Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2012/ /2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: Saksframlegg Rødhetteprosjektet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Søknaden fra Aleneforeldreforeningen i Kristiansand om et bidrag på kroner til Rødhetteprosjektet avslås. Bakgrunn for saken: Tjenesteutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak under PS 64/12: Tjenesteutvalget i Søgne kommune stiller seg positive til at administrasjonen tar initiativ overfor nærliggende kommuner i Knutepunktet med tanke på et samarbeid med frivillige foreninger om et kvelds- og eventuelt også et nattilbud om barnepass. Tjenesteutvalget ønsker å se nærmere på modellen som Aleneforeldreforeningen har presentert for Kristiansand kommune. Tjenesteutvalget ønsker seg framlagt en sak om muligheter og eventuell framdrift i novembermøtet. Saksutredning: Aleneforeldreforeningen har sendt søknad om støtte til et opplegg for barnepass på kvelds- og nattid i et opplegg etter mønster fra Oslo kommune kalt Rødhetteprosjektet. Søknad med beskrivelse av tiltaket følger saken. Rådmannen i Søgne kommune har tatt initiativ overfor rådmennene i de andre Knutepunktkommunene angående interesse for å bidra til et slikt tiltak, og kommunalsjefen har tatt opp saken i oppvekstnettverket. Tilbakemeldingen er at det administrativt legges opp til å avslå søknaden i nabokommunene. Rådmannen kan ikke se at det vil være hensiktsmessig å imøtekomme søknaden som eneste kommune i regionen. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca 1 mill kroner, og det søkes om kroner fra Søgne kommune.

2 Enhetsleders merknader: Rådmannens merknader:

3 file://\\pdfserver\pdfdocprodir$\ephorte\ html Side 1 av Fra: Åse R Dato: :59:07 Til: Postmottak Tittel: VS: Rødhette søknad Til rådmann og kommunalsjef helse og omsorg. Åse Severinsen Fra: AFFO Kristiansand Sendt: 25. oktober :51 Til: Åse R Severinsen Emne: Rødhette søknad Søgne kommune Kommunestyret Aleneforeldreforeningen Kristiansand og omegn Silje Berhus Søknad til midler Rødhetteprosjekt Vi søker her ved om kr til Rødhetteprosjektet i Kristiansand, grunnen til at vi søker hos dere er fordi vi har mange medlemmer fra deres kommune og ser helt klart at også en del av brukerne ved Rødhetteprosjektet vil komme fra Søgne. Vi sender samme søknad til Sogndalen, Vennesla og Lillesand. Som prosjektbeskrivelsen informerer om, så er det et avlastningstilbud til aleneforeldre, uavhengig av sosial og økonomisk status, etnisitet og politisk ståsted. I tillegg vil det være et sosialt samlingspunkt, med store muligheter for å bygge nytt nettverk etter at en er blitt alene, veldig mange opplever etter et samlivsbrudd, at det sosiale nettverket de hadde forsvinner. Rødhette vil også fokusere på sosiale aktiviteter i helger, ferier og høytidsdager. Vi ønsker også å kunne ha et tilbud om dagaktiviteter i skolens ferier. På sikt ser vi for oss at det skal bli et hus som er åpent året rundt. Når huset er en realitet,vil vi jobbe målrettet mot det private næringsliv for å få inn midler til bla aktiviteter og turer. ( Her er det egenandel for brukerne) Fremdriftsplan: Få det økonomiske på plass Finne lokaler ( må være sentralt i forhold til bussforbindelse) Ansette daglig leder Utarbeide retningslinjer for drift og bruk av huset Oppstart innen første halvdel 2013 Kristiansand 25.oktober 2013 Silje Berhus Vedlegg: Prosjektbeskrivelse, budsjett, brev fra krisesenter

4 Aleneforeldreforeningen Affo Kristiansand Tjuvhelleren 76A 4628 Kristiansand Hei, og takk for konstruktivt møte hos oss! Vi har sett på prosjektbeskrivelsen av deres prosjekt Rødhette Kristiansand, som vi finner svært interessant. Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter gir tilbud til kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner og til disse brukernes barn. Hvert år bor rundt 100 barn hos oss sammen med sin mor, som er utsatt for vold, vanligvis fra en livspartner, ofte barnets/barnas far. Foreløpig har ingen menn kommet til oss med barn, men det kan vi jo tenke oss kan skje. Når familiene flytter ut, er disse foreldrene alene med omsorgen. Mange har lite nettverk fra før, og i tillegg opplever flere at et brudd med mishandler medfører brudd med nettverk og familie. Derfor er disse familiene svært sårbare. Mens de bor hos oss, er det mange som ikke har noen de kan spørre om å passe barna en dag eller to, og de har lite nettverk når de flytter ut. Et slikt prosjekt som det dere beskriver, ville passe svært godt for mange av våre brukere. Vi ser for oss at det vil kunne styrke nettverket for både voksen og barn. I tillegg er opplegget beskrevet slik at den som er i nettverket selv bidrar, og dette kan bidra til økt selvfølelse hos brukerne. Vi ønsker dere lykke til med dette prosjektet, og håper det kan bli noe for også våre brukere. Kristiansand 30.august 2012 Med vennlig hilsen Guri Wold, daglig leder Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter

5 Budsjett 2012 Rødhetteprosjektet Driftsinntekter Forkla Budsjett Regnskap Budsjett ringer Tilskudd Oslo Kommune Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Lønn ansatte Vikarer Feriepenger Arbeidsgiveravgift AGA på FP OTP Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 6200 Matvarer/husholdningsart Leie lokaler Strøm Renhold Revisjon Honorar barnevakt Administrasjonsservice Inventar Leker/utstyr Telefon og bredbånd Aktiviteter Reiser/møter Bevertning, innkjøp mat Markedsføring 7500 Forsikringspremier Diverse kontor, porto, lisenser Julebord Renteutgifter/gebyrer Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansposter 8040 Renteinntekter Renteutgifter

6 Sum finansposter Resultat før skatt Budsjetteringsgrunnnlag 1 Lønn: Daglig leder Ansatte helger 67x Ansatte onsdager 19x Vikarer Totalt lønn Matvarer/husholdningsart 118x Leie lokaler 12x Administrasjonsservice 10% av tot Akriviteter kun helger 78x

7

8

9 Prosjektbeskrivelse Rødhette Kristiansand (avlastningstilbud) Avlastning i trygge omgivelser. Mulighet til å ta utdanning, kveldskurs eller lese når man har avlastning. En får mulighet til å være sosial på kveldstid som for eks kino. En får mulighet til å hente seg inn. Det er forebyggende i forhold til psykisk helse. Det er forebyggende barnevern. Du treffer andre i samme situasjon. Du og dine barn får bedre nettverk. Godt nettverk er viktig i forhold til å forebygge kriminalitet. Styrke aleneforeldre sin posisjon i arbeidsmarkedet ved å kunne jobbe kveld og helg. Hvordan fungerer stedet: Du er med på å drive stedet. Den tiden du jobber her, kan du senere ta ut i avlastning. På Rødhette bidrar du med å passe andres barn, for siden å få dine egne barn passet hos oss. Det fungerer som en bytteordning under trygge forhold. Det vil bestandig være en fast ansatt(miljøarbeider) til stede. Åpningstider: Vi ønsker å ha åpent 1 kveld i uka til å begynne med, og hver helg. I skoleferiene håper vi å kunne utvide åpningstidene med litt dagtilbud. Hvem skal stå bak Rødhette? Rødhette i Kristiansand skal drives i regi av Aleneforeldreforeningen Kristiansand og omegn med støtte av Kristiansand Kommune. Det vil være en daglig leder som er ansatt for den daglige driften og ha ansvar for de ansatte. Dette vil være en turnus stilling slik at daglig leder også møter brukere. For å bruke stedet må man være medlem av Aleneforeldreforeningen. Medlemsprisen er kr pr år. Som medlem støtter man Aleneforeldreforeningens arbeid og tilbys bl.a. informasjon / rådgivning, og sosiale tilbud i lokallaget. Rødhette finnes i Oslo kommune og er veldig populært. De mottar et driftstilskudd på i året fra Oslo kommune, men har ikke åpent i skolens ferier. Slik som Affo Kristiansand ser det, så forsvinner ikke behovet for avlastning i feriene. Tvert i mot er behovet enda større da.

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer