Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)"

Transkript

1 Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 ( ) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og akademikerbedriftene står også bak en større andel foretak med særlig høy vekst. I 2004 sto akademikere bak 13 prosent av alle nyetablerte aksjeselskap i Norge. Dette er mye ettersom akademikere kun representerte drøye 5 prosent av arbeidsstyrken i Virkemidler som skal gi flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer må derfor vurderes i forhold til denne gruppen. Akademikerne støtter Regjeringens overordnede mål for næringspolitikken. Målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi forutsetter at de næringspolitiske tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vi deler Regjeringens oppfatning om at det er særlig viktig å styrke innovasjonsevnen i norske bedrifter. Innovasjon Norge skal bidra til kunnskapsbasert vekst og verdiskaping. Mangler og svakheter i meldingen Akademikerne mener Regjeringen med denne meldingen ikke varsler tilstrekkelige tiltak for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsom næringsstøtte i Norge. Evalueringen viser til at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge. Vi mener at denne konklusjonen ikke kan leses ut av evalueringen. Det er uheldig at dette ikke drøftes i meldingen. Akademikerne tror heller ikke forslagene som 1

2 lanseres i denne meldingen i tilstrekkelig grad vil bidra til et enklere virkemiddelapparat for bedriftene. I 2011 utgjorde støtten til landbruket gjennom landbruksavtalen 64 prosent av næringsstøtten på statsbudsjettets utgiftsside, totalt 21 mrd kroner. Av generell støtte på om lag 4,4 mrd. kroner utgjorde regionale tilskuddsordninger 1,5 mrd. kroner, støtte til FoU i næringslivet 1,2 mrd. kroner, støtte til små og mellomstore bedrifter 0,4 mrd. kroner og støtte til miljø og energi 1,3 mrd., disse tallene fremgår av meldingen. Av de bedriftsrettede virkemidlene forvaltes nærmere 3 mrd. kroner av Innovasjon Norge. Akademikernes vurdering er at det er nødvendig å betrakte helheten i virkemiddelapparatet og samspillet mellom ulike ordninger. Dette er av særlig betydning for støtten som gis til forskning og innovasjon, hvor det nå er ulike aktører bedriftene må forholde seg til. Her mener vi at meldingen i liten grad bidrar til å gi et grunnlag for å vurdere videre utvikling av det norske virkemiddelapparatet. Manglende helhetlig vurdering, forholdet til Forskningsrådets virkemidler Virkemidlene i Innovasjon Norge og SIVA må vurderes i sammenheng med Forskningsrådets virkemidler for å få et helhetlig perspektiv på målet om kunnskapsbasert vekst og verdiskaping i Norge. Det bør ikke trekkes konklusjoner om utformingen av virkemiddelapparatet basert utelukkende på evalueringene av Innovasjon Norge og SIVA. Denne meldingen burde derfor ha avventet evalueringen av Forskningsrådet. Regjeringen har som ambisjon å skape et mer helhetlig virkemiddelapparat. Det fremgår ikke av meldingen hvordan samspillet er mellom Innovasjon Norge og andre aktører i virkemiddelapparatet som Forskningsrådet og de ulike fondene. Virkemidlene som forvaltes i Innovasjon Norge og av andre, bør så langt som mulig ta utgangspunkt i bedriftenes behov og være oversiktlige og enkelt tilgjengelige. Hvor virkemidler er plassert er av mindre betydning enn hvordan de virker. Igjen er det her vanskelig å 2

3 konkludere om dagens løsning er god, fordi Innovasjon Norges virkemidler i liten grad er betraktet i sammenheng med andre virkemidler i Forskningsrådet og andre steder. Ny målstruktur, nye såkornfond Regjeringen foreslår en ny målstruktur for Innovasjon Norge og SIVA. Akademikerne oppfatter justeringen som en styrking av målsettingen om samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling. Delmålene tydeliggjør dessuten vektleggingen av gründervirksomhet, høyvekstforetak og innovasjon. Dette følger opp evalueringen som pekte på at bare rundt halvparten av prosjektene som mottar støtte fra Innovasjon Norge har som mål å bidra til innovasjon. For disse virkemidlene bør også kriteriene for tildeling av midler være mer enhetlige og nøytrale i forhold til hvor virksomhet drives i landet. Regjeringen foreslår inntil 6 nye landsdekkende såkornfond der Innovasjon Norge skal ha ansvaret for å forvalte statens eierandeler. Akademikerne mener det er avgjørende at Regjeringen følger opp signalene om at fondene skal investere i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige vekstbedrifter. Vi mener imidlertid at lokalisering av fondene ikke bør ha betydning for investeringene og mener det er den samlede fondskapitalen og ikke antall fond som er det vesentlige. Organiseringen av Innovasjon Norge, eierstruktur Evalueringen konkluderer med at det ikke er behov for endringer i organiseringen i Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår heller ikke dette. Vi mener at evalueringen ikke gir grunnlag for en slik konklusjon. Innovasjon Norge fremstår som en svært heterogen og kompleks organisasjon med en fragmentert eierstyring og finansiering. Akademikerne mener Innovasjon Norge ville hatt større måloppnåelse med én eier. 3

4 Behovsmotivert forskning og innovasjon og distriktshensyn er viktige mål hver for seg. Men disse målområdene kan stå i direkte motsetning til hverandre, slik at det kan være risiko for at virksomhet innenfor de ulike målområdene kan forstyrre hverandre. Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgiver I evalueringen fremgår det at Innovasjon Norge har en underutviklet rolle som politisk pådriver og som kunnskapsleverandør. Vi oppfatter at Innovasjon Norge har betydelig kompetanse, men at det gis for lite rom for at organisasjonen kan arbeide med å etablere et godt faglig grunnlag for å gi råd om utvikling av virkemidler. Akademikerne mener at det er viktig å forstå at det er behov for større nysgjerrighet og oppmerksomhet rundt alle typer av innovasjon. Tradisjonelt har det vært en for ensidig oppmerksomhet rundt forskningsdrevet innovasjon. Det er behov for å styrke arbeidet med å stimulere til helhetlig innovasjon i næringslivet og en mer dynamisk utvikling av virkemidler basert på nasjonal og internasjonal læring. Vi støtter derfor forslaget i meldingen om å styrke Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgiver. 4

5 Vedlegg Om akademikere, entreprenørskap og vekst Akademiker entreprenørskap i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark Tallene er basert et på funn i et felles prosjekt mellom AC i Danmark, SACO i Sverige og Akademikerne i Norge og Nordic Innovation. Rapport publiseres våren Undersøkelsen viser blant annet: Norge har dobbelt så mange akademiske høyvekstbedrifter (minst 20% vekst i året i perioden ) som Sverige og Danmark Det er og klart flere norske akademikerbedrifter som er i drift 5 år etter etableringen enn i Danmark og spesielt i Sverige. Det er imidlertid færre akademikere som starter egen virksomhet i Norge enn i Sverige og Danmark. Dette er spesielt tydelig når det gjelder kvinner. Mens det er akademikere med teknisk naturvitenskapelig bakgrunn som etablerer egne bedrifter i Norge, dominerer samfunnsviterne i Danmark. Sverige er det landet der det er mest balanse mellom fagretningene. Motivasjonen for å starte for seg selv er den samme i alle land og er først og fremst knyttet til muligheten for å være sin egen sjef og økt frihet. Få starter for seg selv pga. arbeidsledighet. Mange starter opp på deltid. Antall akademikervirksomheter startet i 2004 per innbyggere Antall akademikervirksomheter startet i 2004 per akademikere Prosentandel av bedriftene som var opphørt etter 5 år (2008) Prosentandel av bedriftene med høy vekst i 5- årsperioden (minst 20% i året ) Hvilke utfordringer oppleves som de største ved å etablere en akademikerbedrift? Kvinneandel i prosent av etableringene Danmark Norge Sverige 11,6 10,4 15, ,9 53,4 72,1 4,5 10,1 4,4 Vanskelig å Manglende Usikker finne kunder sikkerhetsnett inntekt og for og usikker og mye arbeid inntekt kapital 5

6 Høyvekstbedrifter 19,4 13,0 22,0 Øvrige bedrifter 26,6 14,0 34,5 Akademikere etablerer bedrifter mer enn dobbelt så ofte som ikke-akademikere Hovedfunnene i den norske delen av undersøkelsen er: Det er mer enn dobbelt så sannsynlig at en akademiker starter egen virksomhet enn at en ikke-akademiker gjør det. Akademikere utgjør drøyt 5 % av den yrkesaktive befolkningen, men startet 13 % av de nye bedriftene. Akademikerbedriftene er overrepresentert blant virksomheter med særlig høy vekst. 45 % av akademikerbedriftene ble startet av personer med teknisknaturvitenskapelig utdanning, mens 25% ble startet av personer med økonomiskadministrativ eller samfunnsvitenskapelig utdanning. Men enn halvparten av gründerne startet på deltid, i tillegg til ordinær jobb. Dette reduserer risikoen ved bedriftsetableringen. Kvinner er underrepresentert som etablerere, både blant akademikerne og ikkeakademikere. Men kvinnelige akademikerne etablerer oftere egen virksomhet enn kvinnelige ikke-akademikere. 6

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 11/1634-24 Vår ref.207.05/nss Dato: 31. august 2012 Høring gründerrådets rapport Generelt Å starte egen bedrift er spennende,

Detaljer

Representantforslag 78 S

Representantforslag 78 S Representantforslag 78 S (2011 2012) fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen Dokument 8:78 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst

Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst Leo A. Grünfeld Sentrale funn i studien: I 2004 sto akademikere bak 13 prosent av alle nyetablerte aksjeselskap i Norge,

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innst. 215 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:14 S (2010 2011)

Innst. 215 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:14 S (2010 2011) Innst. 215 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument 8:14 S (2010 2011) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva Rapport Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva 25. januar 2015 Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gilje, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Innhold SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 3 SIVAS EIENDOMSVIRKSOMHET...

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer