på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang"

Transkript

1 på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang VALG 2011 Presentasjon av kandidater til fylkesstyret og delegater til landsmøtet 2011 Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegaten 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: 1

2 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 FYLKESMØTE og VALG 23. mars Presentasjon av kandidater i Telemark... 5 Hovedtillitsvalgte i Telemark Har du ikke fått almanakk fra NSF? Det enda ikke for sent, men du må bestille den på internett. Logg deg inn med medlemsnummer og følg instruksjonene. Har du problemer, kontakt fylkeskontoret eller medlemstjeneseter tlf Medlemsbladet på pulsen utgis av NSF Telemark. Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: NSFs formål, prinsipprogram, vedtekter med mer inneholder det du trenger å vite om valg og valgregler i NSF. Du finner det på NSF nettsider under OM NSF på pulsen sendes til stortingspolitikere, ordførere og rådmenn. Opplag: 3210 Neste nummer: Kommer i jun/juli 2011, materialfrist 1.juni Redaksjon: Elin Nerdahl og Sigrid Skarholt Fylkesstyret NSF Telemark perioden april Fylkesleder: Sigrunn Øygarden Gundersen Nestleder: Ann Iserid Vik-Johansen, STHF Styremedlemmer: Anita Bakås Unhammer, Notodden Anne Karin Grimstveit, Nissedal Anne Lise Svanlund, Hjartdal Lise Gram Dokka, Skien Marianne Aamand, STHF Studentrepr: Robbie Tempesta, HiT 1.vara: Kjersti Kleiv, STHF Lokal faggruppeleder: Lillian O. Opedal, Sauherad kommune 2.vara: Solvor Brungot, HiT 3.vara: Ellen Margrethe Flatebakken, Porsgrunn 2

3 Kjære medlemmer i NSF Telemark! Fylkesleder har ordet Jeg har nå sittet som valgt fylkesleder i NSF i snart 4 år. Det har vært noen spennende og krevende år, opplevelsesmessig, saklig og faglig. Mye har vi fått til. Blant annet økt frikjøp av hovedtillitsvalgte, stillingskodeendringer og uttelling for formalkompetanse. Vi har hatt en økning i antall mediaoppslag og har arbeidet systematisk for likelønn. Gjennom tillitsvalgte, medlemmer og fylkeskontoret har vi vært mer synlig for medlemmer og befolkningen i Telemark. NSF i Telemark har stor politisk aktivitet, med dialog med politikere på kommunalt og sentralt nivå. Utfordringene nå står i kø foran oss. Nye lover og planer for helsetjenestene er under utarbeidelse. Samhandlingsreformen medfører ny Kommune- og Folkehelse lov, samt ny Nasjonal helse- og omsorgs plan. Sykepleierutdanningen er i endring, for å imøtekomme framtidens behov. For å møte helsetjenesten framtidige utfordringer trenger sykepleie- og omsorgstjenesten kontinuerlig oppmerksomhet på forbedring og utvikling. Det må vi som medlemmer i NSF Telemark være med på. Det må tenkes nytt, og det kan være en gylden mulighet til å utfordre det tradisjonelle tankemønstret i helsetjenesten. Mange oppgaver må løses på andre måter, som fremkommer med forskning (eks PPS), ny teknologi, nye former for samhandling mv. Men kanskje den største utfordringen er deprofesjonalisering som vi ser sterke tendenser til. Det er ikke lagt føringer om krav til kompetanse, med unntak for legene. Kompetanse er nødvendig for at pasientene skal få den helsehjelp de har rett og krav på, jmf. Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Sykepleiere må bruke kvalitetsforskriften, prosedyrer og retningslinjer aktivt Profesjonsnøytralitet vil føre til svekkelse av det fagspesifikke tilbudet. Og dette vil først og fremst ramme de pasientgruppene det er fokus på i samhandlingsreformen; de som har sammensatte og komplekse behov. De som har behov for koordinerte tjenester og som vil ha nytte av forebyggende og helsefremmende innsats. Derfor er det viktig at vi som profesjonelle yrkesutøvere kjenner til hva pasienter har krav på, og melder avvik når de ikke får det er for NSF det store valgåret. Det er valg av nye tillitsvalgte (TV), hoved- og foretakstillitsvalgte (HTV/FTV), fylkesstyre og forbundsstyre med sine ledere. Dette krever av medlemmene aktivitet og deltagelse, enten valget skjer pr post, ( nytt i år), eller som deltager på møter. Det er viktig å være opptatt av hvem du og ditt arbeidsmiljø vil ha som tillitsvalgt. På din arbeidsplass velges delegater til fylkesmøte. Disse velger hvem som skal tiltre i fylkesstyret og som delegater for Telemark på landsmøtet i november. Godt valg! Sigrunn Øygarden Gundersen 3

4 FYLKESMØTE og VALG 23. mars 2011 På fylkesmøtet skal det velges fylkesstyre for perioden og delegasjon til NSFs landsmøte i november Det vil også bli faglig tema. Fylkesmøtet er åpent for alle medlemmer. Fylkesmøtet består av delegater valgt av medlemmene i det enkelte hovedtillitsvalgtområde. Valgte delegater har uttalelses-, forslags- og stemmerett. På fylkesmøte deltar også fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomite og fylkets hovedtillitsvalgte. Alle kandidatene som stiller til valg inviteres til å delta. Andre medlemmer som ikke er valgt til delegater kan delta med uttalerett. På fylkesmøte skal det velges: Fylkesleder, heltidsverv Nestleder til fylkesstyret 5 styremedlemmer til fylkesstyret 5 varamedlemmer til fylkesstyret 6 delegater til NSFs landsmøte 6 varadelegater til NSFs landsmøte Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen består av medlemmer fra ulike arbeidsfelt og arbeidssteder og er valgt av hovedtillitsvalgte i henhold til NSFs vedtekter. Nominasjonskomiteen sin oppgave er å finne kandidater til fylkestyre og delegater til landsmøte Komiteen hadde sitt første møte i juni 2010 og har hatt fem møter frem til januar Silje Brugger Budal, leder av nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen for NSF Telemark har bestått av følgende personer Leder: Silje Brugger Budal, Porsgrunn kommune Medlemmer: Wenche Fjeldvig, STHF, Kragerø. (gikk ut i januar, da hun stiller til valg) Maren Sars, Høgskolen i Telemark Margrethe Oldrup Olsen, Skien kommune Kjersti Bjurstrøm, Telemark fylkeskommune Vara - medlemmer er: 1. Therese Gundersen, Skien kommune. Hun tiltrådte som medlem i januar Gunn Janne Skaug, STHF 3. Aase Westgaard, Telemark fylkeskommune. Nominasjonskomiteen sin innstilling til de ulike vervene med begrunnelse vil bli offentlig gjort 9. februar Innstillingen legges ut på nettsiden 4

5 Presentasjon av kandidater - Kandidatene presenteres alfabetisk Marit Andersen Vara fylkesstyret Skien kommune, hjemmesykepleien, sentrum sone Sykepleier Plasstillitsvalgt Sykepleierutdanning 2000 Marit Andersen Skien kommune: Moflata Sykehjem ( ) hjemmesykepleien Sentrum (2003 dd) Ønsker lønnsstige på 16 år for sykepleiere. Ønsker at det skal ligge gode rammebetingelser til grunn slik at sykepleiere kan ta videreutdannelse. Samfunnet vil ha økt behov for sykepleieres spisskompetanse i årene som kommer, særlig i kommunehelsetjenesten, med samhandlingsreformen på trappa. Ønsker at det skal legges til rette for gode lederutdannelser for sykepleiere, og at sykepleieledere evner å fokusere på at systemene som sykepleierne jobber i og med ivaretar sykepleiernes kompetanse og beslutningsmyndighet, til beste for pasienten. 5

6 Wenche Fjeldvik Fylkesstyre Sykehuset Telemark, Kragerø Sykepleier Ass. TV Kragerø Kombinerte Helseinstitusjon 3 år Plass TV STHF Kragerø siden 2003 Sykepleierutdanning 1995 NSF`s arbeidslivskurs 2008 Wenche Fjeldvig Haukeland sykehus: 1995 Bergen kommune: hjemmesykepleien bydel Fyllingsdalen og Laksevåg; Kragerø kommune: Hjemmespl. 1996, Legevakten i Kragerø STHF Kragerø: Medisinsk/kirurgisk avd. fra dd Andre relevante opplysninger: Mange års erfaring med ansvar for turnus planlegging og skriving, og derunder oppstart og gjennomføring av ønsketurnus. I den forbindelse, veiledning til ansatte. God erfaring fra omstilling og omorganisering, fra selvstendig lokalsykehus til å bli en del av STHF, som TV og ansatt. Deltatt i prosjekt vedr. God vakt (kartlegging og tiltak for å bedre arbeidsmiljø og belastning.) For å få en bra fordeling i fylkestyre vedr. representanter fra KS og Spekter. Etter mange år som TV i NSF, ønsker jeg nå å kunne få muligheten til å bidra og få mer erfaring i NSF`s arbeid og politikk også på fylkesnivå. Jeg er engasjert i Likestilling Lønnspolitikk Retten til 100 % stilling Rettferdighet, godt arbeidsmiljø Riktig kompetanse på rett tid og riktig sted Trygt helse tilbud ute i distriktene 6

7 Fylkesstyret Anne Karin Grimstveit Nissedal Kommune Psykisk helsearbeider barn/unge 70% Spesialsykepleier i heimesjukepleien 30% HTV i Nissedal kommune / 2010-dd Fylkesstyrerepresentant Anne Karin Grimstveit Sykepleierutdanning 2001 Videreutdanning psykiatrisk helsearbeider 2006 Aalborg sygehus: endokrinologisk avdeling Nissedal kommune: kommunehelsetjenesten Har nå sittet i fylkesstyret inneværende periode, og synes det har vært utrulig spennande. Føler nå at ein kjenner organisasjonen godt og er derfor veldig klar for 4 år til. Siden eg jobber i kommunehelsetenesten er det mitt hjertebarn, og synes det er viktig at kommunene i Vest Telemark er representert. Vi er små, men vi er viktige på lik linje med de store. Er veldig opptatt av samhandlingsreformen og hvilke følger det vil få for kommunene. Er opptatt av kompetanse og lønn. Og mener at NSF har gjort det bra på lønn de siste år, men har stadig en lang vei å gå for at vi kan si oss fornøyde med likelønn. NSF har også blitt bedre på å være synlige i media, men også her har vi stadig mye å lære. Og alle disse tingene har eg lyst til å jobbe videre for/ være med på de neste 4 år. Oppdatert? Har du kontrollert om medlemsregisteret har oppdaterte opplysninger som gjelder deg? For et effektivt system på utsendelse av informasjon, påmelding til kurs, oversikt over medlemmers kompetanse med mer er NSF avhengig av at du har oppdatert opplysninger som gjelder deg. Dette gjør du enklest på internett. Ta kontakt med fylkeskontoret eller tillitsvalgte der du jobber hvis du trenger hjelp. 7

8 Sigrunn Øygarden Gundersen Fylkesleder Fylkeskontoret NSF Telemark Fylkesleder Fylkesleder/fylkesstyrerepresentant fra 2007 TV og HTV fra 80-tallet på ulike steder Delegat på landsmøter Sykepleierutdanning 1972 Pedagogikk 1. og 2. avd Sykepleievitenskapelig embetsstudie, 1995 (Forskningsetikk, veileder- og lederutdanning.) Spesialisthelsetjenesten: deltid/vikariater Skien kommune: Spl. /avdelingsleder v/ legevakt Fylkesleder NSF Telemark fra 2007 Utdanningsstillinger: (lærer, høgskolelektor, førstelektor) ved tre sykepleier/helsefagutdanninger MSH / HiØ / HiT Lærer: vgs hjelpepleierutdanningen (Moss). Sigrunn Øygarden Gundersen Andre relevante opplysninger: Prosjektleder: innenfor høgskole og klinisk praksis. Dekan v/ HiT i to perioder. Sittet i ulike verv i nasjonale, regionale og lokale styrer, råd og utvalg i forhold til arbeid og i frivillige organisasjoner. Jeg vil spesielt arbeide for: Arbeids- og lønnsvilkår som legger til rette for faglig kvalitet på sykepleieutøvelsen og helsetjenesten, med fokus på: Faglig ledelse Kompetanseutvikling, faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis. Likestilling: verdsetting likelønn Omstilling Medlemsnærhet, rekruttering og konstruktiv dialog med arbeidsgiver, vedr.: Tillitsvalgtes funksjon og arbeidsvilkår Samhandlingsreformen Inkluderende Arbeidsliv Påvirke og delta i helse- og utdanningspolitiske saker En organisasjon som engasjerer og svarer til medlemmenes og faggruppenes behov. 8

9 Lene Halvorsen Fylkesstyret STHF Nevrologisk sengepost/slagenheten Sykepleier/koordinator i ambulant team Klinikktillitsvalgt medisinsk klinikk Konstituert HTV Hjelpepleierutdanning 1994 Sykepleierutdanning 1998 Arbeidslivsstudiet NSF avsluttes feb 2011 Lene Halvorsen Slagenheten ved STHF fra 1998 (unntatt året som HTV) Ca fire år som tillitsvalgt og et år som HTV har økt mine kunnskaper og interesse for NSF som organisasjon. Jeg har også i løpet av 2010 deltatt på Bergensstudiet som også har økt mitt engasjement. Pga ny jobb fra januar stiller jeg ikke til gjenvalg som tillitsvalgt, et valg som var vanskelig å ta, derfor ønsker jeg å bli medlem av fylkesstyret for å fortsatt kunne være med å påvirke og engasjere meg ift NSF. Jeg har en del kunnskap og erfaring med ulike arbeidstidsordninger og er engasjert ift det. Videre synes jeg det er spennende med helsepolitikk og muligheter til å påvirke den. Er opptatt av å bygge relasjoner og at NSF og sykepleiere skal være tydelige og synlige, både på arbeidsplassene, i samfunnet og media. Sykepleierutdanningen, praksismuligheter, samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og fagutvikling er også tema jeg interesserer meg for. Det å være en del av NSF og engasjere seg er utrolig lærerikt, spennende og utfordrende både faglig og personlig. Jeg har mye å bidra med og mer å lære. Liker nye utfordringer. 9

10 Monica Hem Porsgrunn kommune, hjemmetjenesten Eidanger Plasstillitsvalgt Porsgrunn Kommune Medlem av NSF forhandlingsutvalg Sykepleierutdanning 1995 Fagleder Porsgrunn Kommune: assistent ved St. Hansåsen Sykehjem som student, siden -95 ansatt i hjemmesykepleien, siste 2 ½ år som fagleder. Andre relevante opplysninger: Har vært NSFs representant i gruppen som utarbeidet tjenesteerklæringer for hjemmesykepleie, institusjon og praktisk bistand i Porsgrunn Kommune. Er med i NSFs forhandlingsutvalg i Porsgrunn Kommune. Hjemmetjenesten Eidanger er utviklingssenter for hjemmetjeneste i Telemark. Jeg deltar aktivt i dette, bl.a. som prosjektleder for et prosjekt som skal øke sykepleiernes kompetanse på sykepleieprosedyrer. Dette er viktig, jfr. samhandlingsreformen der mer behandling vil foregå i kommunene. Jeg stiller til valg som delegat til landsmøtet fordi jeg ønsker å lære mer om hvordan NSF som organisasjon fungerer. Jeg ønsker å bidra til at sykepleiere i kommunen blir mer synlige for å vise at det er høy faglig kompetanse, utviklende og spennende å arbeide i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Telemark Høgskolelektor Plasstillitsvalgt 83-85, Kirkenes Live Kaasa Sykepleierutdanning i 1977 Videreutdanning intensivsykepleie 1987 Embetseksamen i sykepleiervitenskap 2004 Sykepleier innen hjemmesykepleie, medisinske avdelinger og intensivavdelinger Intensivsykepleier og undervisningssykepleier ved intensivavdelinger Høgskolelærer/ lektor ved sykepleierutdanning og videreutdanning (AIO) 1996-dd Jeg er opptatt av hvordan samfunnets verdsetter sykepleierkompetanse i framtidens helsevesen. Jeg mener at NSF sine strategier har stor betydning for sykepleiernes rolle i helsevesenet og framtidens sykepleierutdanning i Norge. Ved å stille som delegat til landsmøtet, ønsker jeg å bidra i utformingen av disse strategiene. 10

11 Kjersti Kleiv Fylkesstyret Sykehuset Telemark HF Hovedtillitsvalgt for NSF Hovedtillitsvalgt/Foretakstillitsvalgt STHF 2002-dd Fylkesstyremedlem 2004-dd Landsmøtedelegat 2004 Sykepleierutdanning 1995 Videreutd. Psykiatrisk sykepleie 1999 Etterutd. Når mor eller far er psykisk syk 2002 Arbeidslivsstudiet for NSF tillitsvalgte 2006 Kjersti Kleiv Styrekompetanse 1, BI 2009 Påbegynt master: Helsefremmende arbeid STHF: Seksjon for akuttpsykiatri: spes.spl,6år, Borgestadklinikken: Sykepleier, 3år Porsgrunn kommune: Sykepleier/ferievikar v/ legevakt, 2mnd, Sunnaas sykehus: Sykepleier, 2år Andre relevante opplysninger: Gjennomførte på Female Future i 2009, et lederutviklingsprogram for kvinner i regi av NHO. Her var det spesielt fokus på styrearbeid/ styrekompetanse, retorikk, nettverksbygging og personlig lederutvikling. Dette er kunnskap jeg ønsker å bidra med i fylkesstyret fremover. Jeg holder og har utarbeidet kurs i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten v/sthf om arbeidstid, hvordan tåle turnus i et langt arbeidsliv. Jeg har ledet og utviklet AMU ved STHF de siste årene. (P.t. er det arbeidsgiver som innehar ledervervet) Styremedlem /vararepresentant til styret STHF, 2003 d.d. Det er flere saker jeg er spesielt opptatt av, men de viktigste sakene som jeg brenner for og som jeg ønsker å trekke frem her, er: Retten til 100 % stilling! Dette er en så viktig likestillingssak, at jeg på mange måter ønsker den skal stå alene for å få nok tyngde! Dette handler både om muligheten til å jobbe 100 % for å få en anstendig inntekt, men like mye å få en forståelse av at kvaliteten på tjenesten blir påvirket av at så mange av våre medlemmer jobber redusert, og dermed ikke får delta på nok fagutvikling, opprettholder kontinuiteten i pasientarbeidet osv. Arbeidsforholdene må være slik at det reelt sett er mulig å jobbe 100 % stilling som sykepleiere. Senior og livsfasepolitikk, IA arbeid, turnus, ledelse, konflikthåndtering, omstilling disse områdene er jeg også spesielt opptatt av, og ser at masterstudien som jeg har påbegynt gir meg mer kunnskap om disse temaer - og dermed muligheter for å kunne bidra inn i NSFs organisasjon med et spesielt fokus på dette. Jeg stiller til valg både som fylkesstyremedlem og som delegat til landsmøtet, da jeg opplever at jeg har mer å bidra med inn i NSF som organisasjon. Jeg har både erfaring fra min jobb som tillitsvalgt gjennom flere år nå, samt kompetanse på styrearbeid, NSFs egne utdanninger, samt kompetanse innen helsefremmende arbeid og psykiatri. Jeg tenker at dette er områder der jeg kan være med å påvirke og forhåpentligvis styrke NSF på flere nivåer. Jeg opplever meg selv som tydelig, modig og stolt og ønsker å jobbe for NSF som organisasjon fremover! 11

12 Lillian Elise Esborg Liane Fylkesleder Nestleder Skien kommune Hovedtillitsvalgt 80% / spl.hjemmetjenesten 20% Hovedtillitsvalgt Skien kommune dd Forhandlingsutvalget Skien kommune 2008 Tillitsvalgt Solum distrikt Lillian Elise Esborg Liane Sykepleierutdanning 2005 Organisasjon og ledelse 2010 Påbegynt master: strategi og kompetanseledelse STHF: Plastikkirurgisk avdeling Skien kommune: hjemmetjenesten Solum Hjemmetjenesten Klyve Porsgrunn kommune: St.Hansåsen sykehjem Hovedtillitsvalg 2009-dd Andre relevante opplysninger: Jeg har siden 2002 hatt ulike tillitsverv på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Jeg har derfor opparbeidet meg allsidig bakgrunn og erfaring fra organisasjons livet. Jeg har blant annet sittet i Telemark idrettskrets i 6 år og er fra denne arenaen godt kjent med å se fylkeskommunen under ett, samtidig som man skal ivareta enkeltdelene. Jeg har i 2 år også sittet som leder i Ungdomsutvalget i Porsgrunn kommune som representerte ungdom fra 15 til 25 år med tanke på skole, idrett, musikk og andre frivillige organisasjoner. I dette vervet hadde jeg i tillegg jevnlig kontakt med politikere og administrasjonen. Jeg stiller til valg som fylkesleder eller nestleder i fylkesstyret primært fordi jeg ønsker å gjøre en jobb for å sette sykepleierne og sykepleie som fag ytterligere på kartet. Viktige saker for meg er at sykepleierne skal synes og at medlemmer og ikke-medlemmer skal se nytten av å være organisert. Problemstillinger som opptar meg er lønn for kompetansen vi innehar, gode arbeidsbetingelser for sykepleierne og redusere uønsket deltid og vikariater. Jeg vil bidra til at NSF er en dynamisk organisasjon som man kan kjenne seg igjen i. Med tanke på den forestående samhandlingsreformen vil det være viktig at fylkesleder har god kjennskap til kommunesektoren, og kjenner til sykehussektoren og deres utfordringer. Jeg arbeider strukturert og er svært løsningsorientert. Jeg er lærevillig og deler gjerne av min kunnskap og erfaring, samtidig som jeg setter verdsetter nye ideer og forslag. Jeg er opptatt av at man skal arbeide strategisk og tenke langsiktig. Men man skal samtidig oppnå suksesser og gode resultater underveis. Jeg er god på å skape kontakter og nettverk, hvilket vil være nyttig som fylkesleder. I min periode som hovedtillitsvalgt i Skien kommune, har vi foruten en medlemsvekst på over 20 %, oppnådd mange viktige seire underveis og jeg har sammen med mine tillitsvalgte satt NSF på kartet i kommunen. Jeg er som hovedtillitsvalgt konkret og tydelig i møte med arbeidsgiver. Min bakgrunn fra organisasjonslivet generelt, samt flere år innen Norsk Sykepleierforbund i kombinasjon med min formelle utdanning innen organisasjon og ledelse, gjør at jeg er en meget god kandidat som fylkesleder. 12

13 Anne Karin Garmo Lillebrekke Fylkesstyret Porsgrunn kommune Førstekonsulent ved tjenestekontoret Ingen Sykepleierutdanning 1975 Videreutdanning i psykiatri 1979 Organisasjon og ledelse 1997 Etterutdanning i demens 1998 Anne Karin Garmo Lillebrekke Sykehuset Telemark fra Medisinsk avdeling 1,5 år Psykiatrisk avdeling etter det både psykose avd. og nevrose avd. Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem Telemark sentralsykehus urologisk avdeling natt St. Hansåsen sykehjem : skjermet enhet avd. sykepleier Doktorløkka bosenter for demente oppstart av demensteam 2002 til 2003 hvor dette ble lagt ned grunnet økonomi. Førstekonsulent Tjenestekontoret 2002 Som saksbehandler på alle saker inne pleie og omsorg, men hovedvekt på rus/ psykiatri og yngre demente. Ønsker å jobbe for en god samarbeidsreform og sikre best mulig samarbeid mellom sykehus og kommune. Økt kompetanse i kommunen vil være med på å gjøre kommunen bedre i stand til å ta i mot pasienter som blir utskrevet fra sykehuset. 13

14 Krister Marx Sykehuset Telemark HF Anestesisykepleier Leder av lokalgruppen NSF ALNS, anestesisykepleiere i Telemark Sykepleierutdanning 1995 Videreutdanning i anestesi 2002 Militær yrkespraksis, 3 ås STHF medisinsk avd. og intensivavdeling, 3 år Sykehuset Kirkenes: AMK mottagelsen, 2 ½ år STHF: Anestesisykepleier fra 2002 Krister Marx Andre relevante opplysninger: Jeg har vært lokalgruppeleder i ALNSF Telemark i 6 år. Ifm med dette vervet har jeg deltatt på lokalgruppelederkonferanse, fagkongresser og GF i regi av anestesigruppen. Dette har vært lærerikt og de sakene som vi har jobbet med vil være nyttige for andre faggrupper også. Jeg er opptatt av disse sakene: NSF må jobbe videre slik at turnus blir likestilt med skift. Vi er ikke i mål. Tildeling av stipend. Dette må bedres. Faggruppene må få nok midler fra NSF slik at de kan drive faglige prosjekter. 14

15 Kirsten Pflug Fylkesstyret Skien kommune Sykepleier, Gulset hjemmesykepleie Plasstillitsvalgt / medlem i forhandlingsutvalget Medlem i nominasjonskomiteen Sykepleierutdanning 2004 Selvstendig næringsdrivende Skien kommune: Pleiemedhjelper PU-bolig, 12 år Sykepleier i sykehjem, 2 år Sykepleier hjemmesykepleien, 4 ½ år Kirsten Pflug Fremme likelønnsvilkår for sykepleiere Øke sykepleieres prosentandel i kommunehelsetjenesten Øke muligheter for kompetanseheving Arbeide for å beholde og rekruttere sykepleiere Arbeide for heltidsstillinger NSF Telemark har etablert en egen Facebookside for medlemmer. Vi erfarer at FB er en nyttig og effektiv måte å være i kontakt med medlemmene på. Beregninger viser at mer enn 60% av NSF medlemmene bruker FB, og tilveksten er størst i aldersgruppen over 50 år. Vi ønsker aktivitet på siden, og blir glad om du responderer på innlegg. Internettsiden vil likevel fortsatt være vår viktigste informasjonsside. 15

16 Odd Kåre Skaug Fylkesstyret Sykehuset Telemark HF Spesialsykepleier i akuttmottak Klinikktillitsvalgt KAM (STHF) Ingeniør 1974 Sykepleierutdanning 1981 Videreutdanning anestesisykepleier 1987 Odd Kåre Skaug Oslo tekniske skole, ingeniør Sykepleier og spesialsykepleier ved akuttavdeling/anestesiavdeling, Ullevål og Aker sykehus, 15år Produktspesialist Vingmed AS, 4 år Praksisveileder for studenter i videreutdanning, 1år Anestesisykepleier ved anestesi- og akuttavdelinger ved STHF, fra dd Anestesisykepleier på ambulansehelikopter i forsvaret, fra 2009 dd Andre relevante opplysninger: Verneombud for anestesiavd og Jeg er ung og sprek, bare 58 år. Har noe livserfaring, er uredd og resultatorientert Vil arbeide for rett til full stilling Aksepterer ikke at arbeidsgiver diskriminerer en hel yrkesgruppe og fratar i praksis sykepleiere muligheten til et fullverdig arbeidsliv. Vil arbeide for en økning i grunnbemanning. Virker som om arbeidsgiver i dag ikke tar høyde for ferieavvikling og sykefravær i bemanningsplanene. Vil arbeide for opprettholde et fullverdig helsetilbud i Telemark. Funksjonsfordeling mellom Telemark og Vestfold kan redusere akuttilbudet i vårt fylke. 16

17 Anne-Lise Svanlund Hjartdal kommune Sykepleier på skjermet enhet Fylkesstyrerepresentant dd Hovedtillitsvalgt i 12 år Plasstillitsvalgt Leder av lokal faggruppe NSF FGD Telemark Sykepleierutdanning 1975 Ped.sem 1997 Veiledning 1999 Anne-Lise Svanlund Kongsberg sykehus: Sykepleier ved overvåkning Nordland Sentralsykehus: Sykepleier ved Nevrologisk avd Rjukan sykehus: Sykepleier medisinsk avd./ Tinnes vgs: Lærer / Notodden Ressurssenter: Konsulent Hjartdal kommune: Sykepleier ved Hjartdal alders og sjukeheim, dementavdeling. Andre relevante opplysninger: Konsulent hos Nokut på fagskole i eldreomsorg. Sensor i NKS, eldreomsorg og psykiatri. Etter mange år i NSF ønsker jeg fortsatt å få lov til å påvirke. Dette er noen saker som jeg brenner for og ønsker at skal prege politikken i forbundet i de neste 4 år: Ønsker å jobbe for et medlemsnært NSF. Være med å påvirke vår politikk slik at vi, medlemmene blir tydelige, modige og stolte sykepleiere når det gjelder faget vårt. Være en pådriver for at NSF`s politikk sørger for at sykepleiere og ledere får lønn i forhold til sitt totalansvar. Dvs. at vi får lønn i forhold til antall pasienter, pårørende, kompleksitet, psykisk og fysisk arbeidsbelastning, ansatte og økonomi. Være en pådriver for at NSF`s politikk legger opp til at vi får lønn for ulike funksjoner. Dvs at vi får faste tillegg for å være primær-, kreft-, demens-, datakontakter m.fl. at dette kommer med i Hovedtariffavtalen. Jeg vil være med og påvirke slik at vi får en politikk i NSF som sikrer at pasientene får en helhetlig og forutsigbar helsetjeneste uansett alder og bosted. 17

18 Siri Sørli Fylkesstyret Porsgrunn kommune NSF Hovedtillitsvalgt HTV dd Sykepleierutdanning 1994 Starter på Arbeidsrett jan 2011 Siri Sørli STHF: Sykepleier ved Fysikalskmedisinsk avd, 1 år Bærum kommune: Sykepleier v/trygghetsavd, 2år Ass. avd. leder / leder ved Vallerhjemmet, 3år Porsgrunn kommune: Avd.leder St. Hansåsen og Borgehaven, 6år, HTV Porsgrunn 60% 2007-dd Andre relevante opplysninger: Sitter i styringsgruppen for Samhandling i Grenland. Et prosjekt som har tjuvstartet på samhandlingsreformen ved å utvikle prosjekter som egner seg for samhandling mellom Sykehuset Telemark, Skien kommune og Porsgrunn kommune. Har vært med i styringsgruppen for Kvalitetskommuneprogrammet sammen med administrasjonen og politikere i Porsgrunn kommune. Knyttet verdifulle kontakter der. Sitter i styringsgruppen i Elin K prosjektet i Porsgrunn. Jeg ønsker meg inn i NSF s fylkesstyre fordi : Jeg bidrar til å gjøre NSF mer synlig i samfunnsdebatten. Jeg er god til å fronte NSF saker i media. Får til gode og store oppslag som blir lagt merke til. Er uredd og tydelig i mine uttalelser. Jeg tydeliggjør hva NSF står for, også for dem som ikke er sykepleiere. På den måten skapes et bredere engasjement for sakene våre. Jeg har lang og bred erfaring fra kommunehelsetjenesten i flere forskjellige kommuner. Hvis den kommende Samhandlingsreformen skal lykkes er det spesielt viktig med fokus og trykk på kommunehelsetjenesten de nærmeste årene, dette vil jeg jobbe for i fylkesstyret. Porsgrunn kommune er en av de største kommune i Telemark, og bør være representert i NSF`s fylkesstyre. Likelønn er min viktigste kampsak. Jeg har jobbet strategisk og langsiktig med dette i snart fire år, og vi har kommet langt på dette området i Porsgrunn kommune. Jeg som HTV har vært den viktigste pådriveren (gjennom brudd i lønnsforhandlingene, protokolltilførsel hos kretsmeklingsmannen, utarbeidelse av kriterier for å sammenligne lønn på tvers av yrker) for å få til likelønn i Porsgrunn. Vi har fått utarbeidet en fireårig Harmoniseringsplan for virksomhetsledere, som gjør at virksomhetsledere på sykehjem og i hjemmetjeneste verdsettes i lønn på samme måte som andre ledere i kommunen. Denne planen har hatt stor spredningseffekt til andre kommuner, og bidrar til å en betydelig lønnsøkning for NSF sine ledere i Porsgrunn. Kampen for likelønn fortsetter. Jeg ønsker å bidra inn i fylkesstyret, og mener at min erfaring gjør meg meget godt egnet som kandidat. 18

19 Unni Tveitkåsa Sykehuset Telemark HF Anestesisykepleier Sekretær ALNSF-Telemark Sykepleier ved STHF siden 1989 Anestesisykepleier siden mai 2000 Unni Tveitkåsa Samarbeidet mellom NSF og fagruppene. ALNSF er en meget aktiv fagruppe, blant annet i arbeidet med å utvikle en spesialistgodkjenning. Dette er et arbeid som kan komme flere fagrupper til gode. Jeg syntes ikke det økonomiske bidraget fra NSF står i forhold til det arbeidet som gjøres. Jeg ønsker å ha påvirkningsmulighet i forhold til saker som angår faggruppene. Lokalt fagforum Visste du at ledere av lokale faggrupper i Telemark utgjør lokalt fagforum? De innkalles til årlig møte med fylkesstyret. Leder av lokalt fagforum kan velges på fritt grunnlag blant medlemmer av faggruppene i fylket. Leder av lokalt fagforum møter i fylkesstyret med uttale og forslagsrett. En av faggruppelederne er dennes stedfortreder. I år er det valg av leder/stedfortreder av lokalt fagforum informasjon blir sendt ut til faggruppemedlemmer via eget lokallag. Har du spørsmål, ta kontakt med fylkeskontoret eller les mer i heftet NSF formål, prinsipprogram, vedtekter Sykepleieprisene 2011: Nå har du sjansen til å vise anerkjennelse overfor kollegaer eller medarbeidere som yter en spesiell innsats. Les mer om kriterier for nominasjon på nettsiden vår eller kontakt fylkeskontoret. 19

20 Anita Bakås Unhammer Fylkesstyret Notodden kommune Saksbehandler ved tildelingskontoret Fylkesstyrerepresentant dd HTV Blefjell sykehus Notodden - ca 1 år Sykepleierutdanning 2000 Anita Bakås Unhammer Notodden kommune: sykepleier i hjemmesykepleien ½ år, kst. leder ved sykehjem, 1år Blefjell sykehus: Medisinsk avdeling og Felles overvåkingsavdelingsavdeling, 7 år Andre relevante opplysninger: Tidligere aktiv i sivilforsvarets FIG gruppe, Notodden Bakgrunn som hjelpepleier før sykepleierutdanning. Har sittet som fylkesstyremedlem i 2 perioder. Står for kontinuitet og representerer øvre deler av fylket. Har kjennskap og erfaring fra både kommunehelsetjenesten og Sykehuset Telemark, Notodden. Saker som er spesielt viktige å følge og påvirke framover er: samhandlingsreformen, fortsette kampen om likelønn, inspirere til lokalt engasjement blant medlemmer, saker til landsmøtet og sykepleierutdanningen. Synes det er viktig at fylkesstyret har representanter fra ulike deler av Telemark. Ønsker å kunne være med videre for å kunne påvirke og bidra i viktige saker som gjelder for oss sykepleiere. 20

21 Ann-Iserid Vik-Johansen Nestleder Fylkesstyre Sykehuset Telemark HF Foretakstillitsvalgt Nestleder i fylkesstyret Fylkesstyremedlem Telemark og Sør-Trøndelag Foretakstillitsvalgt / Hovedtillitsvalgt Klinikktillitsvalg Medlem i sentral nominasjonskomité Studentrepresentant HiST Sykepleierutdanning, 2001 Klinisk stige trinn 2, 2006 Fagutvikling i klinisk praksis, 2007 Veiledning, 2008 NSFs arbeidslivsstudiet, 2007 Ann-Iserid Vik-Johansen St.Olav: Lungeavd. og ortopedisk avd., 3år Trondheim kommune: vakter i hjemmesykepleien STHF: Ortopedisk avdeling, 2 år Hovedtillitsvalgt/Foretakstillitsvalgt fra 2004 dd Andre relevante opplysninger: Spiller i NSF trommetropp Jeg er opptatt av god personalbehandling, og at man må bli flinkere til å se på livsfasepolitikkforskjellige behov til forskjellig tid. Veldig opptatt av retten til heltid og har i det siste sett at det faktisk nytter å påvirke arbeidsgiver på dette området. Bemanning, omstilling og fokuset på økonomi har stor betydning for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og der må vi i NSF jobbe mer imot arbeidsgiver, det brenner jeg skikkelig for! Jeg er en engasjert person med stor arbeidskapasitet, som liker å påvirke der jeg har mulighet. Synes det er viktig at det i fylkesstyret sitter representanter fra spesialisthelsetjenesten. Vi er nå et veldig stort HTV-område og representerer ca medlemmer. 21

22 Nanfrid Aasmoe Porsgrunn kommune Virksomhetsleder Hjemmetjenesten vest : Vara i forbundsstyret NSF : HTV Porsgrunn kommune Sykepleierutdanning 1994 Nanfrid Aasmoe Aker sykehus: Medisinsk rehab./geri. avd., 1år Oslo kommune: Sykepleier ved Casinetto alders- og sykehjem, 1år Konstituert virksomhetsleder Legetjenester, 1år Kragerø vgs: Lærer, ½ år Høgskolen i Telemark: Veileder/sensor, 2år Helsesøster på skole, 1år Spesialsykepleier Porsgrunn legevakt, 12 år Aktivitetsutvikler i virksomheten psykisk helse og rusomsorg, 2år Porsgrunn kommune: Virksomhetsleder fra 2009 dd Andre relevante opplysninger: Verv: : Bystyremedlem : Formannskapsmedlem : Valgstyret Porsgrunn kommune : Sekretær i Porsgrunn Arbeiderparti : Fellesrådet for menighetene i Porsgrunn, styremedlem. (Politisk verv) : Grenlandstinget Vekst i Grenland. (Politisk verv) : Nestleder Norsk Legevaktforum. Ønsker å være med på å videreutvikle velferdsstaten. Ønsker å være en del av endringene som skjer i forhold til samhandlingsreformen. Sykepleierrollen er svært viktig ift begge punkter. Har selv særlig fokus på kommunehelsetjenesten siden jeg kjenner den best. 22

23 Kurs og møter vinter 2011 Fylkesmøte 2011 Sted: Bø hotell Tid: 23. mars 2011 kl Målgruppe: Medlemmer og valgte delegater Dessverre har forbundsledelsen berammet forbundsstyremøte denne datoen, noe som medfører at vi ikke får Lisbeth Normann som hovedtaler. Tema for dagen og program vil bli annonsert på internett og via tillitsvalgte. Husk Fagkafé i Grenland Hver første torsdag i måneden arrangerer vi fagkafé kl Stedet er toppetasjen på NSF lokaler i Lundegatea 4c, Skien Vi du få E-post om fagkafé og andre kurs? Ta kontakt med Flerkulturelt Forum for Sykepleie og STHF arranger kurs: Tema: Utfordringer i et flerkulturelt helsevesen Dato: 24. Mars Sted: Sykehuset Telemark, Skien 23

24 Returadresse: NSF Telemark Lundegt 4c 3724 Skien Hovedtillitsvalgte i Telemark HTV-OMRÅDE NAVN TLF.ARB. MOBILTLF. E-post: STHF Skien Ann Iserid Vik-Johansen STHF Skien Kjersti Kleiv STHF Rjukan Arild Standal Betanien Hospital Henv.fylkeskontoret Porsgrunn Siri Sørli Skien Lillian Elise Liane Notodden Willeke van Woerkom Siljan Kari O. Sæthre Bamble Solveig Nilsen Kragerø Gry Anette Hafredal Drangedal Synnøve Kveven Bø Frøydis Haukeland Sauherad Håvard H. Erikstein Nome Liv Marit S. Berget Tinn Beate Lie Hjartdal Gunn R. Paulsen Seljord Gunn Berit Listaul Kviteseid Åse Vestgaarden Nissedal Anne Karin Grimstveit Fyresdal Inger Lise Lund Tokke Mona Heimdal Vinje Hilde E. Storli HiT Solvor Brungot Borgestadklinikken Nina Auran Fylkeskommunen Kjersti Bjurstrøm Stat Audhild Arnesen AiR Liv Oddny Nystog Privat (kontakt) Ellen R. Waag NSF Student Robbie Tempesta Savner du informasjon fra NSF? Hva vil du lese eller vite mer om? Ta kontakt med tillitsvalgte eller fylkeskontoret. NSF trenger aktive medlemmer. 24

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK NSF TELEMARK Hovedtillitsvalgte og medlemmer Lundegt. 4c 3724 SKIEN Tlf.: 35 53 27 70 Faks: 35 53 27 71 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 NSF Rogalands fylkesmøte 23. og 24. februar 2011: Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 Kandidat til

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater

Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater Fylkesleder: Navn Alder Stilling Arb.sted Kandidat til: Holmgren, Elin Mølmann 38 år Sykepleier Hammerfest kommune Fylkesleder Tidligere og - Plasstillitsvalgt

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Bamble Tjenestekontor 35 96 51 44 Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom kontortid) Stathelle sone 35 96 55 80 913 Herre sone 35 96 56 30 65 098 (Utenom kontortid) 913 65 090 (Utenom kontortid)

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Heltidskultur i kommunene

Heltidskultur i kommunene Læringsnettverket NyttBlikk 2018-2020 Heltidskultur i kommunene Informasjonsbrev til påmeldte kommuner INFORMASJON TIL PÅMELDTE KOMMUNER: Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Nominasjonskomiteens innstilling til FTV/HTV-valg 2017

Nominasjonskomiteens innstilling til FTV/HTV-valg 2017 Nominasjonskomiteens innstilling til FTV/HTV-valg 2017 Det skal velges representanter til følgende verv: Foretakstillitsvalgt (1 x 100 % stilling): Foretakstillitsvalgt (FTV) representerer medlemmene i

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: 35 53 27 70 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08.

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéen har bestått av: Gerd Andersen, Einar Kristian Lunde, Lilian Pettersen, Britt Belsby, Siri Beate Ødegård og

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune.

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. Hvem svarer? Alle operative sykepleiere i dag/aften turnus, evt. dagtid, og som har fast ansettelse eller engasjement / vikariat

Detaljer

«Mitt bidrag som ortopedisk sykepleier til bedre folkehelse»

«Mitt bidrag som ortopedisk sykepleier til bedre folkehelse» Folkehelse i all sykepleie: «Mitt bidrag som ortopedisk sykepleier til bedre folkehelse» Louise M. Erichsen Sykepleier / styremedlem NFSO Bjørn Lydersen Seniorrådgiver NSF Trondheim, 20.april 2016 1 Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Villighetserklæring/personlige data. Lt.7. :49* f SC%) 41j. NSF Hordaland VALG 201Ç

Villighetserklæring/personlige data. Lt.7. :49* f SC%) 41j. NSF Hordaland VALG 201Ç NSF Hordaland VALG 201Ç Villighetserklæring/personlige data Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som fylkesleder, nestleder, styremedlem/varamedlem av fylkesstyret i Hordaland for perioden 2015 2019, og/eller

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF Kunnskap for ledelse Bruker vi for mye på helse? Utredningen viser at Bevilgningene har ikke vært spesielt høye Investeringer i helsesektoren

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk FAGERNESSEMINAR SEMINAR FOR LEDERE 23.-25. januar 2013 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk Kort presentasjon av seminarets forelesere Lisa Wade, arbeider som fasilitator,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer en fredlig jul og alt godt for 2010 1 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 Sykepleierprisene...

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Side 1 av 5. Telemark. Bamble kommune Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut www.mestringskurs.

Side 1 av 5. Telemark. Bamble kommune Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut www.mestringskurs. Telemark Bamble kommune Tone Baasland Bamble kommune Avd Kirkeveien 12 3970 Langesund Mob 903 67 007 tone.baasland@bamble.kommune.no Bø kommune Lisbeth Welta Studentsamskipnaden i Telemark Høgskolen i

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

KOMPETANSEBROEN. Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet

KOMPETANSEBROEN. Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet Prosjekt kompetansebroen En generell presentasjon av prosjektet KOMPETANSEBROEN Kompetansedeling mellom kommuner/- bydeler, Akershus universitetssykehus og utdanningsinstitusjoner Prosjektleder Hanne-Merethe

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD Bø Hotel, 7. desember 2017 1 Fylkesmannens oppgaver i 2018 - helse og omsorg Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Rogaland. SAK la: Oppnevning av ordstyrer. Solfrid Halsne. FORSLAG TIL VEDTAK:

Norsk Sykepleierforbund Rogaland. SAK la: Oppnevning av ordstyrer. Solfrid Halsne. FORSLAG TIL VEDTAK: Norsk Sykepleierforbund Rogaland Fvlkesmote 4.oq 5.mars 2015 SAK la: Oppnevning av ordstyrer. Som ordstyrer under fylkesmøtet oppnevnes Solfrid Halsne. Arild Berland, rådgiver NSF Rogaland tiltrer sekretariatet

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Tilføyelse av sak 13 C, valg av varamedlemmer til nominasjonskomiteen. Tilføyelse av sak 14, resolusjon.

Tilføyelse av sak 13 C, valg av varamedlemmer til nominasjonskomiteen. Tilføyelse av sak 14, resolusjon. PROTOKOLL FYLKESMØTE 29. OG 3. MARS 211 RADISSON BLU HOTEL I BODØ NSF NORDLAND Sjøgata 27 86 BODØ Tlf.: 75 58 51 Faks: 75 58 51 1 E-post: nordland sykepleierforbundet.no Bankgiro: 824 1 991 Fakturaadresse:

Detaljer

IXJ FYLKESLEDER MEDLEM/VARAMEDLEM I FYLESSTYRET

IXJ FYLKESLEDER MEDLEM/VARAMEDLEM I FYLESSTYRET Laila Wilhelmsen Bodø Fylkesleder Nordland 46 år IXJ FYLKESLEDER MEDLEM/VARAMEDLEM I FYLESSTYRET NESTLEDER DELEGAT/VARADELEGAT TIL LANDSMØTET Leder av studentrådet ved sykepleierskolen i Bodø 1988-199.

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegaten 4c, 3724 Skien Tlf:

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 8

Sak til Landsmøtet Nr: 8 Sak 8 Sak til Landsmøtet Nr: 8 Dato: 25.05.2011 Saksbehandler: Per Godtland Kristensen Dokumentnr DM: Landsmøteperiodens lengde 1. Bakgrunn for saken Da fristen for å fremme saker til årets landsmøte utløp,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00033-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01316-12 Tilbud om

Detaljer

Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Akuttkjedeprosjektet i Telemark Akuttkjedeprosjektet i Telemark P R E S E N T A S J O N H Ø S T M Ø T E 2 0. O K T O B E R 2 0 1 6 K I N E J O R D B A K K E P R O S J E K T L E D E R S T H F K O M M U N E L E G E S E L J O R D Den akuttmedisinske

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune

Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune Erfaringer med avansert klinisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Eva Nyhus, fagkonsulent USHT-Vestfold Sandefjord kommune 13 05 2016 13.05.2016 Eva Nyhus 1 Prosjekt PraksisVel: Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

gi.a N g 0 0) fl fl. o w ti w fl15 Cc t1 51 * 21 c 0. 5, I -i 5.-?: 2 u m t-?y Dc r.r. 1 Vi-i .i I n!. L-i

gi.a N g 0 0) fl fl. o w ti w fl15 Cc t1 51 * 21 c 0. 5, I -i 5.-?: 2 u m t-?y Dc r.r. 1 Vi-i .i I n!. L-i I n!. L-i t-?y D 00 o at o w 4) = 0 v 0 z gi.a 21 m C t1 ti w 0 0. D; 51 * la 5) m i 0 5) -3 t5 0. 5, 5, E 5, 0 4 15.0 0 N g 0 0).._ 1 Vi-i r.r. u m 5.-?: 2 I -i.i I Forslag på kandidat II vaig av (kandidaten

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk inviterer til SEMINAR FOR LEDERE 23.-25. januar 2013 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk Kort presentasjon av seminarets forelesere Lisa Wade, arbeider som fasilitator,

Detaljer

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Torsdag 30. Mars 2017 Fylkesleder Mette Mikkelsen Norsk Sykepleierforbund Det store heltidsvalget 2013 og 2015 Det store heltidsvalget 2017 En heltidskultur

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer