SLØVÅG POSTEN God Sommar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLØVÅG POSTEN God Sommar!"

Transkript

1 SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011

2 Hyggelig fagprat mellom Flemming Siesing, Alexela, Helge Bergfjord AGA og Ove Kjeilen, TESS TESS Sløvåg Baker Hughes En hilsen fra Baker Hughes i Sløvåg Vi har hatt noen hektiske vår måneder her i Sløvåg nå i Siden første mars har vi levert 205 basketer med Screen(rør med påmontert filter) til Statoil. Vi har sendt til Grane, Oseberg, men det meste har gått ut på Troll feltet. TESS Dager og Vårtreff i teltet! Fin utvikling og høyere utetemperaturer har fått humøret til å stige enda mer hos Arild og Tove i rubbhallen som midlertidig huser TESS Sløvåg. Halvårsdagen ble markert med et vårtreff som samlet mange kunder og leverandører, tross av at dagen ikke akkurat var en godværsdag. Heftig fyring og kalde vinterdager er omsider avløst av sommer. Arild og Tove får stadig mer å glede seg over. Salget går i riktig retning, og 14. april ble det markert en halvårsdag etter åpningen i oktober i fjor. I tillegg har vi sendt utstyr til Sandnessjøen for BP, og til Kristiansund for Shell. Totalt så snakker vi her om klargjøring pakking og forsendelse av ca 2200 rør som er all time high over en 3 måneders periode. Og i tillegg til dette har vi behandlet retur fra rigg og nye screen som kommer inn fra fabrikkene i Aberdeen og Dubai. Dette har vi klart med en flott innsats av den arbeidsstokken vi har her + at vi har hatt folk i fra Stavanger som har jobbet her hos oss i en del av ukene. Så har vi Baker Hughes Drilling Fluids. Der har det vært 15 båtanløp siste måneden, så han som jobber der har hatt mye å henge fingrene i. Han mikser grunnstoffet til borevæske som er salt og vann. Dette blir lagret i tanker der på anlegget i påvente av at det kommer inn båter, så pumper han det om bord i. I tillegg til dette pakker han en del big bags med salt som de sender med trailere. Vi har nettopp levert 400 tonn til Kr.Sund. Hallen er nettopp blitt fylt opp igjen med 4500 tonn med salt som er oppunder maks det er plass til. Anke Tabea Matre, Birger Wergeland og Thomas Kristoffersen jobber med å klargjøre Screen Kongekrabbe på grillen Flere TESS-leverandører stilte med siste nytt og sin ekspertise. I anledning dagen ble det satt opp et eget partytelt for utstillerne og bespisning. Av hensyn til værforholdene ble det grillet i kontainer, utlånt av vår gode kunde og nabo J. Birkeland Transport. På grillen ble det stekt kongekrabbe, kylling og pølser, servert m/tilbehør. Mange naboer og kundeforbindelser tok seg tid til å besøke oss under arrangementet, og kombinerte dette med en hyggelig fagprat og et godt måltid grillmat. Frister til gjentakelse Vårtreffet samlet 65 registrerte besøkende der en heldig vinner stakk av med en Metabo bordsag!. I tillegg var det en rekke uregistrerte som var innom Tess Sløvåg denne dagen. Det er håp om at et liknende treff kan arrangeres senere. TESS Serviceteam med helt nye T-skjorte for anledningen. Med påskriften TESS Sløvåg på solsio tå Fensfjorden. Sto for grilling og sørget for at Arild & Tove kunne betjene kunder som normalt hadde vi et besøk av elever fra Austreheim Videregående Skule. Uken før besøkte to representanter fra Baker Hughes skolen og presenterte firmaet for elevene på mekanisk linje. Dette besøket resulterte i at en av elevene skal starte opp som lærling i faget Industrimontør til høsten Et skår i gleden er tilgangen på industrivann av god kvalitet i Sløvåg. Baker Hughes Drilling Fluids er en storbruker av industrivann. Vi er i dialog med Gulen kommune, samt andre aktører og håper på en snarlig løsning på dette. mvh Ragnvald Tangedal Jan Roar Vatne stiller inn maskinen slik at koplingene blir trukket til med rett verdi Sommerhjelp Ferieavvikling nærmer seg også for TESS Sløvåg og i den forbindelse er vi på jakt etter pliktoppfyllende ungdom med teknisk innsikt og arbeidslyst. Søknad leveres til TESS servicesenter i Sløvåg. Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig GOD SOMMER! Bedriftsbesøk. Hugo Solhaug forklarer elever og lærere hva utstyret brukes til 2 3

3 Johny Birkeland Transport Ein del av Septik24 gruppa ISO sertifisert og rusta for framtida! I oktober i 2010 vart Johny Birkeland Transport AS (JBT) sertifisert i samsvar med ISO standard 9001:2008 kvalitetssystem og ISO 14001:2004 miljøstyringssystem. Dette er eit stort løft og ein investering for bedrifta og bidrar til at JBT styrkjer si konkurransekraft i framtidige anbod og kundeoppdrag. Med ein ISO sertifisering er bedrifta godt rusta for framtida. Ein ISO (International Organization for Standardization) er ein 3. parts sertifisering etter internasjonale krav og standard for god kvalitetsstyring og miljøstyring av bedrifter. Eit ISO 9001-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funne å vere i tråd med den. Sertifiseringa blir utført av ein uavhengig tredjepart, og dette viser kundane at dei kan stole på at bedrifta har innført nødvendige interne rutinar. JBT er sertifisert av Teknologisk Institutt (TI). ISO standarden er prosessorientert og har fokus på kontinuerleg forbetring og fornøyde kundar. Den er opptatt av alle arbeidsoppgåver i bedrifta som påverkar kvalitet, er styrt og kontrollert. Kvalitet er å leverer den varen eller tenesta som dekke kunden sine behov og krav. Gjennom eit heilt år har bedrifta førebudd seg til å etterleve ISO krav innan miljø, kvalitet og HMS, og dokumentere god styring og kontroll på bedrifta sine aktivitetar. Gjennom heile dette året har JBT hatt hjelp frå kvalitet- og HMS rådgjeverar frå Wergeland Bedriftsutvikling AS i utvikling av prosedyrar, opplæring av tilsette og systemutvikling. Bjørn Garlimo og Kjersti Brakstad har gjennomført blant anna miljøkartlegging, risikokartlegging og utført interne revisjonar. Bedrifta har gjennom sitt elektroniske EQS databasesystem, fått eit verktøy som gir alle tilgang til bedrifta sine prosedyrar, tek vare på all dokumentasjon, avvikssystem og registreringer. Dette systemet er utvikla som eit fellessystem for Septik24 tilknytta bedrifter, som JBT er ein del av. Samtlege Septik24 bedrifter vil verta ISO sertifiserte bedrift i løpet av Gjennom dette året har tilsette og leiinga fått betre kontroll og styring, effektivisert prosesser med fokus på kontinuerlig forbetring og målstyring, som er sentrale ISO krav. Johny og Per Inge Erfaringar frå leiinga i JBT, Johny Birkeland Ei ISO 9001 og ei ISO sertifisering er krevjande, kvifor ønskte du at JBT skulle gjennomføre ei slik ISO sertifisering? I forbindelse med arbeid for Statoil Mongstad vart det krav om å vere godkjent i Achilles databasen. Det er ein felles base for mange oljeselskap. Entreprenørar som dei skal bruke må vere godkjent etter den standarden, og etter leve krav innan kvalitet og HMS. For å få orden på dette tok me kontakt med WBU og fikk dei til å gå gjennom status for selskapet og hjelpe oss med oppgraderinga. Me var også klar over at i anbodsamanheng for slamtømming kan det snart komme krav om ISO sertifisering. Såleis har no dei fleste aktørane i septik24 gruppa ISO sertifisering på timeplanen. Kva fordelar og nytta har eventuelt denne ISO sertifiseringa hatt for bedrifta så langt? Internt har me dei fordelane at me lettare finn dokumenter og dokumentasjon som trengst i den daglige drift. Utad mot kundar så merkar me fordeler når større kundar skal revidere oss. På innkjøpssida er me og blitt betre. Mykje mindre antal produkt. Alle som kjøper inn produkt hjå oss er og meir bevist kva me treng. Det er slutt på impulskjøp, og dette sparar oss for pengar. Har du lært noko i denne prosessen eller har det vore mest slit? Slit har det vore. Men ved å dra medarbeidarane med oss og stor hjelp frå WBU har det gått greitt. Per Inge (khms sjef) her på kontoret har fått ansvar for framdrifta og vedlikehald av systemet. Samtid har me gjort avtale med WBU om oppfølging og intern revisjonar slik at me heldt systemet levande. Vil du anbefale andre bedrifter å investerer i ei ISO sertifisering? Ja absolutt, eg trur at næringslivet vil sette dette som krav i framtida for å få vere med å rekne på anbod. Så no er me godt førebudd og rusta for framtida. Korleis har du fått dine folk med i ISO tankegangen? Tok nok ei stund før dei såg nytte av det. Men i løpet av prosessen der alle har bidratt innan kvar sitt felt er motivasjonen kommen etter kvart som prosessen har gått framover. Wergeland Bedriftsutvikling ble etablert i 2008 og har bistått en rekke bedrifter med ISO-sertifisering, kvalitets- og HMS styringssystemer, Miljøfyrtårnsertifisering og kompetanseutvikling. Rådgiverne i WBU har lang høgskole-/universitetsutdanning med relevante fag innen kvalitet og HMS. Vi er sertifiserte kvalitetsrevisorer og godkjente miljøkonsulenter, og er kvalifiserte innen effektiviseringsprosjekter som Lean Thinking. Vi er leverandører til Det Norske Veritas (DNV) innen sertifisering av styringssystemer og foreleser for/samarbeider med BI Bergen og BI Stavanger innen ledelsesfag og HMS-studier på bachelor- og masternivå. Velferdstur for ansatte hos Johny Birkeland Transport Laurdag 04.juni 2011, tidlig morgon, stod ein gjeng klar på Kringla for fjelltur til Stordalen. Det var meldt fin vær for dagen men litt regntjukke låg oppi høgda. Dei starta med friskt mot for dei hadde ein bratt stigning framfor seg på første del av strekninga. Litt vått og surt var det på toppen og heller liten sikt mot toppane, men ingen sure miner for det. Ved Vågseth-stølen var det tid for lunsj og då hadde også sola klart å fortrenge skyene så resten av dagen blei berre solskin og tid for å nyte naturen.. Alle hadde lov å være litt slitne etter 8 timar tur i fjellet, då fjellstova kom til syne i Stordalen. I Stordalen Fjellstove var det no tid for avslapping med god middag og det sosiale liv saman med fleire kollegaer som tok bilvegen til Stordalen. Ei triveleg helg J 4 5

4 Alexela Sløvåg Wergeland Holding Alexela Sløvåg AS Nina Langøy takker for seg. Intern opplæring og kursing intensiveres mot oppstart. I perioden frem mot oppstart skal det foregå opplæring i praktisk bruk og etterlevelse av internkontroll systemet ved terminalen. Alexela har valgt å benytte seg av kompetansen VBS har opparbeidet seg på dette område. Alexela er en bedrift som faller inn under Storulykke forskriften. God intern opplæring i drifts og vedlikeholds prosedyrer, regler og holdninger er derfor viktig for å oppnå null skade på mennesker, miljø og utstyr, som er Alexela` s mål. Opplæring av personell ved terminalen har derfor meget høy prioritet. Håkan Bäckvall VBS/Dmitri Sokolov Alexela Alexela har derfor engasjert VBS og Håkan Bäckvall til å lede dette arbeidet. Håkan skal nå være med oss på terminalen en tid fremover for å hjelpe til med sikkerhets opplæringen og innføring av gode rutiner. Håkan kom fra et prosjekt hos Dong Energy der han har utført samme type inhouse oppdrag. Nina slutter i Alexela, hun har vært ansatt som renholder siden våren Vi har hatt stor glede av å ha hatt Nina som renholder hos oss. En positiv jente med glimt i øyet, godt humør og høy arbeidskapasitet. Vi takker Nina for tiden hun har vært i Alexela, og ønsker henne lykke til videre. Foreløpig en tom tralle, men onsdag er ny renholder på plass. Vi Ønsker Solly Tangedal hjertelig velkommen. Norsk Energi Kontroll Tank anlegget vårt har stått i ro en tid og oppstart er som de fleste vet forsinket på grunn av ferdigstilling av nytt Brannslukkings system. Alexela har valgt Norsk Energi til å utføre utvidet kontroll samt 2-års kontroll på anlegget før oppstart. Kontrollene er omfattende, og nødvendig for å tilfredsstille Alexela`s egne interne krav, i tillegg til andre definerte myndighets krav. Inge Schei fra Norsk Energi Kontroll utfører nødvendige inspeksjoner. Inge Schei studerer røntgen foto av tanker og rørgater ved tankanlegget. 55 år med betonghistorie! Det ligg mykje god historie i korleis Wergeland konsernet har bygd industri i Gulen. Det heile starta med uttak av sand heime på garden, fyrste blokkproduksjonen i fjøsen så over til fabrikkbygging og industriell produksjon gjennom 60- og 70-talet. Dei siste tiåra har utbygging av industriområdet i Sløvåg vore i fokus. Betongprodusjonen vart flytta til Sløvåg i Etter dette har konsernet vakse frå 25 tilsette, til i dag 65 årsverk fordelt på betong, miljøservice og rederi. Betong og produksjon av betongprodukt har vore bærebjelken i heile utviklinga, og betong spelar framleis ei viktig rolle i konsernet. Som eit av sine nyutvikla produkt har avdelinga kjøresterk belegningsstein i 2 fargenyansar. Spesialproduksjon er ein av avdelinga sine styrker, det kan være alt frå ulike betongelement til store betongringar som oljenæringa bruker i samband med legging av oljerørledningar. Her er det kunden sitt behov i fokus, og vi produserer etter behov. Vi ynskjer alle våre tilsette og alle gode kolleger her på solsida av Fensfjorden ein riktig GOD SOMMAR! Med helsing Wergeland Holding AS Belegningsstein lagt i ulike mønster kan gje uteplassen ei fin ramme 6 7

5 Gulen & Masfjorden Utvikling Safeport Tore Halsvik er nyleg tilsett prosjektleiar i GMU. Han er 60 år og kjem frå Halsvik, næraste nabo til Sløvåg Industriområde. Han tok til i april i år og begynner å bli litt kjent med miljøet her og oppgåvene. Han kjem frå stilling som prosjektleiar i Østerbø Maskin, har budd i Høyanger og Bergen i mange år, og har bakgrunn frå skip, olje og gass verksemder. Har også i dei siste åra drive mykje med forretningsutvikling. Vi har tatt ein prat med Tore, for å høyre kor det går. SafePort AS er et serviceselskap som er 50 % eid av Wergeland Holding og 50% av Mongstad Administrasjon som igjen er 100 % eid av Frank Mohn AS. SafePort utfører hovedsakelig service og reparasjoner for skipstrafikken på begge sider av Fensfjorden. Dette utføres med samarbeidspartnere og underleverandører under ledelse av SafePort sine prosjektledere. Korleis er det i den nye jobben? Veldig kjekt! Mye nytt og masse utfordringer. Kva jobbar du med? No er det næringsbygget eg jobbar mest med, og få plassert inn dei framtidige leigetakarane. Men eg jobbar også med å planlegge for gassrelatert aktivitet i Sløvåg. Er det mange bedrifter som vil inn i bygget? Overraskande mange, og som til dels tar stor plass. Er det gode utsikter for å få gass til Sløvåg? Det er saker på gang for å få til aktivitet på gass. Det vil ta tid og ikkje gjort over natta. Men vi må no legge grunnlaget for framtidige utsikter. Korleis var det å flytte tilbake til Gulen? Veldig avslappande og kjekt. Særleg det å kunne bu og arbeid her samstundes, og ikkje minst alle dei gode fiskeplassane!! Tore Halsvik SafePort har i dag to fulltidsansatte, Arild Monslaup og Jonny Titland. I tillegg har vi Per Skjerve inne på prosjekt ved behov. På grunn av jevnt økende oppdragsmengden skal vi ansette en prosjektleder til i løpet av sommeren. SafePort har kontor i adm bygg på Mongstadbase men kaiene i Sløvåg er en viktig del av tilbudet vårt, både for ren venting og reparasjoner på skip. I tillegg benytter vi oss av tilbud i Sløvåg som kraner, tankvask, taubåt og annet utstyr. SafePort ønsker å være en viktig del av den videre utviklingen av industriområdet i Sløvåg og har på sikt mål om en fast etablering også i Sløvåg. Med vennlig hilsen Jonny Titland Daglig leder Skrogreparasjon ved Kai 8 Sløvåg Båt ved kai 6 Sløvåg Takk for praten Tore og ynskjer deg lykke til med jobben i Gulen og Masfjorden Utvikling! Friforum er ei uoffisiell gruppe der alle bedriftene i Sløvåg er representert. Jonsokaftan kl vert det bålbrenning ved sjøen nedanfor kompostannlegget. Alle som arbeider i Sløvåg med familie og andre i nærområdet er velkommen. Kvar bedrift stiller med rikelig med grillmat og drikke til sine ansatte med familiar. Kvar bedrift må og stille med kvar sin grill. VELKOMEN! 8 FRIFORUM NYTT! Wergelan Holding har starta opp arbeidet med å få på plass ein miljøstasjon for industriområdet. Målet med denne stasjonen er å ta hand om det avfallet som bedriftene har på ein slik måte at ein ikkje får ureiningar til det ytre miljø. Det er planert og støpt 3000m2 med slam og oljeavskiller. Planane videre er å lage til ei oppdeling for ulike avfallstyper, med lagring under tak for det avfallet som har krav om dette. WH ynskjer å tilby dei ulike bedriftene i Sløvåg areal på denne miljøstasjonen til mellomlagring / oppsamling av avfall før det vert sendt til deponering eller gjenbruk. Miljøstasjon på industriområdet 9

6 Birkeland Entreprenørforretning Holentunnelen, portal i øst Holen, veg i dagen I skrivende stund har vi tre prosjekter. Dette er arbeidet med veg og tunnel på FV 60 mellom Olden og Innvik i Stryn kommune, og arbeidene med tunnel, sjakt og silo på Seljestokken ved Florø og kokstransport på Statoil Mongstad 2) FV 60 Holentunnelen, Veg og tunnelarbeid. Mellom Olden og Innvik har vi siden desember holdt på med tunnel og ny vei i dagen for Statens vegvesen, region vest. Veiarbeidene begynner å bli ferdige, og deler av anlegget overleveres og åpnes til ferien. Tunnelen ble ferdig sprengt i slutten av mars, og vi har jobbet med etterarbeider som vann og frostsikring, dren og trekkerør,asfaltering etc. Den ene betongportalen er ferdig støpt, og arbeidene pågår for fullt med portal nr to. Denne blir 40 meter lang, og har en profil på T10,5 så her er det mye jobb! 1) Tunnel, sjakt og silo i fjell på Seljestokken: Hele anlegget skal være ferdigstilt til 14. oktober. Her har vi i totalentreprise for Norwegian Sandstone Export AS tatt på oss å etablere sjakt og silo i fjell, hvor sjakta skal ende ned i tunnelen som nå holder på med. Vi har nå kommet ca 80 meter inn med tunnelen. Når tunnelen er inne til senter av Glory Hole, så vil vi bore ovenfra og ned i tunnelen, for så å rømme opp hullet motsatt vei. Avslutningsvis vil vi strosse ut deler av sjakta til en silo, slik at kunden får et teoretisk lagringsvolum på ca m3 med stein i siloen. Hovedmengder: Lengde tunnel er 216 meter. Tunnelprofil er T8,5 Lengde sjakt og silo i fjell er ca 50 meter. Lagringsvolum i silo er ca 2300 m 3. Seljestokken, tunnelrigg Hovedmengder: Totalt 1600 meter ny veg, hvorav 280 meter går i tunnel. Sprengning av tunnel, ca fm 3. Sprengning i dagen, ca fm 3. Våre største underentreprenører er: Veg i dagen: Lars Kveen AS. Vann og frostsikring av tunnel, Tunnelteknikk AS. Sprøytebetong, Snemyr og Limm Betongpumping AS. Betongarbeider portaler, A. Våge AS. Elektroarbeider i tunnel, Mesta Elektro AS. Holentunnelen, portal i vest 10 Seljestokken, pågugg 11

7 Sløvåg Næringsbygg, Reidun K. Halland, tel , Gulen og Masfjorden Utvikling, Torill T. Størkersen, tel , Halsvik Aggregates, Rigmor Søvik, tel , Miljøkompost, Terje Daae, tel , Alexela Sløvåg, Håkon Ivarson, tel , Birkeland Entreprenørforretning, Pål Børslid, tel , Johny Birkeland Transport, Turid Westervik, tel , Sløvåg Utvikling, Johny Birkeland, tel , Baker Hughes,, Ragnvald Tangedal, tel , Wergeland Holding, Irene K. Wergeland, tel , Wergeland-Halsvik, Reidun K. Halland, tel , Tess Sløvåg, Arild Ekerold-Frdriksen, tel , Neste nummer kommer 15. september 2011

SLØVÅG POSTEN. Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6

SLØVÅG POSTEN. Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6 SLØVÅG POSTEN Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6 SløvågPosten nr 2 - mars 2011 TESS Sløvåg Baker Hughes En hilsen fra Baker Hughes i Sløvåg TESS

Detaljer

SLØVÅG POSTEN. Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8

SLØVÅG POSTEN. Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8 SLØVÅG POSTEN Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8 SløvågPosten nr 4 - september 2011 Sløvåg Næringsbygg FORELØPIGE LEIGETAKARAR Sløvåg Næringsbygg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Relevans og fleksibilitet i opplæringa

Relevans og fleksibilitet i opplæringa Relevans og fleksibilitet i opplæringa - kva er viktig, og kvifor? Septik 24 - Arild Bødal 24 gruppa Nettverk av fleire selskap med gjensidig og lokalt eigarskap Leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysingar

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember 2011 - Forside: Open dag i Sløvåg

SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember 2011 - Forside: Open dag i Sløvåg SLØVÅG POSTEN God Jul SløvågPosten nr 5 - desember 2011 - Forside: Open dag i Sløvåg Miljøkompost Johny Birkeland Transport Ny «kraftkar»! Nye spylebilen til JBT har vore på sine første tunnellvaskejobber.

Detaljer