EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder"

Transkript

1 PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av modellen opp mot kravspesifikasjon. EKSAMENSOPPGAVE Henning Langsrud BIM-K Origo, rotasjon og etasjehøyder

2

3 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Kort prosjektbeskrivelse... 2 Problemstilling... 2 Bruksområde for modellen og tegningene... 2 Fremdriftsplan... 2 Backup/prosjekthotell for prosjektet... 3 Backup av mine egne filer... 3 Backup av felles filer... 4 Filutveksling med BIM2share... 4 Underlag til modellen... 6 Felles 0-punkt (innsetningspunkt) i Modellfilene... 7 Sjekk i Solibri Første forsøk Andre forsøk ArchiCAD Solibri Model Checker Link Nummerering av leilighetene Modelleringen Dekker Yttervegger Dører Himling Parapetavslutning Tak Tegninger Kontroll underveis i modelleringen NS 3451 Classification ITO fra Solibri til Excel ICE Møter Prosjektøringsmøte SOSI fil Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! Kildehenvisning Takk til Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-F under) Vedleggs liste... 38

4 Oppgavetekst Eksamen BIM-tekniker 2014 Fagskolen i Oslo Eksamensperiode: Torsdag 15.mai onsdag 28.mai, fremføring 4.-6.juni. Det er satt opp følgende tema for BIM-K og BIM-I: «Berikelse, høsting og bearbeiding av data». Det foreligger også underlagsfiler som skal benyttes. Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet. Bruk underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i forhold til utforming. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på følgende: Prosjektet skal georefereres. Redegjør for plasseringen av origo. Det du ønsker visualisert på layoutene du leverer skal gjenspeile problemstillinga du har valgt. Lesbarhet er et nøkkelord her Vis det tverrfaglige arbeidet ditt gjennom en BCF-rapport. Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. Det skal leveres to papirrapporter. Rapporten bør inneholde: 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Dette arket 4. Fremdriftsplan(er) med problemstilling 5. Sammendrag med konklusjon 6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene. 7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! 8. Kildehenvisning / Takk til 9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-F under) 10. Vedlegg (bl.a. tegninger) Tidsfrister: Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) Tidsfrist: Fredag 16.mai kl.13:15 Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter. Rapport leveres i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: Ditt navn Eksamen BIM-K (eller I) Det leveres minst én IFC-fil. Tidsfrist: Onsdag 28.mai kl 15:00 Eksamen BIM-tekniker 2014 Fagskolen i Oslo

5 Eksamensoppgave Framføring skjer onsdag 4.- fredag 6.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 20 minutter. Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 2.juni før kl 10 og lagt ut på Fronter under mappa Prosjekter Eksamen. Det skal framføres individuelt. Vurderingskriterier: A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike programmene. C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon knyttet opp mot modellen. D. Hvordan har du svart på problemstillingen? E. Framføringa. F. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. Lykke til! Fagskolen i Oslo BIM-tekniker Side 1

6 Eksamensoppgave Kort prosjektbeskrivelse Under dette eksamensprosjektet ble vi oppfordret til å samarbeide på tvers av I og K klassen. Vi dannet da en gruppe på 6 stykker. Jeg og Rune Huse fra K og resten fra I. Gruppens medlemmer er foruten meg selv, Torstein Olsen, Henning Habberstad, Geir Morten Wilsgård, Karine Haugen og Rune Huse Karlstad. Noen dager ut i prosjektet fikk vi et nytt medlem, Lars Rune Skei som ønsket å jobbe sammen med oss. Jeg skal ha fokus på kvalitetssikring av 0-punkt, etasjer og rotasjon av modellene. Jeg modellere i ArchiCAD og bruke Solibri som kontrollverktøy. Det er utarbeidet en BIM Gjennomføringsplan som er gjeldene for alle parter i dette prosjektet. BIM Gjennomføringsplanen ligger vedlagt. Prosjektets aktører signerte også på en samarbeidsavtale som be utarbeidet i felleskap. Problemstilling 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av modellen opp mot kravspesifikasjon. Bruksområde for modellen og tegningene Modellen og tegningen mine skal først og fremst brukes som underlag til tekniske fag og videre arbeid i prosjekteringsfasen. Fremdriftsplan Side 2

7 Eksamensoppgave Backup/prosjekthotell for prosjektet På denne eksamens oppgaven har vi valgt å bruke Byggeweb/Bim2share som prosjekthotell. I tillegg har alle aktørene sørget for egen backup av eget arbeid. Backup av mine egne filer Som egen backup i prosjektet valgte jeg å bruke SyncToy. Min arbeidsmappe under dette eksamensprosjektet er E:\_BIM-K \_Prosjekter\Eksamen Dette er en lagrings disk som jeg har intrigert i min pc. Jeg setter opp SyncToy til å "parre" denne mappen med en mappe jeg har laget på Dropbox C:\Users\Henning\Dropbox\_Backup skoleprosjekter\eksamen 2014 I SyncToy valgte jeg "Echo" som oppsett dvs. at nye og oppdaterte filer kopieres fra venstre til høyre. Alle endringer på venstre side gjentas på høyre side. Til slutt ga jeg synkroniseringen navnet "Eksamen 2014" Dette oppsette gjør at jeg har lagret filene mine 3 steder: C disken, E disken og ekstern Dropbox. I oppgaveplanlegging i Windows har jeg satt opp SyncToy til å synkronisere ved oppstart og 1 gang i timen etter det. Side 3

8 Eksamensoppgave Backup i aksjon Backup av felles filer I prosjektet bruker vi Byggeweb som lagrer filene på Byggeweb/ Bim2share serveren og lokalt på min maskin (C:\Users\Henning Langsrud\Documents\ByggewebProjects). Vi utvekslet filer med BIM2Share. Filutveksling med BIM2share Nå jeg åpner BIM2share og går til mappen IFC leveranser ser jeg en status fane med grønne, røde og hvite piler. Disse pilene forteller meg om filene ligger på Byggeweb eller lokalt, eller begge steder. Eks. Side 4

9 Eksamensoppgave Her ser vi at filen på byggeweb ikke er identisk med min lokale fil. For å oppdatere filen lokalt klikker jeg på "Last ned filer" Velger "Last ned utvalgte filer" Velger "Bruk Prosjektmappen" Da ser man at begge pilene ble grønne og filversjonen er identiske på Byggeweb og lokalt hos meg. Side 5

10 Eksamensoppgave Underlag til modellen Vi har fått en pdf fil som underlag. For å generere korrekte dwg filer til modelleringen valgte jeg å lage enkeltsider av alle etasjene. Disse bearbeidet jeg videre i Adobe Illustrator og eksporterte til dwg. Denne dwg åpnet jeg i DDS-CAD Viewer og slettet det jeg ikke ville ha med. Denne dwg er ikke i riktig målestokk og jeg valgte å bruke ArchiCAD til denne jobben. La dwg`en inn som Exsternal Drawing. Aksenette er målsett så jeg brukte akser som referanse. Sjekket med å måle andre kjente mål og avsluttet med å lagre som ny dwg. Dwg har ikke riktig origo og rotasjon, men det ordner jeg når jeg legger disse inn som underlag. Side 6

11 Eksamensoppgave Felles 0-punkt (innsetningspunkt) i Modellfilene Gjennom dette skoleåret har jeg laget meg en BIM-gjennomføringsplan som etter vært har blitt ganske omfattende. Nytt i dette prosjektet er en prosedyre for å kvalitetssikre origo, rotasjon og etasjer. Denne prosedyren har jeg utarbeidet sammen med Henning Habberstad. Vi har laget et oppsett i Solibri som sjekker at dette er i henhold til prosjektets data. Jeg er ARK og BIM koordinator i dette eksamensprosjektet og hadde derfor ansvaret for det. Prosjektet skal også georefereres så jeg startet med å konvertere dxf filen som vi har fått til dwg ved hjelp av DDS-CAD Viewer. Da sitter jeg igjen med en dwg fil som er georeferert. Denne dwg filen bruker jeg som Xref i ArchiCAD. Side 7

12 Eksamensoppgave Xref`en legger seg langt unna origo Jeg velger meg et nytt felles nullpunkt slik av bygningen kommer i positive X og Y koordinater. Jeg har justert griden til 1x1meter og snappet til den. Da her jeg et nytt felles nullpunkt med runde og fine koordinater. Side 8

13 Eksamensoppgave Brukte Drag Reference og tokk tak i det nye nullpunktet og dro det ned til origo. Når dette var gjort satt jeg igjen med et kartunderlag som er georeferert og med nytt felles nullpunkt. Jeg valgte så og legge ut 1 etasje som et underlag for å lage akser etter. Roterte denne riktig og plasserte den over underlaget. Det var litt kronglete å få plassert denne riktig, men fant til slutt noen referanse punkter som ble riktig. La samtidig inn alle underlagene under Worksheets. Side 9

14 Eksamensoppgave Deretter lagde jeg et aksesystem som samhandler med underlaget, og plasserte dette riktig. Med denne fremgangsmåten sitter jeg igjen med et georeferert aksenett som alle aktørene må forholde seg til. Eksporterte IFC`n med translator "Utveksling med Autodesk Revit MEP" og delte denne med resten av aktørene i prosjektet. Satte deretter ut 2 0-punktsøyler for kontroll i Solibri Når alle yrkesgrupper hadde produsert sine ifc filer med 0-punktsøyle sammenstilte vi modellene i Solibri og kjørte reglene vi har laget. Side 10

15 Eksamensoppgave Sjekk i Solibri I Solibri har vi laget en Classification som klassifiserer 0-punktsøylene med riktig navn. Reglene som vi bruker er: Modellen må ha 0-punktsøyle Denne sjekker om modellene har nullpunktsøyler. 0-punktsøyle1 Denne sjekker at 0-punktsøyle1 er plassert riktig i X og Y retning og at den står i riktig etasje/høyde. (Bottom Elevation) 0-punktsøyle2 Denne sjekker at 0-punktsøyle2 er plassert riktig i X og Y retning og at den står i riktig etasje/høyde. (Bottom Elevation) Side 11

16 Eksamensoppgave Første forsøk Her trengs ingen regel for å se at RIB modellen ligger feil. RIB rettet opp sin fil og vi prøver igjen. Andre forsøk Andre forsøk ble mye bedre. Alle modellene lå riktig Kjørte ut en rapport av sjekken. Side 12

17 Eksamensoppgave Kvalitetssirkler ved å flytte mine 0-punktsøyler og kjører en ny sjekk Da slo regelen ut på at X og Y verdiene er fei. Lager en ny rapport som viser at modellene ikke oppfyller kravene i regelen. Ved å følge denne prosedyren før aktørene begynner å modellere sikrer at vi slipper å kaste bort unødvendig tid i videre prosjektering. Det viste seg også videre i dette prosjektet, vi hadde ingen modeller på avveie. Side 13

18 Eksamensoppgave ArchiCAD Solibri Model Checker Link ArchiCAD Solibri Model Checker Link lager en direkte link mellom ArchiCAD og Solibri med bare et museklikk. Jeg brukte dette for å sjekke min modell i Solibri samtidig som jeg modellerte. Jeg lastet denne ned fra Solibri Solution Center og la denne i mappen Add-Ons i ArchiCAD 17 biblioteket. I ArchiCAD dukker det da opp en knapp som det står SMC på Side 14

19 Eksamensoppgave Nummerering av leilighetene Leilighet og romm nummereringen er utført etter "fra venstre til høyere" prinsippet. Første leilighet til venstre i 1 etg. Har da nummer Modelleringen Vi valgte å modellere bygget som passivhus. I Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting, er det en tabell med U-verdi krav i NS3700. Side 15

20 Eksamensoppgave Dekker Dekket over parkerings kjeller Dekket over parkeringskjeller ble bygget opp etter U-verdier. Etasjeskillere. Dekket får da en U-verdi på 0,11 Dekket over uteområdet Dekket over uteområdet ble bygget opp etter Terrasser med beplantning på bærende betongdekker Side 16

21 Eksamensoppgave Yttervegger YV01 Yttervegg i kjeller ble bygd opp etter byggforskserien Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting. Min vegg er ikke utforet på innsiden, den er pusset. Fig. 53 a Utvendig isolert konstruksjon av betong YV02 Ytterveggen er bygget opp etter anvisning i Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting, Yttervegg, pkt Figur. 42. Den gir en U-verdi på 0,111 (W/(m2K)) Side 17

22 Eksamensoppgave Fig. 42 Innervegger IV01 IV01 er en ikke bærende brannvegg med brannmotstand EI60 Tykkelsen på underlaget sier ca. 220mm. Bygger opp veggen etter Glava`s anbefalinger, skillevegger, dobbelt stålstenderverk med dobbel platekledning. Dette gir en brannmotstand EI 60 og en lydreduksjon på 55 db. Side 18

23 Eksamensoppgave IV02 IV02 er en innvendig bærende betongvegg på 220mm, brannmotstand REI 180. IV03 IV03 er veggen som omslutter alle sjaktene til tekniske føringer. På Rockwool sin hjemme side er det en konstruksjonsløsning som oppfyller kravet på EI 60. Det forutsetter bruk av Rockwool brannplate 50. IV04 Bygger opp veggen etter Glava`s anbefalinger, skillevegger, gjennomgående stålstender med enkel platekledning da det ikke er noen krav til brann eller lyd i disse. Side 19

24 Eksamensoppgave Dører Brannklasse på dører f.eks. EI 2 30-CS a hvor E= Integritet, I= Isolasjonsevne, C= Selvlukkende og S= røyktetthet. Alle kravene finner jeg i brannstrategien som vi har fått som underlag. IV01 IV02 IV03 Det er ingen brannkrav på dører inne i leilighetene Side 20

25 Eksamensoppgave Himling Lydisolerende Etasjeskillere med trebjelkelag Parapetavslutning Tak Takkonstruksjonen bygget jeg opp etter Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge Side 21

26 Eksamensoppgave Tegninger Siden vi allerede har georeferert aksenettet, lagde jeg en tegning for å vise det på en god måte. Jeg satte ut både NTM koordinater og prosjektets koordinater på aksenette I tillegg satte jeg inn koordinat listen som jeg lagde. Hele tegningen er på vedlegg nr. 22 Side 22

27 Eksamensoppgave På fasade tegningene la jeg inn et bilde som jeg lagde ut fra Solibri og la på en pil som viser hvilken fasade man ser på. På snitt tegningen la jeg inn et bilde som viser hvor snittene er tatt fra. Plantegningen ble slik. Tegningen som viser leilighetstypene er et 3D dokument fra ArchiCAD og et bilde fra Solibri som viser hvor i bygget leiligheten er. I Solibri brukte jeg en classification som sorterer alle leilighetstypene og brukte "Export Floorplan" til å ta bilder med. Side 23

28 Eksamensoppgave Kontroll underveis i modelleringen Når jeg hadde fått modellert opp noe tok jeg første sjekken med SMC verktøyet. Jeg lagde en Classification som skiller ut veggene jeg har klassifisert så langt. Etter jeg satte ut soner i hele bygget sjekket jeg på nytt. Her ser jeg at sonen i sjakten ikke går opp i 3, etasje. Dette rettet jeg opp i og sjekker på nytt. Side 24

29 Eksamensoppgave Da ser jeg at jeg har glemt sjakten til EL, retter opp denne også. Underveis i modelleringen sjekket jeg om alle objekter har tilhørighet til riktig etasje. Dette fordi jeg kopierte objekter fra en etasje til en annen og da er det lett å glemme tilhørigheten. Jeg bruker en classification jeg har laget som deler bygget i opp i etasjer. Her går jeg gjennom alle etasjene og ser etter objekter som ligger feil. Side 25

30 Eksamensoppgave Med classification "Brannklasse Vegger" kan jeg enkelt sjekke mine vegger opp mot branntegningene vi har fått med underlaget Dekkene hadde også brannkrav, så jeg lagde en Classification "Brannklasser Dekker" og sjekket denne også. Side 26

31 Eksamensoppgave Med bruk av ArchiCAD Solibri Model Checker Link som et kvalitetssikrings verktøy kan man enkelt kontrollere sitt eget arbeid i Solibri. Jeg syntes dette fungerte ganske bra, men det skulle vert muligheter for å bestemme hva man ville ha med seg i eksporten. Som bilde viser ser man at det er kun etasjer man kan skille ut Tror det hadde vært en god ide om man kunne velge på de utvekslings`s translator som finnes på ifc eksporten. Men det er nå min mening da NS 3451 Classification Underveis i studiet har jeg laget meg en NS 3451 Classification. Denne klassifiserer objekter etter bygningsdelstabellen. Nytt i Solibri er at et objekt kan ha flere klassifiseringer. Dette kom til nytte med tanke på vinduer og dører da disse legger seg sammen med veggene. I Classification setting setter jeg på "Allow Multiple Classification Names" Side 27

32 Eksamensoppgave I fanen for Classified Components må jeg manuelt legge til riktig Classification Names. Resultatet blir slik. Side 28

33 Eksamensoppgave ITO fra Solibri til Excel Jeg lagde en ITO fra Solibri som tok med seg alle vegger i modellen. Lagde en template med en pivot tabell og lagret en rapport. Denne pivot tabellen kan sortere på etasjer, id og brannklasse. Dette er en veldig nyttig tabell for å få ut mengder av veggene. Lagde også en enkel ITO på dører og vinduer Side 29

34 Eksamensoppgave ICE Møter ICE Møte Mandag 19. mai kjørte vi første ICE møte. Prosedyrene for ICE møter er beskrevet i BIM gjennomføringsplanen. Her fikk vi også sjekket at prosedyren for 0-punkt er riktig, alle modellene er riktig plassert på første forsøk. Vi kjørte relevante sjekker og genererte ut en BCF fil. Utdrag fra rapporten Side 30

35 Eksamensoppgave En av mine feil var veggen i heissjakten. Da dette er en heissjakt skal veggen utføres som en hel vegg og dekke inntil. Retter opp i ArchiCAD og produserer ny BCF fil. Før Etter ICE Møte Dette møte ble holdt interaktivt med bruk av TeamViewer og Skype. Jeg koblet alle aktører sammen og delte min skjerm med bruk av TeamViewer. Lyden kjørte vi med Skype. Dette fungerte utmerket og jeg føler at det ikke var noen begrensninger av ICE møte av denne grund. På dette møte gikk vi mellom BCF rapporten fra forrige møte for å sjekke om alle hadde rettet opp sine feil. Det viste seg at alle utenom meg hadde gjort det. Jeg hadde glemt å snu slagretning på en dør. Men som bildene under viser blir det veldig "klønete" at denne døren slår ut i gangen. ICE møte besluttet da å flytte ventilasjonsaggregatet lenger inn i boden. Det var en løsning alle ble fornøyde med. Side 31

36 Eksamensoppgave Prosjektøringsmøte Underveis i prosjektet oppdaget vi at det var trangt om plassen i sjaktene. I passivhusutredningen fra Multiconsult blir det blant annet anbefalt vannbåren varme på bad som dekkes av solfangeren. Det skal også luft inn og ut til leilighetenes ventilasjonsaggregat pluss alt av vannrør skal ha plass. Det ble derfor bestemt at 4 sjakter måtte justeres. Vi lagde noen bilder fra Solibri som er tenkt sendt til de som skal utføre endringene. Ut fra hva som ble bestemt på prosjekteringsmøte justerte jeg mine sjakter. Side 32

37 Eksamensoppgave SOSI fil Rune Huse importert SOSI filen (i NTM format) i Revit men Naviate sin SOSI import, for deretter eksportere til ifc. Vi kalte denne filen for 005_LARK og la den inn i SMC filen fra ICE møte. Resultatet ble slik De mørke bygningene som ser ut som de står inne i den nye bygget skal rives. Side 33

38 Eksamensoppgave Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! Dette eksamensprosjektet startet veldig bra. Jeg fikk testet prosedyren for 0-punkt og den fungerte utmerket. Jeg lagde noen regler i Solibri for å kvalitet sikre om prosedyren fungerte som den skulle, noe den gjorde. Dette viser at det er særs viktig å utføre dette arbeidet før noen begynner å modellere. Vi foretok noen ICE møter og jeg var da spent på om alle hadde brukt modell filene vi brukte under 0-punkt seansen. Det viste seg at alle hadde gjort jobben sin med det, for i sammenstillingen lå alle modell filene der de skulle. Underlagene vi fikk til prosjektet, var plantegninger som pdf og kartunderlag som dxf fil. Konverteringen og importen til ArchiCAD gikk uten problemer og selve modelleringen ga ikke de største utfordringene. Etter noen dager begynte pc`n min å bli fryktelig treg. Det var nok kartunderlaget og alle dwg`ene som skapte disse problemene. Bare det å åpne et snitt i ArchiCAD tok ca 2-3 minutter. Jeg slettet så alle dwg`ene mine, men det hjalp ikke noe særlig. Jeg slettet også kartunderlaget og da hjalp det noe. Jeg kunne tenkt meg å modellere med noe høyere detaljnivå, men så da at jeg sannsynligvis ikke hadde blitt ferdig i tide. Jeg syntes allikevel modellen har riktig Level off detalje 1, da den er tenk for bruk i et forprosjekt. Jeg lagde også en tegning der jeg satte ut både NTM koordinater og koordinater ut fra det nye felles 0-punktet til prosjektet. Dette syntes jeg ble veldig oversiktlig og selvforklarende, for de som sliter litt med å forstå dette med felles 0-punkt i prosjekter. Har jeg svart på problemstillingene mine. Ja, jeg vil si det. 1 Level off detalje: Begrensning i detaljnivået, settes av oppgaven/oppdraget. Side 34

39 Eksamensoppgave Kildehenvisning Underlaget til prosjektet fikk vi av Fagskolen. Glava Sintef Rockwool Takk til En stor takk til alle på gruppen: Torstein Olsen Henning Habberstad Geir Morten Wilsgård Karine Haugen Rune Huse Karlstad Lars Rune Skei Takk til faglærere: Magnus Edvardsen Lars Dagalid Ingolf Sundfør Harald Selvær Side 35

40 Eksamensoppgave Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-F under) A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. Vi lagde en samarbeidsavtale og en BIM Gjennomføringsplan som ble brukt aktivt i prosjektet. Gjennomføringsplanen har prosedyrer for å sikre felles nullpunkt, rotasjon og etasjehøyde, samt prosedyrer for ICE møter. Vi brukte Byggeweb som fildelings verktøy, dette ga også en backup av filene våre. I tillegg har jeg egen backup som vist i rapporten. B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike programmene. Jeg lagde noen ITO`er fra Solibri på vegger, dører og vinduer. Disse ITO`ene er tenk som et verktøy for aktørene i forprosjektet. Jeg beriket modellen med alle brannkravene vi hadde opplysninger om noe som også er bra med tanke på forprosjektet. Jeg georefererte aksenette som senere ble brukt som underlag for modellfilene, til alle aktørene i prosjektet. Dette fungerte veldig bra. C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon knyttet opp mot modellen. Rapporten utforming er jeg veldig fornøyd med. Denne ser ryddig og oversiktlig ut. Problemstillingen er besvart og egenvurdering er utført. Alt er levert innenfor tidsfristene som er gitt. Jeg brukte også tilbakemeldingene fra foregående prosjekter og korrigerte deretter. D. Hvordan har du svart på problemstillingen? Problemstilling 1 var "Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri." Denne problemstillingen er svart på med prosedyren for å sikre felles 0-punkt og videre i rapporten der vi satte denne ut i live. Jeg kvalitet sikret denne videre med å legge inn en feil slik at reglene i Solibri slo ut. Problemstilling 2 var "Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av modellen opp mot kravspesifikasjon." Denne problemstillingen er besvart med bruken av ArchiCAD Solibri Model Checker Link. Dette fungerte bra og er en fin måte å kvalitet sikre eget arbeid i ArchiCAD. E. Framføringa. Side 36

41 Eksamensoppgave Framføringen gleder jeg meg til. F. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. Modellen min fra ArchiCAD syntes jeg ble ganske bra, men jeg skulle ha jobbet noe mer med detaljnivået. Modellen var tenkt til bruk i forprosjektet og da er den god nok. Tegningene er oversiktlige og selvforklarende så de er jeg fornøyd med. Side 37

42 Eksamensoppgave Vedleggs liste 1. Samarbeidsavtalen 2. BIM gjennomføringsplan 3. Fremdriftsplan 4. Fasade Nord og Vest Fasade Nord og Vest Fasade Sør og Øst Fasade Sør og Øst Plan kjeller og 1 9. Plan 2 og 3. etasje 10. Snitt A og B 11. Snitt C og D 12. Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Visualisering Leilighet Georeferert aksenett 23. Pivot. Areal Vegger 24. Vinduer og dører 25. Sammenstilling 0-punkt med feil 26. Sammenstilling 0-punkt 27. Møte referat Eksamen Team Exit 28. Møte referat Eksamen Team Exit 29. Møte referat Eksamen Team Exit Side 38

43

44 27. MAI 2014 BIM gjennomføringsplan TEAM EXIT THE END PROSJEKT 005

45 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Dokumentets gyldighet Formål Prosjektdeltager Kontakt info Programvare i prosjektet Prosjektleder BIM Koordinator Filutveksling Filnavn PLN, RVT og IFC filer BCF FILER Felles 0-punkt (innsetningspunkt) i modell-filene Prosedyre for å sikre felles 0-punkt: Etasjehøyder Krav til modell-leveranse Filplassering på Byggeweb Prosedyre for ICE møter BIM koordinator instruks for ICE møte... 9

46 2 DOKUMENTETS GYLDIGHET Dokumentet beskriver krav til gjennomføring med BIM som verktøy og metode i eksamensprosjektet ved fagskolen i Oslo, BIM linjen. 3 FORMÅL Formålet med denne BIM gjennomføringsplanen er å legger til rette for god kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet. Dette fører til en bedre forståelse for prosjektet blant alle involverte parter og sabla fornøyde lærere 4 PROSJEKTDELTAGER 4.1 KONTAKT INFO Navn Mail Tlf Skype RIV Torstein Olsen torsteinsen82 RIE Henning Habberstad henhabb RIV Geir Morten Wilsgård geirmortenw RIV Karine Haugen kariinee93 ARK Henning Langsrud henning.langsrud RIB Rune Huse Karlstad runehk91 RIV Lars Rune Skei Zeta_ PROGRAMVARE I PROSJEKTET Ingen programvareoppdateringer skal utføres i prosjektperioden, uten avtale med prosjektleder. 6 PROSJEKTLEDER Henning Habberstad er prosjektleder i prosjektet, og har blant annet ansvaret for Byggeweb 7 BIM KOORDINATOR Henning Langsrud er BIM Koordinator i prosjektet og har ansvar for ICE møtene, filnavn og plassering 8 FILUTVEKSLING Under dette prosjektet skal vi bruke Byggeweb og BIM2Share som prosjekthotell. De involverte partene sørger selv for egen backup.

47 Utveksling av modellfiler skal skje på BIM2Share, og gjennomføres minst en gang per dag, og senest innen arbeidsdagens slutt. Ved planlagte koordineringer, og tverrfaglige kontroll møter (ICE møter) skal modellene legges ut senest to timer før møte. 9 FILNAVN Prosjektet har fått prosjekt nr Navnet på de ulike fagmodellene skal være likt gjennom hele prosjektet og navngivningen skal være slik: 9.1 PLN, RVT OG IFC FILER Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L PLN, IFC 005_ARK RIE Henning H RVT, IFC 005_RIE RIV Karine H RVT, IFC 005_RIV_k RIV Geir W RVT, IFC 005_RIV_g RIV Torstein O RVT, IFC 005_RIV_t RIB Rune HK RVT, IFC 005_RIB RIV Lars Rune Skei RVT,IFC 005_RIV_lr 9.2 BCF FILER BCF filer fra ICE møtene navngis slik: 005_ICE møte dato (eks. 005_ICE møte ) Korrigerte BCFZIP filer Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L BCFZIP Korrigerte feil fra ARK_ICE møte dato RIE Henning H BCFZIP Korrigerte feil fra RIE_ICE møte dato RIV Karine H BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_k_ICE møte dato RIV Geir W BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_g_ICE møte dato RIV Torstein O BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_t_ICE møte dato RIB Rune HK BCFZIP Korrigerte feil fra RIB_ICE møte dato RIV Lars Rune Skei BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_lr_ICE møte dato

48 10 FELLES 0-PUNKT (INNSETNINGSPUNKT) I MODELL-FILENE For sammenstilling av modeller er det særdeles viktig at alle modellfiler har et likt 0-punk og riktig rotasjon PROSEDYRE FOR Å SIKRE FELLES 0-PUNKT: 1. ARK oppretter modell-fil, hvor akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er definert. Aksenettet skal være georeferert. ARK eksporterer denne til ifc. 2. ARK eksporterer og fordeler IFC filene til RIB/RIV/RIE 3. RIB/RIV/RIE importerer IFC filene fra ARK, for å opprette sin modell-fil med akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje blir definert. 4. RIB/RIV/RIE plaserer ut 2 0-punktsøyler. En i akse A-1 som navngis "0-punktsøyle1" og en i akse A-5 navngis "0-punktsøyle21" 0-punktsøylene skal ha dimensjonen ø100 og høyde 10000mm og den skal stå i P.kjeller (Elevation 0). 5. RIB/RIV/RIE overleverer modell-filen (ifc) til BIM koordinator for kontroll og godkjenning. 6. BIM koordinator åpner filene fra RIB/RIV/RIE i Solibri og produserer en ITO som dokumenterer at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er korrekt. 7. BIM koordinator lagrer SMC filen fra Solibri. Denne filen fungerer som dokumentasjon på at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje i alle fagfelt er korrekt. Det er viktig å få godkjent modellens plassering før modellering starter!

49 Felles nullpunkt ligger mm i x retning og 8576mm i y retning fra origo og ligger i krysningen akse G-1 11 ETASJEHØYDER Det er etablert et felles system for etasjehøyder og navngiving av etasjer for alle de ulike Fagmodellene. Etasjenavn Etasjehøyde Kotehøyde OK Beskrivelse: ferdig gulv: P-kjeller 3000 C+3500 Parkeringskjeller under terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Taket C Takplan 12 KRAV TIL MODELL-LEVERANSE Det skal modelleres som det bygges. Objekter som har lengde over flere etasjer og skal monteres i hel lengde, skal modelleres slik. Objekter som går over flere etasjer, men monteres etasje vis skal modelleres i deler tilhørende hver enkelt etasje. Objekter skal gis tilhørighet til riktig etasje, det vil si den etasjen der objektet forekommer. RIB og ARK klassifiserer bygningsdelene i modellen etter NS3451 bygningsdeltabellen på 3 sifrert nivå. Objekter på tekniske systemer skal gis tilhørighet til relevant system, etter NS3451 på 3 sifrert nivå, gjerne TFM merket.

50 Riktig objekttype. Riktig verktøy må benyttes i modelleringsprogrammet, og man må klassifisere objektene riktig. Modellen må være konsistent, like bygningsdeler modelleres likt og navngis likt. Object/element GUID på alle objekter skal beholdes av historikkhensyn. Dersom en størrelsen på et vindu endres, skal egenskapene endres. Vinduet skal ikke slettes og modelleres på nytt. Bygningselementer og teknisk utstyr modelleres med riktige dimensjoner og med korrekt plassering i bygget. ARK skal modellere/plassere alle bygningsmessige leveranser. Øvrige rådgivere skal modellere sitt fags leveranser. Modellen skal leveres til avtalt tid. Modell-filen skal være korrekt navngitt «005_RIB», og skal ikke endres igjennom prosjektet. Plassering av modellen skal godkjennes ved oppstart og ikke endres. Modellen skal gjenspeile tegningsnivået. Den informasjonen som leses på tegning skal også kunne leses i modellen, eksempelvis: Når tegningsnivået tilsier at kun veggplassering og ikke oppbygging er kjent, skal veggen være et "dummy"/volum objekt i modellen. Når det på tegning vises en REI90 vegg med komposittene, skal dette fremkomme i modellen, både at den er bærende, brannklassifiseringen, og hvilke materialer veggen er bygget opp av. Om søyle-/bjelkeprofiler fremkommer på tegning, skal profil, stålkvalitet og kg/m fremkomme i modellen. Hvert delvolum i modellen skal være definert som en romsone (Space), med unntak for volum over himling. Altså så skal det ikke finnes udefinerte arealer i BIMen. (Gjelder kun ARK) Alle romsoner skal navngis og ha unik nummerering. Soner i 1. etasje nummereres slik: 101, 102 osv. Soner i 2. etasje nummereres slik: 201, 202 osv. Kontroller modellen før den sendes videre. Det er nyttig å gjøre både visuell egenkontroll, samt å ta i bruk modell-sjekk-programmer som for eksempel kan være Solibri, DDS Viewer og Tekla BIM-Sight.

51 13 FILPLASSERING PÅ BYGGEWEB BIM Koordinators SMC fil fra ICE møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\bim Koordinator BCFZIP filer fra ICE Møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\ice Møter IFC filene fra alle aktører legges under prosjektgruppen\00bim\ifc Leveranser

52 14 PROSEDYRE FOR ICE MØTER 1. Solibri Model Checker - Kontroller og eksportere. Kjører de ønskede sjekker i Solibri Model Checker, lag en presentasjon av problemene, tildel teammedlemmene ansvar og forslag om hvordan du kan løse. Eksporter presentasjonen til en BCF rapport. 2. I Revit, ArchiCAD eller egnet program Finn dine problemer 3. Korrigere og kommenter dine problemer Fikse problemet, dokumentere endringene og sette status til "Resolved". Hvis noen andre er ansvarlig tildele saken til denne personen. Lagre filen med endringer med filnavn som følger "Korrigerte feil fra -ICE møte dato" (se eksempel under) 4. Lagre korrigert ifc fil Etter problemene er løst i modelleringsprogrammet, lagres IFC filen og oppdateres på Byggeweb. (ifc leveranser) 5. Send filer Ny BCF rapport og IFC fil lagres på Byggeweb innen neste ICE møte eller oppsatt frist.

53 15 BIM KOORDINATOR INSTRUKS FOR ICE MØTE BIM koordinator instruks møte Åpner alle IFC filene fra alle aktørene i Solibri 2. Kjøre relevante sjekker. 3. Lager en presentasjon og navngir denne med ICE møtets dato 4. Oppretter saker og tildeler ansvar og frister 5. Lagrer BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 6. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb BIM koordinator instruks på resten av ICE møtene 1. Sjekker at alle aktørene har laget en ny BCF rapport med riktig filnavn på Byggeweb, innenfor gitte frister. 2. Sjekker at alle aktører har oppdatert sine IFC filer på Byggeweb, innenfor gitte frister. 3. Åpner SMC filen fra forrige ICE møte i Solibri 4. Oppdaterer IFC filene i Solibri 5. Åpner presentasjonen fra forrige møte 6. Går igjennom saker fra forrige ICE møte og sjekker at alle har oppfylt sine ansvar. 7. Lager en presentasjon som jeg navngir med ICE møtets dato 8. Kjøre relevante sjekker 9. Oppretter nye saker og tildeler ansvar og frister 10. Lagrer den nye presentasjonen som BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 11. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb

54 Fremdriftsplan Henning Langsrud Eksamen 2014 Start dato Slutt dato Tidsfrister Antall dager Ferdig Uferdig Aktiviteter Eksamen Onsdag 28. Mai Utarbeide rapport Tirsdag 27. Mai Oppstart møte Produsere prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse Fredag 16. Mai Modellering og arbeid med problemstilling Arbeid prosedyre for 10 FELLES 0-PUNKT Mandag 19. Mai Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Ferdigstillelse av rapport og utskrift Buffer for uventet arbeid/hjelpe andre ved behov Innlevering av rapporten Forbredelse til høring Induviduell framføring Aktiviteter Eksamen 2014 Utarbeide rapport Oppstart møte Produsere prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse Modellering og arbeid med problemstilling Arbeid prosedyre for 10 FELLES 0-PUNKT Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Sammenstillig kontroll/ice Ferdigstillelse av rapport og utskrift Buffer for uventet arbeid/hjelpe andre ved behov Innlevering av rapporten Forbredelse til høring Induviduell framføring

55 Tegningsnr.: A40-01 Type tegning: Fasade Nord og Vest 15 Revisjon nr.: Lokalisering: N Fasade Vest 15 1:200 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: RIB : RIE : RIV : Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Fase: Prosjektfase Fasade Nord 15 1:200 Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:200, 1:5 Kontroll Sign.: Kontroll: GSEducationalVersion Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A40-01 Type tegning: Fasade Nord og Vest 15 Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr. for prosjekterende/lev

56 Tegningsnr.: A40-03 Type tegning: Fasade Nord og Vest 21 Revisjon nr.: Lokalisering: N Fasade Nord 21 1:200 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: RIB : RIE : RIV : Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Fase: Prosjektfase Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:200, 1:5 Kontroll Fasade Vest 21 1:200 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A40-03 Sign.: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Fasade Nord og Vest 21

57 Tegningsnr.: A40-02 Type tegning: Fasade Sør og Øst 15 Revisjon nr.: Lokalisering: N Fasade øst 15 1:200 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: RIB : RIE : RIV : Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Fase: Prosjektfase Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:200, 1:5 Kontroll Sign.: Kontroll: Fasade Sør 15 1:200 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A40-02 Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Fasade Sør og Øst 15

58 Tegningsnr.: A40-04 Type tegning: Fasade Sør og Øst 21 Revisjon nr.: Lokalisering: N Fasade sør 21 1:200 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: RIB : RIE : RIV : Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Fase: Prosjektfase Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:200, 1:5 Kontroll Sign.: Kontroll: Fasade Øst 21 1:200 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A40-04 Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Fasade Sør og Øst 21

59 ,1 m ,2 m ,9 m ,0 m ,9 m2 0,3 m ,6 m ,4 m ,0 m ,7 m ,7 m ,3 m ,6 m2 14,8 m ,1 m ,4 m2 0,3 m ,7 m2 1 0,6 m ,7 m2 6 0,1 m ,0 m ,4 m ,2 m ,5 m ,0 m ,8 m ,3 m2 11,9 m ,3 m ,8 m2 6,9 m ,7 m2 0,3 m ,6 m ,3 m ,6 m2 0,1 m ,0 m ,2 m ,4 m2 01 8,2 m ,2 m ,4 m ,4 m2 5 0,1 m ,0 m ,1 m ,5 m ,5 m ,3 m ,2 m ,7 m ,8 m ,7 m ,5 m ,3 m2 9 0,5 m ,8 m ,1 m2 01 6,7 m ,0 m ,1 m2 01 6,7 m ,5 m ,8 m ,8 m2 01 8,1 m ,6 m2 10 0,3 m ,1 m ,8 m ,3 m ,5 m ,5 m2 Tegningsnr.: A20-01 Type tegning: Plan kjeller og 1. Etasje Revisjon nr.: A 2 1 B C D E F A G B C D E F I H Lokalisering: N G P.kjeller 1:500 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: RIB : Rune Huse Karlstad A RIE : Henning Habberstad B RIV : Torstein Olsen A B C D E Sjakt WC F Sjakt WC EL Sjakt Sjakt WC Sjakt Heis Sjakt Sjakt Trapp Sjakt WC WC 2 C D E F G Sjakt Heis Trapp 8 Sjakt I H Fase: Prosjektfase Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:500, 1:3,33 G Kontroll Sign.: Kontroll: Et. 1 1:500 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A20-01 Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Plan kjeller og 1. Etasje

60 ,0 m ,0 m ,2 m ,2 m ,9 m ,9 m ,0 m ,0 m ,9 m ,5 m ,6 m ,9 m ,5 m ,6 m ,0 m ,7 m ,0 m ,7 m ,0 m ,0 m ,6 m2 14,8 m ,3 m ,1 m ,4 m ,6 m2 14,8 m ,3 m ,1 m ,4 m ,7 m ,7 m ,7 m ,0 m ,4 m ,7 m ,0 m ,4 m ,2 m ,2 m ,5 m ,9 m ,5 m ,0 m ,8 m ,0 m ,9 m ,8 m ,3 m ,9 m ,3 m ,8 m ,6 m ,7 m2 14,8 m2 6,9 m ,7 m ,6 m ,3 m ,6 m ,0 m ,0 m ,2 m2 8,2 m ,3 m ,2 m2 8,2 m ,6 m ,4 m ,2 m ,4 m ,4 m ,4 m ,2 m ,4 m ,4 m ,1 m ,0 m ,5 m ,5 m ,1 m ,0 m ,5 m ,5 m ,3 m ,3 m ,2 m ,2 m ,7 m ,7 m ,8 m ,8 m ,7 m ,7 m ,5 m ,5 m ,3 m ,3 m ,8 m ,1 m ,8 m ,1 m2 02 6,7 m ,0 m2 03 6,7 m ,0 m ,1 m ,1 m ,7 m2 7,2 m2 02 9,4 m ,8 m ,8 m2 9,4 m ,8 m ,8 m2 02 8,1 m2 03 8,1 m ,6 m ,6 m ,1 m ,1 m ,8 m ,1 m ,1 m ,8 m ,3 m ,5 m ,3 m ,5 m ,5 m ,5 m2 Tegningsnr.: A20-02 Type tegning: Plan 2 og 3. Etasje Revisjon nr.: A 2 1 B C D WC E WC A B C D E WC F WC Heis Trapp WC F G Heis Trapp I H Lokalisering: N G Et. 2 1:500 Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: A B RIB : RIE : Rune Huse Karlstad Henning Habberstad WC WC C D E RIV : Fase: Prosjektfase Torstein Olsen A B C WC WC Heis Trapp WC F 6 G H D 4 5 Heis Trapp Tittel: Godkjent: E F G I Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:500, 1:3,33 Kontroll Sign.: Kontroll: Et. 3 1:500 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A20-02 Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Plan 2 og 3. Etasje

61 1 A B C D ,2 m ,1 m2 E ,9 m2 F ,9 m ,0 m2 2 Sjakt 0,3 m WC 1,6 m ,4 m ,7 m2 G ,0 m ,7 m ,3 m ,8 m ,1 m ,6 m ,4 m WC 3 1,7 m2 Sjakt 0,3 m2 1 EL Sjakt 0,6 m ,7 m2 6 Sjakt 0,1 m ,0 m ,4 m ,2 m ,9 m ,5 m WC 1,8 m2 7 Sjakt 0,3 m ,0 m ,7 m2 01 Heis 6,9 m ,0 m ,3 m ,6 m ,8 m2 8 Sjakt 0,1 m2 4 Sjakt 0,3 m ,3 m ,6 m2 01 Trapp 8,2 m ,4 m ,2 m ,4 m ,2 m ,4 m2 5 Sjakt 0,1 m WC 2,0 m ,5 m ,3 m ,1 m WC 2,5 m ,2 m ,7 m2 3 A B C 4 D Snitt D E 6 F 6 5 G ,8 m ,7 m ,5 m ,3 m2 9 Sjakt 0,5 m ,8 m ,1 m ,0 m2 01 Heis 6,7 m ,1 m2 01 6,7 m ,5 m ,8 m ,8 m2 01 Trapp 8,1 m ,6 m Sjakt 0,3 m ,8 m ,1 m ,5 m ,3 m ,5 m2 I 9 H Snitt D Tegningsnr.: A30-1 Type tegning: Snitt A og B Revisjon nr.: Fasade Nord +15,60 Taket +12,50 Et. 3 +9,50 Et. 2 +6,50 Et. 1 +3,50 P.kjeller A B C D E F G 16,21 +15,60 Taket +12,50 Et. 3 +9,50 Et. 2 6,40 +6,50 Et. 1 +3,50 P.kjeller Fasade Vest Lokalisering: N Snitt A Snitt A Snitt B Snitt B Fasade Sør Fasade øst Snitt C Snitt C A B C D E F G Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: 1:200 Snitt A RIB : Rune Huse Karlstad RIE : Henning Habberstad RIV : Torstein Olsen ,60 Taket +12,50 Et. 3 +9,50 Et. 2 +6,50 Et. 1 +3,50 P.kjeller , ,60 Taket +12,50 Et. 3 +9,50 Et. 2 +6,50 Et. 1 +3,50 P.kjeller Fase: Prosjektfase Tittel: Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:200, 1:1000 Kontroll Sign.: Kontroll: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 GSEducationalVersion 1:200 Snitt B Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Type tegning: Snitt A og B Tegningsnr.: A30-1 Prosjektnr. for prosjekterende/lev

62 1 A B C D ,2 m ,1 m2 E ,9 m2 F ,9 m ,0 m2 2 Sjakt 0,3 m WC 1,6 m ,4 m ,7 m2 G ,0 m ,7 m ,3 m ,8 m ,1 m ,6 m ,4 m WC 3 1,7 m2 Sjakt 0,3 m2 1 EL Sjakt 0,6 m ,7 m2 6 Sjakt 0,1 m ,0 m ,4 m ,2 m ,9 m ,5 m WC 1,8 m2 7 Sjakt 0,3 m ,0 m ,7 m2 01 Heis 6,9 m ,0 m ,3 m ,6 m ,8 m2 8 Sjakt 0,1 m2 4 Sjakt 0,3 m ,3 m ,6 m2 01 Trapp 8,2 m ,4 m ,2 m ,4 m ,2 m ,4 m2 5 Sjakt 0,1 m WC 2,0 m ,5 m ,3 m ,1 m WC 2,5 m ,2 m ,7 m2 3 A B C 4 D Snitt D E 6 F 6 5 G ,8 m ,7 m ,5 m ,3 m2 9 Sjakt 0,5 m ,8 m ,1 m ,0 m2 01 Heis 6,7 m ,1 m2 01 6,7 m ,5 m ,8 m ,8 m2 01 Trapp 8,1 m ,6 m Sjakt 0,3 m ,8 m ,1 m ,5 m ,3 m ,5 m2 I 9 H Snitt D Tegningsnr.: A30-2 Type tegning: Snitt C og D Revisjon nr.: H I Fasade Nord ,60 +15,60 5 Taket +12,50 4 Et. 3 +9,50 3 Et. 2 +6,50 2 Et. 1 +3,50 1 P.kjeller H I +15,60 5 Taket +12,50 4 Et. 3 +9,50 3 Et. 2 +6,50 2 Et. 1 +3,50 1 P.kjeller Fasade Vest Lokalisering: N Snitt A Snitt A Snitt B Snitt B Fasade Sør Fasade øst Snitt C Snitt C Prosjekteringsgruppen: ARK : HL-BIM Elgfaret Vestfold Tlf E-post: +15,60 5 Taket +12,50 4 Et. 3 +9,50 3 Et. 2 +6,50 2 Et. 1 +3,50 1 P.kjeller 6, ,60 5 Taket +12,50 4 Et. 3 +9,50 3 Et. 2 +6,50 2 Et. 1 +3,50 1 P.kjeller RIB : RIE : RIV : Fase: Prosjektfase Tittel: Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:1000, 1:200 Kontroll Sign.: Kontroll: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Tegningsnr.: A30-2 Prosjektnr. for prosjekterende/lev GSEducationalVersion Type tegning: Snitt C og D

63 Stue/kjøkken WC Leilighetstype 1 2 soverom BRA 76,7 Kvm P-Rom 70,9 Kvm Bygg A i 1. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 1 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

64 Stue/kjøkken WC Leilighetstype 2 2 soverom BRA 85,5 Kvm P-Rom 79,4 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 2 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

65 WC Stue/kjøkken Leilighetstype 3 2 soverom BRA 83 Kvm P-Rom 77,2 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 3 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

66 WC Stue/kjøkken Leilighetstype 4 2 soverom BRA 97,8 Kvm P-Rom 91,8 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A GSEducationalVersion Leilighetstype 4 1:100 Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål:

67 Stue/kjøkken WC Leilighetstype 5 2 soverom BRA 91,8 Kvm P-Rom 85,2 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Leilighetstype 5 1:100 Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

68 Stue/kjøkken Leilighetstype 6 2 soverom BRA 66,8 Kvm P-Rom 61,7 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 6 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

69 Stue/kjøkken WC Leilighetstype 7 2 soverom BRA 87,3 Kvm P-Rom 76,2 Kvm Bygg A i 2. og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A GSEducationalVersion Leilighetstype 7 1:100 Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål:

70 Stue/kjøkken Leilighetstype 11 2 soverom BRA 75,4 Kvm P-Rom 69,1 Kvm Bygg B i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 11 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

71 Stue/kjøkken Leilighetstype 12 1 soverom BRA 53,0 Kvm P-Rom 48,2 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Leilighetstype 12 1:100 Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

72 Stue/kjøkken Leilighetstype 13 2 soverom BRA 74,9 Kvm P-Rom 68,7 Kvm Bygg A i og 3. Etasje Høystandard leiligheter Parkering i lukket garasjeanlegg med bod. Balkong Leilighetstype 13 1:100 Korrigert dato: Tegner: Henning Kontroll Målestokk: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Tegningsnr.: A Tegnet dato: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Mål: GSEducationalVersion

73 K-01 Prosjektets Nullpunkt Y= 0 X= 0 K-01 NTM Koordinater Y= X= K-A1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-A1 NTM Koordinater Y= X= K-A2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-A2 NTM Koordinater Y= X= K-A3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-A3 NTM Koordinater Y= X= K-A4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-A4 NTM Koordinater Y= X= K-A5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-A5 NTM Koordinater Y= X= K-B1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-B1 NTM Koordinater Y= X= K-B2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-B2 NTM Koordinater Y= X= K-B3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-B3 NTM Koordinater Y= X= K-B4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-B4 NTM Koordinater Y= X= K-B5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-B5 NTM Koordinater Y= X= K-C1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-C1 NTM Koordinater Y= X= K-C2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-C2 NTM Koordinater Y= X= K-C3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-C3 NTM Koordinater Y= X= K-C4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-C4 NTM Koordinater Y= X= K-C5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-C5 NTM Koordinater Y= X= K-D1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-D1 NTM Koordinater Y= X= K-D2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-D2 NTM Koordinater Y= X= K-D3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-D3 NTM Koordinater Y= X= K-D4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-D4 NTM Koordinater Y= X= K-D5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-D5 NTM Koordinater Y= X= K-E1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-E1 NTM Koordinater Y= X= K-E2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-E2 NTM Koordinater Y= X= K-E3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-E3 NTM Koordinater Y= X= K-E4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-E4 NTM Koordinater Y= X= K-E5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-E5 NTM Koordinater Y= X= K-F1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-F1 NTM Koordinater Y= X= K-F2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-F2 NTM Koordinater Y= X= K-F3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-F3 NTM Koordinater Y= X= K-F4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-F4 NTM Koordinater Y= X= K-F5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-F5 NTM Koordinater Y= X= K-G1 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-G1 NTM Koordinater Y= X= K-G2 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-G2 NTM Koordinater Y= X= K-G3 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-G3 NTM Koordinater Y= X= K-G4 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-G4 NTM Koordinater Y= X= K-G5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-G5 NTM Koordinater Y= X= K-H6 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H6 NTM Koordinater Y= X= K-H7 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H7 NTM Koordinater Y= X= K-H8 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H8 NTM Koordinater Y= X= K-H9 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H9 NTM Koordinater Y= X= K-I6 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I6 NTM Koordinater Y= X= K-I7 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I7 NTM Koordinater Y= X= K-I8 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I8 NTM Koordinater Y= X= K-I9 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I9 NTM Koordinater Y= X= ,1 m ,2 m ,9 m ,0 m2 2 Sjakt 0,3 m ,9 m WC 1,6 m ,4 m ,7 m ,0 m ,7 m ,3 m ,1 m ,8 m ,6 m ,4 m2 Sjakt 0,3 m WC 1,7 m2 1 EL Sjakt 0,6 m ,7 m ,0 m2 6 Sjakt 0,1 m ,4 m ,2 m ,5 m ,9 m WC 1,8 m2 7 Sjakt 0,3 m ,0 m ,7 m2 01 Heis 6,9 m ,3 m ,6 m ,0 m ,8 m ,6 m2 8 Sjakt 0,1 m2 4 Sjakt 0,3 m ,3 m2 01 Trapp 8,2 m ,4 m ,2 m ,4 m ,2 m ,4 m2 5 Sjakt 0,1 m WC 2,0 m ,5 m ,3 m ,1 m WC 2,5 m ,2 m ,7 m ,8 m ,7 m ,5 m ,3 m Sjakt 0,5 m ,8 m ,1 m2 01 Heis 6,7 m ,0 m ,1 m2 01 6,7 m2 16,5 m ,8 m ,8 m2 01 Trapp 8,1 m ,6 m2 10 Sjakt 0,3 m ,8 m ,1 m ,3 m ,5 m ,5 m2 15 Koordinater aksenett ID K-01 2D Symbol 15 Koordinater aksenett Coordinate Y (i DAK=X) Coordinate X (i DAK=Y) ID 0 0 K-E2 2D Symbol Coordinate Y (i DAK=X) Coordinate X (i DAK=Y) Tegningsnr.: A61 Revisjon nr.: K-01 K-A K-E2 K-E Type tegning: Aksenett K-A K-E K-A K-E K-A K-E K-A3 K-A3 K-A4 K-A K-E5 K-E5 K-F1 K-F K-A K-F K-A5 K-B K-F2 K-F K-B K-F K-B K-F K-B K-F A GSEducationalVersion B C D E F G K-A1 Fra prosjektets Nullpunkt K-A2 Fra prosjektets Nullpunkt K-A3 Fra prosjektets Nullpunkt K-A4 Fra prosjektets Nullpunkt K-A5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-A1 NTM Koordinater K-A2 NTM Koordinater K-A3 NTM Koordinater K-A4 NTM Koordinater K-A5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-B1 Fra prosjektets Nullpunkt K-B2 Fra prosjektets Nullpunkt K-B3 Fra prosjektets Nullpunkt K-B4 Fra prosjektets Nullpunkt K-B5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-B1 NTM Koordinater K-B2 NTM Koordinater K-B3 NTM Koordinater K-B4 NTM Koordinater K-B5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-C1 Fra prosjektets Nullpunkt K-C2 Fra prosjektets Nullpunkt K-C3 Fra prosjektets Nullpunkt K-C4 Fra prosjektets Nullpunkt K-C5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-C1 NTM Koordinater K-C2 NTM Koordinater K-C3 NTM Koordinater K-C4 NTM Koordinater K-C5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-D1 Fra prosjektets Nullpunkt K-D2 Fra prosjektets Nullpunkt K-D3 Fra prosjektets Nullpunkt K-D4 Fra prosjektets Nullpunkt K-D5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-D1 NTM Koordinater K-D2 NTM Koordinater K-D3 NTM Koordinater K-D4 NTM Koordinater K-D5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-E1 Fra prosjektets Nullpunkt K-E2 Fra prosjektets Nullpunkt K-E3 Fra prosjektets Nullpunkt K-E4 Fra prosjektets Nullpunkt K-E5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-E1 NTM Koordinater K-E2 NTM Koordinater K-E3 NTM Koordinater K-E4 NTM Koordinater K-E5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-F1 Fra prosjektets Nullpunkt K-F2 Fra prosjektets Nullpunkt K-F3 Fra prosjektets Nullpunkt K-F4 Fra prosjektets Nullpunkt K-F5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-F1 NTM Koordinater K-F2 NTM Koordinater K-F3 NTM Koordinater K-F4 NTM Koordinater K-F5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-G1 Fra prosjektets Nullpunkt K-G2 Fra prosjektets Nullpunkt K-G3 Fra prosjektets Nullpunkt K-G4 Fra prosjektets Nullpunkt K-G5 Fra prosjektets Nullpunkt Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= K-G1 NTM Koordinater K-G2 NTM Koordinater K-G3 NTM Koordinater K-G4 NTM Koordinater K-G5 NTM Koordinater Y= Y= Y= Y= Y= X= X= X= X= X= A B C 4 D E 6 F 6 5 G K-H6 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H6 NTM Koordinater Y= X= K-I6 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I6 NTM Koordinater Y= X= K-H7 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H7 NTM Koordinater Y= X= K-I7 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I7 NTM Koordinater Y= X= K-H8 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H8 NTM Koordinater Y= X= K-I8 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I8 NTM Koordinater Y= X= K-B3 K-B3 K-B4 K-B4 K-B5 K-B5 K-C1 K-C1 K-C2 K-C2 K-C3 K-C3 K-C4 K-C4 K-C5 K-C5 K-D1 K-D1 K-D2 K-D2 K-D3 K-D3 K-D4 K-D4 K-D5 K-D5 K-E1 K-E K-F5 K-F5 K-G1 K-G1 K-G2 K-G2 K-G3 K-G3 K-G4 K-G4 K-G5 K-G5 K-H6 K-H6 K-H7 K-H7 K-H8 K-H8 K-H9 K-H9 K-I6 K-I6 K-I7 K-I7 K-I8 K-I8 K-I9 K-I9 K-I9 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-I9 NTM Koordinater Y= X= I 9 K-H9 Fra prosjektets Nullpunkt Y= X= K-H9 NTM Koordinater Y= X= Aksenett 1: Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : HL-BIM Fase: Prosjektfase H Tittel: Prosjektnr.: Boliger i Støperigata Rune Huse Karlstad Henning Habberstad Torstein Olsen Privat Eksamen 2014 Støperigata Buskerud Type tegning: Aksenett Tegningsnr.: A61 Et. 1 1:1000 Elgfaret Vestfold Tlf E-post: Godkjent: Filnavn: Henning Langsrud Eksamen BIM-K 2014.pln Dato: Målestokk: 1:250, 1:1000, 1:8,11 Kontroll Sign.: Gnr./Bnr.: 77/447 Og 77/361 Kontroll: Prosjektnr. for prosjekterende/lev

74 Etasje (Alle) Summer av Bruttoareal i m2 Name Bruttoareal i m2 Brannklasser Vegger Totalt (tom) (tom) (tom) (tom) Totalt (tom) Totalt IV ,52 YV-02 1,32 Unclassified 1,32 1,32 Totalt 1,32 2,08 Unclassified 2,08 2,08 Totalt 2,08 8,38 Unclassified 8,38 8,38 Totalt 8,38 28,5 Unclassified 28,5 28,5 Totalt 28,5 32,59 Unclassified 32,59 32,59 Totalt 32,59 53,33 Unclassified 53,33 53,33 Totalt 53,33 59,65 Unclassified 59,65 59,65 Totalt 59,65 75,04 Unclassified 75,04 75,04 Totalt 75,04 76,13 Unclassified 76,13 76,13 Totalt 76,13 78,58 Unclassified 78,58 78,58 Totalt 78,58 80,14 Unclassified 80,14 80,14 Totalt 80,14 YV-02 Totalt 495,74 IV ,77 IV ,22 IV ,04 YV ,55 YV ,07 Totalsum 5965,91

75 Model Name Checker Organization Date 005_ARK Version: 9.1 Henning Langsrud HL-BIM May 27, 2014 Component Name Width Height Count Color Door ID-01 1,02 2,02 30 Door ID-02 1,22 2,12 3 Door ID-03 2,12 2,12 3 Door ID-04 0,92 2,02 89 Door ID-05 0,82 2,02 28 Door ID-06 1,02 2,02 21 Door ID-07 1,1 2,1 9 Door YD-01 1,01 2,11 25 Door YD-02 1,02 2,12 2 Door YD-03 1,11 2,11 3 Window V-01 1,41 1,11 27 Window V-01 1,502 1,11 3 Window V-02 1,21 1,11 49 Window V-02 1,302 1,11 6 Window V-03 1,82 1,22 22 Window V-04 1,01 1,11 24 Window V-05 0,61 1,11 6 Window V-05 0,702 1,11 9 Window V-06 0,61 0,61 12 Window V-07 0,51 0,51 9 Window V-08 1,51 1,11 6 Window V-09 0,81 1,11 3 Window V-10 2,22 1,22 3

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO I EKSAMEN 2014 Axel Udland FAGSOLEN I OSLO Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 2 av 62 Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 3 av 62 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 7 Gruppedeltakere:...

Detaljer

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 2014 Eksamen BIM/K 2014 BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA ALEXANDER TOMBRE FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 Innhold Oppgavetekst... 3 Sammendrag... 5 Konklusjon... 5 Prosjektbeskrivelse... 6 Gruppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1 Innholdsfortegnelse Eksamen 2012-1BIM-K... 4 Innledning eksamensprosjekt 2012... 7 Møte hos NOSYKO... 8 Prosjektbeskrivelse... 9 Målsetting i prosjektet... 9 Problemstillinger... 9... 10 Prosjektgruppen...

Detaljer

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 BIM PÅ BYGGEPLASS Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 22.05.2013 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 8 Sammendrag... 9 Programmer brukt under eksamen...

Detaljer

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 BIM på byggeplass BIM på byggeplass bidrar til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass.

Detaljer

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato:

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato: Prosjekt BIM -manual Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark Revisjon: 3 Dato: 25.04.12 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikt... 3 Informasjon modellerende (kontaktinfo og rollematrise)... 4 Fagmodellansvarlig:...

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G SOLA KOMMUNE - B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G Dokumenthistorikk Dato Versjon Status Beskrivelse Endret av 20.01.16 1 Etablere dokument Magnus Lindseth Innhold 1.1 Formål

Detaljer

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Eksamen 2013 BIM på byggeplass Vidar Amundø, BIM-K Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Innhold Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Sammendrag... 7 Oppstart

Detaljer

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune Revisjonsdato emne utført 16.12.2015 Generelt ØFK 1 Introduksjon til i prosjektet BygningsInformasjonsModell - når man snakker om det som produseres for

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 2014 Eksamen 2014 Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Fremdriftsplan... 6 Sammendrag... 7 Samarbeidsavtale... 8 Logo...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Sammendrag... 3 3 Prosjektbeskrivelse... 4 4 Problemstilling... 4 5 Rapport... 5 5.1 Arbeider i Revit... 5 5.1.1 ARK Modell... 8 5.2 Forandringer i ARK modell... 12 5.2.1 Shared

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

Et BIM prosjekt om. Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Av Morten Wang Kingell BIM-K

Et BIM prosjekt om. Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Av Morten Wang Kingell BIM-K 2014 Et BIM prosjekt om Berikelse, høsting og bearbeiding av data Av Morten Wang Kingell BIM-K 1 2 1. EKSAMENSTEKST 4 1.1 OPPGAVETEKST 4 1.2 TIDSFRISTER 5 1.3 VURDERINGSKRITERIER 5 2. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS Side 1 av 16 EIKERTUN BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE Side 2 av 16 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.2. OM PROSJEKTET... 3 1.3. PROSJEKTETS BIM-STRATEGI... 3 1.4. DOKUMENTETS GYLDIGHET...

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon 2012 Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon Jon Roald Johnsen 31.05.2012 1 Innhold 1. Oppgavetekst... 4 2. Prosjektplan... 6 2.1 Felles prosjektbeskrivelse... 6 2.2 Mål i prosjektet... 6 2.3 Problemstilling...

Detaljer

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen SAMMENDRAG Dette eksamensprosjektet omhandler i første fase koordinering og samhandling i en prosjektgruppe, etterfulgt av individuelt arbeid med mengder, kalkulasjon og arbeidstegninger. EKSAMEN 2015

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

Eksamen 2015. BIM Eksamen 2015

Eksamen 2015. BIM Eksamen 2015 Eksamen 2015 BIM Eksamen 2015 Marius Haave BIM-K Hvordan kan jeg sørge for at et BIM prosjekt blir en effektiv plattform for utarbeiding av branntegninger? Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning for eksport av ArchiCAD geometridata til TEK-sjekk Energi (Excel).cvs og.txt format

Installasjon og brukerveiledning for eksport av ArchiCAD geometridata til TEK-sjekk Energi (Excel).cvs og.txt format 1 Installasjon og brukerveiledning for eksport av ArchiCAD geometridata til TEK-sjekk Energi (Excel).cvs og.txt format Denne tilleggsapplikasjon for ArchiCAD høster geometrisk informasjon slik som areal

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

BIM KOORDINATOR (BIMK)

BIM KOORDINATOR (BIMK) YT BIMK YTELSESBESKRIVELSE FOR BIM KOORDINATOR (BIMK) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr: 201202491-2011-10-10

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Ekstern) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Ekstern) Byggeweb Prosjekt side 1/9 esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Ekstern) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Dokumentkontroller»? Rollen «Dokumentkontroller (Ekstern)» er ansvarlig for å etablere transmittel og kopiere

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon Studieplan for BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon 2013-07-05 Innhold Kapittel 1: Generell informasjon... 4 1.1 Innledning... 4 1.1.2 Forkortelser... 6 1.2 Inntakskrav... 7 1.3

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011 Eksamen 2011- BIM-I 1. 6. 2011 JOZO EKSAMEN 2011- BIM-I Målet med IDM( Information Delivery Manual) er å standardisere informasjonen som utveksles, hvilke ulikheter med tanke på informasjon kan oppstå

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenbim Østensjø Skole 25.04.13 BuildingSmart Bjarte Hårklau 1 BIM på Østensjø Skole Pilot og læringsprosjekt VDC/ICE Bruk av BIM i detaljprosjekteringen Bruk av BIM i produksjon

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Eksamen Rapport av Steffen Hamborg ARK/RIBr. BIM-K/BIM Consult

Eksamen Rapport av Steffen Hamborg ARK/RIBr. BIM-K/BIM Consult Eksamen 2016 «Hvordan bruke BIM verktøy for å både berike og kontrollere brannkrav i modell, samt simulere varme- og brannutvikling?» Rapport av ARK/RIBr BIM-K/BIM Consult 06.06.2016 BIM Consult Forord

Detaljer

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Agenda Presentasjon av Frydenberg prosjektet som gjennomføres på et BIM nivå Hva er utfordringene og fordelene med

Detaljer

Eksamen Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Klasse: 1 BIM Kongsberg. Dato:

Eksamen Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Klasse: 1 BIM Kongsberg. Dato: Klasse: 1 BIM Kongsberg Dato: 29.05.2015 Eksamen 2015 Berikelse, høsting og bearbeiding av data Denne rapporten tar for seg eksamen 2015 ved BIM-linjen i Kongsberg, hvor temaet har vært berikelse, høsting

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utveksler»? Rollen «Utveksler» tildeles prosjekterende og medprosjekterende som har behov for å utveksle

Detaljer

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Innledning-Tema... 5 Sammendrag... 6 Problemstilling... 7 Gruppen... 7 Gruppens logo... 7 Prosjektbeskrivelse/fakta... 8 Om utvikleren:... 8 HUS 1 - Fossumveien 64...

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Vindustyper og fasader. Takform på nytt tak

Vindustyper og fasader. Takform på nytt tak Rammetillatelse på vilkår Reviderte tegninger Biskopshavn 11 Saksnr. 201206190/7 Bearbeidelse av fasader etter anbefalinger fra Byantikvar: Kommentarer gjelder: Eksisterende situasjon Vindustyper og fasader

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

1. 6. 2011. Fagskolen i Oslo. Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI

1. 6. 2011. Fagskolen i Oslo. Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI 1. 6. 2011 Fagskolen i Oslo Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI EKSAMEN 1BIM-I 2011 Innholdsfortegnelse 1. Vedlegg... 3 2. Oppgavetekst Eksamen 2011-1BIM-I Fagskolen i Oslo... 4 3. Fremdriftsplan... 6 4.

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 03.04.2014 Tilpasset ny IFC-funksjonalitet i versjon 2013.11) NTI CADcenter

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!!

Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1. 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! Bacheloroppgave, Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 Gruppe 1 21.05.2009: Ferdistiller rapporten og skriver ut.. FERDIG!!! 20.05.2009: Sitter og skriver rapport. Har begynt med konklusjon. Dimensjonerer detalj

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Eksamen 2010 1BIM. 7. juni. Problemstilling:

Eksamen 2010 1BIM. 7. juni. Problemstilling: Eksamen 200 BIM 7. juni 200 Eksamen utført av Espen Beyer Tomren Problemstilling: Vil en BIM fra en student være god nok til en aktør i bransjen, i dette tilfelle Multiconsult og Contiga? - Vil IFC filer

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 22.11.2010) Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

EKSAMEN I BIM K EIRIK KRISTENSEN TEMA:SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT

EKSAMEN I BIM K EIRIK KRISTENSEN TEMA:SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT EKSAMEN I BIM K EIRIK KRISTENSEN TEMA:SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT ø. 1 Prosjektbeskrivelse og introduksjon 2 Dokumentasjonsdel/Logg 3 Oppsummering 4 Egenvurdering Eirik Kristensen 01.06.2011 BIM EKSAMEN

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer