på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang"

Transkript

1 på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 4, desember 2009, 24. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer en fredlig jul og alt godt for

2 Innhold Innhold... 2 Fylkesleder har ordet... 3 Sykepleierprisene... 4 Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen... 4 Lederkonferanse på Farris Bad i Larvik... 5 Fagkafé om faglig (u-) forsvarlighet... 6 Etisk refleksjon e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen... 9 NSF Student NSF Senior - hyggelig førjulsmøte Årsplan første halvår NSF Telemark Kurs og møter vinter Hovedtillitsvalgte i Telemark Medlemsbladet på pulsen utgis av NSF Telemark. Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: E-post: Sendes til alle medlemmer, stortingspolitikere, ordførere og rådmenn. Opplag: 3100 Neste nummer: Kommer i februar 2010 Frist for innsendelse av materiell: 15.jan. Redaksjon: Elin Nerdahl og Sigrid Skarholt E- post: Forsidebildet: Iskald vintersol i Silkedalen, Rauland Foto: Sigrid Skarholt Fylkesstyret NSF Telemark perioden april Fylkesleder: Sigrunn Øygarden Gundersen Nestleder: Ann Iserid Vik-Johansen, STHF Styremedlemmer: Anita Bakås, Notodden Anne Karin Grimstveit, Nissedal Anne Lise Svanlund, Hjartdal Ulla Esborg, Skien Lise Gram Dokka, Skien Studentrepresentant: Inger Nilsen, HiT 1.vara: Marianne Aamand, STHF Lokal faggruppeleder: Lillian O. Opedal, Sauherad kommune 2

3 Vi leser at amerikanske sykepleiere har gjennomgående høg bevissthet rundt sine faglige mål. De er ambisiøse og sykehusene/ institusjoner konkurrerer om å være attraktive. Å bli kategorisert som et Magnet 1 sykehus har høg status. Det er en institusjon der sykepleierkompetansen er høg og pasientindikatorer viser at pasienten har mindre komplikasjoner og lavere dødelighet. Magnet filosofien er noe av grunnlaget i studien vi nettopp har gjennomført ved STHF. En studie, (spørreskjema, jf. forrige På Pulsen ), med fokus på bemanning og pasientsikkerhet. Forskningen vil kunne gi oss viktige argumenter å bruke både overfor ledelser og politikere for å sikre sykepleierkompetanse, også i framtidens kommunehelsetjeneste. Hvordan kan vi se mulighetene i våre utfordringer? Det å arbeide med pasienter og pårørende er å by på seg selv, hverdagene er tøffe. Dere gir veldig mye av dere selv for å gjøre situasjonen så god som mulig for pasienter og pårørende. Det stilles krav til oss om å være faglig oppdaterte, kvalitetsbevisste og følge med i faglig og arbeidslivsmessige (lover og avtaleverk), utvikling som skjer. Pasientene er mer krevende, søker egen kunnskap og forståelse, og vil ha det beste. Vi står oftere i etiske dilemmaer, og vi vil ha økt behov for god kollega støtte og veiledning. Vi trenger møtesteder og arenaer for refleksjon. Vår sykepleierautorisasjon krever både at vi skal være samfunns- og fagbevisste. Interessepolitisk vet vi at omstillinger og endringer krever stor grad av fleksibilitet av sykepleierne. Hvor går smertegrensen og hvordan takler vi disse kravene på best mulig måte? Jeg tror at det blir enda viktigere å stå sammen, bruke fellesskapet, være konstruktive i ros og kritikk mot Fylkesleder har ordet hverandre. Slik opprettholder vi vår faglige kompetanse og autoritet. Vi er nå inne i adventstiden. Advent er tiden for lengsler og forventninger. Ordet stammer fra latinsk: komme - Julen kommer og framtiden kommer. Vi skal vende blikket framover. Den historiske og kirkelige tradisjonen er at en så framover mot en sterk leder som skulle få israelerne ut av slaveriet med Egypt. Overført til vår samfunnssituasjon og helsevesenet trenger vi sterke ledere som leder ut fra helsetjenestens behov og faglighet og ikke personer som er sultne på personlig makt. NSF Telemark vil derfor i det nye året jobbe med revitalisering av faggruppe for sykepleieledere i Telemark. Nettopp for at sykepleietjenesten skal arbeide for å bli ledet av faglige bevisste ledere. Helsevesen sliter med rekruttering. Hver tiende sykepleier, det vil si sykepleiere, vil forlate yrket. Morgendagens helsevesen trenger enda flere kvalifiserte ansatte. Skal myndighetene lykkes i å rekruttere de best egnede ungdommene til sykepleieryrket, må det være attraktivt å jobbe som sykepleier. Mitt advents- og nyttårs ønske er at vi har positive forventninger og beholder evnen til å glede oss over fremtiden! God jul! 1 Sigrunn Øygarden Gundersen 3

4 Av Sigrid Skarholt Hvem fortjener å bli hedret som årets sykepleierleder og årets sykepleier i Telemark? Nå har du sjansen til å nominere kollegaer som fortjener en pris for sin innsats. Kriteriene for tildeling er i skrivende stund ikke ferdigbehandlet i fylkesstyret. Av den grunn blir ikke kriteriene offentliggjort før i januar. De vil Sykepleierprisene bli å finne på NSF Telemark sin hjemmeside og i neste på pulsen Du kan også få kriteriene tilsendt ved å henvende deg til fylkeskontoret på tlf / Frist for nominasjon er: 31/ Av Sigrid Skarholt Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen Fikk du med deg Sykepleie ut til folket og Epleaksjonen? De er begge resultater av at NSF Telemark ønsker å være mer synlig. Det handler om å rekruttere og beholde medlemmer og å vise folk hvor sykepleiere arbeider og hva de gjør. viktigste yrke. Det gir seg utslag i positive møter med Telemarksbefolkningen. Epleaksjonen Senere på høsten arrangerte vi mange steder i fylket epleaksjon det vil si at hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte arrangerte lunsjmøter og spanderte epler på medlemmene. Eple ble valgt fordi Telemark står for 25% av all epleproduksjon i Norge. Dessuten er epler både næringsrike, sunne og vakre. Så vi fant ut at det kunne være noe å profilere NSF med. Sykepleie ut til folket 22. august inntok vi kjøpesenteret Herkules. Sykepleiere fra flere faggrupper og fra fylkesstyret stod på stand denne dagen. De som stilte opp ga positiv tilbakemelding. Dette var moro! Dagen var preget av hyggelige møter og mye positiv respons fra folk. Ifølge en meningsmåling gjort på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i år, mener 82% av Norges befolkning av sykepleiere har Norges Tanken bak er både å beholde og rekruttere medlemmer. Ved blant annet å være mer synlig på arbeidsstedene og å være i dialog med medlemmene. Også neste år tenker vi å arrangere sykepleie ut til folket og epleaksjon. Har du lyst til å bli med å bidra, ta kontakt med fylkeskontoret. 4

5 Lederkonferanse på Farris Bad i Larvik Av Lisbeth Rudlang, fylkeleder NSF Vestfold 20. oktober arrangerte NSF Telemark og Vestfold og lokal faggruppe for ledere i Vestfold lederkonferanse på Farris Bad. Etter at fylkeslederne hadde ønsket velkommen, ble ordet gitt til Anita Skau Christophersen. Hun er leder av den nyetablerte faggruppen for ledere i Vestfold. Gruppen er godt i gang, har etablert et styre og ønsker seg flere medlemmer. Anita selv deltok på NSFs nasjonale lederkonferanse i Tromsø i november og fikk ytterligere inspirasjon der. Hun oppfordret også lederne fra Telemark til møte NSF Telemarks initiativ, og etablere et interimstyre i løpet av konferansen. Det ble gjort, etter at flere ledere hadde meldt sin interesse! Interimstyre i Telemark NSF landsgruppe av sykepleieledere ble etablert 7. desember. Er du interessert i faggruppen? Kontakt fylkeskontoret på tlf Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer Reformen fremholder utfordringer NSF ser; det bør fremover legges vekt på å tydeliggjøre hva som er innholdet i sykepleiefunksjonen og hvordan dette integreres i den helhetlige helse- og omsorgstjenesten. En annen utfordring vil være at det må utdannes riktig omfang av ulike typer helsepersonell og at utdanningen og kompetanse som er tilpasset helse- og omsorgstjenestens krav. Det er derfor hevet over enhver tvil at sykepleiere fortsatt vil være nøkkelpersoner i det norske helsevesenet. NSFs oppfatning av bemanning og kompetanse tar utgangspunkt i at pasientens behov er utgangspunktet for all behandling og kjernen i all pleie. New Public Management introduserer målsettinger og resultatkrav som bærer sterkt preg av økonomiske motiver og har det å holde budsjett utløser mer anerkjennelse enn å sørge for en faglig forsvarlig tjeneste. De i overkant av 60 påmeldte ble så tatt med over i hovedforedraget ved Inger Margrethe Holter: Faglig ledelse, hva er det? Hvordan lykkes med faglig ledelse? Hun tok utgangspunkt i sykepleielederen som trekkes i alle retninger for å oppfylle krav til pasientsikkerhet og kompetanse i helsetjenesten. Samhandlingsreformen, st.m. 47, fremhever 5 hovedgrep: Klarere pasientrolle Ny fremtidig kommunerolle Etablering av økonomiske insentiver Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bruke sin spesialiserte kompetanse Foredragsholder var Inger Margrethe Holter, prosjekt-koordinator i NSF, som innehar ikke mindre enn en doktorgrad i sykepleie. Inger Margrethe trakk opp erfaringer med sykepleieforskning fra andre land, med fokus på Linda Aikens resultater. At 5

6 sykepleier gjør en forskjell er hevet over enhver tvil gjennom Aikens forskning. Dette forskningsarbeidet skal nå videreføres i Europa, Norge er med, blant de 36 deltakende helseforetak er SiV og STHF. I studien, som nå er i gang, rettes oppmerksomhet mot: Kvalitet på sykepleie og pasientsikkerhet Produktivitet og stabilitet i sykepleiestaben Stimulerer til interesse blant sine ansatte til å se sitt arbeid med nye øyne Utvikler sine ansatte til et høyere nivå av dyktighet og potensial Motivere de ansatte til å gjøre mer enn det de i utgangspunktet hadde til hensikt eller trodde de kunne gjøre Utvikle en nærhet til organisasjonens overordnede mål Ledere og sykepleiere viser stor entusiasme over å få være med i egen forskning på denne måten, og ser frem til analysen og resultatene. Inger Margrethe ønsker å fokusere på sykepleiernes rolle ved å trekke frem Virginia Hendersons beskrivelse av sykepleiernes særegne funksjon og de 14 grunnleggende behov. Hun viser også til sykepleier og Ph.D Karen Drenkard, som beskriver at tiden er inne for revaluering av hvordan vi leverer helsetjenester. Hun sier at det kreves et fundamentalt skifte i strategier for å nå et nytt nivå av bærekraftig helsevesen. Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Hovedforeleser Inger Margrethe Holter, her sammen med fylkeslederne Sigrunn Ø. Gundersen (t.v.) og Lisbeth Rudlang (t.h.) Inger Margrethe evner å skape entusiasme, men også å få frem ulike synspunkter og uenigheter. Det skapte stort engasjement blant lederne i forsamlingen, som ga uttrykk for at de imøteser ny lederkonferanse i Larvik neste høst. Med dette ble det, for foredragsholder, en naturlig overgang til Magnet tenkningen NSF nå ser som et svært godt verktøy for å oppnå gode pasientresultater i et bærekraftig helsevesen. Det være seg i sykehus og sykehjem. Et av hovedbegrepene i Magnet tenkningen er forvandlende lederskap. Et slikt lederskap ser man når lederen: Av Sigrid Skarholt Fagkafé om faglig (u-) forsvarlighet Over tjue sykepleiere var tilstede på NSF fagkafé i Skien torsdag 3.desember. Vi tok opp temaet omkring faglighet, forsvarlighet, uforsvarlighet og avvik. Gjest var seniorrådgiver Audhild Arnesen fra Fylkemannens kontor. Audhild har bred erfaring med tilsyn i Telemark. Fylkesleder Sigrunn Øygarden Gundersen åpnet møtet. 6

7 Hun fremstilte synonymer for begrepet uforsvarlig og viste mangfoldet i forståelsen av begrepet som fremkommer i synonymordboken: Uforsvarlig kan forstås som angripelig, uansvarlig, diskutabel, usikker, risikabel, utrygg, usikker m.m. Begrepene kan i ulik grad representere konsekvenser for kvaliteten på sykepleieutøvelsen. Diskusjonen kom i gang etter at en sykepleier innledet med en kasuistikk. Her hørte vi om en pasientsituasjon der mange uheldige og ufaglige hendelser til sammen hadde store og alvorlige konsekvenser for pasienten. Flere forhold var klandreverdig. Observasjoner var ikke utført og dokumentert. Pasienten ble påført skade i forbindelse med fall. Det var også manglende oppfølging og dokumentasjon av bl.a. ernæring og medisinering. Avvik og fallskjema var ikke fulgt opp. Etter kasuistikken var det diskusjon i grupper. Hva var uforsvarlig i hendelsene vi hadde hørt om? Deretter var det diskusjon, ytringer og beskrivelser om opplevd hverdag med knappe ressurser og beinharde prioriteringer. Det ble tydelig at tilsyn fra Fylkeslegen ikke alltid avdekker den hverdag som sykepleierne opplever at de står i. Og det uttrykkes frustrasjon over mangel på normering eller standard. Hva skal vi gå ut i fra når vi skal vurdere forsvarlighet? Pasientsituasjonene vi står i er alle unike. Gruppen eldre og/eller syke er ikke en homogen gruppe. Derfor er det ekstra utfordrende - og viktig - å si noe om behovet for sykepleie eller praktisk bistand. Det er behov for å tydeliggjøre hvilke pasienter sykepleierne har ansvar for og hva de trenger av kompetanse. I NSF pågår arbeid med KOMPASS som blant annet inneholder redskap for å kategorisere og kalkulere riktig bemanning i forhold til pasientenes behov. Pasientene kategoriseres inn i ulike grupper, f.eks uavklart, ustabil situasjon / teknisk behandlingskrevende situasjon / stabil avklart situasjon. Hva er systemansvar hva er individuelt ansvar? Hvem har ansvaret? Audhild Arnesen ba oss diskutere ut fra to perspektiv: Hva er sykepleier/ helsepersonellets individuelle ansvar ( 4 i helsepersonelloven) Hva er arbeidsgiver/systemansvar ( 16 og 17 i helsepersonelloven) Korrekt registrering av behov i IPLOS viser hvilke oppgaver hjemmetjenesten skal ivareta. IPLOS - registrering er registrering som er med på å dokumentere pasientenes behov. Derfor er det viktig at IPLOS blir oppgradert etter som pasientens situasjon endres. 7

8 Normer etterlyses. Det er klare normer for antall voksne pr barn i barnehagen og i skolen. Det er også klare regler for luftetider i friluft dersom man sitter i fengsel eller en ku i et EUtilpasset landbruk. Trenger vi normeringer i forhold til sykepleietjenester også? Hvem er på vakt?. I sommer gjorde NSF Telemark registreringer på flere arbeidsplasser. Det ble sett på hvem som er på vakt ifølge turnusplanen og hvem som reelt var tilstede. Det ble også registrert hvorfor det evt. er annet helsepersonell tilstede enn det som står på turnusplanen. Registreringen foregikk over to uker. Mange steder var resultatene oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Det viser blant annet utstrakt bruk av bakvakter. Mange vakter er også uten tilgjengelig sykepleiekompetanse og stillinger er ubesatt. En slik registrering gir et helt annet bilde enn det fylkeslegen ser ved sitt tilsyn. Hva med å bruke redskapet for å kartlegge situasjonen på de ulike arbeidsplassene? Denne type registrering vil også være nyttig i forhold til politisk argumentasjon. Avvik. Avviksrapportering ble også diskutert. Avvik er det redskapet vi har for å gi beskjed om tjenestene er slik våre oppdragsgivere, (politikere og kommune/sykehuseier), mener at de skal være. Lovgrunnlaget for tjenestene er operasjonalisert i kvalitetsforskriften Den bør brukes av alle som en rettesnor i forhold til innhold i tjenestene. Dessverre er det katastrofal underrapportering når det gjelder avvik. Manglende rapportering resulterer i at vanskelige arbeidsforhold og kvalitetsbrist ikke blir tydeliggjort. Hvorfor er det slik? Det er nok mange grunner til at avvik ikke brukes for det det er verdt. Holdninger blant ansatte om at avvik er noe negativt, eller blant ledere om at avvik vil gjenspeile dårlig ledelse ble fremstilt som antatte årsaker. Enkelte arbeidssteder har ledelsen stort fokus på avvik. Noen har laget enkle systemer for avviksregistrering. Dette bør vel være et overordnet ansvar slik at arbeidssteder registrerer likt? I tillegg foreligger en avmaktsfølelse hos enkelte som gir store negative ringvirkninger. Når misforhold mellom virkelighet og realitet blir for stor og det knapt er tid og rom for å ta det opp, ja da kan det bli best å distansere seg. Men da vil jo det ikke skje noe annet enn at medarbeidere blir utslitt, sykemeldt og søker seg vekk fra yrket. Har vi råd til det? Hvilken kultur finnes på din arbeidsplass? Men kan det også være slik at kulturen på arbeidsplassen ikke tillater høy standard, og sykepleierne mister/gir fra seg sin faglige autoritet? Ansatte som har oppmerksomheten rettet mot annet enn den oppgaven de er satt til å gjøre? Undertegnede har opplevd arbeidsplasser der pauser og fokus på private forhold tar overhånd. Her er synlig, faglig ledelse påkrevd. Oppfordringen fra NSF er å arrangere personalmøter, hvor det fokuseres på system- og individansvar vedr. avviksregistrering. Diskutere holdninger og kultur for registrering, og enes om å stå sammen om å registrere avvik. Hvis alle registrerte avvik innen et område i f.eks en 8

9 eller to uker, da ville urimelige forholdene kunne synliggjøres. Ledernes forpliktelse blir å følge opp registreringen og bruke det som grunnlag for fag- og personalutvikling. To på fagfafé 3/12-09: Om faglig (u-)forsvarlighet og avvik På pulsen spør: Hvilke tanker har du etter å ha deltatt på kveldens fagkafé? Vi har en kjempejobb å gjøre i forhold til kompetanseheving og for å få arbeidsforhold som gir oss rammer til å jobbe forsvarlig. Bruk av avviksregistreing er viktig og helt nødvendig som et redskap for å få ressurser til å få utført arbeidet. Anne Bruseland Skien kommune Klosterskogen korttidsavdeling Heidi Godal Skien kommune Bakkane lindrende enhet Etisk refleksjon e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen Kilde: KS Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har laget e- læringsprogrammet Etisk refleksjon som nå gjøres tilgjengelig for alle. Programmet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å heve den etiske kompetansen i kommunene. Økt bevissthet og stimulering til refleksjon. Hverdagen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen består av en rekke utfordringer som krever godt etisk skjønn. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon tar opp noen etiske utfordringer og dilemma, og programmets mål er å øke bevisstheten rundt etiske utfordringer og å stimulere til etisk refleksjon. 9

10 Identifisere etiske utfordringer og dilemma Det anbefales å se programmet i grupper, da etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. Målet med refleksjonene er å bli mer bevisst egne holdninger, verdier og tanker, bli bevisst organisasjonskulturen på arbeidsplassen, samt lære seg å identifisere de etiske utfordringene og dilemmaene man møter i egen arbeidshverdag. Dette vil være med på å heve den etiske kompetansen og kan gjøre det lettere å håndtere vanskelige og utfordrende situasjoner. Om programmet Det er laget en veileder til programmet. Veilederen beskriver hvordan programmet er ment anvendt og har nyttige linker til annen aktuell informasjon som kan brukes i refleksjonsarbeidet. Programmet finnes også på DVD som alle deltakerkommunene i prosjektet vil motta gratis. Det anbefales å vise programmet fra DVD da det sikrer en jevnere visning av programmet. DVD en kan også bestilles av andre (som ikke er deltakere i prosjektet) for kr. 100,- pr. stk. Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester av Tom Eide og Einar Aadland anbefales også brukt sammen med e-læringsprogrammet. Programmet er et av flere verktøy som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon er finansiert av Helse-og omsorgsdepartementet. SENTRALE LENKER OG DOKUMENTER E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon" Veileder til programmet "Etisk refleksjon" Bestilling av DVD "Etisk refleksjon" Informasjon om prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving" Informasjon om Etikkhåndboka Etisk refleksjon - tips om verktøy og metoder Se også Av Inger Nilsen, tillitsvalgt NSF Student NSF Student sykepleiere, og hvordan de best kan utnytte studietiden for å nå disse målene. Inger Nilsen, tillitsvalgt for NSF student Søkelys på kvalitet i praksisstudier NSF student jobber for at det skal være faglig gode praksisstudier. Studentstyret ønsker å bidra til at flest mulig studenter får informasjon om sine rettigheter i praksis. I tillegg skal studentene kjenne til hva som forventes av dem når de er ferdige Kvalitetsmangler og regelbrudd i praksisstudier er dessverre ikke noen ny sak for NSF student. Det er viktig at vi har et godt læringsmiljø ute i praksisfeltet slik at studentene får et godt læringsutbytte. Les heftet PRAKSISSTUDIER I SYKEPLEIERUTDANNINGEN en veileder fra NSF Student. Her får du oversikt over rettigheter du har som student i praksis. Her kan du også lese om hvilke forpliktelser og krav som stilles til deg som student. Ved vanskelige situasjoner i praksis bør du som student ta det opp på et tidlig tidspunkt med kontaktsykepleier og lærer. 10

11 Praktiske prosedyrer i sykepleien (PPS) Morgendagens sykepleiere har tilegnet seg god og grundig kompetanse i bruk av IKT og praktiske prosedyrer i sykepleien. Vi som har vært ute i praksisfeltet har erfart at PPS bre brukes i liten grad. Studentene kjenner PPS godt be dem demonstrere PPS på vaktrommet Studentene har en unik kompetanse i bruken av PPS, og det er viktig at det enkelte praksissted bruker studentene til å profilere og benytte PPS som et verktøy for å sikre riktig og god kvalitet på praktiske prosedyrer i forhold til å opprettholde riktig pasientbehandling. Studentene er en ressurs og kan bidra med mye ny kunnskap innenfor PPS. Vi som studenter ønsker vi å gå foran innenfor et viktig område og vise og ta ansvar. Vi er motiverte, engasjerte og reflekterte sykepleiestudenter som gjerne vil bidra og samarbeide om bruken av PPS for å sikre dokumentert og faglig forsvarlig sykepleie Inger Nilsen kan kontaktes på tlf: / e-post: Av Sigrid Skarholt NSF Senior - hyggelig førjulsmøte Onsdag 2.desember var ca 30 NSF senior medlemmer samlet til hyggelig lag. Stedet var kantina i TA-bygget, og på menyen sto koldtbord med mange lekre smaker. Men det var ikke bare appetitten som ble tilfredsstilt denne kvelden. Faglig oppdatering og hyggelige kollegamøte var det også. Tema for faglige innlegg var helsetjenester i framtiden. Fylkesleder Sigrunn Øygarden Gundersen ga en innføring i Samhandlingssreformen (St.mld ) I løpet av de siste årene har kostnadene til bruk av helsetjenester økt enormt. Den største økningen har vært innen spesialisthelsetjenesten. Dette er en utvikling som må snues, og helsepolitisk skal det nå satses langt mer på kommunehelsetjenesten. I tillegg vil forebyggende og helsefremmende arbeid vektlegges. Endringene er nødvendig hvis vi skal klare å håndtere framtidens helseutfordringer. Samtidig som at antall eldre vil øke i årene som kommer, vil antall yrkesaktive pr. pensjonist gå ned. Da blir det viktig å finne kostnadseffektive og forsvarlige løsninger. Allerede nå ser vi en endring i hvordan sykehus brukes. Behandlings og utredningsopphold som tidligere medførte flere dagers innleggelse utføres nå på kort tid. En stor del av behandling og oppfølging skjer i kommunene. Eksempler er dialyse- og respiratorbehandling, avansert smerte-behandling og ernæringsterapi. NSF arbeider for å styrke sykepleietjenestens rolle, og for å tydeliggjøre at sykepleie-kompetanse er nødvendig for faglig forsvarlig tilbud. Kveldens andre foredragsholder var enhetsleder Hilde Kise fra Bestillerkontoret i Skien kommune. Hun fortalte om utredning av forsterket sykehjem, et prosjektarbeid som er et samarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommune. Kise er med i en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal levere en rapport innen midten av mars neste år. Forsterket sykehjem er etablert flere steder i landet. Erfaringer 11

12 hentes derfra for å finne en god organisering. Forsterket sykehjem skal gi et korttidstilbud til pasienter som har sammensatte behov. Det kan f.eks være geriatriske pasienter med behov for tilrettelegging og pasienter med behov for lindrende behandling. Eva Nilsen slutter etter mangeårig engasjement Ragnhild Dahlgren går inn som medlem av arbeidsutvalget for NSF seniorer God stemning rundt bordet Kvelden ble rundet av med en kort orientering om noen av sakene NSF arbeider med sentralt. Blant annet likelønn, heltid/deltid og utdanning er viktige saker i tillegg til sykepleierens framtidige rolle i heletjenesten. Det ble diskusjon, og vi kunne antakelig ha holdt det gående en god stund. Mange meninger og tanker finnes og det er viktig å diskutere sykepleie. Arbeidsutvalget består nå av følgende representanter: Ida Mørland, Grete Romsdalen, Anne Norli og Ragnhild Dahlgren. To arrangement i juni med blant annet utdeling av gullnåler og diplom for 30 års medlemskap i NSF og 6. desember. Det er fullt mulig å komme med innspill og ønsker i forhold til hvor og når vi skal arrangere møter. Er det for eksempel ønske om å arrangere møte i andre deler av Telemark? Det er også mulig å komme med ønsker i forhold til tema. Ta kontakt med en av arbeidsutvalgets medlemmer (Fylkeskontoret har tlf. nr) Endringer i arbeidsutvalget Etter mangeårig innsats, flere verv i bl.a i fylkesstyre og viktig engasjement for NSF har Eva Nilsen bestemt seg for å slutte som aktivt medlem i seniorenes arbeidsutvalg. NSF Telemark takker Eva for innsatsen. Deretter var det valg på en ny representant til arbeidsutvalget. Ragnhild Dahlgren fra Porsgrunn ble valgt ved akklamasjon. Hansker mistet. En av deltakerne på seniortreffet mistet sine nye skinnhansker. Hanskene, som var nye, er laget av sort, tynt skinn. Dersom du har fått med deg et par som ikke er dine kan de leveres til fylkeskontoret i Lundegata 4c. 12

13 Årsplan første halvår NSF Telemark Endringer i planen vil komme. Følg derfor med på oppslag og brev samt på nettsiden. Dato ikke bestemt for følgende arr: Fagdag for studenter, fagdag for lærere i videregående, konferanse om avvik, aksjon sykepleie ut til folket, turnuskurs. Forkortelser:TV = Tillitsvalgt, HTV = hovedtillitsvalgt, FTV = foretakstillitsvalgt, FS = fylkesstyre 2010 Hva skjer Målgruppe Januar Torsdag 7. Fagkafé (Skien) Medlemmer Februar Torsdag 4. Fylkesstyremøte FS Torsdag 4. Fagkafé Medlemmer Tirsdag 9. HTV konferanse FTV/HTV/TV i HSH Tirsdag 16.- onsdag 17. Fagdager for rådgiverne på FK Rådgiverne Mars Mandag 1.- tirsdag 2. Tillitsvalgtopplæring TV forhandlingsutvalg Spekter Torsdag 4.3 Fagkafé (Skien) Medlemmer Tirsdag 2.- fredag 5. Tillitsvalgtopplæring Modul 2-kurs Nye TV Stat/høgskole Onsdag 10.. torsdag 11. NSF Kompetanse Basisopplæring (Oslo) Onsdag 10. Fagdag - Forum for flerkulturell Medlemmer sykepleie Torsdag 11.- fredag 12. Tillitsvalgtopplæring Temakurs TV- HTV, TV HiT HTV høgskolen Tirsdag 16.- fredag 19. Tillitsvalgtopplæring TV uten forhandlingskurs Forhandlingskurs KS Sør- Øst Tirsdag 16.- fredag 19. Tillitsvalgtopplæring Forhandlingskurs TV uten forhandlingskurs Spekter Sør -Øst Tirsdag 16.- torsdag 18. Tillitsvalgtopplæring - Modul 1 Nye TV Fredag 19. Fylkesstyremøte m/ lokalt fagforum FS + ledere av lokale faggrupper Mandag 22.- tirsdag 23. Skrivekurs Rådgivere Onsdag 23.- torsdag 24. Tillitsvalgtopplæring forhandlingsutvalg Spekter TV, 2 fra FK April Torsdag 8. Fagkafé (Skien) Medlemmer Tirsdag 20.- fredag 23. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Nye TV Mai Torsdag 6. Fagkafé (Skien) Medlemmer Onsdag 12. Fagkurs Internasjonale TV / HTV/FS Medlemmer sykepleierdagen Tirsdag 18.-onsdag 19. Tillitsvalgtkonferanse / Fylkesstyremøte FTV, HTV, TV, lokale faggruppe ledere, FS Juni Torsdag 3. Fagkafé Medlemmer Mandag 14. Seniortreff m/ utdeling av hedersnål Medlemmer over 60 Onsdag 16. Fylkesstyremøte FS 13

14 Kurs og møter vinter 2010 Fagkafé i Grenland Hver første torsdag i måneden arrangerer vi fagkafé kl Stedet er toppetasjen på NSF lokaler i Lundegatea 4c, Skien 7. januar: samtykkekompetanse v/ sykehusprest Terje Talseth Gundersen Her får du inspirasjon, gode kollegamøter og faglig påfyll helt gratis! Følg med på oppslag/mail på arbeidsplassen og på internettsiden vår. Fagkafé I løpet av vinteren og våren vil det også bli arrangert fagkafé andre steder i fylket. Følg med på oppslag og på internettsiden Betanien Hospital og FSR inviterer til seminar Skien april 2010 Seminaret skal være i Ibsenhuset, og vi har plass til mange sykepleiere med interesse for revmatologi. Både brukere, sykepleiere, leger og forskere deltar med forelesninger disse dagene, og temaene spenner fra servicehund og rettigheter til fatigue, smertekartlegging og revmakirurgi. Ta kontakt med Sigrunn Knutsen, tlf eller e-post: for nærmere informasjon. Program og brosjyre finnes på Påmeldingsfrist: 1. februar

15 Fagkonferanse i Bergen NSF Faggruppe i videregående opplæring arrangerer fagkonferanse i Bergen Januar Program og påmelding: Se kurs og konferanser på NSF nettside. Fra programmet: Skikkethet for yrkesutøvere i helse og sosialfag v/prof. Karin Anna Petersen, UiB Voksne i en læringssituasjon muligheter og utfordringer v/1. lektor Svein Loeng, HiNT Praktisk bruk av digitale verktøy v/ Rune Krumsvik, Førsteamanuensis UiB Smartboard en kort demonstrasjon NDLA, digitale læringsmidler, en introduksjon Fagskolen kompetanse til glede for praksis? v/ Marianne Moberg, leder ved Fusa vgs NSF Faggruppen i videregående opplæring er faggruppen for sykepleiere som arbeider i videregående opplæring, i skole eller bedrift. Hovedtyngden av medlemmene er lærere i videregående skole. Løs kryssordet og bli med i trekning av en fin premie. Send løsningsordet til innen 10.januar, merk emnefeltet i mailen kryssord 15

16 Returadresse NSF Telemark Lundegt 4c 3724 Skien Hovedtillitsvalgte i Telemark HTV-OMRÅDE NAVN TLF.ARB. MOBILTLF. E-post: STHF Skien Kjersti Kleiv STHF Skien Lene Halvorsen STHF Notodden Eva M. Klever STHF Rjukan Arild Standal Betanien Hospital Kate Anita Berge Porsgrunn Siri Sørli Skien Lillian Elise Liane Notodden Willeke van Woerkom Siljan Kari O. Sæthre Bamble Solveig Nilsen Kragerø Gry Anette Hafredal Drangedal Kari Vendla Aasen Bø Frøydis Haukeland Sauherad Henv.fylkeskontoret Nome Henv.fylkeskontoret Tinn Beate Lie Hjartdal Anne Lise Svanlund Seljord Gunn Berit Listaul Kviteseid Åse Vestgaarden Nissedal Solveig M.Nilsen Fyresdal Inger Lise Lund Tokke Mona Heimdal Vinje Bjørg Nystog HiT Solvor Brungot Borgestadklinikken Mona Karlsen VGS Telemark Kjersti Bjurstrøm Stat Audhild Arnesen AiR Liv Oddny Nystog Privat Ellen R. Waag NSF Student Inger Nilsen Tydelig Modig Stolt Husk sykepleierprisen, les mer på 16

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK NSF TELEMARK Hovedtillitsvalgte og medlemmer Lundegt. 4c 3724 SKIEN Tlf.: 35 53 27 70 Faks: 35 53 27 71 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 3, november 2009, 24. årgang Høsten er vakker i Telemark Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegata 4c, 3724 Skien Tlf: 35 53 27 70 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig.

Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig. Ida, Helle og Vera Fremtidens helsetjeneste trenger flere sykepleiere I kommunehelsetjenesten, og rekruttering er vanskelig. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å se på faktorer som er viktige for høgskolertes

Detaljer

ETISK REFLEKSJON Veileder til e-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og omsorgstjeneste

ETISK REFLEKSJON Veileder til e-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og omsorgstjeneste ETISK REFLEKSJON Veileder til e-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og omsorgstjeneste Forord God praksis i møtene mellom medarbeidere og mennesker som er avhengig av kommunens tjenester,

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. februar 2011, 26. årgang VALG 2011 Presentasjon av kandidater til fylkesstyret 2011 2015 og delegater til landsmøtet 2011 Tydelig Modig Stolt NSF Telemark,

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF Kunnskap for ledelse Bruker vi for mye på helse? Utredningen viser at Bevilgningene har ikke vært spesielt høye Investeringer i helsesektoren

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD Bø Hotel, 7. desember 2017 1 Fylkesmannens oppgaver i 2018 - helse og omsorg Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem

Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem 2013/2014 2014/2015 Et samarbeid mellom: Høgskolen i Bergen, Betanien Diakonale Høgskole,

Detaljer

Handlingsplan Oslo 2017

Handlingsplan Oslo 2017 Handlingsplan Oslo 2017 Det som er skrevet med rødt er «oppdrag» til fylkene, vedtatt av forbundsstyret. På overordnet nivå har vi de seks strategiske kampene, noen hovedmål som dreier seg om «Kontinuerlig

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester KS oppstartkonferanse for pulje 4 Gardermoen, 1. og 2. juni 2010 Tom Eide og Einar Aadland Diakonhjemmet

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

- TEMAKVELDER. Fagdager, LMS Terminus 3.og 4. november, 2015. Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland

- TEMAKVELDER. Fagdager, LMS Terminus 3.og 4. november, 2015. Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland * - TEMAKVELDER Fagdager, LMS Terminus 3.og 4. november, 2015 Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland Har et sterkt ønske om at hudpasienten skal få en bedre hverdag Glad i mennesker Liker å dele kunnskap,

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017

Fylkesmannen i Telemark VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017 VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017 1 Dagens program 09.30-10.00 Kaffe og rundstykker 10.00-10.15 Velkommen ved fylkeslege Steinar Aase 10.15-10.30 Hvordan få fastlegene mer delaktige i legevakt?

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag Sykepleie og ledelse. Foto: Carl-Erik Eriksson

100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag Sykepleie og ledelse. Foto: Carl-Erik Eriksson 100 års - jubileum for NSF i Sør-Trøndelag 2013 Sykepleie og ledelse Foto: Carl-Erik Eriksson Sykepleiere gjør en forskjell! Sykepleie og ledelse Gjør sykepleieledere en forskjell? 17.06.2013 Trondheim

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS Kommunehelsetjenesten i nye tider Sigrid J. Askum, fagleder KS Prioritering i helse- og velferdstjenestene Langtidsplan for KS 2016-2019 Bærekraftige helse- og velferdstjenester De kommunale helse- og

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Heltidskultur i kommunene

Heltidskultur i kommunene Læringsnettverket NyttBlikk 2018-2020 Heltidskultur i kommunene Informasjonsbrev til påmeldte kommuner INFORMASJON TIL PÅMELDTE KOMMUNER: Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr.3 desember 2010, 25. årgang NSF Telemark ønsker alle medlemmer God jul og et godt nytt år Tydelig Modig Stolt NSF Telemark, Lundegaten 4c, 3724 Skien Tlf:

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Bamble Tjenestekontor 35 96 51 44 Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom kontortid) Stathelle sone 35 96 55 80 913 Herre sone 35 96 56 30 65 098 (Utenom kontortid) 913 65 090 (Utenom kontortid)

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer