Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning"

Transkript

1 Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning

2

3 Hva er det verdt å unngå landskapsestetiske effekter? Sjøkabelutvalg IV: Merkostnad i forhold til luftledning = ca mill kr Om berørt landskap er nasjonalt fellesgode: 90 kr/husstand/år i 35 år Om berørt landskap er regionalt fellesgode: 1000 kr/ Husstand i Hordaland/ år i 35 år Er det å unngå dette landskapsinngrepet verdt denne ekstrakostnaden? Er folk villig til å betale dette for å unngå landskapsinngrepet? Hva er den eksterne kostnaden?

4 Hva koster det samfunnet å produsere 1 kwt? Samfunnsøkonomisk kostnad = Produksjonskostnad + Eksterne Kostnader Eksterne kostnader (miljøkostnader) av produksjon og distribusjon av energi klimagassutslipp lokale luftforurensning og dets effekter på folkehelse, økosystemer og korrosjon av kulturhistoriske bygninger effekter på biodiversitet (vannkraft-fisk, vindkraft-havørn) landskapsinngrep, etc.

5 Eksterne kostnader / miljøkostnader Hvor store? - EUs forskning ExternE (External Costs of Energy) - Fossile vs. Fornybare - The answer is blowin in the wind.? - Miljøkostnader av vindkraftutbygging i Norge - Gir mange små vannkraftutbygginger mindre eksterne kostnader enn få store? - Miljøkostnader av kraftledninger - Høyspentledninger i luft eller i (f)jord?

6 ExternE Skadefunksjons- Metoden

7 External costs of Energy (ExternE) eurocents pr kwt

8 Samfunnsøkonomisk Skadekostnad av CO 2 (Sosial Cost of Carbon) Meta -analyse av studier av skadekostnaden av CO2 Sannsynlighetsfordeling av 200 estimater (US $/tc; divider med 3.6 for å få US $/tco 2 ). for ulike tidspreferanserater/diskonteringsrente (Tol 2008). Stern rapporten fant 85 US $/tco 2, som er I øvre del av denne fordelingen (306 US $/tc

9 Miljøkostnader av vindkraft i Norge En nasjonal betalingsvillighetsundersøkelse

10

11

12

13

14

15

16

17 EFFEKTER AV VANNKRAFT-OPPRUSTNING OG VINDKRAFT To måter å dekke vårt årlige strømunderskudd på mellom 1,5 og 6.7 TWt ALTERNATIV 1 Modernisering av de mange gamle vannkraftverk i Norge (Nye turbiner i dagens fjellhaller og kraftstasjoner som utnytter vannet bedre) ALTERNATIV 2 Utbygging av vindkraft langs Norskekysten FORNYBAR ENERGI KOSTER MEST -ØKT STRØMREGNING INGEN NYE NATURINNGREP FORNYBAR ENERGI KOSTER MINST - STRØMREGNING SOM I DAG NYE NATURINNGREP VINDMØLLENE SYNES OVER STORE AVSTANDER LANDSKAPSINNGREP VED VINDMØLLER, ADKOMSTVEIER OG NYE KRAFTLINJER STØYPLAGER INNENFOR 500 METER, MEN OFTEST VIL FÅ HUSSTANDER OG HYTTER BERØRES KAN FORSTYRRE DYRE- OG FUGLELIVET 1 TWt = 1 terrawatt-time = 1 milliard kilowattt-timer (kwt) = årlige strømforbruk for husstander.

18 EFFEKTER AV IMPORTERT KULLKRAFT OG VINDKRAFT To måter å dekke vårt årlige strømunderskudd på mellom 1,5 og 6.7 TWt ALTERNATIV 1 Import av strøm fra kullfyrte kraftverk i Danmark IKKE-FORNYBAR ENERGI KOSTER MINST -STRØMREGNING SOM I DAG MILJØEFFEKTER GIR UTSLIPP SOM BIDRAR TIL SUR NEDBØR, SOM BLANT ANNET GIR FISKEDØD I SØR- NORGE GIR UTSLIPP AV KARBONDIOKSID, SOM BIDRAR TIL GLOBAL OPPVARMING DEN SÅKALTE DRIVHUSEFFEKTEN. DENNE VIRKNINGEN ER GLOBAL (GJELDER HELE JORDA). GLOBAL OPPVARMING KAN ENDRE KLIMAET PÅ JORDKLODEN OG GI MER UVÆR, OVERSVØMMELSE AV LAND, OG ENDREDE FORHOLD FOR JORDBRUKSDRIFT OG FOR PLANTE- OG DYRELIV - OG DERMED FOR OSS MENNESKER. ALTERNATIV 2 Utbygging av vindkraft langs Norskekysten FORNYBAR ENERGI KOSTER MEST -ØKT STRØMREGNING NYE NATURINNGREP VINDMØLLENE SYNES OVER STORE AVSTANDER LANDSKAPSINNGREP VED VINDMØLLER, ADKOMSTVEIER OG NYE KRAFTLINJER STØYPLAGER INNENFOR 500 METER, MEN OFTEST VIL FÅ HUSSTANDER OG HYTTER BERØRES KAN FORSTYRRE DYRE- OG FUGLELIVET 1 TWt = 1 terrawatt-time = 1 milliard kilowattt-timer (kwt) = årlige strømforbruk for husstander.

19 BETALINGSKORT 1.5 TWt 1) SPØR DEG SELV: Vil min husstand nesten helt sikkert betale 120 kr som tilleggsavgift pr. år for å unngå naturinngrep ved å bygge ut 1.5 TWt ny vindkraft som vist på kart 2, og heller få strøm fra modernisering av gamle norske vannkraftanlegg uten nye naturinngrep? 2) Om svaret er Nei, si Null kroner Om svaret er Ja, fortsett med neste beløp 3) Stopp når du må må si Nei til et beløp. 4) Oppgi det høyeste beløpet, om noe, du kan svare Ja til Kroner per år tilsvarer Kroner per måned

20 Resultater - Grunnlagsdata Totalt antall obs. Vindkraft 1.5 TWh Vindkraft 6.7 TWh Vindkraft - Kullkraft 1.5 TWh Vindkraft - Kullkraft 6.7 TWh Nullsvar (%) Ekte 0-svar (%) Protest 0-svar (%)

21 Resultater Betalingvillighet (BV) Miljøkostnader Gj.snitt BV (kr) Total BV (mill. kr) Miljøkostnad pr. kwt (kr) Vindkraft 1.5 TWh Vindkraft 6.7 TWh Vindkraft - Kullkraft 1.5 TWh Vindkraft - Kullkraft 6.7 TWh

22 Miljøkostnader av vannkraft Eksempel: Sauda

23 Saudautbyggingen (1300 Gwh/år) kr /kwh Utvidelse av eksisterende utbygging 0,02-0,03 kr/kwh Uberørte områder med fosser 0,04 kr /kwh Hytteområde; elv brukt til rekreasjon 0,14 kr/kwh Sagfossen; 98 % reduksjon i vannføring; ses fra Sauda

24 Voss/Vaksdal-utbyggingen (42,5 Gwt/år)

25

26

27

28

29 Før utbygging

30 Etter utbygging

31

32

33

34

35 Miljøkostnader av Voss/Vaksdal-utbyggingen (kr/kwt) Totalt (0.04 TWh) Rasdalselva Skårdals -elva Geitåni Fossegjelet (0.02TWh) (0.02TWh) ( Twh) (0.0007Twh)

36

37 Prinsippskisse mast og kabel

38

39

40 Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å kable utvidelse av Norges høyspentnett? Sjøkabelutvalg IV fant at merkostnad ved endret kablingspraksis for høyspentledninger i hele Norge: 730 kr / husstand /år Nasjonal betalingsvillighetsstudie (Contingent Valuation) viser at norske husstander i gjennomsnitt er villig til å betale kr/husstand/år kr i økt strømregning for å kable utbygging av høyspentnettet i Norge. Ved å ta inn eksterne kostnader i form av landskapsestetiske effekter i den samfunnsøkonomiske analysen synes det samfunnsøkonomisk lønnsomt å kable høyspentledninger.

41 Konklusjon Produsere energi til minst mulig samfunnsøkonomisk kostnad pr kwt Sammenligne produksjonskostnader og eksterne kostnader pr kwt av ulike energikilder; - inklusive eksterne kostnader av distribusjon (kraftlinjer), og ekstern nytte av system som gir høy forsyningssikkerhet) Fornybare energikilder kan ha potensielt store eksterne kostnader; men de kan reduseres ved avbøtende tiltak

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser Samfunnsøkonomiske analyser Kan en beregne om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å endre trasé eller legge kabel? Ståle Navrud Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Detaljer

Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger

Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger PTK 11.03.2008 Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger Kristin Magnussen Kristin.magnussen@sweco.no Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger Hva jeg skal snakke om: Hvorfor verdsette

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens

Energieffektiviseringsrapporten. Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens Energieffektiviseringsrapporten Energieffektivisering en rapport i regi av Bellona og Siemens s 1 Energieffektiviseringsrapporten Stort potensial ved energieffektivisering Vi oppnår ikke våre klimaforpliktelser

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Energi- og klimaplan 2009-2013

Energi- og klimaplan 2009-2013 Energi- og klimaplan 2009-2013 Foto: Roy-Arne Johannessen Torsken kommune Side 1 av 33 Kommunal energi- og klimaplan Torsken Kommune Handlingsplan... 4 Innledning... 5 Overordna mål og sammenhengen med

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering s Konklusjoner Stort potensial ved energieffektivisering Norge kan frigjøre energi tilsvarende forbruket til 1 million husstander Vi oppnår ikke våre

Detaljer

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 ORVIKA ROSNES Econ Pöyry, Postboks 5, 0051 Oslo E-mail: Orvika.Rosnes@poyry.com og BERIT TENNBAKK

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Hvorfor el til oppvarming?

Hvorfor el til oppvarming? Hvorfor el til oppvarming? Visste du at Strømregningens oppbygging Elektrisitetsavgit 22% Strømpris 39% Oveføringskostnad 39% Moms og Elavgift utgjør tilsammen 37% av strømregningen Kjøp av energi er normalt

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs Oppsummering energi Vår viktigste ressurs Energiperspektivet Samfunnet er avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer