ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

2 En hilsen fra 2014 Dette er rett og slett noen observasjoner og tanker jeg har gjort meg i løpet av dette året. Det første handler om fellesskap og tilhørighet. Kirkens Bymisjonen på noe av sitt beste handler om samvær av forskjellig slag, både i arbeidsfritids- og mer festpregede sammenhenger. Det handler om prat med både latter og gråt. Det handler om arbeidsoppgaver og ikke minst arbeidsfellesskap. Det handler om turer og aktiviteter, om det å dele opplevelser. Kort sagt om det store og viktige i å høre til i en sammenheng. Bymisjonen skal være en arena der det er lov å kjenne på, og snakke om, også de vonde ting i livet. Gripe fatt i noe, øve på noe, tenke annerledes om noe, leve med noe, sikte litt annerledes, - og om nødvendig kunne ta noen nye og litt annerledes skritt videre. Bymisjonen skal være en arena hvor det er lov å kjenne på og snakke om tro og tvil og de dypeste spørsmål i sinn og tanker. Kanskje trenger jeg noen nye spørsmål? Kanskje kan jeg lete etter noen nye svar? I et fantastisk godt pedagogisk slagord heter det: «Den som tror han er ferdig utlært, er slett ikke utlært bare ferdig!» Jeg synes dette er et utrolig viktig perspektiv. Det handler om å ha et åpent sinn. Om å bevare en mental smidighet som tør å ta livet på alvor. Om ikke å stivne og være ferdig, men være et levende menneske! Bymisjonen er et sted for virkelig å bruke krefter, evner og anlegg, - som ansatt, frivillig, deltaker Det er alltid oppgaver, alltid noe å gjøre og oppleve, alltid noe å lære, alltid noe å strekke seg mot. Vi er i et miljø og en sammenheng der to sprikende perspektiv må og skal holdes sammen: - Det at jeg møtes med en viss forventning og at det stilles noen krav til meg, - samtidig som jeg er båret av noe raust, favnende og inkluderende. En god tilhørighet fordi jeg blir sett og møtt og får være med. Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse med et sosialt engasjement og en kirkelig forankring. I mangfoldet av virksomheter og tiltak skal vi framstå på en skikkelig, stødig og forutsigbar måte overfor alle vi møter; enkeltmennesker og samarbeidspartnere. Likeså skal vi oppfattes som varme og inkluderende, med et brennende engasjement for mennesker. Kirkens Bymisjon skal alltid løfte menneskeverdet høyt og kjempe for rettferdighet, og formidle håp i alt vi gjør! Mer detaljer og utfyllende fremstilling leser dere i rapportene fra alle virksomhetene. Gled dere over mangfold og bredde med hensyn til målgrupper og satsingsområder i nye og videreførte tiltak. Med forventning og glede kan vi også se at Bymisjonsideen og Bymisjonsverdiene spres til flere byer på sørlandet. Vi lever av vår troverdighet og vårt gode navn og rykte. Det er et fantastisk privilegium å merke den «standing» vi har i mange forskjellige sammenhenger. Stor ære og takk til alle som trofast og over tid og på alle slags måter har bidratt til at det er sånn! For oss er det helt nødvendig og veldig godt å ha gode venner og medspillere som gir oss gaver og støtte, og som også på den måten viser en tilhørighet til Kirkens Bymisjon vi trenger det, og vi tar imot med takk! Hilsen Øystein Reinhardtsen Daglig Leder Kirkens Bymisjon i Kristiansand INNHOLD En hilsen fra 2014 side 2 Organisasjonskart side 4 Organisasjon, økonomi og personal side 5 Videreføring av tiltak, virksomheter side 6 Verdidokument side 7 Virksomheter SKBK side 8 Fengselsprest/Bymisjonsprest side 8 Frivilligsentralen side 8 Enter Jobb og Fritid side 9 Gatenært side 10 Batteriet side 11 Portalen side 11 Kragerø side 12 Arendal side 12 Grimstad side 12 Bymisjonens Julekonsert 2014 side 14 Strategidokument side 16 Organisasjon side 19 Forsidefoto: Jon Petter Dåsvand 2 3

3 Kirkens Bymisjon Kristiansand ORGANISERING, ØKONOMI OG PERSONAL Enter Jobb og Fritid Petter Dåsvand Daglig leder/ Bymisjonsprest Øystein Reinhardtsen Gatenært Jenny-Ann Høgeli Babettes Hus Økonomi- og admin. leder/ Stedfortredende daglig leder Frivilligsentral Marit Skjærli Bymisjonskafe Samfunnskontakt Batteriet Øyvind Hope Fengselsprest/ Bymisjonsprest Portalen Wenche Rønning Sosialfaglig rådgiver Kragerø Kari Sveberg Arendal Merete Haslund Grimstad Thor-Egil Eik Økonomi Total omsetning i 2014 var på ca 25,9 millioner. Inntektene fordeler seg på følgende måte: 5 % er salgsinntekter, 31 % er gaver/fond, 6 % er støtte fra næringslivet, 54 % er offentlige tilskudd og 3 % er diverse andre inntekter var et godt år for Kirkens Bymisjon i Kristiansand som helhet, selv om enkelte tiltak og virksomheter har økonomiske utfordringer. Egenkapitalen kan styrkes slik at forutsigbarheten og tryggheten for fremtiden blir sterkere. Næringsliv Kirkens Bymisjon i Kristiansand har et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi er avhengig av våre støttespillere for å kunne skape forutsigbarhet i våre virksomheter og kan med glede konstatere at vi har hatt trofaste hovedmedspillere med oss også i I tillegg fikk vi med oss 36 brosteinsbedrifter i vår juleaksjon, en betydelig økning i både antall bedrifter og aksjonsomsetting. Andre bedrifter kommer også med små og store gaver som er betydelig for vår økonomi. Offentlige bidrag Kommune, fylkeskommune og stat er sammen med offentlige organisasjoner viktige samarbeidspartnere for SKBK. Kristiansand, Arendal, Grimstad og Kragerø kommune Fylkeskommunene NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet Helsedirektoratet Justisdepartementet Kulturdepartementet Kommunal- og Regionaldepartementet Agder- og Telemark bispedømmeråd - Innovasjon Norge UiA Domkirken Menighet Kilden Dialog Lokaliteter Bymisjonssenteret i Gravane 6 er arbeidssted/kontorplass for hoveddelen av de ansatte. Kontorarealene og fasilitetene er svært godt utnyttet. Lokalene leies av Kristiansand Havn. I tillegg har vi lokaliteter i Tordenskiolds gate (Batteriet, Gatejuristen og Babettes Hus), Strandpromenaden (Portalen), Arendal sentrum, Grimstad Sentrum og Kragerø sentrum. KONTAKTINFORMASJON Gatejuristen Bymisjonssenteret: Daglig leder Øystein Reinhardtsen Besøksadresse: Gravane Telefon: (sentr.)/ Enter Jobb og fritid: Virksomhetsleder: Petter Dåsvand Besøksadresse: Gravane 6 Telefon: Gatenært: Virksomhetsleder: Jenny-Ann Høgeli Besøksadresse: Tordenskjolds gate 52 Telefon: Frivilligsentralen: Virksomhetsleder: Marit Skjærli Besøksadresse: Gravane 6 Telefon: Batteriet: Virksomhetsleder: Øyvind Hope Besøksadresse: Tordenskjolds gate 67 Telefon: Portalen: Virksomhetsleder: Wenche Rønning Besøksadresse: Strandpromenaden 30, Tresse Telefon: Kragerø: Virksomhetsleder: Kari Sveberg Besøksadresse: P.A Heuch gt. 9b Telefon: Arendal: Virksomhetsleder: Merete Haslund Besøksadresse: Kastellveien 1 Telefon: Grimstad: Prosjektleder Thor-Egil Eik Besøksadresse: Odden 1, 3.etg. Telefon: Utover det har vi også medspillere som leverer oss tjenester og varer, alt i fra bakervarer, hotellrom til kaffe, og trykksaker. Samfunnskontakten har hovedansvaret for å følge opp næringslivet og opplever en stor giverglede og støtte. Hovedmedspillere 2014 Kristiansand: Rasmussengruppen Oksøy Eiendom Kruse Smith Kruse Smith Stiftelsen Fædrelandsvennen Skillingsfondet Arendal: Einar Johnsen Eiendom AS, Agderposten Brosteinsbedrifter og andre medspillere: se Givertjenesten Enkeltpersoner og private givere står for en stor og viktig del av våre inntekter. Landsdekkende kampanjer i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo, «Lys I Mørket» juleaksjon og Flaskepanten er alle med på å øke den faste givertjenesten. Kvalitetssikring Etter sertifisering innen EQUASS (European Quality in Sosial Services) i 2011, har vi fokusert på daglig anvendelse og opprettholdelse av våre systemer. I 2013 ble virksomheten ENTER jobb og fritid resertifisert innen EQUASS. Dette har gitt oss ytterligere fokus på kvalitetssikring. Personalsituasjon Kirkens Bymisjonen har i løpet av 2014 hatt en stabil ansatte gruppe. Noe utskiftning og nyansettelser har det vært: - Virksomheten i Arendal ansatte virksomhetsleder Merete Haslund - Pedalen Gjenbruk ansatte Kjetil Olsen som arbeidsleder - Portalen ansatte Per Dovland som arbeidsleder - Gatejuristen ansatte Marianne Vium Olesen - Ellers har det på Babettes Hus vært naturlig skifte av personal i turnus. Sykefraværet var i 2014 på 7,37 %. Dette er en liten oppgang siden Vi som organisasjon har kontinuerlig fokus på dette og selv om det vil komme variasjoner fra år til år ønsker og arbeider vi for å få dette ned. Organisasjonen er en IAbedrift. 4 5

4 Verdidokumentet Visjon og Verdidokument Visjon: Mot til å leve og mot til å tro Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en frittstående diakonal stiftelsen innenfor Den norske kirke og skal arbeide i tråd med dens bekjennelse. Stiftelsen skal bidra til at kirken er en åpen og inkluderende kirke. Med vår kirkelige tilhørighet skal vi åpne opp for et mangfold og en åndelig frihet basert på felles verdier som likeverd, mot og mangfold. Menneskets gudgitte verdi og ukrenkelighet er forpliktende for alt arbeid i Kirkens Bymisjon. I bevissthet om egen sårbarhet skal vi på en synlig og sterk måte vise solidaritet når mennesker strever med sine liv. Menneskets verdi er ikke avhengig av vellykkethet eller synlige fremskritt og vi ønsker å være et fellesskap for mennesker der alle erfarer å bli sett, verdsatt og gitt mulighet for utfoldelse. Kirkens Bymisjon skal i dialog med ulike miljøer prøve ut nye veier innen sosialt arbeid, liturgi, kunst og kultur. Kirkens Bymisjon skal være et korrektiv og et utfyllende tiltak i velferdsstaten, ikke ved massiv kritikk av offentlig innsats eller ønske om å bygge ned velferdsstaten, men ved å påpeke mangler og utilgjengelighet i offentlige tiltak, påpeke utviklingstrekk som skaper sosiale forskjeller, og prøve ut nye former for tjenester, - ut fra gjennomtenkt faglighet. VIDEREFØRING AV TILTAK, VIRKSOMHETER OG ANNET Alle virksomheter og tiltak som eksisterte i 2013 ble videreført i 2014, bortsett fra Natthjemmet som er lagt ned og gjenåpnet i nye lokaler som Babettes Hus, og målgruppen er gått fra menn til kvinner. Nye tiltak og virksomheter Ny virksomhet: Grimstad ny virksomhet som har søkt støtte til et forprosjekt som bærer navnet «Forprosjekt Demenslandsby» og i tillegg arbeider for etablering av en aktivitetskafé. Nytt tiltak: Pedalen Gjenbruk: Et tiltak under Pedalen sykkelverksted med fokus på å sette i stand brukte sykler. Med Pedalen Gjenbruk har vi fått en ny ansatt og flere nye deltakere. 6 7

5 Virksomheter i Kirkens Bymisjon 1. Fengselsprest/bymisjonsprest 2. Frivilligsentralen: består av tiltakene Bymisjonskaféen og Frivilligsentral 3. ENTER jobb og fritid: består av tiltakene: Pedalen sykkelverksted, Kvinneverkstedet, Randøya og Kunstrommet, ENTER fritid og ENTER innsikt. 1. FENGSELSPREST/BYMISJONSPREST Kirkens Bymisjon har arrangert hverdagsmesser i bryggekapellet samt «Messe for byen», «Messe for verdighet» og «Messe for håp og tørst» på 44 av årets torsdager. Antall gjester har vært 1319 som gir et snitt på 29.9, med et høyere snitt for gudstjenestene i Kristiansand Domkirke enn i Bryggekapellet. Forrettende prest har vært Øystein Reinhardtsen, Aslak Brekke og Bjarte Leer-Helgesen fra Bymisjonen samt frivillige prester fra Kristiansand Domprosti. I tillegg har Bymisjonsprest forrettet ved Messe i forbindelse med Verdens Aidsdag 1.desember, 4 vigsler og 2. dåp, samt leid ut lokalet til en dåp, tre vigsler og en konfirmasjonshandling med ekstern prest involvert. Christoforos Schuff har forrettet som ortodoks prest i bryggekapellet annenhver søndag. Gudstjenestehyppigheten regnes som regelmessig og god med unntak av juli da aktiviteten lå nede, men antall gjester kunne vært høyere. I 2014 har Bymisjonsprest brukt mye ressurser på samtale/ sjelesorg med et utvalg faste personer. Det er personer med psykiatrisk bakgrunn, rusbakgrunn og soningsbakgrunn. Bymisjonsprest har også samarbeidet med ENTER jobb og fritid hva gjelder deltakere med soningsbakgrunn. Bymisjonsprest har hatt fast tilstedeværelse ved Babettes hus hver onsdag og Solholmen overgangsboliger annenhver onsdag ettermiddag. Mandag har vært fast kontordag i tillegg til at bymisjonsprest inngår i turnusen for mandagskroa. Fredag har vært satt av til «drop-in-samtaler» samt annet arbeid. Grunnet familieforøkelse var aktiviteten i påsketiden minimal, men vikarierende prest arbeidet i førjulstiden samt i fengselet og bymisjonen på julaften. 4. Gatenært: Består av tiltakene Babettes Hus og Gatejuristen 5. Batteriet 6. Kragerø 7. Portalen 8. Arendal 9. Grimstad I Kristiansand fengsel har fengselsprest vært ansvarlig for gudstjenesteturnusen der, og det har vært 46 gudstjenestesøndager i Fengselsprest har selv vært ansvarlig for gudstjenestene 11 av disse søndagene, med i alt 22 gudstjenester på domsavdelingen og varetektsavdelingen. I tillegg arrangerte fengselsprest gudstjeneste julaften i samarbeid med frelsesarmeen. Oppslutningen til disse gudstjenestene er svært god på domsavdelingen med 80 % oppmøte, mens varetektsavdelingen har et oppmøte på i overkant av 50 %. Fengselsprest har vært i Kristiansand fengsel i kontortiden hver tirsdag og torsdag. Personer med store psykiatriske utfordringer samt personer som sitter i varetekt i forbindelse med påstand om alvorlig kriminalitet har vært prioritert. Kristiansand fengsel har ringt fengselsprest tre ganger utenfor arbeidstid i 2014 i forbindelse med akutt krise/melding om dødsfall. 2. FRIVILLIGSENTRALEN Denne virksomheten består av Bymisjonskaféen og Frivilligsentralen. a) Bymisjonskaféen Det store oppussingsprosjektet i 2013 som fornyet hele kafeen og kjøkkenet gav virkelig et stort løft for Bymisjonen, og gjennom hele 2014 har kafeen vært mer besøkt enn noen gang. Vi har firedoblet omsetningen! Den er selve pulsen ved Bymisjonssenteret og er en viktig møteplass. Et stort mangfold av mennesker er kafeens gjester. Stamkunder, turgåere, tilfeldig forbipasserende, naboer på Fiskebrygga og ellers alle de som til daglig har sitt virke på Bymisjonsenteret deltakere, frivillige og ansatte. Tirsdag til fredag serveres det nydelig lunsjbuffet i tillegg til annet på menyen. Flere kulturelle arrangementer som kunstutstillinger og konserter ble arrangert. Også i 2014 har ordningen med dagsteam bestående av frivillige og deltakere i arbeidspraksis i kafeen vært viktig og blitt videreutviklet. Daværende kafeansvarlig Agnethe Tandberg sa opp sin stilling i juni og i november ble Inger May Ommedal tilsatt som ny. Hun tiltrer 1. mars I 2014 har 5 deltakere fra ENTER jobb og fritid hatt sin arbeidspraksis i kafeen sammen med 17 frivillige. De har lagt ned 4656 arbeidstimer, noe som tilsvarer ca 2,5 årsverk. Kjøkkenakademiet, - et strukturert opplæringsog motivasjonsprogram for deltakere og frivillige, -gjennomførte 4 samlinger i b) Frivilligsentralen Kirkens Bymisjon organiserer en egen Frivilligsentral hvor målet er å legge til rette for frivillig innsats, og å kombinere dette med frivillig arbeid i organisasjonen. Frivilligleders fremste oppgave er å se den enkelte frivillige samt tilrettelegge for meningsfylte oppgaver gjennom et nært samarbeid med virksomhetene. I 2014 har antallet frivillige økt fra 178 til 200 personer. Innsatsen deres tilsvarer 5,7 årsverk. Av de 200 registrerte frivillige er 85 tilknyttet arbeidspraksis og fritidstilbud (ENTER jobb og fritid) og til sammen har de lagt ned tid som tilsvarer 5,1 årsverk. Dette er en økning fra i fjor. Ca halvparten av de frivillige deltar på ukentlig basis, mens andre bidrar i ulike arrangement. Vårt største enkeltstående årlige arrangement er aksjonen «Lys i Mørket» med Julekonserten i Domkirken som startskudd. I desember måned legges det ned en formidabel innsats fra frivillige i hele organisasjonen for å gjennomføre dette. Nytt av året hvor det er rekruttert flere frivillige er i virksomheten Portalen og i Vedlikeholdsgruppa. Våre frivillige er engasjert i hele organisasjonens virksomheter. De frivillige er en særdeles viktig ressurs i Kirkens Bymisjon. Uten det frivillige engasjementet ville omfanget av det arbeidet som Kirkens Bymisjon driver blitt betydelig redusert. Vårt hovedfokus ligger fremdeles innenfor rusfeltet. Hos Gatejuristen bidrar frivillige advokater med gratis juridisk bistand. På Babettes Hus lages det gode varme måltid i et hyggelig sosialt samvær. I Enter Jobb og Fritid bidrar de frivillige til at mennesker i rusrehabilitering får økt sosialt nettverk og dermed øker muligheten for å bli varig rusfri. I tillegg er veldig mange frivillige engasjert ved Bymisjonskaféen og bidrar til at Bymisjonssenteret blir et godt sted å komme. På kveldstid hver torsdag avholdes også hverdagsmesser hvor de frivillige bidrar på en rekke områder. Vårt oppdrag med å bekjempe fordommer og lage nye møteplasser lar seg på denne måten realisere, - blant annet takket være våre dedikerte frivillige! 3. ENTER JOBB OG FRITID Virksomheten ENTER jobb og fritid er Kirkens Bymisjon sitt sosialfaglige tilbud til mennesker i rusrehabilitering/ettervern. Målgruppen er mennesker i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og medikamentfri rusrehabilitering. Gjennom arbeid på våre verksteder og et bredt spekter av fritidsaktiviteter tilbyr vi et rusfritt miljø. Målsettingen er å bidra til at deltakerne får økt sin evne til å stå i relasjoner gjennom arbeid og fritidstilbud. Vi erfarer at økt relasjonsevne gir økt mulighet til å forbli rusfri. Staben i ENTER jobb og fritid utgjør 5,9 årsverk fordelt på 7 ansatte. I tillegg er 85 frivillige engasjert i ENTER jobb og fritid og la ned en ressurs på 5,1 årsverk i I ENTER jobb er ca. 30 deltakere i ukentlig arbeidspraksis. Deltakerne har sin arbeidspraksis følgende steder på Bymisjonen: Pedalen sykkelverksted og Pedalen gjenbruk, Kunstrommet, Kvinneverkstedet, Bymisjonskaféen, hytta på Randøya, teatergruppa «Fotspor» og ENTER fritid. Kirkens Bymisjon, - ved ENTER jobb og fritid, er en tiltaksarrangør for NAV og er kvalitetssikret gjennom EQUASS. Vi har 18 tiltaksplasser for NAV. Av disse er 10 APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og 8 VTA- plasser (varig tilrettelagt arbeid). Med støtte fra arbeids- og velferdsdirektoratet har vi også 5-7 frie arbeidspraksis plasser på Pedalen gjenbruk for mennesker som står langt fra det ordinære arbeidsliv. 24 personer har vært i APS i personer avsluttet i løpet av året. Av disse gikk 4 videre til arbeidsrettede tiltak. I løpet av 2014 var 15 personer i VTA. 10 personer har hatt frie arbeidspraksisplasser. 3 personer avsluttet i løpet av året. Av disse gikk to videre til arbeidsrettede tiltak. Vi har et nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat gjennom blant annet ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. De viktigste samarbeidspartnerne er NAV, SOFOT (sosiale og forebyggende tjenester/kommunen sin rustjeneste), primærleger og ARA (avdeling for rus og avhengighet v/sørlandets sykehus). ENTER fritid er et populært og stabilt tilbud for mange. Ca. 120 deltakere har i løpet av 2014 deltatt på 20 ulike aktiviteter som er delt inn i friluft, kultur og trening. Bymisjonssenteret er i stor grad en base for aktivitetene, men vi legger stor vekt på at aktiviteter også skal foregå utenfor Bymisjonssenteret. De fleste aktivitetene planlegges og organiseres via en aktivitetsgruppe der deltakere og frivillige er sterkt representert. 8 9

6 Nye aktiviteter i ENTER fritid i 2014 er: Fotball Jenter, Fotball Gutter og Løpegruppe. Planlegging av Fritidsakademiet startet opp i Fritidsakademiet skal være en læringsarena for deltakere og frivillige som ønsker å være med å drive aktivitetene i ENTER fritid. Med støtte fra SR-bank gjennomførte vi 3 workshops hvor visjon, målsetninger og temaer ble definert. En aktivitetsgruppe for fritidsakademiet ble satt ned. Gruppas mandat er å jobbe frem fritidsakademiet på bakgrunn av resultatet av workshopene. ENTER innsikt, vårt tilbud innen utvikling og opplæring bestod i 2014 av Sykkelakademiet (sykkelfaglig kurs over 8 dager), Kjøkkenakademiet (kafé og kjøkken teoretisk opplæring), Kvinnekurs og Kulturreise. terskel for inntak. Alle beboere får tilbud om en primærkontakt som også deltar på ansvarsgruppemøter. Gjennom ulike tilbud er målet at alle beboere skal oppleve ro, trygghet og verdighet under oppholdet. I utgangspunktet skal beboerne greie seg med alt selv, men det serveres likevel frokost hver morgen, samt middag hver søndag. I praksis får beboerne flere måltider, da ulike arrangører med ujevne mellomrom gir oss mat. Beboerne fra Krisesenteret får etter behov også flere måltider. Alle høytider blir markert og feiret. Til dette er frivillige en nødvendig ressurs, og i 2014 har vi hatt 9 frivillige som har gitt sitt bidrag på ulikt vis. Setesdalsveien, Nødboligen, Kvinneboligen og Babettes hus, i tillegg ble det avholdt saksmottak hver måned i fengselet og ved Borgestadklinikken Loland. Gatejuristen har også hatt saksmottak i overgangsboligen, på SoN-senteret, Shalam og Blåkors Vågsbygd. I tillegg til hyppigere saksmottak, har vi aktivt vært ute og informert om tilbudet vårt, både til kommunens ansatte og til organisasjoner. Dette har ført til at enda flere har hørt om oss og Gatejuristen opplever nå å ha blitt en etablert «institusjon» i Kristiansand. Dette merkes særlig ved at stadig flere klienter henvises fra både det offentlige hjelpeapparatet og fra rusmisbrukeres interesseorganisasjoner. organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og kommunen. Dette var i 2014 kanskje vårt viktigste regelmessige kontaktpunkt med lokale myndigheter. Batteriet arrangerte sammen med FO og brukerorganisasjonene en debatt med tittelen: Arbeid, en rett eller plikt, under Arendalsuka Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet stilte som reserve for statsråden, Robert Eriksson i en debatt om det nye forslaget om plikt til aktivitet for sosialhjelp og den bebudede fulle gjennomgangen av NAV. Batteriet har i løpet av 2014 jobbet aktivt med relasjonen til lokale myndigheter i Arendal og har blant annet formalisert et samarbeid med Arendal kommunes innvandrerråd. Nye tilbud, endringer og begivenheter i 2014: I 2014 startet vi opp Pedalen Gjenbruk et tilbak under Pedalen sykkelverksted med fokus på å sette i stand brukte sykler. Med Pedalen Gjenbruk har vi fått en ny ansatt og flere nye deltakere. Ved hjelp av midler fra EXTRA-stiftelsen gjennomførte vi tur og kultur opplevelser for ENTER sine deltakere; vintertur, kajakktur, sykkelritt og kulturreise til Beijing. Teatergruppa Fotspor, et samarbeidsprosjekt med Kilden Dialog og Universitetet i Agder, lagde sin egen forestilling i anledning Grunnlovsjubileet. Forestillingen ble satt opp både på Kilden og på Bymisjonssenteret. 4. GATENÆRT Gatenært består av Babettes Hus og Gatejuristen. a) Babettes Hus Kirkens Bymisjon driftet Natthjemmet på oppdrag fra Kristiansand Kommune (heretter kalt KK) fra 2006 til august/september I 2011 utfordret KK oss på en driftsendring ift å drifte 4 midlertidige boliger for kvinner i aktiv rus, samt 2 kriseplasser for Vest Agder Krisesenter. Da den daværende boligmassen skulle selges måtte det finnes en erstatningsbolig. Dette tok litt tid, men 1.september 2014 åpnet vi Babettes hus i Tordenskjolds gate 52. KK pusset opp dette ærverdige gamle huset, og personalet utførte en formidabel flyttejobb. Tiltaket skal i samarbeid med Kristiansand Kommune gi rusavhengige kvinner uten fast bopel et midlertidig kvalitativt godt botilbud. Tildeling skjer via NAV bolig. Målet med midlertidig husvære er - i samarbeid med KK - å kartlegge den enkeltes ressurser og utfordringer med tanke på en varig bolig. Det er også et samarbeid med Vest-Agder Krisesenter. Tiltaket er et målrettet omsorgstilbud, og har lav Situasjonen er fremdeles slik at Babettes økonomisk er en utfordring for organisasjonen fordi driftstilskuddet ikke dekker utgiftene knyttet til driften. b) Gatejuristen Gatejuristens oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livsområder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp. Gatejuristen har i 2014 mottatt 168 saker fordelt på 115 klienter. Av disse er det 32 kvinner og 83 menn. Dette er en betydelig økning fra 2013 hvor det ble tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Hovedårsaken til økningen er at Gatejuristen har intensivert antall saksmottak, og at vi har startet å ha mottak på dagtid. Dette har blitt mulig ved at vi har åpnet opp for å også ha jusstudenter som frivillige. Deres engasjement gjør det mulig for Gatejuristen å drive oppsøkende virksomhet også på dagtid. Gatejuristen har per desember 2014, 13 frivillige jurister, advokater og jusstudenter. Erstatning/forsikring utgjorde i 2014 den største saksgruppen med 43 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig rettferdsvederlagserstatning. I 2014 utgjorde saker i forhold til NAV den nest største gruppen med 37 saker, dette være seg både klagesaker og veiledningssaker. Det ble høsten 2014 gjennomført saksmottak en gang i måneden ved alle kommunens rusboliger i Toppdalsveien, 5. BATTERIET Batteriet Sør er et ressurssenter for organisasjoner og personer som kjemper mot fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet skal bidra til at brukerorganisasjoner blir sett og hørt i dette arbeidet. Batteriet tilbyr kontorplass, utstyr og møterom, veiledning, kurs og opplæring. Organisasjonene får tilgang til Batteriets nettverk, og får støtte til å utvikle sine egne. Arbeidsmåten til Batteriet bygger på myndiggjøring. Batteriet er i sin helhet finansiert over statsbudsjett i Arbeids og inkluderingsdepartementet(aid). Batteriet hadde i 2014 et jevnt tilsig av nye brukerorganisasjoner. Dette innbar blant annet at vi støttet 14 helt nye organisasjoner, mot 4 i 2013, i oppstart og registrering. De 71 brukerorganisasjonene har fra 10 til 300 medlemmer. Dette betyr at de totalt representerer anslagsvis 4000 mennesker av Kristiansands befolkning, og noen fra andre kommuner i Agder. Det har blitt iverksatt 341 arrangementer, noe som viser en liten nedgang fra Nedgangen skyldes i hovedsak at vi for å få kontroll med aktiviteten på huset har vært litt strengere og blant annet installert nytt kodelåssystem for inngangsdør. Dette er stort sett brukerstyrte arrangementer og mange har forgått på kveldstid eller i helg. Det har vært 489 besøk på dagtid (mot 438 i 2013), et gjennomsnitt på over 2 besøk per arbeidsdag. De fleste søker veiledning i forhold til egen organisasjon. Det ble også gjennomført kurs for organisasjonene i Kunsten og lede frivillige, Sosialt entreprenørskap, Regnskap i organisasjoner, Medietrening, Organisasjonsutvikling og Budsjett og regnskap i organisasjoner. Vi støttet NAV i opprettelsen av lokalt brukerutvalg. I tillegg bistod vi Kristiansand kommune i dialogen med innvandrerbefolkningen blant annet gjennom å delta i Arbeidsutvalget for dialog med innvandrerbefolkningen og gjennomføringen av en workshop med frivillige 6. PORTALEN PORTALEN verdiskapning som metode i møte med rus Ideutvikling: Under ledelse av Kirkens Bymisjon har det i 3 år vært et stort engasjement fra en rekke aktører og instanser rundt prosjektering av bedriften PORTALEN. Gjennom seminarer og ulike grupper har prosjektet funnet form og det er lagt ned ca 5000 frivillige arbeidstimer fra de ulike aktørene. Ansatte ved Portalen pr er virksomhetsleder Wenche Rønning og arbeidsleder Per Dovland Resultatet er blitt et unikt konsept som tilsammen utgjør et motivasjonskonsept og et bedriftskonsept. Realisering: Portalen er en Sosialt Entreprenørskaps bedrift som har som mål å forene motivasjonsarbeid overfor mennesker som sliter med en rusmiddelavhengighet med et forretningskonsept der målet er å bli en selvfinansiert bedrift. Skal vi lykkes i dette arbeidet har vi søkt samarbeid med aktører som alle har sin spisskompetanse på feltet. Aktørene er bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder v/ Senter for entreprenørskap. Bedriften er lokalisert i Strandpromenaden 30 og går ut på følgende: Cafe Portalen, - innendørs kafe sammen med en utendørs Kaffebarsykkel Portalen Redesign, - redesign av gamle møbler som skal selges via Cafe Portalen Portalen Tjenester, - foreløpig et konsept rundt flaskepant i samarbeid med borettslag og bedrifter. Den 2. desember åpnet Portalen dørene for publikum og vi ved utgangen av året har vi 5 medarbeidere og 8 frivillige som arbeider der

7 7. KRAGERØ I 2014 har Bymisjonskaféen hatt tilbud til gjestene 4 dager i uka. Kafetilbudet benyttes av ca personer hver gang mens ved servering av middag og utdeling av matposer er det fra ca. 30 og helt opptil 50 personer innom. Det blir ofte delt ut 47 poser med mat. Regelen for å få matpose er personlig oppmøte. Rusavhengige er den største gruppen, men vi får besøk av syke, ensomme og fattige innbyggere. Kirkens Bymisjon i Kragerø er først og fremst en miljøskapende arena, der mennesker med ulik livserfaring blir sett og møtt med respekt og verdighet. Et mål er å arbeide for å gi mennesker mot til å leve og mot til å tro at det finnes håp for alle. Daglig opplever vi møter mellom mennesker som gir spirer til en bedre fremtid. Vi ser at kafeen er et viktig møtested og at det oppleves trygt for mange å besøke oss. Vi hører gjester fortelle oss at de i perioder sliter med å gå over dørstokken i sitt eget hjem. Når de vet at kafeen er åpen er det lettere å gå ut for da har de et trygt mål å besøke, hvor de også treffer andre med like utfordringer. «Jeg blir glad av å være her», sa en gjest forleden. «Etter mitt kafebesøk kan jeg gå hjem og ha det godt resten av kvelden». Det er slike tilbakemeldinger som gir frivillige motivasjon til å være nettopp det. Antallet frivillige er ca. 40 aktive. De bidro med ca timer til drift av kafeen. Virksomheten i Kragerø har også i 2014 vært opptatt av å sikre at alle har egen bolig. Kommunens boligkontor har laget en plan for dette og etter det vi kjenner til har alle i løpet av året fått egen bolig. Vi ser at kommunen har en plan som følges opp og det setter flere av gjestene stor pris på. Årets startet som vanlig med at Rotary Kragerø arrangerte Juletreaksjon hvor inntektene gikk til Kirkens Bymisjon. Dette er et flott initiativ som gir oss sårt tiltrengte kroner i kassa. Virksomheten har i år arrangert blomstershow med Finn Schjøll i Løkka som ble så godt som utsolgt. Frivillige og gjester ble invitert på tur med MS Victoria på Telemarkskanalen. Turen ble gjennomført med flest frivillige og 2 gjester. I november fikk vi besøk av biskopen i Telemark og Agder bispedømme. Det ble et godt og sterkt møte mellom gjester og biskopen som de som var til stede vil huske lenge. Vi har hatt et bruktmarked og en kunstauksjon. I desember arrangerte vi konsert med Kjetil Valldal og ivrige Kragerødamer lagde julemesse på kafeen. Roger Holte sørget for nok en Brosteinsaksjon hvor alle som støttet oss ble takket med en helsides annonse som lokalavisen KV spanderte. Vi hadde stall, krybbe og bålpanne utenfor kafeen og fikk 83 nye faste givere. Julaften ble det servert risgrøt med rød saft og marsipankake og kaffe på dagen på Bymisjonskaféen. Kragerø-håndballen samlet inn pakker til våre gjester under juletreet i Kragerø-hallen som ble delt ut på siste matutdeling før jul, den 22. desember. Målet vårt er å få enda flere faste givere slik at Kragerøs befolkning er med på å slå ring rundt de som trenger det i byen vår, på lag med Kirkens Bymisjon. Vi ønsker å takke Kragerø kommune spesielt for støtten. Uten kommunens hjelp hadde det ikke vært mulig å drive. Virksomheten, som er 6 år i 2014, planlegger å oppgradere kjøkken og matutdelingen. Prosjektet er kostbart, men ved hjelp av frivillige håper vi å komme i mål i løpet av Vi takker hjertelig alle som har støttet oss i 2014 og ser frem til å arbeide videre med å gi mennesker mot til å leve og mot til å tro at det finnes håp om en bedre fremtid for alle. 8. ARENDAL Kirkens Bymisjon Arendal var i 2014 inne i sitt andre virkeår. Fra februar 2014 var Åpen barnehage en realitet med Trygve Bergland som pedagogisk leder. I august 2014 ble Merete Haslund ansatt som virksomhetsleder. Vi har kommet langt med vår første virksomhet og oppnådd mye på under et år. Vi har lykkes med å skape en arena i Arendal som det er et stort behov for. 125 forskjellige barn har vært innom barnehagen. Innvandrere fra 15 forskjellige land har vært innom. Gjennomsnittet ligger på 13 barn og rekorden er 23 barn. Etter at mandagen først pekte seg ut som den dagen med størst trykk, har antallet nå fordelt seg jevnt utover. Av frivillige har vi nå 11 kvinner i alderen 26 til 70. Alle dagene er i stor grad dekket og flere frivillige kan ringes ved behov. Vi har også fått en frivillig mann som vaktmester som kan ringes ved behov. Gruppa med frivillige består av både pensjonister, uføre, jobbsøkende og deltidsarbeidere. De er dyktige og stabile, og er flinke til å gi beskjed i god tid når de må melde avbud. Det er ingen problem å overlate barnehagen til frivillige medarbeidere dersom ansatte for eksempel skal på kurs. Etter påske har vi hatt et samarbeid med Arendal Voksenopplæring om elever i språkpraksis i Åpen barnehage. Vi har hatt ei dame fra Somalia og ei dame fra Uganda. Begge to har vært store ressurser der de har vært flinke med barna, deltatt uoppfordret i daglige gjøremål og vist stor interesse for å lære norsk. Vi er veldig fornøyd med måten for hvordan både frivillige og foreldre har møtt dem på. Dette samarbeidet ser vi på som en vinn-vinn situasjon, som vi ønsker å fortsette med. I løpet av høsten har vi i Kirkens Bymisjon Arendal utarbeidet en prosjektbeskrivelse som vi har kalt Gateentreprenørene. I dag finnes det mange arbeidsføre mennesker som lever en passiv trygdetilværelse utenfor arbeidslivet. Mange av disse har både arbeidsevne og arbeidsvilje. En relativt stor andel ungdom faller ut av eller velger bort videregående opplæring, såkalt drop-out elever. Innvandrere har spesielle utfordringer med å skaffe seg jobb og trenger gode tilrettelagte opplegg for å lykkes i karriere- og arbeidsliv. Det er de personer og målgrupper som av en eller annen grunn ikke blir fanget opp av allerede eksisterende ordninger fra det offentlige som først og fremst er prosjektets målgruppe og ressurs. Men det kan også være personer som er i en livssituasjon hvor de føler at de har lyst, behov, ressurser eller kompetanse til å bidra. Utvikling og leveranse av tjenester skal bidra til økt mestring og funksjonsevne for alle deltagerne. Prosjekt Gateentreprenørene skal utvikle tjenester og produkter i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap. Det er utarbeidet et budsjett for en 3-årig prosjektperiode. Arendal kommune bidrar med 2.1 mill. i denne perioden, samt at vi har mottatt ,- til et sykkelprosjekt som skal inngå i prosjektet. Vi er også i dialog med NAV om finansieringsmuligheter og er i god dialog med næringslivet. Det vil også bli ansatt en prosjektleder, samt etablering av en styringsgruppe bestående av representanter fra Arendal kommune, NAV, kirkens bymisjon, MHFA (Med hjerte for Arendal), næringsliv og brukergrupper. JULEKONSERT Første søndag i advent arrangerte vi for første gang julekonsert i Trefoldighetskirken i Arendal med Hans Inge Fagervik og Tromøy Gospel. Mange mennesker kom og det ble et flott overskudd. ROMJULSMESSE hadde vi vår første romjulsmesse ved tidligere prost i Arendal prosti, Sissel Hasleholm, organist Knut R. Bygland og Kirkens Bymisjons ansatte Merete Haslund og Trygve Bergland. 9. GRIMSTAD Virksomheten Kirkens Bymisjon Grimstad ble etablert 25. august Initiativtaker Knut Mørland fikk innvilget en støtte på kr ,- til etablering av Kirkens Bymisjon i Grimstad. Den 5. mai 2014 fikk han med seg Thor-Egil Eik på laget, og siden da har tospannet jobbet på frivillig basis for å sikre et økonomisk grunnlag for etablering av Bymisjonens tilbud i Grimstad. Initiativtakerne ønsker å etablere et tilbud til mennesker med demens, og har søkt fylkeskommunal støtte til et forprosjekt som bærer navnet «Forprosjekt Demenslandsby» i samarbeid med Grimstad Kommune, næringsklyngen Arena Helse Forskning & Innovasjon, Konsortiet Bolig og Vellferdsteknologi, Kruse Smith AS, Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold som FoU-partnere. Dersom søknadene blir innvilget, er forprosjektet planlagt igangsatt etter påske Aktivitetskafeen Kirkens Bymisjon Grimstad har også søkt Arbeids og Velferdsdirektoratet om støtte til etablering av en aktivitetskafe i Grimstad sentrum. Det er inngått en intensjonsavtale med en eiendomsbesitter i Grimstad om leie av egnet lokale dersom søknaden om støtte blir innvilget. Kontor på Oddensenteret

8 Bymisjonens Julekonsert 2014 For tredje gang ble Bymisjonens Julekonsert arrangert i Domkirken. Dermed slår vi fast at det har blitt en tradisjon - og et ønske om fortsettelse. I samarbeid med Bruce Rasmussen som produserer hele konserten, stiller artister fra hele landet opp for å være med å starte «Lys I Mørket» - aksjonen. Det er en gave både til Kirkens Bymisjon i Kristiansand og til byens befolkning, og overskuddet er på rundt ,- til vårt arbeid i byen. Konserten skal gjennom bevisst tonespråk og repertoar gi en stor og flott førjulsopplevelse. Skillingsfondet gav oss en stor tildeling slik at vi kunne legge til rette for at mennesker i vår målgruppe kunne få oppleve denne flotte julekonserten. I tillegg stilte i år artistene: Solveig Slettahjell, Helge Jordal, Pål Rake, Helga Jacobsen, Trym Bjønnes, Kim André Rysstad, Elisabeth Moberg, Egil Eldøen, Nils Petter Molvær og Jan Bang opp for oss. I orkesteret satt Oscar Jansen piano, Bruce Rasmussen trommer, Bjørn Charles Dreyer gitar Nicolai Tangen Svænnes tangenter, Audun Ramo bass og Eivind Pedersen -kirkeorgel. En fantastisk stor takk til Ruben Lervåg og Ove Nesheim - lyd, lys ved Bjørn Ivar Aurebekk, dekor ved Steinar Holskog, foto av Kristin Søvik og Ole Bernt Kristoffersen og Per Kullerud som inspisienter - igjen. Takk til Bruce Rasmussen, artistene, LX design, Norsk Tur, Hotel-Norge og Skillingsfondet som gjorde dette mulig, og at denne storslåtte konserten fylte Domkirken nok en gang

9 STRATEGIDOKUMENT MÅL OG TILTAK Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK) KIRKELIG TILHØRIGHET SKBK er seg bevisst og tydelig sin kirkelige identitet og tilhørighet. Vår identitet er synlig gjennom kvalifisert etisk, diakonal og sosialfaglig tenkning og uttrykkes gjennom praktisk arbeid. Vi er en raus, tilstedeværende, engasjert og kulturåpen del av kirken som prøver ut nye veier i liturgi, kunst og kultur. Videreutvikle prestetilgjengeligheten for våre målgrupper. Øke tilgjengelighet for sjelesorg og samtale. Knytte prestefunksjonen nærmere de øvrige virksomhetene i SKBK. Videreutvikling av hverdagsmessene. ØKONOMISK PLATTFORM SKBK har en sikker og trygg økonomi for å videreføre og styrke eksisterende arbeid. Utarbeide en målrettet, langsiktig strategi for SKBK sin økonomistyring Økonomien skal sikres gjennom utadrettet virksomhet opp mot offentlige tilskudd, fond og legater, givertjenesten og det private næringsliv. Videreutvikle en god intern arbeidsstruktur. Videreutvikle et samarbeidskonsept som kan benyttes overfor eksterne bidragsytere, i langsiktig perspektiv. Videreutvikle og styrke givertjenesten. Vurdere mulighetene for og effektene av å øke bruken av sosialt entreprenørskap. Vurdere effektene av å investere i eiendom. ORGANISASJONENS STÅSTED SKBK er en nyskapende og endringsvillig organisasjon som gjenspeiler våre grunnverdier gjennom våre aktiviteter og forpliktelser. SKBK er en organisasjon som er en ønsket samarbeidspartner for næringsliv og andre aktører som vil ta et samfunnsansvar. SKBK er synliggjort som organisasjon lokalt og nasjonalt. Synliggjøring av SKBK skal skje gjennom informasjon, media og annen profilering overfor våre målgrupper. Ledergruppen skal i samarbeid med øvrige ansatte jobbe for å bedre det langsiktige og helhetlige planleggingsarbeidet i organisasjonen. Tilstrebe hensiktsmessig møtestruktur og god intern kommunikasjon. Utarbeide en plan for ulike arrangement som skal styrke bymisjonsidentiteten og tilhørigheten. PERSONALFORVALTNING SKBK tilbyr et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø der den enkelte arbeidstaker opplever å bli sett, få brukt sin kompetanse og bli konstruktivt utfordret til å påta seg nye oppgaver. SKBK er en IA bedrift og denne avtalen skal følges opp i nært samarbeid med NAV. Kompetanseheving av ledere med personalansvar skal styrkes. Det skal gjennomføres minimum en årlig medarbeidersamtale med alle medarbeidere. SKBK skal utarbeide en kompetansehevingsplan for de ansatte. Det skal årlig gjennomføres sosiale tiltak for de ansatte. I tillegg skal det gjennomføres personaldager to ganger i året. I samarbeid med NAV utarbeide og gjennomføre en prosess med felles veiledning for alle ansatte over tid, for å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet. Det skal jobbes langsiktig og strategisk for å redusere dagens sykefravær til 5%. SKBK skal identifisere mangler innen personalforvaltning og gjøre endringer for å ivareta forpliktelsene som arbeidsgiver, - og ved behov inngå samarbeid med eksterne aktører. SOSIALFAGLIG ARBEID All virksomhet er av høy faglig kvalitet og står i nært samarbeid med stat, kommune og andre ideelle organisasjoner. SKBK er tydelig tilstede i den sosialfaglige debatten og synliggjør manglende innsats i samfunnet. Det skal utarbeides og gjennomføres en årlig tilfredshetsundersøkelse blant deltakere og beboere som gir viktig tilbakemelding til staben om kvalitet i våre tiltak. Det skal utarbeides et forbedret system for å få frem resultatmål, som dokumenterer grad av måloppnåelse i arbeidet. Økt faglig fokus på kjønnsidentitet. Øke og videreutvikle vårt faglige fokus i forhold til relasjonskompetanse. FRIVILLIG ARBEID: Frivilligsentralen rekrutterer og bistår de ulike virksomhetene i forhold til frivillige. Den frivillige står i et godt samspill med stab og deltakere/ beboere gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver. Frivillige har tydelige og trygge rammer for oppgavene. Videreutvikle rutiner for rekruttering, kursing, oppfølging av frivillige til virksomhetene. Det skal utarbeides en årlig tilfredshetsundersøkelse blant de frivillige Videreutvikle den gode kommunikasjonen mellom frivilligsentralen og SKBK s ulike virksomheter, og vurdere nye muligheter for bruk av frivillige i organisasjonen Den frivillige innsatsen skal synliggjøres som ressurs, - blant annet overfor offentlige myndigheter. KOMMUNIKASJON OG MARKED: SKBK har et sterkt fokus på arbeid med markeds- og kommunikasjonsstrategi SKBK følger retningslinjer som gjelder for et helhetlig visuelt uttrykk for SKB Norge SKBK står sterkt og nært i forhold til sine ulike samarbeidspartnere, - i et langsiktig perspektiv Utarbeide en markeds og kommunikasjonsstrategi for perioden Kvalitetssikre rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, inkludert kontakt med media. Kirkens Bymisjons målgrupper for kommunikasjon skal tydeliggjøres. Kunnskapen om Kirkens Bymisjons kirkelige og sosialfaglige arbeid skal økes blant våre målgrupper, blant våre samarbeidspartnere og blant befolkningen i Agder og Telemark

10 Organisasjon REPRESENTANTSKAP Årsmøte og valg 27. mars For 2014 bestod representantskapet av følgende 8 medlemmer: Gruppe A: Oppnevnt av Kirkelig Fellesråd Kristiansand Thorbjørg Johanne Jensen Inger Johanne Sandvik Åse Helen Fidje Ødegaard Erik Løland Eli Andås Anne Grethe B Austeid Gruppe B: Oppnevnt av styret i Kirkens Bymisjon Kristiansand Janniche Greipsland Gruppe C: Domprosten eller den han eller hun oppnevner Domprost Bjarne Sveinall STYRET Styret har hatt 7 ordinære møter og behandlet 48 saker. Medlemmer: Kjetil Drangsholt (styreleder) Mona Johannessen (nestleder) Dagny Anker Gevelt (styremedlem) Erik Dale (styremedlem) Ellen Skeie Hansen (styremedlem) Tobbi Kvaale (styremedlem oppnevnt fra SKBO) Steinar Møllerhaug Sæbø (ansattes representant) Tor Vegge (styremedlem oppnevnt fra SKBO) Sigmund Akselsen (vara) Anne Hilde Hals (vara) Åse Johnsen Drabløs (vara) Jenny-Ann Høgeli (ansattes vara representant) Svein Hjorthaug (vara oppnevnt av SKBO) 18 19

11 GEVIR Ingen er bare det du ser STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND Boks 486 I 4664 Kristiansand I Tlf: E-post: I Org.nr: I Gavekonto:

ÅRSMELDING 2012. Stiftelsen Kirkens Bymisjon

ÅRSMELDING 2012. Stiftelsen Kirkens Bymisjon ÅRSMELDING 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand 1 En hilsen fra 2012 Også 2012 ble et aktivt år for Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Vi merker at det er bruk for vårt arbeid, og vi utfører det

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009.

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009. FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND. Fiske-Maren, #oransjeskjerf

ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND. Fiske-Maren, #oransjeskjerf ÅRSMELDING 2016 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND Fiske-Maren, #oransjeskjerf Ting tar tid Har du tid til å følge meg i en liten betraktning, noen små tanker, sånn i starten av Årsmeldingen vår?

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND

ÅRSMELDING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND ÅRSMELDING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANSAND DET NYTTER! Hver dag ser jeg at det nytter! Nå vil jeg fortelle litt om noe av det som skjer i Bymisjonen. Her kommer mennesker som for ikke lenge

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Lys i Mørket Gled en som gruer seg til jul

Lys i Mørket Gled en som gruer seg til jul Oktober 2013 Lys i Mørket 2013 - Gled en som gruer seg til jul Mange opplever julen som en fin og hyggelig tid man tilbringer med familie, venner og god mat, men for mange andre mennesker her i byen oppleves

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Ditt valg - Bolig først

Ditt valg - Bolig først Ditt valg - Bolig først Opplever deltakere at dette er noe annet enn den hjelpen den har fått tidligere? Er dette Housing first? 28.04.2015 Fakta om Ditt valg Bolig først Forankret i Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Sluttrapport Fritidsakademiet. Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Sluttrapport Fritidsakademiet. Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sluttrapport Fritidsakademiet Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting ENTER Fritid er Kirkens Bymisjon i Kristiansand sitt fritidstilbud til mennesker i rusrehabilitering. Vi har nå årlig 18 ulike aktiviteter

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. Peter Egge Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Røde Kors, Kirkens Bymisjon Drammen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010 Mannskoret Gaasehud Julekonsert Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang Foto : Kristin Søvik 11.12.2010 1 2 3 4 5 6 Konferansier Harald Arntsen Jerusalem Solist Svein Arild Andås Arans hilsen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer