Vindkraft i Norge. Dyr og meningsløs energiproduksjon. Professor Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindkraft i Norge. Dyr og meningsløs energiproduksjon. Professor Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU"

Transkript

1 Vindkraft i Norge. Dyr og meningsløs energiproduksjon Professor Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU

2 1. Samfunnsøkonomisk nytte og kostnader Offentlige utbyggingsprosjekter og private/offentlige utbyggingsprosjekter med sterke eksterne virkninger bør (skal) underlegges kostnads-nytte vurdering, et samfunnsregnskap Mineralutvinning Oljeutbygging Vindkraftprosjekter etc.. To hovedtyper nytte/kostnader Bedriftsøkonomiske kostnader/nytte Eksterne virkninger: Kostnader/nytte som ikke framkommer i det bedriftsøkonomiske regnskapet Ofte natur og miljø

3 NOU 2013:10: Naturens goder om verdier av økosystemtjenester (utvalgsleder Stein Lier-Hansen) Argumenterte overbevisende for at bruk av naturkapital skal inkluderes i samfunnsregnskapet ved dilemmaet utbygging vern. Alle (?) er i prinsippet enig i dette Kostnader og nytte (landbasert) vindkraftprosjekt Bedriftsøkonomiske investeringskostnader Bedriftsøkonomiske driftskostnader Bedriftsøkonomiske inntekter: markedsinntekter strømsalg Eksterne kostnader miljøkostnader Utbygging og tap av biodiversitet (uberørt natur blir industriområde) Visuelle kostnader Eksterne effekter miljønytte Mulige klimaeffekter Andre forhold

4 Bedriftsøkonomien: I dag svært negativ uten omfattende subsidier; derfor skjer det lite i Norge, men mer i Sverige (sertifikatmarkedet) Typisk prosjekt: Utbyggingskostnader + drift kanskje 60 øre/kwh (avkastningskrav 5%) Markedspris i dag om lag 30 øre/kwh (og også lav forventet pris de nærmeste årene) Derfor store subsidier for å realisere utbygging; minst 30 øre/kwh. Hva betyr dette i kroner? Eksempel: Brungfjellet rett sør for Trondheim. Et lite prosjekt i villmarksområde. Et utbyggingsalternativ er 150 MW installert effekt, og 3085 brukstimer i året. Gir samlet årlig produksjon 462 GWh =462 millioner KWh. Årlig støttebeløp hvis 30 øre KWh =140 mill kr. Eller 2,8 milliarder (udiskontert) over levetiden

5 Dessuten store miljøkostnader: et flott natur- og villmarksområde gjøres om til industriområde. Også visuelle effekter. Brungfjellet kun et (lite) eksempel, men typisk I Trøndelag det store: Fosen utbyggingen (foreløpig 4 prosjekter i villmark og uberørte fjellområder, ION). Kun realisering med mange, mange milliarder i støtte pluss utbygging ny ledningstrase Rettferdiggjøring: EU s fornybardirektiv. Men Norge har nådd over 65% og målet er 67,5%. EU snitt 13 % i 2011 Rettferdiggjøring: Positive klimaeffekter? I Brungfjell eksemplet må det da svares først for140 millioner kr. per år. Dessuten kostnadene miljøødeleggelser (140 millioner kr. er 140/40=3,5 millioner klimakvoter )

6 2.Klimaeffekter? Innenlands: Lite å erstatte Elektrifisering sokkel? Svært kostbart og store miljøødeleggelser (ledningsnettet) Og: elektrifisering av sokkel ingen klimaeffekt, men norsk regnskapseffekt fordi norsk sokkel inkludert i EUs kvotesystem. Totale mengden utslipp av klimagasser gitt ( cap ), men omfordeling mellom land og aktiviteter ( mindre utslipp norsk sokkel, mer utslipp tyske kullkraftverk ). Påvirker kun kvoteprisen Elektriske biler? Liten effekt, og miljøeffekt elbil uklar Utenlands Mest sannsynlig: Hvis utbygd, norsk vindkraft vil i stor grad eksporteres til EU-området Men energisektoren underlagt EUs kvotesystem. Og utslippet gitt ( cap ). Dermed ingen klimaeffekt. Kun påvirkning kvoteprisen (sannsynlig effekt lavere pris)

7 3. Sum nytte-kostnader Derfor: Vindkraft svært dyr elektrisitetsproduksjon, og store subsidier Ingen påviselige positive eksterne effekter (klima) Men store negative eksterne effekter miljø Ødeleggelse og tap av biodiversitet Visuelt Samfunnsregnskapet er svært negativt Men hva med fordelingseffekter? Bør alltid trekkes inn i samfunnsregnskapet enten direkte eller indirekte

8 Privatisering av inntekten/profitten Profitt utbygger ( hvis ikke profitt ingen utbygging ) Profitt/eiendomsskatt grunneiere Støtte til utbyggingskommunen (eiendomsskatt??, smøring??...) ( men også redusert turistverdi ) Sosialisering av kostnadene Subsidiene betales av strømkundene via det såkalte sertifikatmarkedet Tap av biodiversitet/miljø; den jevne mann og kvinne

9 4. Skattlegg utslipp! Det begynner å haste 2 graders målet Skattlegg/kvoter skadelig utslipp. Ikke subsidier fornybar energi. Ofte mange utilsiktede effekter, og virker i mange tilfeller kontraproduktivt og hindrer omstilling Lavere utslippskvoter som binder Eller CO2 skatter som er effektive. Jeg foretrekker det. Og dyrere å forurense gir incentiver til teknologiutvikling Det aller beste; skatt på kilden og ikke etterspørselssiden, produsentene av kull, gass og olje (James Hansen) Men dessverre. Jeg tror ikke noe av dette skjer, BaU

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana.

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana. BELLONA NATUR OG UNGDOM wvwvtir. bellcana.no Olje- og energidepartementet PB 8148 Dep 0033 Oslo 06/12-07 Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder

Detaljer

Rensing eller kvotekjøp

Rensing eller kvotekjøp NTNU TPG 4140 NATURGASS Rensing eller kvotekjøp Innføring av pilotmarked for klimakvoter i Norge og EU fra januar 2005 en diskusjon av tidlige virkninger SEMESTEROPPGAVE GRUPPE 3 ANJA RYDNING HILDEGUNN

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Støtte til fornybar energi er viktig

Støtte til fornybar energi er viktig Støtte til fornybar energi er viktig En stor utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå langsiktige klimamål. Likevel hevdet Michael Hoel i Brennpunkt 25/9 2012 at mer fornybar energi i Europa

Detaljer

Fornybar energi og naturvern

Fornybar energi og naturvern Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien og Ida Kann, talspersoner 26. august 2012 LS- 2-1213- 024 Fornybar energi og naturvern Innhold Bakgrunn Sammendrag Ordliste

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi Knut Einar Rosendahl og Halvor Briseid Storrøsten* Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport 2008

Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Innhold En enda sterkere drivkraft Enova som virkemiddelaktør Enova som virkemiddelaktør 3 En enda sterkere drivkraft 3

Detaljer

Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima

Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima Norsk Natur Informasjon-NNI Småkraftverk, CO 2 utslipp og klima NNI-Rapport nr 240 Bergen, september 2010 NNI - Rapport nr. 240 Bergen, september 2010 Tittel: Småkraftverk, CO2-utslipp og klima Forfattere:

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad

Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad Frederic Hauge, Aage Stangeland, Marius Holm Bellona, 04.10.2006 Sammendrag Med det eksisterende raffineriet på Mongstad og Statoils

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000 KONSEKVENSUTREDNING mars 1999 Tillegg til utredning februar 2000 1 1 INNLEDNING...4 2 SAMFUNNSØKONOMISKE KONSEKVENSER...4 2.1 INNLEDNING... 4 2.2 AVGRENSNING AV BEREGNINGENE... 4 2.3 INVESTERINGS- OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel RAPPORT 2013/01 Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft Michael Hoel Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/01 Rapporttittel Offshorebeskatning knyttet til investeringer

Detaljer