Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk"

Transkript

1 Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk 3 veker overnatting med israelsk frukost: 30/8-20/9-2015: 2 rom igjen 2 veker overnatting med israelsk frukost: 7/10-21/ veker overnatting med israelsk frukost: 8/11-22/ Herzliya er oppkalla etter Theodor Herzl og ligg midt mellom Tel Aviv og Netanya. Det er ein fin og ryddig by med dei finaste strendene i Israel. Frå dei mange kaféane på stranda er det berre minuttar å gå til næraste handlesenter i marinaen. Du skal bu i ein flott villa med stor hage og privat basseng, Her er det plass for alle til å sitja i hagen eller inne eller vera i bassenget. Stor grillplass minuttars gange til stranda. Ta med heile familien, gjerne fleire generasjonar. Om hausten og om våren er temperaturane i Israel som om sommaren i Norge. Du kan kombinera ferie med hebraiskundervisning dersom du vil. Det blir kurs for både nybegynnarar og vidaregåande. Det vil bli organisert turar dersom det er interesse for dette. Det blir også arrangert matkurs. Jerusalem Forlag boks 189, 4299 Avaldsnes tlf / tlf Israel:

2 Kvifor bu i eit trangt hotellrom når du kan dela på eit stort hus? Huset ligg i eit fint villaområde. Herfrå er det kort veg til restaurantar og butikkar, jernbane og buss. Berre minuttar å gå til stranda og promenaden. Kjempestor villa med 1 mål hage Privat symjebasseng Fullt møblert Boblebad 2 store stover Fleire sitjegrupper 3 soverom med bad 3 soverom med felles bad på gangen Fleire nivå Fullt utstyrt kjøkken Privat parkering Kabel-TV Gratis trådlaust internett Stor hage med god plass og fleire sitjegrupper. Herzliya er lett tilgjengeleg med tog frå flyplassen, på 40 min. På same måte kan du ta ein tur til Jerusalem på under 2 timar. Til Tel Aviv tek det 20 min og til Netanya 15 min. Til Haifa tek det berre rett over ein time. Jernbanestasjonen er lett tilgjengeleg med drosje eller buss.

3 Her kan du laga mat sjølv eller saman med andre. Du kan bli med på fellesturar eller reisa for deg sjølv. Mulighetene er mange. Når du bur i sentrum har du kort avstand til alt. Reis på tur frå morgonen av, og kom heim til villaen om kvelden. Du kan ta så mange turar du vil til Jerusalem. Besøk venner i Netanya eller Haifa. Det blir organisert underhaldningskveldar for dei som vil. Det er også rikeleg med høve til spabesøk. På denne turen får du oppleva Israel som israelarane. Villaen kan også leigast ut til grupper, menigheter eller storfamiliar. Kontakt oss for meir informasjon. Ver ute i god tid. Hebraisk er nøkkelen. Hemda Meltvik, som har gitt ut den første norske læreboka i hebraisk, Hebraisk på eiga hand, inviterer deg til hebraiskkurs i Israel. Det er den mest naturlege staden å læra hebraisk. Det blir kurs for både dei som kan ein del og dei heilt nye. Du høyrer språket rundt deg heile tida og det er lett å praktisera det du har lært. Folk er lette å koma i kontakt med. På grunnkurs får du læra å lesa og skriva i løpet av denne turen. Du får sjå at også du kan læra hebraisk på Det er fleire og fleire som er interesserte i å læra hebraisk i Israel og no er tida kommen. Hebraiskkurs kjem i tillegg med 3400 kroner pr. modul. Heilt nord ved stranda, ligg Appolonia nasjonalpark som er restane av ein by og ein festning frå krossfarartida. Marinaen i Herzliya er ein liten by for seg sjølv, med stort handlesenter, mange restaurantar og kino. Her kan ein også få seg ein båttur.

4 Fakta om opphaldet 3 veker overnatting med israelsk frukost: 30/8-20/ (Rosh Hashana) Pris pr. person i : Frå 11850,- (21 netter). Pris pr. person i : Frå 7900,- (14 netter). Ny periode 2 veker: 7/10-21/10: Ledig Ny periode 2 veker: 8/11-22/11: Ledig Sjå påmeldingsskjemaet for detaljar. Ansvarlege: Hemda og Arne Meltvik. Prisen inkluderer: Overnatting i villa i delt. 14/21 overnattingar med frukost. FLYBILLETT Utgangspunktet er at folk skaffar seg flybillett sjølv. Der er mange gode tilbod på nettet og du sparer pengar på å kjøpa flybilletten sjølv i god tid. Dersom det er ønskjeleg kan me sjølvsagt hjelpa til med å skaffa billettar. Kryss i så fall av på påmeldingsskjemaet. Tilbodet er unikt og plassen er avgrensa Påmeldinga er bindande Prisen inkluderer ikkje: Hebraiskkurs. Kurset kostar 3400,- pr modul Matkurs. 600,- pr. dag Flybillett, flyskatt. (Me kan hjelpa med dette.) Tips til guidar og sjåførar. (Ved eventuelle turar) Lærebok, (kostar 498,-) Prisen gjeld med dagens valutakursar. Me tek difor atterhald om mindre endringar i prisen p.g.a. slike endringar. Turen kan bli avlyst dersom det ikkje melder seg nok deltakarar. Me tek også atterhald om endringar i pris og program.

5 påmeldingskjema Jerusalem forlag For opphald i Israel 30/8-20/ Påmeldingsfrist: 5. august Fullt namn: Gateadresse Postnr: Telefon Passnr: Postadresse: e-post: Gyldig til: Eg vil ha: Romtype Pris FULLT gangen kr rommet kr Eige bad og toalett Med eigen balkong kr Ja Nei Eg vil bli med på israelsk matkurs. Pris, kr 600,- pr. kveld,ein gong i veka. Eg ønskjer å delta i hebraiskundervisningen. Tillegg kr 3400,- pr modul. Det er ein modul pr. veke. Eg vil ha tilbod om organiserte turar. Eg ønskjer å vera åleine i og betalar for heile rommet. Eg vil ha hjelp med flybillett og/eller overnatting. Påmeldinga er bindande og det skal betalast inn eit depositum på kr 3000,- innan 1 veke etter påmelding. Dette blir trekt frå på rekninga for turen. Dersom turen skulle bli avlyst vil depositumet bli tilbakebetalt. Betal inn til konto nr , Jerusalem Forlag. Eg melder meg med dette på ovannemde tur slik som avkryssa. Eg har lese gjennom og er kjend med Reglar for påmelding. Stad Dato Underskrift Skjemaet må sendast i posten til: Jerusalem Forlag, boks 189, 4299 Avaldsnes, eller på telefaks eller til

6 påmeldingskjema Jerusalem forlag For opphald i Israel:7/10-21/ Påmeldingsfrist: 5. august Fullt namn: Gateadresse Postnr: Telefon Passnr: Postadresse: e-post: Gyldig til: Eg vil ha: Romtype Pris gangen kr rommet kr Eige bad og toalett Med eigen balkong kr Ja Nei Eg vil bli med på israelsk matkurs. Pris, kr 600,- pr. kveld,ein gong i veka. Eg ønskjer å delta i hebraiskundervisningen. Tillegg kr 3400,- pr modul. Det er ein modul pr. veke. Eg vil ha tilbod om organiserte turar. Eg ønskjer å vera åleine i og betalar for heile rommet. Eg vil ha hjelp med flybillett og/eller overnatting. Påmeldinga er bindande og det skal betalast inn eit depositum på kr 3000,- innan 1 veke etter påmelding. Dette blir trekt frå på rekninga for turen. Dersom turen skulle bli avlyst vil depositumet bli tilbakebetalt. Betal inn til konto nr , Jerusalem Forlag. Eg melder meg med dette på ovannemde tur slik som avkryssa. Eg har lese gjennom og er kjend med Reglar for påmelding. Stad Dato Underskrift Skjemaet må sendast i posten til: Jerusalem Forlag, boks 189, 4299 Avaldsnes, eller på telefaks eller til

7 påmeldingskjema Jerusalem forlag For opphald i Israel 8/11-22/ Påmeldingsfrist: 5. august Fullt namn: Gateadresse Postnr: Telefon Passnr: Postadresse: e-post: Gyldig til: Eg vil ha: Romtype Pris gangen kr rommet kr Eige bad og toalett Med eigen balkong kr Ja Nei Eg vil bli med på israelsk matkurs. Pris, kr 600,- pr. kveld,ein gong i veka. Eg ønskjer å delta i hebraiskundervisningen. Tillegg kr 3400,- pr modul. Det er ein modul pr. veke. Eg vil ha tilbod om organiserte turar. Eg ønskjer å vera åleine i og betalar for heile rommet. Eg vil ha hjelp med flybillett og/eller overnatting. Påmeldinga er bindande og det skal betalast inn eit depositum på kr 3000,- innan 1 veke etter påmelding. Dette blir trekt frå på rekninga for turen. Dersom turen skulle bli avlyst vil depositumet bli tilbakebetalt. Betal inn til konto nr , Jerusalem Forlag. Eg melder meg med dette på ovannemde tur slik som avkryssa. Eg har lese gjennom og er kjend med Reglar for påmelding. Stad Dato Underskrift Skjemaet må sendast i posten til: Jerusalem Forlag, boks 189, 4299 Avaldsnes, eller på telefaks eller til

8 Reglar for påmelding Jerusalem forlag 1: PÅMELDING Siste frist for påmelding står på toppen av skjemaet. Påmelding må gjerast på vedlagde skjema som kan vera poststempla innan påmeldingsfristen. Skjemaet kan også sendast på telefaks. Påmelding via telefon, e-post og SMS vert berre effektuert dersom ho vert stadfesta skriftleg. 2: AVLYSING Opphaldet kan bli avlyst dersom særskilte omstende ligg til grunn eller dersom det hender ting som Jerusalem Forlag ikkje er herre over. I slike høve vil Jerusalem Forlag betala tilbake det som kunden har betalt inn til Jerusalem Forlag. 3: BETALING Det skal betalast inn eit depositum på kr 3000,- innan 1 veke etter påmelding. Dette blir trekt frå på rekninga for turen. Sluttrekninga må betalast innan 10 veker før avreisa. Om dette ikkje skjer kan Jerusalem Forlag overlata plassen på turen til personar som står på venteliste, eller avbestilla plassen. I slike høve vert ikkje depositum tilbakebetalt. 4: AVBESTILLING Jerusalem Forlag tilrår at det vert teikna avbestillingsforsikring i samband med reiseforsikringa. Dersom det ikkje føreligg avbestillingsforsikring gjeld desse reglane: Ved avbestilling før påmeldingsfristen er ute: Depositum vert tilbakebetalt. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen: Depositum vert ikkje tilbakebetalt. Når sluttoppgjer er betalt kan det ikkje betalast tilbake, sidan angrerettloven ikkje gjeld for overnattingsopphald. Avbestilling kan gjerast muntleg men må stadfestast med rekommandert brev før tilbakebetaling kan finna stad. 5: ENDRINGAR Jerusalem Forlag er ikkje ansvarleg for endringar i turopplegget som kan førast tilbake til flyselskapa, naturkatastrofar, krig, terrorhandlingar, streik, vegarbeid eller liknande. Om ein turdeltakar ønskjer å la ein annan person reisa i staden for seg, så kan dette i ein del høve ordnast ved å betala eit gebyr på kr. 1000,- 6: REISEFORSIKRING Turdeltakar er sjølv ansvarleg for reiseforsikring.