på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang"

Transkript

1 på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer en fredlig jul og alt godt for

2 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 Sykepleierprisene... 4 Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen... 4 Lederkonferanse på Farris Bad i Larvik... 5 Fagkafé om faglig (u-) forsvarlighet... 6 Etisk refleksjon e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen... 9 NSF Student NSF Senior - hyggelig førjulsmøte Årsplan første halvår NSF Telemark Kurs og møter vinter Hovedtillitsvalgte i Telemark Medlemsbladet på pulsen utgis av NSF Telemark. Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: Sendes til alle medlemmer, stortingspolitikere, ordførere og rådmenn. Opplag: 3100 Neste nummer: Kommer i februar 2010 Frist for innsendelse av materiell: 15.jan. Redaksjon: Elin Nerdahl og Sigrid Skarholt E- post: Forsidebildet: Iskald vintersol i Silkedalen, Rauland Foto: Sigrid Skarholt Fylkesstyret NSF Telemark perioden april Fylkesleder: Sigrunn Øygarden Gundersen Nestleder: Ann Iserid Vik-Johansen, STHF Styremedlemmer: Anita Bakås, Notodden Anne Karin Grimstveit, Nissedal Anne Lise Svanlund, Hjartdal Ulla Esborg, Skien Lise Gram Dokka, Skien Studentrepresentant: Inger Nilsen, HiT 1.vara: Marianne Aamand, STHF Lokal faggruppeleder: Lillian O. Opedal, Sauherad kommune 2

3 Vi leser at amerikanske sykepleiere har gjennomgående høg bevissthet rundt sine faglige mål. De er ambisiøse og sykehusene/ institusjoner konkurrerer om å være attraktive. Å bli kategorisert som et Magnet 1 sykehus har høg status. Det er en institusjon der sykepleierkompetansen er høg og pasientindikatorer viser at pasienten har mindre komplikasjoner og lavere dødelighet. Magnet filosofien er noe av grunnlaget i studien vi nettopp har gjennomført ved STHF. En studie, (spørreskjema, jf. forrige På Pulsen ), med fokus på bemanning og pasientsikkerhet. Forskningen vil kunne gi oss viktige argumenter å bruke både overfor ledelser og politikere for å sikre sykepleierkompetanse, også i framtidens kommunehelsetjeneste. Hvordan kan vi se mulighetene i våre utfordringer? Det å arbeide med pasienter og pårørende er å by på seg selv, hverdagene er tøffe. Dere gir veldig mye av dere selv for å gjøre situasjonen så god som mulig for pasienter og pårørende. Det stilles krav til oss om å være faglig oppdaterte, kvalitetsbevisste og følge med i faglig og arbeidslivsmessige (lover og avtaleverk), utvikling som skjer. Pasientene er mer krevende, søker egen kunnskap og forståelse, og vil ha det beste. Vi står oftere i etiske dilemmaer, og vi vil ha økt behov for god kollega støtte og veiledning. Vi trenger møtesteder og arenaer for refleksjon. Vår sykepleierautorisasjon krever både at vi skal være samfunns- og fagbevisste. Interessepolitisk vet vi at omstillinger og endringer krever stor grad av fleksibilitet av sykepleierne. Hvor går smertegrensen og hvordan takler vi disse kravene på best mulig måte? Jeg tror at det blir enda viktigere å stå sammen, bruke fellesskapet, være konstruktive i ros og kritikk mot Fylkesleder har ordet hverandre. Slik opprettholder vi vår faglige kompetanse og autoritet. Vi er nå inne i adventstiden. Advent er tiden for lengsler og forventninger. Ordet stammer fra latinsk: komme - Julen kommer og framtiden kommer. Vi skal vende blikket framover. Den historiske og kirkelige tradisjonen er at en så framover mot en sterk leder som skulle få israelerne ut av slaveriet med Egypt. Overført til vår samfunnssituasjon og helsevesenet trenger vi sterke ledere som leder ut fra helsetjenestens behov og faglighet og ikke personer som er sultne på personlig makt. NSF Telemark vil derfor i det nye året jobbe med revitalisering av faggruppe for sykepleieledere i Telemark. Nettopp for at sykepleietjenesten skal arbeide for å bli ledet av faglige bevisste ledere. Helsevesen sliter med rekruttering. Hver tiende sykepleier, det vil si sykepleiere, vil forlate yrket. Morgendagens helsevesen trenger enda flere kvalifiserte ansatte. Skal myndighetene lykkes i å rekruttere de best egnede ungdommene til sykepleieryrket, må det være attraktivt å jobbe som sykepleier. Mitt advents- og nyttårs ønske er at vi har positive forventninger og beholder evnen til å glede oss over fremtiden! God jul! 1 Sigrunn Øygarden Gundersen 3

4 Av Sigrid Skarholt Hvem fortjener å bli hedret som årets sykepleierleder og årets sykepleier i Telemark? Nå har du sjansen til å nominere kollegaer som fortjener en pris for sin innsats. Kriteriene for tildeling er i skrivende stund ikke ferdigbehandlet i fylkesstyret. Av den grunn blir ikke kriteriene offentliggjort før i januar. De vil Sykepleierprisene bli å finne på NSF Telemark sin hjemmeside og i neste på pulsen Du kan også få kriteriene tilsendt ved å henvende deg til fylkeskontoret på tlf / Frist for nominasjon er: 31/ Av Sigrid Skarholt Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen Fikk du med deg Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen? De er begge resultater av at NSF Telemark ønsker å være mer synlig. Det handler om å rekruttere og beholde medlemmer og å vise folk hvor sykepleiere arbeider og hva de gjør. viktigste yrke. Det gir seg utslag i positive møter med Telemarksbefolkningen. Epleaksjonen Senere på høsten arrangerte vi mange steder i fylket epleaksjon det vil si at hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte arrangerte lunsjmøter og spanderte epler på medlemmene. Eple ble valgt fordi Telemark står for 25% av all epleproduksjon i Norge. Dessuten er epler både næringsrike, sunne og vakre. Så vi fant ut at det kunne være noe å profilere NSF med. Sykepleie ut til folket 22. august inntok vi kjøpesenteret Herkules. Sykepleiere fra flere faggrupper og fra fylkesstyret stod på stand denne dagen. De som stilte opp ga positiv tilbakemelding. Dette var moro! Dagen var preget av hyggelige møter og mye positiv respons fra folk. Ifølge en meningsmåling gjort på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i år, mener 82% av Norges befolkning av sykepleiere har Norges Tanken bak er både å beholde og rekruttere medlemmer. Ved blant annet å være mer synlig på arbeidsstedene og å være i dialog med medlemmene. Også neste år tenker vi å arrangere sykepleie ut til folket og epleaksjon. Har du lyst til å bli med å bidra, ta kontakt med fylkeskontoret. 4

5 Lederkonferanse på Farris Bad i Larvik Av Lisbeth Rudlang, fylkeleder NSF Vestfold 20. oktober arrangerte NSF Telemark og Vestfold og lokal faggruppe for ledere i Vestfold lederkonferanse på Farris Bad. Etter at fylkeslederne hadde ønsket velkommen, ble ordet gitt til Anita Skau Christophersen. Hun er leder av den nyetablerte faggruppen for ledere i Vestfold. Gruppen er godt i gang, har etablert et styre og ønsker seg flere medlemmer. Anita selv deltok på NSFs nasjonale lederkonferanse i Tromsø i november og fikk ytterligere inspirasjon der. Hun oppfordret også lederne fra Telemark til møte NSF Telemarks initiativ, og etablere et interimstyre i løpet av konferansen. Det ble gjort, etter at flere ledere hadde meldt sin interesse! Interimstyre i Telemark NSF landsgruppe av sykepleieledere ble etablert 7. desember. Er du interessert i faggruppen? Kontakt fylkeskontoret på tlf Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer Reformen fremholder utfordringer NSF ser; det bør fremover legges vekt på å tydeliggjøre hva som er innholdet i sykepleiefunksjonen og hvordan dette integreres i den helhetlige helse- og omsorgstjenesten. En annen utfordring vil være at det må utdannes riktig omfang av ulike typer helsepersonell og at utdanningen og kompetanse som er tilpasset helse- og omsorgstjenestens krav. Det er derfor hevet over enhver tvil at sykepleiere fortsatt vil være nøkkelpersoner i det norske helsevesenet. NSFs oppfatning av bemanning og kompetanse tar utgangspunkt i at pasientens behov er utgangspunktet for all behandling og kjernen i all pleie. New Public Management introduserer målsettinger og resultatkrav som bærer sterkt preg av økonomiske motiver og har det å holde budsjett utløser mer anerkjennelse enn å sørge for en faglig forsvarlig tjeneste. De i overkant av 60 påmeldte ble så tatt med over i hovedforedraget ved Inger Margrethe Holter: Faglig ledelse, hva er det? Hvordan lykkes med faglig ledelse? Hun tok utgangspunkt i sykepleielederen som trekkes i alle retninger for å oppfylle krav til pasientsikkerhet og kompetanse i helsetjenesten. Samhandlingsreformen, st.m. 47, fremhever 5 hovedgrep: Klarere pasientrolle Ny fremtidig kommunerolle Etablering av økonomiske insentiver Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bruke sin spesialiserte kompetanse Foredragsholder var Inger Margrethe Holter, prosjekt-koordinator i NSF, som innehar ikke mindre enn en doktorgrad i sykepleie. Inger Margrethe trakk opp erfaringer med sykepleieforskning fra andre land, med fokus på Linda Aikens resultater. At 5

6 sykepleier gjør en forskjell er hevet over enhver tvil gjennom Aikens forskning. Dette forskningsarbeidet skal nå videreføres i Europa, Norge er med, blant de 36 deltakende helseforetak er SiV og STHF. I studien, som nå er i gang, rettes oppmerksomhet mot: Kvalitet på sykepleie og pasientsikkerhet Produktivitet og stabilitet i sykepleiestaben Stimulerer til interesse blant sine ansatte til å se sitt arbeid med nye øyne Utvikler sine ansatte til et høyere nivå av dyktighet og potensial Motivere de ansatte til å gjøre mer enn det de i utgangspunktet hadde til hensikt eller trodde de kunne gjøre Utvikle en nærhet til organisasjonens overordnede mål Ledere og sykepleiere viser stor entusiasme over å få være med i egen forskning på denne måten, og ser frem til analysen og resultatene. Inger Margrethe ønsker å fokusere på sykepleiernes rolle ved å trekke frem Virginia Hendersons beskrivelse av sykepleiernes særegne funksjon og de 14 grunnleggende behov. Hun viser også til sykepleier og Ph.D Karen Drenkard, som beskriver at tiden er inne for revaluering av hvordan vi leverer helsetjenester. Hun sier at det kreves et fundamentalt skifte i strategier for å nå et nytt nivå av bærekraftig helsevesen. Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Hovedforeleser Inger Margrethe Holter, her sammen med fylkeslederne Sigrunn Ø. Gundersen (t.v.) og Lisbeth Rudlang (t.h.) Inger Margrethe evner å skape entusiasme, men også å få frem ulike synspunkter og uenigheter. Det skapte stort engasjement blant lederne i forsamlingen, som ga uttrykk for at de imøteser ny lederkonferanse i Larvik neste høst. Med dette ble det, for foredragsholder, en naturlig overgang til Magnet tenkningen NSF nå ser som et svært godt verktøy for å oppnå gode pasientresultater i et bærekraftig helsevesen. Det være seg i sykehus og sykehjem. Et av hovedbegrepene i Magnet tenkningen er forvandlende lederskap. Et slikt lederskap ser man når lederen: Av Sigrid Skarholt Fagkafé om faglig (u-) forsvarlighet Over tjue sykepleiere var tilstede på NSF fagkafé i Skien torsdag 3.desember. Vi tok opp temaet omkring faglighet, forsvarlighet, uforsvarlighet og avvik. Gjest var seniorrådgiver Audhild Arnesen fra Fylkemannens kontor. Audhild har bred erfaring med tilsyn i Telemark. Fylkesleder Sigrunn Øygarden Gundersen åpnet møtet. 6

7 Hun fremstilte synonymer for begrepet uforsvarlig og viste mangfoldet i forståelsen av begrepet som fremkommer i synonymordboken: Uforsvarlig kan forstås som angripelig, uansvarlig, diskutabel, usikker, risikabel, utrygg, usikker m.m. Begrepene kan i ulik grad representere konsekvenser for kvaliteten på sykepleieutøvelsen. Diskusjonen kom i gang etter at en sykepleier innledet med en kasuistikk. Her hørte vi om en pasientsituasjon der mange uheldige og ufaglige hendelser til sammen hadde store og alvorlige konsekvenser for pasienten. Flere forhold var klandreverdig. Observasjoner var ikke utført og dokumentert. Pasienten ble påført skade i forbindelse med fall. Det var også manglende oppfølging og dokumentasjon av bl.a. ernæring og medisinering. Avvik og fallskjema var ikke fulgt opp. Etter kasuistikken var det diskusjon i grupper. Hva var uforsvarlig i hendelsene vi hadde hørt om? Deretter var det diskusjon, ytringer og beskrivelser om opplevd hverdag med knappe ressurser og beinharde prioriteringer. Det ble tydelig at tilsyn fra Fylkeslegen ikke alltid avdekker den hverdag som sykepleierne opplever at de står i. Og det uttrykkes frustrasjon over mangel på normering eller standard. Hva skal vi gå ut i fra når vi skal vurdere forsvarlighet? Pasientsituasjonene vi står i er alle unike. Gruppen eldre og/eller syke er ikke en homogen gruppe. Derfor er det ekstra utfordrende - og viktig - å si noe om behovet for sykepleie eller praktisk bistand. Det er behov for å tydeliggjøre hvilke pasienter sykepleierne har ansvar for og hva de trenger av kompetanse. I NSF pågår arbeid med KOMPASS som blant annet inneholder redskap for å kategorisere og kalkulere riktig bemanning i forhold til pasientenes behov. Pasientene kategoriseres inn i ulike grupper, f.eks uavklart, ustabil situasjon / teknisk behandlingskrevende situasjon / stabil avklart situasjon. Hva er systemansvar hva er individuelt ansvar? Hvem har ansvaret? Audhild Arnesen ba oss diskutere ut fra to perspektiv: Hva er sykepleier/ helsepersonellets individuelle ansvar ( 4 i helsepersonelloven) Hva er arbeidsgiver/systemansvar ( 16 og 17 i helsepersonelloven) Korrekt registrering av behov i IPLOS viser hvilke oppgaver hjemmetjenesten skal ivareta. IPLOS - registrering er registrering som er med på å dokumentere pasientenes behov. Derfor er det viktig at IPLOS blir oppgradert etter som pasientens situasjon endres. 7

8 Normer etterlyses. Det er klare normer for antall voksne pr barn i barnehagen og i skolen. Det er også klare regler for luftetider i friluft dersom man sitter i fengsel eller en ku i et EUtilpasset landbruk. Trenger vi normeringer i forhold til sykepleietjenester også? Hvem er på vakt?. I sommer gjorde NSF Telemark registreringer på flere arbeidsplasser. Det ble sett på hvem som er på vakt ifølge turnusplanen og hvem som reelt var tilstede. Det ble også registrert hvorfor det evt. er annet helsepersonell tilstede enn det som står på turnusplanen. Registreringen foregikk over to uker. Mange steder var resultatene oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Det viser blant annet utstrakt bruk av bakvakter. Mange vakter er også uten tilgjengelig sykepleiekompetanse og stillinger er ubesatt. En slik registrering gir et helt annet bilde enn det fylkeslegen ser ved sitt tilsyn. Hva med å bruke redskapet for å kartlegge situasjonen på de ulike arbeidsplassene? Denne type registrering vil også være nyttig i forhold til politisk argumentasjon. Avvik. Avviksrapportering ble også diskutert. Avvik er det redskapet vi har for å gi beskjed om tjenestene er slik våre oppdragsgivere, (politikere og kommune/sykehuseier), mener at de skal være. Lovgrunnlaget for tjenestene er operasjonalisert i kvalitetsforskriften Den bør brukes av alle som en rettesnor i forhold til innhold i tjenestene. Dessverre er det katastrofal underrapportering når det gjelder avvik. Manglende rapportering resulterer i at vanskelige arbeidsforhold og kvalitetsbrist ikke blir tydeliggjort. Hvorfor er det slik? Det er nok mange grunner til at avvik ikke brukes for det det er verdt. Holdninger blant ansatte om at avvik er noe negativt, eller blant ledere om at avvik vil gjenspeile dårlig ledelse ble fremstilt som antatte årsaker. Enkelte arbeidssteder har ledelsen stort fokus på avvik. Noen har laget enkle systemer for avviksregistrering. Dette bør vel være et overordnet ansvar slik at arbeidssteder registrerer likt? I tillegg foreligger en avmaktsfølelse hos enkelte som gir store negative ringvirkninger. Når misforhold mellom virkelighet og realitet blir for stor og det knapt er tid og rom for å ta det opp, ja da kan det bli best å distansere seg. Men da vil jo det ikke skje noe annet enn at medarbeidere blir utslitt, sykemeldt og søker seg vekk fra yrket. Har vi råd til det? Hvilken kultur finnes på din arbeidsplass? Men kan det også være slik at kulturen på arbeidsplassen ikke tillater høy standard, og sykepleierne mister/gir fra seg sin faglige autoritet? Ansatte som har oppmerksomheten rettet mot annet enn den oppgaven de er satt til å gjøre? Undertegnede har opplevd arbeidsplasser der pauser og fokus på private forhold tar overhånd. Her er synlig, faglig ledelse påkrevd. Oppfordringen fra NSF er å arrangere personalmøter, hvor det fokuseres på system- og individansvar vedr. avviksregistrering. Diskutere holdninger og kultur for registrering, og enes om å stå sammen om å registrere avvik. Hvis alle registrerte avvik innen et område i f.eks en 8

9 eller to uker, da ville urimelige forholdene kunne synliggjøres. Ledernes forpliktelse blir å følge opp registreringen og bruke det som grunnlag for fag- og personalutvikling. To på fagfafé 3/12-09: Om faglig (u-)forsvarlighet og avvik På pulsen spør: Hvilke tanker har du etter å ha deltatt på kveldens fagkafé? Vi har en kjempejobb å gjøre i forhold til kompetanseheving og for å få arbeidsforhold som gir oss rammer til å jobbe forsvarlig. Bruk av avviksregistreing er viktig og helt nødvendig som et redskap for å få ressurser til å få utført arbeidet. Anne Bruseland Skien kommune Klosterskogen korttidsavdeling Heidi Godal Skien kommune Bakkane lindrende enhet Etisk refleksjon e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen Kilde: KS Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har laget e- læringsprogrammet Etisk refleksjon som nå gjøres tilgjengelig for alle. Programmet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å heve den etiske kompetansen i kommunene. Økt bevissthet og stimulering til refleksjon. Hverdagen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen består av en rekke utfordringer som krever godt etisk skjønn. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon tar opp noen etiske utfordringer og dilemma, og programmets mål er å øke bevisstheten rundt etiske utfordringer og å stimulere til etisk refleksjon. 9

10 Identifisere etiske utfordringer og dilemma Det anbefales å se programmet i grupper, da etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. Målet med refleksjonene er å bli mer bevisst egne holdninger, verdier og tanker, bli bevisst organisasjonskulturen på arbeidsplassen, samt lære seg å identifisere de etiske utfordringene og dilemmaene man møter i egen arbeidshverdag. Dette vil være med på å heve den etiske kompetansen og kan gjøre det lettere å håndtere vanskelige og utfordrende situasjoner. Om programmet Det er laget en veileder til programmet. Veilederen beskriver hvordan programmet er ment anvendt og har nyttige linker til annen aktuell informasjon som kan brukes i refleksjonsarbeidet. Programmet finnes også på DVD som alle deltakerkommunene i prosjektet vil motta gratis. Det anbefales å vise programmet fra DVD da det sikrer en jevnere visning av programmet. DVD en kan også bestilles av andre (som ikke er deltakere i prosjektet) for kr. 100,- pr. stk. Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester av Tom Eide og Einar Aadland anbefales også brukt sammen med e-læringsprogrammet. Programmet er et av flere verktøy som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon er finansiert av Helse-og omsorgsdepartementet. SENTRALE LENKER OG DOKUMENTER E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon" Veileder til programmet "Etisk refleksjon" Bestilling av DVD "Etisk refleksjon" Informasjon om prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving" Informasjon om Etikkhåndboka Etisk refleksjon - tips om verktøy og metoder Se også Av Inger Nilsen, tillitsvalgt NSF Student NSF Student sykepleiere, og hvordan de best kan utnytte studietiden for å nå disse målene. Inger Nilsen, tillitsvalgt for NSF student Søkelys på kvalitet i praksisstudier NSF student jobber for at det skal være faglig gode praksisstudier. Studentstyret ønsker å bidra til at flest mulig studenter får informasjon om sine rettigheter i praksis. I tillegg skal studentene kjenne til hva som forventes av dem når de er ferdige Kvalitetsmangler og regelbrudd i praksisstudier er dessverre ikke noen ny sak for NSF student. Det er viktig at vi har et godt læringsmiljø ute i praksisfeltet slik at studentene får et godt læringsutbytte. Les heftet PRAKSISSTUDIER I SYKEPLEIERUTDANNINGEN en veileder fra NSF Student. Her får du oversikt over rettigheter du har som student i praksis. Her kan du også lese om hvilke forpliktelser og krav som stilles til deg som student. Ved vanskelige situasjoner i praksis bør du som student ta det opp på et tidlig tidspunkt med kontaktsykepleier og lærer. 10

11 Praktiske prosedyrer i sykepleien (PPS) Morgendagens sykepleiere har tilegnet seg god og grundig kompetanse i bruk av IKT og praktiske prosedyrer i sykepleien. Vi som har vært ute i praksisfeltet har erfart at PPS bre brukes i liten grad. Studentene kjenner PPS godt be dem demonstrere PPS på vaktrommet Studentene har en unik kompetanse i bruken av PPS, og det er viktig at det enkelte praksissted bruker studentene til å profilere og benytte PPS som et verktøy for å sikre riktig og god kvalitet på praktiske prosedyrer i forhold til å opprettholde riktig pasientbehandling. Studentene er en ressurs og kan bidra med mye ny kunnskap innenfor PPS. Vi som studenter ønsker vi å gå foran innenfor et viktig område og vise og ta ansvar. Vi er motiverte, engasjerte og reflekterte sykepleiestudenter som gjerne vil bidra og samarbeide om bruken av PPS for å sikre dokumentert og faglig forsvarlig sykepleie Inger Nilsen kan kontaktes på tlf: / e-post: Av Sigrid Skarholt NSF Senior - hyggelig førjulsmøte Onsdag 2.desember var ca 30 NSF senior medlemmer samlet til hyggelig lag. Stedet var kantina i TA-bygget, og på menyen sto koldtbord med mange lekre smaker. Men det var ikke bare appetitten som ble tilfredsstilt denne kvelden. Faglig oppdatering og hyggelige kollegamøte var det også. Tema for faglige innlegg var helsetjenester i framtiden. Fylkesleder Sigrunn Øygarden Gundersen ga en innføring i Samhandlingssreformen (St.mld ) I løpet av de siste årene har kostnadene til bruk av helsetjenester økt enormt. Den største økningen har vært innen spesialisthelsetjenesten. Dette er en utvikling som må snues, og helsepolitisk skal det nå satses langt mer på kommunehelsetjenesten. I tillegg vil forebyggende og helsefremmende arbeid vektlegges. Endringene er nødvendig hvis vi skal klare å håndtere framtidens helseutfordringer. Samtidig som at antall eldre vil øke i årene som kommer, vil antall yrkesaktive pr. pensjonist gå ned. Da blir det viktig å finne kostnadseffektive og forsvarlige løsninger. Allerede nå ser vi en endring i hvordan sykehus brukes. Behandlings og utredningsopphold som tidligere medførte flere dagers innleggelse utføres nå på kort tid. En stor del av behandling og oppfølging skjer i kommunene. Eksempler er dialyse- og respiratorbehandling, avansert smerte-behandling og ernæringsterapi. NSF arbeider for å styrke sykepleietjenestens rolle, og for å tydeliggjøre at sykepleie-kompetanse er nødvendig for faglig forsvarlig tilbud. Kveldens andre foredragsholder var enhetsleder Hilde Kise fra Bestillerkontoret i Skien kommune. Hun fortalte om utredning av forsterket sykehjem, et prosjektarbeid som er et samarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommune. Kise er med i en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal levere en rapport innen midten av mars neste år. Forsterket sykehjem er etablert flere steder i landet. Erfaringer 11

12 hentes derfra for å finne en god organisering. Forsterket sykehjem skal gi et korttidstilbud til pasienter som har sammensatte behov. Det kan f.eks være geriatriske pasienter med behov for tilrettelegging og pasienter med behov for lindrende behandling. Eva Nilsen slutter etter mangeårig engasjement Ragnhild Dahlgren går inn som medlem av arbeidsutvalget for NSF seniorer God stemning rundt bordet Kvelden ble rundet av med en kort orientering om noen av sakene NSF arbeider med sentralt. Blant annet likelønn, heltid/deltid og utdanning er viktige saker i tillegg til sykepleierens framtidige rolle i heletjenesten. Det ble diskusjon, og vi kunne antakelig ha holdt det gående en god stund. Mange meninger og tanker finnes og det er viktig å diskutere sykepleie. Arbeidsutvalget består nå av følgende representanter: Ida Mørland, Grete Romsdalen, Anne Norli og Ragnhild Dahlgren. To arrangement i juni med blant annet utdeling av gullnåler og diplom for 30 års medlemskap i NSF og 6. desember. Det er fullt mulig å komme med innspill og ønsker i forhold til hvor og når vi skal arrangere møter. Er det for eksempel ønske om å arrangere møte i andre deler av Telemark? Det er også mulig å komme med ønsker i forhold til tema. Ta kontakt med en av arbeidsutvalgets medlemmer (Fylkeskontoret har tlf. nr) Endringer i arbeidsutvalget Etter mangeårig innsats, flere verv i bl.a i fylkesstyre og viktig engasjement for NSF har Eva Nilsen bestemt seg for å slutte som aktivt medlem i seniorenes arbeidsutvalg. NSF Telemark takker Eva for innsatsen. Deretter var det valg på en ny representant til arbeidsutvalget. Ragnhild Dahlgren fra Porsgrunn ble valgt ved akklamasjon. Hansker mistet. En av deltakerne på seniortreffet mistet sine nye skinnhansker. Hanskene, som var nye, er laget av sort, tynt skinn. Dersom du har fått med deg et par som ikke er dine kan de leveres til fylkeskontoret i Lundegata 4c. 12

13 Årsplan første halvår NSF Telemark Endringer i planen vil komme. Følg derfor med på oppslag og brev samt på nettsiden. Dato ikke bestemt for følgende arr: Fagdag for studenter, fagdag for lærere i videregående, konferanse om avvik, aksjon sykepleie ut til folket, turnuskurs. Forkortelser:TV = Tillitsvalgt, HTV = hovedtillitsvalgt, FTV = foretakstillitsvalgt, FS = fylkesstyre 2010 Hva skjer Målgruppe Januar Torsdag 7. Fagkafé (Skien) Medlemmer Februar Torsdag 4. Fylkesstyremøte FS Torsdag 4. Fagkafé Medlemmer Tirsdag 9. HTV konferanse FTV/HTV/TV i HSH Tirsdag 16.- onsdag 17. Fagdager for rådgiverne på FK Rådgiverne Mars Mandag 1.- tirsdag 2. Tillitsvalgtopplæring TV forhandlingsutvalg Spekter Torsdag 4.3 Fagkafé (Skien) Medlemmer Tirsdag 2.- fredag 5. Tillitsvalgtopplæring Modul 2-kurs Nye TV Stat/høgskole Onsdag 10.. torsdag 11. NSF Kompetanse Basisopplæring (Oslo) Onsdag 10. Fagdag - Forum for flerkulturell Medlemmer sykepleie Torsdag 11.- fredag 12. Tillitsvalgtopplæring Temakurs TV- HTV, TV HiT HTV høgskolen Tirsdag 16.- fredag 19. Tillitsvalgtopplæring TV uten forhandlingskurs Forhandlingskurs KS Sør- Øst Tirsdag 16.- fredag 19. Tillitsvalgtopplæring Forhandlingskurs TV uten forhandlingskurs Spekter Sør -Øst Tirsdag 16.- torsdag 18. Tillitsvalgtopplæring - Modul 1 Nye TV Fredag 19. Fylkesstyremøte m/ lokalt fagforum FS + ledere av lokale faggrupper Mandag 22.- tirsdag 23. Skrivekurs Rådgivere Onsdag 23.- torsdag 24. Tillitsvalgtopplæring forhandlingsutvalg Spekter TV, 2 fra FK April Torsdag 8. Fagkafé (Skien) Medlemmer Tirsdag 20.- fredag 23. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Nye TV Mai Torsdag 6. Fagkafé (Skien) Medlemmer Onsdag 12. Fagkurs Internasjonale TV / HTV/FS Medlemmer sykepleierdagen Tirsdag 18.-onsdag 19. Tillitsvalgtkonferanse / Fylkesstyremøte FTV, HTV, TV, lokale faggruppe ledere, FS Juni Torsdag 3. Fagkafé Medlemmer Mandag 14. Seniortreff m/ utdeling av hedersnål Medlemmer over 60 Onsdag 16. Fylkesstyremøte FS 13

14 Kurs og møter vinter 2010 Fagkafé i Grenland Hver første torsdag i måneden arrangerer vi fagkafé kl Stedet er toppetasjen på NSF lokaler i Lundegatea 4c, Skien 7. januar: samtykkekompetanse v/ sykehusprest Terje Talseth Gundersen Her får du inspirasjon, gode kollegamøter og faglig påfyll helt gratis! Følg med på oppslag/mail på arbeidsplassen og på internettsiden vår. Fagkafé I løpet av vinteren og våren vil det også bli arrangert fagkafé andre steder i fylket. Følg med på oppslag og på internettsiden Betanien Hospital og FSR inviterer til seminar Skien april 2010 Seminaret skal være i Ibsenhuset, og vi har plass til mange sykepleiere med interesse for revmatologi. Både brukere, sykepleiere, leger og forskere deltar med forelesninger disse dagene, og temaene spenner fra servicehund og rettigheter til fatigue, smertekartlegging og revmakirurgi. Ta kontakt med Sigrunn Knutsen, tlf eller e-post: for nærmere informasjon. Program og brosjyre finnes på Påmeldingsfrist: 1. februar

15 Fagkonferanse i Bergen NSF Faggruppe i videregående opplæring arrangerer fagkonferanse i Bergen Januar Program og påmelding: Se kurs og konferanser på NSF nettside. Fra programmet: Skikkethet for yrkesutøvere i helse og sosialfag v/prof. Karin Anna Petersen, UiB Voksne i en læringssituasjon muligheter og utfordringer v/1. lektor Svein Loeng, HiNT Praktisk bruk av digitale verktøy v/ Rune Krumsvik, Førsteamanuensis UiB Smartboard en kort demonstrasjon NDLA, digitale læringsmidler, en introduksjon Fagskolen kompetanse til glede for praksis? v/ Marianne Moberg, leder ved Fusa vgs NSF Faggruppen i videregående opplæring er faggruppen for sykepleiere som arbeider i videregående opplæring, i skole eller bedrift. Hovedtyngden av medlemmene er lærere i videregående skole. Løs kryssordet og bli med i trekning av en fin premie. Send løsningsordet til innen 10.januar, merk emnefeltet i mailen kryssord 15

16 Returadresse NSF Telemark Lundegt 4c 3724 Skien Hovedtillitsvalgte i Telemark HTV-OMRÅDE NAVN TLF.ARB. MOBILTLF. E-post: STHF Skien Kjersti Kleiv STHF Skien Lene Halvorsen STHF Notodden Eva M. Klever STHF Rjukan Arild Standal Betanien Hospital Kate Anita Berge Porsgrunn Siri Sørli Skien Lillian Elise Liane Notodden Willeke van Woerkom Siljan Kari O. Sæthre Bamble Solveig Nilsen Kragerø Gry Anette Hafredal Drangedal Kari Vendla Aasen Bø Frøydis Haukeland Sauherad Henv.fylkeskontoret Nome Henv.fylkeskontoret Tinn Beate Lie Hjartdal Anne Lise Svanlund Seljord Gunn Berit Listaul Kviteseid Åse Vestgaarden Nissedal Solveig M.Nilsen Fyresdal Inger Lise Lund Tokke Mona Heimdal Vinje Bjørg Nystog HiT Solvor Brungot Borgestadklinikken Mona Karlsen VGS Telemark Kjersti Bjurstrøm Stat Audhild Arnesen AiR Liv Oddny Nystog Privat Ellen R. Waag NSF Student Inger Nilsen Tydelig Modig Stolt Husk sykepleierprisen, les mer på 16

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen (E. Lerdahl) Norsk Sykepleierforbund Telemark medlemmer en riktig god sommer!

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang Fem fra samme kull på tur: F.v.: Karin Lærbrekk, Arna Tjensvoll, Berit Karlsen, Bjørg Molven og Margot Larsen,

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

NR. 2-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 2-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 2-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet Når du åpner tidsskriftet

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Nyhetsbrev. BEST også når det gjelder barn. BEST og APLS [1-2008] Georg Vinorum og jeg hadde dessuten tidligere snakket om dette på APLSkurs

Nyhetsbrev. BEST også når det gjelder barn. BEST og APLS [1-2008] Georg Vinorum og jeg hadde dessuten tidligere snakket om dette på APLSkurs Nyhetsbrev [1-2008] BEST også når det gjelder barn Første kurs og trening i Barne-BEST ble arrangert 14.12.08, hvor personell fra barneavd,medisin,intensiv,anestesi, røntgen og lab deltok med Ole G Vinorum

Detaljer

NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Sykepleie 1-2007:Sykepleielederen 4-2006 24-04-07 12:28 Side 1 NR. 1-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Sykepleie 1-2007:Sykepleielederen 4-2006 24-04-07

Detaljer

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF profilering i Stavanger sentrum God jul og godt nytt år! Lederen NSF vant i arbeidsretten Vi skriver snart

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 To verdige vinnere av sykepleierprisen 2007: Marthe Kristensen og Gro Valsgård Tydelig Modig Stolt Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal

Detaljer

Jordmorbok på norsk 4

Jordmorbok på norsk 4 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth

Detaljer

NSFs kvalitetsprosjekt

NSFs kvalitetsprosjekt Rapport fra kvalitetsprosjektet NSFs kvalitetsprosjekt med pasientens øyne Brukermedvirkning et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter Prosjektet ble ledet og gjennomført av Nasjonalt Kunnskapssenter

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2014 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN Framtidsrømmer KS-Bedrift Gjengen fra Delecto Hjelp til endring Drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes eget

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT VÅR- KONFERANSEN 2012 HOLD AV DATOENE 8. OG 9. MAI INTERVJU MED JENS PETTER GITLESEN TROND HAUKEDAL - PÅ GODFOT MED DEG SELV

LANDSRÅD-NYTT VÅR- KONFERANSEN 2012 HOLD AV DATOENE 8. OG 9. MAI INTERVJU MED JENS PETTER GITLESEN TROND HAUKEDAL - PÅ GODFOT MED DEG SELV LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2011 WWW.LAFY.NO VÅR- KONFERANSEN 2012 HOLD AV DATOENE 8. OG 9. MAI TROND HAUKEDAL - PÅ GODFOT MED DEG SELV SIDE 10 INTERVJU MED JENS PETTER GITLESEN SIDE 14 ALT OM VÅRKONFERANSEN

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer