Månedsrapport Holberg Triton Mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Triton Mars 2015"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Triton Mars 2015

2 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton hadde sin første operative måned i mars. Fondet falt 1,6% i perioden, mens Oslo Seafood Index til sammenligning falt 6,4%. Sjømatindeksen på Oslo Børs domineres av lakseoppdrett og er derfor ikke en representativ referanse for Holberg Triton. Utviklingen i laksesektoren har like fullt påvirket fondet negativt i den første «levemåneden», mens japanske Surimi og merkevareselskapet Ichimasa Kamaboko var beste bidragsytere i positiv forstand. Laks Pelagisk 1 mrd. tonn (13.1%) 140 mill. tonn (1.8%) Fiskeriministeren la i forrige måned frem Havbruksmeldingen som gir rom for begrenset vekst i havbrukssektoren i Norge. Ved hjelp av et nytt sonesystem og fokus på biologiske utfordringer i soner, gir myndighetene rom for inntil 3% årlig vekst ved optimale forhold Obama-administrasjonen har startet en større kampanje for å begrense bruken av antibiotika i dyrehold. 70% av bakterieresistens er antatt å komme fra antibiotikabruk i storfe, fjærkre og griseavl i USA. Ansjoveta: En av verden største fiskeressurser, lokalisert i Peru, blir igjen åpnet for fiskeri etter å ha vært stengt en sesong p.g.a. værfenomenet El niño. Store temperaturendringer i vannmassene fører til stor spredning av fiskeressursene som vanskeliggjør fangstforholdene og estimering av ressursgrunnlaget. NASF Det tiende North Atlantic Seafood Forum gikk av stabelen I Bergen i mars. Holberg Triton ble både lansert og presentert for messens over 700 delegater fra sjømatnæringen globalt. 2

3 3 Historisk avkastning

4 10 største posisjoner i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% Fujicco er et japansk matvareselskap med fokus på tang, tare og soya. Selskapet lager videreforedlede produkter hvor de bruker ekstrakter fra tare i produksjon av tykningsmiddel i bl.a. yoghurt, supper og «ready cooked meal». Selskapet har seks fabrikker i Japan og 2300 ansatte. Fujicco er lavt verdsatt målt ved bokførte verdier (pris/bok 1,2). Selskapet har videre en sterk netto kontantposisjon og har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 3,8% de siste fem årene. Bakkafrost er en fullintegrert lakseoppdretter basert på Færøyene. Selskapet er en lavkostnadsprodusent av laks med høyeste kvalitet. Dette oppnås ved strenge kontrollregimer for biologi på Færøyene, samt bruk av marint fòr. Selskapet har en stor andel videreforedling samt en sterk posisjon mot USA. Bakkafrost har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 35% de siste fem årene. Clearwater Seafood er et fullintegrert fiskeriselskap basert i Canada. Selskapet er en kvalitetsprodusent av reker, hummer, krabbe og skjell. Clearwater Seafood videreforedler og sender ferske produkter globalt. Selskapet er Canadas største eier av lisenser for skalldyr og produserte tonn sjømat i Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 20% de siste 3 årene. Marine Harvest er en fullintegrert lakseoppdretter basert i Bergen. Selskapet er verdens største lakseoppdretter med et årlig produksjonsvolum på tonn laks i Norge, Chile, Canada, Storbritannia og Færøyene. Selskapet har videreforedling i nærheten av sine kjernemarkeder. Marine Harvest har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 12,7% de siste 5 årene. 4,3% Highliner er en kanadisk videreforedler av sjømat. Selskapet er Nord-Amerikas største videreforedler av sjømat. Selskapet har de siste årene konsolidert industrien gjennom kjøp av bl.a. Icelandic og American Pride Seafoods. Selskapet har som målsetning at all råvare skal komme fra bærekraftig fiske. Highliner har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 12% de siste 5 årene. 4

5 10 største posisjoner i Holberg Triton (6-10) Selskap Andel Kommentar 3,9% Oceana Group er Sør-Afrikas største fiskeriselskap. Selskapet er fullintegrert og selger sine varer under merket Lucky Star. Oceana Group ble etablert i 1918 og opererer i Sør-Afrika og Namibia, men selger sine produkter globalt. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 29% de siste fem årene. 3,8% Cp Foods er et av Asias største fôr- og oppdrettsselskap basert i Thailand. Selskapet er vertikalt integrert og selger og distribuere sine produkter i over 40 land på fem kontinenter. Cp Foods produserer fôr til landbruk, landbasert oppdrett og havbruk. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 18% de siste fem årene. 3,7% 3,6% Salmar er et oppdrettsselskap basert i Norge. Selskapet fokuserer på lakseoppdrett og har nylig bygget en ny fabrikk for videreforedling basert på «PreRigo» kvalitetsprodukter. Salmar har etablert seg som produsenten med lavest kostnader i Norge, gjennom gode rutiner med hensyn til biologi og strategiske plassering med gode lokaliteter. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 29% de siste fem årene. Toyo Suisan Kaisha Ltd. er en japansk videreforedler av sjømat. Selskapet opererer i det japanske markedet som videreforedler av sjømat under merket «Maru Chan». Selskapet har en sterk netto kontantposisjon, samt lav P/B på 1,8. Hensyntatt den sterke posisjonen, ser selskapet attraktivt ut. En mer optimalisert balanseprofil kan gi stor oppside i aksjen. 3,6% Thai Union Frozen Prod. er en reke- og tunfiskprodusent. Selskapet er basert i Thailand og videreforedler og distribuerer høykvalitets reker og tunfisk gjennom et globalt nettverk. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 15% de siste fem årene. Avkastningen har falt tilbake de siste par årene som følge av høye tunfiskpriser. 5

6 '000 Rand Månedens selskap Francois Paul Kuttel, CEO i Oceana Group. Eier av 25% av Sør-Afrikas pelagiske fiskerettigheter. Sterke merkevarer, bærekraftig fiskeri i et sterkt hjemmemarked med sterke vekstmuligheter i Afrika, har gitt gode resultater for selskapet. Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig Gjennomsnittlig 26% årlig egenkapitalavkastning siden /04 9/05 9/06 9/07 9/08 9/09 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15E 9/16E 9/17E Revenue Operating Income 6

7 Porteføljesammensetning (segment) Reke VAP; 2% Fôrprodusent; 7% Rekeoppdrett; Makroalger; 3% 5% Havbruk; 16% Sjømat VAP; 13% Integrert Fiskeri; 21% 7

8 Porteføljesammensetning (geografi) Nord-Amerika (10%) Europa (30%) Asia (41%) Afrika (5%) Australia (8%) 8

9 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer Andel av fondet P/E 2015 P/B (siste obs.) ROE gj.sn. 5 år (%) Avkastning 2015 (%) 1 FUJICCO CO LTD 5 % 19,1 1,2 4,0-1,7 2 BAKKAFROST P/F 5 % 9,6 3,5 34,7 3,6 3 CLEARWATER SEAFO 5 % 17,1 7,3 20,0 16,3 4 MARINE HARVEST 5 % 9,3 2,6 12,7-9,2 5 HIGH LINER FOODS 4 % 10,5 3,0 12,2 7,6 6 OCEANA GROUP LTD 4 % 15,7 7,4 29,0 1,7 7 CHAROEN POK FOOD 4 % 12,3 1,3 17,9-17,4 8 SALMAR ASA 4 % 8,1 2,6 28,8-8,2 9 TOYO SUISAN KAI 4 % 22,7 1,8 9,8 9,5 10 THAI UNION FROZE 4 % 12,8 2,2 14,6-10,5 11 AUSTEVOLL SEAFOO 4 % 6,1 1,0 9,9-7,3 12 QL RESOURCES BHD 3 % 22,8 3,7 18,1 22,7 13 KYOKUYO CO LTD 3 % 18,1 1,3 6,3 4,7 14 TASSAL GROUP LTD 3 % 10,4 1,4 11,4-11,3 15 LEROEY SEAFOOD G 3 % 7,9 1,8 17,8-12,6 16 ICHIMASA KAMABOK 3 % 74,0 2,3 12,4-9,2 17 Centrale Proteine 3 % - 3,6 0,0-3,9 18 SILLA CO LTD 2 % - 0,9 10,9 10,3 19 SEAFRESH IND PCL 2 % 7,1 2,9 9,9 3,0 20 FROSTA AG 2 % - 1,8 9,6 12,6 SUM 70 % 9

10 Fangstloven Aktive forvaltere Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer. Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Risiko søkes redusert gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 10

11 Jakten på det gode selskap Fangstregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 11

12 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Ansvarlig forvalter Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar J. Torgersen Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 12

13 13 Appendix

14 Markedsverdi for børsnoterte sjømatselskaper i ulike regioner USD 1,2 mrd. USD 23 mrd. USD 58 mrd. USD 1,6 mrd. USD 16 mrd. USD 1,2 mrd. 14

15 Vi spiser jo nesten ikke fisk 1 mrd. tonn (13.1%) 140 mill. tonn (1.8%) 6.5 mrd. tonn (85.1%) Vegetables and Cereals Animal Products Fishery and Aquaculture Kilde: Mare Life 15

16 Fisk er løsningen på flere av verdens helseutfordringer Vi ville finne ut hva som skjer om overvektige tar tabletter med fiskeproteiner i 8 uker. Vi gav 3 eller 6 gram protein, tilsvarende 15 og 30 gram fisk Ernæringsforsker UIB Oddrun Gudbrandsen, PhD Vi så at de som spiste fiskeprotein, økte sukkertoleransen, de fikk redusert kolesterolverdiene, de reduserte fettmengden i kroppen og de økte muskelmassen. Og dette skjedde uten at de endret sitt vanlige matinntak. 16

17 Bergen Den blå byen Lokale ressurser Nasjonale og internasjonale ressurser Forskningsklynge Sjømatselskaper Bioteknologiselskaper Samlingsplasser og kompetansesentre 17

18 Et hav av muligheter 100 Global villfangst av fisk og fiskeoppdrett millioner tonn Villfangst Oppdrett

19 Fòrforbruk Lavest for marine proteiner Fòrfaktor Antall kilo fòr som kreves for 1 kg økt kroppsvekt Kilde: Rabobank 2014

20 Marine ressurser - Et hav av muligheter... Andre investeringsmuligheter: Oppdrett uutnyttede ressurser Biotech Nye medisiner Mineraler vitaminer DHC Landbasert oppdrett videreforedling Nye regioner Offshore oppdrett skipsteknologi 20 Kvotesystem - Bærekraft Oppdrett - Bærekraft

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største posisjoner i Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,3% 6,0% 5,4% 4,6% Bakkafrost er en fullintegrert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton April 2015

Månedsrapport Holberg Triton April 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton April 2015 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton hadde sin andre operative måned i april. Fondet falt 4,6% i denne perioden. Utviklingen i laksesektoren påvirket fondet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton September 2015

Månedsrapport Holberg Triton September 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton September 2015 Selskapsbesøk Lerøy Smøgen Seafoods AB Lerøy Smøgen er en av Europas mest moderne videreforedlere av sjømat. Selskapet omsetter for 650 mill. SEK, har en kapasitet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton August 2015

Månedsrapport Holberg Triton August 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton August 2015 Sjømatkonsum i verdens største økonomi Amerikanernes konsum er kjent for å være høyt. Likevel består matfatet deres av kun 1 % sjømat. Her er det rom for forbedringer.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 Historisk avkastning Holberg Norge MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,7 5,5 6,4 1,3 1,7 9,1 Volatilitet % 7,1 9,5 16,4 22,0

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge August 2015

Månedsrapport Holberg Norge August 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge August 2015 Historisk avkastning Holberg Norge August 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) -4,3 2,5-3,8 8,6 3,8 8,6 Avk. referanseindeks (%) -6,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,6 11,4 4,9 11,7 4,6 9,4 Avk. referanseindeks (%) 1,2 10,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,2% i mars, mens fondets referanseindeks steg 3,5%. Hittil i år er Holberg Global opp 8,3%. Siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014

Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Juli 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge August 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden August 2014

Månedsrapport Holberg Norden August 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden August 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global April 2015

Månedsrapport Holberg Global April 2015 1 Månedsrapport Holberg Global April 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt med 1,8 % i april, mens fondets referanseindeks var ned 4,4%. Hittil i år er Holberg Global opp 6,4%, mens referanseindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014

Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (45) Ansvarlig porteføljeforvalter (fra 01.12.12) Bakgrunn som porteføljeforvalter, f lt analytiker og megler i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Februar 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 5,8 8,9 12,9 14,0 7,6 7,5 Volatilitet % 8,3 11,6

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge September 2014 2 Forvalterteam i Holberg Norge Fondskommentar Avkastning Avkastning Holberg Norge referanseindeks September -2,3% -0,3% 2014 3,6% 9,2% Avkastning Holberg Norge

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global August 2015

Månedsrapport Holberg Global August 2015 1 Månedsrapport Holberg Global August 2015 Fondskommentar Avkastning August var den første måneden på flere år hvor verdens aksjemarkeder opplevde høy volatilitet og til dels kraftig kursnedgang. Fondets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 2,4 % 12,7 % 12,6 % 7,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer