Retningslinjer for sykepleien ved geriatrisk seksjon SSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for sykepleien ved geriatrisk seksjon SSA"

Transkript

1 M e d i s i n s k k l i n i k k Retningslinje Side 1 av 5 Dokument ID: Gyldig til: Retningslinjer for sykepleien ved geriatrisk seksjon SSA Eldre pasienter kan være svært sårbare for komplikasjoner til akutt sykdom og sykehusinnleggelse pga multimorbiditet (sykdommer i flere organer), kognitiv svikt/demens, underernæring og generell fysisk svekkelse. De har ingen reserver å ta av. Det er vanlig å se tap av funksjon og selvstendighet som man vet igjen øker lengden på sykehusoppholdet, gir økt behov for sykehjemsplass ved utskrivelse og gir økt dødelighet. Det å være innlagt i sykehus er i seg selv sterkt medvirkende til funksjonstapet. Sengeleie med tap av muskelmasse og tonus gir merkbart reduksjon av funksjon etter få dager.intravenøs væske, blærekateter og undersøkelser er også medvirkende til immobilisering. Nye og sterile omgivelser kan medføre desorientering, usikkerhet i forhold til forflytning og risiko for fall. Næringsinntaket er ofte redusert før innleggelse pga aktuell sykdom. I tillegg kan fastende undersøkelser, økt hjelpebehov, ny kost- og måltidsrutiner gi nedsatt væske og matinntak. Delirium (forvirringstilstand) er en vanlig komplikasjon til akutt sykdom hos eldre som må flyttes fra sine vante omgivelser og innlegges i sykehus. Faren er størst ved samtidig kognitiv svekkelse eller demens. Delirium bør om mulig forebygges eller oppdages raskt fordi forskning viser økt sykehusvarighet, større funksjonstap og økt fare for død. Geriatrisk målsetting: Diagnostisere, behandle sykdom (akutt eller forverrelse av kronisk sykdom) og gi god omsorg og pleie etter behov. Samtidig vurdere fysisk og kognitiv funksjon slik at man kan motvirke tap/forverrelse pga aktuell sykdom og innleggelse. Ernæringstatus bør vurderes. Forebygge komplikasjoner som delirium og fall. Tidlig kartlegging av hjelpebehov og planlegging av omsorgsnivå ved utskrivelse. Tett kontakt med pårørende og pleie-og omsorgspersoner i primær helsetjenesten for å få nødvendige opplysninger om pasienten. Det er også viktig å gi god informasjon om sykdom og forhold ved utskrivelse. Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut i avdelingen er nødvendig for å gi bredest mulig omsorg og behandling for den eldre. Hovedmålet er behandle/lindre akutt sykdom samtidig som den eldre bevarer mest mulig av sin funksjon/selvstendighet og unngår komplikasjoner av innleggelsen. []

2 Side: 2 Personlig hygiene og påkledning FOREBYGGENDE TILTAK Det tilrettelegges for og forventes av pasienten bruker egne klær og selv tar hånd om personlig hygiene ADL funksjon kartlegges med Barthel ADL skjema på alle pasienter. Mobilitet og forflytning Pasienten forventes å gå og/ eller stå minimum 3 ganger dgl. Unødvendige bruk av sederende medisiner, ganghjelpemidler og rullestol unngås. Toalett og kontinens Blærekateter skal om mulig unngås. Ved kateter skal indikasjon vurderes/ etterspørres daglig på legevisitten. Pasienten oppmuntres til rikelig væskeinntak (min 1200ml). Pasienten skal ved behov hjelpes til toalett eventuelt minnes på dette. Pasienten bør opp på toalett eventuelt dostol ved svært begrenset gangdistanse. Unngå bekken i seng. Når pasienten har hatt avføring må det noteres på kurven. REHABILITERENDE TILTAK Pasienter som ikke kan kle seg eller vaske seg uten hjelp, veiledes og hjelpes i den grad det er nødvendig men skal oppmuntres til å gjøres mest mulig selv. Pasienten informeres om at dette er en viktig del av behandlingen. Fysio- og ergoterapeut deltar dels på eget initiativ og dels på forespørsmål ( eks hj.midler) Dagliglivets aktiviteter utnyttes som opptrening/rehabilitering. Fysioterapeut og ergoterapeut deltar dels på eget initativ og dels etter forespørsmål. Inkontinensplager vurderes: Vannlating: Sterk trang og vansker med å nå toalettet? Lekkasje uten trang? Hjelpemidler/bleie? Ved mistanke om resturin bør pasienten blærescannes. Hvis resturin>300ml etter vannlating forsøkes engangskateretisering og ny vurdering etter6-8 timer. Intermitterende kateretisering foretrekkes. Permanent kateter vil av og til være nødvendig etter legevurdering. Avføring: Problemer med løs/treg avføring/ inkontinens?

3 Side: 3 Måltider og ernæring Hud og sår Fall Pasienten skal stå opp og sitte oppe til måltidene. Hvis mulig serveres måltidene på fellesrom. Næringsrike snacks skal være tilgjengelig hele døgnet. Screening for ernæringsstatus gjøres på eget skjema i DIPS Huden på trykkpunkter vurderes ved innkomst og daglig hos risikopasienter. Rikelig væskeinntak anbefales. Decubitus madrass og andre avlastende hjelpemidler, barriere kremer og regelmessig ( hver 2.t) stillingsendring vurderes hos høy risiko pasienter. Faren for fall vurderes kort tid etter innleggelsen. Faretegn er tidligere fall, ustø gange, mange medisiner ( ikke minst beroligende og sovemidler) og kognitiv reduksjon (demens og delirium). Fallutsatte bør ha rom nær vaktrom. Sengen bør settes i laveste stilling. Pasienten bør ha nattlys. Det pasienten trenger i løpet av natten bør være tilgjengelig. Møbler eller andre hindringer må plasseres slik at det ikke står i vegen. Pasienten bør ha sko med helkappe og lave heler. Følg anbefaling etter skjema Pasienten henvises til ernæringsfysiolog ved : Score >= 3 Ved svelgvansker vurderes økt konsistens av drikken ( evt fortykningsmiddel) Hvis pasienten tar til seg lite væske og næring vurderes først iv væske, næringsdrikk, ønskemat og næringsrik mat. Senere vurderes enteralernæring. Pasienter med observert dårlig næringsinntak bør tas opp raskt på legevisitt og tverrfaglig møte. Ved sår informeres legen for inspeksjon. Sårpoliklinikkenn kan kontaktes for spørsmål. eventuelt henvisning fra lege for vanskelige sår. Tilgang på ganghjelpemiddel og tilsyn av pleiepersonell ved gange. Mobilisering og gangtrening. Falllutsatte pasienter bør tas opp med fysioterapeut og på visitt/tverrfaglig møte. Hos noen kan hoftebeskytter være aktuelt. Depresjon Pasienten vurderes mtp Mistanke om depresjon tas

4 Side: 4 Delirium(forvirring) Kognitiv funksjon depressive symptomer kontinuerlig under innleggelsen. Obs tidligere deprimerte Geriatric depression scale kan brukes ved mistanke om depresjon. Daglig vurdering av plutselig endring av mental funksjon, nedsatt oppmerksomhet, desorientering, økt søvninghet eller uro. (CAM test) Tidlig mobilisering, orientering (klokke, kalender på rommet), unngå sederende medisiner, unødige slanger og kateter. Optimalisering av syn og hørsel. Godt lys og tilgang på briller og/eller høreapparat dersom pasienten bruker det. Pårørende oppfordres til besøk. MMS gjøres i utgangspunktet på alle pasienter. opp på legevisitt og tverrfaglig møte. Pasienten oppfordres til å ta del i sosiale aktiviteter på avdelingen. Pasienter med plutselig endring av mental funksjon bør vurderes av lege. Aktuell sykdom behandles. Fjerne unødige medikamenter, kateter og slanger. Unngå både over- og understimulering. Pasienten skjermes men bør ikke være alene. Mobiliseres. Reorientering med gjentatt informasjon om sted, tid og situasjon gis. Familien kontaktes, informeres og oppfordres til å være hos pasienten. Syn og hørsel optimaliseres, tilstrekkelig væske og ernæring samt eliminasjon sikres. Vær obs på urinretensjon. CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM) KORTVERSJON Inouye et al. Ann Int Med 1990; 113: Norsk oversettelse ved Anette Hylen Ranhoff, Marianne Hjermstad og Jon Håvard Loge, 2004

5 Side: 5 INTERVJUER: DATO: I AKUTT DEBUT OG VEKSLENDE FORLØP BOKS 1 a) Finnes det tegn på akutte endringer i pasientens mentale tilstand i forhold til hvordan han/hun er til Nei Ja vanlig? b) Vekslet den (unormale) atferden i løpet av dagen, det vil si, hadde tegnene en tendens til å komme og Nei Ja gå eller øke eller avta i styrke? II UOPPMERKSOMHET Hadde pasienten problemer med å holde oppmerksomheten, for eksempel ble han/hun lett distrahert, eller hadde han/hun problemer med å få med seg det som ble sagt? Nei Ja III DESORGANISERT TANKEGANG BOKS 2 Var pasientens tankegang desorganisert eller usammenhengende, for eksempel Nei Ja usammenhengende eller irrelevant konversasjon, uklare eller ulogiske tankerekker, uforutsigbar endring fra tema til tema? IV ENDRET BEVISSTHETSNIVÅ Generelt sett, hvordan vurderer du pasientens bevissthetsnivå? Våken (normal) Oppspilt (anspent) Somnolent (søvnig, lett å vekke) Stuporøs (omtåket, vanskelig å vekke) Komatøs (umulig å vekke) Er det noen kryss i det grå feltet? Nei Ja

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet

Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet Sørlandet sykehus HF Arendal Arendal 10.10.2011 Svein Svenningsen/ Kathrine A. Lyngstad Sørlandet sykehus HF Ortogeriatri ved Sørlandet

Detaljer

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende Norsk Forening for Slagrammede (NFS). HJERNESLAG En orientering til slagrammede og pårørende NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE Norsk forening for Slagrammede (NFS) ble etablert i 2007. Organisasjonen ønsker

Detaljer

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall Til deg som har falt eller som er utsatt for fall FALLSKADER ET STORT HELSEPROBLEM 30 prosent av alle hjemmeboende personer over 65 år faller minst én gang i året, og ca. 50 prosent av de som er over 80

Detaljer

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT TIL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM UTGAVE1, 7.8.09 RUTINER PÅ SYKEHJEMMET Uniform / påkledning. Det er uniformsplikt ved sykehjemmene i Bergen kommune og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR ANDRE UTGAVE AV EFAT ( Edmonton Functional Assessment Tool )

BRUKSANVISNING FOR ANDRE UTGAVE AV EFAT ( Edmonton Functional Assessment Tool ) BRUKSANVISNING FOR ANDRE UTGAVE AV EFAT ( Edmonton Functional Assessment Tool ) Den andre utgaven av EFAT består av ti punkter. Hvert punkt har fire vurderingsnivå ( 0-3 ) og er definert på følgende måte.

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Delirium hos eldre Delirium in Older Persons Kandidatnummer: 62 Kull: Legevaktsykepleie 2012 Antall ord: 5989 1 SAMMENDRAG Delirium er

Detaljer

Å arbeide med urininkontinens

Å arbeide med urininkontinens Søbstad Undervisningssykehjem HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Å arbeide med urininkontinens i praksis - utfordringer knyttet til å arbeide med urininkontinens på et sykehjem Halldor Skard Søbstad Undervisningssykehjem

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Pasientguide. Hoftebrudd

Pasientguide. Hoftebrudd Pasientguide Hoftebrudd Velkommen Velkommen til ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital! Du er nå innlagt fordi det er påvist at du har et brudd i hofta. Årlig blir 9 000 personer i Norge rammet av

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKHB 3001

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKHB 3001 EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKHB 3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 22.02.13 kl 14.00 Kandidatnr.: 66

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Oppsummering NASS pilot

Oppsummering NASS pilot Dokumentnr 1 Revisjon: Versjon 1.1 Oppsummering NASS pilot 14.mars-25.mai 07 Prosjektleder Elin Katrine Hosen, KITH AS 07 - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt.

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt. Bacheloroppgave SYK 180H Dato:11.04.14 Kandidatnummer: 161 og 170 Antall ord: 8856 Antall sider: 40 Selvvalgt pensum: 367 Hva kan sykepleiere bidra med for å forebygge underernæring hos voksne kreftpasienter

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer