Når kan økonomien friskmeldes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kan økonomien friskmeldes?"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side 4 TDC song Samarbeidet med Conecto er et ledd i god kundeservice side 2 Inkassoklagenemnda... side 5 Pengeinnkreveren jobber ikke her... side 8

2 Leder Utvikling i inkassomarkedet Positiv kundekontakt uansett ved Sverre O. Helsem De siste tallene fra Kredittilsynet viser at den samlede gjelden inkassobransjen hadde til inndrivning ved utgangen av juni 2007 var på 43,3 milliarder kroner. Bransjen innkasserte 6,09 milliarder kroner første halvår 2007, som er en markert økning. Byråene mottok saker første halvår. Det er en økning på 9.5 % i forhold til fjoråret og gir en indikasjon på at vi for første gang vil passere 4 millioner saker i løpet av året. Analyser som Norske Inkassobyråers Forening har gjort, viser at økningen skyldes økt antall purresaker. Stadig flere overlater til inkassobyråene å purre opp ubetalte fordringer i perioden mellom forfall på fakturaen og utsendelse av betalingsoppfordring. Inkassosaker der betalingsoppfordring er sendt, viser en nedgang i første halvår. Rystelsene i finansmarkedet globalt, forårsaket av økt mislighold av de såkalte Sub-Prime lånene i USA, har gitt oss et signal om at det ikke står like bra til i alle deler av finansmarkedet. Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA sier i sin artikkel i Connected at rystelsene medfører at bankene ikke lenger tør å låne penger til hverandre og at finansmaskineriet bremses opp. Andreassen mener at man ikke kan utelukke et betydelig fall i aksjemarkedet de nærmeste to årene, og en samtidig nedgang i prisene i boligmarkedet. For data- og teleoperatørselskapet TDC Song er samarbeidet med Conecto et ledd i god kundeservice. Kredittarbeid og kundeservice henger nøye sammen, mener finansdirektør Brian Bo Nielsen. Kundene skal alltid ha en god opplevelse når de er i kontakt med oss. Det er på kundetilfredshet vi skal utgjøre en forskjell, sier finansdirektør i TDC Song, Brian Bo Nielsen. Han understreker at det ikke minst gjelder dersom kunden skylder penger. Å skylde penger er en uheldig situasjon. Vår fokus er at slike saker skal behandles og løses på en måte som gir en god opplevelse for alle parter. Her synes jeg Conecto gjør en god jobb for oss, sier dansken, som har tilbakelagt ett år i Norge. Tett samarbeid TDC Song er en data- og teleoperatør med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet tilbyr IP-baserte løsninger innen data- kommunikasjon, telefoni og Internett til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i hele Norden. Samarbeidet med Conecto går flere år tilbake i tid. Årsaken til at vi ville outsource inkassodelen er at håndteringen av dette krever særlig kompetanse. Dette er en jobb som Conecto gjør langt bedre enn oss, sier Nielsen. Også reskontoadmnistrasjonen utføres av Conecto. Etter nøye overveielser fant vi ut at heller ikke dette skulle være en del av vår kjernevirksomhet, sier han. En del av kundeservice-en Nielsen forteller at han er svært fornøyd med Conecto-samarbeidet. Ikke minst fordi han vet at kundene Conecto er i kontakt med blir tatt godt hånd om. Selv om Kredittilsynet melder om en økning i antall purre- og inkassosaker, er det liten grunn til å tro at det har sammenheng med uroen i finansmarkedet og en begynnende nedtur for Norsk økonomi. Men... vær varsom! Det er grunn til å følge den økonomiske utviklingen nøye i tiden fremover. Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2 Connected 3/2007

3 Finansdirektør i TDC Song Brian Bo Nielsen forteller at selskapet har et svært godt samarbeid med Conecto. Dessuten har selskapet lang erfaring. En slik jobb krever også de rette menneskelige egenskaper og det er noe Conecto besitter. TDC Song og Conecto har løpende kontakt og møtes fast en gang i kvartalet for å diskutere samarbeidet. For oss er det viktig å kjenne ansiktet på dem vi samarbeider med. Dessuten utfordrer vi hverandre litt, og det skjerper oss, sier finansdirektøren. Nielsen forteller at webløsningen ConectoWeb, der begge parter kan legge inn og hente informasjon om de ulike sakene, gjør samarbeidet smidig. For øvrig er løsningen, som Conecto har utviklet, et godt arbeidsredskap. Gjennom webløsningen kan vi ta ut rapporter, som gir et godt grunnlag for vår saksbehandling. Saksbehandlertreff I år som tidligere år ble det arrangert saksbehandler treff på Båtstø i Røyken. Arrangementet ble også denne gangen en kombinasjon av faglig og sosialt påfyll. Den faglige delen ble avholdt hos Conecto på Østerås og bestod av en presentasjon av Conecto's arbeidsmetodikk, skyldnerbehandling og om å «gjøre hverandre gode». Etter den faglige delen ble vi hentet med buss, og ferden gikk videre til Båtstø. Der ble det en liten sightseeing mellom øyene i Drøbaksundet bl.a på Håøya. Tilbake på Båtstø, var det klart for vannaktiviteter som blant annet var vannski og tube. Utover kvelden ble det også servert mye god mat og drikke. Nok en gang noen fantastiske sensommerkvelder på Båtstø, med mye latter og topp stemning. Håper vi sees igjen neste år! Proaktivt kredittarbeid Hele tiden har TDC Song et proaktivt fokus på sitt kredittarbeid. For oss henger kredittarbeid og kundeservice nøye sammen. Vi vektlegger effektiv saksbehandling, noe som er med på å skape en god relasjon til kunden, sier Nielsen og legger til: Alle er avhengige av sine kunder, og vårt overordnede mål er å unngå at kunden havner i en slik situasjon at de ikke kan betale oss det de skylder. Connected 3/2007 3

4 Når kan økonomien Siden Connected tok pulsen på den formidable økonomiske utviklingen i fjor høst, har boligprisene blitt spådd stagnerende til nedadgående formkurve og verdensbørsen fått faretruende gyngende gange. Hva skjer? Hei, det var jeg som kontaktet deg angående et intervju Ja hei, ring meg om en halvtime, det har akkurat kommet en viktig melding fra USA! Slik åpnet den første samtalen med mannen som stadig søkes av journalister i økonomisk orienterte medier for å gi sin prognose: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA. Reddet for øyeblikket Nyheten han nettopp hadde mottatt, var at den amerikanske sentralbanken smurte bankene med penger i et knirkende finansmarked. Gruset i maskineriet var amerikanske boligkjøpere i det såkalte sub-primesegmentet som ikke kunne betjene lånene sine. Grunnen til at det vedkommer et globalt finansmarked er at bankene selger låneporteføljene til banker rundt om i verden. Amerikansk økonomi i seg selv går jo glitrende, men når nå låntagerne ikke klarer å gjøre opp for seg, blir det faktiske tap som utlånerne i flere land må ta. Nå tør ikke lenger bankene låne penger til hverandre, og finansmaskineriet bremses opp, forklarer Andreassen. Han tror imidlertid at pengene fra den amerikanske og de europeiske sentralbankene vil holde finansmarkedet i gang på kortsiktig basis. Med det langsiktige forholder det seg annerledes. Her vil man kanskje slite mer med angst for nedgangstider. Mange er urolige for at husholdningene vil bli forsiktigere med pengebruken når boligprisene nå faller og tilgangen til nye lån blir redusert. I USA, som i mange andre land, har boligprisene steget svært mye og det har nå blitt bygget så mange at det er svært mye til salgs, og prisene faller over storparten av landet. 10 til 20 års horisont på aksjer I Norge er vi veldig avhengige av det som skjer rundt oss av mange grunner. Det viktigste er at når det går bra ute, så øker verdien av norskproduserte varer og tjenester slik at bedriftenes inntjening stiger. En viktig faktor er også at vi påvirkes av holdninger til risiko og av moteretninger i økonomien i andre land. Tar andre risiko og øker investeringene, vil bedrifter i Norge gjøre det samme. Men akkurat nå er de fleste ganske usikre. Gode tips for aksjespareren her hjemme? Over de to neste årene kan vi overhodet ikke utelukke at aksjemarkedet totalt sett vil falle prosent. Fallene er normalt så store dersom konjunkturene ute blir dårlige og etter at kursene har steget raskt, lenge. Er du ikke day trader, må du være meget forsiktig. Har du en horisont på et par års tid, bør du ikke ukritisk kjøpe norske aksjer nå selv om mange enkeltaksjer vil gjøre det bra, også om konjunkturene går sure. Aksjer i store aksjemarkeder ute er alt i alt tryggere. De er ikke så høyt priset i forhold til den langsiktige, underliggende inntjeningen som norske selskaper kan være. Men Andreassen mener du generelt må ha 10 til 20 års horisont om du bruker aksjer som spareform. Da tror jeg du får en svært god avkastning. Prisen er at du må tåle å se på at verdien halveres underveis. Er du langsiktig i aksjer trenger du ikke sjekke kursene hver dag. Det gjør i alle fall ikke jeg for de fondene jeg har plassert penger i. Oljepenger gir buffer I Norge truer ingen form for krise nå, selv om vekstkurvens topp er nådd, hovedsaklig på grunn av mangelen på arbeidskraft. Det er bare sunt med en svakere vekst nå, mener sjeføkonomen. Vi har hatt fire år på rad med rekordhøy vekst. Sysselsettingen har økt voldsomt og arbeidsledigheten har falt mye. Prisen er at lønnsveksten har kommet opp i mellom seks og syv prosent. Det er særlig økt forbruk og økt boligbygging som har dratt veksten opp, og deler av denne veksten er finansiert med økt gjeld. Sparingen har falt ganske mye, og Andreassen tror nå den er for lav. Men selv om gjelden er høy og renten er satt opp, klarer heldigvis norske låntagere å betjene lånet sitt og de aller fleste tåler en høyere rente enn dagens fortsatt ganske lave rente. 4 Connected 3/2007

5 friskmeldes? Renteøkningen virker ikke før noen angrer på lånet de tok opp, og skremmes fra å ta opp nytt lån i morgen. Når det skjer, vil nok bedrifter som henvender seg til forbrukerne merke at det handles mindre. Det vil nok skje i løpet av de neste kvartalene. Jeg tror likevel ikke det blir en alvorlig gjeldskrise. Norges Bank vil kutte renten om økonomien blir for svak. Og hjelper ikke det, har vi jo oljepenger å ty til. for salg siden i fjor sommer. Om jeg ikke alt var inne på boligmarkedet, ville jeg ha satt meg på gjerdet, mener Andreassen. På lang sikt kan vi ikke utelukke at boligprisene vil falle en god del. Byggekostnader og tomtetilgang bestemmer boligprisene på lang sikt. Det blir ikke dyrt å bygge for evig tid og tomter har vi nok av her i landet, også i og nær byene hvor flere vil bo. Noe raskt krakk i prisene venter han ikke, men de vil slites ned over noen år slik at vi kanskje vil se minuset i 2008 eller Eller det kan skje i høst, avslutter sjeføkonomen udramatisk. Norske boligpriser vil dale En av de viktigste vekstdriverne har vært store boliginvesteringer som har medført høy gjeldsvekst og fall i sparingen. Gjeldsveksten er lik jappetidens, men nå er gjeldsnivået høyere. Veksten i boligprisene har vært sterkere enn noen gang. Forklaringen ligger langt over det vi kan forklare med økte husleier eller byggekostnader. Det er tegn på at boligmarkedet flater ut nå. De siste månedene har prisveksten ligget på kun fem prosent mens det har vært 40 prosents økning i antall boliger Mange skremmes av at mye ligner på 1980-tallets jappetid, men mye er også annerledes. Gjeldsveksten er lik jappetidens, men nå er gjeldsnivået høyere. Harald Magnus Andreassen tror ikke på noen stor krise for Norges del. Det er altså ikke bare i USA prisene har steget Norge: kroner pr kv.m., byer USA: Rebasert til Norge 1900 USA Etter lavrenten Norge Veksten i norske boligpriser har vært den bratteste siden midt på 1800-tallet, og veksten overgår den i USA. Noe raskt krakk i de norske prisene ventes ikke fra First Securities sjeføkonom, men han tror prisene vil gå ned og kanskje i revers i løpet av få år. 5 0 Norges Bank/Shiller/First Connected 3/2007 5

6 Inkassoklagenemnda vokter inkassobyråene Hilde Slevigen (39) er ny sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda. Hun forteller at nemnda fungerer som en vaktbikkje på vegne av forbrukerne og at vedtakene som fattes skaper forutsigbarhet og danner gode retningslinjer for bransjen. Inkassoklagenemnda skal definere grensegangene for hva som er innenfor og utenfor god inkassoskikk, forklarer sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda, Hilde Slevigen. Hun er utdannet jurist og kommer fra en jobb i juridisk avdeling i KrediNor. Sikrer rett behandling I løpet av de 12 månedene Slevigen har vært i jobben har hun sett at mange tvister kunne vært løst før de kommer til Inkassoklagenemnda. Ofte er det rett og slett dårlig kommunikasjon som er årsaken til at det oppstår en konflikt. Det viser seg jo at mange saker løser seg når saken blir klaget inn for nemnda. Da tvinges partene til å ta stilling til hverandres anførsler og må begrunne sin handlemåte, påpeker Slevigen. Til tross for mange ulike saker, kan Slevigen fortelle at det er en del likhetstrekk mellom sakene. De vanligste sakene handler om at klager påstår at lovpålagte varsler ikke er mottatt eller at man opplever at inkassobyrået fortsetter inkassosaken selv om klager bestrider kravet. I henhold til lovverket er inkassobyrået forpliktet til å vurdere innsigelsen før inkassosaken eventuelt kan fortsette. Om inkassoklagenemnda Er klageinstans for forbrukere. Rådgivningsrolle overfor skyldnere og inkassatorer Veileder for inkassobyråene. Spleiselag mellom Forbrukerrådet og inkassobransjen. Vedtak er rådgivende men ikke bindende. Definerer grenseganger og skaper forutsigbarhet. Inkassoklagenemnda fungerer som en bra veileder for inkassobyråene, påpeker sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda, Hilde Slevigen. 6 Connected 3/2007

7 Omtvistede krav skal ikke inndrives gjennom inkasso, men gjennom domstolen, påpeker Slevigen. Hun understreker at inkassobyråene i de aller fleste sakene følger vedtakene og tilbakebetaler innbetalte omkostninger der klager gis medhold. Veileder inkassobyråene Inkassoklagenemnda har siden opprettelsen i 2003 mottatt omlag 300 klager i året, men det er ikke flere enn omlag 15 som hvert år blir behandlet i nemnda. Skyldneren gis medhold i omtrent halvparten av saken som blir behandlet i nemnda. Det er mange som sender inn en klage, men som ikke kjenner til hvilke saker vi behandler. Det fører til at mange klager blir avvist av sekretariatet, forklarer Slevigen. Mange saker avvises fordi sekretariatet ikke finner at saksbehandlingen har vært i strid med god inkassoskikk. I tillegg avsluttes en del saker fordi inkassobyrået, under behandlingen i sekretariatet, frafaller kravet på inkassokostnader og avslutter inkassopågangen. For saker som blir avvist av sekretariatet har klager anledning til å opprett- holde klagen. Nemndas leder tar da stilling til avvisningsvedtaket og kan beslutte å fremme saken for nemnda eller å avsi et endelig avvisningsvedtak. Selv om nemnda behandler relativt få saker, mener Slevigen at Inkassoklagenemnda har en viktig funksjon, Ofte ser vi at vedtakene danner grunnlag for byråenes praksis og interne opplæring. Det betyr at forbrukerens interesser ivaretas på en bra måte, understreker Slevigen. Alle nemndsvedtak oversendes Kredittilsynet, som er inkassobransjens tilsynsmyndighet. Tilsynet følger opp nemndas vedtak og går ofte dypere inn i selskapenes praksis, der nemnda har ment at saksbehandlingen i selskapet har vært i strid med god inkassoskikk. Sekretariatet oversender også enkelte andre saker som ikke er blitt behandlet i nemnda, men der en ser at inkassolovgivningen er brutt. Antallet klager har gått ned det siste året. Likevel ser vi at antall saker til nemnda holder seg konstant. Det kan tyde på at byråene generelt sett er blitt bedre på saksbehandlingen, men at det fortsatt gjøres enkelte feil. Sett i forhold til det store antallet inkassosaker som blir behandlet ved norske inkassobyråer hvert år er det jo forsvinnende få klager som blir sendt inn til nemnda, sier Slevigen Gratis å bruke nemnda Det koster ingenting å bruke Inkassoklagenemnda, og forbrukere som mener de har fått et urettmessig krav rettet mot seg eller som opplever inkassobyråets pågang som urimelig kan klage til nemnda. Nemnda består av to representanter fra Forbrukerrådet og to representanter fra inkassobransjen. Disse velges av sine respektive parter. Nemnda har siden opprettelsen blitt ledet av en lagdommer. Finansieringen foregår som et spleiselag der hver av partene dekker kostnadene til sine representanter, samt halvparten av kostnadene til nemndas leder. Nedgang i antall nye inkassosaker Kredittilsynet melder i en fersk pressemelding om en økning i antall innkomne saker til inkassoselskapene på 9,5 % første halvår 2007, sammenlignet med første halvår Samtidig melder Norske Inkassobyråers Forening (NIF) om en nedgang i faktiske saker til inkasso. Inkassoselskapene mottok, ifølge Kredittilsynet, nye saker til behandling i løpet av første halvår Dette er en økning 9,5 prosent sammenliknet med første halvår Det er ikke tidligere registrert et slikt volum av innkomne inkassosaker i løpet av et halvt år. Økningen kan dels forklares med endring i betalingsvilje/-evne, men volumet bør slik Kredittilsynet ser det også bli sett i sammenheng med utviklingen innen inkassobransjen. Inkassoforetakene mottar forfalne pengekrav til inndriving på et tidligere stadium, fordringshaverne overfører i større grad arbeidet med å inndrive forfalne pengekrav til inkassoforetak, og produktutvikling kan ha gitt inkassoforetakene tilgang til nye kundegrupper. Kredittilsynets tall består både av saker som er kommet til inkasso, så vel som saker før betalingsoppfordring er sendt. Summen av dette fører til en statistisk økning da det sistnevnte markedet nok øker forholdsvis mye fra periode til periode, sier Generalsekretær i NIF, Thor A. Andersen. Skal man imidlertid snakke om faktiske saker til inkasso kan vi fortelle at vårt interne statistikkprosjekt avdekker at 1. kvartal 2007 i forhold til 1. kvartal 2006 medførte en nedgang på 14 % i antall nye saker og at 2. kvartal 2007 i forhold til 2. kvartal i 2006 medførte en nedgang på 2 % i antall nye saker, forteller Andersen. Connected 3/2007 7

8 Pengeinnkreveren jobber ikke hos oss! Det sier Kim-Anders Aas, leder for avdeling PreInkasso i Conecto. - Det er en helt annen filosofi som ligger til grunn for vårt arbeid med å gjenvinne kundenes verdier. Skyldernes tillit til oss, saksbehandlernes begeistring for arbeidet sitt og et godt, integrert kundesamarbeid er faktorene som gir suksess. Design og produksjon: Foto: Conecto PreInkasso er Conectos produkt eller skal vi heller si filosofi for utenrettslig inkasso. Det er i denne fasen de aller fleste inkassosakene løses. Det er også grunnen til at PreInkasso-avdelingen i Conecto er den avdelingen med flest medarbeidere. Våre 20 saksbehandlere er alle inndelt i team som er spesialisert enten på enkeltkunder eller bransjer, fortsetter Aas. Nøkkelen er å kjenne kundens filosofi, kultur, ansatte og produkter så godt at vi oppleves som en del av deres egen organisasjon. På den måten blir vi mer kompetente i dialogen med skyldner og det blir lettere å få til gode løsninger. Det gjør kommunikasjonen med skyldner mer ekte. Stor egenpåvirkning Saksbehandlerne i Conecto har stor egenpåvirkning og selvbestemmelse for hvordan de arbeider med sakene. Et smidig regelverk sikrer den kreativitet og fleksibilitet som er nødvendig for å finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Hos oss har saksbehandlerne et stort handlingsrom noe som gir dem mulighet til å løse flest mulig saker på en rask og smidig måte. Rekrutteringsarbeidet til saksbehandlerstillingene er noe av det viktigste vi gjør, sier Aas, som overtok som leder for PreInkasso for ca et år siden. Vi ser etter egenskaper som ansvar, medmenneskelighet og gode kommunikasjonsevner. Bakgrunn fra inkasso er ikke nødvendig, og vi ser ofte på det mer som en ulempe enn en fordel. Vi ønsker at de kommer til oss uformet. På den måten er det enklere å lære dem Conectos filosofi for å løse inkassosaker. Mange av saksbehandlerne kommer fra kundesenteret vårt, der de raskt tilegner seg de riktige egenskapene og den riktige innstillingen til inkassoarbeid. Innsats og commitment Samspillet med oppdragsgiverne er helt avgjørende for å få til gode resultater. Vi må ha deres produkter og salgskultur inn under huden, noe som fordrer tiltak som grundig opplæring, hospitering og mye løpende kontakt. Vi ønsker at oppdragsgiverne våre aktivt bidrar til å gjøre oss gode. De må vise innsats og commitment. Tid er en helt avgjørende faktor, og jo tidligere vi er på ballen, jo flere saker løser vi, fortsetter avdelingslederen begeistret. Det har de siste årene vært en klar endring i synet på skyldneren. Tidligere dreide det seg om å få inn det som var mulig, samtidig som kundeforholdet ble avviklet omgående. Nå ser vi at flere og flere oppdragsgivere ønsker at kunder som misligholder fortsetter å være kunder også etter at de har gjort opp inkasso- saken. De aller fleste skyldnerne vi er i kontakt med på PreInkassostadiet har kun midlertidige betalingsvansker, eller rett og slett bare roter. Og det er her PreInkasso-filosofien til Conecto kommer inn. - Vi behandler skylderen på en ordentlig måte uten unødvendig tvang og med fokus på frivillighet. Da er det viktig at de blir møtt med respekt og positiv dialog, avslutter Kim-Anders Aas. Kim-Anders Aas Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 3/2007

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4. HØST 24 CONNECTED Blå himmel med mørk horisont Solen vil fortsatt skinne på norsk økonomi i årene som kommer. Men direktør Alf A. Hageler i

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Oslo Creditservice AS Postboks 502 Sentrum 0105 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/9232 19.11.2014 Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Det vises

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Publisering #3 i Finansiell endring

Publisering #3 i Finansiell endring Publisering #3 i Finansiell endring Oppgave 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Innledning Hovedårsakene til den norske bankkrisen på 1920-tallet var blant annet den voldsomme kredittdrevne

Detaljer

Din personlige økonomi

Din personlige økonomi 3 Jeg og mitt Din personlige økonomi Personlig økonomi: disponering av egne penger, hvordan skaffe inntekter og hvordan prioritere utgifter. Pengene du disponerer brukes til forbruk, sparing eller investering.

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Sparebankforeningens årsmøte 2009. Pressekonferanse 21.oktober. Adm. direktør Arne Hyttnes

Sparebankforeningens årsmøte 2009. Pressekonferanse 21.oktober. Adm. direktør Arne Hyttnes Sparebankforeningens årsmøte 2009 Pressekonferanse 21.oktober Adm. direktør Arne Hyttnes Solid økonomi i husholdningene Oppsummering av undersøkelsen: 3 av 10 husholdninger har fått bedre økonomi det siste

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

1 Kravet. 2 Saksforholdet

1 Kravet. 2 Saksforholdet Skien, 2. mai 2007, vedtak sak 101-06 Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, Postboks 7015, 5020 Bergen Saken gjelder: Saken gjelder spørsmål om det er i strid med god inkassoskikk a. å gjøre henvendelse til

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008.

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008. JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Dok.nr,._-l Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Karl Rosen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200801019- /CHA 30.06.2008 Klage på

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning 2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning Saken gjaldt spørsmål om bankens rådgivning i forbindelse med at klager i 2006 og 2007 hadde plassert til sammen kr 2.900.000,- i

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Nye tider Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 Landet vokser, ikke mediemarkedet, sier statistikkene IRM. Swedbank 3 A big swinger Reklame

Detaljer

Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme?

Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme? Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme? Utsikter for verden, Norge og bygg og anlegg Utleiekonferansen 2013 Gardermoen 31. januar 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Vi blir

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening. 14. juli Administrerende direktør Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening. 14. juli Administrerende direktør Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 211 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 14. juli 211 Administrerende direktør Lasse Ruud Milliarder kroner Milliarder kroner Overblikk 1. halvår 211 Høy nettotegning

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 258-2015. Klager: NN v/adv. XX Innklaget: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås. Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER INKASSOVIRKSOMHET

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER INKASSOVIRKSOMHET RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER INKASSOVIRKSOMHET Om rapporteringsplikten Skjemaet skal være Kredittilsynet i hende innen følgende frister: 1. halvår 15. august 2. halvår 15. februar Forsiden

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Hvilke feller lurer for

Hvilke feller lurer for Forbrukerrådet Hvilke feller lurer for boligkjøperne? Thomas Bartholdsen 11. Oktober 2011 NE Kunnsskap Nyboligmarked og nyboligsalg Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta

Detaljer