Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?"

Transkript

1 Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro

2 Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige tider Men det offentlige har ansvaret for rammebetingelsene og kan tre støttende til i vanskeligheter

3 Verktøykassa er ikke tom Det er rom for å føre både en god og dårlig generell næringspolitikk og distriktspolitikk Det offentlige kan iverksette en rekke konkrete tiltak

4 Men det offentlige må holde seg innenfor de rammene som gjelder Norske lover og regler Internasjonale bestemmelser

5 Fra en praktisk synsvinkel er kanskje EØSavtalen den viktigste rammebetingelsen for næringspolitikken

6 Hovedprinsippene i EØSavtalen som setter rammer for næringspolitikken Fritt varebytte Fri bevegelighet for tjenester Fri bevegelighet for personer Fri bevegelighet for kapital og betalinger

7 De grunnleggende frihetene er vidtrekkende Tiltak i strid med prinsippene rammes, også omgåelser (eks. kamuflert statsstøtte ved overpris) Men også hindringer for utøvelse av frihetene rammes (eks. nekte arbeidstaker å ta med ektefelle)

8 Frihetene trives best hvis markedet fungerer Forbud mot konkurransebegrensende avtaler Forbud mot utilbørlig utnyttelse av markedsmakt Forbud mot visse foretakssammenslutninger Forbud mot statsstøtte Åpne offentlige anskaffelser

9 En juridisk kvern som maler hele tiden En juridisk kvern som maler hele tiden En omfattende sekundærlovgivning for å gjennomføre de generelle prinsippene i praksis Forordninger Direktiver Domstolsavgjørelser og uttalelser Administrativ praksis Uttalelser og veiledninger Og Norge er innen EØSavtalens rammer bundet på samme måte som EU-medlemmene

10 EØS-avtalen og alle reglene er omfattende Friheten som tapes hjemme vinnes igjen ute Det er ofte tale om regler vi likevel hadde laget, men kanskje på en annen måte.

11 Næringspolitiske frihetsgrader I Økonomisk politikk generelt Eierskap Infrastruktur Distriktspolitikk Skatt Arbeidsmarkeds-politikk

12 Næringspolitiske frihetsgrader 2 Forskning Utdanning Trygdesystem Helsevesen Næringsvennlig offentlig sektor Utviklende offentlige innkjøp

13 De grunnleggende EØS prinsippene er generelt fornuftige Markedssvikt forekommer og andre hensyn enn de rent økonomiske kan være viktige. Derfor er det mange unntak fra reglene

14 De grunnleggende prinsippene er generelt fornuftige Mange unntak fra forbudet mot statsstøtte til bedrifter Distriktsstøtte Oppstartsbedrifter Små og mellomstore bedrifter Kvinnelige entreprenører Miljøtiltak Fornybar energi FoU Ansettelse av høyt kvalifisert personell Opplæring Ivaretakelse av yrkeshemmete Krisehjelp og omstrukturering Bagatellmessig støtte

15 De grunnleggende prinsippene er generelt fornuftige Mange unntak fra forbudet mot statsstøtte til bedrifter Det er satt rammer for unntakene Reglene tolkes strengt Norske myndigheter har på noen områder ikke utnyttet frihetsgradene

16 De grunnleggende prinsippene er generelt fornuftige Aktuelle tiltak Celsa, Mo i Rana Omstillingsstøtte på visse vilkår FoU-støtte Utdanningsstøtte Investeringer på markedsvilkår Kreditt på markedsvilkår Ikke driftsstøtte Ikke subsidiert kraft Ikke eksport subsidier Ikke statlig stålkjøp uten anbud

17 Partiprogrammene holder seg innenfor det EØSavtalen fastsetter Men mange punkter berører spørsmål som er EØS-regulert, noe som begrenser handlings rommet

18 Det har vært bred politisk enighet om håndtering av finanskrisen Få kredittvesenet til å fungere Holde aktiviteten i samfunnet i gang ved å øke fremtidsrettete offentlige investeringer Øke bevilgningene til kommunene for å oppretholde velferdstilbudene Forbedre bedriftenes likviditet Økte forskningsbevilgninger (Men SkatteFunn kunne ha vært styrket ytterligere)

19 Det har vært bred politisk enighet om håndtering av finanskrisen Vil økt sysselsetting i offentlig sektor eller nye arbeidsplasser i næringslivet være mest effektivt for å få Norge ut av den økonomiske krisen? Rød-grønn 30 % 54 % Opposisjon 2 % 97 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kilde: Perduco for NHO

20 Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Håndtering av krisen En langsiktig næringspolitikk som er fornuftig

21 Hvordan sikre den langsiktige veksten? God finanspolitikk Adgang til internasjonale markeder Tidsmessig infrastruktur Konkurranse i markedene Høyt utdanningsnivå Omstillingsevne (Men dette er det ikke uenighet om)

22 Hvordan sikre den langsiktige veksten? Kompetanse Forskning Næringsvennlig klima Tilretteleggelse for fremtidens næringer (Dette er det heller ikke uenighet om, men viljen til å satse varierer)

23 Det er stor enighet, men også markante forskjeller mellom partiene ,56 4,70 4,38 4,35 3, Bedre veier og jernbane Lavere skatter og avgifter for bedriftene Bedre kvaliteten i norsk utdanning Gjøre det mer Sterkere satsing på lønnsomt å arbeide næringsrettet framfor å motta forskning og trygd utvikling Perduco på vegne av NHO

24 Det er stor enighet, men også markante forskjeller mellom partiene Samferdsel 5 Skatt bedrifter ,45 4,81 4,49 4,49 4,88 4,21 4,43 3 4,73 4, ,32 2,94 3,37 1 Ap (n=129) Frp (n=110) Høyre (n=55) Krf (n=37) Sp (n=32) SV (n=39) Venstre (n=35) 1 2,12 Ap (n=129) Frp (n=110) Høyre (n=55) 1,74 Krf (n=37) Sp (n=32) SV (n=39) Venstre (n=35) Perduco på vegne av NHO

25 Det er stor enighet, men også markante forskjeller mellom partiene Utdanning Mer lønnsomt å arbeide framfor å motta trygd ,63 4,73 4,91 4,49 4,59 4,67 4,86 3 4,15 4,84 4,71 4,35 4,41 4, ,36 1 Ap (n=128) Frp (n=110) Høyre (n=55) Krf (n=37) Sp (n=32) SV (n=39) Venstre (n=35) 1 Ap (n=127) Frp (n=110) Høyre (n=55) Krf (n=37) Sp (n=32) SV (n=36) Venstre (n=35) Perduco på vegne av NHO

26 Det er stor enighet, men også markante forskjeller mellom partiene 5 4 4,47 4,63 4,23 4,63 4,75 4,05 4,65 4,14 4,52 3 2, Bedre veier og jernbane Lavere skatter og avgifter for bedriftene Bedre kvaliteten i norsk utdanning Gjøre det mer Sterkere satsing på lønnsomt å arbeide næringsrettet framfor å motta trygd forskning og utvikling Perduco på vegne av NHO Rød-grønn Opposisjon

27 Det er stor enighet, men også markante forskjeller mellom partiene Spørsmålet er selvfølgelig i hvilken grad holdninger gir seg utslag i den praktiske politikken, og konsekvensene av den

28 Hvordan sikre den langsiktige veksten? Petroleumsinntektene vil ta slutt Er statlig eierskap viktig eller uheldig? Er alle næringer like verdifulle, eller bør noen få særskilt oppmerksomhet? Bør formuesskatten og arveavgiften avskaffes? Bør skattenivået generelt ned?

29 Norge har vært en voldsom økonomisk suksess Men hva må vi gjøre for å møte fremtidens utfordringer? Hvilke kurs legger de ulike politiske partier opp til? Hvilket grunnlag har de for sin politikk? Hvis det fantes enkle løsninger hadde noen funnet dem alt Takk for oppmerksomheten

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping?

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping? NHOs partibarometer 2013 Klima for verdiskaping? oppsummering Næringsvennlighet Hvert parti gis en samlet hovedkarakter ut fra hvor næringsvennlig partiets politikk er. Karakterene gis fra 1 til 6 der

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge Furopautredningen Postboks 6706 - St. Olavs plass 0130 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 103929-2 842.3OfVIBJ Oslo, 01.12.2010 Gjennomgang av E0S-avtalen og øvrige avtaler

Detaljer

Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. juni Dagsorden 4873 Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 103) 1. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr.

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Borgerlig politikk 2009-2013

Borgerlig politikk 2009-2013 Borgerlig politikk 2009-2013 OPPSUMMERT har gått igjennom alle de borgerlige partienes partiprogrammer for å se på felles politikk. De viktigste konkrete tiltakene partiene er enige om er: Satsing på læreren

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte!

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Selger kommunen tomt eller eiendom? Unngå uthenging i media

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer