Klubbhuset Harstad Bueskyttere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhuset 1986. Harstad Bueskyttere"

Transkript

1 Klubbhuset 1986 Harstad Bueskyttere Onsdag 7. februar 2007

2 HARSTAD BUESKYTTERE ÅRSMØTE SAKSLISTE 1. Åpning av møte. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av 2 personer for underskriving av protokoll. 5. Årsberetning. 6. Godkjenning av regnskap Innkomne saker. 8. Fastsettelse av medlemskontingent Budsjett Valg. - styre - revisorer - valgkomite - representanter til årsmøte Harstad Idrettsråd - representanter til årsmøte i Troms Bueskytterkrets

3 ÅRSBERETNING HARSTAD BUESKYTTERE 2006 Leder Knut Wegner Nestleder Kjetil Johnsen Kasserer Rune Meltzer Sekretær Geir Magne Johnsen Styremedlem Randi Larsen Svenning 1.vara Willy Ottemo 2.vara Eva Andreassen Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden, der 52 saker har vært behandlet. Vi har vært representert på følgende møter: - Norges Bueskytterforbund ting (Rune, Knut og Kjetil) - Troms Bueskytterkrets ting (Willy, Geir Magne og Kjetil) - Årsmøte i Harstad Idrettsråd (Knut og Kjetil) Klubben har arrangert 5 faste stevner i 2006: Februarstevnet, Midtsommerstevnet (FITA* og 3D jakt), Høstjakta og Novemberstevnet. I tillegg arrangerte vi en Skandiarunde inne i Hålogalandshallen 1. mai. Det ble på vårparten arrangert klubbkveld med pizzaservering og videovisning. I desember var det tradisjonell juleavslutning i minihallen med kaker og julenisse. I tillegg har HBS hatt aktiviteter for andre foreninger og bedrifter foregående år, hvor vi har stilt med instruktører og materiell. Klubben hadde dugnad i juni. Det ble byttet terrassebord på deler av terrassen og gjort noe malingsarbeider. Det ble også ryddet kratt rundt banen. Dette er et arbeid som må gjøres jevnlig, ellers vokser det til med viekratt august arrangerte vi sommerleir for Troms Krets. Leiren samlet til sammen 42 deltakere, og ble avsluttet med Høstjakta. På programmet stod blant annet fisking og padling i kano på Grunnvannet. Det var nydelig vær og blikkstille på vannet. Etter padlingen var det pølsegrilling, før vi forflyttet oss til Grottebadet. Vi hadde flere aktiviteter i Blåbærhaugen, med grilling, kubbkonkurranse, løypestreng fra taket på klubbhuset, felles frokost og natursti. I høst hadde vi forsøk på innbrudd i Klubbhuset. De hadde ikke kommet seg inn på grunn av de sikringstiltakene vi har gjort. Det var skader på døra til toalettet og vinduet til kjøkkenet. Dette er midlertidig reparert.

4 Årsmøtet 2006 vedtok å sette av kr 5000,- til ungdomsarbeid i klubben, og ungdomsgruppen skulle selv disponere disse midlene. Det ble gjennomført et møte hvor alle ungdommene ble invitert til å delta. Her ble det blant annet diskutert hvilke erfaringer de hadde fått i løpet av innendørssesongen og hvilke forventninger og ønsker de hadde til utendørssesongen. Det kom bland annet fram at de ønsket å trene på jakt og felt skyting, samt at de ønsket mer teori i forbindelse med trening. Dette er fulgt opp gjennom at det har vært arrangert trening på jakt skyting og at mange deltok på treningssamlingene for ungdom, i regi av Troms Bueskytterkrets. I november var ungdomsgruppen en tur i grottebadet for så etterpå å spise pizza på Dolly Dimples. Dette var et sosialt arrangement som hadde som hensikt å skape gode sosiale forbindelser utenom selve treningene, noe ungdommene var svært godt fornøyd med. Etter ønske fra ungdommene ble det også arrangert grilling på en trening i mai. I løpet av 2006 har vi også fått erfaringer som vil gjøre det lettere å drive videre med ungdomsarbeid i klubben. Det planlegges blant annet at ungdomsgruppen ved behov skal ha flere møter, der blant annet fremtidige treningssamlinger vil bli evaluert. I tillegg har ungdommene også fått bedre forståelse av hva ungdomsarbeid går ut på. Troms Bueskytterkrets arrangerte treningssamling for ungdom i Harstad april, hvor 10 av til sammen 14 deltakere var fra Harstad Bueskyttere. Dette ble fulgt opp med en ny samling i Tinden november. Her hadde Harstad Bueskyttere 5 deltakere. Klubben hadde i 2006 følgende autoriserte dommere og trenere: Dommere: Johan Kartsein Enoksen Kjetil Johnsen Rune Meltzer Knut Wegner Trenere: Harald Bille Rune Meltzer Asbjørn Mortensen Johan Karstein Enoksen Harstad Bueskyttere var i 2006 representert i forskjellige komiteer i NBF: Johan K Enoksen: Leder av lovkomite Leder av NN Bueskytterkomite Kjetil Johnsen: Medlem av ungdomsutvalget Laila Enoksen: Medlem av appellutvalg Styret ønsker å takke sine medlemmer for deres deltagelse- og plasseringer i konkurranser og mesterskap (se neste side).

5 Nordnorsk Mesterskap innendørs (Harstad) Plasseringer i mesterskap 10 år Martin.A. S. Simonsen Gull Gutter Mini junior recurve Tore Abrahamsen Gull Aleksander P. Bagstevold Sølv Gutter Yngre junior compound Henrik Olsen Gutter Yngre junior recurve Rainer Ottemo Sølv Herrer Junior recurve Fredrik Andreassen Gull Herrer 50 recurve Kristian Andersen Gull Herrer senior recurve Knut Wegner Sølv Kjetil Johnsen Kretsmesterskap innendørs (Tinden) 10 år Martin.A. S. Simonsen Gull Aleksander Hartvigsen Gull Gutter Mini junior recurve Aleksander P. Bagstevold Gull John M. Nilsson Sølv Herrer junior recurve Fredrik Andreassen Gull Gutter Yngre junior recurve Rainer Ottemo Sølv Herrer senior recurve Asbjørn Mortensen Sølv Knut Wegner Nordnorsk Mesterskap skive (Tinden) Gutter Mini junior recurve Aleksander P. Bagstevold Gull Sondre Baardsen Sølv Herrer Kadett recurve Fredrik Andreassen Sølv Lars Andreassen Herrer senior recurve Knut Wegner Gull Rune Meltzer Sølv Terje Pettersen Kretsmesterskap jakt (Harstad) Gutter Mini junior recurve Aleksander P. Bagstevold Gull Tore Abrahamsen Sølv Sondre Baardsen Herrer Kadett recurve Rainer Ottemo Gull Lars-Arne Johansen Herrer senior recurve Kjetil Johnsen Gull Morten Andreassen Sølv Knut Wegner Herrer senior Compound Willy Ottemo Gull Det ble ikke arrangert KM Skive i Troms

6 Barentskampen ble arrangert i Oulo i Finland 5. og 6. august. Harstad hadde med 3 deltakere av totalt 12 fra Norge, men ingen skyttere fra Harstad kom på medaljeplass. Harstadskytterne oppnådde følgende plasseringer: Herrer senior recurve Knut Wegner Nr 8 Rune Meltzer Nr 10 Kjetil Johnsen Nr 11 Nordisk ungdomsmesterskap ble arrangert i Borlänge i Sverige med skiveskyting. Harstad deltok med 4 skyttere som oppnådde følgende resultater: Kadett (HF13) recurve Lars Arne Johansen Nr 36 Rainer Ottemo Nr 41 Lars Andreassen Nr 53 Tord Baardsen Nr 56 NM innendørs ble arrangert i Kristiansand 1. og 2. april Harstad deltok med 6 skyttere som oppnådde følgende plasseringer: Gytter Yngre junior recurve Lars Andreassen Nr 28 Herrer junior recurve Fredrik Andreassen Nr 12 Herrer 50 recurve Kristian Andersen Nr 5 Herrer senior recurve Knut Wegner Nr 13 Kjetil Johnsen Nr 25 Morten Andreassen Nr 49

7

8

9

10 Forslag nr 1 fra Styret til Årsmøtet Harstad Bueskyttere 2007: (videreføring av vedtak på årsmøtet 2002, 2004, 2005 og 2006) Styret foreslår å videreføre ordningen med materiellstøtte til medlemmer som ønsker å kjøpe bue, i Ordningen har eksistert siden Hvert år siden den gang har det vært satt av følgende beløp i budsjettet: Budsjett: Utbetalt: , , ,00 922, , , , , , ,00 Til sammen ,50 Ordingen har fungert bra. Av de som er innvilger støtte, er det bare en som har sluttet før det har gått 2 år. Hans bue er nå tilbakekjøpt og solgt videre innad i klubben. Det er for tiden en av de som har innvilget støtte som har liten aktivitet. Styret foreslår at det settes av ,00 kroner til materiellstøtte til medlemmer som ønsker å kjøpe bue i 2007, etter de retningslinjer som ble vedtatt i Forslag nr 2 fra Styret til Årsmøtet Harstad Bueskyttere 2007: Styret foreslår at det også i år settes av Kr 5000,- i budsjettet øremerket ungdomsarbeid. Ungdomsgruppen (under 25 år) i klubben avgjør selv hva pengene skal brukes til. Styret utpeker en representant i styret som er kontaktperson for ungdomsgruppen.

11 Forslag nr 3 fra Styret til Årsmøtet Harstad Bueskyttere 2007: Styret foreslår at det i forbindelse med at klubben i 2007 er 25 år, innføres æresmedlemskap. Dette vil være klubbens høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som over en årrekke har ytet en ekstraordinær innsats for klubben, sportslig og/eller administrativt. Vi foreslår at det helt ekstraordinært kan gis æresmedlemskap for enkeltprestasjoner fra medlemmer eller personer utenfor klubben. Innføring av æresmedlemskap krever endring av Lov for Harstad Bueskyttere. Vi foreslår derfor følgende lovendring: 16 (Æresmedlem) Dette er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som over en årrekke har ytet en ekstraordinær innsats for klubben, sportslig og/eller administrativt. Helt ekstraordinære enkeltprestasjoner fra medlemmer eller personer utenfor klubben, kan også gi æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme formelle rettigheter som betalende medlemmer. Som synlig tegn på æresmedlemskap utdeles plakett. Innstilling til æresmedlemskap kan fremmes av alle klubbens medlemmer. Forslagene behandles konfidensielt. Æresmedlemmer kan kun utnevnes etter et enstemmig styrevedtak. Vedtak av denne lovparagraf vil medføre at dagens 16 og 17 får nye nr 17 og 18.

12 Budsjett 2007 Harstad Bueskyttere Budsjett Resultat Budsjett Inntekter Salg materiell avgiftsfritt 10000, , , Sponsorinntekter avgiftsfrie 5000, , Offentlig tilskudd/refusjon 7500, , , Tilskudd NBF 1000, Andre Tilskudd 2300, , Tilskudd øremerkede Vo tilskudd 3320, , , Aktivitetsmidler 8000, , , Leieinntekter, klubbhus 1500, , , Kursinntekter 500, , , Medlemskontingent 8000, , , Bingo/lotto ol , , , Startkontingent, stevner 16000, , , Startkontingent, korrespondanseskyting 3973 Inntekter Spes.arragement 11000, , , Salgsinntekter, stevner 12500, , , Egenandeler 2000, , , Diverse inntekter 8040 Renteinntekt, skattefri 600, , , , , ,00 Utgifter 4011 Deltakelse i andres stevner, startkontingent 14000, , , Deltakelse i andres stevner, korrespondanse 1000, Deltakelse i egne stevner, startkontingent 9000, , , Startkontigent NM 7000, , , Reisestøtte NM 9000, , Innkjøp stevne 6000, , , Utgifter Spes arr. 7000, , , Innkjøp av varer for videresalg 10000, , Materiell, utstyr 8000, , , Materiellstøtte medlemmer 10000, , , Ferdighetsmerker 4820,00 500, Premier Arrangement 6000, Leie lokaler trening 5000, , , Leie lokaler stevne 5000, , , Strømutgifter 3000, , , Reparasjon og vedlikehold bygninger (klubbhus) 5000, , , Reparasjon og vedlikehold utstyr + bane 5000,00 149, , Kontorrekvisita 500,00 500, Buestikka 5000, , , Møte, kurs, oppdatering og lignende 20000, , , Porto 500,00 527,00 500, Postboks 625,00 625,00 625, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 15000, Reklamekostnad / annonser 1000, , , Gaver/premier, fradragsberettiget 8000, , , Avgift til Bueskytterforbundet 1500, , , Tilskudd andre organisasjoner 7500 Forsikringspremie 4027, , , Annen kostnad, fradragsberettiget 7791 Sosiale tiltak 2000, , , Øremerkede midler ungdomstiltak 5000, , , Gebyrer 300,00 33,00 100,00 Årsresultat , , , , , ,00 Driftssøtte+ kulturmidler Sikkerhetskurs 06 Bingo Loddsalg 1000 NM NM Sponsing NM Harstad Sparebank Jr.samling+ sommerleir Jr. samling+ sommerleir 8000,- 3 d dyr 5000,- div Trenerutdanning T-skjorter Penner Betalt

13 Innstilling fra valgkomiteen På valg: Nestleder Kjetil Johnsen Sekretær Geir Magne Johnsen 1. vara Willy Ottemo Revisor: Asbjørn Mortensen Johan K Enoksen Valgkomite: Asbjørn Mortensen (leder) Terje Pettersen Ingrid Baardsen Innstilling: Kjetil Johnsen Terje Pettersen Willy Ottemo Asbjørn Mortensen Johan K Enoksen Morten Andreassen (leder) Tove Lise Wang Eriksen Ingrid Baardsen De innstilte er forespurt og sagt seg villige til vervene. Harstad, 7. februar Asbjørn Mortensen Terje Pettersen Ingrid Baardsen Leder

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling til årsmøte...2 Årsmelding 2013...3 Regnskap 2013... 10 Innkomne forslag (sak 6)... 12 Forslag til medlemskontigent 2013 (sak 7)... 14 Forslag

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL. Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa. Kantina, Nordreisahallen Lørdag 16.02.13 kl. 14.00. Innhold:

ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL. Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa. Kantina, Nordreisahallen Lørdag 16.02.13 kl. 14.00. Innhold: ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa Kantina, Nordreisahallen Lørdag 16.02.13 kl. 14.00 Innhold: Saksliste Årsberetning Regnskap Budsjett Valgforslag ÅRSMØTE 2012 Nordreisa IL, Hånballgruppa

Detaljer

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET 3 ÅRSMELDING 2010 Sesong nr. 149 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 14.- 15. april 2012 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Fungerende president Jan R. Skyttesæter åpnet

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 1. Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte 22.03.2007 4 3. Regnskap 2007 7 4. Budsjett 2008-03-03 9 5. Hederstegn 10 6. Treningsoppmøte 11 7. Stevner og

Detaljer

Årsmøte 20.03.2013 Moi IL, 3etg. NorDan AS. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2013 kl. 1900 ~ 1 ~

Årsmøte 20.03.2013 Moi IL, 3etg. NorDan AS. Årsmøte. FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2013 kl. 1900 ~ 1 ~ Årsmøte FOR MOI IDRETTSLAG 20 Mars 2013 kl. 1900 ~ 1 ~ Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI 2014. 1. Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter

Detaljer