SLØVÅG POSTEN God Sommar!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLØVÅG POSTEN God Sommar!"

Transkript

1 SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011

2 Hyggelig fagprat mellom Flemming Siesing, Alexela, Helge Bergfjord AGA og Ove Kjeilen, TESS TESS Sløvåg Baker Hughes En hilsen fra Baker Hughes i Sløvåg Vi har hatt noen hektiske vår måneder her i Sløvåg nå i Siden første mars har vi levert 205 basketer med Screen(rør med påmontert filter) til Statoil. Vi har sendt til Grane, Oseberg, men det meste har gått ut på Troll feltet. TESS Dager og Vårtreff i teltet! Fin utvikling og høyere utetemperaturer har fått humøret til å stige enda mer hos Arild og Tove i rubbhallen som midlertidig huser TESS Sløvåg. Halvårsdagen ble markert med et vårtreff som samlet mange kunder og leverandører, tross av at dagen ikke akkurat var en godværsdag. Heftig fyring og kalde vinterdager er omsider avløst av sommer. Arild og Tove får stadig mer å glede seg over. Salget går i riktig retning, og 14. april ble det markert en halvårsdag etter åpningen i oktober i fjor. I tillegg har vi sendt utstyr til Sandnessjøen for BP, og til Kristiansund for Shell. Totalt så snakker vi her om klargjøring pakking og forsendelse av ca 2200 rør som er all time high over en 3 måneders periode. Og i tillegg til dette har vi behandlet retur fra rigg og nye screen som kommer inn fra fabrikkene i Aberdeen og Dubai. Dette har vi klart med en flott innsats av den arbeidsstokken vi har her + at vi har hatt folk i fra Stavanger som har jobbet her hos oss i en del av ukene. Så har vi Baker Hughes Drilling Fluids. Der har det vært 15 båtanløp siste måneden, så han som jobber der har hatt mye å henge fingrene i. Han mikser grunnstoffet til borevæske som er salt og vann. Dette blir lagret i tanker der på anlegget i påvente av at det kommer inn båter, så pumper han det om bord i. I tillegg til dette pakker han en del big bags med salt som de sender med trailere. Vi har nettopp levert 400 tonn til Kr.Sund. Hallen er nettopp blitt fylt opp igjen med 4500 tonn med salt som er oppunder maks det er plass til. Anke Tabea Matre, Birger Wergeland og Thomas Kristoffersen jobber med å klargjøre Screen Kongekrabbe på grillen Flere TESS-leverandører stilte med siste nytt og sin ekspertise. I anledning dagen ble det satt opp et eget partytelt for utstillerne og bespisning. Av hensyn til værforholdene ble det grillet i kontainer, utlånt av vår gode kunde og nabo J. Birkeland Transport. På grillen ble det stekt kongekrabbe, kylling og pølser, servert m/tilbehør. Mange naboer og kundeforbindelser tok seg tid til å besøke oss under arrangementet, og kombinerte dette med en hyggelig fagprat og et godt måltid grillmat. Frister til gjentakelse Vårtreffet samlet 65 registrerte besøkende der en heldig vinner stakk av med en Metabo bordsag!. I tillegg var det en rekke uregistrerte som var innom Tess Sløvåg denne dagen. Det er håp om at et liknende treff kan arrangeres senere. TESS Serviceteam med helt nye T-skjorte for anledningen. Med påskriften TESS Sløvåg på solsio tå Fensfjorden. Sto for grilling og sørget for at Arild & Tove kunne betjene kunder som normalt hadde vi et besøk av elever fra Austreheim Videregående Skule. Uken før besøkte to representanter fra Baker Hughes skolen og presenterte firmaet for elevene på mekanisk linje. Dette besøket resulterte i at en av elevene skal starte opp som lærling i faget Industrimontør til høsten Et skår i gleden er tilgangen på industrivann av god kvalitet i Sløvåg. Baker Hughes Drilling Fluids er en storbruker av industrivann. Vi er i dialog med Gulen kommune, samt andre aktører og håper på en snarlig løsning på dette. mvh Ragnvald Tangedal Jan Roar Vatne stiller inn maskinen slik at koplingene blir trukket til med rett verdi Sommerhjelp Ferieavvikling nærmer seg også for TESS Sløvåg og i den forbindelse er vi på jakt etter pliktoppfyllende ungdom med teknisk innsikt og arbeidslyst. Søknad leveres til TESS servicesenter i Sløvåg. Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig GOD SOMMER! Bedriftsbesøk. Hugo Solhaug forklarer elever og lærere hva utstyret brukes til 2 3

3 Johny Birkeland Transport Ein del av Septik24 gruppa ISO sertifisert og rusta for framtida! I oktober i 2010 vart Johny Birkeland Transport AS (JBT) sertifisert i samsvar med ISO standard 9001:2008 kvalitetssystem og ISO 14001:2004 miljøstyringssystem. Dette er eit stort løft og ein investering for bedrifta og bidrar til at JBT styrkjer si konkurransekraft i framtidige anbod og kundeoppdrag. Med ein ISO sertifisering er bedrifta godt rusta for framtida. Ein ISO (International Organization for Standardization) er ein 3. parts sertifisering etter internasjonale krav og standard for god kvalitetsstyring og miljøstyring av bedrifter. Eit ISO 9001-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funne å vere i tråd med den. Sertifiseringa blir utført av ein uavhengig tredjepart, og dette viser kundane at dei kan stole på at bedrifta har innført nødvendige interne rutinar. JBT er sertifisert av Teknologisk Institutt (TI). ISO standarden er prosessorientert og har fokus på kontinuerleg forbetring og fornøyde kundar. Den er opptatt av alle arbeidsoppgåver i bedrifta som påverkar kvalitet, er styrt og kontrollert. Kvalitet er å leverer den varen eller tenesta som dekke kunden sine behov og krav. Gjennom eit heilt år har bedrifta førebudd seg til å etterleve ISO krav innan miljø, kvalitet og HMS, og dokumentere god styring og kontroll på bedrifta sine aktivitetar. Gjennom heile dette året har JBT hatt hjelp frå kvalitet- og HMS rådgjeverar frå Wergeland Bedriftsutvikling AS i utvikling av prosedyrar, opplæring av tilsette og systemutvikling. Bjørn Garlimo og Kjersti Brakstad har gjennomført blant anna miljøkartlegging, risikokartlegging og utført interne revisjonar. Bedrifta har gjennom sitt elektroniske EQS databasesystem, fått eit verktøy som gir alle tilgang til bedrifta sine prosedyrar, tek vare på all dokumentasjon, avvikssystem og registreringer. Dette systemet er utvikla som eit fellessystem for Septik24 tilknytta bedrifter, som JBT er ein del av. Samtlege Septik24 bedrifter vil verta ISO sertifiserte bedrift i løpet av Gjennom dette året har tilsette og leiinga fått betre kontroll og styring, effektivisert prosesser med fokus på kontinuerlig forbetring og målstyring, som er sentrale ISO krav. Johny og Per Inge Erfaringar frå leiinga i JBT, Johny Birkeland Ei ISO 9001 og ei ISO sertifisering er krevjande, kvifor ønskte du at JBT skulle gjennomføre ei slik ISO sertifisering? I forbindelse med arbeid for Statoil Mongstad vart det krav om å vere godkjent i Achilles databasen. Det er ein felles base for mange oljeselskap. Entreprenørar som dei skal bruke må vere godkjent etter den standarden, og etter leve krav innan kvalitet og HMS. For å få orden på dette tok me kontakt med WBU og fikk dei til å gå gjennom status for selskapet og hjelpe oss med oppgraderinga. Me var også klar over at i anbodsamanheng for slamtømming kan det snart komme krav om ISO sertifisering. Såleis har no dei fleste aktørane i septik24 gruppa ISO sertifisering på timeplanen. Kva fordelar og nytta har eventuelt denne ISO sertifiseringa hatt for bedrifta så langt? Internt har me dei fordelane at me lettare finn dokumenter og dokumentasjon som trengst i den daglige drift. Utad mot kundar så merkar me fordeler når større kundar skal revidere oss. På innkjøpssida er me og blitt betre. Mykje mindre antal produkt. Alle som kjøper inn produkt hjå oss er og meir bevist kva me treng. Det er slutt på impulskjøp, og dette sparar oss for pengar. Har du lært noko i denne prosessen eller har det vore mest slit? Slit har det vore. Men ved å dra medarbeidarane med oss og stor hjelp frå WBU har det gått greitt. Per Inge (khms sjef) her på kontoret har fått ansvar for framdrifta og vedlikehald av systemet. Samtid har me gjort avtale med WBU om oppfølging og intern revisjonar slik at me heldt systemet levande. Vil du anbefale andre bedrifter å investerer i ei ISO sertifisering? Ja absolutt, eg trur at næringslivet vil sette dette som krav i framtida for å få vere med å rekne på anbod. Så no er me godt førebudd og rusta for framtida. Korleis har du fått dine folk med i ISO tankegangen? Tok nok ei stund før dei såg nytte av det. Men i løpet av prosessen der alle har bidratt innan kvar sitt felt er motivasjonen kommen etter kvart som prosessen har gått framover. Wergeland Bedriftsutvikling ble etablert i 2008 og har bistått en rekke bedrifter med ISO-sertifisering, kvalitets- og HMS styringssystemer, Miljøfyrtårnsertifisering og kompetanseutvikling. Rådgiverne i WBU har lang høgskole-/universitetsutdanning med relevante fag innen kvalitet og HMS. Vi er sertifiserte kvalitetsrevisorer og godkjente miljøkonsulenter, og er kvalifiserte innen effektiviseringsprosjekter som Lean Thinking. Vi er leverandører til Det Norske Veritas (DNV) innen sertifisering av styringssystemer og foreleser for/samarbeider med BI Bergen og BI Stavanger innen ledelsesfag og HMS-studier på bachelor- og masternivå. Velferdstur for ansatte hos Johny Birkeland Transport Laurdag 04.juni 2011, tidlig morgon, stod ein gjeng klar på Kringla for fjelltur til Stordalen. Det var meldt fin vær for dagen men litt regntjukke låg oppi høgda. Dei starta med friskt mot for dei hadde ein bratt stigning framfor seg på første del av strekninga. Litt vått og surt var det på toppen og heller liten sikt mot toppane, men ingen sure miner for det. Ved Vågseth-stølen var det tid for lunsj og då hadde også sola klart å fortrenge skyene så resten av dagen blei berre solskin og tid for å nyte naturen.. Alle hadde lov å være litt slitne etter 8 timar tur i fjellet, då fjellstova kom til syne i Stordalen. I Stordalen Fjellstove var det no tid for avslapping med god middag og det sosiale liv saman med fleire kollegaer som tok bilvegen til Stordalen. Ei triveleg helg J 4 5

4 Alexela Sløvåg Wergeland Holding Alexela Sløvåg AS Nina Langøy takker for seg. Intern opplæring og kursing intensiveres mot oppstart. I perioden frem mot oppstart skal det foregå opplæring i praktisk bruk og etterlevelse av internkontroll systemet ved terminalen. Alexela har valgt å benytte seg av kompetansen VBS har opparbeidet seg på dette område. Alexela er en bedrift som faller inn under Storulykke forskriften. God intern opplæring i drifts og vedlikeholds prosedyrer, regler og holdninger er derfor viktig for å oppnå null skade på mennesker, miljø og utstyr, som er Alexela` s mål. Opplæring av personell ved terminalen har derfor meget høy prioritet. Håkan Bäckvall VBS/Dmitri Sokolov Alexela Alexela har derfor engasjert VBS og Håkan Bäckvall til å lede dette arbeidet. Håkan skal nå være med oss på terminalen en tid fremover for å hjelpe til med sikkerhets opplæringen og innføring av gode rutiner. Håkan kom fra et prosjekt hos Dong Energy der han har utført samme type inhouse oppdrag. Nina slutter i Alexela, hun har vært ansatt som renholder siden våren Vi har hatt stor glede av å ha hatt Nina som renholder hos oss. En positiv jente med glimt i øyet, godt humør og høy arbeidskapasitet. Vi takker Nina for tiden hun har vært i Alexela, og ønsker henne lykke til videre. Foreløpig en tom tralle, men onsdag er ny renholder på plass. Vi Ønsker Solly Tangedal hjertelig velkommen. Norsk Energi Kontroll Tank anlegget vårt har stått i ro en tid og oppstart er som de fleste vet forsinket på grunn av ferdigstilling av nytt Brannslukkings system. Alexela har valgt Norsk Energi til å utføre utvidet kontroll samt 2-års kontroll på anlegget før oppstart. Kontrollene er omfattende, og nødvendig for å tilfredsstille Alexela`s egne interne krav, i tillegg til andre definerte myndighets krav. Inge Schei fra Norsk Energi Kontroll utfører nødvendige inspeksjoner. Inge Schei studerer røntgen foto av tanker og rørgater ved tankanlegget. 55 år med betonghistorie! Det ligg mykje god historie i korleis Wergeland konsernet har bygd industri i Gulen. Det heile starta med uttak av sand heime på garden, fyrste blokkproduksjonen i fjøsen så over til fabrikkbygging og industriell produksjon gjennom 60- og 70-talet. Dei siste tiåra har utbygging av industriområdet i Sløvåg vore i fokus. Betongprodusjonen vart flytta til Sløvåg i Etter dette har konsernet vakse frå 25 tilsette, til i dag 65 årsverk fordelt på betong, miljøservice og rederi. Betong og produksjon av betongprodukt har vore bærebjelken i heile utviklinga, og betong spelar framleis ei viktig rolle i konsernet. Som eit av sine nyutvikla produkt har avdelinga kjøresterk belegningsstein i 2 fargenyansar. Spesialproduksjon er ein av avdelinga sine styrker, det kan være alt frå ulike betongelement til store betongringar som oljenæringa bruker i samband med legging av oljerørledningar. Her er det kunden sitt behov i fokus, og vi produserer etter behov. Vi ynskjer alle våre tilsette og alle gode kolleger her på solsida av Fensfjorden ein riktig GOD SOMMAR! Med helsing Wergeland Holding AS Belegningsstein lagt i ulike mønster kan gje uteplassen ei fin ramme 6 7

5 Gulen & Masfjorden Utvikling Safeport Tore Halsvik er nyleg tilsett prosjektleiar i GMU. Han er 60 år og kjem frå Halsvik, næraste nabo til Sløvåg Industriområde. Han tok til i april i år og begynner å bli litt kjent med miljøet her og oppgåvene. Han kjem frå stilling som prosjektleiar i Østerbø Maskin, har budd i Høyanger og Bergen i mange år, og har bakgrunn frå skip, olje og gass verksemder. Har også i dei siste åra drive mykje med forretningsutvikling. Vi har tatt ein prat med Tore, for å høyre kor det går. SafePort AS er et serviceselskap som er 50 % eid av Wergeland Holding og 50% av Mongstad Administrasjon som igjen er 100 % eid av Frank Mohn AS. SafePort utfører hovedsakelig service og reparasjoner for skipstrafikken på begge sider av Fensfjorden. Dette utføres med samarbeidspartnere og underleverandører under ledelse av SafePort sine prosjektledere. Korleis er det i den nye jobben? Veldig kjekt! Mye nytt og masse utfordringer. Kva jobbar du med? No er det næringsbygget eg jobbar mest med, og få plassert inn dei framtidige leigetakarane. Men eg jobbar også med å planlegge for gassrelatert aktivitet i Sløvåg. Er det mange bedrifter som vil inn i bygget? Overraskande mange, og som til dels tar stor plass. Er det gode utsikter for å få gass til Sløvåg? Det er saker på gang for å få til aktivitet på gass. Det vil ta tid og ikkje gjort over natta. Men vi må no legge grunnlaget for framtidige utsikter. Korleis var det å flytte tilbake til Gulen? Veldig avslappande og kjekt. Særleg det å kunne bu og arbeid her samstundes, og ikkje minst alle dei gode fiskeplassane!! Tore Halsvik SafePort har i dag to fulltidsansatte, Arild Monslaup og Jonny Titland. I tillegg har vi Per Skjerve inne på prosjekt ved behov. På grunn av jevnt økende oppdragsmengden skal vi ansette en prosjektleder til i løpet av sommeren. SafePort har kontor i adm bygg på Mongstadbase men kaiene i Sløvåg er en viktig del av tilbudet vårt, både for ren venting og reparasjoner på skip. I tillegg benytter vi oss av tilbud i Sløvåg som kraner, tankvask, taubåt og annet utstyr. SafePort ønsker å være en viktig del av den videre utviklingen av industriområdet i Sløvåg og har på sikt mål om en fast etablering også i Sløvåg. Med vennlig hilsen Jonny Titland Daglig leder Skrogreparasjon ved Kai 8 Sløvåg Båt ved kai 6 Sløvåg Takk for praten Tore og ynskjer deg lykke til med jobben i Gulen og Masfjorden Utvikling! Friforum er ei uoffisiell gruppe der alle bedriftene i Sløvåg er representert. Jonsokaftan kl vert det bålbrenning ved sjøen nedanfor kompostannlegget. Alle som arbeider i Sløvåg med familie og andre i nærområdet er velkommen. Kvar bedrift stiller med rikelig med grillmat og drikke til sine ansatte med familiar. Kvar bedrift må og stille med kvar sin grill. VELKOMEN! 8 FRIFORUM NYTT! Wergelan Holding har starta opp arbeidet med å få på plass ein miljøstasjon for industriområdet. Målet med denne stasjonen er å ta hand om det avfallet som bedriftene har på ein slik måte at ein ikkje får ureiningar til det ytre miljø. Det er planert og støpt 3000m2 med slam og oljeavskiller. Planane videre er å lage til ei oppdeling for ulike avfallstyper, med lagring under tak for det avfallet som har krav om dette. WH ynskjer å tilby dei ulike bedriftene i Sløvåg areal på denne miljøstasjonen til mellomlagring / oppsamling av avfall før det vert sendt til deponering eller gjenbruk. Miljøstasjon på industriområdet 9

6 Birkeland Entreprenørforretning Holentunnelen, portal i øst Holen, veg i dagen I skrivende stund har vi tre prosjekter. Dette er arbeidet med veg og tunnel på FV 60 mellom Olden og Innvik i Stryn kommune, og arbeidene med tunnel, sjakt og silo på Seljestokken ved Florø og kokstransport på Statoil Mongstad 2) FV 60 Holentunnelen, Veg og tunnelarbeid. Mellom Olden og Innvik har vi siden desember holdt på med tunnel og ny vei i dagen for Statens vegvesen, region vest. Veiarbeidene begynner å bli ferdige, og deler av anlegget overleveres og åpnes til ferien. Tunnelen ble ferdig sprengt i slutten av mars, og vi har jobbet med etterarbeider som vann og frostsikring, dren og trekkerør,asfaltering etc. Den ene betongportalen er ferdig støpt, og arbeidene pågår for fullt med portal nr to. Denne blir 40 meter lang, og har en profil på T10,5 så her er det mye jobb! 1) Tunnel, sjakt og silo i fjell på Seljestokken: Hele anlegget skal være ferdigstilt til 14. oktober. Her har vi i totalentreprise for Norwegian Sandstone Export AS tatt på oss å etablere sjakt og silo i fjell, hvor sjakta skal ende ned i tunnelen som nå holder på med. Vi har nå kommet ca 80 meter inn med tunnelen. Når tunnelen er inne til senter av Glory Hole, så vil vi bore ovenfra og ned i tunnelen, for så å rømme opp hullet motsatt vei. Avslutningsvis vil vi strosse ut deler av sjakta til en silo, slik at kunden får et teoretisk lagringsvolum på ca m3 med stein i siloen. Hovedmengder: Lengde tunnel er 216 meter. Tunnelprofil er T8,5 Lengde sjakt og silo i fjell er ca 50 meter. Lagringsvolum i silo er ca 2300 m 3. Seljestokken, tunnelrigg Hovedmengder: Totalt 1600 meter ny veg, hvorav 280 meter går i tunnel. Sprengning av tunnel, ca fm 3. Sprengning i dagen, ca fm 3. Våre største underentreprenører er: Veg i dagen: Lars Kveen AS. Vann og frostsikring av tunnel, Tunnelteknikk AS. Sprøytebetong, Snemyr og Limm Betongpumping AS. Betongarbeider portaler, A. Våge AS. Elektroarbeider i tunnel, Mesta Elektro AS. Holentunnelen, portal i vest 10 Seljestokken, pågugg 11

7 Sløvåg Næringsbygg, Reidun K. Halland, tel , Gulen og Masfjorden Utvikling, Torill T. Størkersen, tel , Halsvik Aggregates, Rigmor Søvik, tel , Miljøkompost, Terje Daae, tel , Alexela Sløvåg, Håkon Ivarson, tel , Birkeland Entreprenørforretning, Pål Børslid, tel , Johny Birkeland Transport, Turid Westervik, tel , Sløvåg Utvikling, Johny Birkeland, tel , Baker Hughes,, Ragnvald Tangedal, tel , Wergeland Holding, Irene K. Wergeland, tel , Wergeland-Halsvik, Reidun K. Halland, tel , Tess Sløvåg, Arild Ekerold-Frdriksen, tel , Neste nummer kommer 15. september 2011

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen MAI 2015 LNS NYTT Færøyene: Uvær og tunnelrekord Sammen for Nord-Norge Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen Frodes hjørne Mai 2015 Det begynner å nærme seg gjennomslag på flere av våre store prosjekter.

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer