1 1. m a i Helsekonferansen 8. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012"

Transkript

1 1 1. m a i Helsekonferansen 8. mai 2012

2 Agenda Utdanning av helsepersonell Omfang, to læringsarenaer - samspill Samspillmeldinga Unik, perspektivene Den gode retningen Utfordringene Praksisstudiene-/arenaene Spesialisthelsetjenesten Kommunesektoren Samspill - Lovverk og Finansiering Forutsetninger for forpliktende samspill Oppsummering

3 Utdanning av helsearbeidere SAMSPILL utdanningssektoren og helsetjenesten Vår viktigste ressurs Helsepersonell utgjør 2/3 av ressursinnsatsen i helsetjenesten 22 grunnutdanninger med praksis Et studentkull: uker i praksis Rammeplaner - eks: 50% av sykepleieutdanningen er i praksis Nordlys 6. april 2011

4 Samspillsmeldinga - hovedperspektivene Utenfraperspektivet Samfunnets, tjenestenes og brukernes behov som skal definere kompetansekravene Samspillsperspektivet Godt samspill og samarbeid mellom utdanning, forskning og arbeidsliv Framtidsperspektivet Meldingen skal danne grunnlag og vise retning for et langsiktig utviklingsarbeid

5 Den gode retningen Utdanning tilpasset samfunnets behov Demografi, sykdomsbildet, forebygging, samarbeid, teknologi, kontekstuell forståelse.. e Hovedmodellen1 Brede grunnutdanninger med spesialisering Helsefagarbeider vekslingsmodell/y-vei Dobbelidentitet Profesjonsfaglig kjernekompetanse Felles velferdsfaglig kompetanse Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS): i praksis To læringsarenaer Styring av innhold og struktur Nasjonale mekanismer (kompetansekrav/forskrift) Overgang fra utdanning til yrke: veiledning Ferdigvare eller praksissjokk eller., nasjonale tiltak Forskning på utdanning og profesjonsutøvelse

6 GOD retning, men laang tidshorisont og HVORDAN? «Et fundament og en tydelig retning for det utviklingsarbeidet som i neste omgang må skje i utdanningssystemet i nært samarbeid.» Starten på en rekke nasjonale prosesser og utviklingsprosjekter Tiltakene innen høyere utdanning Tiltakene har en særlig lang planleggingshorisont Samhandlingsreformen er i gang! Hva, hvorfor JA men hvordan? Skal utredes, utvikles, vurderes Hvordan blir det videre samspillet i praksis? Arenaer, aktører, roller og ansvar

7 Felles kompetanse hva skal alle kunne? Arbeide tverrprofesjonelt og kunnskapsbasert Forstå velferdssystemet og sin egen rolle Bistå mennesker med sammensatte behov

8 Forskning på utdanning og tjenesteutøvelse Styrke kunnskapsbasert helse- og sosialfaglig utdanning og tjenesteutøvelse: Virkemidler: Forskningsprogram i NFR (sektorfinansiert) Nasjonale forskerskoler/senter for fremragende utdanning UHR tematisk konferanse høst 2012 Masterutdanninger i alle helsefag Integrerte forskningsbaserte pedagogiske enheter i UH!? «Like fint å utdanne som å forske»

9 Utfordringene «Samspill i praksis» de to læringsarenaene Praksisstudienes kvalitet og relevans? Praksis spesialist- versus primærhelsetjenesten: 3:1 UHR-rapport 2010* sentrale utfordringer: Praksisfeltet er privatisert Uforutsigbart ustabilt, kvalitet-relevans, ansvar-roller, finansiering Spesialisthelsetjenesten har «sørge-for» ansvar Finansiering i basis; må synliggjøres og etterspørres Kommunehelsetjenesten «medvirke-til» ansvar Ingen finansiering Vurderer en lovfestet plikt for alle sektorer og forvaltningsnivå starte utviklingsarbeid Som i fylke/kommuner for barnehage- og skolesektoren *Fokus på praksisstudiene i Helse- og sosialfagutdanningene, Rapport UHR 2010

10 Utfordringene Samspill i praksis - arenaer Arenaer for samspill i den videre prosess Nasjonalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Men utdanning? UHRs rolle? Mellom departement Regionalt Samarbeidsarena med RHF/HF eksisterer Forskning har prioritet Kommunesektoren; regionale samarbeidsarenaer Lokalt Helsetjenesten representert i styrer på fakultet, institutt, studieprogram Kombinerte stillinger i alle utdanninger Forpliktende avtaler

11 Lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier - Spesialisthelsetjenesten

12 Sørge-for ansvar, men.. etterspørres utdanningskvalitet? Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF Utdanning mål 2012: «Praksisopplæring i samarbeid med UH-sektor og aktuelle kommuner er ivaretatt og utviklet». Forskning mål 2012: «Minst 40% av publikasjonene fra Helse Nord RHF har internasjonalt samarbeid (en eller flere internasjonale medforfattere)» «Minst 20% av publikasjonene fra Helse Nord RHF er på nivå 2/2a (publisert i tidsskrifter som er vurdert til å ha høy kvalitet og relevans)»

13 HOD må etterspørre utdanningsmål i oppdragsdokument til RHF Synliggjøre bruk av utdanningstilskudd til utdanningsformål Indikatorer for kvalitet og relevans i praksis Etterfølge krav til veilederkompetanse Sørge for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis

14 Nåværende lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier - Kommunehelsetjenesten

15 Hvordan påvirke studentenes valg av framtidig arbeidssted? Eksponer dem for det vi vil de skal i større grad skal velge førstelinjen Med kvalitet Catch them young and treat them nice Forholdene må legges til rette Lovverk og finansiering

16 Roller og ansvar samspill mellom departement

17 Oppsummering Bedre og mer samordnet lovverk Undervisningsansvar sørge for i hele sektoren Deltakelse i praksisundervisning også en del av forpliktelsene med å være fastlege Kvalitet og relevans i praksisstudier Forutsetter styring og finansiering Pengene følger studenten Samspill mellom departement/utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet Avtaler og samspillsarenaer (nasjonalt, regionalt og lokalt) Helhetlig ansvar for grunn og spesialistutdanning Kompetansekrav - læringsutbytte styrer innhold og form Forskning på helse- og sosialfaglig utdanning og profesjonsutøvelse

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene: Sterke og svake sider ved dagens ordning, sett fra utdanningsinstitusjonenes side

Praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene: Sterke og svake sider ved dagens ordning, sett fra utdanningsinstitusjonenes side Praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene: Sterke og svake sider ved dagens ordning, sett fra utdanningsinstitusjonenes side Innlegg basert på UHR-rapport 2010: Fokus på praksisstudiene i helse-

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Unios helsepolitiske plattform

Unios helsepolitiske plattform Unios helsepolitiske plattform 1 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Prosjekt Felles innhold

Prosjekt Felles innhold Prosjekt Felles innhold Bergen 1.juni 2015 Nanna Hauksdottir prosjektleder Felles innhold: Oppfølging av St.meld. 13 (2011-2012) «Samspillsmeldingen» Er helse- og sosialfagutdanningene på høyde og front

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Vedtatt av NSOs landsstyre 28. november

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer