Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029"

Transkript

1 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde N6 redusering av næringsareal til LNF (dyrka)... 2 Næringsområde N1 redusering av næringsareal til LNF... 3 Nordby maskin, N Nannestad Dyreklinikk endring til eksiterende næringsbebyggelse... 4 Herstua næringsareal N39 justering av formålsgrense... 4 Utvidelse av Nannestad sentrum, S Teiealleen 23, Nannestad sentrum endring av type utbyggingsformål... 5 Massemottak i Holter, M Utvidelse av Tangen pukkverk, R Åsvegen arealformålsendring... 7 O22 i Åsgreina - endring av utbyggingsformål... 7 Lauvåsmarka - justering... 8 Nannestad gartneri til framtidig boligbebyggelse... 8 Nannestad kapellangård naturreservat... 9 Vannflater inn som eget arealformål... 9 Om kartutsnittene Kartutsnitt til høyre er fra kommuneplan Kartutsnitt til venstre er fra forslag til kommuneplan Omriss av eksisterende reguleringsplaner er vist med blå stiplet linje. Eiendomsgrenser vist med røde linjer er ikke juridisk bindende. 1

2 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF Arealendring: Tilbakeføring av golfbaneområde G5 på 97,2 daa til LNF. Tilhørende grønnstruktur er også tilbakeført til LNF (31,2 daa). Eiendommer: Gbnr. 113/4, 113/5 og 113/11. Varsel om endring sendes: Grunneierne til overnevnte eiendommer. Næringsområde N6 redusering av næringsareal til LNF (dyrka) Arealendring: 3743 m2 fra næring til LNF (dyrka). Eiendommer berørt: Gbnr. 29/2. Varsel om endring sendes: Grunneierne innenfor N6. 2

3 Næringsområde N1 redusering av næringsareal til LNF Arealendring: 64,7 daa fra næring til LNF. Søker ønsker å dyrke opp. (N m2 til ny N1 på m2) Eiendommer: Gbnr. 145/2 og 145/1,5,11. Varsel om endring sendes: Grunneierne innenfor N1. Nordby maskin, N45 Arealendring: Totalt 15,2 daa - 12,7 daa fra LNF og 2,5 daa framtidig golfbane til «Andre typer bebyggelse og anlegg». Av dette er totalt 4,3 daa dyrket (1,8 daa LNF og 2,5 golf). Eiendommer: Gbnr.98/1 Varsel om endring sendes: Grunneier, oppsittere av gårdsvegen fra Åsvegen og forslagsstiller for reguleringsplan for golfbane og golfresort Lerberg. 3

4 Nannestad Dyreklinikk endring til eksiterende næringsbebyggelse Arealendring: ca 3 daa fra LNF til eksisterende næringsbebyggelse, N44. Eiendommer: Gbnr. 18/6 Varsel om endring sendes: Grunneierne til gbnr. 18/6. Herstua næringsareal N39 justering av formålsgrense. Arealendring: 5,1 daa fra LNF til næring. (N39: m2 til ny N39 på m2) Eiendommer: Gbnr. 144/49 og 144/1. 4

5 Utvidelse av Nannestad sentrum, S14 Arealendring: 43,6 daa til «framtidig sentrumsformål» fra «eksisterende boligbebyggelse». I tillegg er regulert friområde på 6,7 daa vist på kommuneplannivå som har vært vist både som eksisterende boligformål og eksisterende «offentlig og privat tjenesteyting». Eiendommer: Gbnr. 27/1 fnr , 27/31, 27/40, 27/44, 27/45, 27/76, 27/270, 27/273, 27/275, 27/285, 27/286, 27/287, 27/333, 27/359, 27/361, 27/362, 27/373, 27/374, 27/375, 27/490, 27/491 og 27/494. Varsel om endring sendes: Alle grunneiere innenfor. Teiealleen 23, Nannestad sentrum endring av type utbyggingsformål Arealendring: ca 900 m2 fra boligformål til «offentlig og privat tjenesteyting». Eiendommer: Gbnr. 27/78. Varsel om endring sendes: Naboeiendom i sør. 5

6 Massemottak i Holter, M1 Arealendring: 108,0 daa fra LNF til annet (massemottak). Eiendommer: Gbnr /1. Varsel om endring sendes: Aktuell eiendom og naboeiendommer i øst og sør. Utvidelse av Tangen pukkverk, R4 Arealendring: 341,1 daa fra LNF/ grøntstruktur til framtidig råstoffutvinning. Eiendommer: Gbnr. 136/6+135/3, 134/10 og 135/1,2. Varsel om endring sendes: Berørte eiendommer og naboeiendommer. 6

7 Åsvegen arealformålsendring Arealendring: Felt A3 («offentlig eller privat tjenesteyting») på 2,2 daa tatt ut av planen. Tilbakeføring til LNF (gbnr. 7/13,26,28,34,38,52) og noe eksisterende bolig (gbnr.7/27). Eiendommer: Gbnr. 7/27 og 7/13,26,28,34,38,52. O22 i Åsgreina - endring av utbyggingsformål Arealendring: 6,8 daa fra framtidig «offentlig eller privat tjenesteyting» - barnehage til framtidig boligbebyggelse. Eiendommer: Gbnr. 100/1. Varsel om endring sendes: Grunneier og søker. 7

8 Lauvåsmarka - justering Arealendring: Kommuneplanen er justert slik det blir samsvar med vestre avgrening i reguleringsplan for Lauvåsmarka. I tillegg er det foretatt endring fra framtidig til eksisterende boligbebyggelse for gbnr. 145/162 og 145/153. Eiendommer: Gbnr. 130/2 og 130/177 + gbnr. 145/162 og 145/153. Nannestad gartneri til framtidig boligbebyggelse Arealendring: 6,5 daa fra eksisterende næring til framtidig boligbebyggelse. Eiendommer: Gbnr.145/9. Varsel om endring sendes: Grunneier. 8

9 Nannestad kapellangård naturreservat Arealendring: 221,0 daa fra NLF til «grøntstruktur natur» med hensynssone «720 båndlegging etter lov om naturvern». Eiendommer: Gbnr.61/158, 60/4, 60/1 og 60/35 Vannflater inn som eget arealformål Arealendring: Alle vannflater over 50 daa (30 flater) er lagt inn som eget formål. Til «Bruk og vern av sjø og vassdrag». Tidligere lå alle vannflater i LNF. Eiendommer berørt: Gbnr. mange 9

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar Livet i havet vårt felles ansvar Ny plan- og bygningslov Plandelen - nytt i forhold til planlegging av akvakultur Rådgiver Ola Midttun Fiskeridirektoratet region Vest Fiskeridirektoratet sin rolle i det

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 01 AREALSPØRSMÅL 14.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til reguleringsplan

Detaljer