Fra én krise til en annen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra én krise til en annen"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4 6 Småbedrifter bukker under... side 2 Behandling av personopplysninger... side 7

2 Leder Salærsaken Småbedrifter bu ved Sverre O. Helsem Det som etter hvert blir benevnt som «Salærsaken», har enda ikke fått sin avklaring. Lille Juleaften 2008, gikk justisminister Knut Storberget ut i media og proklamerte at regjeringen skulle gi et «håndslag til de fattige» ved å redusere inkassosalærene. Samtidig mottok Norske Inkassobyråers forening, som høringsinstans, Justisdepartementets høringsnotat og forslag til endring av Inkassoforskriften. Høringsfristen gikk ut 31. mars Det ble levert mange høringsuttalelser og flere av uttalelsene var relativt omfattende. Dette gjaldt blant annet uttalelsen fra Norske Inkassobyråers forening som også inneholdt en konsekvensutredning fra rådgivningsselskapet Econ Pöyry AS. Det virket som om dette kom overraskende på Justisdepartementet. Tilbakemeldingen derfra er at de ikke får ferdigstillet sitt arbeid med et eventuelt forslag til lov- eller forskriftendring før sommeren. Bransjeforeningen fikk medio mai 2009, møte med justisminister Knut Storberget. Justisministeren lyttet interessert til inkassobransjens oppfatning om uheldige konsekvenser ved Justisdepartementets forslag til endringer for å hjelpe de fattigste skylderne og om bransjens forslag til en mer treffsikker endring. Hovedargumentet fra bransjeforeningen var blant annet at målgruppen er private fattige skyldere og at salærnedgangen skal gjelde denne gruppen. De dårligst bemidlede skylderne er de som ikke klarer å gjøre opp fordringen før rettslig inkasso. Bransjeforeningen har derfor foreslått å lette den økonomiske belastningen inkassosakene har for denne gruppen skyldere. Forslaget til Norske Inkassobyråers forening vil gi et mye mer treffsikkert «håndslag til de fattige» som samtidig fastholder prinsippet i Inkassolovens 17 om skylders erstatningsplikt ved mislighold. Samtidig gir forslaget en endring av inkassobyråenes inntekter som er mer håndterbart, både for byråene og fordringshaverne. Vi setter vår lit til at Justisministeren lytter til bransjen råd og innspill! Med ønske om en solrik og avslappende sommer! Sverre O. Helsem Administrerende direktør Småbedrifter er mest konkursherjet. Blant bransjene som rammes hardest akkurat nå, er bygg og anlegg i tillegg til industri og varehandel, men det ser ut til å ha stabilisert seg litt for noen. Det melder kredittopplysningsbyrået Experian. Det har siden i fjor vært en kraftig økning i konkurstallene for de aller fleste bransjer over det meste av landet. Tidligere var det særlig innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og IT man så flest bukke under. Nå er det innen byggebransjen, industri og varehandel krisen er mest merkbar. Delvis på nivå med januar Totalt var det 409 konkurser i mai. Det er færre enn de foregående månedene, og på nivå med konkurstallene for januar, viser analysen fra Experian. Likevel viser tallene at mange fylker har mer enn dobbelt så mange konkurser som i mai i fjor. Det gjelder Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Telemark og Vestfold. Så langt i år er det Vestfold og Møre og Romsdal som har den største økningen i antall konkurser. Flere bransjer opplever en tredobling og firedobling av antall konkurser, opplyser Experian. I mai var det nær tre ganger flere konkurser i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor: 546 bedrifter var rammet, mot 220 på samme tid i fjor. Det er mange av de mindre håndverksbedriftene som nå går konkurs. Noen av dem er relativt nyetablerte, og noen har vært useriøse, sier administrerende direktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien til Newswire. Men også flere større bedrifter med ansatte har tatt store sjanser og satset for kraftig på store oppdrag, ifølge Pedersen. Byggebransjen har hatt en eventyrlig boom, og det har ført til at noen bedrifter har mistet kontrollen på kostnadene. Avskallingen gjør at vi nå er tilbake på 2006-nivå, sier han. Konkursrekord frem til mai Siden Experian startet med sine analyser av konkurstallene i 1994, har antallet konkurser gått i bølger. Siste topp var i 2003 og I april meldte kredittopplysningsbyrået om nye rekorder i antallet konkurser hver måned, og kalte det tidenes konkursbølge. Fra og med mars 2008 frem til april 2009 hadde bedrifter gått konkurs i Norge; flere enn i foregående 12-månedersperiode. I februar i år gikk 473 bedrifter konkurs, og selv om også det var ny rekord, ble den slått i mars, da 506 bedrifter gikk konkurs. Det var 134 prosent flere enn i mars i fjor. NUF-er går dårligst Antallet konkurser blant aksjeselskaper økte med 69,4 prosent, mens i NUF-er (Norskregistrert utenlandsk foretak) har økt med 70,2 prosent i 12-månedersperioden frem til april i år, sammenlignet med foregående 12-månedersperiode. NUF er en relativt ny selskapsform som først ble etablert for ti år siden på grunn av EØS-reglene. Siden årtusenskiftet har selskapsformen hatt en sterk 2 Connected 2/2009

3 kker under vekst av flere grunner, sier Experiandirektøren Gabor Molnar. Det er enkelt å starte et NUF. Man trenger ikke kroner i aksjekapital slik et AS må ha, og NUF-er er fritatt for revisjonsplikt. Det er også noe av grunnen til at selskapsformen har fått et noe frynsete rykte, og med stor gjennomtrekk av selskaper. En del av disse selskapene er drevet av konkursryttere og bedrifter med relativt kort levetid, mens andre er store og seriøse internasjonale konserner, sier Molnar. Konkursraten ligger høyere Konkursraten, som indikerer sannsynligheten for at bedrifter skal gå konkurs, har økt for alle bransjer i Norge det siste året. I første kvartal i fjor var konkursraten på 0,09 prosent, mens den i april var oppe i 0,15 prosent. Verst an lå hotell- og restaurantbransjen, med en konkursrate på 0,58 prosent i første kvartal i år, mot 0,3 prosent i samme periode i Byggog anleggsbransjen fulgte like etter med en konkursrate på 0,38 prosent. I mai var det nær tre ganger flere konkurser i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor. Connected 2/2009 3

4 4 Connected 2/2009 Nordmenn reagerer utrolig sterkt når boliglånsrenten går ned. Boligmarkedet har tatt igjen to tredjeparter av prisfallet fra sommeren 2007 allerede, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

5 Fra én krise til en annen Økonomien har både her og utenfor Norge, gått fra finanskrise til realøkonomisk krise, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad da Norges Bank la frem årets første rapport om finansiell stabilitet i Norge. Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. Flere toneangivende økonomer hevder at det verste av den globale nedturen er bak oss og at verdensøkonomien kan begynne å vokse i løpet av noen måneder. Man trenger ikke være økonom for å ha lagt merke optimismen i aksjemarkedet; Oslo Børs er opp over 60 prosent siden krakket i fjor høst, men likevel ned mer enn 40 prosent fra samme tid i fjor. Dette indikerer at pilene peker oppover også i andre deler av økonomien. En dobling av Oslo Børs er innen rekkevidde, sier Andreassen. Men det vil ta tre til fem år, og da vil vi i så fall være godt inne i en ny boble. Bankene og kredittmarkedene fungerer nå bedre både i Norge og internasjonalt. Slik sett er finanskrisen over, forklarer Andreassen. Større bedrifter får låne penger i obligasjonsmarkedet, men de må betale mer for dem. For mindre bedrifter er låneopptak fortsatt vanskelig; de må ha mer egenkapital og må betale en høyere rentemargin. Bedrifter over hele verden rapporterer at det går bedre, sier sjeføkonomen. Det vil ikke si at det går bra, men at det blir mindre ille. Verst var det i desember/januar. Realøkonomisk krise Men markedene er langt fra friskmeldt; den realøkonomiske situasjonen internasjonalt og i Norge er fortsatt uttrygg. Foretakenes lønnsomhet er svekket, og økonomiene vil krympe også i annet kvartal, fastslår Qvigstad i Norges Bank. Vi står jo midt oppe i et voldsomt tilbakeslag i internasjonalt økonomi. Fallet i norsk industri er så langt beskjedent, men neppe over. Arbeidsledigheten vil trolig stige i flere kvartaler til, men vi ser tegn til at bedriftene er mindre aggressive i forhold til å kutte bemanningen, klart tidligere enn ventet. Kanskje også norske bedrifter begynner å se noen lyspunkter, sier Andreassen. Han påpeker også at produksjonsfallet i industrien her på berget tross alt er kun fem sju prosent. I andre europeiske land sliter de med et ras i produksjonen på prosent. Det skyldes delvis at oljesektoren så langt har holdt investeringene oppe, mens andre lands industri sliter med for eksempel lavere bilsalg. Andreassen er optimistisk med tanke på snarlig bedring globalt: Mange bedrifter er kraftig styrket etter låneopptak i obligasjonsmarkedet. Bankene får lån og egenkapital fra statene. Rentenivået i rike land er nær null. Myndighetene kutter skatter og bruker statsfinanser på en måte vi aldri tidligere har sett. Summen av tiltakene på det globale markedet virker. Det gir etterspørselsvekst, og det er det vi trenger. Europa sliter med boligboblen Det meste av ondets rot var å finne i det amerikanske forbrukeres boliglån. Hvordan går det der nå? Rett nok har en av åtte privathusholdninger store problemer med å betale boliglånene sine, men amerikanerne har siden i fjor høst spinket og spart mer enn på år og klarer seg bedre. Risikoen for nye, store fall i amerikanske boligpriser er begrenset, mener Andreassen. I Europa slites det derimot med å få ryddet opp etter at boligboblen sprakk. Prisnivået steg mer enn i USA i mange land, og deretter har prisene falt mindre enn i USA. Prisnivået kan fortsatt være for høyt, men lavere renter hjelper hjulene igang i flere land. Fortsetter neste side... Connected 2/2009 5

6 Sterk renteeffekt Selv om nordmenn har sluppet ganske godt fra det, har nedgangen i forbruket på konsumsiden vært ganske markant, fordi husholdningene har økt sparingen. Men omslaget startet lenge før «finanskrisen» ble et viktig tema. Nå bidrar rentekuttene til at husholdningene øker gjelden raskere igjen. Nordmenn reagerer utrolig sterkt når boliglånsrenten går ned. Boligprisene har på landsbasis steget sju prosent fra november i fjor til mai i år. Det vil si at markedet har tatt igjen to tredjeparter av prisfallet fra sommeren 2007 allerede, sier økonomen. For hvert prosentpoeng styringsrenten faller, stiger boligprisene med vel tre prosent i løpet av kort tid, i følge Norges Banks boligprismodell. Økt arbeidsledighet trekker i motsatt retning, forklarer Andreassen; hvert prosentpoeng økt ledighet gir ti prosent lavere boligpriser, over tre til fire år. Prognosene til Norges Bank tilsier at vi vil være tilbake til normalt rentenivå i Men alt i alt; hvordan står det egentlig til med oss nå? Krisepakkene fra det offentlige kom svært raskt. Vi har fått vår medisin, den smaker godt, er forebyggende og gjør oss spreke. Den snikende sykdommen «arbeidsledighet» kan likevel bite på oss. Men jeg håper at når krisetidene er over, vil vi i Norge ha grunn til å spørre; var vi egentlig så syke, da? Håpet er lysegrønt: Finansmann Harald Magnus Andreassen tror på snarlig bedring globalt nå som finanskrisen har blitt til realøkonomisk krise. 6 Connected 2/2009

7 Personopplysninger i Conecto Personopplysningsloven definerer personopplysninger som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, herunder lagring og behandling av disse. Identifiserbare personopplysninger er opplysninger som kan tilbakeføres til enkeltpersoner ved at de inneholder navn, adresse og/eller fødselsnummer. Avidentifiserte opplysninger er personopplysninger som er anonymisert, dvs. at de ikke lenger kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Personopplysninger Conecto behandler på vegne av våre oppdragsgivere kan være sensitive, men er hovedsakelig definert som beskyttelsesverdige. Sensitivitet defineres i forhold til den skade eller ulempe som kan oppstå om opplysningene skulle komme på avveie. Det er de beskrivende opplysningene som eventuelt gjør opplysningene «sensitive», se personopplysningsloven 2 nr. 8. At opplysningene er beskyttelsesverdige og/eller sensitive betyr at det kreves behandlingsregler: Opplysningene er taushetsbelagt lagringsmediet skal beskyttes (informasjonssikkerhet) behandlingen skal godkjennes i Datatilsynet Hva er brudd på personvernet? Et brudd oppstår når uautoriserte personer/virksomheter har fått tilgang til personlig informasjon om andre. Brudd på personvernet skjer når personlig informasjon forsvinner, blir stjålet eller forlegges, for eksempel om en PC som inneholder slik informasjon blir stålet eller sendt til feil e-post adresse, eller en ukryptert USB minnepinne mistes eller glemmes igjen. Ved mistanke om brudd på personvernet vil Conecto så raskt som mulig iverksette: 1. Begrensning av krisen og forberedende omfangsvurdering 2. Vurdering i forhold til omfanget av det spesifikke bruddet på personvernet 3. Varsling 4. Skadeopprettende tiltak 5. Forhindre gjentakelse Conecto har oppnevnt et Personvernombud. Den viktigste oppgaven til et personvernombud er å være en ressursperson, både for behandlingsansvarlig og for de registrerte. Det er en fordel å ha én person man kan henvende seg til med spørsmål som har med behandling av personopplysninger å gjøre. Conecto ønsker å forhindre at en uønsket situasjon oppstår. Virksomheten har derfor klarlagt ansvarsforhold, gjennomført risikovurdering og iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak dersom en slik hendelse likevel skulle inntreffe. Rask handling er blant de viktigste kriteriene for gode resultater hvis uønskede situasjoner skulle oppstå. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med personvernombud Marit Johansen, tlf eller på e-post Connected 2/2009 7

8 Conecto er både ung og sprek De fleste vil nok mene at 20 år er et nokså uoverskuelig tidsperspektiv når man ser fremover. Likevel passerte de 20 første årene av Conectos liv ufattelig raskt fordi vi ser tilbake. Det sies at det er på barna man ser at man blir eldre, men noen falmede bilder fra selskapets etablering 1989 bekrefter faktum. Vi har nok blitt eldre men det er faktisk bare utenpå! Conecto er både ung og sprek og da tenker vi selvsagt på velfungerende systemer, maskinpark, rutiner og ikke minst alle ansatte. På 90-tallet var den samfunnsøkonomiske veksten på et uvanlig lavt nivå. Norsk næringsliv slikket sårene fra 80-tallet. Misligholdsporteføljene økte og store deler av befolkningen var rammet. Høy belåning kombinert med arbeidsledighet og betydelig fall i boligprisene medførte at mange måtte gå fra hus og hjem. Myndighetene tok i -93 grep for å få skuta på rett kurs igjen. Bank og finansnæring fikk klare signaler om å ta ansvar det var ikke lenger fritt frem. Finansavtaleloven ga i 2000 et vern for privatpersoner når det gjaldt avtaler om finansielle tjenester. Frarådingsplikten var sentral. Det var ikke lenger nok å kunne skrive navnet sitt for å få lån. Økte misligholdsporteføljer gjorde også at antall ansatte i Conecto økte fra 13 i 1999 til 50 i En vekst i dette omfang stiller krav, både til organisasjonen og til de nye medarbeiderne. Siden 2001 har antall ansatte økt ytterligere nå teller vi 80. Conecto tror at det å holde fast ved vår bedriftskultur, samtidig som vi har fokus på kompetanseoverføring og kvalitet i arbeidet, er og vil fortsatt være våre viktigste suksessfaktorer. Det er avgjørende å holde en høy etisk standard. Relasjoner er en kritisk suksessfaktor, og våre medarbeidere er en kritisk ressurs. Conecto tilbyr i dag alle produkter for håndtering av en bedrifts kundefordringer. Gjennom positiv kommunikasjon oppmuntrer vi skyldnerens betalingsvilje. Conecto driver kontinuerlig leveranseevaluering og produktutvikling. Gjennom flere år har det vært arbeidet systematisk med omdømmemålinger og analyse av leveransekvalitet og kunder-, skyldner- og medarbeidertilfredshet. Dette har avklart kundekrav og gitt pålitelig forbedrings- og utviklingsinformasjon. 20 Conectos visjon er å sørge for høyere gjenvinning. Det skal skje gjennom resultatorientert utøvelse av våre verdier, som er ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet. Conectos arbeidsmetodikk er fokusert på frivillige løsninger. I grunnmuren ligger system for kvalitetsstyring sertifisert av Det norske Veritas etter standard NS-EN ISO 9001:2000. Ingen ønsker å være aktør i en inkassosak. Likevel er det liten grunn til å tro at behovet for inkassotjenester vil avta. Conecto takker alle våre kunder for tilliten dere har vist oss disse 20 årene. Vi vil fortsette å arbeide for å være i forkant når det gjelder å tilbakeføre dine tapsutsatte fordringer de neste 20 årene. år Conecto Design og produksjon: Foto: Conecto Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 2/2009

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer