Månedsrapport Holberg Triton April 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Triton April 2015"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Triton April 2015

2 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton hadde sin andre operative måned i april. Fondet falt 4,6% i denne perioden. Utviklingen i laksesektoren påvirket fondet positivt i april, mens svake asiatiske valutaer og en betydelig korreksjon i fondets to indonesiske selskaper virket i negativ retning. SeafoodExpo, Brussel 140 mill. tonn (1.8%) aktører fra 150 land var samlet ved årets «Brusselmesse». Holberg Triton var tilstede og gjennomførte 24 møter med selskaper vi er investert i og selskaper vi følger. Hovedtema i år var at sertifisering av produksjon og fangst er et helsesertifikat av nødvendighet, men det bidrar ikke som «branding» for selskapers produkter. Produktinnovasjon og unikhet er viktigst for økt konsum. Laks Stortingsmeldingen er oppe til høring i Stortinget. Vulkanutbrudd i Chile. Mellom 10 million og 50 millioner smolt skal være ødelagt. Det kan bety lavere tilbudsvekst fra Chile i 2016, og bidra til et enda strammere globalt tilbud av laks de nærmeste årene. Forventet årlig tilbudsvekst de neste 3 årene ligger på 3% årlig. Historisk etterspørsel de siste 10 årene har i gjennomsnitt vært 10% årlig. 2 Asia Japan: Momsøkning fra 5% til 8% i Japan gjorde 2014 til et «mellomår» for japansk konsum. Likefullt øker sjømatselskapene fokus på ferdigprodukter ut mot forbruker, med økt innovasjonstakt. Indonesia: Landet er i en omstillingsprosess hvor økt fokus på investeringer og innlandskonsum på lang sikt ventes å løfte landets 210 millioner innbyggeres levestandard. Fiskeriene tar seg opp etter at myndighetene bruker kraftig lut for å kaste ut piratfiskere fra landet. Asia: USD-styrkingen det siste året har løftet råvarepriser for lokale produsenter av fôr. Mange aktører har integrerte prosesser, med oppdrett og videreforedling. De rapporterer at den kraftige prisøkning på innsatsfaktorer påvirker marginene i det korte bilde da det tar lenger tid å øke prisene til konsument. Aktører med hovedfokus på eksport opplever bedrede marginer som følge av dollarstyrkingen.

3 3 Fonds- og markedskommentar Flere selskaper rapporterte første kvartals regnskapstall i perioden. Blant dem var Marine Harvest, Clearwater Seafood, CP Prima og Japfa Comfeed. Gjennomgående for alle er at store valutakursutslag regnskapsmessig forstyrrer reell kontantstrømsgenerering og påvirker selskapenes balanse. Underliggende påvirker valutasvingninger også markedene hvor selskapene selger sine produkter. Marine Harvest (4,6% av fondet) 1 mrd. tonn (13.1%) 140 mill. tonn (1.8%) Leverte sterke driftstall for sin norske virksomhet. Utviklingen på «Other Costs» ser ut til å stabilisere seg på et lavere nivå, noe som taler godt for biologisk utvikling fremover også for andre aktører i Norge. Selskapet har hatt store biologiske utfordringer på sin skotske virksomhet, som er ventet å bedre seg i andre halvår Canada som har vært utfordrende historisk, har god utvikling i produksjon, men god generell tilgang av volum til det nordamerikanske markedet har presset prisene kraftig i perioden. Selskapet er i en prosess med å konsolidere posisjonen sin i det chilenske markedet. Regionen har hatt en positiv utvikling i produksjon, men er fortsatt utsatt for periodevis biologiske utfordringer. Selskapet har økt fokus på produktinnovasjon de siste årene, og økt salg i nye regioner begynner å materialisere seg Clearwater Seafood (4,2% av fondet) Redusert antall driftsdøgn i perioden som følge av dårlig vær gav lavt salg for selskapet. Selskapet regner likefullt med å nå budsjett for året, og høste sine tillatte kvoter for kamskjell, hummer og reker. Clearwater er inne i sitt fjerde år av en fem års strategiplan med mål om CAD 100 mill. i driftsinntekter. Selskapet regner med å nå sine mål ett år før sitt selvpålagte mål og forventer å oppdatere markedet i løpet av året på nye langsiktige målsetninger. Japfa Comfeed (1,5% av fondet) Selskapet rapporterte noe svake førstekvartalstall enn ventet, hovedsakelig innen foredling av kylling. En overkapasitet på 20% i markedet i 2014 var ventet å bli kompensert ved nedskaleringer gjennom året. Japfa Comfeed venter nå fortsatt lave marginer i segmentet for første halvår Fôrdivisjonen og akvakultur leverer fortsatt stabile resultater. Aksjen falt ca. 25% i april.

4 Fonds- og markedskommentar CP Prima (1,5% av fondet) 140 mill. tonn (1.8%) Selskapet er Indonesias største rekeoppdretter. CP Prima har vært gjennom en restrukturering 1 mrd. etter tonn for aggressiv vekstambisjon historisk. Selskapet er vertikal integrert (13.1%) med fôr, vaksine og videreforedling. Med 100% ASC-sertifisering og ingen antibiotikabruk i sin virksomhet, har CP Prima ingen tollbarrierer mot USA og Europa. Selskapet opererer dammer og produserer årlig tonn reker. Selskapet har en landbank som gir mulighet til å tidoble dagens produksjonsvolum. Det siste halvåret har globale rekepriser falt 25-30% som følge av flere land har økt sin produksjon. Etter to år med lavt tilbud som følge av ulike virussjukdommer som har redusert volumproduksjon dramatisk i land som Thailand og Vietnam, har etterspørselssiden skiftet fokus fra reker til andre proteinkilder. Det tar tid å bygge opp igjen markedene, og gjenoppbygge tilliten for stabilt tilbud av oppdrettsreker. CP Prima er på 50% av historisk produksjonsvolum, men velger å øke produksjonen gradvis med fokus på biologi fremfor volumvekst. Selskapet har gode forutsetninger på plass, og store fluktuasjoner i det korte bildet både på priser og valuta må påregnes. Aksjen falt ca. 40% i april. Frosta AG (2% av fondet) Frosta er et tysk selskap med stabil vekst i et hjemmemarked med økt kjøpekraft. Selskapet leverte sine 2014 resultat i april, og viser sterke tall med en stabil underliggende vekst. Selskapet leverer panerte sjømatprodukter til det europeiske markedet med fokus på bærekraftig utvikling og økologiske ingredienser. Selskapet har et sterkt fokus på produktinnovasjon og bærekraft. Frosta er rimelig priset med en EV/EBITDA på 7 for 2014 og en egenkapitalavkastning på 14,3%. 4

5 5 Historisk avkastning

6 10 største posisjoner i Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 5,0% 5,0% 4,6% 4,2% 4,2% Bakkafrost er en fullintegrert lakseoppdretter basert på Færøyene. Selskapet er en lavkostnadsprodusent av laks med høyeste kvalitet. Dette oppnås ved strenge kontrollregimer for biologi på Færøyene, samt bruk av marint fòr. Selskapet har en stor andel videreforedling samt en sterk posisjon mot USA. Bakkafrost har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 35% de siste fem årene. Fujicco er et japansk matvareselskap med fokus på tang, tare og soya. Selskapet lager videreforedlede produkter hvor de bruker ekstrakter fra tare i produksjon av tykningsmiddel i bl.a. yoghurt, supper og «ready cooked meal». Selskapet har seks fabrikker i Japan og 2300 ansatte. Fujicco er lavt verdsatt målt ved bokførte verdier (pris/bok 1,2). Selskapet har videre en sterk netto kontantposisjon og har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 3,8% de siste fem årene. Marine Harvest er en fullintegrert lakseoppdretter basert i Bergen. Selskapet er verdens største lakseoppdretter med et årlig produksjonsvolum på tonn laks i Norge, Chile, Canada, Storbritannia og Færøyene. Selskapet har videreforedling i nærheten av sine kjernemarkeder. Marine Harvest har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 12,7% de siste 5 årene. Clearwater Seafood er et fullintegrert fiskeriselskap basert i Canada. Selskapet er en kvalitetsprodusent av reker, hummer, krabbe og skjell. Clearwater Seafood videreforedler og sender ferske produkter globalt. Selskapet er Canadas største eier av lisenser for skalldyr og produserte tonn sjømat i Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 20% de siste 3 årene. Highliner er en kanadisk videreforedler av sjømat. Selskapet er Nord-Amerikas største videreforedler av sjømat. Selskapet har de siste årene konsolidert industrien gjennom kjøp av bl.a. Icelandic og American Pride Seafoods. Selskapet har som målsetning at all råvare skal komme fra bærekraftig fiske. Highliner har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 12% de siste 5 årene. 6

7 10 største posisjoner i Triton (6-10) Selskap Andel Kommentar 3,9% 3,8% Salmar er et oppdrettsselskap basert i Norge. Selskapet fokuserer på lakseoppdrett og har nylig bygget en ny fabrikk for videreforedling basert på «PreRigo» kvalitetsprodukter. Salmar har etablert seg som produsenten med lavest kostnader i Norge, gjennom gode rutiner med hensyn til biologi og strategiske plassering med gode lokaliteter. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 29% de siste fem årene. Oceana Group er Sør-Afrikas største fiskeriselskap. Selskapet er fullintegrert og selger sine varer under merket Lucky Star. Oceana Group ble etablert i 1918 og opererer i Sør-Afrika og Namibia, men selger sine produkter globalt. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 29% de siste fem årene. 3,7% 3,6% 3,6% Austevoll Seafood er et fullintegrert fiskeriselskap med fiskerettigheter i Peru, Chile og Norge. Selskapet er også majoritetseier i Lerøy Seafood og Pelagia. Lerøy Seafood er en aktør med sterk distribusjon i Skandinavia og Europa. Pris/Bok på 1,1 anser vi som attraktivt. På sikt mener vi det er god sannsynlighet for at lakseprisen vil oppleve en god prisutvikling og Austevoll Seafood handles i dag med rabatt ift. underliggende verdier. Kyokuyo er et vertikal integrert fiskeriselskap fra Japan. Selskapet driver 5 ringnot tunfisk fartøy, De oppdretter tunfisk fra egg til videreforedling samt er innkjøper av andre arter for sin videreforedlings divisjon. Selskapet selger alt fra Canning til «Sushi Topping». Selskapet har hatt en positiv utvikling på sin kapitalavkastning de siste årene, selv med økt moms på matvarer i Japan. Med en P/B på 1,2 x og en ROE 15,6% for 2014 oppleves aksjen som attraktiv. Cp Foods er et av Asias største fôr- og oppdrettsselskap basert i Thailand. Selskapet er vertikalt integrert og selger og distribuere sine produkter i over 40 land på fem kontinenter. Cp Foods produserer fôr til landbruk, landbasert oppdrett og havbruk. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 18% de siste fem årene. 7

8 Porteføljesammensetning (segment) Pelagisk Fiskeri; 8% Makroalger; 5% Fôrprodusent; 7% Havbruk; 19% Sjømat VAP; 16% Integrert Fiskeri; 15% 8 *20 største posisjoner

9 Porteføljesammensetning (geografi) Nord-Amerika (8,4%) Europa (22,7%) Asia (40,5%) Afrika (3,8%) Australia (5,1%) Kontanter (19,5%) 9

10 Pris/Bok ROE Månedens selskap Kyokuyo co.ltd Kyokuyo er et 92 år gammelt japansk fiskeriselskap som de senere årene har tilpasset seg de endrede forhold for japansk sjømatindustri. Selskapet har økt fokus på videreforedling, spesielt «Sushi Topping». Selskapet er også kommet langt på oppdrett av tunfisk. Ringnot - Tunfisk Havbruk - Tunfisk Videreforedling(VAP) Hermetikk Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Egenkapitalavkastning vs Pris/Bok e P/B 1,5 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,24 ROE 10,59% 8,43% 8,89% 5,86% 0,33% 2,46% 6,79% 14,89% 14,80% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10 Kilde: Kyokuyo, Bloomberg,

11 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer Andel av fondet P/E 2015 P/B (siste) ROE (gj.sn. 5 år) Aksjeavkastning 2015 (%) 1 BAKKAFROST P/F 5 % 11,3 3,7 34,7 9,7 2 FUJICCO CO LTD 5 % 22,1 1,2 4,0 1,0 3 MARINE HARVEST 5 % 13,5 2,3 12,7-9,4 4 CLEARWATER SEAFO 4 % 19,1 6,5 20,0 2,7 5 HIGH LINER FOODS 4 % 13,3 3,0 12,2 2,9 6 SALMAR ASA 4 % 10,0 2,7 28,8-3,9 7 OCEANA GROUP LTD 4 % 18,8 7,6 29,0 4,0 8 AUSTEVOLL SEAFOO 4 % 8,6 1,1 9,9-5,8 9 KYOKUYO CO LTD 4 % 8,7 1,2 6,3 1,3 10 CHAROEN POK FOOD 4 % 15,8 1,3 17,9-16,5 11 TOYO SUISAN KAI 4 % 24,6 1,7 9,8 7,5 12 THAI UNION FROZE 3 % 15,2 2,2 14,6-8,8 13 QL RESOURCES BHD 3 % 25,6 3,6 18,1 20,9 14 LEROEY SEAFOOD G 3 % 10,7 1,9 17,8-8,4 15 TASSAL GROUP LTD 3 % 10,2 1,3 11,4-14,4 16 SANFORD LTD 2 % 21,6 0,8 4,0 1,0 17 FROSTA AG 2 % 13,5 1,8 9,8 24,3 18 MARUHA NICHIRO 2 % 11,6 1,0 9,2-3,0 19 SILLA CO LTD 2 % 17,6 0,8 10,9 0,2 20 ICHIMASA KAMABOK 2 % 6,1 2,0 12,4-18,3 SUM 69 % 11

12 Egenkapitalavkastning 40 Egenkapitalavkastning siste 5 år årlig gjennomsnitt * Likevektet gjennomsnitt Triton: 13,5% ** 3 år

13 Fangstloven Aktive forvaltere Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer. Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Risiko søkes redusert gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 13

14 Jakten på det gode selskap Fangstregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 14

15 Våre fond og forvaltere Ansvarlig forvalter Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 15

16 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 16

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

Integrert rapport 2014

Integrert rapport 2014 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på www.rapport2014.cermaq.com Cermaq group AS integrert rapport 2014 1 Innhold

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer