28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014"

Transkript

1 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad

2

3 Eksamen BIM I INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG OPPGAVETEKST PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN PROSJEKTBESKRIVELSE PROBLEMSTILLING PROGRAMER PLANFOR BACKUP SYNCTOY KOMMUNIKASJON OG FILDELING RAPPORT PLANLEGGING AV PROSJEKTET KILDER Prosjekteringsmøte ICE Møter FORBEREDELSER FØR MODELLERING Felles Grid link punktsøyler DWG Underlag BERIKELSE AV MODELL Shared Parameters MODELLERING I REVIT TEGNINGER SOLIBRI punktsøyle Rolle punktsøyle Classification punktsøyle Regelsett punktsøyle Modell må ha 0-punktsøyle punktsøyle punktsøyle Sammenstilling av modeller CLASSIFICATION Etasjer Leilighet Type Leilighet Type Space Leilighet Type Utstyr Space Usage HØSTING AV INFORMASJON Information Takeoff Elektro Information Takeoff Sanitær BEARBEIDING AV INFORMASJON

4 Eksamen BIM I Template Makro i Excel Microsoft Visual Basic for Applications Ferdig Rapport Tilbuds Brev Utskrift Tilbudsbrev SAMMENLIGNING AV REVIT OG SOLIBRI TALL OPPSUMMERING TAKK TIL EGENVURDERING VEDLEGG... 68

5 Eksamen BIM I 014 SAMMENDRAG Denne rapporten tar for seg min eksamensoppgave og mitt valg av emnet. Kalkulasjon er et tema jeg berørt i et tidligere prosjekt. Selv om det kalkulasjonsprosjektet gikk veldig bra, så følte jeg at jeg hadde så veldig mye mer å utforske innenfor det emne. Da emnet på årets eksamen ble «Berikelse, høsting og bearbeiding av data» og lærer Magnus Edvardsen samt flere dyktige medstudenter hadde kommet med så mye ny informasjon rettet mot Excel som jeg benytter i stor grad ved kalkulasjon ble fristelsen for å berøre emnet en gang til for stor. Jeg formulerte da følgende problemstilling «Hvordan berike modellen med relevant informasjon opp mot høsting av mengder i Solibri for videre bearbeiding i Excel, med det formål å benytte informasjonen mot pris og kalkulasjon?» og kastet meg med stor iver over oppgaven. Underlagene for prosjektet var låst og vi endte opp med boligblokker med 7 forskjellige leilighetstyper i den ene av de. Dette så jeg på som en fin mulighet til å modellere opp all elektro installasjon i den største blokken samt felles kjeller for de begge som inneholdt boder og parkeringshus. Jeg la til tilstrekkelig informasjon i modellen for å kunne høste informasjon i Solibri opp mot kalkulasjon av pris på de 7 leilighetstypene. Informasjonen jeg høstet i Solibri eksporterte jeg videre til Excel i egenlaget template som gir bruker mulighet til å velge leilighetstype ved hjelp av et bilde som viser leilighetene og Macro knapper som peker til valgt leilighetstype. Videre benytter jeg Macro mulighetene i Excel for å sende brukeren videre til et tilbudsbrev som ved enkle grep kan sendes til brukers standard printer. Det er utarbeidet egne tegninger for å illustrere de enkelte leilighetene med oversikt over den tekniske installasjonen tilbudet omhandler og litt info om utregnet pris. 3

6 Eksamen BIM I OPPGAVETEKST Eksamensperiode: Torsdag 15.mai onsdag 8.mai, fremføring 4.-6.juni. Det er satt opp følgende tema for BIM-K og BIM-I: «Berikelse, høsting og bearbeiding av data». Det foreligger også underlagsfiler som skal benyttes. Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet. Bruk underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i forhold til utforming. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på følgende: Prosjektet skal georefereres. Redegjør for plasseringen av origo. Det du ønsker visualisert på layoutene du leverer skal gjenspeile problemstillinga du har valgt. Lesbarhet er et nøkkelord her Vis det tverrfaglige arbeidet ditt gjennom en BCF-rapport. Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. Det skal leveres to papirrapporter. Rapporten bør inneholde: 1. Forside. Innholdsfortegnelse 3. Dette arket 4. Fremdriftsplan(er) med problemstilling 5. Sammendrag med konklusjon 6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene. 7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! 8. Kildehenvisning / Takk til 9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-F under) 10. Vedlegg (bl.a. tegninger) Tidsfrister: Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) Tidsfrist: Fredag 16.mai kl.13:15 Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter. Rapport leveres i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: Ditt navn Eksamen BIM-K (eller I) 014. Det leveres minst én IFC-fil. Tidsfrist: Onsdag 8.mai kl 15:00 4

7 Eksamen BIM I Framføring skjer onsdag 4.- fredag 6.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 0 minutter. Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag.juni før kl 10 og lagt ut på Fronter under mappa Prosjekter Eksamen. Det skal framføres individuelt. Vurderingskriterier: A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike programmene. C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon knyttet opp mot modellen. D. Hvordan har du svart på problemstillingen? E. Framføringa. F. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. Lykke til! Fagskolen i Oslo BIM-tekniker 5

8 Eksamen BIM I PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN 6

9 Eksamen BIM I PROSJEKTBESKRIVELSE Jeg er i dette prosjektet med i gruppen Team Exit The End som består av ARK Henning Langsrud, RIB Rune Huse Karlstad, RIV Karine Haugen, RIV Torstein Olsen, RIV - Lars Rune Skei, RIV Geir Morten Wilsgård og meg som RIE. Med eksamens tema «Berikelse, høsting og bearbeiding av data» var tankene rundt min egen oppgave mange. Det var flere emner jeg kunne tenke meg å prøve meg på. Men det var spesielt en oppgave jeg hadde vært innom i et tidligere prosjekt som jeg følte jeg kunne løst annerledes og vie mere tid på og det var kalkulasjon. Jeg ønsker å berike modellen med relevant informasjon, som jeg høster i Solibri og behandler videre i Excel. 6 PROBLEMSTILLING Hvordan berike modellen med relevant informasjon opp mot høsting av mengder i Solibri for videre bearbeiding i Excel, med det formål å benytte informasjonen mot pris og kalkulasjon? 7

10 Eksamen BIM I PROGRAMER Dette er en oversikt over programmene jeg skal benytte meg av under prosjektet. SyncToy for Backup Revit 014 til modellering MagiCAD for Revit til modellering Solibri Model Checker 9.1 til sammenstilling, BCF rapporter, regel sekking og klassifisering og høsting av mengder. ByggeWeb for dokument og fil deling. BIMShare opp mot ByggeWeb. Adobe Photoshop for redigering av bilder. Sammenstilling av bilder. Adobe Acrobat X Pro til PDF behandling Microsoft Word til rapport skriving Microsoft Excel til materiel liste og templates 8

11 Eksamen BIM I PLANFOR BACKUP 8.1 SYNCTOY I dette prosjektet skal gruppen benytte seg av ByggeWeb som en delings plattform for alle filer relatert til prosjektet. Men jeg ønsker å sikre arbeidene mine best mulig og har satt opp en backup plan som sikrer alle viktige filer og dokumenter på pc. Jeg har satt opp en backup plan som skal sikre dette. ByggeWeb oppretter en mappe struktur på min PC under Mine Dokumenter. Jeg lagrer alt som har med prosjektet å gjøre i denne mappen. Jeg bruker programmet SyncToy for å sette opp og kjøre backup. 9

12 Eksamen BIM I Jeg setter opp Synctoy til å synkronisere disse mappene på forskjellige backup løsninger. DropBox er en nett løsning som jeg alltid har tilgang til, så lenge jeg har internett forbindelse. Det er en glimrende løsning som jeg har 160 GB med lagringsplass tilgjengelig og som jeg kan nå via pc, mobil og nettbrett. På hjemme netverket har jeg satt opp en TimeMachine fra Apple med 3 TB med lagringsplass. Dette er en god løsning hvis jeg skulle være uten internett forbindels, da denne kun benytter mitt interne WiFi nettverk som link til pc. 10

13 Eksamen BIM I KOMMUNIKASJON OG FILDELING skolen. Gruppen benytter Skype til å kommunisere med hverandre når vi ikke er samlet på Team Viewer benytter vi til fjernhjelp og avstandsmøter. BIMSHARE benyttes for å hente og sende filer på ByggeWeb. 11

14 Eksamen BIM I RAPPORT 10.1 PLANLEGGING AV PROSJEKTET Gruppen har valgt å kalle seg Team Exit The End og består av Henning Langsrud BIM-K, Torstein Olsen BIM-I, Rune Huse Karlstad BIM-K, Karine Haugen BIM-I, Geir Morten Wilsgård BIM-I, Lars Rune Skei BIM- I og Henning Habberstad BIM-I. På Oppstartsmøte blir jeg valgt til gruppens leder, Torstein Olsen og Lars Rune Skei er referent og Henning Langsrud er BIM Koordinator. Vi blir enige om å holde minst 3 ICE møter og 3 Prosjekteringsmøter i løpet av prosjektet. Vi setter opp en BIM gjennomføringsplan vedlegg 1 og en felles samarbeidsavtale vedlegg for prosjektet. 1

15 Eksamen BIM I KILDER Jeg har benyttet meg av følgende kilder under dette prosjektet. 13

16 Eksamen BIM I Prosjekteringsmøte Det ble gjennomført 3 prosjekteringsmøter under prosjektet. Vi tekniske faggruppene fikk mulighet til å påvirke plassering av utstyr, og da spesielt føringsveier i sjakter. Det ble for eksempel besluttet at sjaktene i noen leiligheter skulle utvides for å møte byggherres ønske om høystandard på leveranser. Her er bilder fra dette møtet. 14

17 Eksamen BIM I ICE Møter I forkant av hvert prosjekteringsmøte ble det avholdt ICE møter for samkjørt kontroll av modeller og deling av tanker opp mot feil eller mangler som dukket opp. Det ble gjennomført et avstands ICE møte over Team Viewer den som gikk veldig bra. Det ble produsert BCF rapporter som ble benyttet ved feilretting i hvert ICE møte. Bilde fra ICE møte Bilde fra ICE møtet over Team Viewer. 15

18 Eksamen BIM I Ved å benytte seg av BCF rapportens mulighetener får man en fin oversikt over de feil som ønskes rettet opp og flere import muligheter i modelleringsprogrammene for rask navigering til komponenter som må rettes for kollisjoner eller for navigering til kritiske områder som rundt sjakter. 16

19 Eksamen BIM I FORBEREDELSER FØR MODELLERING BIM Koordinator, Henning Langsrud hadde som en av sine oppgaver laget et ferdig GEO referert underlag som skulle benyttes av oss andre i prosjektet. Han hadde også et ønske om at det skulle plasseres ut stk. 0-punktsøyler i grid som to sjekk punkter videre i prosjektet, dette var erfaring vi begge fikk i utplasseringene våre og så nytten av. Min oppgave ble da å tilrettelegge dette for modellering i Revit og sjekk i Solibri Felles Grid link Den GEO refererte grid filen mottok jeg i IFC format. Jeg importerte den i Revit og sjekket at koordinatene stemte med BIM gjennomføringsplanen. Her har jeg benyttet Spot Coordinate i Revit for å sjekke koordinatene i akse kryss G-1 17

20 Eksamen BIM I Her er koordinatene i akse kryss G-1 som beskrevet i BIM gjennomføringsplanen. Når jeg fikk bekreftet at dette stemte så laget jeg en felles RVT fil som skulle benyttes av alle fagfelt som link ved modellering i Revit. (005_akser.rvt) 18

21 Eksamen BIM I punktsøyler BIM koordinator hadde ønsker om at det skulle settes ut 0-punktsøyler i akse kryss A-1 og A5, han ønsket også at disse søylene hadde spesifikke mål, farge og navn. Jeg benyttet derfor mulighetene i Revit Family til å lage to søyler som jeg kalte 0-punktsøyle1 og 0-punktsøyle. Disse ble delt med resten av teamet for utsetting og sammenstilling. Disse søylene ble delt med resten av teamet i form av 0- punktsøyle.rfa fil og plassert på grid. 19

22 Eksamen BIM I DWG Underlag Det ble laget DWG underlag for alle etasjer. Jeg kjørte en felles gjennomgang om hvordan man linket disse inn, plasserte de og skalerte de i Revit, slik at alle skulle få mulighet til å starte med modellering så tidlig som mulig 0

23 Eksamen BIM I BERIKELSE AV MODELL Med tanke på at problemstillingen min er rettet mot pris og kalkulasjon mente jeg det var nødvendig med litt informasjon inn i modellen som var rettet mot dette. Jeg lagde Shared Parameters for El. Nummer for søk i Ahlsells prisliste og Leilighets type for å kunne skille de forskjellige komponentene opp mot leilighetstype Shared Parameters Jeg oppretter to Shared Parameters som jeg kaller Leilighet Type og El. Nummer. Jeg benytter så Project Parameters til å importere disse inn i Prosjektet. 1

24 Eksamen BIM I Jeg får da muligheten til å plassere disse parameterne på de komponentene jeg ønsker og legge de under de parameter gruppene jeg ønsker. Dette gir meg da muligheten til å legge inn riktig informasjon på hver enkel komponent jeg modellerer inn. Jeg sørger også for at komponentene er merket med riktig NS kode når de plasseres ut. Her vist som eksempel på en bryter som jeg også har lagt inn relevant produkt data på.

25 Eksamen BIM I Siden jeg benytter MagiCAD for Revit har jeg da mulighet til å sette opp min egen Parameter kategori. Jeg oppretter en kategori jeg kaller Kalkulasjon og legger inn de relevante propertiene. Dette gir meg da en valgfrihet når det kommer Til IFC eksport, ved å krysse av for Kalkulasjon Får man da med alle de propertiene som er samlet under denne kategorien. Dette ser jeg på som en stor fordel, da man kan velge kun å eksportere ut relevant informasjon. Da slipper man å få en IFC-fil som er full av unyttig informasjon som man må lete seg igjennom. 3

26 Eksamen BIM I MODELLERING I REVIT Modelleringen i Revit startet med DWG som underlag. Dette var litt uvant for oss i gruppen da vi er vant til å motta IFC fra ARK, men vi kom fort inn i det. Så fort en IFC fil fra ARK var tilgjengelig lagde jeg en 005_ARK.rvt fil som ble linket inn i prosjektet. 4

27 Eksamen BIM I TEGNINGER Jeg benytter meg av Callout og Sketch funksjonen i Revit for å kunne lage mine egne Views over de forskjellige leilighetstypene. Så benytter jeg Crop View for å rotere leilighetstypen så den passer inn i en A3 tegning uten at jeg skalerer den ned. Når dette viewet er oppnår Når dette viewet er opprettet så sørger jeg for at Leilighet Tyoe parameteret er fylt ut riktig i hvert space. 5

28 Eksamen BIM I Jeg ønsker å lage tegninger opp mot de leilighetstypene bygget innehar og fargelegge de med samme farger som jeg benytter i Solibri og Classification. Jeg skal benytter meg av Color Fill Legend og går inn i Edit Clor Scheme for å opprette de leilighetstypene og gi de fargene jeg ønsker. Dette gir meg da muligheten til å sette farge på hver leilighetstype basert på Leilighet Type parametere jeg lagde som Shared Parameters. 6

29 Eksamen BIM I Bildet under viser fargeleggingen av de klassifiserte leilighetene i Solibri ut i fra en Leilighet Type Classification som jeg har laget. Dette er den layout jeg var ute etter, den viser leilighet Type og dens plassering i bygget med sterke fine farger for å visualisere på en god måte. Jeg produserte også Elkraft arbeidstegninger for prosjektet. 7

30 Eksamen BIM I SOLIBRI Jeg benyttet Solibri som plattform for sortering og høsting av den informasjonen jeg var avhengig av for problemstillingen min. Men jeg benyttet Solibri til andre oppgaver som å sammenstille modeller, produsere Classification til felles bruk i gruppen og for å lage regler som gruppen var avhengige av punktsøyle Rolle BIM koordinator, Henning Langsrud hadde som tidligere nevnt et ønske om å benytte 0-punktsøyler i Grid modellen for å sjekke om alle involverte parter hadde plassert seg riktig. Han ønsket også å kunne sjekke plassering av disse søylene i en regel sjekk som bekreftet riktig plassering og høyde. Denne jobben tok jeg gladelig på meg og kom opp med følgende løsning. Jeg opprettet en Rolle som BIM koordinator kunne benytte når han skulle sjekke Grid modellene opp mot 0-punktsøylene. Denne rollen fikk da sin egen beskrivelse, Ruleset og Classification. 8

31 Eksamen BIM I punktsøyle Classification Jeg opprettet en Classification som skulle klassifisere 0- punktsøylene og gi de hver sin farge opp imot plassering. Klassifiseringen er veldig enkelt satt opp, men formålet med den er å rette reglene kun mot det som er klassifisert. Altså 0-punkt søylene og eventuelt luke bort objekter som nullpunkt satt ut i modelleringsprogrammet. 9

32 Eksamen BIM I punktsøyle Regelsett I Solibri Ruleset Manager opprettet jeg et nytt regelsett som jeg kaller 0-punktsøyle punktsøyle Jeg legger inn informasjon som beskriver formålet med regelsettet. Jeg setter også inn et kriteria som sier at alle komponenter må være klassifisert. 30

33 Eksamen BIM I Modell må ha 0-punktsøyle Første regel i regelsettet sjekker om modellene har 0-punktsøyler. Det kommer en feilmelding om modellen ikke har 0-punktsøyler. Regelen er satt opp for å dekke alle faggrupper. Den krever også at de komponentene som sjekkes er klassifisert opp mot 0-punktsøyle Classification. 31

34 Eksamen BIM I punktsøyle1 Regelen 0-punktsøyle1 sjekker kun søyle 1 og dens plassering. Regelen gir godkjent eller ikke godkjent. Regelen sjekker de konkrete målene som er i prosjektet ut i fra prosjektets lokale origo. Regelen slår ut på avvik fra gitte mål opp mot høyde, X og Y akse plassering. 3

35 Eksamen BIM I punktsøyle Regelen 0-punktsøyle sjekker kun søyle og dens plassering. Regelen gir godkjent eller ikke godkjent. Regelen sjekker de konkrete målene som er i prosjektet ut i fra prosjektets lokale origo. Regelen slår ut på avvik fra gitte mål opp mot høyde, X og Y akse plassering. 33

36 Eksamen BIM I Sammenstilling av modeller Gruppen kjørte uavhengig av 0-punktsøyle sjekken en tidlig sammenstilling av modellene for å bekrefte at alle modeller lå riktig. 34

37 Eksamen BIM I CLASSIFICATION Jeg prøver i hvert prosjekt å lage Classification som gruppen kan nyte godt av ved for eksempel modellering, visualisering eller høsting av informasjon. Det klarte jeg å få til i dette prosjektet også og her er en oversikt over det som ble laget og benyttet fra tidligere prosjekter Etasjer Etasjer er en Classification jeg laget ganske tidlig i studie året, den deler opp bygget og alle installasjoner i etasjer og har vist seg å være et godt verktøy i Solibri. 35

38 Eksamen BIM I Leilighet Type Jeg ønsket å kunne skille ut mine installasjoner etter hvilken leilighetstype det var modellert i. Med å benytte meg av Classification og informasjonen jeg hadde tilført modellen i form av Shared Parameters kunne jeg dele det inn slik jeg ønsket. Leilighet Type er satt opp mot Shared Parameters som jeg lagde i Revit. Den ble delt med de andre på gruppen slik at de kunne dele opp sin modell på samme måte, om ønskelig. 36

39 Eksamen BIM I Det viste seg at både RIV Torstein og RIV Lars Rune hadde benyttet seg av Shared Parameters opp mot Leilighet Type og jeg kunne da dele inn deres modell også. Alle leilighets typer Leilighetstype 37

40 Eksamen BIM I Leilighet Type Space Jeg ønsket også å kunne visualisere de enkelte leilighetstypene. Jeg endte da opp med Leilighet Type Space som deler inn de forskjellige leilighetstypene i bygget og legger sterke visuelle farger på de. 38

41 Eksamen BIM I

42 Eksamen BIM I Leilighet Type Utstyr Leilighet Type Utstyr er en sammenslåing av de to foregående klassifiseringene. Ved å benytte meg av den nye funksjonaliteten i Solibri 9.1, som gir meg mulighet til å benytte flere Classification på hver komponent/ linje kan jeg visualisere komponentene oppå det fargelagte underlaget uten at komponentene får samme farge som underlaget. 40

43 Eksamen BIM I

44 Eksamen BIM I Space Usage Jeg prøver i alle prosjekter å holde Space Usage oppdatert mot de rom typene som bygget har. Jeg har ikke benyttet denne klassifiseringen til noe spesielt i dette prosjektet, men det gir et godt visuelt bilde over bruksområdene i bygget. 4

45 Eksamen BIM I HØSTING AV INFORMASJON Jeg benytter meg av Solibri for å høste informasjon ut av modellen. Jeg liker veldig de mulighetene man har til å høste informasjon i Solibri, og spesielt den fleksibiliteten som er med utforming av template slik man selv ønsker den til det formålet men skulle ønske. I dette prosjektet skal jeg kun benytte meg av rapporteringsmulighetene man har i Information Takeoff for høsting av informasjon Information Takeoff Elektro Ved å benytte en av de Leilighet Type klassifiseringene som jeg beskrev tidligere, og legge denne i Selection Basket har man mulighet til å lagre dette som hurtig knapper i Selection Basket for rask tilgang når man bruker Takeoff Selected i Information Takeoff. Bildet viser Elektro modellen i Selection Basket opp mot Leilighets Type Classification. 43

46 Eksamen BIM I Jeg har satt opp Information Takeoff slik at jeg får fordelt utstyret ut i fra hvilken leilighetstype de er modellert inn i. Det er Leilighet Type klassifiseringen som ligger i førte kollene av ITO som sørger for dette. Utenom dette er tanken å benytte seg av El. Nummer og Antall, i videre bearbeidelsen i Excel. 44

47 Eksamen BIM I Information Takeoff Sanitær Jeg har for enkelhets grund laget et tilsvarende opplegg for enkelt å kunne ta en Takeoff av Sanitær modellene også. Bildet viser begge sanitær modellene i Selection Basket opp mot Leilighet Type Classification. 45

48 Eksamen BIM I

49 Eksamen BIM I BEARBEIDING AV INFORMASJON Informasjonen jeg høster fra modell ved å benytte meg av Information Takeoff skriver jeg ut i en rapport. Denne rapporten har jeg laget selv, med default template som utgangspunkt. Templaten vil ta for seg de forskjellige leilighetstypene i modellen og prise disse typene hver for seg. Formålet med templaten er å kunne skrive ut en rapport som gjør de kalkulasjoner jeg er ute etter Template Forsiden av templaten vil også bli forsiden av rapporten så jeg legger litt tid inn i Layout. Det er her informasjonen fra Solibri vil komme inn. 47

50 Eksamen BIM I Templaten inneholder kun stk. synlige ark. Det er forsiden som heter Kalkulasjon ITO og ark som eter Leilighetstype. Her er det som bildet under viser, lagt inn et bilde som gir en oversikt over de leilighetstypene som finnes i bygget. Det er laget ferdige snarveis klapper i hver leilighet som heter Leilighetstype 1,, osv. opp til Leilighetstype 7 som ligger i og 3 etasje i bygget over leilighetstype 1. Jeg har benyttet meg av Makro mulighetene i Excel for å lage disse snarveisknappene. 48

51 Eksamen BIM I Når man trykker på snarveisknappen så kommer en skjult side frem som gir deg et prisoverslag på ønsket leilighet. Denne siden er satt opp slik at det er kun 1 av den i templaten, men innholdet bestemmes av hvilken leilighetstype man har valgt å trykke på. Man har i dette arket en viss påvirkningskraft på prisen av anlegget. Man kan sette den rabatten man har, tidsforbruk for hver komponent og timespris på montør. Her er samme ark med formel visning aktivert i Excel. Det er satt opp nye snarveisknapper på denne siden. Den ene er «Nullstill», som nullstiller arket og sender brukeren tilbake til Leilighetstype arket. Den andre er «Skriv ut Tilbud» som åpner et nytt skjult ark som jeg heter Tilbudsbrev. 49

52 Eksamen BIM I Arket «Pristilbud» er basert på mine tilbudsbrev som jeg sende ut i forbindelse med tilbud i min tidligere stilling som Serviceleder. Arket er felles i templaten og oppfører seg forskjellig ut i fra den leilighetstypen som er valgt. Her har jeg igjen lagt inn snarveisknapper for å utføre diverse operasjoner. Snarveisknapp «Nullstill Pristilbud» nullstiller arket og sender brukeren tilbake til Elektro Installasjon arket. «Skriv ut Tilbud» knappen skriver ut den hvite A4 delen av arket på brukers standard skriver. Knappene «Leilighetstype1 til 7 sørger for at arket er tilpasset for riktig type og passer inn i et A4 ark ved utskrift. Som vist på bildet over. 50

53 Eksamen BIM I Elektro faktor arket er et helt skjult ark som man kun får tilgang til ved å hente frem skjulte ark i Excel. Det er dette arket som regnearket snakker med i forbindelse med hvilke rabatt avtaler som man har og hvilken fortjeneste man ønsker å ha. Jeg skal ikke gå veldig inn på dette arket, men bare nevne at til venstre i arket er det satt opp 3 forskjellige senario hvor man har 40%, 10% eller 0% rabatt på utstyr som da igjen gir en faktor som plasseres ut i regne arket (Elektro Installasjoner). Til høyre i arket har man mulighet til å påvirke Generelt tillegg, Husstand i bruk, reisetid, dødtid, sosiale utgifter, administrasjonskostnader og Fortjeneste som igjen gir en faktor som plasseres i regnearket (Elektro Installasjoner) Arket «Elektro Installasjoner» benytter seg av El. Nummer for å søke i grossist listen fra Ahlsell. Finner den riktig el. Nummer hentes pris til A pris kolonnen og Varetekst i Produkt kolonnen. 51

54 Eksamen BIM I Makro i Excel I dette prosjektet har jeg benyttet meg av flere nye funksjoner i Excel, en av disse funksjonene er Makro. Man kan registrere en makro ved å trykke på registrer Macro knappen vist på bildet under, dette fungerer som en opptaksfunksjon. Når man har startet denne opptaks funksjonen er det bare å utføre de oppgavene som du ønsker at Excel skal gjøre og trykke en gang til for at opptak funksjonen skal stoppe. Man har da laget en enkel Macro som kan registreres på en snarvei, f.eks. Ctrl + C eller man kan registrere den på knapper slik jeg har gjort i dette prosjektet Microsoft Visual Basic for Applications Når man da har laget en slik Makro finner man denne igjen i Microsoft Visual Basic for Applications i form av koder som vist i bilder på neste side. Når man har registrert noen Makroer og ser litt nærmere på disse kodene som kommer, ser man et vis sammenheng med det som står og det du har bet Excel om å registrere i Macro. Det var på denne måten jeg skjønte at jeg kunne redigere selv hvis det oppsto forandringer i regne arkene, ting kan fort skje når man er i opptaksmodus og redigering kan bli en nødvendighet. 5

55 Eksamen BIM I Her er koden for Leilighetstype 1 knappen. Dette er en av de registrerte Makroene jeg har måtte redigere etter hvert. Denne Makro er av den litt lange varianten men det er fordi det var mange operasjoner jeg ønsket at den skulle utføre i forbindelse med åpning av Leilighet Type i «Elektro Installasjon» arket. Som for eksempel linje 1 som sier at et skjult ark «ELEKTRO INSTALLASJON» skal gjøres synlig. 53

56 Eksamen BIM I Her er noen eksempler på de litt kortere og enklere Makroene i Regnearket. Det blir jo noen Makroer når man holder på og ser bare flere og flere bruksområder for de. 54

57 Eksamen BIM I Ferdig Rapport Kapittel viser en ferdig rapport skrevet ut i fra templaten beskrevet over. 55

58 Eksamen BIM I Her er «Elektro Installasjon» arket fylt ut meg informasjonen som er høstet i forbindelse med Leilighet Type 1. Arket vider hele tiden hvilken leilighetstype som er valgt. 56

59 Eksamen BIM I

60 Eksamen BIM I

61 Eksamen BIM I

62 Eksamen BIM I Tilbuds Brev Her er tilbudsarket slik det ser ut når bruker har valgt leilighet Type 1. Ved å trykke på knappen «Leilighetstype 1» i dette eksempelet blir tilbudsarket tilpasset for Leilighetstype 1. 60

63 Eksamen BIM I Utskrift Tilbudsbrev Ved å trykke på knappen «Skriv ut Tilbud» er det denne som kommer ut av bruker sin standard skriver. 61

64 Eksamen BIM I SAMMENLIGNING AV REVIT OG SOLIBRI TALL Jeg benyttet Bill of Materials i Revit for å lage et Excel ark som jeg kunne benytte som sammenligningsgrunnlag for regnearket mitt. 6

65 Eksamen BIM I Jeg satte opp arket slik at El.nummer skulle finnes i Grossist listen så sammenligningsgrunnlaget skulle bli det samme. Det viste seg at summen av materiell prisene ble akkurat det samme på begge arkene. 63

66 Eksamen BIM I Her er sammenligningsgrunnlaget for leilighet 1 og. Prisene er identiske med prisene som er regnet i ut i fra Bill of Materials uttaket fra Revit, med de samme prisene som regnearket. Materiell antallet og kostnadene er da like og den avgjørende faktoren i regnearket mitt blir da prising av arbeidet. 64

67 Eksamen BIM I OPPSUMMERING Med et eksamens emne som «berikelse, høsting og bearbeiding av data», åpnet det seg flere temaer som kunne vært spennende å utforske. Mulighetene for å rette problemstillingen opp mot høsting av data i Solibri for videre bearbeiding i Excel har vårt til stede i mer eller mindre alle prosjektene vi har hatt dette studie året, det er der jeg ser så mange muligheter for BIM i fremtiden. Det er også dette som virkelig vekker interessen og data nerden i meg, når jeg kan sitte times vis å trikse med data i Solibri og for så å bearbeide de videre i Excel templatene for det ene eller det andre formålet. Det var dette som fikk meg til å velge problemstilling rettet mot pris og kalkulasjon igjen. Og ja, jeg sier igjen. For jeg har vært innom emnet pris og kalkulasjon i tidligere prosjekter, og det er de prosjektene som jeg sitter igjen med en følelsen av at jeg har lært så utrolig mye. Siden lærer teamet har sørget for enda høyere kunnskap hos oss studenter innenfor alle programmer jeg skulle trenge i en kalkulasjons oppgave følte jeg at det måtte bli det igjen. Jeg mente før oppstart at jeg skulle løse oppgaven med bare å tilføre modellen El. Nummer på hvert produkt, men da oppgaven ble delt ut bestemte jeg meg for å tilføre litt informasjon opp mot de 7 leilighetstypene som er i den største boligblokken. Jeg benyttet meg da av Shared Parameters og lagde parameterne El. Nummer som tilføres alle elektro komponenter og Leilighet Type som tilføres alle elektro komponenter og Spaces, Spaces benyttet jeg til å opprette Color Fill Ledgend i Revit for å kunne visualisere de forskjellige leilighetstypene på tegninger. Jeg sørget for at denne informasjonen også fulgte modellen videre i IFC eksporten ved å benytte Property Set Manager til å lage en konfigurasjon kalt Kalkulasjon som kan velges etter behov. I Solibri benyttet jeg den eksportert informasjonen til å klassifisere de forskjellige leilighetstypene på flere måter ved å benytte Classification. I høstingen av data fra modell og eksporten av denne data i Information Takeoff benyttet jeg disse klassifiseringene for å sortere ut det elektriske anlegget i modellen opp mot leilighetstypene og fikk da en oversikt over hvilke komponenter som var i hver leilighet. Denne informasjonen eksporterte jeg da videre i en excel template som jeg lagde for videre bearbeiding av data for pris og kalkulasjon. Templaten ble laget slik at det kan gi en pris på det elektriske anlegget i valgte leilighet inklusive arbeider. Jeg benyttet meg av Makro mulighetene i Excel for å lage snarveier som brukeren av arket kan benytte i for av knapper for å kunne eksportere pris og kalkulasjonsdataen videre inn i et Tilbudsbrev som bruker så kan skrive ut på sin skriver. Jeg prøvde å gjøre verktøyet jeg har laget så enkelt å bruke som mulig og føler at hele Excel arket er ganske så selv forklarende. Jeg ønsket også at bruker kunne visualisere de forskjellige leilighetstypene i et tilbud og laget derfor tegninger i Revit som visualiserer leilighetstypene med de samme fargene som er å finne i Solibri klassifiseringene som jeg også benyttet meg av i de samme tegningene for å kunne visualisere hvor i bygget den aktuelle leilighetstypen var å finne. Til slutt laget jeg noen enkle elkraft arbeids tegninger som kunne benyttes hvis bruker av kalkulasjonsarket skulle få tilslag på sitt tilbud. Alt i alt så har jeg lært mange nye ting i alle de programmene jeg har benyttet meg av under dette prosjektet og føler selv at jeg har løst problemstillingen min på en grei måte. 65

68 Eksamen BIM I TAKK TIL Henning Langsrud for godt samarbeide under prosjektet Geir M.Wilsgård for godt samarbeide og Excel Arbeidsboken. Torstein Olsen for godt samarbeide under prosjektet Karine Haugen for godt samarbeide under prosjektet Rune Huse Karlstad for godt samarbeide under prosjektet Lars Rune Skei for godt samarbeide under prosjektet Ahlsell for prisfiler Harald Selvær for all kunnskap og deling av den i studie året. Lars Dagali for all kunnskap og deling av den i studie året. Ingolf Sundfør for all kunnskap og deling av den i studie året. Magnus Edvardsen for all kunnskap og deling av den i studie året. Alle medstudenter for et utrolig bra år og godt samhold. 66

69 Eksamen BIM I EGENVURDERING A. Jeg mener den skriftlige planleggingen er godt sørget for i BIM gjennomføringsplanen, men vi har også sørget for god planlegging i de prosjekteringsmøtene vi har hatt under prosjektet. Backup planen min er vel som de fleste andre prosjektene litt i overkant av hva men trenger, men jeg er iallfall på den sikre siden. Backup planen er dokumentert med bilder og tekst, med oversikt over løsningene jeg har valgt. Jeg har også en backup plan for utskrift av rapport. Fildeling og kommunikasjonen i prosjektet har gått på ByggeWeb og Skype for de involverte parter, vi fikk også benyttet Team Viewer og Skype til gjennomføring av ICE møte. Samarbeidet har vært utrolig bra under dette prosjektet og gruppen har jobbet hardt for å nå felles mål. B. Jeg verifiserer uttakene i Solibri med uttakene i Revit, informasjonen fra begge program stemmer godt overens. Selve prisen på leilighetene inklusive arbeider har jeg benyttet min kompetanse på område for å verifisere og jeg mener selv at jeg treffer godt med totall summen på leilighetene. Jeg prøver å spille på min kreative side gjennom hele prosjektet, men spesielt når det kommer til bruken av Solibri og Excel der jeg bearbeider informasjonen helt frem til ferdig utfylt og utskrevet tilbud til kunde ved kun å trykke på noen knapper. Jeg prøvde meg mer frem i Revit når det gjaldt tegninger og prøvde å gjøre noe kreativt med layout på tegningene. C. Rapporten består av mange bilder med forklaringer, det er den måten jeg synes jeg får illustrert det jeg har gjort og kommet frem til best. Ønsket jeg hadde med mitt valg av emne kalkulasjon var å kunne forenkle og videreutvikle den ideen jeg jobbet mot ved første kalkulasjonsprosjekt. Det føler jeg at jeg har fått gjort med å benytte de verktøy jeg i senere tid har lært av dyktige lærer og med studenter. Jeg har under hele prosjektet benyttet den kunnskap jeg har om elektriske anlegg, men har også benyttet med av Byggforsk og Nek 400. D. Jeg mener selv at jeg har besvart og dokumentert problemstillingen godt ved at jeg har beriket modellen med relevant informasjon som, El. Nummer og Leilighetstype. Høstet relevant informasjon ut i fra modell ved min bruk av Solibri og bearbeidet denne informasjonen godt opp mot pris og kalkulasjon i Excel. E. Jeg skal jobbe hardt og intenst mot en god presentasjon som omhandler alt det jeg har gjort i prosjektet samt gjennomgang av Excel arket. F. Modellen er laget ut i fra de opplysninger som var tilgjengelig ved oppstart av prosjektet og de ønsker jeg selv har for innhold av slike leiligheter. Jeg har benyttet meg av min kompetanse på elektriske installasjoner. Men har også hentet ved behov, relevant informasjon på Byggforsk og i Nek

70 Eksamen BIM I VEDLEGG 1. BIM Gjennomføringsplan. Samarbeidsavtale 3. Fremdriftsplan Team Exit 4. Fremdriftsplan Henning Habberstad 5. Tegningsliste 6. Leilighet Type 1 7. Leilighet Type 8. Leilighet Type 3 9. Leilighet Type Leilighet Type Leilighet Type 6 1. Leilighet Type Leilighet Type 1 Elkraft 14. Leilighet Type Elkraft 15. Leilighet Type 5 Elkraft 16. Leilighet Type 6 Elkraft 17. Leilighet Type 7 Elkraft 18. Bill of Materials fra Revit i Excel 19. Kalkulasjon Elektro 0. Kalkulasjon Elektro_Leilighet_Valg 1. Kalkulasjon Elektro_Leilighet_1 Utregning. Kalkulasjon Elektro_Pristilbud_side 3. Kalkulasjon Elektro_Pristilbud 4. Møte referat Prosjekteringsmøte Eksamen 5. Møte referat Eksamen Team Exit 6. Møte referat Eksamen Team Exit 7. Møte referat Prosjekteringsmøte Eksamen 8. Møte referat Eksamen Team Exit 9. Møte referat Prosjekteringsmøte Eksamen 68

71 7. MAI 014 BIM gjennomføringsplan TEAM EXIT THE END PROSJEKT 005

72 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentets gyldighet... 3 Formål... 4 Prosjektdeltager Kontakt info... 5 Programvare i prosjektet... 6 Prosjektleder... 7 BIM Koordinator... 8 Filutveksling... 9 Filnavn PLN, RVT og IFC filer BCF FILER Felles 0-punkt (innsetningspunkt) i modell-filene Prosedyre for å sikre felles 0-punkt: Etasjehøyder Krav til modell-leveranse Filplassering på Byggeweb Prosedyre for ICE møter BIM koordinator instruks for ICE møte... 9

73 DOKUMENTETS GYLDIGHET Dokumentet beskriver krav til gjennomføring med BIM som verktøy og metode i eksamensprosjektet ved fagskolen i Oslo, BIM linjen. 3 FORMÅL Formålet med denne BIM gjennomføringsplanen er å legger til rette for god kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet. Dette fører til en bedre forståelse for prosjektet blant alle involverte parter og sabla fornøyde lærere 4 PROSJEKTDELTAGER 4.1 KONTAKT INFO Navn Mail Tlf Skype RIV Torstein Olsen torsteinsen8 RIE Henning Habberstad henhabb RIV Geir Morten Wilsgård geirmortenw RIV Karine Haugen kariinee93 ARK Henning Langsrud henning.langsrud RIB Rune Huse Karlstad runehk91 RIV Lars Rune Skei Zeta_13 5 PROGRAMVARE I PROSJEKTET Ingen programvareoppdateringer skal utføres i prosjektperioden, uten avtale med prosjektleder. 6 PROSJEKTLEDER Henning Habberstad er prosjektleder i prosjektet, og har blant annet ansvaret for Byggeweb 7 BIM KOORDINATOR Henning Langsrud er BIM Koordinator i prosjektet og har ansvar for ICE møtene, filnavn og plassering 8 FILUTVEKSLING Under dette prosjektet skal vi bruke Byggeweb og BIMShare som prosjekthotell. De involverte partene sørger selv for egen backup.

74 Utveksling av modellfiler skal skje på BIMShare, og gjennomføres minst en gang per dag, og senest innen arbeidsdagens slutt. Ved planlagte koordineringer, og tverrfaglige kontroll møter (ICE møter) skal modellene legges ut senest to timer før møte. 9 FILNAVN Prosjektet har fått prosjekt nr Navnet på de ulike fagmodellene skal være likt gjennom hele prosjektet og navngivningen skal være slik: 9.1 PLN, RVT OG IFC FILER Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L PLN, IFC 005_ARK RIE Henning H RVT, IFC 005_RIE RIV Karine H RVT, IFC 005_RIV_k RIV Geir W RVT, IFC 005_RIV_g RIV Torstein O RVT, IFC 005_RIV_t RIB Rune HK RVT, IFC 005_RIB RIV Lars Rune Skei RVT,IFC 005_RIV_lr 9. BCF FILER BCF filer fra ICE møtene navngis slik: 005_ICE møte dato (eks. 005_ICE møte ) Korrigerte BCFZIP filer Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L BCFZIP Korrigerte feil fra ARK_ICE møte dato RIE Henning H BCFZIP Korrigerte feil fra RIE_ICE møte dato RIV Karine H BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_k_ICE møte dato RIV Geir W BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_g_ICE møte dato RIV Torstein O BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_t_ICE møte dato RIB Rune HK BCFZIP Korrigerte feil fra RIB_ICE møte dato RIV Lars Rune Skei BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_lr_ICE møte dato

75 10 FELLES 0-PUNKT (INNSETNINGSPUNKT) I MODELL-FILENE For sammenstilling av modeller er det særdeles viktig at alle modellfiler har et likt 0-punk og riktig rotasjon PROSEDYRE FOR Å SIKRE FELLES 0-PUNKT: 1. ARK oppretter modell-fil, hvor akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er definert. Aksenettet skal være georeferert. ARK eksporterer denne til ifc.. ARK eksporterer og fordeler IFC filene til RIB/RIV/RIE 3. RIB/RIV/RIE importerer IFC filene fra ARK, for å opprette sin modell-fil med akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje blir definert. 4. RIB/RIV/RIE plaserer ut 0-punktsøyler. En i akse A-1 som navngis "0-punktsøyle1" og en i akse A-5 navngis "0-punktsøyle1" 0-punktsøylene skal ha dimensjonen ø100 og høyde 10000mm og den skal stå i P.kjeller (Elevation 0). 5. RIB/RIV/RIE overleverer modell-filen (ifc) til BIM koordinator for kontroll og godkjenning. 6. BIM koordinator åpner filene fra RIB/RIV/RIE i Solibri og produserer en ITO som dokumenterer at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er korrekt. 7. BIM koordinator lagrer SMC filen fra Solibri. Denne filen fungerer som dokumentasjon på at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje i alle fagfelt er korrekt. Det er viktig å få godkjent modellens plassering før modellering starter!

76 Felles nullpunkt ligger 4539 mm i x retning og 8576mm i y retning fra origo og ligger i krysningen akse G-1 11 ETASJEHØYDER Det er etablert et felles system for etasjehøyder og navngiving av etasjer for alle de ulike Fagmodellene. Etasjenavn Etasjehøyde Kotehøyde OK Beskrivelse: ferdig gulv: P-kjeller 3000 C+3500 Parkeringskjeller under terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Taket C Takplan 1 KRAV TIL MODELL-LEVERANSE Det skal modelleres som det bygges. Objekter som har lengde over flere etasjer og skal monteres i hel lengde, skal modelleres slik. Objekter som går over flere etasjer, men monteres etasje vis skal modelleres i deler tilhørende hver enkelt etasje. Objekter skal gis tilhørighet til riktig etasje, det vil si den etasjen der objektet forekommer. RIB og ARK klassifiserer bygningsdelene i modellen etter NS3451 bygningsdeltabellen på 3 sifrert nivå. Objekter på tekniske systemer skal gis tilhørighet til relevant system, etter NS3451 på 3 sifrert nivå, gjerne TFM merket.

77 Riktig objekttype. Riktig verktøy må benyttes i modelleringsprogrammet, og man må klassifisere objektene riktig. Modellen må være konsistent, like bygningsdeler modelleres likt og navngis likt. Object/element GUID på alle objekter skal beholdes av historikkhensyn. Dersom en størrelsen på et vindu endres, skal egenskapene endres. Vinduet skal ikke slettes og modelleres på nytt. Bygningselementer og teknisk utstyr modelleres med riktige dimensjoner og med korrekt plassering i bygget. ARK skal modellere/plassere alle bygningsmessige leveranser. Øvrige rådgivere skal modellere sitt fags leveranser. Modellen skal leveres til avtalt tid. Modell-filen skal være korrekt navngitt «005_RIB», og skal ikke endres igjennom prosjektet. Plassering av modellen skal godkjennes ved oppstart og ikke endres. Modellen skal gjenspeile tegningsnivået. Den informasjonen som leses på tegning skal også kunne leses i modellen, eksempelvis: Når tegningsnivået tilsier at kun veggplassering og ikke oppbygging er kjent, skal veggen være et "dummy"/volum objekt i modellen. Når det på tegning vises en REI90 vegg med komposittene, skal dette fremkomme i modellen, både at den er bærende, brannklassifiseringen, og hvilke materialer veggen er bygget opp av. Om søyle-/bjelkeprofiler fremkommer på tegning, skal profil, stålkvalitet og kg/m fremkomme i modellen. Hvert delvolum i modellen skal være definert som en romsone (Space), med unntak for volum over himling. Altså så skal det ikke finnes udefinerte arealer i BIMen. (Gjelder kun ARK) Alle romsoner skal navngis og ha unik nummerering. Soner i 1. etasje nummereres slik: 101, 10 osv. Soner i. etasje nummereres slik: 01, 0 osv. Kontroller modellen før den sendes videre. Det er nyttig å gjøre både visuell egenkontroll, samt å ta i bruk modell-sjekk-programmer som for eksempel kan være Solibri, DDS Viewer og Tekla BIM-Sight.

78 13 FILPLASSERING PÅ BYGGEWEB BIM Koordinators SMC fil fra ICE møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\bim Koordinator BCFZIP filer fra ICE Møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\ice Møter IFC filene fra alle aktører legges under prosjektgruppen\00bim\ifc Leveranser

79 14 PROSEDYRE FOR ICE MØTER 1. Solibri Model Checker - Kontroller og eksportere. Kjører de ønskede sjekker i Solibri Model Checker, lag en presentasjon av problemene, tildel teammedlemmene ansvar og forslag om hvordan du kan løse. Eksporter presentasjonen til en BCF rapport.. I Revit, ArchiCAD eller egnet program Finn dine problemer 3. Korrigere og kommenter dine problemer Fikse problemet, dokumentere endringene og sette status til "Resolved". Hvis noen andre er ansvarlig tildele saken til denne personen. Lagre filen med endringer med filnavn som følger "Korrigerte feil fra -ICE møte dato" (se eksempel under) 4. Lagre korrigert ifc fil Etter problemene er løst i modelleringsprogrammet, lagres IFC filen og oppdateres på Byggeweb. (ifc leveranser) 5. Send filer Ny BCF rapport og IFC fil lagres på Byggeweb innen neste ICE møte eller oppsatt frist.

80 15 BIM KOORDINATOR INSTRUKS FOR ICE MØTE BIM koordinator instruks møte Åpner alle IFC filene fra alle aktørene i Solibri. Kjøre relevante sjekker. 3. Lager en presentasjon og navngir denne med ICE møtets dato 4. Oppretter saker og tildeler ansvar og frister 5. Lagrer BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 6. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb BIM koordinator instruks på resten av ICE møtene 1. Sjekker at alle aktørene har laget en ny BCF rapport med riktig filnavn på Byggeweb, innenfor gitte frister.. Sjekker at alle aktører har oppdatert sine IFC filer på Byggeweb, innenfor gitte frister. 3. Åpner SMC filen fra forrige ICE møte i Solibri 4. Oppdaterer IFC filene i Solibri 5. Åpner presentasjonen fra forrige møte 6. Går igjennom saker fra forrige ICE møte og sjekker at alle har oppfylt sine ansvar. 7. Lager en presentasjon som jeg navngir med ICE møtets dato 8. Kjøre relevante sjekker 9. Oppretter nye saker og tildeler ansvar og frister 10. Lagrer den nye presentasjonen som BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 11. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb

81

82 Team Eksamen Start dato Slutt dato Tidsfrister Tid Antall dager Ferdig Uferdig Aktiviteter Eksamen Oppstart møte Sammenstilings kontroll Modelering Fremdriftsmøte/ICE Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse Fremdriftsmøte/ICE Fremdriftsmøte/ICE Utskrift Innlevering av rapporten Kranselag Induviduell framføring Aktiviteter Eksamen 014 Oppstart møte Sammenstilings kontroll Modelering Fremdriftsmøte/ICE Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse Fremdriftsmøte/ICE Fremdriftsmøte/ICE Utskrift Innlevering av rapporten Kranselag Induviduell framføring

83 Henning Habberstad Eksamen Start dato Slutt dato Tidsfrister Tid Antall dager Ferdig Uferdig Aktiviteter Eksamen Oppstart møte Sammenstilings kontroll Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse Modelering Sjekk av modell og property sets Solibri Løse problemstilling Rapport Utskrift Innlevering av rapporten Kranselag Induviduell framføring AKTIVITETER EKSAMEN OPPSTART MØTE SAMMENSTILINGS KONTROLL INNLEVERING FREMDRIFTSPLAN OG PROSJEKTBESKRIVELSE MODELERING SJEKK AV MODELL OG PROPERTY SETS SOLIBRI LØSE PROBLEMSTILLING RAPPORT UTSKRIFT INNLEVERING AV RAPPORTEN KRANSELAG INDUVIDUELL FRAMFØRING

84 Tegn.nr. Tegningsnavn Format Målestokk Dato 00 Tegnings og distribusjonliste Prosjektinformasjon Tegningsliste 05/7/14 1 Leilighet Type 1 Ikke Skalert 05/6/14 Leilighet type Ikke Skalert 05/7/14 3 Leilighet type 3 Ikke Skalert 05/14/14 4 Leilighet type 4 Ikke Skalert 05/7/14 5 Leilighet Type 5 Ikke Skalert 05/7/14 6 Leilighet type 6 Ikke Skalert 05/7/14 7 Leilighet type 7 Ikke Skalert 05/7/14 31 Leilighet Type 1 Elkraft 1:50 05/7/14 3 Leilighets Type Elkraft 1:50 05/7/14 35 Leilighet Type 5 Elkraft 1:50 05/7/14 36 Leilighet Type 6 Elkraft 1:50 05/7/14 37 Leilighet Type 7 Elkraft 1:50 05/7/14 Fagskolen i Oslo BIM-I Eksamen 014 Tegningsliste Project number 005 Date Drawn by Author Checked by Checker Scale :6:07

85 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet Type 1 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 1 Ikke Skalert :16:9

86 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet type Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk Ikke Skalert :16:9

87 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet type 3 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 3 Ikke Skalert :16:9

88 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet type 4 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 4 Ikke Skalert :16:30

89 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet Type 5 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 5 Ikke Skalert :16:30

90 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet type 6 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 6 Ikke Skalert :16:30

91 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet type 7 Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 7 Ikke Skalert :16:30

92 C STUE/KJØKKEN 33.1 m² x;11. m² x;sov m² x;sov. x;gang x;10.4 m² 3.0 m² x;bod x;1.6 m² x;wc 6.7 m² x;bad h=1000 mm h=1000 mm Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 5A x;11.3 m² x;balkong :04:38 No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet Type 1 Elkraft Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen : 50

93 x;11.9 m² BALKONG 35.9 m² STUE/KJØKKEN 5A 3.0 m² x;bod x;gang x;15.0 m² 8.6 m² x;sov x;1.7 m² x;wc x;1. m² x;sov m² x;bad :04:38 C No. Description Date Fagskolen i Oslo Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Leilighets Type Elkraft Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 3 1 : 50

94 x;bad 6.3 m² x;sov 1 x;13. m² x;sov 9.0 m² C x;gang x;13.5 m² STUE/KJØKKEN 40.7 m² x;bod 3.4 m² x;wc.5 m² 5A BALKONG 8.3 m² No. Description Date Fagskolen i Oslo Leilighet Type 5 Elkraft Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 35 1 : :04:39

95 SOV x;14.7 m² x;entrè 9.0 m² C x;bad 6.7 m² x;bod 3.0 m² BALKONG 9.0 m² STUE/KJØKKEN 31.3 m² 5A No. Description Date Fagskolen i Oslo Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Leilighet Type 6 Elkraft Project number 005 Date Drawn by HH Checked by HH Målestokk 36 1 : :04:39

96 C 34.0 m² STUE/KJØKKEN x;11. m² x;sov 1 x;1.5 m² x;gang x;1.6 m² x;wc 7.9 m² x;sov x;entré x;bod 5.0 m² 4.9 m² Snitt A 7.0 m² x;bad Project number Date Drawn by Checked by HH HH Målestokk 5A x;11.3 m² BALKONG :04:40 No. Description Date Fagskolen i Oslo Støperigata, Hoksund BIM-I Eksamen 014 Leilighet Type 7 Elkraft : 50

97 Bill of Materials fra Revit Kalkulasjon Elektro Leilighet Type NS3451 El. Nummer Navn Antall Pris Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype Type Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype Elko pol inf Leilighetstype x18/ Leilighetstype D60-R ,1 Leilighetstype UF Leilighet Type 1 SUM kr 44781,10 Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype D60-R115 99,4 Leilighetstype UF Leilighetstype Elko 1 pol inf Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype Type Leilighetstype x18/ Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype D60-R ,7 Leilighetstype SUM kr 44,10 Leilighetstype x18/ Leilighetstype D60-R ,8 Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype Type Leilighetstype UF Leilighetstype Elko 1 pol inf Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype 3 SUM kr 37545,80 Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype UF Leilighetstype D60-R ,3 Leilighetstype x18/ Leilighetstype Type Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype Elko 1 pol inf Leilighetstype Elko 315pol Leilighetstype Elko pol inf Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype 4 SUM kr 43900,30 Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype Type Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype UF Leilighetstype x18/ Leilighetstype D60-R ,4 Leilighetstype Elko 315pol Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype Elko 1 pol inf Leilighetstype 5 SUM kr 45539,40 Leilighetstype Elko RS1091 PT Leilighetstype Type Leilighetstype x18/6 197 Leilighetstype D60-R Leilighetstype Elko 1 pol inf 3 Leilighetstype Elko 1000 GLE Leilighetstype UF Leilighetstype Varmeregulator Leilighetstype 6 SUM kr 3845,00

98

99

100

101

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av

Detaljer

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Sammendrag... 3 3 Prosjektbeskrivelse... 4 4 Problemstilling... 4 5 Rapport... 5 5.1 Arbeider i Revit... 5 5.1.1 ARK Modell... 8 5.2 Forandringer i ARK modell... 12 5.2.1 Shared

Detaljer

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 2014 Eksamen BIM/K 2014 BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA ALEXANDER TOMBRE FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 Innhold Oppgavetekst... 3 Sammendrag... 5 Konklusjon... 5 Prosjektbeskrivelse... 6 Gruppen

Detaljer

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 BIM PÅ BYGGEPLASS Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 22.05.2013 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 8 Sammendrag... 9 Programmer brukt under eksamen...

Detaljer

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO I EKSAMEN 2014 Axel Udland FAGSOLEN I OSLO Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 2 av 62 Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 3 av 62 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 7 Gruppedeltakere:...

Detaljer

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 BIM på byggeplass BIM på byggeplass bidrar til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1 Innholdsfortegnelse Eksamen 2012-1BIM-K... 4 Innledning eksamensprosjekt 2012... 7 Møte hos NOSYKO... 8 Prosjektbeskrivelse... 9 Målsetting i prosjektet... 9 Problemstillinger... 9... 10 Prosjektgruppen...

Detaljer

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Eksamen 2013 BIM på byggeplass Vidar Amundø, BIM-K Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Innhold Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Sammendrag... 7 Oppstart

Detaljer

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen SAMMENDRAG Dette eksamensprosjektet omhandler i første fase koordinering og samhandling i en prosjektgruppe, etterfulgt av individuelt arbeid med mengder, kalkulasjon og arbeidstegninger. EKSAMEN 2015

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014

Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 2014 Eksamen 2014 Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Fremdriftsplan... 6 Sammendrag... 7 Samarbeidsavtale... 8 Logo...

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Eksamen 2015. BIM Eksamen 2015

Eksamen 2015. BIM Eksamen 2015 Eksamen 2015 BIM Eksamen 2015 Marius Haave BIM-K Hvordan kan jeg sørge for at et BIM prosjekt blir en effektiv plattform for utarbeiding av branntegninger? Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011 Eksamen 2011- BIM-I 1. 6. 2011 JOZO EKSAMEN 2011- BIM-I Målet med IDM( Information Delivery Manual) er å standardisere informasjonen som utveksles, hvilke ulikheter med tanke på informasjon kan oppstå

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Hålogalandsbrua - Narvik

Hålogalandsbrua - Narvik Hålogalandsbrua - Narvik Den Kloke Tegning 2014, Magne Ganz Leder BIM+ NCC Construction AS 28.05.2014 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling CONSTRUCTION ROADS HOUSING PD

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

1. 6. 2011. Fagskolen i Oslo. Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI

1. 6. 2011. Fagskolen i Oslo. Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI 1. 6. 2011 Fagskolen i Oslo Modellsjekking ZOUBAIR EL IDRISSI EKSAMEN 1BIM-I 2011 Innholdsfortegnelse 1. Vedlegg... 3 2. Oppgavetekst Eksamen 2011-1BIM-I Fagskolen i Oslo... 4 3. Fremdriftsplan... 6 4.

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon Studieplan for BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon 2013-07-05 Innhold Kapittel 1: Generell informasjon... 4 1.1 Innledning... 4 1.1.2 Forkortelser... 6 1.2 Inntakskrav... 7 1.3

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

ArchiCad Intro. Arkitektur 6-2012

ArchiCad Intro. Arkitektur 6-2012 ArchiCad Intro Arkitektur 6-2012 MyArchicad.com Tutorials For å laste ned ArchiCad og rendringsprogrammet Artlantis Studio bruker du denne nettsiden. Registrer studentnummer og du får serienummer til programmene

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 22.11.2010) Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 03.04.2014 Tilpasset ny IFC-funksjonalitet i versjon 2013.11) NTI CADcenter

Detaljer

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon 2012 Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon Jon Roald Johnsen 31.05.2012 1 Innhold 1. Oppgavetekst... 4 2. Prosjektplan... 6 2.1 Felles prosjektbeskrivelse... 6 2.2 Mål i prosjektet... 6 2.3 Problemstilling...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Telemark, 2015 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk av andre

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

Superbruker Prosjekt

Superbruker Prosjekt Superbruker Prosjekt Oppgave 1) Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Idrettslaget Spurt er ute etter en enkel og brukevennelig datamaskin for å holde orden

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Før ste fi rma adr esse Adresselinj e 2 Adresselinj e 3 Adresselinj e 4 Prosjekt Drømmeleilighet Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Emne Et prosjekt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Et BIM prosjekt om. Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Av Morten Wang Kingell BIM-K

Et BIM prosjekt om. Berikelse, høsting og bearbeiding av data. Av Morten Wang Kingell BIM-K 2014 Et BIM prosjekt om Berikelse, høsting og bearbeiding av data Av Morten Wang Kingell BIM-K 1 2 1. EKSAMENSTEKST 4 1.1 OPPGAVETEKST 4 1.2 TIDSFRISTER 5 1.3 VURDERINGSKRITERIER 5 2. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Innledning-Tema... 5 Sammendrag... 6 Problemstilling... 7 Gruppen... 7 Gruppens logo... 7 Prosjektbeskrivelse/fakta... 8 Om utvikleren:... 8 HUS 1 - Fossumveien 64...

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer