Kolbergs misbruk av formuesskatten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolbergs misbruk av formuesskatten"

Transkript

1 Hele denne avisen er en annonse fra nho Politikk for morgendagens næringsliv august 2008 Kolbergs misbruk av formuesskatten Formuesskatten går særlig ut over gründere, eiere og bedrifter med begrenset kapital, mener Finn Bergesen jr. Martin Kolberg er ute etter de rike, men ofrer småbedriftene og småbedriftseierne på den politiske og ideologiske retorikkens alter, sier han. les mer side 4-5 Liv etter Union Klosterøya er blitt en levende næringspark en liten by i byen. les mer side 8-9 nydalens omstilling næringsklynger fremmer entreprenørskap. les mer side 12 Sats på byene norge må utvikle byene for å konkurrere globalt. les mer side 13

2 2 Hele denne avisen er en annonse fra nho August 2008 utfordringer Småbedriftene: Finn Bergesen jr., FOtO: JO MICHAel administrerende direktør, NHO. morgendagens næringsliv Norsk næringsliv er god på omstillinger. Næringslivet trenger en politikk som støtter opp om bedriftenes mulighet for å gjennomføre nødvendige omstillinger. I et land hvor arbeidskraft er blitt et knapphetsgode, mener NHO politikerne bør være mer interessert i å bidra til vellykkede endringsprosesser. Endring frigjør arbeidskraft og ressurser som kan bidra til å løse nye oppgaver. I stedet for ensidig å arbeide for å opprettholde bedrifter, burde politikerne derfor legge forholdene til rette for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. I denne avisen kan du lese mer om hvorfor et omstillingsdyktig næringsliv trenger ny næringspolitikk. God lesing! Finn Bergesen jr. Administrerende direktør Lokalsamfunnets bærebjelke småstedene blir stadig mindre preget av hjørnestensbedrifter. et mer differensiert næringsliv øker overlevelsesevnen for norske lokalsamfunn. Småbedriftene gir lokalsamfunnet flere ben å stå på, og gir en jevnere utnyttelse av de menneskelige ressursene, men gir også den enkelte et variert inntektsgrunnlag gjennom yrkeskombinasjoner. I økonomiske kriser gir derfor småbedriftene bedre motstandsevne både for lokalsamfunnet og den enkelte. Rundt tre fjerdedeler av norske industriforetak regnes som små, med under 20 ansatte. Detaljhandelen består nesten utelukkende av småbedrifter. I dag har vi godt og vel aktive virksomheter i privat sektor. Hele to av tre er småforetak med eier som eneste ansatt. Per 1. januar i fjor sysselsatte de private bedriftene 1,5 millioner, hvorav 42 prosent i virksomheter med over 100 ansatte. Disse utgjør ikke mer enn en halv prosent av antallet norske foretak. Derimot er det i dette segmentet vi finner den største omsetningen, på hele 47,5 prosent (2004-tall). hemsedal på topp Det er i Hemsedal vi finner den største tettheten av virksomheter per innbygger. I det hele tatt skiller småkommunene seg positivt ut. Nå er det selvfølgelig ikke så mystisk at småbedriftenes velbefinnende er bra for lokalsamfunnet, sier professor Kjell G. Salvanes ved NHHs Institutt for samfunnsøkonomi. De betaler skatt og bidrar gjennom behovet for arbeidskraft til bosetting og dermed fremveksten av kultur- og fritidstilbud, som gavner lokalsamfunnet under ett i tillegg til den positive effekten på nasjonalregnskapet, legger han til. odda har klart omstillingen Tradisjonelt har vi hatt mye ensidighet i lokalsamfunnene i form av hjørnestensbedrifter, innenfor metallindustrien ikke minst, som har konkurrert med utenlandske Professor Kjell G. Salvanes ved NHHs Institutt for s differensiert næringsliv i distriktene øker overlevel til at de eksisterende bedriftene har maktet å orien virksomheter i bransjen. De norske industriforetakenes fremste fortrinn har vært rimelig kraft som ikke lenger er så selvsagt. Med et mer nho, SmtingEt Dagens Næringsliv, 26. august 2008 Utgitt av nho i forbindelse med. Produsert i samarbeid med Mediaplanet Trykk: Dagblad-Trykk ansvarlig redaktør: Elsbeth Tronstad Prosjektleder : Unni Skjelnes E-post: tlf: adm.dir: Ståle Husby Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Tonje Robertsen og Tonja I.Sødal Prosjektleder : Birger Søiland E-post: tlf: FOrsIdeFOtO: FINN BerGeseN Jr. : KrIstIN lyseggen, KlOsterøyA : KlOster øya OG stoa CHOKOlAde, ByBIlde : BerIt roald/scanpix, erling lae : KrIstIN lyseggen. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU Lenge siden sist? Ny teknologi og moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir oss mengder med muligheter. Men det er krevende å henge med. NTNU VIDERE gir deg flere bein å stå på. NTNU VIDERE tilbyr mer enn 150 enkeltkurs, åtte kursserier og seks masterprogram. Våre kurs er utviklet for at du skal kunne jobbe ved siden av. De fleste kursene har korte samlinger, men ellers kan du befinne deg hvor som helst bare du har internett. Da har du tilgang til undervisningsmateriell og du kan diskutere med forelesere og medstudenter. Se våre nettsider for informasjon om kurs og studier. Telefon: E-post: Vi sender deg kursinformasjon registrer deg på

3 August 2008 Hele denne avisen er en annonse fra nho 3 småbedriften noe som vanskeliggjør etablering i utlandet, er at underskudd ute ikke kan fradragsføres hjemme. Det må vi gjøre noe med. Siden etableringen for rundt 25 år siden har Nikita-kjeden vokst uten drahjelp fra eksterne investorer. Ifølge Inger Ellen Nicolaisen er selskapets kapital basert på lån og på resultatene som er oppnådd i årenes løp. FOtO: NIKItA amfunnsøkonomi drar frem Odda kommune som eksempel på at et mer sesevnen. - Kommunen har klart å tiltrekke seg ny virksomhet, i tillegg tere seg mot nye markeder, sier han. FOtO: ArNe årseth differensiert næringsliv i distriktene øker overlevelsesevnen. Hittil ser det ut til at lokalsamfunnene har taklet denne omstillingen svært bra. Se på Odda kommune for eksempel. Kommunen hadde i sin tid en svært ensidig industrivirksomhet, men har klart å tiltrekke seg ny virksomhet, i tillegg til at de eksisterende bedriftene har maktet å orientere seg mot nye markeder. Det ser også ut til at Odda har evnet å utnytte de naturskjønne omgivelsene godt med tanke på turistnæringen, mens Sauda, som det på mange måter er nærliggende å sammenligne med, ikke har lykkes i samme grad. Stor forskjell Professoren peker på at det er stor forskjell på hvor aktive kommunene er i forhold til det lokale næringslivet, men viser til at det også er forskjell på hvordan de større konsernene håndterer nedleggelser: Hydro, for eksempel, har en hel plan for omstilling, der de inviterer den berørte kommunen og arbeidstakerne med på en strategi for fremtiden etter avvikling. Den innstillingen kan utgjøre et være eller ikke være for arbeidsplassene i lokalsamfunnet. Pelle Gangeskar, næringsrådgiver i Odda, forteller at kommunen i dag sitter tilbake med to av tidligere tre store industribedrifter. Men underleverandørene, som mistet en stor kunde, har vært flinke til å rette seg Nå er det selvfølgelig ikke så mystisk at småbedriftenes velbefinnende er bra for lokalsamfunnet. KJell G. salvanes, professor, NHHs INstItutt FOr samfunnsøkonomi. mot nye markeder. Vi har fått et mer variert jobbtilbud, med cirka 100 SMB-foretak som har vist god evne til å samarbeide i konkurranse med de store totalentreprenørene.reiselivsnæringen har sett en formidabel vekst, forteller han. Bare i fjellene rundt Odda har vi kommersielle sengeplasser tilsvarende Oslo Plaza to ganger, sier næringsrådgiveren. Lokalbedrifter Hemsedal kan skilte med 138,6 bedrifter per 1000 innbyggere, etterfulgt av Bykle (124,2), Hol (111,3) og Eidfjord (110,4). Andre kommuner med mer enn 100 bedrifter per 1000 innbyggere er: Modalen, Nore og Uvdal, Sirdal, åseral, Øystre Slidre og Gol. Landets folkerikeste kommune, Oslo, kommer på en 13.-plass. Fra én salong til imperium Mange mener skatter, avgifter, byråkrati og forordninger hindrer norsk vekst, men Inger ellen Nicolaisen bak frisørkjeden Nikita står som lysende eksempel på at vekst er mulig. pressen skrev om oss i fjor, kaller jeg Det krisemaksimering. Det ble hevdet at vi hadde mye gjeld, men vi hadde også varelager og penger på bok. Vi foretok store investeringer med etableringen i Sverige og i UK. Med så tunge løft kan man ikke samtidig ha høy egenkapital. Man må så før man høster, og målet vårt er 500 salonger i Europa. Her har UK en nøkkelrolle, som hårmotens Mekka, sier hun, og tilføyer at kjeden har hatt mange gode år. Hjemme økte overskuddet i fjor fra 15,5 til 28,2 millioner. Vi lever etter adferd skaper adferd-prinsippet, der kjedens beste salonger står modell, sier hun. Nå har de investert i nye avdelinger og bedrifter, ute og hjemme. Et djervt skritt i norsk sammenheng, fortsetter Nicolaisen, som er fast bestemt på å stå på egne ben. må tape litt for å tjene mye Siden etableringen for rundt 25 år siden har Nikita-kjeden vokst uten drahjelp fra eksterne investorer. Ifølge Nicolaisen er selskapets kapital basert på lån og på resultatene som er oppnådd i årenes løp. Det har vært et bevisst valg selv å føre kontroll med utviklingen i gruppen, som de siste årene har resultert i den voldsomme ekspansjonen. Det blir prøving og feiling, men man må tape litt for å tjene mye. Det er det som er entreprenørskap, mener hun. Fradragsføring av utenlandsunderskudd Nicolaisen er vant til å løse problemer i møte med hindringer, men er med på at det ligger mye arbeid i ulike nasjonale regler, nye driftsmodeller og overraskelser. Hun er glad for at det satses på entreprenørskap, om ikke helt fornøyd. Noe som vanskeliggjør etablering i utlandet, er at underskudd ute ikke kan fradragsføres hjemme. Det må vi gjøre noe med. De som gjør det bra hjemme, tør ikke satse ute. Jeg savner også et sted å henvende seg for praktisk hjelp til etablering i utlandet. Nikita-kjeden ble i vår tildelt den internasjonalt anerkjente Global Salon Business Award. Jeg har et avslappet forhold til slikt, men bevares, det legges merke til ute, og det kommer definitivt til å være til hjelp når vi etablerer oss i nye markeder, sier Nicolaisen. Rivende utvikling inger Ellen nicolaisen etablerte den første Nikitasalongen sammen med sin mann, Ivar Nicolaisen, på Tverlandet utenfor Bodø i Navnet hentet de fra Elton John-låten, som var Inger Ellens favoritt på den tiden. Siden navnet anvendes både som pike- og guttenavn, passet det dame- og herrefrisørene utmerket. For 14 år siden, da det fantes 17 Nikita-salonger i Norge, satte Inger Ellen Nicolaisen seg som mål å ha etablert 50 salonger innen Gruppen har i dag 60 salonger, 450 medarbeidere og en omsetning på 180 millioner kroner. KIlde: NIKItA.NO

4 4 Hele denne avisen er en annonse fra NHo August 2008 Aktuelt Krever revisjonsplikten fjernet Nytten av revisjon må stå i et rimelig forhold til kostnadene, sier NHO-advokat Ingebjørg Harto. Småtinget årets viktigste møteplass NHO arrangerer hvert år Småtinget, Norges største og viktigste møteplass for politikere og ledere av mindre bedrifter. rets Småting er lagt til Grenland et område som har store omstillingsprosjekter bak seg så langt med flere gode resultater. På årets Småting har NHO samlet næringslivsledere, politikere og forskere for å belyse hva som bør gjøres for å få til vellykkede omstillinger. Les mer på: Foto: NHO Lene Søgaard Gloslie Finland og Danmark har allerede innført unntak for revisjonsplikten for små selskaper, og snart følger Sverige etter. På lik linje må revisjonsplikten for små selskaper oppheves i Norge, krever Harto. Skjemaveldet ble nylig beregnet å koste bedriftene svimlende 57 milliarder kroner. NHOs anslag tilsier at revisjon koster de små aksjeselskapene minst 1,5 milliarder kroner en sum som antas å øke betydelig i årene fremover. Revisjonsplikten for små aksjeselskaper fremstår i Næringsdepartementets utredning som dét mest kostnadskrevende enkeltpålegget. Den administrative byrden av revisjonsplikten for et lite aksjeselskap blir uforholdsmessig stor i forhold til den økonomiske aktiviteten i selskapet. Det mest kostnadseffektive forenklingstiltak man kan gjøre for de små bedriftene, er derfor å fjerne revisjonsplikten, mener Harto. På den måten legger vi også til rette for nyetableringer og økt konkurransekraft. Over halvparten av norske aksjeselskaper har en omsetning på under 5 millioner kroner, få eller ingen ansatte og oversiktlige økonomiske forhold. Disse særtrekkene gjør det naturlig å behandle dem på en annen måte enn større selskaper. Unntak, for hvem? Mange av de selskapene som ved en endring vil få unntak fra revisjonsplikten, er små aksjeselskaper i oppstarts- eller etableringsfasen, med en omsetning på under 5 millioner kroner. Målet med opphevelsen av revisjonsplikten er å forbedre bedriftenes mulighet til å overleve og å skape flere trygge arbeidsplasser på sikt. Det er også et mål å stimulere til økt gründervirksomhet i Norge. SPE SPE vil tilsvare det norske aksjeselskapet, altså slik at aksjeeiernes ansvar er begrenset til det de har betalt inn som egenkapital. Et SPE vil kunne stiftes med bare én euro i egenkapital av enkeltpersoner eller av eksisterende bedrifter. Reglene for SPE vil være enklere enn for aksjeselskaper, og de vil være like for SPE-er uansett hvor i EØS de er etablert. Kommisjonen foreslår at SPE skal introduseres 1. juli Foto: Baard M. Barstein Skjemaveldet koster bedriftene 57 milliarder kroner i året. Revisjonsplikten for små bedrifter bør fjernes, mener NHO-advokat Ingebjørg Harto. Ulike konkurranseforhold Innen overskuelig fremtid vil alle land i EU ha valgt å fjerne eller ytterligere å ha hevet terskelen for revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Vi risikerer dermed ulike konkurranseforhold mellom Norge og andre land, og vi kan ikke se at det foreligger spesielle nasjonale behov for å forsvare norske særregler på dette området. Revisjonsplikten koster mer enn den smaker, og er heller ingen garanti mot juks, fastslår Harto. I selskap med HSH og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) representerer Næringslivets Hovedorganisasjon mindretallet i Revisjonspliktutvalget, som har utredet revisjonspliktens videre skjebne. Letter etablering av aksjeselskaper EU-kommisjonen fremmet før sommeren forslag om ny aksjeselskapsform. Denne vil medføre endringer som også må implementeres i Norge. Aksjeselskaper vil med det nye endringsforslaget kunne etableres for én euro. Dette innebærer en betydelig lettelse for nyetablerere, som i dag må fremskaffe kroner i aksjekapital. Ivrige etablerere må imidlertid vente til 1. juli 2010, som er foreslått for gjennomføring av forslaget, forteller Halvor E. Sigurdsen, advokat i NHO. Den nye aksjeselskapsformen vil få navnet SPE istedenfor AS. Andre endringer som er aktuelle for den nye selskapsformen, er muligheten for å ta ut overskudd gjennom hele året. Det vil også være mulig å ta ut så store beløp man vil, med den begrensning oppad at det fortsatt skal være nok igjen til å dekke gjeld. I tillegg vil det være åpning for selv å bestemme mer rundt den interne organisasjon, som styre og generalforsamling. Om etableringen av SPE vil påskynde harmoniseringen i regelverket rundt den eksisterende aksjeselskapsformen, er noe NHO vil følge nøye, avslutter Sigurdsen. Mange norske familiebedrifter blir svekket i konkurranse med utenlandske bedrifter og bedrifter med institusjonelle eiere, på grunn bedriften for å kunne betale formuesskatt, mener Finn Bergesen jr. - Kolberg skyver de r Taperne er småbedriftene - Jeg reagerer ganske kraftig på den vulgæragitasjonen som nå kjøres i forbindelse med formuesskatten, sier Finn Bergesen jr. - I særlig grad gjelder dette agitasjonen til Arbeiderpartiets generalsekretær Martin Kolberg. mistenkeliggjør alle dem som vil Kolberg fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Denne skatteformen rammer ikke først og fremst de rike, men titusener av småbedrifter. Kolberg skyver de rike foran seg, sier Finn Bergesen jr. Svekker private eierskap For mange familiebedrifter er situasjonen den at de må ta ut langt større utbytte enn det som tjener bedriften for å kunne betale formuesskatt. De betaler formuesskatt på verdier som er i bedriften. På denne måten blir bedriften svekket. Disse bedriftene blir således svekket i konkurranse med utenlandske bedrifter og bedrifter med institusjonelle eiere. Dette går ut over arbeidsplassene og svekker det private eierskap i Norge. I særlig grad går formuesskatten ut over gründere og eiere og bedrifter med begrenset kapital. Det svekker nyinvesteringer og utvikling i bedrifter, og går ut over arbeidsplassene, særlig i distriktene. Det er ikke bare FrP og Høyre som vil fjerne formuesskatten, det vil også Venstre og Kr.F., og regjeringskollega Sp har også programfestet å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Vil flå Martin Kolberg er ute etter de rike, men ofrer småbedriftene og småbedriftseierne på den politiske og ideologiske retorikkens alter. Ikke mange rike personer blir rammet av formuesskatt. Det er ikke slik som Kolberg prøver å gi inntrykk av, at dette er et spørsmål om de rike. NHO, Bondelaget og Fiskarlaget har sammen med syv andre organisasjoner krevet at formuesskatt på arbeidende kapital fjernes. Denne alliansen representerer ikke tykke lommebøker og velfylte bankkonti. Det er et tverrsnitt av mindre bedrif-

5 August 2008 Hele denne avisen er en annonse fra NHO 5 Aktuelt Norges største SMB-organisasjon NHO er landets største organisasjon for små og mellomstore bedrifter. 75 prosent av medlemsbedriftene har færre enn 20 årsverk. Under 5 prosent av NHOmedlemmene har mer enn 100 årsverk. Antall medlemmer i NHO stiger stadig. I løpet av det siste halvannet år har NHO fått over 2000 nye medlemmer. Godt omdømme og mange medlemmer gir NHO gjennomslagskraft. Les mer om oss på: Både EU og flere medlemsland har vedtatt 25 prosent som mål for gevinsten ved forenkling. Våre beregninger viser at regjeringens forslag innebærer mindre enn én prosents forbedring, sier Petter Haas Brubakk, direktør for Næringspolitikk i NHO. Foto: NHO 120 tiltak med liten effekt av at de må ta ut langt større utbytte enn det som tjener ike foran seg ter i Distrikts-Norge, og formuesskatten betales av verdier som fiskebåter, gårder, lastebiler, snekkerverksteder, små fiskeindustribedrifter, gode ideer. Kort sagt er dette en skatt på grunnlaget for arbeidsplassene i små og mellomstore bedrifter i Distrikts-Norge. I mange tilfeller blir bedrifter solgt fordi eierne ikke kan betale skatten. I de tilfellene bedriftene blir solgt til utlandet, blir dette et tap av norske arbeidsplasser. Formuesskatten på arbeidende kapital er en skatt som de andre europeiske landene har kvittet seg med. Sosialdemokratene og LO i Sverige var med på å fjerne denne skatteformen på 90-tallet, ganske enkelt fordi det var samfunnsmessig klokt. Kolberg har noe å lære av sine svenske partikamerater, sier Bergesen. Påstand Dette hevder Martin Kolberg: Foto: Kristin Lyseggen De som vil fjerne formuesskatten, vil gi millioner i skattelette til de rikeste og milliarder i velferdskutt til folk flest. Kilde: VG Vi får forsøke å flå de rike så godt vi kan ved å fortsette den linjen regjeringen følger med skjerpelser i formuesskatten. Kilde: Intervju, NTB. Offentlige rapporteringskrav koster bedriftene svimlende 57 milliarder kroner årlig. Selv om regjeringen har lagt frem 120 forenklingsforslag blir det i virkeligheten ikke særlig mye enklere for norske småbedrifter, mener NHO. Lene Søgaard Gloslie har i handlingsplanen ikke satt Næringsministeren noen tall for kostnadsreduksjonen. Både EU og flere medlemsland har vedtatt 25 prosent som mål for gevinsten ved forenkling. Våre beregninger viser at regjeringens forslag innebærer mindre enn én prosents forbedring, og det er for smått, sier Petter Haas Brubakk, direktør for Næringspolitikk i NHO. Brubakk finner det likevel positivt at regjeringen har kommet med en handlingsplan, og at fokus rettes mot å skape en bedre hverdag for småbedriftene. En sak NHO har jobbet for i mange år. Umiddelbart kan det virke overbevisende når Næringsdepartementet legger frem 120 tiltak for å forenkle. Men effekten av alle disse tiltakene er neppe mer enn én prosent, viser våre beregninger, forklarer Brubakk. Når vi legger sammen tallene i regjeringens handlingsplan for forenkling, blir summen i beste fall 512 millioner. Og da har vi med god vilje inkludert de 200 potensielle millionene som visst nok skal følge av enklere byggesaksbehandling. Etterlyser flere konkrete tiltak Næringsdepartementet mener at effekten blir større om man regner med de 90 tiltakene som regjeringen ikke har tallfestet effekten av. Blant disse er å unnta de minste bedriftene fra revisjonsplikten (halvannen milliard). Men dette er ikke et tiltak, det er en vurdering, påpeker Brubakk. Det er ikke fremmet noe konkret forslag om dette, slik NHO etterlyser. En annen sak er reglene om bokføring, som skal evalueres. Et tredje eksempel er kulturmoms den saken skal behandles i fremtidige budsjettprosesser. Selv har NHO over 13 sider foreslått en rekke konkrete tiltak. Bare to av forslagene er med i handlingsplanen.den rødgrønne Regjeringen har igjen og igjen lovet oss betydelige reduksjoner i bedriftenes byråkratikostnader. Så langt viser beregningene at regjeringen ikke er i nærheten av betydelige reduksjoner i de 57 milliardene dette koster norske arbeidsplasser. Døren på gløtt Det har vært viktig å komme i gang. Allerede neste vår vil vi foreta en ny undersøkelse for å måle effekten av de 120 tiltakene. Kanskje vil vi allerede da fastsette egne mål for kostnadsreduksjonen. Handlingsplanen er et levende dokument, og ikke en stengt dør, understreker næringsminister Sylvia Brustad, som imøteser et samarbeid med næringslivet. Brustad vurderer blant annet å skille mer mellom store og små bedrifter. Når over 99 prosent av bedriftene er små og mellomstore, bør det være forskjell i mengden skjemaer etter størrelsen på bedriften. Mindre arbeidskrevende Et hovedpoeng for NHO er å gjøre det mindre arbeidskrevende å gi nødvendig informasjon til det offentlige. Derfor bør mest mulig informasjon og skjemaer ligge lett tilgjengelig på nettet. Mye ligger nå på Altinn. Det er positivt at Altinn videreutvikles, men utfordringen ligger fortsatt i brukervennligheten og i at Altinn skal bli en toveis kommunikasjonskanal for bedriftene og det offentlige, sier Brubakk. Her er det mye som kan forbedres. Dessuten må bedriftene som alle innbyggere forholde seg til mange deler av det offentlige, og fremdeles er mye forskjellig fra kommune til kommune, selv om det er blitt mer samordning. Fremdeles kan svært mye gjøres for å gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Nytt forslag Næringsministeren la 7. juni frem regjeringens 120 forslag til forbedringer. Forslagene ble utarbeidet på bakgrunn av en undersøkelse utført av Nærings- og handelsdepartementet som viste at skjemaveldet koster bedriftene 57 milliarder kroner årlig. Den viktigste kritikken fra næringslivet går på manglende mål, utydelige tidsfrister og for få konkrete tiltak.

6 6 Hele denne avisen er en annonse fra NHo August 2008 FORENKLING Vil ha handling ikke ord Småbedriftene står for over halvparten av verdiskapingen i landet vårt. Uten de små bedriftene stopper de store, uten de store stopper Norge. Lene Søgaard Gloslie det mangfold, den innovasjonsrikdom og den bredde Uten som småbedriftene legger for dagen, ville næringslivet stoppe opp. Norge i all sin oljevelstand har ikke evnet å se at vi må skjøtte bedre om denne type bedrifter, sier Paul-Chr. Rieber, president i NHO. Hvor mange? Småbedriftene i tall: virksomheter med ansatte i Norge ansatte aksjonærer Kilde: SSB Politikken må reflektere virkeligheten I andre deler av samfunnet skilles det mellom stort og smått. Det er ulike regler for småfly og store fly, for svakstrøm og sterkstrøm. Rieber etterlyser aksjeloven i lettvariant og rapporteringskrav tilpasset virkeligheten i småbedrifter. Småbedriftene blir underlagt samme regel- og rapporteringsverk som de store bedriftene. Det innebærer store belastninger å skulle håndtere dette skjemaveldet. Nye tall viser at 57 milliarder kroner er bedriftenes årlige kostnad. Når alle papirselskapene uten ansatte unntas, betyr dette en gjennomsnittlig årlig kostnad på kroner per bedrift. Beløpet er svimlende høyt når man tar i betraktning at dette også gjelder bedrifter som bare har noen få ansatte. Forenkling, forenkling, forenkling Lover og regler skal naturligvis følges, men et rapporterings- og lovverk som tar utgangspunkt i at vi Paul-Chr. Rieber, president i NHO, etterlyser aksjeloven i lettvariant og rapporteringskrav tilpasset virkeligheten i småbedrifter. Småbedriftene blir underlagt samme regel- og rapporteringsverk som de store bedriftene. Det innebærer store belastninger å skulle håndtere dette skjemaveldet. har med ærlige og hardt arbeidende mennesker å gjøre, ville innebære store muligheter for forenkling, mener Rieber. Også lokalt ønsker Rieber endring. Kompleksiteten og kravene til dokumentasjon og de omstendelige prosessene i for eksempel plan- og bygningssaker bør gjøres enklere. Dette er et tids- og ressurssluk for en liten bedrift i etableringsfasen. De små forbedringene som gjøres av regjeringen, pareres raskt av flere nye krav. Vi ser derfor frem til at næringsministerens 120 forenklingsforslag får selskap av flere. Reduksjon i skatter og avgifter Bedriftene selv har rangert formuesskatten og arveavgiften som de største hindre for utvikling av bedriften. Det er ingen pengebinge man øser av, i realiteten er formuesskatten en særnorsk skatt på det å ha produksjonsmidler og folk i arbeid. Arveavgiften er særlig viktig de kommende ti år, da vi står overfor generasjonsskifter i mange bedrifter. Dette er en kritisk fase i bedriftens liv, som vil avgjøre om det blir nedleggelse, salg eller videre drift. Når man legger til skatt på utbytte og at vanlig skatt allerede er betalt, utsettes bedriftene i realiteten for fire ganger så høy beskatning. Den belastningen dette innebærer særlig for små bedrifter, må myndighetene forholde seg til. Vi vil ha konkret handling, ikke flere ord, forventer Rieber oktober 2008 Clarion Hotel Oslo Airport Uten transport stopper Norge Transportbrukernes Fellesorganisasjon er en interesseorganisasjon som ivaretar de samferdselspolitiske synspunktene for norsk næringsliv. Gjennom politisk påvirkning, nettverksarbeid og informasjon til medlemmene jobber vi aktivt for å forbedre transportforholdene i Norge. Se mer på Tilsluttede organisasjoner:

7 August 2008 Hele denne avisen er en annonse fra NHO 7 RAMMEBETINGELSER NHOs krav til politikerne Småbedriftene utgjør ryggraden i samfunnet. Politisk handlekraft og vilje til å lette småbedriftenes hverdag må prioriteres når rammebetingelser for næringslivet utarbeides. Dette har vært utgangspunktet når NHO har laget følgende liste med krav til de politiske partiene: Kutt bedriftenes kostnader til rapportering og skjemaer med 25 prosent innen Det gir 14 milliarder kroner mer til investeringer i verdiskaping. Reduser kravene til dokumentasjon i bokføringsloven og dermed også merarbeidet i bedriftene. Reduser oppbevaringstiden for regnskapsbilag fra ti til fem år. Det sparer bedriftene for høye kostnader. Opphev revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Det alene vil gi 1,5 milliarder kroner i innsparing hos de minste bedriftene. Sørg for at Altinn-portalen utvikles til en toveis kommunikasjonskanal. Det gir forenklingsgevinster for småbedriftene, ikke bare for det offentlige. Lag en aksjelov som tar utgangspunkt i eierforholdene i de små bedriftene. Da blir det enklere å etterleve reglene. Innfør minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, slik at de, i likhet med lønnsmottakere, slipper å dokumentere mindre fradrag. Informer bedre om IA-avtalen, slik at oppfølgingen blir enklere å gjennomføre. Gi bedre rammebetingelser for eierskifter og generasjonsskifter. Slik kan nedleggelser hindres og konkurransekraften sikres for nye eiere. Innfør utsatt avregning for merverdiavgift ved import av varer. Da vil bedriftene slippe meningsløse mellomutlegg. Gi elevene praksis i bedrift som en integrert del av utdanningen. Slik blir de bedre rustet for næringslivet. Sørg for at kommuner og fylkeskommuner er aktive skoleeiere. Med det blir kvaliteten i skolen høyere. Praktiser regelverket for offentlige anskaffelser med åpenhet, slik at småbedriftene kan delta i konkurransen om oppdrag. Lag en arbeidslivslov som muliggjør midlertidige ansettelser. På den måten kan bedriftene nyttiggjøre seg den tilgjengelige arbeidskraften bedre. Gi forvaltningen incentiver til å skape møteplasser for offentlige virksomheter og bedriftene, slik at vi får et bedre lokalt næringsklima. Foto: Arne rseth Har bedriften din vokst ut av sine gamle lokaler, har den muligens også vokst ut av mye annet. DnB NOR har vært med mange bedrifter gjennom oppveksten, og våre rådgivere over hele landet kjenner de fleste bransjer, utfordringer, fallgruver og muligheter. Ta kontakt med ditt lokale kontor, så snakker vi litt om bedriften din. Vi er vant til Norges mest krevende bankkunder, uansett størrelse. DnB NOR. Vi vil gjerne være med. Vil du ta en prat? Ring oss på 07700, valg 2, kontakt nærmeste bedriftssenter i DnB NOR, eller registrer deg på så kontakter vi deg. 35b_mann_dame.indd :46:11

8 8 Hele denne avisen er en annonse fra NHo August 2008 OMSTILLING Nedleggelser førte til vekst Omstillinger i norsk næringsliv utlegges ofte som samfunnsøkonomiske tap, men virkeligheten viser et ganske annet bilde. Dette har REC ScanWafers overtakelse av Unions og Hydro Magnesiums arbeidere i Grenlandsregionen har demonstrert. En undersøkelse fra Norges Handelshøyskole, utført av professor Kjell G. Salvanes, viser at omstillinger i næringslivet gir store gevinster og små kostnader for samfunnet. Omstilling er en nødvendig og ønsket prosess for å oppnå fleksibilitet og dermed øke produktiviteten i økonomien og velferden i samfunnet, sier han. Dette underbygges nettopp av det som skjedde i Grenland, hvor REC ScanWafer overtok 140 ansatte etter nedleggelsene ved Union og Hydro Magnesium. Høyteknologisk kultur Det lyder kanskje kynisk, men for oss var det veldig positivt å kunne overta cirka 60 svært kompetente medarbeidere fra Union, og et par år tidligere, rundt 80 fra Hydro Magnesium, forteller REC ScanWafers fabrikksjef i Porsgrunn Vibeke Lynum. Det vi fikk, var skiftarbeidere med nøyaktig den kompetansen vi behøvde. De beste på markedet, faktisk, og det virker som de trives her. De er ikke lenger Hydro- eller Union-arbeidere, men ScanWafere, som bygger en helt ny, høyteknologisk kultur i Grenland, fortsetter hun, og forsikrer at REC ScanWafer aldri ville hatt slik suksess uten dem. Fortsetter å rekruttere Lynum ønsker ikke å påberope seg kunnskaper om de samfunnsøkonomiske konsekvensene, men, som hun sier: For oss har dette vært et kjempepluss, som har satt oss i stand til å skape store verdier nettopp i den samme regionen, med cirka 400 ansatte, og nå er vi i full gang med nok en større oppbemanning. Klosterøya blomstrer, selv etter nedleggelsen av Unions virksomhet der for to år siden. - Egentlig var det meningen kun å produsere som stadig flere ble oppmerksom på fabrikken, ble det nødvendig å åpne utsalg, forteller Anne Lene Stoa som driver den lille sjokola Ny bydel på Klos Da virksomheten ved Union på Klosterøya i Skien ble avviklet for to år siden, ble over 300 ansatte stående uten arbeid. Det tok ikke lang tid før de fleste var i full sving igjen. Norske Skog jobbet mye for å fylle området med ny virksomhet. REC ScanWafer overtok 140 ansatte etter nedleggelsene ved Union og Hydro Magnesium. Foto: Damian Hei nisch Vi er glad for at alle som ønsket annen jobb, har greid å skaffe seg det, hovedsakelig her i distriktet, men også innen offshorenæringen, på grunn av kompetansen en del ansatte hadde med fra Union, forteller Jan Terje Olsen, administrerende direktør for Klosterøya. Lokalsamfunnet har fått et nytt område ikke bare for næringsvirksomhet, men også for bolig og rekreasjon, på et sted som var et lukket industriområde. For tidligere Unionansatte betyr det også mye at området ikke blir en død industriruin, sier han. Vil utvide Samarbeidet med de lokale myndighetene har hittil vært svært godt, ifølge Olsen, som håper det vil fortsette, også ved den videre reguleringen av området. Med de bygningene vi har aktivert til nå, begynner det å bli trangt, nemlig, så vi arbeider med konvertering av flere bygg, i tillegg til at det er planer om flere nye. Siden miljøet er så interessant, kommer det nye virksomheter til hele tiden, spesielt innen IKT-bransjen, som har blinket ut området for etablering av klynger. Vi har mange spennende virksomheter, fra sjokoladefabrikk via hånd- Har bedriften din en utfordring vil vi gjerne hjelpe deg. Kontakt oss på den måten som passer deg best. Enten du velger å kontakte oss gjennom nettbank, telefon 07700, bankkontorer eller bedriftssentre vil vi uansett gjøre vårt beste for å finne en løsning for nettopp din bedrift. Vi kjenner de fleste bransjer og er vant til Norges mest krevende bankkunder, uansett størrelse. DnB NOR. Vi vil gjerne være med. Vil du ta en prat? Ring oss på 07700, valg 2, kontakt nærmeste bedriftssenter i DnB NOR, eller registrer deg på så kontakter vi deg. 25b_0700_mann_headset.indd :20:09

9 August 2008 Hele denne avisen er en annonse fra NHO 9 KONKURRANSE penhet gir sunn konkurranse bak lukkede dører, men etterdefabrikken Stoa Chokolade. Foto: Klosterøya og Stoa Chokolade terøya verkere og advokater til bioteknologi, men det er liten tvil om at det er kunnskapsbedriftene som dominerer, medgir han, men understreker: Det er viktig at selskapene som etablerer seg på Klosterøya, får til å leve godt sammen. Det er krig om kompetansen, og slike klynger betinger et visst anlegg for sameksistens. Liten produksjon, stor bedrift Midt oppi all høyteknologien finner vi den lille sjokoladefabrikken Stoa Chokolade, som drives av Anne Lene Stoa. Jeg var spent da jeg flyttet inn her for ett år siden. Egentlig var det meningen kun å produsere bak lukkede dører, men ettersom stadig flere ble oppmerksom på fabrikken, ble det nødvendig å åpne utsalg, forteller hun. I dag har hun butikkjeder, bedrifter, små spesialbutikker, lukkede selskaper og organisasjoner på kundelisten. Arrangementer på området har ført med seg henvendelser fra nært og fjernt. Sammen med medieomtale har det ført til mange nysgjerrige, sier Stoa, som også holder omvisninger med foredrag for grupper av besøkende. Det fine med Klosterøya er at det stadig kommer nye bedrifter til. Siden jeg nå for tiden hovedsakelig driver med produksjon, kunne jeg ikke tenke meg å holde til i sentrum. Men vi ligger jo ikke langt unna, dermed blir det jevnlig besøk fra byen også i turistsammenheng, sier den fornøyde sjokolademakeren på Klosterøya. Konkurranse er sunt for alle parter, både for den som skal kjøpe og for den som skal selge tjenester. For småbedrifter er første skritt på veien dit å bli gitt muligheten til å gi en pris, mener Anna Maria Aursund, administrerende direktør i Perpetuum AS. Det at mange kjøp ikke blir lagt ut på anbud, gir en skjevhet i informasjonstilgangen. For å oppnå reell konkurranse må informasjonen finnes tilgjengelig for alle. penhet og forenkling gir kvalitet Det er kanskje enklere å la være å offentliggjøre mindre anbud, det betyr mindre administrasjon for det offentlige. For småbedriftene innebærer det imidlertid at muligheten for å konkurrere om til sammen store summer, blir fratatt oss, sier Vil avskaffe hoffleverandører pen konkurranse om mindre anbud vil bedre konkurransemulighetene for småbedrifter flest. 800 millioner offentlige anbudskroner går årlig rett i lommen på et fåtall leverandører. Lene Søgaard Gloslie Aursund, som også mener at den manglende konkurransen er et tap for det offentlige. Skal det offentlige oppnå høyest mulig kvalitet, er åpne konkurransevilkår den eneste vei å gå. Dette forutsetter en standardisering og en forenkling av anbudsprosessen. Stimulerer det lokale næringsliv Like konkurransevilkår virker svært stimulerende på det lokale næringsliv. Innovasjon og lønnsomhetstenkning følger gjerne i farvannet av like konkurransevilkår. På sikt gir dette sunnere bedrifter. Sett med våre øyne handler det kun om muligheten til å komme med tilbud. Det er beklagelig at vi ikke alltid får muligheten til det, sier Aursund. Utfordring for offentlig sektor Jeg tror innkjøpsfunksjonen krever mye av den offentlige sektor. Det krever kunnskap og kompetanse for å kunne følge et innfløkt regelverk. For små kommuner kan dette være en utfordring. Men det er allikevel den eneste veien å gå for å få mest mulig igjen for pengene, avslutter Aursund. det offentlige ikke vil legge mindre anbud ut til fri Når konkurranse, fungerer det som en garantist for offentlige hoffleverandører. Dette er uholdbart både for de mindre bedriftene og for det offentlige, som mister den ekstra konkurransen blant leverandørene med de beste løsningene, sier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og ansvarlig for offentlige anskaffelser i NHO. NHO ønsker at alle offentlige anbud ned til kroner legges ut på DOFFIN, og at man følger proporsjonalitetsprinsippet. Jo større kontrakt, jo mer kompliserte kravspesifikasjoner. Kunngjøring av småkjøp mellom kroner og kroner kan gjøres enkelt. All informasjon på ett sted Ifølge lov om offentlige anskaffelser skal enhver anskaffelse så langt det er mulig, være basert på konkurranse, men det foreligger ikke krav om kunngjøring under den nasjonale terskelverdien på kroner. Uten spesifikke prosedyreregler er det lett å glemme konkurransekravet. Derfor har NHO foreslått at kunngjøringer av alle småkjøp i det offentlige bør samles på ett nettsted, det såkalte Lille DOFFIN. Det vil sikre åpen og ryddig konkurranse og reell markedsadgang for små og mellomstore bedrifter. Foruten å åpne for økt konkur- la være å offentliggjøre mindre anbud, innebærer at muligheten for å konkurrere om til sammen store summer blir fratatt småbedriftene, mener Anna Maria Aursund, administrerende direktør i Perpetuum AS. ranse vil det å samle anbudene på ett sted gjøre informasjonen lett tilgjengelig for alle. Dette vil også åpne for mer innovasjon og bedre løsninger. penhet reduserer korrupsjon pne anbudsrunder vil kunne bidra til mindre korrupsjon og til at hemmelighold blir vanskeligere. Mulighetene for bestikkelser og utilbørlig påvirkning vil også kunne minskes betraktelig. Vi ser det også som betryggende for oppdragsgiver at anbudet blir lyst ut, da det viser ryddighet og ønske om gjennomsiktighet, mener Gjønnes. At det offentlige blir belastet med noe ekstraarbeid ved å åpne for mer konkurranse, tar Gjønnes med knusende ro. De alternative kostnadene er verre, selv om de ikke synes på papiret. Det skulle bare mangle at man ikke ønsket de løsningene som er mest gunstige når man skal forvalte skattebetalernes penger. Konkurransemaler For å forenkle anbudsprosessen har NHO utviklet konkurransemaler. Formålet med malene er å lage enkle, tilgjengelige konkurransegrunnlag for innkjøper, samtidig som det blir enklere for leverandøren å delta i konkurransen. Malene finner du på: Doffin.no Foto: Torgrim Rath Olsen Doffin.no er databasen for offentlige anskaffelser. Ved å registrere seg gratis får leverandører førstehåndsinformasjon om markedsmuligheter innen offentlig sektor. Her kan man enkelt melde sin interesse for kontrakter, og laste ned konkurransegrunnlag. Doffin.no er et tjenestetilbud i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Kilde: Doffin.no

10 10 Hele denne avisen er en annonse fra NHo August 2008 ATTRAKTIVITET NHOs Nyskapingspris en klassiker Nettverk og kompetanse NHOs Nyskapingspris ble delt ut første gang i 1981 og har dermed status som klassikeren blant slike priser i Norge. Formålet med prisen er å belønne enkeltmenneskers initiativ og skape økt interesse i samfunnet for etablering av nye bedrifter. Kriterier for prisen er blant annet at bedriften: Har positive resultater Er basert på nyskaping Viser evne til å sette nye ideer ut i livet Gir god PR for saken Les mer om oss på: Les mer på: Foto: Erik M. Sundt Gjennom seminarer og nettverk møter du som NHO-medlem mennesker med samme interesser. Våre viktigste nasjonale møteplasser er NHOs rskonferanse, Småtinget og Female Future. NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og møteplasser. NHO har også et bredt internasjonalt nettverk og gir konkret bistand i internasjonale spørsmål. NHO følger beslutningsprosesser i EU for å sikre norske bedrifters interesser. Les mer på: Kilde: NIBR Les mer på: NHOs Attraktivitetsbarometer 2008: De beste regionene de bes Det finnes flere undersøkelser som viser oss hvor det er best å bo. Tidlig i august presenterte Dagens Næringsliv en slik undersøkelse hvor man brukte hele 29 indikatorer og kom frem til at det teoretisk sett er best å bo i småkommuner langt unna storbyene. Det er bare ett problem; folk vil ikke bo der! Det er de mange og gode jobbene som skaper landets beste regioner. Dette går frem av NHOs Attraktivitetsbarometer for Og det holder lenge at disse jobbene er innen pendleravstand. Derfor topper regioner som Øvre Romerike, Glåmdal og Ringerike NHOs Attraktivitetsbarometer. De fleste vinnerregionene ligger rundt Oslo. Av landets 83 næringsregioner ser det ut til at det er de regionene som kan tilby et større, lett tilgjengelig arbeidsmarkedsområde, som lykkes best i å tiltrekke seg folk. Attraktivitetsbarometeret - kommuner 1. Rennesøy 2. Sørum 3. Bokn 4. Ullensaker 5. Eidsvoll 6. Sør-Odal 7. Hole 8. Skedsmo 9. Kvitsøy 10. Aurskog Høland Mest a Nest m Midde Nest m Minst Økende caffè latte-faktor Det er ikke nok med vanlige arbeidsplasser og frisk luft i distriktene. I et presset arbeidsmarked ser vi at de lyse hodene og den mobile arbeidskraften leter etter de mest attraktive jobbene og de mest attraktive stedene å bo. Den såkalte caffè latte-faktoren er reell og synes å bli tillagt økende vekt. Av landets 83 næringsregioner er det altså de regionene som kan tilby et større, lett tilgjengelig arbeidsmarkedsområde som lykkes best i å tiltrekke seg folk. Arbeidsplasser forblir et sentralt element. Det nye er at de ikke nødvendigvis må være lokale. Velfungerende pendlerløsninger derimot ser ut til å få stadig større betydning hos dagens mobile arbeidstakere. Les mer om attraktivitetsbarometeret på: Av landets 83 næringsregioner er det de regionene som kan tilby et større, lett tilgjengelig arbeidsmarkedsområde som lykkes best i å tiltrekke seg folk. Grenland Utnytter ikke storbypoten Dersom politikerne i Skien og Porsgrunn hadde klart å enes om å fremstå som én by, ville hele grenlandsregionen ha fremstått som langt mer attraktiv, mener mannen bak Attraktivitetsbarometeret, forsker Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø. har hatt en nedadgående trend Grenland de siste årene. Samlet sett snakker vi om en stor bykonsentrasjon som ikke klarer å ta ut potensialet i forhold til størrelsen, sier han, og tilføyer: I grenlandsområdet har man vært sendrektig med omstillingen fra industri til det som kommer etter. Ser vi på Fredrikstad og Kristiansand, som er sammenlignbare i størrelse, har de hatt en noe mer positiv utvikling, kanskje fordi de var tidligere ute med å satse på det postindustrielle, mens Grenland har klamret seg for lenge til industrirollen. Burde lokalpolitikerne se nærmere på andre sektorer enn tungindustrien, mener du? Fortsatt behov for industri Det å forlate industrien helt, vet jeg nå ikke. Det fins fremdeles mye industri i regionen, mye nytt og konkurransedyktig også, faktisk. tro at servicenæringene kan erstatte det, ville være å legge seg på feil linje, synes jeg. I grenlandsområdet er industrien mer enn ti ganger så stor som IKT-sektoren. Slikt skrinlegger man bare ikke. Dessuten er det jo ting på gang. REC ScanWafer er kommet inn, i tillegg til ny gassvirksomhet. Mye av industrien har med andre ord en lysende fremtid i grenlandsregionen, mener Vareide. Jeg mener det satses mye på kultur, på markedsføring av regionen som bosted, og på IKT og så videre, men markedsføring er én ting. snu folks oppfatning av hvordan det er å bo der, tar lengre tid, men det at grenlandsindus-

11 August 2008 Hele denne avisen er en annonse fra NHO 11 SUKSESS Gode bedrifter bra for Norge Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter, med flere enn medlemsbedrifter. NHO arbeider for at medlemsbedriftene skal få arbeidsvilkår som styrker næringslivets konkurransekraft. Gode bedrifter danner grunnlag for et økonomisk sunt samfunn, med gode velferdstilbud. Les mer om oss på: te jobbene ttraktiv ls est inst Attraktiv sialet trien fortsatt virker så levedyktig, gjør at det vil være fornuftig å satse på supplementer til industrien, heller enn erstatninger for den. Rekrutteringen av nye industribedrifter må fortsette med uforminsket kraft. Attraktivitetsbarometeret 1. Øvre Romerike 2. Glåmdal 3. Ringerike/Hole 4. Nedre Romerike 5. Drammensregionen 6. Indre Østfold 7. Halden og Aremark 8. Hamarregionen 9. Oppdalregionen 10. Nedre Glomma Attraktivitetsbarometeret er utarbeidet for NHO av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø, og blir lagt frem på årets Småting i Skien. Illustrasjon: Virtual Garden og Tonja I. sødal Kan lære av Tromsø Den videre satsingen på kultur og lignende tiltak fordrer at det tenkes samarbeid på tvers av kommunegrensene. Forholdet mellom Skien og Porsgrunn har alltid vært litt Tuppen og Lillemor-aktig. Det skal lite til før politikerne på begge steder blir litt stramme i masken når nabobyen nevnes i favorable vendinger. Tromsø derimot, som er en svært attraktiv kommune, opptrer som en storby mange kunne ha hatt en del å lære av. Forholdet mellom de to grenlandsbyene handler nok for en stor del om hvem som skal få lov å være storebror. Når lillebror Porsgrunn markerer seg positivt, er det tidvis vanskelig for storebror Skien å svelge, men nå må de snart begynne å opptre som én enhet, poengterer Knut Vareide, som medgir at det kan holde hardt, men, sier han: Det er tvingende nødvendig. Gründere, ildsjeler og gode støttespillere for det lokale næringslivet samt etablering av sosiale relasjoner, har vist seg å være en suksessformel mot fraflytting fra Lovund, mener Knut Bjørn Stokke, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Oppdrettselskapet Nova Sea er et av landets største med et rekordoverskudd. Her slakteriet på Lovund. Lovund: Suksess mot alle odds Suksessformelen mot fraflytting er å utvikle sted og næring samtidig, sier forsker Knut Bjørn Stokke ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). På 70-tallet var det gamle fiskeværet Lovund i Lurøy kommune, i likhet med mange andre øysamfunn langs nordlandskysten truet med avfolkning. Eksemplet Lovund viser at også avsidesliggende strøk kan fremstå som attraktive bosteder når man samtidig med å etablere interessante arbeidsplasser også legger til rette for et godt lokalsamfunn å bo i, hevder Stokke. NIBR står bak rapporten Steds- og næringsutvikling på Lovund fra krise til suksess som viser hvordan det lille lokalsamfunnet har snudd en negativ utvikling til vekst og optimisme. Dobbelt så mange innbyggere Lovund er et helt spesielt kasus, forteller Stokke. Alt peker oppover på Lovund, som med sine 390 beboere, aldri før har hatt flere innbyggere. I dag bor nesten dobbelt så mange som på 70-tallet på øya. Vi peker på tre forhold i rapporten vår som kan forklare Lovunds vekst. For det første er gründere og ildsjeler en klar forutsetning for å oppnå slike resultater. Det lokale næringslivet har hatt gode støttespillere, både i lokalsamfunnet, i myndighetene og i bankene, og har vært svært flinke til å etablere sosiale relasjoner, fortsetter han. Samspill mellom sted og næring På et lite sted som Lovund er også samspillet mellom sted og næring helt avgjørende. De næringsdrivende behøver arbeidskraft for å lykkes. Derfor har de vært aktive pådrivere for å utvikle lokalsamfunnet, med ny svømmehall, squashhall og så videre. Det er nettopp dette engasjementet fra de næringsdrivende selv som mangler mange steder. Isteden forventes det at det offentlige har kapasitet til å legge til rette for alt, noe som ofte ikke er tilfelle, sier Stokke. Stokke berømmer også det lokale næringslivet for å ha trukket offentlige instanser aktivt med i utviklingen. Det at næringslivet har stilt opp med midler, har blandt annet. gjort det lettere å få kommunale midler til ulike tiltak. Næringslivet har vært drivkraften Den første oppdrettslaksen i Nord-Norge ble fraktet med sjøfly i plastposer til Lovund tidlig på tallet. I dag er oppdrettsselskapet Nova Sea et av landets største. Det som har vært situasjonen på Lovund, er at kommunen ikke har evnet å legge til rette for næringsutvikling, sier administrerende direktør Karsten Nestvold i Nova Sea. Det har næringslivet gjort selv. Men én ting skal kommunen ha ros for: den gode havneutbyggingen, som er Lovunds vinnerformel Foto: Arne Forbord, Rana blad svært viktig for lokalsamfunnet, mener Nestvold. Etter press fra næringslivet ble det etter hvert satset på barnehage, skole, eldretilbud og så videre. Det har kostet mye, men igjen: Også her har næringslivet vært drivkraften. Lovund skiller seg markant ut fra de øvrige kretsene i kommunen, og er ifølge Nestvold gjenstand for en smule misunnelse: Kommunen har en vanskelig balansegang her, som ikke tør å satse der hvor man lykkes, av frykt for kritikk fra kretsene hvor det ikke går fullt så bra, men vi har vist at det er mulig å nå langt, selv uten kommunal tilrettelegging! Foto: Daniel Staver Lovund er et helt spesielt kasus, mener Knut Bjørn Stokke, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). NIBR mener særlig tre forhold kan forklare øysamfunnets suksess: Gründere og ildsjeler: Flere gründere og ildsjeler har vært nødvendig for å få til en positiv nærings- og stedsutvikling. Gründerne på Lovund har lykkes blant annet fordi de har stor faglig kompetanse. Fruktbare relasjoner: Gründere og ildsjeler har skaffet seg gode samarbeidspartnere utenfor lokalsamfunnet, slike som fylkeskommunen og Innovasjon Norge samt Helgeland sparebank og Nordlandsbanken. Integrert satsing på nærings- og stedsutvikling: Det har vært en tett kobling mellom næringsutvikling og stedsutvikling på øya. Dette viser seg blant annet i bedriftenes bidrag til lokalsamfunnsutviklingen når det gjelder fellesfunksjoner som blant annet squashhall, svømmebasseng og kystkultursenter.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Nr 2 / 2010 Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Under ledelse av Jørgen Kosmo har Riksrevisjonen blitt en langt mer synlig samfunnsinstitusjon. Også utenfor landets grenser blir den norske

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?

tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»? NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2009 tema: Krise & konkurranse Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? < Supermentoren Farid Nolen trodde han var dårlig i matte.

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer