Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 2014. Rune Huse Karlstad 1 BIM-K 27.05.2014"

Transkript

1 2014 Eksamen 2014 Rune Huse Karlstad 1 BIM-K

2 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Fremdriftsplan... 6 Sammendrag... 7 Samarbeidsavtale... 8 Logo... 9 Hva burde et Bim objekt inneholde... 9 ICE Arbeidssesjon Import av Sosi Import av felles aksenett Nullpunktsøyler Armering i Dalux Armering i trapp Problem med IFC eksport Mail Møte med NCC AR vs VR Renderlights Unity og Arch Virtual Dalux Brukermanual Dalux Dalux på Android BIMX docs Android BIMX docs IOS Solbri Model Checker på nettbrett Rendra... Feil! Bokmerke er ikke definert. Berikelse, høsting og bearbeiding av Bim modellen Forsøk av besøk på byggeplass Svar på problemstilling Spørreundersøkelse rundt digitale bøyelister Takk til Kilder Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 1

3 Egenvurdering Vedlegg Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 2

4 Oppgavetekst Eksamen BIM-tekniker 2014 Fagskolen i Oslo 1 av 2 Eksamensperiode: Torsdag 15.mai onsdag 28.mai, fremføring 4.-6.juni. Det er satt opp følgende tema for BIM-K og BIM-I: «Berikelse, høsting og bearbeiding av data». Det foreligger også underlagsfiler som skal benyttes. Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet. Bruk underlagstegningene Som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i forhold til utforming. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på følgende: Prosjektet skal georefereres. Redegjør for plasseringen av origo. Det du ønsker visualisert på layoutene du leverer skal gjenspeile Problemstillingen du har valgt. Lesbarhet er et nøkkelord her Vis det tverrfaglige arbeidet ditt gjennom en BCF-rapport. Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. Det skal leveres to papirrapporter. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 3

5 Rapporten bør inneholde: 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Dette arket 4. Fremdriftsplan(er) med problemstilling 5. Sammendrag med konklusjon 6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene. 7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! 8. Kildehenvisning / Takk til 9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-F under) 10. Vedlegg (bl.a. tegninger) Tidsfrister: Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) Tidsfrist: Fredag 16.mai kl.13:15 Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter. Rapport leveres i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: Ditt navn Eksamen BIM-K (eller I) Det leveres minst én IFC-fil. Tidsfrist: Onsdag 28.mai kl 15:00 Eksamen BIM-tekniker 2014 Fagskolen i Oslo 2 av 2 Framføring skjer onsdag 4.- fredag 6.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 20 minutter. Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 2.juni før kl 10 og lagt ut på Fronter under mappa Prosjekter Eksamen. Det skal framføres individuelt. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 4

6 Vurderingskriterier: A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter. B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike programmene. C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon knyttet opp Mot modellen. D. Hvordan har du svart på problemstillingen? E. Framføringa. F. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. Lykke til! Fagskolen i Oslo BIM-tekniker Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 5

7 Prosjektbeskrivelse I denne oppgaven vil jeg ta for meg RIB og LARK rollen i gruppen samt modellere armering i Revit og hvordan jeg kan få visualisert dette sånn at en jernbinder kan dra nytte av BIM modellen på byggeplass. Jeg kommer til å ta for meg Dalux app på Andorid, prøve meg på Oculus Rift, og om jeg får tak i et nettbrett med Windows på Solibri teste ut hvilke fordeler det har på byggeplass. Jeg har tatt kontakt med Magne Ganz hos NCC for å få til et samarbeid med han. Har også snakket med Anders Gangnes fra klassen og han har tatt kontakt med Alexander Brage Hansen hos Celsa Steel Service for å få til et samarbeid sammen for å få en bra oppgave. Jeg har sendt mail til backe gruppen i Oslo for å komme i kontakt med flere jernbindere og gi dem et besøk for å få dems mening. Problemstilling Hvordan legge inn informasjon i modellen for å få visualisert 3D armering på en måte som en jernbinder kan forstå og høste informasjon av for å enkelt kunne bruke i arbeid på byggeplass? Fremdriftsplan Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 6

8 Sammendrag Jeg startet dette prosjektet med å velge meg en problemstilling som innbar 3D armering med fokus på visualisering på byggeplass. Jeg har tidligere jobbet som jernbinder og ønsker å bruke kunnskapen min fra tidligere for å få en bra modell/løsning for 3D armering på byggeplassen. Jeg har testet ut litt forskjellige apper og løsninger til bruk på byggeplass og skrevet litt rundt hver app. Fikk underlags fil fra ARK og det ble tidlig sammenstilt med andre fagfelt. Det var stort fokus på georefferering og plassering under denne oppgaven så det var viktig at alle fagfeltene lå korrekt tidlig sånn at alle hadde samme underlag å jobbe ut ifra. Under prosjektet har jeg hatt ansvaret for RIB og LARK rollen. Som RIB har jeg modellert bygget i betong og hatt fokus på armeringen. Jeg valgte å bruke litt ekstra tid på et trappeløp for å ta ut korrekte mengder og få visualisert dette på en måte sånn at det kunne brukes som en arbeidstegning på byggeplassen. Utforsket også bruker av VR briller for visualisering, det ser kult ut visuelt men man får ikke ut informasjon av modellen på den måten at man kan jobbe etter den. Etter litt testing fant jeg ut at Solibri må være det beste verktøyet for bruk på byggeplass innen Bim. Programmer brukt under eksamen Microsoft Word og Excel Google Sketchup Solibri (på pc og nettbrett) Renderlights Snagit Autodesk Revit Skype Team Viewer Autodesk Showcase Adobe Acrobat Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 7

9 Samarbeidsavtale (Signert avtale ligger under vedlegg) Arbeidssted Gruppearbeidet skal foregå i skolens lokaler i oppsatt skoletid. Utover skolens oppsatte tider blir gruppen enig om arbeids sted. Kommunikasjon i gruppa Det skal gis elektronisk (mail) eller SMS beskjed ved fravær. Alle dokumenter og møtereferater skal lagres på gruppens prosjekt mappe på Dropbox. Beslutningsprosesser Avgjørelser tas demokratisk ved stemming. Beslutninger tatt på møtene er gjeldende for alle i gruppa. Ledelse Prosjekt leder Henning Habberstad BIM Koordinator Henning Langsrud Rullerende XXX. Fast møteleder er Torstein Olsen Normer for samarbeidet Alle forslag skal vurderes. Hvis tidspress avtaler gruppa møter på en tid som passer alle. Alle skal gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Alle på gruppa skal lese igjennom og godkjenne alle dokumenter for de leveres. Roller Det forventes at alle skal bidra med sine erfaringer og synspunkter. Det forventes at alle deltagerne tar på seg den jobben som gruppa gir dem, og at det vises stort engasjement uansett oppgave. Kontakt info Torstein Olsen BIM-I Mail: Tlf: Skype: torsteinsen82 Henning Habberstad BIM-I Mail: Tlf: Skype: henhabb Geir Morten Wilsgård BIM-I Mail: Tlf: Skype: geirmortenw Henning Langsrud BIM-K. Mail: Tlf: Skype: henning.langsrud Karine Haugen BIM-I Mail: Tlf: Skype: kariinee93 Rune Huse Karlstad BIM-K Mail: Tlf: Skype: runehk91 Lars Rune Skei BIM-I Mail: Tlf: Skype: zeta_1232 Torstein Olsen Geir Morten Wilsgård Karine Haugen Henning Habberstad Henning Langsrud Rune Huse Karlstad Lars Rune skei Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 8

10 Logo Valgte å lage min egen logo til dette prosjektet for å bruke på tegninger og andre ark. Lagde en enkel kube i Revit family, brukte så Showcase til å legge på farger og materialer. Hva burde et Bim objekt inneholde Det som skiller en BIM modell fra en "vanlig" 3D modell er informasjonen som er knyttet til den, og det er på informasjonsdelen utfordringen ligger. Det er fullt mulig og lage fotorealistiske modeller, men å vite hva slags informasjon som skal med i en modell er en stor utfordring og tror veldig ofte at objekter blir døde etter at tegningen er sendt ut og bygge føres opp. Om jeg skal ta utgangpunkt i en vegg så er det mange objekter i veggen. For best mulig BIM må det legges inn korrekt informasjon om hvert sjikt/objekt. Om alt ligger til rette kan det brukes i forvaltning drift vedlikehold, kostnadsberegninger, energiberegninger, klimagassregnskap, fremdriftsplanlegging, produksjon og innkjøp. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 9

11 ICE Arbeidssesjon ICE(Integrated Concurrent Engineering) er en samhandlingsprosess der alle relevante disiplinerer samles i samme rom for så å komme frem til et kvalitetssikret, samlet resultat uten unødvendige omarbeid og forsinkelser. Vi har til sammen hatt 3 ICE arbeidssesjoner i løpet av prosjektperioden. Måten dette foregår er Bim koordinator åpner Solibri med alle fagfelt sine nyeste IFC filer og går gjennom "checking results" og lager presentasjoner som til slutt blir lagret som en BCF fil og lagt ut på byggeweb. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 10

12 Import av Sosi Vi fikk utdelt en SOSI fil som jeg importerte inn i Revit ved hjelp av Naviate sin plug-in. Her må jeg huke av for hvilke lag jeg vil ha med. Om jeg velger alle med en gang så greier ikke programmet å få med alt så må ta 4-5 stk i hver omgang. Her er det veldig viktig og huke av for "create Topo Surface" og "create Solids" for at solid geometri skal dannes. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 11

13 Byggebransjen ønsker NTM og den er mere nøyaktig i Norge hvor prosjektet befinner seg. Spesifiserer koordinater i Aksekryss 1-G. Koordinater er hentet fra BIM gjennomføringsplanen som ligger under vedlegg. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 12

14 I 3D vil det da se sånn her ut. Import av felles aksenett ARK konvertere PDF til DWG ved hjelp av Adobe Illustrator og importerterer DWG filen som Xref og plasserer nytt nullpunkt sånn at underlaget kommer på positive X og Y koordinater. Det ble deretter modellert opp et aksenett som fulgte underlaget som lå georefferert og eksportert som en IFC fil som vi andre tok inn i Revit. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 13

15 Nullpunktsøyler Alle fagfelt modellerte opp 2 like søyler som vi skulle bruke til å koordinere at vi lå på like koordinater og grader vridning mot nord. Søylene ble lagt inn i aksekryss 1A og 5A. Henning Habberstad lagde en regel i Solibri som sjekker at søylene fra de forskjellige fagene ligger på samme sted. Dette er for å se alt rotasjon og koordinater er likt hos alle. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 14

16 Her er alle fagfeltene lagt inn og sjekket. Vi ser her at alle ligger på samme sted og kan starte med å modellere. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 15

17 Armering i Dalux Når jeg først lastet inn en modell i Dalux dukket ikke armeringen min opp så jeg lagde en enkel test vegg som jeg kunne se bedre om armeringen lå skjult i veggen eller om den var totalt fraværende Jeg la ut en post på dette på Bimforum. Fikk aldri noe konkret svar tilbake så mulig dette er noe som ikke er mulig i Dalux. Bildet under viser veggen i Revit og Solibri. Her vises den i Simplebim. Her vises ikke armeringen selv om den ligger på object i Ifc filen. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 16

18 Jeg sendte også Magne Ganz en mld for få hans synspunkt på problemet. Når jeg lagrer armeringen i trappen som rvt. Fil er dette det eneste jeg får opp i Dalux. Det virker som Dalux ikke greier å lese armering heller. Når jeg prøver å laste opp IFC fil av kun armeringen uten andre objekter får jeg denne mailen. Jeg prøvde dette 3 ganger og fikk samme feilmelding hver gang Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 17

19 Vanlig RIB rvt. Fil går uten problemer. Her vises armeringen på plantegningen men når jeg skjuler søylen blir ikke armeringen synlig som rør, elektro osv gjør selv om dem ligger på 2 forskjellige filer. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 18

20 Armering i trapp I oppgaven ønsker jeg å lage en komplett trappemodell som jeg kan ta over på diverse enheter/nettbrett el.l og ta med ut på byggeplass for å høre hvilke tilbakemeldinger jeg får. Det viser seg at det ikke er mulig å tegne armering i den type trapp som Revit genererer så her må jeg bruke "Model in place" for å modellere opp en Generic Model som er lik trappen. Dette er for å få en form lik trappen å legge til parametre så den kan hoste armering Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 19

21 Her er en "Generic Model" trapp som jeg har brukt Extrusion for å modellere. Veldig viktig da når man har tegnet den å huke av for "Can host rebar" Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 20

22 Første test på trappen med armering ser veldig bra ut! Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 21

23 Etter å ha modellert litt ville jeg prøve å lage tags på armeringen. Dette er noe jeg har slitt med tidligere, så Googlet litt og fant noen tips der. På hjemmesiden til Håvard Vasshaug har han delt en del Rvt filer som han har jobbet litt med. I den ene filen jeg åpner fant jeg en ferdig tag/label som jeg valgte å bruke. Her ser vi oppbygningen på label'en som lå i filen. Her henter Label parameters informasjon på armeringen min og lager en boks med informasjon. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 22

24 Når det er plassert vil det se ut som dette. Her ferdig snitt på et trappeløp. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 23

25 Her er noen detalj bilder fra Solbri, alle er i samme farge for å se litt penere ut. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 24

26 Her er alt fargekodet i forhold til post nr. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 25

27 Problem ved IFC eksport Jeg gjorde et forsøk på å "scripte" om IFC eksporten for å se om det dukket opp noe i simplebim. De innenfor det røde området stor tidligere som Not exported. Dette fungerte ikke så endte opp med å tekste om hele filen sånn at kun enkelte linjer i tekstfilen blir eksportert til IFC. Her er et lite utsnitt fra txt filen. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 26

28 Her vist i Solbri at kun armeringen er med og ikke annen geometri eller objetkter er med ved eksport fra Revit med txt filen. Dette er en txt. Fil som jeg laster inn de gangene jeg ønsker å kun eksportere armering. Når IFC options er åpen kan man velge Load og hente inn txt. Filen med armerings linjene. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 27

29 Mail Jeg sendte fredag en mail til Espen Beyer Tomren for han hadde visst testet ut litt forskjellige 3D visualiseringer innen BIM. Fikk dette svaret søndag Hei! Hyggelig å høre, og spennende planer. Vi har kun gjort noen enkle tester med Archicad og Oculus Rift, hvor vi har benyttet Unity3d. Har ikke nok kunnskap for å veilede noe spesielt enda. Lykke til videre!:) Sendte også en mail til Douglas Triana hos Renderlights fredag Fikk svar fra han søndag Hello Rune Unfortunately student version does not support Oculus rift, only commercial version, you can download a trial and test it. We can give you special student price for a commercial license if you are interested. To see Oculus rift in action just import any model to RENDERLights, make sure you have the device atached to the computer and ON before running the 3d otherwise the sensor will not work. Then simply press the letter (O) in the keyboard and Oculus Rift should work right away. Let me know if you have any problems! Han la ved en link i mailen til en 7 dager prøve versjon av programvaren Renderlights. I denne 7 dagers versjonen fikk jeg mulighet til å lagre 2 filer til eget bruk. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 28

30 Møte med NCC Mandag var jeg og Anders Gangnes på møte hos NCC i Asker. Vi ble plukket opp av Alexander Brage Hansen fra Celsa som også skulle delta på møtet utenfor skolen klokken 08. Da vi ankom ble vi møtt av Magne Ganz og vi fortalte litt hva vi holdt på med og hvilke tanker vi hadde rundt BIM og oppgaven. Magne jobber til daglig som Prosjektleder VDC & Partnering hos NCC, han har jobbet med Revit og BIM siden 2007 ca. så han hadde en del ideer og har tidligere testet noen løsninger rundt dette med BIM på byggeplass for NCC. Han hadde fått blandede tilbakemeldinger fra sine ansatte i NCC ute på plass. Noen var veldig positive til dette mens andre så ikke helt nytten med en 3D modell. Noe han også hadde litt problemer med var data og utviklingsavdelingen hos NCC. De var ikke veldig interesserte i å handle inn masse nettbrett med Windows på. I Sverige hadde de visst testet og brukt dette over en lengre periode og var veldig fornøyde. Jeg viste frem Oculus Rift og forklarte litt hvordan jeg så for meg visualiseringen av armering på byggeplass. Han syntes det var gøy med AR briller men man blir veldig lukket i den virtuelle verden og har da ikke noen formening om hvor man faktisk er i verden. Måten å løse dette på må være å bruke VR briller(forklart på nesten siden forskjellen) for å alltid ha et øye IRL(in real life) sånn at man kan jobbe samtidig som man har brillene på seg. Problemet med AR er som nevnt at man kun er i den virtuelle verden. Først må man finne igjen ønsket modell i brillene og så seinere finne igjen stedet man ønsker å jobbe på byggeplassen. Både NCC og Celsa hadde testet ut Windows 8 tab med Solibri Model Checker på byggeplass tidligere og mente dette var veien å gå da det det er enklere med fargekoding samt det å få ut informasjon ifra modellen. Solbri på nettbrett fungerer på samme måte på pc, man laster bare over smc. Filen og kan da jobbe videre på den eller bruke den som rein viewer. Med AR brillene ser man jernene og omgivelsen men har ingen mulighet til å "trykke" på et jern og høste ut informasjon fra denne. Celsa hadde et prosjekt gående på nye Gardermoen hvor dem hadde modellert i Tekla og har modellen på byggeplass. De har testet med noe få nettbrett men byggerne ville ikke bruke disse da man hele tiden måtte passe på hvor man la den ifra seg og var redd for å ødelegge den. Løsningen på dette var å skrive ut bilder av detaljer i modellen, laminere dem og legge dem i en perm. Dette syntes jernbinderne var veldig nyttig og det var en fin måte å få ekstra detaljer på. Her et eksempel på hvordan 1 side i PDF'en så ut på et fundament. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 29

31 Bildet under er hentet fra høyre side av bildet hvor det står tekst som forklarer armeringen. Det som står der kort oppsummert er 11stk bøyler ø25, senteravstand 200mm, post 3147 og at dem ligger på underkant/nederste laget i armeringen. Dette da med piler fra teksten til høyre over på bildet til venstre som forklarte hvilke jern det gjaldt og ikke fargekoding som jeg mener ville vært bedre. Pilene funker og gjør nytten, den forklarer hvilke jern som gjelder men for å fjerne muligheten for å se feil med pilene ville fargekoding være et bedre valg. I tillegg til disse arkene hadde BAS/formann pc eller nettbrett med modellen på med Tekla Bimsight installert som et supplement hvor de kunne gå inn om det var noe PDF'en ikke dekket eller hvis dem ville ha ut noe ekstra informasjon. Dette krever at de som bruker modellen har fått riktig opplæring for å raskt høste ut interessant informasjon. Om dem bare for slengt til seg en modell som ingen kan bruke eller hente ut informasjon av annet enn et bilde vil man miste mye av nettopp noe det Bim handler, nettopp det å kunne høste ut informasjon av modellen. Her er vi samlet hos NCC i Asker. Det er Alexander som tar bildet av oss mens vi diskuterer løsninger med AR-VR teknologi. På skjermen vi har oppe er det et eksempel på VR briller hvor man kan se hvor varmekablene i et gulv går. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 30

32 Både Magne og Alexander fikk prøve armerings modellen i Ocoulus Rift og syns dette var veldig en veldig kul måte å visualisere armeringen på. Ryktet om brillene spredde seg raskt på kontoret og det var mange som kom innom møterommet vi satt på og som ville prøve ut hvordan teknologien fungerte. Fikk mye positive tilbakemeldinger fra samtlige som var innom og prøvde. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 31

33 AR vs VR Virtuell virkelighet (VR) eller som det kan kalles oppslukende multimedia, er et data simulert miljø som kan simulere fysisk tilstedeværelse på steder i den virkelige verden eller virtuelle verdener. Virtual reality kan gjenskape sanseopplevelser, inkludert virtuell smak, syn, lukt, lyd, berøring, etc. De fleste virtuelle miljøer er først og fremst visuelle opplevelser, som vises enten på en dataskjerm eller gjennom spesielle stereoskopiske skjermer(oculus Rift). Men noen simuleringer inkluderer ytterligere sensorisk informasjon som for eksempel lyd gjennom høyttalerne eller hodetelefoner. Det simulerte miljøet kan være likt den virkelige verden for å skape en realistisk opplevelse, for eksempel i simuleringer for pilot eller kamptrening - eller det kan variere betydelig fra virkeligheten slik som i VR -spill. I praksis er det for tiden meget vanskelig å skape et høykvalitets virtuell virkelighet på grunn av tekniske begrensninger for prosessorkraft, bildeoppløsning, og kommunikasjonsbåndbredde. Utviklingen av CAD-programvare, grafikk maskinvareakselerasjon, hodemonterte skjermer og datagloves har hjulpet å popularisere begrepet VR Her et eksempel på hvordan VR briller ser ut i bruk: Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 32

34 Augmented Reality (AR) er en live direkte eller indirekte visning av et fysisk, real-world miljø der elementene er utvidet (eller suppleres) med data generert sanseinntrykk som lyd, video, grafikk eller GPS-data. Det er relatert til et mer generelt begrep som kalles mediert virkeligheten, i hvilken et bilde av virkeligheten blir modifisert av en datamaskin. I motsetning til AR erstatter virtuell virkelighet den virkelige verden med en simulert en. Kunstig informasjon om miljøet og dets objekter kan legges over på den virkelige verden. Her et eksempel på hvordan AR teknologien kan se ut i bruk: Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 33

35 Renderlights RenderLights gir arkitekter, designere og andre fagfolk et kraftig verktøy for kunstig virkelighet. Man kan skilte med en utrolig kraft og enkelt brukergrensesnitt, RenderLights ble designet fra grunnen av med designbransjen i tankene. Men i et stadig mer konkurranseutsatt marked, har det blitt viktig å raskt og enkelt kunne kommunisere designideer med kunder også innen arkitektur og Bim. Jeg fant ingen IFC import i programmet så prøvde meg på en Google fil for å enklere kunne teste ut programmet. Lastet ned en enkel armerings modell som KMZ fil som da åpnet seg i programmet. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 34

36 Ved første trykk så den sånn ut. Den ser veldig bra ut og er oversiktlig. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 35

37 Siden jeg ikke fant noen IFC eksport sendte jeg mail til Magne og fikk tips om at jeg måtte jeg burde lage en 3D dwg fra Revit som jeg åpnet i Sketchup og lagret som skp. fil som Renderlights kan åpne. Åpner 3D dwg'en i DDS viewer for å enkelt kontrollere filen at den er som jeg ønsker siden jeg bare har noen få import forsøk i trial versjonen av RenderLights. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 36

38 Her vises filen i Sketchup. Lagrer så denne som en vanlig skp. fil Åpner skp. Filen og legger til litt materialer på modellen fra biblioteket som ligger inne sånn at jeg får litt rustent utseende og det likner på armering. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 37

39 For å få programmet til å fungere med Oculus Rift må jeg huke av for "stereo" i scene boksen. Sånn ser det ut inne i brillene. Det er 2 små skjermer inne i brillene som blir lagt ovenpå hverandre og som da skaper en 3D visning/følelse av modellen. Etter 2 minutter er jeg alt svimmel av alle strekene og objektene som beveger seg rundt i brillene. Det ser veldig kult og jeg ser alle jern og detaljer som jeg ønsker. Det som mangler er infoen i modellen, dette er kun for visuelt bruk. Det som kan være en ide kan være 3D tekst på armeringen, men dette vil bli veldig mye tekst da det er snakk om 5-6 forskjellige post nummer i bare denne trappe detaljen. Det jeg også savner her er muligheten for å fargekode armeringen. Jeg får kun lagt på en farge på alt, RenderLights gir meg ikke mulighet til å sortere eller gi meg forskjellige farger på ønskede jern. Dette kommer av at all armeringen blir eksportert som et stort objekt. For å kunne gjøre det måtte hvert armeringsjern ha vært et objekt som det er i Revit. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 38

40 Unity og Arch Virtual Mens jeg Googlet etter tips på RenderLights fant jeg en artikkel om Revit og Oculus. Architectural-BIM-in-Virtual-Reality Her viser han til et program som heter Unity. I Revit lagrer man filen som en FBX som man kan importere rett inn i Unity. For å få navigert i modellen må man legge til en FPV(First person View) og da krasjer programmet, Dette skjedde hver gang med min bærbare pc. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 39

41 Arch Virtual er et firma i USA som spesialiserer seg på akkurat det å lage virtuelle modeller ved hjelp av Unity. På sin hjemmeside har de flere eksempel prosjekt som ligger ute som man kan laste ned.( Jeg lastet ned ut hus for å teste om det fungerte i nærheten av det jeg ønsket med min oppgave. Her et bilde av telefon. Dette fungerte veldig bra og er akkurat det jeg er ute etter. Måten man kan navigere seg på og se på modellen visuelt er veldig bra. Da gjenstår det bare å lage min egen modell i Unity og se hvilket resultat jeg får. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 40

42 Jeg lastet ned programmet på min stasjonære gaming pc hjemme som er mye kraftigere og her gikk det veldig bra med "Grethes hus". Ulempen med FBX fil er at alt er grått og ligger på samme lag. Jeg kan f.eks. ikke legge på egen farge på vinduene og en annen på veggene. Da mister en jo fort bruken av modellen når den kun er grå. Da jeg prøvde å laste inn IFC av armerings modellen fikk jeg opp dette: Siden armeringen har så mange linje så sliter programmet med å lese alle og jeg får bare ut noen få objekter. Siden dette fungerte veldig dårlig og jeg fikk RenderLights til å fungere akkurat som jeg ville så velger jeg å ikke bruke mere tid på denne programvaren. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 41

43 Dalux Jeg hadde lyst til å teste ut Dalux under dette prosjektet da det ser veldig fint ut og har veldig enkelt brukersnitt på navigeringen og hvordan man ser bygget på. Jeg ringte Magnus Edvardsen torsdag på morgenen for å få lisens på programmet da han hadde fått 1 lisens som det var mulig å få lånt. Fikk da en mail fra han med linker til hvor jeg kunne laste inn modellen og litt tips til hvordan jeg skulle gå frem. Siden ingen i klassen har gått frem på dette tidligere så fikk jeg en forespørsel på å lage en liten brukermanual for hvordan man skal gå frem. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 42

44 Brukermanual Dalux Først må man registrere bruker på nett. Deretter logge inn med valgt brukernavn og passord. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 43

45 Når man kommer inn har man noen enkle menyer på venstre side. Under innstillinger kan du legge til eget prosjekt, endre eller slette om ønskelig. Siden jeg har administrator bruker har jeg tilgang på alle funksjonene. Under bygninger ser du aktive prosjekt du har tilgang på som er lastet opp på nettskyen. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 44

46 For å opprette nytt prosjekt velger man Legg under innstillinger fanen. Så velger du filtype. I dette eksempelet er det Rvt fil jeg bruker. Velger hvilken disiplin det gjelder og om bygget må ha etasjer Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 45

47 Når man skal laste opp eget prosjekt. Under Add-Ins fanen i Revit har Dalux fått en egen plass. Man står i 3D view og velger Publish. Da får du beskjed om å logge deg inn for å kunne gå videre. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 46

48 Man velger prosjektmappe, hvilket bygg det gjelder og til slutt hvilken disiplin det gjelder. I dette eksempelet er det Architecture som er valgt og Grethes Hus. Mappene lager man på nettsiden under velg som vist ovenfor. Her velger du hvilke etasjer du ønsker å eksportere. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 47

49 Hvilke 3D view du ønsker å eksportere. Når alt det er fylt ut må du validere prosjektet og godkjenne bygget. Du får også beskjed om at Revit kan krasje eller henge seg i en kort periode. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 48

50 På nettsiden vil du da få beskjed om at bygget er under opplastning. Når filen er ferdig opplastet legger den seg under Bygninger på nettsiden. Man får også tilsendt en mail at filen er klar for bruk. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 49

51 Dalux på Android Når man åpner appen første gang må man logge seg inn med samme brukernavn og passord som på nettsiden. Da får du opp en liste med prosjekt du har tilgang til. Velger Grethes hus som er test prosjektet. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 50

52 Fra tidligere så valgte vi 3 veiw's/plantegninger så de dukker opp her. Velger plan 1. etasje. Når du trykker på skjermen vil du få opp en boks med 3D symbol på. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 51

53 Når du da trykker splitter skjermen seg og du får 3D visning på høyre siden som du kan navigere deg rundt. Det jeg savner her som de fleste andre apper har er muligheten til å gå fremover. Oppe til høyre på filter knappen kan du enkelt velge hvilken etasje du vil gå til for å slippe å gå tilbake. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 52

54 På venstre skjerm ser du hvor i plan visningen du befinner deg. Ved å trykke på et objekt kan du skjule dem og se hva som ligger bak. Dette fungerer på inventar og på vegger/tak etc. for å se f.eks. tekniske installasjoner. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 53

55 Her vises det at objektet er borte og det bak vises. Under "site view" kan man lett navigere fra utsiden og se på bygget. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 54

56 BIMX docs Android Vi hadde tidligere i år besøk fra Frode Saltkjeviks fra Graphisoft Norge hvor han presenterte BIMX docs på IOS plattformen. Ut i fra presentasjonen vi fikk så ble jeg imponert. Dette er en enkel app med veldig fint brukergrensesnitt. Det ser visuelt bra ut og at man kan bruke "section box" er et kjempeverktøy. Det andre som er veldig bra er visningen. Man kan stå i 3D og zoome inn litt for å få opp vedlagt tegning/detalj på det området. Dette må være veldig nyttig for brukerne. Siden jeg har Android telefon og nettbrett valgte jeg og teste det ut her først. Den fungerer ikke langt nær like bra på Android som på IOS Åpnet demo prosjekt for å komme rett til navigering. Her har vi ikke "section box" eller mulighet for å få opp tegningene. Om det er grunnet prosjektet eller at det er demo versjon er uvisst da man kun får "premium" til IOS foreløpig. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 55

57 BIMX docs IOS Her kommer det noen bilder fra Ipad som jeg fikk lånt av Henning Habberstad Dette er demobygget som ligger i appen. Når man da trykker på den blå firkanten vist nedenfor dukker plantegning opp. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 56

58 Herfra kan du gå rett i plan visning. Her ser vi veldig oversiktlig plantegning. De blå feltene rundt bygget er snarveier til fasade visninger. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 57

59 Fungere på samme måte som plan visningen. Man trykker på den blå og arket kommer opp. Fasadevisning med høyder på etasjer. Jeg hadde et lite ønske om å benytte Bimx docs på byggeplassen da dette er en kjempe app med enkelt brukergrensesnitt. Den likner ganske mye på Rendra, har sendt litt mailer frem og tilbake med Ragnhild H. Byrkjeland fra Rendra ang prøvelisens osv. men siden Rendra ikke støtter gmail konto, kun 3 parts mail så ble det for mye styr for å få tilgang på et demo prosjekt og måtte velge bort Rendra og fokusere på Solibri. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 58

60 Solbri Model Checker på nettbrett Jeg fikk låne nettbrett med Windoes 8 på av Alexander fra Celsa hvor jeg installerte Solbri Model Checker på. Herfra kan man lett åpne smc. Filer man har lagret på pc eller på Dropbox. Hvis man bruker Dropbox så vil filene man lagrer alltid være av nyeste versjon. Dette er spesielt lurt i forhold til revisjoner som er gjort eller om det skulle oppstå noen problemer. Når man åpner Information takeoff fanen og velger Trapp armering ito som jeg lagde på pc tidligere vil man få opp all informasjon man vil trenge for å kunne binde sammen armeringen. Ito er satt opp med sånn at den kun tar for seg klassifisert armering så da trenger kun jernbinderen å bare velge hvilken ito han vil bruke. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 59

61 For å vise et scenario som kan oppstå ute i arbeidslivet. Etter at formann/jernbas har mottatt filen oppdager han et problem i modellen som RIB kan ha oversett. Han lager en BCF fil med presentasjon av problemet samt en liten kommentar på bildet. Når en beskjed er lagt til av en annen bruker kan ikke RIB endre eller slette den. Dette er noe av hvordan jeg ser for meg hvordan arbeidet mellom formann -> kan fungere. Det kan også fungere jernbinder -> formann/rib Måten Solibri fungerer på nettbrett så må dette være den enkleste og kanskje beste løsningen for å bruke på byggeplass. Her finner man all informasjon som ligger i modellen uten mye trykking. Det er veldig oversiktlig og enkelt å navigere seg rundt. Om man han litt kunnskaper i Solibri kan man her enkelt endre eller tilpasse hva man vil se. hvis ito er tilpasset sånn at man får ut all informasjon og jernbinderen forstår Solibri kan man gå bort i fra konvensjonelle 2D tegninger. Evt ha de liggende som pdf på tab hvis det måtte være behov. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 60

62 Noe som NCC nevnte var at jernbinderen var redd for å legge fra seg nettbrettet sånn at det kunne bli skadet. Her må det tenkes ut en måte man kan ha nettbrett på seg uten at det er i veien for arbeidet som skal gjøres. Noe som kan hjelpe litt er toughpad, dette er et nettbrett beregnet for bruk utendørs og har ekstra polstringer for å kunne tåle et støt som kan oppstå. For at man skal kunne bruke Solibri er man avhengig av en litt større skjer. Nettbrettet jeg brukte hadde 11.6" skjerm sammen med en "smart penn" for å treffe de små linjene. For navigering fungerer fingrene bra men skal man inn i noen menyer og trykke på små bokser er man avhengig av pennen. Jeg vil tro at dette er bedre på en større tab men den blir da vanskeligere å ta med seg ut på plassen. Inne på kontoret kan det være fint med et litt større nettbrett for å bruke på presentasjoner og møter. Ute på plassen som en ren viewer kan telefon være et alternativ da man som oftest har med seg telefon uansett. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 61

63 Berikelse, høsting og bearbeiding av Bim modellen I property boksen i Revit kan vi legge inn og endre informasjonen sånn vi selv ønsker. Rebar Bar forteller oss hvilken diameter det er på armeringen som er valgt. Her kan vi velge mellom 8-32 mm armeringsjern da det er de mest vanlige armerings tykkelser. Under Schedule Mark, legges post nummeret på armeringsjernet inn. Seinere vil det da dukke opp under bøyelisten som blir generert. Post nummer blir brukt for å identifisere armeringsjernets posisjon på bygget. Shape fortelles oss hvilken formkode armeringen er. Vanlige rette jern er mens en bøyle kan for eksempel være Hook at start/end bestemmer om det skal være en vinkel på start eller slutten av jernet. På oppstiksjern er det normal å ha en 180 graders vinkel for HMS sin del. Shapecode er de 2 første sifrene i Shape. Layout rule er et parameter som bestemmer hvordan armeringen skal legges ut. I eksempelet her Maximum Spacing betyr at maksimal avstand mellom hvert armeringsjern skal være 100mm. Quantity vises det antall jern i den gruppen som er markert. Spacing forteller oss senteravstanden på armeringsgruppen. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 62

64 Lengre ned på properties boksen ligger Dimension Bildet til høyre viser hvilke bokstaver som er hvilke mål. I dette eksempelet vist en enkel bøyle. Identity Data ligger i og har man mulighet til å legge til kommentarer som blir med i IFC eksport eller vises på tegningen. Kommentaren UK-OK betyr at den posten skal ligge i underkant og i overkant. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 63

65 Når det kommer til å høste/lese informasjon av modellen ser jeg for meg en kombinasjon av konvensjonelle 2D tegninger og bruke 2D bilder av 3D modellen som vist under for å enklere kunne se geometrien. På bildene er det brukt fargekoding sammen med tekst som identifiserer fargen, dette er for å kunne skille mellom post nummere i modellen. Vanlige sorte/hvite armerings tegninger kan til tider være veldig vanskelig å tyde som de 2 nederste bildene viser veldig godt. Dette er utsnitt fra en detalj tegning som ligger som vedlegg i denne oppgaven. Som vist over vil et supplement av en noen få bilder av 3D modellen enkelt kunne forklare oss mye mere enn hva vanlige tegninger vil. For å ta det et skritt lengre i denne prosessen så vil det å ha tilgang på nettbrett eller pc ute på plassen være en stor fordel. Både for visualiseringen sin del meng også for mengde uttak. Hvis det er dårlig beskrevet på 2D tegningen antall jern eller mangel på en detalj kan man da enkelt kunne bruke 3D modellen for å finne ut det man ønsker på kort tid. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 64

66 Hvis vi skal ta utgangspunkt i trappemodellen med fargekoding så vil et nettbrett med en Solibri på ville være til stor nytte for en jernbinder. Her vil jernbinderen med et nettbrett enkelt kunne navigere seg og velge å se de postnummerne han ønsker og får da opp all informasjonen han ønsker med noen få trykk. Da slipper han å ha med seg 2-3 permer med forskjellige tegninger, detaljer og bøyelister ut av brakken når han skal jobbe. Det som ikke har blitt testet enda men også vil hjelpe jernbinderen veldig er QR scanning av jern som ankommer byggeplassen. QR koding har ikke tatt helt av innen BIM enda men dette vil være et stort tema for å kunne videreutvikle modellene og høste mere informasjon av dem. QR skanningen vil sette flere krav til en Bim tekniker på hva slags informasjon som ligger i modellel. For at QR skal fungere optimalt må den være riktig programmert og riktig lagt inn i modellen. Om vi tar eksempel med QR på armering. Om det blir lagt inn QR på hver enkelt post når man modellerer og tar med seg denne videre hele veien til byggeplass er dette noe som kan spare jernbinderen for mye tid. Armeringen ankommer byggeplass og jernbinderen skanner lappen som henger på pakken med armering og vil da få opp en del informasjon i tillegg til teksten som står på lappen. Da blir det bekreftet ankommet byggeplass og herfra kan man bruke georeff til å få en lokasjon på hvor armeringen ligger på jernplassenen. For å raskere finne igjen posten når han da seinere skanner koden i bøyelisten eller i modellen på nettbrettet.. Enkelt vist over her, den grønne ringen viser hvor posten man har skannet ligger i forhold til brakken. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 65

67 Etter at man skanner koden med nettbrettet på enten 2D tegningen eller post nummeret vil man få opp modellen og jernet man har skannet vil bli uthevet i modellen med en farge eller annet for å vise hvilket jern man har valgt. Dette gjør letingen i modellen veldig enkel også, om man skal trykke seg rundt i modellen kan det fort gå litt tid mens med denne løsningen vil man bli ført direkte til lokasjonen. Etter han har lagt armeringen kan det på enkelte steder være fornuftig å dokumentere arbeidet for FDV eller hvis det seinere skal borres gjennom dekket å vise at forsterkningen ligger der den er modellert. Modellen kan også brukes til mye annet enn visualisering og info. Sending av bøyeliste til produsent, sammenstilling med ARK og mengder/kalkulasjon er bare en av få muligheter man har med modellen. Måten man kan ta ut mengder på i programmene kan være varierende. Når det kommer til armering her Solibri mest nøyaktig mens antall kubikk og ting som går på fast form er Revit og Solibri veldig like. Ved hjelp av Excel sammen med en ito fra Solibri vil man kunne regne ut korrekte priser på armeringen og bøylene som skal brukes. Med dette kan man spare mye tid da mye av utregningen skjer automatisk så man slipper å taste inn mengder og sånt manuelt inn i et excel ark f.eks. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 66

68 Forsøk av besøk på byggeplass Jeg prøvd å kontakte flere firmaer ang om å få besøke en byggeplass med jernbindere på men det har vært uten noe hell. Nevnte dette for Magne men siden han hadde "plaget" arbeiderne på flere plasser med studenter tidligere anbefalte han meg å snakke med Alexander istedenfor. Den første mailen sendte jeg til Backe gruppen siden jeg har jobbet der tidligere Snakket her med Driftssjef Arne Nerstad Her fikk jeg tips fra Alexandre Brage Hansen til å sende mail til Eirik Kristensen, Inge Handagard og Rupert Hanna. Fikk svar av Rupert Hanna fra Skanska. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 67

69 Svar på problemstilling Hvordan legge inn informasjon i modellen for å få visualisert 3D armering på en måte som en jernbinder kan forstå og høste informasjon av for å enkelt kunne bruke i arbeid på byggeplass? Mye av fremgangsmåten for å legge inn informasjon på i min modell er forklart i rapporten men velger å lage en liten oppsummering av de viktigste punktene. Når man modellerer er det viktig å legge inn korrekt informasjon for å utelukke evt feil som seinere kan oppstå på byggeplass. Hvis man glemmer å legge inn post nummer eller gjør noe feil kan det få konsekvenser gjennom hele byggeprosessen, helt fra kalkulasjon, bestilling og ut på byggeplass. For å holde styr på alle post nummere kan det være greit å ha en ferdig bøyeligste som definerer koden og post nummer på de jernene som skal ut. Dette er for å slippe å sitte og tenke på hvilke nr man skal bruke til en hver tid og at man slipper duplikater. Ved ferdig modellering har man flere valg på hvordan man ønsker å visualisere armeringen. Jeg har testet litt med VR briller og det ser visuelt sett veldig bra ut. Problemet med disse er mangel på informasjon. Man har ikke mulighet til å "klikke" på et jern for å så høste ut informasjon av det. Foreløpig har ikke teknologien på VR/AR kommet så langt. Hvis dette skal funger så er AR briller veien å gå, for da ser man fortsatt verden med har da en modell på det ene øyet mens man fint kan jobbe og gjøre andre ting. I disse brillene må det finnes en slags kontroll som gjør det mulig å velge et jern for å få opp informasjonen på dette og kan bruke denne teknologien fremfor konvensjonelle 2D papir tegninger. En annen måte og foreløpig beste måten å visualisere og høste ut informasjon på er nettbrett. Her er utvalget stort på hvilke type apper man kan laste ned men det virker som de fleste sliter litt med armering, dette kan komme av den komplekse geometrien på armeringen. Har skrevet litt om forskjellige appene jeg har testet lengre opp i rapporten. Den som virkelig skiller seg ut er Solibri på nettbrett med windows 8 installert på. Solibri på nettbrett er veldig enkelt å betjene samt navigere. Oppsettet i Solibri kan f.eks en Bim teknikker sette opp på forhånd og gjøre klart alt sånn det er kun er for jernbinderen å velge hvilken modell eller ito han ønsker å se og høste ut informasjon ut ifra, for å bruke i arbeidet på plassen. Med Solibri kan du lett hente ut senteravstand, type jern, plassering etc. etter min erfaring og forståelse av programmet kunne jeg enkelt ha brukt kun Solibri til å jobbe etter. Etter planen skulle jeg ut på byggeplass 1 dag i denne prosjekt perioden men etter å ha sendt mail til 4 forskjellige firmaer fikk jeg aldri noe konkret svar på at jeg kunne komme til noen av plassene. Dette gjorde oppgaven litt vanskeligere siden jeg må svare på noen av spørsmålene jeg hadde forberedt selv. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 68

70 I forkant av eksamensperioden ble jeg kontaktet av Pål Røe Larsen som studerer byggteknikk ved Høyskolen i Oslo hvor han var på en gruppe med studenter som skrev en Bachelor oppgave om 3D armering for å sammenlikne den mot den konvensjonelle metoden. De hadde vært på 2-3 byggeplasser for NCC og vist frem en enkel modell fra Solibri og fått en del tilbakemeldinger på denne. De fleste de snakket med på byggeplassen var litt tilbakeholdne når det kom til 3D modeller på byggeplass, de så nytten men kunne ikke tenke seg at modellen kunne erstatte 2D tegningene. Et fåtall av de spurte så på 3D modell som et flott supplement sammen med 2D tegninger. Siden Bim på byggeplass og 3D er ganske ferskt foreløpig vil jeg tro at dette er noe som kommer til å bli mere populært når arbeiderne for satt seg litt mere inn i Bim og hvordan man høster ut informasjon av modellen. Samtidig som modellene stadig blir bedre og enklere å forstå. Spørreundersøkelse rundt digitale bøyelister Alexander viste meg en oppgave fra noen studenter ved Høgskolen I Oslo når jeg var på møte mandag. Studentene hadde tatt for seg digitalisering av bøyelister og gjort en spørreundersøkelse rund dette.grafen til høyre gjelder spørsmålet om antall feilbestillinger vil gå ned med digitale bøyelister. Her ser man at flertallet av deltakerne mellom 20 år og 39 år mener antall feilbestillinger vil gå ned, mens i gruppen år mener flertallet at det ikke vil bli noen reduksjon i feil. Det er ofte personer i år aldersgruppen som sitter i lederstillinger, dette kan dermed ha innvirkning på hvilke metoder som blir benyttet i dag. Hva som kan tenkes grunnen til dette kan være som mangt men min mening er at de i år kan være litt trangsynte til tider. De har veldig stor tro til den konvensjonelle måten å jobbe på med 2D papir tegninger. Ordtaket "sånn har vi gjort i alle år" passer veldig bra inn her. Det kan være den manglende data kunnskapen eller det å prøve noe nytt som kanskje kan være noe av problemet. Mens aldergruppen 50+ kanskje er mere åpne for nye forslag og metoder for gjennomføring av byggeprosessen. Det må en holdningsendring til i bransjen. Man må innse at de digitale hjelpemidlene er kommet for å bli, og må derfor tilpasse seg deretter. En god start ville vært at byggherre tar initiativ og presenterer dette som et krav. Entreprenøren må bli informert om fordelen ved å benytte Bim. Det er viktig at alle forstår verdien av god dataflyt og deling av informasjon. RIB må være villige til å dele/selge sin modell til entreprenør slik at entreprenøren selv kan høste ut informasjon ut fra modellen. Med mindre byggherre har stilt krav er det entreprenøren som må ta initiativ til dette. De prosjekterende må levere kvalitetssikrede modeller hvor de kan garantere for at innholdet er korrekt. Man kan også tenke seg litt ut ifra denne grafen hva svaret hadde vært om Bim/3D modell hadde vært tema. I undersøkelsen er det veldig spesifikt digitale bøyelister men det hadde også vært gøy å utført samme runde men med hvilke meninger de som jobber ute har ang 3D modeller og om de kan brukes som arbeidstegning. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 69

71 Takk til Gruppen(Henning Langsrud, Henning Habberstad, Torstein Olsen, Lars Rune Skei, Geir Wilsgård) Magne Ganz fra NCC Alexander Brage Hansen fra Celsa Steel Service Studenter ved HIOA(Netland, Haakon A. Lund, Ola B. Stenrød, Kristian Lindegaard, Håkon J.) Kilder Har hentet tabeller og spørreundersøkelsen fra studenter ved Institutt for Bygg- og Energiteknikk HIOA. Disse er nevnt i takk til. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 70

72 Egenvurdering A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter. Det ble laget en samarbeidsavtale som vi alle har godkjent og signert. For å sette retningslinjer før prosjektet startet satte Bim koordinatoren sammen en gjennomføringsplan som alle måtte følge. Her stod det forklart hvor Origo var, navn på filer, fremgangsmåter osv. denne ligger som vedlegg i rapporten. Alle filene som er benyttet i prosjektet er lagret lokalt og på Dropbox. RVT og IFC filene blir også lagt ut på Byggeweb sånn at de andre på gruppen skal få tilgang på disse. Det er benyttet Synctoy for å synkronisere filene som ligger lokalt opp til cloud. Har også kontaktet Grafisk Senter på Grunerløkka og avklart at det ikke er noe problem med drop-in printing på tirsdag og onsdag hvis det skulle bli krise med printing på skolen. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 71

73 B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike programmene. Jeg har ikke hatt noe stort fokus på mengder under prosjektet. Jeg har kontrollert mengdene på trappen siden det har vært hovedmodellen jeg har brukt og lagd tegninger på og her stemmer mengdene mellom Revit og Solibri veldig bra. Under satt opp et enkelt ark i Excel fra ito i Solbri og schedule i Revit, Jeg har brukt Cad-Q Naviate S sin bøyeliste som mal i Revit. Vi har jevnlig hatt sammenstilling av modellene våre i Solibri. Under prosjektet har vi hatt 3 ICE møter som det har blitt laget en BCF rapport med kommentarer på feilene som vi fant. Jeg hadde veldig bra samarbeid med ARK så vi hadde veldig lite kollisjoner fra starten av. Underveis dukket det opp noen småfeil som døråpninger osv. Her det ble opprettet en sak på problemet og det ble endret rett etter møtet. Her vist eksempel på feil i døråpning. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 72

74 C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon knyttet opp mot modellen. I denne rapporten har jeg valgt å legge opp layouten på temaer fremfor datoer som jeg har gjort tidligere og det har fungert bra. Jeg er tilfreds med mitt eget arbeid og hva jeg har oppnådd på disse dagene. Føler jeg har hatt en bra læringskurve gjennom hele skoleåret og føler oppgaven reflekterer godt hva jeg har lært gjennom året og vil tro dette er den beste oppgaven jeg har levert hittil. Jeg har vært nøye med å reflektere over eget arbeid og tenkt grundig gjennom de løsningene jeg har valgt. D. Hvordan har du svart på problemstillingen? Siden jeg ikke fikk besøkt en byggeplass så føler jeg at jeg mangler litt på problemstillingen. Utenom det er jeg fornøyd og det var spennende å teste VR briller mot en Bim modell. Testet også litt forskjellige nettbrett og konkluderte med at Solibri ville være det beste valget å bruke på arbeidsplassen da man kan høste mye informasjon ut av programmet. E. Framføringa. På fremføringen kommer jeg til å bruke Prezi. F. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. Siden jeg var RIB på dette prosjektet hadde jeg ansvaret for betongen, vi i gruppen bestemte hvilke vegger som skulle være mitt ansvar og jeg modellerte deretter. Jeg produserte tegninger i Revit hvor jeg limte inn bilder fra Solibri med fargekoding og tekst for å enkelt kunne skille ut hvilke jern som var hva. Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 73

75 Vedlegg Eksamen Rune Huse Karlstad 1 BIM-K Side 74

76 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 1 Eksamen dager to on Oppstart møte 1 dag to to Sammenstilings kontroll mellom alle fagfelt 1 dag to to Modellering 3 dager fr on mai, Gratulerer Norge! 1 dag fr lø Fremdriftsmøte/ICE møte 1 dag fr ma Innlevering Fremdriftsplan og prosjektbeskrivels 1 dag to fr Fremdriftsmøte/ICE møte 1 dag ma ti Fremdriftsmøte/ICE møte 1 dag on to Fremdriftsmøte/ICE møte 1 dag to fr Utskrift 1 dag ti on Innlevering av rapporten 1 dag ti on Egenkontroll av eksamen, hjelpe andre studenter ved behov 1 dag ti on Kranselag 1 dag to fr Induviduell framføring 1 dag to fr Møte med NCC og Celsa Steelservice 1 dag ma ma Testing av Oculus Rift 6 dager fr fr Dalux 6 dager fr fr Ut på arbeidsplass 2 dager on to Rapportskriving 9 dager to ti Prosjekt: Fremdriftsplan eksamen.mpp Dato: ma Aktivitet Deling Fremdrift Milepæl Sammendrag Prosjektsammendrag Side 1 i mai mai jun. 14 o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f Eksterne aktiviteter Ekstern milepæl Tidsfrist

77 27. MAI 2014 BIM gjennomføringsplan TEAM EXIT THE END PROSJEKT 005

78 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Dokumentets gyldighet Formål Prosjektdeltager Kontakt info Programvare i prosjektet Prosjektleder BIM Koordinator Filutveksling Filnavn PLN, RVT og IFC filer BCF FILER Felles 0-punkt (innsetningspunkt) i modell-filene Prosedyre for å sikre felles 0-punkt: Etasjehøyder Krav til modell-leveranse Filplassering på Byggeweb Prosedyre for ICE møter BIM koordinator instruks for ICE møte... 9

79 2 DOKUMENTETS GYLDIGHET Dokumentet beskriver krav til gjennomføring med BIM som verktøy og metode i eksamensprosjektet ved fagskolen i Oslo, BIM linjen. 3 FORMÅL Formålet med denne BIM gjennomføringsplanen er å legger til rette for god kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet. Dette fører til en bedre forståelse for prosjektet blant alle involverte parter og sabla fornøyde lærere 4 PROSJEKTDELTAGER 4.1 KONTAKT INFO Navn Mail Tlf Skype RIV Torstein Olsen torsteinsen82 RIE Henning Habberstad henhabb RIV Geir Morten Wilsgård geirmortenw RIV Karine Haugen kariinee93 ARK Henning Langsrud henning.langsrud RIB Rune Huse Karlstad runehk91 RIV Lars Rune Skei Zeta_ PROGRAMVARE I PROSJEKTET Ingen programvareoppdateringer skal utføres i prosjektperioden, uten avtale med prosjektleder. 6 PROSJEKTLEDER Henning Habberstad er prosjektleder i prosjektet, og har blant annet ansvaret for Byggeweb 7 BIM KOORDINATOR Henning Langsrud er BIM Koordinator i prosjektet og har ansvar for ICE møtene, filnavn og plassering 8 FILUTVEKSLING Under dette prosjektet skal vi bruke Byggeweb og BIM2Share som prosjekthotell. De involverte partene sørger selv for egen backup.

80 Utveksling av modellfiler skal skje på BIM2Share, og gjennomføres minst en gang per dag, og senest innen arbeidsdagens slutt. Ved planlagte koordineringer, og tverrfaglige kontroll møter (ICE møter) skal modellene legges ut senest to timer før møte. 9 FILNAVN Prosjektet har fått prosjekt nr Navnet på de ulike fagmodellene skal være likt gjennom hele prosjektet og navngivningen skal være slik: 9.1 PLN, RVT OG IFC FILER Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L PLN, IFC 005_ARK RIE Henning H RVT, IFC 005_RIE RIV Karine H RVT, IFC 005_RIV_k RIV Geir W RVT, IFC 005_RIV_g RIV Torstein O RVT, IFC 005_RIV_t RIB Rune HK RVT, IFC 005_RIB RIV Lars Rune Skei RVT,IFC 005_RIV_lr 9.2 BCF FILER BCF filer fra ICE møtene navngis slik: 005_ICE møte dato (eks. 005_ICE møte ) Korrigerte BCFZIP filer Fagdisiplin: Filformat: Komplett filnavn: ARK Henning L BCFZIP Korrigerte feil fra ARK_ICE møte dato RIE Henning H BCFZIP Korrigerte feil fra RIE_ICE møte dato RIV Karine H BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_k_ICE møte dato RIV Geir W BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_g_ICE møte dato RIV Torstein O BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_t_ICE møte dato RIB Rune HK BCFZIP Korrigerte feil fra RIB_ICE møte dato RIV Lars Rune Skei BCFZIP Korrigerte feil fra RIV_lr_ICE møte dato

81 10 FELLES 0-PUNKT (INNSETNINGSPUNKT) I MODELL-FILENE For sammenstilling av modeller er det særdeles viktig at alle modellfiler har et likt 0-punk og riktig rotasjon PROSEDYRE FOR Å SIKRE FELLES 0-PUNKT: 1. ARK oppretter modell-fil, hvor akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er definert. Aksenettet skal være georeferert. ARK eksporterer denne til ifc. 2. ARK eksporterer og fordeler IFC filene til RIB/RIV/RIE 3. RIB/RIV/RIE importerer IFC filene fra ARK, for å opprette sin modell-fil med akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje blir definert. 4. RIB/RIV/RIE plaserer ut 2 0-punktsøyler. En i akse A-1 som navngis "0-punktsøyle1" og en i akse A-5 navngis "0-punktsøyle21" 0-punktsøylene skal ha dimensjonen ø100 og høyde 10000mm og den skal stå i P.kjeller (Elevation 0). 5. RIB/RIV/RIE overleverer modell-filen (ifc) til BIM koordinator for kontroll og godkjenning. 6. BIM koordinator åpner filene fra RIB/RIV/RIE i Solibri og produserer en ITO som dokumenterer at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje er korrekt. 7. BIM koordinator lagrer SMC filen fra Solibri. Denne filen fungerer som dokumentasjon på at akser, forhold til origo, rotasjon og 1.etasje i alle fagfelt er korrekt. Det er viktig å få godkjent modellens plassering før modellering starter!

82 Felles nullpunkt ligger mm i x retning og 8576mm i y retning fra origo og ligger i krysningen akse G-1 11 ETASJEHØYDER Det er etablert et felles system for etasjehøyder og navngiving av etasjer for alle de ulike Fagmodellene. Etasjenavn Etasjehøyde Kotehøyde OK Beskrivelse: ferdig gulv: P-kjeller 3000 C+3500 Parkeringskjeller under terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Et C boligplan over terreng Taket C Takplan 12 KRAV TIL MODELL-LEVERANSE Det skal modelleres som det bygges. Objekter som har lengde over flere etasjer og skal monteres i hel lengde, skal modelleres slik. Objekter som går over flere etasjer, men monteres etasje vis skal modelleres i deler tilhørende hver enkelt etasje. Objekter skal gis tilhørighet til riktig etasje, det vil si den etasjen der objektet forekommer. RIB og ARK klassifiserer bygningsdelene i modellen etter NS3451 bygningsdeltabellen på 3 sifrert nivå. Objekter på tekniske systemer skal gis tilhørighet til relevant system, etter NS3451 på 3 sifrert nivå, gjerne TFM merket.

83 Riktig objekttype. Riktig verktøy må benyttes i modelleringsprogrammet, og man må klassifisere objektene riktig. Modellen må være konsistent, like bygningsdeler modelleres likt og navngis likt. Object/element GUID på alle objekter skal beholdes av historikkhensyn. Dersom en størrelsen på et vindu endres, skal egenskapene endres. Vinduet skal ikke slettes og modelleres på nytt. Bygningselementer og teknisk utstyr modelleres med riktige dimensjoner og med korrekt plassering i bygget. ARK skal modellere/plassere alle bygningsmessige leveranser. Øvrige rådgivere skal modellere sitt fags leveranser. Modellen skal leveres til avtalt tid. Modell-filen skal være korrekt navngitt «005_RIB», og skal ikke endres igjennom prosjektet. Plassering av modellen skal godkjennes ved oppstart og ikke endres. Modellen skal gjenspeile tegningsnivået. Den informasjonen som leses på tegning skal også kunne leses i modellen, eksempelvis: Når tegningsnivået tilsier at kun veggplassering og ikke oppbygging er kjent, skal veggen være et "dummy"/volum objekt i modellen. Når det på tegning vises en REI90 vegg med komposittene, skal dette fremkomme i modellen, både at den er bærende, brannklassifiseringen, og hvilke materialer veggen er bygget opp av. Om søyle-/bjelkeprofiler fremkommer på tegning, skal profil, stålkvalitet og kg/m fremkomme i modellen. Hvert delvolum i modellen skal være definert som en romsone (Space), med unntak for volum over himling. Altså så skal det ikke finnes udefinerte arealer i BIMen. (Gjelder kun ARK) Alle romsoner skal navngis og ha unik nummerering. Soner i 1. etasje nummereres slik: 101, 102 osv. Soner i 2. etasje nummereres slik: 201, 202 osv. Kontroller modellen før den sendes videre. Det er nyttig å gjøre både visuell egenkontroll, samt å ta i bruk modell-sjekk-programmer som for eksempel kan være Solibri, DDS Viewer og Tekla BIM-Sight.

84 13 FILPLASSERING PÅ BYGGEWEB BIM Koordinators SMC fil fra ICE møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\bim Koordinator BCFZIP filer fra ICE Møtene plasseres under prosjektgruppen\00bim\ice Møter IFC filene fra alle aktører legges under prosjektgruppen\00bim\ifc Leveranser

85 14 PROSEDYRE FOR ICE MØTER 1. Solibri Model Checker - Kontroller og eksportere. Kjører de ønskede sjekker i Solibri Model Checker, lag en presentasjon av problemene, tildel teammedlemmene ansvar og forslag om hvordan du kan løse. Eksporter presentasjonen til en BCF rapport. 2. I Revit, ArchiCAD eller egnet program Finn dine problemer 3. Korrigere og kommenter dine problemer Fikse problemet, dokumentere endringene og sette status til "Resolved". Hvis noen andre er ansvarlig tildele saken til denne personen. Lagre filen med endringer med filnavn som følger "Korrigerte feil fra -ICE møte dato" (se eksempel under) 4. Lagre korrigert ifc fil Etter problemene er løst i modelleringsprogrammet, lagres IFC filen og oppdateres på Byggeweb. (ifc leveranser) 5. Send filer Ny BCF rapport og IFC fil lagres på Byggeweb innen neste ICE møte eller oppsatt frist.

86 15 BIM KOORDINATOR INSTRUKS FOR ICE MØTE BIM koordinator instruks møte Åpner alle IFC filene fra alle aktørene i Solibri 2. Kjøre relevante sjekker. 3. Lager en presentasjon og navngir denne med ICE møtets dato 4. Oppretter saker og tildeler ansvar og frister 5. Lagrer BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 6. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb BIM koordinator instruks på resten av ICE møtene 1. Sjekker at alle aktørene har laget en ny BCF rapport med riktig filnavn på Byggeweb, innenfor gitte frister. 2. Sjekker at alle aktører har oppdatert sine IFC filer på Byggeweb, innenfor gitte frister. 3. Åpner SMC filen fra forrige ICE møte i Solibri 4. Oppdaterer IFC filene i Solibri 5. Åpner presentasjonen fra forrige møte 6. Går igjennom saker fra forrige ICE møte og sjekker at alle har oppfylt sine ansvar. 7. Lager en presentasjon som jeg navngir med ICE møtets dato 8. Kjøre relevante sjekker 9. Oppretter nye saker og tildeler ansvar og frister 10. Lagrer den nye presentasjonen som BCF rapport under riktig ICE mappe på Byggeweb 11. Lagrer SMC filen under Bimkoordinator mappen på Byggeweb

87

88 Teknisk klasse B500NC. Armeringsoverdekning 50mm om annet ikke er oppgitt. Tillatt avvik er +- 10mm Omfar Ø12 600mm Ø16 800mm Forkortelser UK - underkant OK - overkant BS - begge sider Det legges 2 Ø12 stål i hver bøyle om annet ikke er oppgitt. 8 8 H P11ø12 mm-c150 UK-OK P10ø12 mm-c100 UK-OK P10ø12 mm-c100 UK-OK P10ø12 mm 3 stk i hvert trinn P09ø12 mm-c100 UK-OK P12ø12 mm-c200 UK-OK F:\Skole\Eksamen\RVT\005_RIB.rvt P11ø12 mm-c150 UK-OK 2 B101 P10ø12 mm 3 stk i hvert trinn P10ø12 mm-c100 UK-OK 2 B101 P10ø12 mm-c100 UK-OK Detalj trapp plan 1 : 50 1 : 50 Oppdragsgiver: Oslo Kommune P11ø12 mm-c150 UK-OK P09ø12 mm-c100 UK-OK P10ø12 mm 3 stk i hvert trinn P11ø12 mm-c150 UK-OK Snitt trapp kjeller P11ø12 mm-c150 UK-OK Prosjekt Eksamen 2014 P10ø12 mm-c100 UK-OK P.kjeller mm :31:35 Rune Huse Karlstad Tegningsnavn Detalj Trapp Prosjektnr.: 005 Tegningsstatus Gjeldene Dato: 05/26/14 Målestokk: 1:50 Modellert av: Rune H. Karlstad Tegningsnr.: B101

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av

Detaljer

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 BIM PÅ BYGGEPLASS Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 22.05.2013 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 8 Sammendrag... 9 Programmer brukt under eksamen...

Detaljer

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Hålogalandsbrua - Narvik

Hålogalandsbrua - Narvik Hålogalandsbrua - Narvik Den Kloke Tegning 2014, Magne Ganz Leder BIM+ NCC Construction AS 28.05.2014 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling CONSTRUCTION ROADS HOUSING PD

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 BIM på byggeplass BIM på byggeplass bidrar til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass.

Detaljer

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014

Henning Habberstad BREEAM Prosjekt BIM-I 2013-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Sammendrag... 3 3 Prosjektbeskrivelse... 4 4 Problemstilling... 4 5 Rapport... 5 5.1 Arbeider i Revit... 5 5.1.1 ARK Modell... 8 5.2 Forandringer i ARK modell... 12 5.2.1 Shared

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO I EKSAMEN 2014 Axel Udland FAGSOLEN I OSLO Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 2 av 62 Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 3 av 62 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 7 Gruppedeltakere:...

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 2014 Eksamen BIM/K 2014 BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA ALEXANDER TOMBRE FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 Innhold Oppgavetekst... 3 Sammendrag... 5 Konklusjon... 5 Prosjektbeskrivelse... 6 Gruppen

Detaljer

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher

GC4AXWG [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] av thomfre. En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher GC4AXWG av thomfre [WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?] En introduksjon til Wherigo og Wherigo-cacher [EN INTRODUKSJON TIL WHERIGO].--.....-... --. --- Innholdsfortegnelse Hva er Wherigo?... 2 Wherigo-moduler...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Eksamen 2013 BIM på byggeplass Vidar Amundø, BIM-K Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Innhold Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Sammendrag... 7 Oppstart

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1 Innholdsfortegnelse Eksamen 2012-1BIM-K... 4 Innledning eksamensprosjekt 2012... 7 Møte hos NOSYKO... 8 Prosjektbeskrivelse... 9 Målsetting i prosjektet... 9 Problemstillinger... 9... 10 Prosjektgruppen...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2012 LLP Elektronisk søknad 2012 Søkerveiledning Innhold Innledning 2 Hovedpunktene i bruken av det elektroniske

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Telemark, 2015 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk av andre

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr BRUKERMANUAL Intro: ID Guestlist Security Complete er et komplett salgs-, adgangs- og registreringsverktøy rettet mot det eventive segment. Med IDG vil du har full kontroll på dine gjester, samt forebygge

Detaljer

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus.

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. HamboHus Technical Note Nr 13: Situasjonskart HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 21 A. Cordray Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. Hent kart fra kommunen Situasjonskart

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgave 1 Alt i en mappe Når man skal kode på lyd og video er det lurt å ha disse filene i samme mappa som NVivo-prosjektfila. Opprett en mappe på skrivebordet.

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer