Sansestimulering og berøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sansestimulering og berøring"

Transkript

1 Sansestimulering og berøring Omsorg og lindring. Nærvær i lidelse. Kjærlighet. Lyngdal 24. april, 2015 Lene Dieserud Ertner Reg. Rosenterapeut MNRF Videreutd. i demens/miljøbehandling/marte Meo 0

2 Sansestimulering og berøring Omsorg og lindring. Nærvær i lidelse. Kjærlighet. Lyngdal 24. april, 2015 Lene Dieserud Ertner Reg. Rosenterapeut MNRF Videreutd. i demens/miljøbehandling/marte Meo 1

3 Sansestimulering og berøring Omsorg og lindring. Nærvær i lidelse. Kjærlighet. Lyngdal 24. april, 2015 Lene Dieserud Ertner Reg. Rosenterapeut MNRF Videreutd. i demens/miljøbehandling/marte Meo 2

4 Invitasjon Gå sammen to og to Kjenn etter Kan du minnes en spesiell situasjon(er) hvor berøring har - hjulpet deg eller - opplevdes magisk (ekstraordinær)? ved at du fikk, gav eller observerte berøring. Kilde: Phylis K. Davis

5 Mellom fødsel og død er livet Berøring er livsviktig - fra livets begynnelse til livets slutt 4

6 Hva slags berøring har du erfart som - å være til hjelp? - å ikke være til hjelp

7 Livssyklus og variasjoner i berøringskontakt Selvberøring I kontakt med omverdenen Egen stimulans Funksjonell Ekspressiv Bevisst stimulerin g 6

8 Behovspyramiden, Maslow, ift demensutvikling Behov Kunnskap for kunnskapens egen skyld Selvrealisering Annerkjennelse og respekt Kjærlighet og nærhet Trygghet og sikkerhet Demensutvikling 1 Fysiologiske behov Tid Maslows behovspyramide ift demensutvikling. Bearbeidet ved Else Melin, Melin E. & Olsen, R.B. (1999) Handbok i demens. Stockholm: Kommentus Förlag.)

9 Psykologiske behov hos demensrammede (Tom Kitwood) 8

10 Kliniske erfaringer tyder på at taktil berøring kan anvendes for å gi oppmerksomhet fremme kommunikasjon og nærhet samt lede til fred og ro Nettopp derfor, vil bevisst stimulering ved berøring være betydningsfullt i demensomsorgen Kilde: Kirsti Skovdahl, V. Sörli, M. Kihlgren (2007): International Journal of Older People Nursing, Vol 2(3), pp Fivrel Lene Ertner 9

11 Taktil berøring som del av pleie og omsorg for personer med demens som utviser aggressivitet eller uro Konklusjon: Taktil berøring kan være en verdifull måte å få til en varmere relasjon med pasienten gjennom å: kommunisere ikke-verbalt gi tilbakemelding bekrefte, konsolidere eller gi en følelse av å være verdifull og ivaretatt Konsekvens for klinisk praksis: Metoden må utføres med respekt og varsomhet, og med høy etisk bevissthet i relasjonen, ellers kan man risikere at metoden bare brukes som en teknikk i stedet for som en del av innsatsen for å få til en optimalt god og varm omsorg Kirsti Skovdahl, V. Sörli, M. Kihlgren (2007): International Journal of Older People Nursing, Vol 2(3), pp

12 Sansning Vi opplever alle, også personer med demens, omverdenen gjennom sanseapparatet Selv om demensrammede har utviklet kognitiv svikt betyr ikke det at selve sanseapparatet er redusert Syn, hørsel, følelse ved berøring, lukt og smakssans bevares Det er gjerne evnen til å oppsøke (forsyne seg av), tolke og integrere sanseinntrykkene som kan være redusert på grunn av hjerneskaden 11

13 Sansning Formålet med sansestimulering er å hjelpe hjernen til sortering av sanseinntrykkene Demens arter seg som kjent på ulike vis etter hvor skaden i hjernen sitter og hvilken type demens det dreier seg om Må tilpasse type og mengde stimuli til den enkelte pasient, og så langt det lar seg gjøre tilpasse stimuli fra omgivelsene til den enkelte 12

14 Vekkende sansestimuleringstiltak Er med på å få hjernen til å bearbeide stimuli relevant brukes for å aktivisere passive og apatiske pasienter I gruppe kan en gjøre aktiviteter som; Ballkasting kasting / "lek" med ballong kasting av erteposer gjøre store bevegelser ved hjelp av fallskjerm Individuelt kan vi gjøre følgende tiltak; frisk luft stimulering av luktesansen med f.eks eukalyptus, eddik, hvitløk, kaffe og lignende lett berøring med f.eks en fjær livlig musikk med forandring av rytme Helse Nordmøre og Romsdal 13

15 Beroligende sansestimuleringstiltak Hemmer og organiserer strømmen av impulser til hjernen Pasienten føler seg roligere Beroligende tiltak kan være; Hvilestol Gyngestol Varme Teppe å pakke om dem Kuledyne Fast berøring Massasje av ansikt / føtter med krem og lavendelolje Fotbad Rulling med ball på kroppen Børstebehandling Tygging Ensartet rytme Stille musikk med struktur Helse Nordmøre og Romsdal 14

16 Dine hender kan formidle velvære, trygghet og kjærlighet 15

17 Ulike berøringsmetoder Hudberøring Spedbarnsmassasje Taktil Stimulering / Taktil Massasje Individualisert Berøring Aromaterapi Antroposofisk innsmøring Effleurage - en del av klassisk massasje Systemberøringsmetoder Terapeutisk berøring Akupressur Soneterapi/refleksologi Prosess- og bevissthetsorienterte berøringsmetoder Haptonomi Rosenmetoden Fivrel Lene Ertner 16

18 Med håndlag for berøring Varme og myke hender Kompetente hender Nærvær Hands-on Mindfullness = heartfullness?!

19 Med håndlag for taktil berøring Hud mot hud Omsluttende kontakt Tydelig og bevisst start og slutt Avpasset berøringstrykk i hudlaget Ikke-manipulerende berøringskontakt Vedvarende, kontinuerlig og uavbrutt berøringskontakt Pausen, mellomrommet, understreker aktiv kontakt Bevegelser og stille berøring Bevegelser; mønster og repetisjoner, rytme, passe tempo! Konsistent kontakt og berøring = forutsigbarhet Kilde. Lene Ertner

20 Øvelse ryggberøring Samlende massasje To og to sammen Hvordan gi samlende massasje ved angst og uro: Når du gir massasjen, er det vesentlig at du selv er rolig, og konsentrerer deg om å gi en god opplevelse samt formidle ro. Personen bør om mulig tilstrebe å være konsentrert om å legge merke til eller ta imot i stillhet. Men personen må sette grenser og si fra hvis noe er ubehagelig. Personen er sittende. Legg en hånd på utsiden av hver overarm, press hendene mot hverandre med et fast og rolig trykk. Beveg hendene oppover mot skulder og nedover mot albuer. Dette virker samlende og tydeliggjør kroppsgrensene. Stå bak personen og legg hendene dine på skuldrene, inn mot nakken. Gi et jevnt trykk i retning ned og inn mot ryggsøylen. Gjenta dette i rolig rytme. Med lillefungersiden av hendene, gi lette slag som vårregn mot skuldrene, fra nakke og utover. Mest på det tykkeste av muskelen. Finn din egen rytme. La hendene hvile rolig på personens skuldre som en stille samlende avslutning. Personen sitter foroverbøyd og hviler pannen på hendene, underarmene hviler på et høyt bord eller en stolrygg. Gi strykninger over hele ryggtavlen og bruk hele håndflaten med rolig, tydelig og jevnt trykk. Gjør lette bankebevegelser med begge hender over hele ryggen. Form hendene som skåler eller eventuelt med en lett knyttet hånd. Snu rundt og gi til den du fikk fra, og ta imot fra den du gav til! (GERIA-nytt, 2005 )

21 Hva innebærer metoder for taktil berøring? En bevisst og strukturert form for berøring for å aktivere huden på hele kroppen Skjer i form av myke, men bestemte og jevne strykninger og ulike kvaliteter av trykk eller å holde hendene stille Metodene tar utgangspunkt i noe som er vesentlig for normal omsorg, og gir anledning til å bevisst tilføre dette som støtte i daglig omsorg, for å opprettholde god helse og bidra til velvære Skjer alltid på personens premisser (frivillig, individuelt tilpasset)

22 Å møte den andre handler om tillitskapende tiltak å skape en relasjon! Det må være en balanse mellom nærhet og distanse Berøring må skje med Lydhørhet Respekt Omtanke Varsomhet Målet er over tid å skape økt tillit og trygghet 21

23 . Kjernen i relasjonen ved berøring er nærvær Kilde: Henricson, M., Berglund, A-L., Määttä, S., Segesten, K. A transition from nurse to touch therapist A study of preparation before giving tactile touch in an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing (2006) 22,

24 Huden vårt største organ og sanseorgan Tilblivelse Huden som organ Beskyttelsessystem Signalsystem Huden som sanseorgan den taktile sansen, følesansen Alarmerende system Diskriminerende system Huden og reflekser Sanseintegrasjon Sanseintegrasjonsforstyrrelser og taktil skyhet

25 Den taktile sansen Berøringsreseptorene i huden Gir signal om at en blir berørt og hvor vi blir berørt Den taktile sansen er avgjørende for opplevelsen av et avgrenset jeg To taktile systemer: Alarmerende Formidler smerte, temperatur, lett kilende berøring, trykk og hard berøring Utløser også lett emosjonelle reaksjoner Diskriminerende Virker dempende og er med på å bestemme hvor mye vi skal reagere på den alarmerende sansen Ubalanse gir Taktil Skyhet 24

26 Taktil Skyhet Handler om berøringsfølsomhet Tilbøyelighet til å reagere negativt eller følelsesladet på berøringssansning Overdrevent følsom for stimuli som andre folk knapt merker Berøringsopplevelser medfører eksplosjoner i nervesystemet og gir negative følelser og adferdsmønstre - Jean Ayres Sanseintegrasjonsteori Kan medføre atferd som rastløshet og uro asosial væremåte kamp og flukt -reaksjoner 25

27 Taktil Skyhet Kan skyldes flere forhold Tolkningsproblem i forhold til sanseinntrykk man utsettes for Svikt i taktile erfaringer for lite eller ingen berøring Svikt i det retikulære aktiveringssystemet (RAS) som regulerer nervesystemets våkenhetsgrad Negative taktile erfaringer (overgrep fys./psyk.) Effekter av infeksjoner, hjerneskader, medisinering Fast berøring kan bidra til å bedre den hemmende aktiviteten i nervesystemet og dermed bedre den naturlige reguleringen mellom beskyttende (alarmerende) og diskriminerende respons på inntrykk 26

28 Fysiologiske reaksjoner Forskning viser at mottakeren kan: Få lavere puls og blodtrykk Få senket blodsukkernivå Oppleve at musklene slapper av, lindring av smerte og søvnproblem Oppleve at blodsirkulasjonen øker, økt kroppsoppfatning og roligere åndedrett Oppleve redusert ubehag Være gunstig ved forstoppelse Annet: Føle seg varmere (økt sirkulasjon), smertelindring eller påminnelse om tidligere smerte Kilde: Henricson, Maria & Annika Billhult (2010). Taktil beröring och lätt massage. Lund, Studentlitteratur AB. 27

29 Psykologiske reaksjoner Opplevelser som er beskrevet i forskning: Følelsen av nærhet, lindring av lidelse Bekreftelser Å få være utvalgt og spesiell Å kjenne seg sterk Lindring av angst og uro At behandlingen kan vekke så vel glede som triste minner Kilde: Henricson, Maria & Annika Billhult (2010). Taktil beröring och lätt massage. Lund, Studentlitteratur AB. 28

30 Mulige fysiologiske virkningsmekanismer Hormoner Portkontrollteorien kortisol Autonome nervesystemet De limbiske strukturene Kilde: Henricson, Maria & Annika Billhult (2010). Taktil beröring och lätt massage. Lund, Studentlitteratur AB. 29

31 Taktil berøring som miljøbehandling - et fagutviklingsprosjekt Fivrel Lene Ertner 30

32 Døgnrytmeregistrering - før oppstart

33 Døgnrytmeregistrering - etter fullført innsats

34 Kan Individualisert Berøring fremme episoder av psykisk klarhet (EPK)? Teori om EPK antyder at følgende kan fremme EPK: En relasjon der pleieren er positiv til samværet og kan gi pasienten full individuell oppmerksomhet en opplevelse preget av nærhet, åpenhet, lydhørhet og kravløshet ikke har noen forhåndsdefinert agenda for samværet Sanselig nærvær - vanskelig å få til i praksis.??? Individualisert Berøring gir mulighet til bevisst sanselig nærvær! En-til-en samvær med fysisk nærhet, kan gi nødvendig intensitet i relasjon Berøring frisetter oksytosin som er involvert i tilknytning og fremmer vår opplevelse av nærhet og samhørighet - inngir tillit Kravløshet i relasjonen Agenda Kilde: Lene Ertner, eksamen i Tverrfaglig videreutdanning i miljøbehandlingsmetoder for demensrammede, Kilde: Bundgaard, Birgit (2012). Kan bevidst planlægning af sanseligt nærvær understøtte den palliative omsorg i ældreplejen? 33 Omsorg, 3, s

35 Berøring som miljøbehandling Fivrel Lene Ertner 34

36 Berøring som miljøbehandling Personsentrert omsorg Et møte å være sammen Når ordene blir besværlige, blir kroppens sansning og erfaring den viktigste forbindelsen til omverdenen. (Furesund et al, 2007, s. 21) 35

37 Tiltak på ulike plan med ulik intensjon Trivsels Tiltak Disse tiltakene er ikke rettet mot en spesifikk atferd, situasjon eller følelse. Erstatter ikke miljøbehandling ( legemiddelhåndtering ), men er likevel personsentrert og rettet mot de aktiviteter og interesser den enkelte pasient har/har hatt gjennom livet. Miljøbehandling Erstatter legemiddelbehandling, har et klart mål mot en spesifikk situasjon, atferd, følelse etc. Kan sammenlignes med individuell sårbehandling eller insulinbehandling Resultat av utprøving: Velværeskjemaet Kilde: Kirsti V. Solheim/Geria/Undervisning høsten 2010/Å leve med demens i hverdagen 36

38 Individualisert Berøring en strukturert metode = Miljøbehandling 1. Preferansekartlegging Ønske om/behov for berøring, fysisk kontakt og nærhet? Livshistorie Personlighet Sykdom/tilstand Taktil skyhet (ømskinnethet)? 2. Utøve metoden Individualisert Berøring (hender, føtter) 3. Evaluere ved hjelp av velværeskjema Gjennomfører tiltak fire ganger, oppsummerer til tiltaksplan? Velværeskjema kan lastes ned på Kilde: Geriatrisk ressurssenter, Oslo kommune 37

39 Faktorer for å lykkes med berøring som miljøbehandling Individualisering Frivillighet også for den som skal gi, må ønske å gi! En strukturert metode etablere gode ritualer! NB! Metoden må ikke bli tillagt vekt på bekostning av virkelig mellommenneskelige nærhet og personorientert tilstedeværelse (Jakobsen, 2007) Dokumentasjon og evaluering Forankring og ledelse Refleksjon Fivrel Lene Ertner 38

40 Vær varsom Ikke alle er fortrolige med berøring Ved alvorlige psykiatriske lidelser skal man være forsiktig med å løsne på muskulære spenninger Berøring kan aktivere vår kroppslige hukommelse Kilde: Amundsen, Ingvild Vernum og Britt Carlsen. Uro i palliativ fase fysioterapeutens tilnærming. Omsorg 2/2012, s Ved sykdom kan vår opplevelse av berøring være annerledes enn når vi er friske Taktil skyhet (ømskinnethet) og taktile defensive reaksjoner

41 Forhåndsregler, 1 Viktig å tenke igjennom før man behandler en pasient som ikke har det bra Er det passende nå, eller kan jeg forstyrre? Vet jeg at pasienten er glad i massasje? Har jeg massert pasienten tidligere? Finnes det dokumentasjon på at pasienten har fått massasje tidligere, eller har erfaring med massasje? Kilde: Henricson M., Billhult A. (2010). Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur..

42 Forhåndsregler, 2 Viktig at pasienten er utredet og undersøkt før tiltak Utvise stor grad av varsomhet ved psykotiske symptomer som forstyrret virkelighetsoppfatning, hallusinasjoner, vrangforestillinger, vaneforestillinger eller jegforstyrrelser Personer som utøver selvskading kan ha godt av berøringen for å kjenne mer fred og ro Kilde: Billhult A.og Eva Axelssons (2010). I: Henrickson og Billhult: Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur..

43 Forhåndsregler, 3 Begynne der pasienten er tilgjengelig Ofte på friske kroppsdeler, avvente eller avstå fra vonde steder Avpasse tiden, avslutte i tide, lydhør tilnærming Invitere pårørende til å være tilstede

44 Tips til pårørende Bevisst bruke berøringskontakt sammen med verbal kontakt Tenke på å gi personen mulighet for positiv berøringskontakt Ta med hunden på besøk La barnebarna sitte på fanget Stelle i stand til et fotbad, hjelpe til med karbad? La personen få gå til frisøren Tips som bidrar til å holde varmen og styrke kroppsoppfatningen Lune klær Gjerne ullklær kanskje noe det beste du kan gjør er å ta ansvar for å vaske ulltøyet Et tjukt og godt ullpledd Et saueskinn

45 Påfyll av berøring inspirasjon til å forsyne seg! Et varmt bad Et varmt og næringsfullt måltid En tur i naturen En god konsert Stryke og klappe hunden, katten! Hengivne og kjærlige hender En god samtale Varme, enten i huset eller ved å kle seg godt Ved hvilestund legg deg på et skinn, velg et lunt teppe Oppsøk spa eller kroppsterapeut som kan behandle deg Ta et fotbad og smør inn føttene med langsomme bevegelser et ritual for en god natt Fivrel Lene Ertner 44

46 Øvelse hendene på skuldrene To og to sammen Legg hendene på skuldrene til personen foran deg. Hold hendene 1-2 cm over skuldrene, legg dem så på Ta bort trettheten i skuldrene til personen foran deg. Med varme og vennlige hender Behold hendene på skuldrene Slapp nå av i hendene og la dem falle til ro. Så, svært sakte, tar du hendene bort, hold 1-2 cm over skuldrene før du slipper taket Du kan faktisk ikke si nøyaktig når personen bak deg sluttet kan du? Kan du kjenne varmen fortsette og fortsette? inspirert av Sidney B. Simon/Ewa Westman. Snu rundt og gjør det samme til den personen som gav til deg og motta fra den personen du gav til!

47 Berøring er kontakt og bekrefter livet Av og til er det ingen ting som kan erstatte kontakten med en hånd. Da føler man seg virkelig møtt. - Marie de Hennezel, 46

48 Vil du lære mer? God lesning! 47

49 Kontaktinformasjon Lene Dieserud Ertner Reg. Rosenterapeut MNRF Tlf Besøksadresse Oslo, etter avtale: Røa Senter, 2. etg. Vækerøvn. 205/207 Org. Nr Privat praksis Kurs/foredrag Undervisning Veiledning Fivrel Lene Ertner