Sandefjord LNF boig Dyrkbar mark ja 203 SB Inger-Li Cements, Enga 10, 2 parseer på hver side av 816 Teksemyra 132/ Sandefjord LNF boig HystadveienDyrkbar mark 6 5,1 12 ja Asane div Thormod Sikkeand LNF boig Fere områder med dyrka mark eget notat 220 Ja Lofterød Eiendom AS v/geir P. Rosenund, Høyåsveien 21, 818 Granhomsetta 131/ Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja 223 Lofterød Eiendom AS v/geir P. Rosenund, Høyåsveien 21, 819 Granhomsetta 131/ Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja 224 BOLIGOMRÅDER OG UTENFOR RPBA SOM ANBEFALES UTREDET v/boigbyggeaget Usb Vestfod, Rådhusgata 24, 3211 Boig, SK ~o Ormesad 108/125 Sandefjord LNF barnehage Dyrka mark nei 80 RPBA 0 :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev_2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side 2

12 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRÅDE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRS EL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Skog og bebygde boigeiendommer- ring i kommunepanen. Kupert fje og 114/3 Jon Lindgård Sørensen, naturtomter. Atkomst via privat vei i 85 SK 821 Anniaveien m.f Aniaveien 64, 3219 Sandefjord LNF boig Aniaveien. 15 o 10 ja 222 RPBA forbindese Inger Hide Røed, Aniaveien Ikke nytt innspi, men oppretthode med SK 822 An i a 114/1 10, 3219 Sandefjord boig boig eksisterende kommunepan reg.pan 149 RPBA Kristin Hase Sund by og Eivind Sandskjæråsen, Sundby, Hasegård, Drakåsveien 47/9 Sandefjord LNF boig Fje uproduktiv skog, turområde ca 20 o 40 ja 237 Per Hotan, Vesterøyveien 180, 824 Hoenderåsen 108/ Sandefjord nf boig Skog, stort sett fjegrunn 18 o 6, 7 devis 88 11/470 Andreas Homsen for Stein Andreas Lundkvist, 825 Arøveien 97 80/63 Arøveien 97, 3233 Sandefjord LNF boig Gårdsanegg, hage, utmark 5,1 0,3 10 ja 130 Arne Kjærås, Skjeggerødveien 826 Fevang 20/83 21, 3158 Andebu.LNF boig Utmark og skoggrunn 6 o 8 ja ,24 2, 243, Magne hjetnes arkitektkontor, Fje og noe skog, Svært bratt og krevende 244, 827 Gjekstad 89/1 m.f. Husvikveien 90, 3113 Tønsberg LNF boig terreng 130 o 260 ja ("--J BOLIGOMRÅDER HASLE ØST, DVERDAL SOM ANBEFALES UTREDET SENERE Dyrka mark, men ikke stort tap for Arne Aasheim, Sandkoveien andbruket. Vist tomtedeing med 3 SK 828 Goveveien 46/27 3, 3229 Sandefjord LNF boig adkomster fra Goveveien devis 63 RPBA Området igger øst for Haseområdet Goveveien. Kommunen stite seg positive ti en vurdering av byggemuighetene ved Gunnar Gundersen, Løveåsen høringsutkastet i daa dyrkbar studiet 829 Sandkoen 46/ Tjofayng LNF boig mark. 12,4 o Muighets 0:Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over area innspi boiger FS.xsx Side 3

13 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRÅDE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. 4717, Kristian Berg, Anders Eikodd, Muighets 47/34, v/boigbyggeaget Usb studiet 830 Hase 46/21 Vestfod, Rådhusgata 24, 3211 bnf boig Dyrka mark Fjekoe med våningshus som ønskes Christian Berg, Kråkåsveien 36, fradet som boigeiendom. Ikke dyrkbar studiet 831 Hase, Kråkåsveien 36 47/ Sandefjord LNF boig mark. 2,5 o Muighets 11/470 Kenneth Gundersen, Hegerødgrenda 36, 3233 nei Ikke 832 Dverdasåsen 46/17 Sandejord LNF Boig Østvendt skråning m skog, dyrket mark evert noe Muighets Innmark og utmark, het eer devis, med i studiet 833 Hase Nedre 47/24 Jørn Berg Soveig Kvium LNF boig Muighetsstudie , BOLIGOMRÅDER SOM IKKE ANBEFALES UTREDET Thor Johan og Wenche Thorrød, Daenveien 223, Raveien /8 Stokke LNF boig Gårstun, dyrka mark, skog 8, ja 137 Byggmester Egi Evensen, 40/8 og Mosserødveien 12 b, Raveien /1 Sandefjord + Kvarta 19 AS L ~).JF boig Skog, ikke dyrkbar 2 o 4 ja 153 (y 21/25 og EC-HUS Norge AS, Masse fornminner, dyrka mark, skog Nordre Fevang 21/38 Stokkeveien Stokke LNF boig ønsker eneboigtomter 27 17,5 25 ja 185 Dyrka mark, noe fornminner. Ønsker aternativt fradet tomter opp mot Bjørn Virik, Skiringsaveien Føykåsveien som var fremmet ved kom 837 Vi rik 121/1 101, 3213 Sandefjord LNF boig, næring pan nei 132 Af Henning Pettersen, Raveien Annet jordekket fastmark, uproduktiv skog, 838 Raveien /2 475, 3239 Sandefjord LNF boig ca 5 daa dyrkbar 5 o 10 devis 20 Jon Hroar Ustad v/gunnar Haesteinsen, Ludvig Grønvods vei 9 b, byggeområder. Utenom dyrket mark. Se på bestemmesene ti spredt 839 Råstad Haradsrød 54/7 Hønefoss LNF boig boigbebyggese i LNF,. 18 o 12 ja :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev_2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side4

14 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE- dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRÅDE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. 11/470 Kvarta 19 AS for Torbjørn Aurien, Hørdasveien 46, 3239 Område A: Koe med skog, noe dyrka mark. "Innenfor" E-18 med adkomst fra 840 Soi/Hørdaen 22/1 Sandefjord LNF boig Hørdasveien ja 188 Thorbjørn Osen v/hov regnskap, Oavs gate 2, 3256 Område 1: gjenngrodd med autrær, uproduktiv skog, ikke dyrkbar. Godkjent ny avkjørsesvei ti Raveien i forbindese med 841 Raveien 567 og /32 Larvik LNF boig g/s 2,5 o 5 devis 38 Thorbjørn Osen v/hov regnskap, Oavs gate 2, 3256 Steinet skogbunn, bandet bonitet, koer med awirket skog, noe dyrka mark. 21 daa er dyrkbar. Fees avkjørse for ny og 842 Raveien 571 oc /2 Larvik LNF boig gamme bebyggese ti Raveien. 23 2,5 46 devis 38 Variert terreng med ijerabber og skog. Roar Abrahamsen, Nesskogen Kan utvides med 10 daa ti på sikt, 0,5 daa 843 Nes Østre 80/3 30, 3233 Sandeijord LNF boig dyrkbar 25 o 60 ja Nis Magne Aabo, Asnesåsen Abo 38/261 3, 3222 Sandefjord LNF boig Fje, kratt, småskog, ikke dyrkbar. 8,7 o 16 devis c Nis Ingar Knatten, Knatten, Trudvangveien 5, 3216 Devis dyrket, frukttrær meom boig og vei 845 Knatten fruktgård 43/13 Sandefjord LNF boig Atkomst fra Trudvangveien 2,3 1,5 4 devis 48 Astrid Stenda Frednes v/hrl- Krokemoa- Entreprenør AS, pb 1854,3703 Skog, høy bonitet, 8,8, daaa er dyrkbar Havreveien 150/155 Skien. LNF boig Adkomst via Havreveien 18 8,8 o 11 ja 230 Vidar Liverød m-f. Vardeveien Dyrka mark- ønskes det på Raveien MO 41/32 77, 3227 Sandefjord LNF Boig tomter/arvinger 5,2 4,7 4 nei 60 25/21 ' 25/29 og Skogområde med høy bonitet angs 25/14,30 Raveien, ikke dyrkbar. Noe av området er og deer Hans Thuve, Kråkåsvn.4, 3229 skit ut som egne parseer på begynnesen Ja -KU 11/ Raveien/Vestre Thuve av 25/1 Sandefjord LNF boig av 50-taet. Støy fra skytebanen 15 o Jonathan Bjeand Waggestad, Stensveien 17, 3221 Fje, tidigere skog. Atkomst via Waggestad 5/1 Sandefjord LNF boig eksisterende vei ti Kodaveien 11 O 13 o 6 ja :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over area innspi boiger FS.xsx SideS

15 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i 11/470 NYTT PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan dok NR. OMRADE GB NR. EIER/KONTA KTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Aud Svanhid Longva, 87/3 og Laheeveien 24, Geksad Østre 21 Sandefjord LNF boig Dyrka mark nei 73 Bjørg S. Andresen, Beintegata 851 Raveien 151/1,3 21, 3221 Sandefjord LNF boig D yrka mark ja 119 Ann Kristin Lievik, Thor Roverud, Raveien 45, Raveien Sandefjord LNF boig, næring Dyrka mark ja 175 Car Einar Jacobsen Huseby, Kjerrboveien 20, 3219 Område med dyrka mark og itt knauser og 110/2-10 Sandefjord! Bader eiendom kratt som grenser innti nytt boigområder i ja +KU 853 ndusriveien 14 pb. 226, 3101 Tønsberg LNF boig ndustriveien Veksthus - ønsker omdisp ti 854 Stigerveien Anita og Tom Naum LNF boig "omtankeboiger" 20 14,2 10 ja <5' Andreas Botne og Mary Ann Myhre Larsen v/arid Larsen. Dyrka mark definert som mindre god 855 Neskroken, 7519 Bergveien 3, 3212 Sandefjord LNF boig jordkvaitet ja 156 Wenche Andreassen, 3 områder: 1, fje, 2, Bandingsskog, 3. Hegerødveien 161, 3233 Bandingsskog. Ikke dyrkbar mark. 856 Hegerød 8114 Sandefjord LNF boig Nærturområde for skoen. 29 o 28 ja 186 Gammet juetrefet på fat morene. Tidigere dyrka mark - fetet er krevd 857 Raveien 319 og /2 og 5 Harad Fevang LNF boig ryddet ja 101 Skog med høy bonitet tidigere frukthave Krokemoveien /9 Geir Ludvig Fevang LNF boig overvokst juetrefet, 2,8 daa dyrkbar mark. 3,5 o 6 ja 102 Ann-Eisabeth og Gunnar Dyrka mark på fate med støy fra 859 moe 4114 Pedersen LNF boig Sandejordsveien 5 5 o nei 103 Kanskje framtidig pukkverk, men grunneier 860 ønsker heer boig næring. 33 daa dyrkbar Fokserød 17/3 Hans Kristian Egren LNF boig mark. 187 o 300 nei :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side6

16 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL /470 KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE- dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRÅDE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRS EL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Steinshot- skogen, Vigdis Kvist, Hedrumvegen 296 daa produktiv skog, 52 daa skrap mark, ja nå og i 861 Hegerød 73/1 og 2 114, 3270 LARVIK LNF boig 32 daa dyrket mark Søndre Virik Gård og 123/1 og Jare Hiestad og Bjørn Cato 862 Hanehomveien /5 Borge LNF boig Grasseng, kratt 3,1 1,2 3 ja 116 Marianne og Hans Magne 151/6, 7 Skaatan, Raveien 47, Raveien 47 og 11 Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja 125 Bris Boig AS, Laheeveien 140 Skog knauser og fje i dagen, ikke dyrkbar 864a Husebygrenda 110/2 B, 3218 Sandefjord LNF boig mark. 9,6 o 20 ja 131 Skog knauser og fje i dagen. Ønskes makeskiftet med F1 i regueringspan for 864b Husebygrenda Magne Hjetnes arkitektkontor, Parkering Husebygrenda, parkeringspass for 110/2 Husvikveien 90, 3113 Tønsberg LNF idrettsanegg idrettsanegget 9,6 o ~- Heidi og Torke Nisen, Unnebergveien 6, Unneberg 52/42 Sandefjord LNF boig Dyrka mark 8,5 8,5 12 ja /14 Gunn May Bergum, Raveien 866 Egesem og , 3223 Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja /1' 5, Anne Heimda, Unnebergveien 867 Unneberg 7,8 45, 3239 Sandefjord LNF boig Dyrka mark 5,5 5,5 7 ja 142 Sir Arkitekter v/ Kristian 868 Dronninga, Freberg Ottesen, postboks 18, 3119 Vestre 86/7 Tønsberg LNF boig Løvskog, ikke driwerdig eer dyrkbar 9 o 10 ja 144 Gunn May Bergum, Raveien 869 Skomerød 145/2, 3 122, 3223 Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja 145 Anette og Øystein Loftum, Hunsrødstubben 11, Hunsrød 35/1 '3 Sandefjord LNF boig Dyrka mark, skog ja 146-0:Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over area innspi boiger FS.xsx Side 7

17 INNSPILL 2012 TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan dok NR. OMRÅDE GB NR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRS EL BESKRIVELSE Area mark R program nr. 11/470 81/12 og Bjørg Tveitan, Hegerødgrenda 871 Hegerød 13 6, 32 Sandefjord LNF boig Fje og bandingsskog. 7 daa dyrkbar mark 50 o 75 devis 147 Ivar Seim v/kvarta 19 arkitektkontor, Aagaardspass 872 Hanehomveien 129/78 1, 3211 Sandefjord LNF boig Gamme driftdbygning 3,7 3 3 ja 148 Kje Skatvdt, v/ Kvarta19 arkitektkontor, Aagaardspass 873 Modaveien 18 41/5 1, 3211 Sandefjord LNF boig Fudyrket mark, innekemt åkerteig ja 157 Egi Gjermundsen, Vesterøyveien 349, 3234 Tidigere dyrket hestebeite, bevokst med 874 Vesterøyveien /287 Sandefjord LNF boig kratt 2,7 3,2 2 ja 165 Berit Stensvik, Østerøyveien 875 Raveien 24/12 191, 3237 Sandefjord LNF boig Beite for hest ja 174 Toraf Stenersen, Stubbveien Skog av middes og av bonitet, ikke 876 Hegerød 81/5 14, 3208 Sandefjord LNF boig dyrkbar 19 o 40 ja Bente og Gise Baugerød, Dyrkbar mark som har igget brakk. Innspi 877 Soeveien /67 Soeveien 15, 3209 Sandefjord LNF boig også i ,6 3 4 ja 176 Krattskog utmark, ikke dyrkbar. Ønsker å 78/1 og Liv og Kje Riege, Arøveien gjenninnføre tomter som boigtomter+ 878 Arøveien , 3233 Sandefjor LNF boig generet synspunkt på strandsonen 2,2 o 2 j a 177 Nei Bjarne Kapstad Trosås, 879 Krokemoa 150/30 Raveien Sandefjord LNF boig Dyrka mark ja Sjø bakken, Bjørn Hasås, Vesterøyveien Area syd for Sjøbakkveien.Tidigere Vesterøyveien /4 259, 3234 Sandefjord LNF boig dyrket, nå skog og kratt. 6, 7 daa er dyrkbar 6,7 o 8 ja 183 Gartneri, hovedhus, åve og drivhus og Furustadskogen/Kroke Øistein Høksnes, Krokenveien parkering med presset drift. Dyrka mark. 881 nskogen vest 150/1 42, Sandefjord LNF boig Sees sammen med ja :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over area innspi boiger FS.xsx Side 8

18 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL /470 KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE- dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRADE GB NR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. NS Thor Dah, Postboks 2010, 3 parseer, totat 50% av dagens 882 Rødsåsen 112/ Sandejford LNF boig LNFområde. Ikke dyrkbar mark 34,3 o 60 ja 206 Oav Hvitstein, Feensveien 283, 883 Gogstad Ødegård 48/ Sokke LNF boig Fjepatå med noe vegetasjon, dyrka mark 18,5 2,3 36 ja 213 Øistein Rød, Bentserødveien Bandingsskog med av bonitet, ikke 884 Ben tserødveien 103/3 31, 3243 Sandefjord LNF boig dyrkbar 14 o 8 ja 218 Gartneri med parkeringspass. Steinhodig 885 Raveien /6 Andre Amundsen, Raveien 33, LNF boig jord. 11 3,2 30 ja Kavenesveien 11/6 Tove Scottemann og Bjørn Gunnar Rofstad v/adv. Jørn Johannessen LNF boig Dyrka mark devis ~ Morten Nyberg Hansen,Mohøyveien Mohøyveien 41/9 Sandefjord LNF boig Tidigere dyrka mark nei 249 INNSPILL TIL BOLIGOMRÅDER SOM ANBEFALES BEHANDLET SOM ENKELTSAKER Område 8, de av gårdstun med åve som ska rives, innti andre eksisterende boiger meom Raveien og E_18. Forespurt som 26, Kvarta19 AS for Torbjørn 23/,25, Aurien, Hørdasveien 46, 3239 omgjøring av byggetiatese for ny bygge 888 Soi/Hørdaen 32,37 Sandefjord LNF boig driftsbygning. 1,5 0,6 4 ja sak Oie Petter Røed, Båseinveien Boigeiendom, ikke dyrkbar mark - ring i Båsteinveien 1 O 89/ Sandefjord LNF boig kommunepanen 2,8 o 2 ja Norby, Brønnumveien Eidi Hoe, Brønnumveien 16, / Sandefjord LNF boig Skog med av bonitet, ikke dyrkbf!f 2 o 2 ja :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev_2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side 9

19 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOM. Herav ANT. Utredet i NYTT PLAN FORE - dyrka BOLIGE hht. Pan- dok NR. OMRADE GBNR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRS EL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Jon Langeby v/advokathuset, Rådhusgata 6, PB. 169, Vesterøyveien /303 Sandefjord LNF boig Nedbrent driftsbygning. Ikke dyrkbar mark 1,5 o 2 nei /470 Hans og Anne Grethe Huseby, Hegerødveien 70, Freberg, 892 Soveien, Freberg 86/ Sandefjord LNF boig Fje skoggrunn, ikke dyrkbar. 3 o 5 ja 225 NÆRINGSOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ANBEFALES UTREDET - Jahrestranda, Framnesveien 57, Lund Hagem Arkitekter, Oeon 111/2 Fiipstadveien 5, 0250 Oso næring boig industriområde 42 o 400 ja ~ Lystad Eiendom AS. v/ Kvarta 19 arkitektkontor, boig, næring, 894 Heimda, Aagaardspass 1, 3211 forretning, ja+ Gjekstadveien /165 Sandefjord Temapark kontor Startet regueringsprosess 50 o 100 reg.pan 158 Ja 19 arkitektkontor, idretts- 895 Aagaardspass anegg Boig, næring, Pindse 152/96 Sandefjord næring kontor, Bebygd area o 35 ja 191 UTREDET TIDLIGERE NS Thor Dah, Postboks 2010, Bebygd område. Fordeing meom næring 896 Fram nes 112/ Sandejford næring boig, næring og boig avkarea i regueringsprosess 22 o 165 ja 207 ANBEFALES IKKE UTREDET PeBo AS v/oav Bergene Hom, Ønsker å bygge en etasje med boiger på Sak i PU 89 og 897 Peder Bogens gate 4 168/ Kvede Næring boig eksisterende næringsbygg o 18 11/ :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over area innspi boiger FS.xsx Side 1 O

20 INNSPILL 2012 TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL NYTT NR /470 KOM. Herav ANT. Utredet i PLAN FORE- dyrka BOLIGE hht. Pan- dok OMRÅDE GBNR. E ER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Oe Jørgen Snedsrud, v/ J.M. 111/116 Consuting AS, Tjæridveien 8, Vinda 111/ Sandefjord næring boig ndustriarea, påvist kvikkeire 13,6 o 30 ja NS Thor Dah, Postboks 2010, Thorøya 129/ Sandejford næring boig 2 parseer på bebygget area 11,5 o 85 ja 209 JUSTERINGER BOLIGOMRADER a Ganhomveien 59 Aog 132/404 Agnes Aanonsen, Hystadveien 8, Hystadveien 299 og LNF boig Aerede fradete boigtomter 4,2 o 3 ja 134 Probygg AS, Preben Asbjørnrød, v/kvarta 19 arkitektkontor, Aagaardspass Reguert område som er bitt LNF i Hafabrekka 90/1 1, 3211 Sandefjord bnf boig kommunepan 1,3 1 3 ja 151 '/--) ~ 8101 b 4817 og Oav Hvitsten, Feenveien 283, Reguert område som er bitt LNF i Hafabrekka 63, 90/ Stokke LNF boig kommunepan 7 2, :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev _2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side 11

21 INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL NYTT NR /470 KOM. Herav ANT. Utredet i PLAN FORE dyrka BOLIGE hht. Pan- dok OMRADE GB NR. EIER/KONTAKTPERSON 2010 SPØRSEL BESKRIVELSE Area mark R program nr. Oe Jørgen Snedsrud, v/ J.M. 111/116 Consuting AS, Tjæridveien 8, Vinda 111/ Sandefjord næring boig ndustriarea, påvist kvikkeire 13,6 o 30 ja NS Thor Dah, Postboks 2010, Thorøya 129/ Sandejford næring boig 2 parseer på bebygget area 11,5 o 85 ja 209 JUSTERINGER BOLIGOMRÅDER a Ganhomveien 59 Aog 132/404 Agnes Aanonsen, Hystadveien B, Hystadveien 299 og LNF boig Aerede fradete boigtomter 4,2 o 3 ja 134 Probygg AS, Preben Asbjørnrød, v/ Kvarta 19 arkitektkontor, Aagaardspass Reguert område som er bitt LNF i Hafabrekka 90/1 1, 3211 Sandefjord LNF boig kommunepan 1,3 1 3 ja 151 }) ~ 8101 b ~--- 48/7 og Oav Hvitsten, Feenveien 283, Reguert område som er bitt LNF i Hafabrekka 63, 90/ Sokke LNF boig kommunepan , :Bygg og AreaiAreapanavdeingenkommunepanKommunepanen_rev_2012innspi_nye_omraderoversikt over areainnspi boiger FS.xsx Side 11

22 ~ J nr. GOKSTAD EIENDOM AS '>e:sj.: Foretaksnr Postboks Stabekk Teefon: Teefax: Sandefjord kommune Teknisk etat Areainnpi ti revisjon av kommunepanen, Sandefjord kommune Gokstad Eiendom AS representerer grunneier og hjemmeshaver Anders Bettum ti Øvre Gokstad gård, gnr/bnr 117/1 m.f. Gokstad Eiendom er eier av Fjeheimveien 17, gnr/bnr 117/144. Gokstad Eiendom fremmer herved føgende forsag ti nye områder for bebyggese og anegg i Sandefjord kommune: Område nr. 24 som beskrevet i forsag ti Regiona pan for bærekraftig areapoitikk i Vestfod (se vedagt kart) beskrivesen for område nr. 24 i forsag ti Regiona pan for bærekraftig areapoitikk i Vestfod egges ti grunn at området vi kunne benyttes ti bebyggese og anegg. Forsaget med tihørende dokumentasjon er agt ut ti høring med frist Gokstad Eiendom har gjennom diaog med representanter for Sandefjord kommune over mange år utarbeidet og fremmet konstruktive paner for bebyggese, boiger og anegg på and- og skog areaer som utgjør deer av Øvre Gokstad gård (adresse Øvre Gokstadvei 25) og Fjeheimveien 17. Areene på Øvre Gokstad har sentra beiggenhet i forhod ti Sandefjord sentrum og byggesonen rundt byen. Områdene har nær tiknytning ti eksisterende infrastruktur, hande, skoer, samt kutur, idretts og andre aktiviteter for barn, unge og voksne i og rundt byen. Dokumentasjon som tidigere er evert kommunen er bant annet 'Forsag ti utbygging av de av Øvre Gokstad gård i Sandefjord'. forbindese med revisjon av kommunepanen i 2009 be det foretatt en konsekvensanayse av fremtidige byggeområder i Sandefjord. Anaysen be utført av konsutfirmaet Aspan Viak. anaysen be det vurdert et foresått byggeområde (nr. 7) på Øvre Gokstad. Konsekvensanaysen av området pekte på fere positive samfunnshensyn ved en utbygging av areaene på Øvre Gokstad grunnet beiggenhet, mijøhensyn og tigang ti infrastruktur. Gokstad Eiendom mener at de eventuee negative konsekvenser ved utbygging av områdene på Øvre Gokstad vi kunne begrenses gjennom positive titak fra utbygger og kommunen. 1!1~...I!J Dood (11/ ), KOMMUNEPLANEN 2012

23 Gokstad Eiendom viser ti de fakta, beskriveser og anayse gjengitt i dokumentasjon som tidigere er utarbeidet for og i kommunen over det foresåtte området på Øvre Gokstad ti bebyggese, boiger og anegg. Den eksisterende dokumentasjon bør anses som reevant og for det foresåtte byggeområdet, nr. 24 i forsag ti Regiona pan for bærekraftig areapoitikk i Vestfod. Sandefjord kommune bør ta inn i revisjon av kommunepanen nye områder på Øvre Gokstad, ti utnyttese for bebyggese, boiger og anegg. Områdets omfang bør være sammenfaende med område nr. 24 i forsag ti Regiona pan for bærekraftig areapoitikk i Vestfod, area ca. 127 dekar. Videre bør revisjon av kommunepanen egge ti grunn at nye områder på Øvre Gokstad ti bebyggese, boiger og anegg ska ha meget høy areautnyttese for å imøtekomme nasjonae retningsinjer for omdisponering av andbruksareaer. Gokstad Eiendom stier seg ti disposisjon ved eventuee spørsmå eer behov for nærmere oppysninger om det foresåtte nye byggeområdet på Øvre Gokstad i Sandefjord. Med vennig hisen, GOKSTAD EIENDOM AS Anders Bettum Styreeder Harad M. Nissen-Lie Dagig eder Vedegg

24 Areainnspi ti revisjon av kommunepanen, Sandefjord kommune Eiendom/adresse Eier/forsagstier Tf./mai Kort områdebeskrivese (beiggenhet, størrese, avgrensning) Øvre Gokstadvei 25, gnr. 117 bnr. m.f. Feheimveien 17, nr. 117 bnr. 144 Gokstad Eiendom AS Tf Området omfatter deer av Øvre Gokstad gård, avgrenset ved Øvre Gokstadvei mot nord og bebygde områder mot syd, øst og vest. Området er betegnet med nummer 24 i forsag ti Regiona pan for bærekraftig areapoitikk i Vestfod. Områdets størrese er ca. 127 dekar. Type areaer som bir berørt (skog, dyrket og dyrkbar mark, bruk ti ek, rekreasjon og friuftsiv, viktige kuturminner, kuturandskap og naturverdier) samt vurdering av eventuee areakonfikter. Areaene igger i LNF områder. Forsag ti øsninger ti nydyrkning som erstatter det dyrkete area som eventuet går tapt. Nydyrkning andre steder vi kunne erstatte tap av dyrkede areaer. Ønskeig utnyttese/tetthet, boigtyper og boiganta Bebyggese bør omfatte boiger, annen bebyggese og anegg. Det bør forutsettes meget høy utnyttese i tråd med nasjonae retningsinjer for bruk av andbruksareaer og hensyn ti best muig mijøforvatning. Energiøsning Området igger sentrat og vi kunne benytte eksisterende energiøsninger i området. Atkomstøsninger, naturig skoevei/avstand ti barneskoe, ansag av økte trafikkmengder, trafikksikkerhet, nærhet ti koektivtrafikk mm. Atkomst ti området vi skje via veier i området og ny vei ti boiger, bebyggese og anegg. Avstand ti offentige vann- og avøpsedninger Området er sentrat okaisert med gode vannforsyninger og avøpsedninger. Avstand ti private og offentige servicetibud Området igger sentrat og det er kort vei ti Sandefjord sentrum og servicetibud i omegn. Risiko- og sårbarhetsvurdering spesiet med hensyn på radon, ras, fom og økt havnivå. Det er av risiko og sårbarhet med hensyn ti radon, ras, fom eer økt havnivå. Eventue nærhet ti større støykider eer annen forurensing Området igger ikke i nærhet av større støy kider eer annen forurensing. Annet: Det vises ti tidigere kontakt med kommunen og tidigere innevert dokumentasjon for utnyttese av området. Det vises ti tidigere konsekvens anayser for området foretatt av Aspan Viak.

25 Utskrift Pagc of SANDEFJORD KOMMUNE R<ARTUTSNITI Sev om kartsiden gir tigang i bade kart og oppysninger knyttet I eiendommen sik som f.eks. maebrevsoppysninger og paninformasjon, erstater den ikke dagens rutiner for bestiing av situasjonskart ved bygge- og deet1ttak, eer bestiing av kart og oppysninger i forbindese med omsetning av eiendommer. Siike dokumenter ska kvaitetssikres av kommunen og derfor besties, skriftig eer pr. teefon hos Servtcetorget. Det as forbehod om at det kan forekomme fei/manger pa kartet, ba. gjeder dette pandata. eiendomsgrenser, edninger/kaber, kummer m.m. som i forbindese med prosjektering/aneggsarbeid ma undersøkes nærmere. {.. ~ - ~ Måestokk 1:4000 1( m E:3J

26 .S.-'.:'.L' -_ii)j;.:>?-:c'::. 1<- >,E J.~..K.'-.J.::Ki J,,r :.Jw~3JOI2..,. b J jj.nr. j Lf 7-o - '1 D ~~-, 5V~ _ Innspi ti revisjon av kommunepanen Sfj. kommune - Gokstad GB NR. 117/2 (Trygge Barnehager v/ Anders Johnsrud) Anne Karin Standa ti: teknisk, tone.refsah :22 Cc: anders, "'Torbjørn Scheie"' Fra: Ti: Cc: "Anne Karin Standa" <tone. kommune.no> '"Torbjørn Scheie"' På vegne av Trygge Barnehager v/saksansvarig Anders Johnsrud, eier av Gokstad, GBNR.117/2, oversendes vårt innspi ti revisjon av kommunepanen. Brevet er å betrakte som et originat dokument og vi ikke bi ettersendt i papirform at. Med vennig hisen Anne Karin Standa Kvarta 19 arkitektkontor AS Aagaards pass Sandefjord / ~ Gokstad_ Trygge Bhg_nnspif ti revisjon av kommunepanen.sfj.komm pdf

27 Innspi ti revisjon av kommunepanen, Sandefjord kommune Eiendom/adresse Eier/forsagstier Gokstad bnr TfJmai Kort områdebcskrivesc (beiggenhet, storrcsc, avgrensning) Området er i dag ureguert. Det er cirka 3,5 dekar. I konununepanens areade er området satt av ti LNFområde. Området er jevnt skrånende mot nord. Det framstår i dag som en mindre de av et større sammenhengende jordbruksarea. Mot øst grenser området ti boigområde, mot nord ti Gokstadveien og mot sør og vest ti jordbruksareaer. Type areaer som bir berort (skog, dyrket og dyrkbar mark, bruk ti ek, rekreasjon og friuftsiv, viktige kuturminner, kuturandskap og naturverdier) samt vurdering av eventuee area konfikter. Området igger innenfor det som er forsått omdisponert fra LNF ti byggeområdet i forsaget ti Regiona pan for bærekraftig areaforvatning (RPBA). Bonitetskartutsnitt: 28A 1.9 da.117/336 Forsag ti øsninger ti nydyrkning som erstatter det dyrkete area som eventuet går tapt. Ønskeig utnyttese/tetthet, boigtyper og boiganta Det ønskes b

28 2t / / / Energiøsning Innenfor konsesjonsområdet for fjemvanne. Størresen på bebyggesen vi avgjøre eventue tiknytning Atkomstosninger, naturig skoevei/avstand ti barneskoe, ansag av okte trafikkmengder, trafikksikkerhet, nærhet ti koektivtrafikk mm. Avstand ti offentige vann- og avøpsedninger 0-50 meter Avstand ti private og offentige servicetibud Risiko- og sårbarhetsvurdering spesiet med hensyn på radon, ras, fom og okt nærhet ti større støy kider eer annen forurensing Annet: Området har vært en de av det areaet som kommunen i tidigere kmrununepaner ønsket å k-unne nytte ti særskite, prioriterte utbyggingsfonnå og som derfor be gitt en spesie signatur i kommunepankartet. Kart med panavgrensning, vann/avøp, fornminner, Kommunepanens areade

29 Utskrift Page of SANDEFJORD KOMMUNE KARTUTSNITT Sev om kartsiden gir tigang ti både kart og oppysninger knyttet ti eiendommen sik som f.eks. måebrevsoppysninger og paninformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestiing av situasjonskart ved bygge- og deetitak, eer bestiing av kart og oppysninger i forbindese med omsetning av eiendommer. Sike dokumenter ska kvaitetssikres av kommunen og derfor besties, skriftig eer pr. teefon hos Servicetorget. Det tas forbehod om at det kan forekomme fei/manger på kartet, ba. gjeder dette pandata, eiendomsgrenser, edninger/kaber, kummer m.m. som i forbindese med prosjektering/aneggsarbeid må undersøkes nærmere. Måestokk 1: ( ~~- 111/1 // / (/ ~ ~~~~~ /kart2.nois.no/sandefjord/content/printdynaleg.asp?left=571 O &

30 Jan Hvidsten Kavenesveien Sandefjord J.m. ~u_-.::..;..;: ;~!.!...:,..:.:..._~~ Seksj.: ' V (( Saksheh. Sandefjord, Sandefjord kommune Postboks Sandefjord Moveien 111 og 113 på Haukerød.. Innspi ti varse om oppstart av regueringsarbeid og kommentar ti forsag ti panprogram Viser ti varse om igangsetting av regueringsarbeid for eiendommene gnr. 41/24,m.f. (Bjørnars). Som eier av naboeiendommene gbnr. 41/55 og 40/17 (Kavenesveien 1) vi jeg oppyse at det er ønske fra min side om at disse også kan bygges ut. Gbnr. 40/17 er et gammet gårdstun på cirka 2,1 dekar på nordsiden av Raveien. Det er de av byggeområde i kommunepanens areade. Beiggenheten er sentra i forhod ti Haukerødkrysset og eksisterende, game bebyggese ønskes erstattet av kombinert forretnings- og boigbebyggese. Det har adkomst både fra Kavenesveien og Raveien. Gbnr. 41/55 er et jorde på 24 dekar. Det er LNF-område i kommunepanens areade. Den nordre tredeen (cirka 8 dekar} av det er innekemt meom Raveien og eksisterende boigbebyggese på tre kanter. Det er derfor spesiet ite egnet for rasjone jordbruksdrift. Jeg ønsker derfor at det i stedet kan bebygges, fortrinnsvis med boiger. Haukerød trenger fere boiger. Den sentrae beiggenheten, og gode so- og utsiktsforhod gjør dette godt egnet. Også de resterende 16 dekar av jordet har gode forhod for boiger. Jeg ber derfor om at det ved paneggingen av bebyggese på Moveien 111 og 113 egges opp ti at det vi kunne komme en fremtidig boigutbygging på gbnr. 41/55. Jeg ønsker at det kan innpasses boiger for famiier med spesiee behov. Den sentrae beiggenheten og det gode mijøet på Haukerød vi gi et godt og trygt bomijø. For kommunens omsorgsijenestedrift vi dette være positivt. Som kommentar ti forsag ti et panprogram som er agt ut ti høring vi jeg be om at det innarbeides et punkt om tiretteegging av infrastruktur for en e~entue framtidig boigbebyggese på gbnr. 41/55. Dette vi også innebære at panprogrammets innedende punkt 14 om at det innarbeides en buffersone mot jordbruksareaene i øst ikke trenger å være en varig de av panen. Jeg vedegger kart som viser eiendommene og håper på veviig behanding. Jeg vi føge opp dette ønsket i den forestående kommunepanrevisjonen ti neste år. Med vennig hisen Jan Hvidsten

31 Utskrift B3 Page of SANDEFJORD KOMMUNE KARTUTSNITT Sev om kartsiden gir tigang ti bade kart og oppysninger knyttet ti eiendommen sik som f.eks. maebrevsoppysninger og paninformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestiing av situasjonskart ved bygge- og deeitak, eer bestiing av kart og oppysninger i forbindese med omsetning av eiendommer. Sike dokumenter ska kvaitetssikres av kommunen og derfor best1es, skriftig eer pr. teefon hos Servicetorget Det tas forbehod om at det kan forekomme fei/manger pa kartet, ba gjeder dette pandata. eiendomsgrenser, edninger/kaber, kummer m.m. som i forbindese med prosjektenng/aneggsarbeid ma undersøkes nærmere. Mgestokk 1:2000 / ~ / / / / "' &

32 ,. "3 1 Vedegg er agret eektronisk i ESA BLf.a/? '1 E ILLtO- IS&-f ~ ~, T~t _ Innspi ti revisjon av kommunepanen Sfj. kommure - Moveien, GBNR. 41/223 (Hotvedtmoen Eiendomsseskap AS) Anne Karin Standa ti : teknisk, tone.refsah Cc: "'På Badski"', "'Torbjørn Scheie"' :27!3 På vegne av Hotvedtmoen Eiendomsseskap AS v/på Badski, eier av Moveien, GBNR. 41/223, oversendes vårt innspi ti revisjon av kommunepanen. Brevet er å betrakte som et originat dokument og vi ikke bi ettersendt i papirform at. Med vennig hisen Anne Karin Standa Kvarta 19 arkitektkontor AS Aagaards pass Sandefjord / ~ Moveien_Hotvedtmoen Eiendomsseskap AS_Innspi ti revisjon av kommunepanen.sfj.komm pdf

33 32 Innspi ti revisjon av kommunepanen, Sandefjord kommune Eiendom/adresse Eier/forsagstier ~, 6BNR41/22~ Hotvedtmoen Eiendomsseskap AS og Kvarta 19 arkitektkontor AS TfJmai Kvarta9 arcitektkontor. Tf.: Mai!: Kort omrdebeskrivese Åkerteig, ca. 11 daa omgitt av bebyggese på tre kanter. Adkomst fia Moveien. (beiggenhet, størrese, avgrensning) Type areaer som bir berørt (skog, d)tket og dyrkbar mørk, bruk ti ek, rekreasjon og fruftsiv, viktige kuturminner, kuturandskap og naturverdier) samt vurdering av eventuee areakonfkter. Areaet er dyrket (forpanet). Ingen kjente areakotiikier (natur, andskap, friuftsiv). Fqrsag ti øsninger ti nydyrkning som erstatter det dyrkete area som eventuet går tapt. Nei. Ønskeg utnyttese/tetthet, boigtyper og boganta Tett småhusbebyggese 1,5-2,5 boiger/daa antatt ca boiger. Energiøsning Ikke innenfor fjemvaonekonsesjonsomrmet Atkomstosnnger, naturig skoevei/avstand ti barneskoe, ansag av økte trafikkmengder, trafikksikkerhet, nærhet ti koektivtrafikk mm. Barneskoe= 400m. Busstopp = 50m. Avstand ti offentige vann-og avøpsedninger O meter Avstand ti private og offentige servicetibud Dagigvare = 50m. Risiko- og sarbarhetsvurdering spesiet med hensyn p radon, ras, fom og økt havuivå. - Eventue nærhet ti større stoykider eer annen forurensing - Annet: Har ved fere anedninger vært vurdert som byggeområdet i korrunuoepanen. Senest i siste 5r som muig sykehjemstomt. Vedegg: stk. standardkart m V A og fornminner. stk. bonitetskart stk kommunepan, nåværende (samt ny reg. pan på naboeiendom).

34 Utskrift Page of I Eiendom: SITUASJONSKART Gnr: 41 Adresse: MOVEIEN Snr: O Hj.haver/Fester: HOTVEDMOEN EIENDOMSSELSKAP AS SANDEFJORD Dato: 19/ Sign: KOMMUNE NÅV PLANSTATUS, KOMMUNEPLAN OG NYESTE REGPLAN M estokk 1:2000 Det tas forbehod om at det kan forekomme fei på kartet, ba. gjeder dette eiendomsgrenser, edninger/ kaber, kummer m.m. som i forbindese med prosjektering/aneggsarbeid må undersøkes nærmere I

35 J ' 85 Knut Vidar Pausen Lunden Terrasse Sandefjord Sandefjord Kommune Teknisk etat Postboks Sandefjord Sandefjord 8. oktober 2012 INNSPILL TIL REVISJON A V KOMMUNEPLANEN Det vises ti brev av Jeg er en av tre hjemmeshavere i Sørby gnr. 127 bnr. 7 og deeier i Sørby gård Pausen ANS, organisasjonsnummer Jeg ber om tibakemeding om det er noe som er ukart eer som savnes, sik at vi får gitt et svar i henhod ti de krav Sandefjord Kommune stier. Faktaoppysninger om utbyggingsområde Sørby gnr. 127 bnr. 7- Karasvei 6 Eiere: Hans Arne Pausen, Dagfinn Pausen og Knut Vidar Pausen Forsagsstier: Knut Vidar Pausen Tf.: E-post: Kort områdebeskrivese 99 dekar totat. Området omfatter eksisterende bebyggese, øvre øp av Sørbybekken, Sørbygata, jordvoer og andbruksarea. Areaet er om ag 700 meter angt og største bredde I 20 meter. Gården igger ca. 40 m over havet på overgangen meom det ytre Ra og Raet, 2,5 km nordvest for Sandefjord sentrum. Areaet inngår i Vestfodscenarier 2025 utarbeidet av Vestfod fykeskommune Type area som bir berørt Areaet består av ca. 8 dekar hagearea, gårdspass, jordvoer og oppstiingspass for redskap. 5 dekar ti trase for Sørbygata og 2 dekar area knyttet ti østre de av øpet ti Sørbybekken med forsenkningsbasseng. Sørby gård Pausen ANS har drevet kornproduksjon fram ti2005. Området har med unntak av Sørbygata, Steintippen og Sørbybekken ingen spesie andskapsnatur eer rekreasjonsverdi. Det er driftsvei over Sørbybekken ti Furustad og 9 km ti. 1!1 Oo<d (11147().127) REfi5JO"I.V OMO."-"'EPLANEN.., - PLAASTRATEGI OG PLANPROSESS oo~..

36 ' Hemskien og S!'irhyøya, der Sørhygata sutter. Ingen registrerte kuturminner. Det er registrert fornminner nord og øst for gården. Gården, område og Sørbygata er dokumentert gjennom boka: Dagigiv på Raet-før og nå og kuturkartet: Sørbygata- Tjodvegen pa Det ytre Ra. Eiendommen brukes nå som boig og er uten næringsmessig betydning for Sørby gård Pausen ANS. Areaet i nord og vest grenser innti eksisterende boigområde. Vurdering av eventuee areakonfikter Det anses ikke a være areakonfikter knyttet ti utbyggingen. Forsag ti øsninger som erstatter det dyrkete area som eventuet går tapt Mark som kan erstatte den dyrka marka finnes i vest på Furustad. Ønskeig utnyttese/tetthet, boigtyper og boiganta 160 (eneboiger, seniorboiger, sammenkjedede eneboiger, tomannsboiger, rekkehus og firemannsboiger) Energiøsning En fetutbygging som investerer i infrastruktur kan nyttiggjøre seg jord vanne. Atkomstøsninger, naturig skoevei/avstand ti barneskoe, ansag av økte trafikkmengder, nærhet ti koektivtrafikk mm. Den nordre de av Sørbygata- en gamme tjodveg - kan utvides ti norma vei standard med oppknytning ti Krokemoveien og eventuet Skiringssasveien. Ca meter ti Krokemoa skoe. Skoevei på gangveier gjennom Krokenskogfetet og opp angs Ringveien. Ca meter ti Virik skoe. Gangvei og sikker skoevei må anegges. Ca. 800 meter ti Bugården ungdomsskoe. Ca. 700 meter ti Skiringsa Fokehøyskoe. Ca meter ti Sandefjord videregående skoe og høyskoesenter. Ansått økt trafikkmengde fra fetet 160 bier. 300 meter ti hodepass i Krokcmoveien. Avstand ti offentig vann- og avøpsedninger Kan tiknytes kommuna edningsnett som går over gårdens jorder. Lengste avstand 350 meter. Avstand ti private og offentige servicetibud

37 Barnehage- 130 meter. Fot ha bane, ekepasser og bapasser meter. Butikk meter. Kiosk meter. Grendehus meter. Loka pub- 130 meter. Gårder som eier ut stapass ti hest meter. Bugårdsparken meter. Bugården kirke meter. Tre stadioner, samt apotek og postkontor meter Sandefjord Gofbane meer. Sandefjord Travbane meter. Virik-, Sørby- og Furustadbekken med ørret og utøp i Hcmskien, der sj øørreten hver høst går opp i bekkene for å gyte. Gode turmuigheter - variert natur og k uturandskap. Det tar 30 minutter å syke ti Granhomen badestrand. Risiko- og sårbarhetsvurdering med hensyn på radon, ras, fom og økt havnivå Pa det reativt fate partiet antas det ikke a være stabiitetsprobemer. Det er etabert forsenk.ningskammer for Sørbybekken på gårdens eiendom. Grunnforhodene i området for øvrig bør unders~~kes. Eventue nærhet ti større støykider eer annen forurensning. Eneste støykide er toget, når det passerer. Muige forurensningskider i området er knyttet ti andbruksdriften. Vennig hisen t~*- u{ ~a{!~ ~~d,j(,~ Knut Vidar Pau sen

38 -- Dagfinn Pausen Strandiveien STOKKE Sandefjord Kommune Teknisk Etat Boks SANDEFJORD Sandefjord 21, okt INNSPILL TIL REVISJON A V KOM1v1UNEPLANEN Eiendom: Sørby Gård gnr. 127 bnr. 7 Orgnr.: Adresse: Karasvei SANDEFJORD EIERE: Hans Arne Pausen Karasvei SANDEFJORD Knut Vidar Pausen Lunden Terrasse SANDEFJORD Dagfinn Pausen Strandiveien STOKKE FORSLAGSTILLERE: Hans Arne og Dagfinn Pausen VI STILLER OSS POSITIVE TIL AT V ÅR EIENDOM KAN BENYTTES TIL BOLIGFORMÅL: OPPLYSNINGER: Gården består av ca. 80 da. Dyrket jord, samt gårdstun-buffersoner-gårdsvei og kantområder. Vanskeig å ha noen mening om hvor evt. matjord "ska fraktes" a den tid de feste bønder i området,også ønsker å egge sine eiendommer ut som boigområde. Sik man oppfatter utspiet fra Fykesmannen, kan utnyttesesgraden virke høy. De andre infrastrukture forhod, skue være godt kjent, og derfor unødvendig å redegjøre for. Det samme gjeder risiko og sårbarhetsvurderinger, samt forurensningskider og evt. støy kider. b:: p:x;: Hans Arne Paisen har drev~~ gjenn;~ i~ fruk Venig hisen: Hans Ame_Pausen D~v;:~sen Vedegg: Kart

39 Utskrift BS Side av SANDEFJORD KOMMUNE KARTUTSNITT Sev om kartsiden gir tigang ti både kart og oppysninger knyttet i eiendommen sik som f.eks. måebrevsoppysninger og pan informasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestiing av situasjonskart ved bygge- og dee titak, eer bestiing av kart og oppysninger i forbindese med omsetning av eiendommer. Sike dokumenter ska kvaitetssikres av kommunen og derfor besties, skriftig eer pr. teefon hos Serviceorget. Det tas forbehod om a det kan forekomme fei/manger på kartet, ba. gjeder dette pandata, eiendomsgrenser, edninger/kaber, kummer m.m. som i forbindese med prosjektering/aneggsarbeid må undersøkes nærmere. Måestokk 1:5000 _.J /., ~ ~ ',

40 3 1 J.M. Consuting AS TjærUdveien Sandefjord r AP.PEf. :_ r-cc: ' (J., ~. ~;r; 'J iyh fr. J:,j( ~" r. c.. s Sandefjord kommune v/asbjørn Dag Hansen Postboks SANDEFJORD Sandefjord, 3. januar 2012 Søknad vedr. endring av gbnr 128/9 fra andbruk ti boigformå. På vegne av Ragnhid og Knut Haaand, Lystadveien 19, 3209 Sandefjord, søkes det om endring fra andbruk ti boigformå av dere eiendom gbnr 128/9 (den øvre de av eiendommens to bruksnummer) i ny revidert kommunepan Denne deen av dere eiendom igger i dag som en "øy''- innekemt meom fere typer boiger som høybokker terrassehus og eneboiger på ae kanter. Gbnr 128/9 har ved to anedninger vært utsatt for store inngrep på jorda i og med utbyggingen på østsiden av eiendommen (Sjøstrand Terrasse). Det er gjort stor skade på drenering over jordet og ikke minst matjorden som med meget stor tiførse av stein masser har vært en utfordring å kunne dyrke på i ettertid. Begge disse titakene er påført grunneier under nærmest «tvang» av både utbygger og kommunen ved at de sev har godkjent titakene. Første gang det be agt vann og koakk over jordet var for å tifredsstie behovet for oppføringen av Sjøstrandbokkene. Daværende rådmann påberopte seg den gang, på vegne av utbygger, å true med ekspropriering, dersom det ikke be gitt tiatese ti titaket, hvoretter jordet be bunnagt med hefteser, også dette under nærmest «tvang». Andre gangen jordet be utsatt for "vandaisme" var fra 1998 ti atså over fire år - da Sjøstrand Terrasse skue bygges. Jordet be da brukt ti agring av store mengder fymasse av stein og grus samt at det be etabert aneggsvei over jordet, noe som grunneier nærmest så seg «truet» ti. Kommunen tiot da Entreprenørfirmaet Buer & Buer AS å utnytte dyrket mark ti byggepass i hee fire år, med det resutatet at dreneringen er devis ødeagt samt at agrede stein masser adri ot seg het fjerne. Steinen be trykket godt ned under bakken og nå i ettertid viser det seg at den oppryddingen som be utført ikke ot seg gjøre tifredsstiende for å kunne dyrke økonomisk.

41 Lto Høyden på agrede stein masser var oppimot 7 m høye og meget tung trafikk trafikkerte over jordet i 4 år. Uansett hvordan jordet har sett ut eer hva det har vært dyrket der (både før og etter utbyggingen av Sjøstrand Terrasse), har amennheten brukt jordet som en snarvei og tiuftepass for hunder. Så godt som dagen etter at det har bitt forsøkt sådd på jordet har fok bare tråkket over jordet. Det har atid vært en sti midt over jordet som er brukt av så ve skoeungdom som ska ti ungdomsskoen på Ranvik som voksne mennesker som er ute for å gå tur. Dette ti stor fortviese og irritasjon for grunneieren som har prøvd å drive eiendommen for det meste med korndyrking, hviket det etterhvert viste seg å ikke a seg gjøre på grunn av at tråkk i kornåkeren. Det har også vært forsøkt å gjerde inn eiendommen, men dette er bare bitt revet ned av forbipasserende. den senere tid har jordet bitt dyrket med grass som for ti sauer. Begge jordene har imidertid vært tibudt naboeiendommen for dyrking som tieggsarea, men han har ikke uttrykt ønske om å utnytte det. Eiendommene gbnr 128/9 og gbnr 128/13 er på tisammen ca 20 må, inkusive bebygd area. Eiendommen gbnr 128/13 kan dyrkes på hobbybasis da matjorden her adri har bitt vannskjøtet av utenforstående, bortsett fra at grunneier her igjen har bitt «tvunget» ti å tiate vann- og koakkedninger over østre de av jordet, også dette ved den videre utbyggingen av Sjøstrand Terrasse, så grunneier har gjennom fere år bitt beastet med titak på deres egne eiendommer uten sev å ha noe som het ønske om å få redusert muighet for å dyrke jordene. Det vedegges bider som viser hvordan gbnr 128/9 gjennom fere år er bitt benyttet som aneggsvei og agring av store steinmasser under utbyggingen av Sjøstrand Terrasse. Det vedegges også diverse bider og situasjonskart som viser begge eiendommene, samt et forsag ti tomtedeing av det omsøkte jordet ti boigformå, gbnr 128/9. Vi håper og tror at kommunen ser på dette området som et interessant boigområde i et vestvendt og bynært område, og håper på en positiv tibakemeding om at gbnr. 128/9 vi kunne a seg omgjøre ti boigformå. Med vennig hisen ~~M Jørn Myhre Sandefjord kommune Teknisk etat 2 6 JAN Vedegg: Kopi ti: Diverse bider samt forsag ti tomtedeing. Grunneier

42 Lj( : ' n r : ;!. : ; :,.. t: ) ~ ;:. '.... ; ' J.M. Consuting AS Tjæridveien Sandefjord Sandefjord kommune Bygnings- og areapanseksjonen v/overarkitekt Tone Refsah Postboks SANDEFJORD 1!1~[!1 Dok1d ( ) KOMMUNEPLANEN !1 - Sandefjord, den 8. oktober 2012 INNSPILL TIL KOMMENDE KOM MUNEPLAN SØKNAD OM ENDRING AV GNR. 128/9 FRA LANDBRUK TIL BOLIGFORMÅL På vegne av Ragnhid og Knut Haaand som er eiere av gbnr.128/9, Lystadveien 19, 3209 Sandefjord, søkes det herved om endring av eiendommen fra andbruk ti boigformå. Tomteområdet igger syd for terrasseeiighetene på Sjøstrand og har et area på 8,7 må. Matjorden på området er av meget dårig kvaitet grunnet tidigere aneggsvei ved bygging av Sjøstrand terrasse som be anagt og "påagt" grunneier. Avgrensningene mot nord, øst og syd er idag etaberte boigområder. Mot vest igger eiendommen gbnr som også t ihører titakshaver. Vedrørende omdisponering av "matjorden" på det omsøkte areaet er denne idag ubrukeig. "Matjorden" kan evt. skrapes av og bi tiført områder hvor det kan bearbeides med de nødvendige stoffer for så å fungere som god matjord igjen. Området bør evt. bebygges med eneboiger eer såkat småhusbebyggese for barnefamiier. Det er kun 230 m ti aerede opparbeidet ekepass, 50 m ti busstopp for okabussen m ti Hystadveien som har kommunikasjonsforbindese t i både Larvik og Tønsberg (Torp fypass), det er ca 700 m ti Ranvik ungdomsskoe, 2200 m ti Store Bergan barneskoe (gang- og sykkevei), nærmeste matbutikk igger 640 m fra området, idrettsanegget ca 800 m, sentrum av Sandefjord ca 2250 m (gang- og sykkevei), badestrand ca 3300 m (gang- og sykkevei) samt at man kan gå direkte ut fra området på ski - over jordene ti turområder i Marum og Virik. Området har ingen store trafikk-

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer

SPOR I RINGERIKSJORD

SPOR I RINGERIKSJORD SPOR I RINGERIKSJORD TILLEGGSUTREDNING KULTURMINNER RINGERIKSBANEN Prosjektansvarig: NSB Bane Region Sør, Pankontoret Fagig ansvarig: Buskerud fykeskommune, Kuturadministrasjonen 1. november 1994 SPOR.IRINGERIKSJORD

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL

ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL ---- ASKER ~~MINISTRASJONEN Asker kommune Bygnings- og regueringssjefen. Postboks 353 1372 ASKER Vår saksbehander Frode Piskog Teefon 22055672 Teefaks 2205 5699 E-post Frode.Piskog@akershus-f.kommune.no

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato: 2013-18-12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest... 4 73 Havreveien... 7 93

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Hof Endret i henhold til endelig vedtak i Kommunestyret 24.02.15 Side 0 Side 1 Innhold 1. Planforutsetninger...

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Arild R Syvertsen, avd leder plan og utvikling orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 29.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet

Detaljer