Hva skjer innen medisinutdanning i Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer innen medisinutdanning i Norge?"

Transkript

1 Hva skjer innen medisinutdanning i Norge? Revisjonsseminar 12.februar 2014 Inger Njølstad prodekan utdanning medisin og odontologi

2 Av og til en følelse av..

3 Aktuelle tema Alle reviderer sine studieplaner Felles kompetansekrav for medisinstudenter i Norge? Nasjonal eksamen i medisin? Nasjonal e-læringsportal Endringer i turnusordningen og autorisasjon Endringer i spesialistutdanningsstrukturen Samspillsmeldingen (Meld.St. 13)

4 Alle reviderer UiO UiB NTNU UiT og Helsefak går foran og har gjort de største endringene mht pedagogikk

5 Felles kompetansekrav i medisinstudiet Læringsutbytte vs kompetansekrav Felles krav til kunnskaper? praktiske prosedyrer? Studentene ønsker felles kompetansekrav SAK ønsker slik liste for å kunne sammenligne utdanninger utenfor EØS Prodekanene: enig om felles kompetansekrav før eventuell nasjonal eksamen i medisin Plan: utarbeide felles kompetansekrav; Start: praktiske prosedyrer, kliniske ferdigheter Arbeidsgruppe: én fagperson, én student fra hvert lærested Tidsplan: forslag klart sommeren 2014

6 Nasjonal eksamen i medisin Dekanene har vedtatt at vi skal sette i gang arbeidet Arbeidsgruppe m/repr fra alle fire fakulteter For hvem? Hvilket formål? Avsluttende eksamen for studenter ved UiB, UiO, UiT, NTNU? Arrangør: Universitetene? Inngangsport til spesialisering i helseforetakene? Arrangør: RHF-ene? Kvalitetskontroll av leger fra utlandet? Arrangør: Helsedirektoratet?

7 Eksamensform nasjonal eksamen Skriftlig? OSCE? HVA SKAL TESTES?

8 Endring av autorisasjon / turnustjeneste Medisinstudiet: profesjonsutdanning som kvalifiserer for begynnerstilling i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 1950-tallet: 1 ½ år turnustjeneste obligatorisk for full autorisasjon som norsk lege. Fra 2013: bestått profesjonseksamen i medisin gir automatisk autorisasjon som lege. Leger med utenlandsk profesjonsutdannelse i medisin har også rett til autorisasjon, med eller uten turnustjeneste. Turnustjenesten beholdes i form av turnusstillinger av 1 ½ års varighet. obligatorisk del av alle spesialistutdanninger. Søknadsbasert Ikke turnusstilling til alle som søker LUT-leger hva med dem?

9 Endringer i struktur for spesialistutdanningen Oppdrag til Hdir fra HOD: omorganisering av spesialistutdanning. Prosjektledelse: HOD Rapport 2013 Foreliggende forslag til omorganisering av spesialistutdanningen Forslag til nye utdanningsplaner Forslag til ny ansvarsdeling Pågående konsekvensutredning blant RHFene og lærestedene Plan: ferdigstille for vedtaksbehandling høst 2014 Universitetenes rolle blir endret! Større ansvar innen Teoretisk utdanning Pedagogiske metoder Veilederopplæring

10

11 Styringsdokument for helseutdanningene HOD Samhandlingsreformen KD Samspillsmeldingen Tverrprofesjonell samarbeidslæring et krav fra KD

12 Senter for fremragende utdanning NOKUT bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning bidra til gode relasjoner mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt bidra til utvikling og spredning av kunnskap

13 Søknadsprosess I NOKUT utlysning primo mars, søknadsfrist 12. mai sentra for fremragende utdanning enkeltinstitusjon eller konsortium 3 mill x 5 år; evt forlengelse.toppfinansiering! ønskelig med (minst?) ett senter til helse/sosial Samhandlingsreform, samspillmeldinga eksisterende eksellens Plan for disseminering NOKUT seminar 19. april : ikke for bredt, ikke for smalt, ikke luftslott, men gjerne hårete ideer

14 Søknadsprosess II Vårt fortrinn: helsevitenskapelig fakultet HEL-FEL; Samhandling, tverrprofesjonell utdanning, desentraliserte utdanninger/praksis, FOSS, e-læring Strategi for utdanning; målrettet arbeid for kvalitet i utdanning Vertsinstitusjon: Helsefak Konsortiepartnere: UNN, Tromsø kommune Internasjonalt samarbeid: Linkøping universitet, Aarhus universitet, McMaster

15

16 INTER-BASE 1. semester: Felles helsefaglige tema for profesjonsutdanningene Forberedelse til universitetsstudier og profesjonell kompetanse INTER-PRAX Siste studieår IP samarbeidslæring om reelle pasienter i praktiske situasjoner Kjenne sin egen kompetanse for å verdsette og nyttiggjøre seg andres kompetanse INTER-SIM Siste studieår (leger, sykepleiere, radiografer etc) On campus (FOSS) og desentralisert (Bodø, Hammerfest etc) Avanserte dukker Teknologiske løsninger: VAKE, Videocare Håndtere adekvat akutte og/eller komplekse situasjoner

17 Vurdering av INTERPROF Styrker Konseptet Partnerskapet Internasjonale samarbeidspartnere- strategisk Nåværende eksellens Sterk og klar visjon Praktisk og gjennomførbar Klar ledelsesstruktur Klart fokus på innhold: IPE/IPL, moduler Velformulerte og relevante forskningsspørsmål Svakheter INTER-SIM, mulighet for innovativ videreutvikling Dissemineringsstrategi Workshops ikke nærmere beskrevet

18 Hovedpunkter i søknaden TPS innhold, kompetansemål, eksamensform Studentaktivering (student- og lærer-rollen) Lærerskolering Kulturutfordringer (Møter mellom kulturer)

19 INTER-PRAX aksjonsforskning Søknad til PraksisVEL (Bente Norbye) Tverrprofesjonell praksis i kommunehelsetjenesten Metode: aksjonsforskning Høy score ingen midler Pilotprosjekt 2013/2014 Studenter i Midt-Troms, kommunehelsetjenesten UiT Helsefak interne midler

20 Utdanningslegekontor/utdanningshelsesenter Undervisningslegekontor: Prosjekt Tromsø kommune, Balsfjord, Karlsøy, UIT Statlige samhandlingsmidler tildelt Studiebesøk McMaster University våren 2011 Utdanningshelsesenter Family medicine, David Price Samarbeidsprosjekt Tromsø kommune og Helsefak Treghet omkring lokaliteter og tilsettinger Januar 2014: Forslag om å bruke daglegevakta Veiledning : samarbeid ISM, Tromsø kommune v/fastlege daglegevakt Vår representant og primsus motor: Katrine Wennevold

21 Utfordringer knyttet til TPS i praksis TPS må skje i reelle pasientnære situasjoner, dvs i praksis Ansvarsforhold praksis i spesialist- vs primærhelsetjenesten Sørge for vs medvirke til Samarbeid med praksisinstitusjoner Samarbeidsorganer - 1 RHF, 1 UNN, 88 kommuner Kvalitet og relevans, avtaler Logistikk Praksisstedene Omfang: 2600 studentuker per år i Tromsø kommune Veiledningskompetanse Spesialist- vs primærhelsetjenesten, kompetanse om TPS Økonomi Penger følger studentene (?)

22 Regionalisering av medisinstudiet Finnmark Sterkt ønske fra bl.a Styringsgruppa for revisjon av medisinstudiet Sterkt ønske fra Helse Finnmark mfl om lignende ordning som Bodøpakken! Utvalg oppnevnt av FS våren 2013, medlemmer fra: Helsefak Studieledelsen faglig og administrativ IKM (hoved koordinator 5. år ) Studenter Helse Finnmark Fylkeslegen i Finnmark Kommunehelsetjenesten i Finnmark Samisk helsetjeneste Helse Nord

23 Regionalisering av medisinstudiet Kan vi lage en «Finnmarkspakke» på samme måte som vi har en «Bodøpakke»? Vest-Finnmark peker seg ut med Klinikk Hammerfest, Alta Helsesenter og SANKS i Karasjok. 12 studenter tar 8 moduler 6.år, mesteparten av tida i Hammerfest men med 6 uker i Alta og 3 uker i Karasjok. Høringsperiode mars og april. Behandles i Fakultetsstyret 15.mai.

24

Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling?

Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling? Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling? Samhandlingskonferanse UNN OSO 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Det helsevitenkapelige fakultet

Detaljer

Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet

Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet U T NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det helsevitenskapelige fakultet Deres ref.- Vår ref.: 2013/385 Dato: 12.03.2014 I følge liste Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Det vises til oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), gitt de regionale helseforetakene (RHF) i brev av 27.03.15,

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Rapport 22/2015 Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø

Møteinnkalling. Fellesmøte med USAM 20.november /eget HSAM-møte 21.november Tromsø Møteinnkalling Vår ref. :2010/342 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 6.9.2013 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 16. september 2013 8.30-14.00 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU

En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU Prosjektgruppa for gjennomgang av medisinstudiet Rapport En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU Trondheim 1. oktober 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: 21.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Fysioterapi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Fysioterapi Mastergrad, 120 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth (fra 11-12)

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015 Saksnummer 61/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 28. august 2015 Desentralisert

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan?

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan? Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved - Hva, hvorfor og hvordan? 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Rigmor Furu Prosjektleder ecampus/sjefsrådgiver NST/helsekompetanse 10.07.2014 Forord

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer