Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO"

Transkript

1 Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

2 Konkurransesituasjonen i Norge (11 store) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! - This market place is just too crowded! - Is it? 2

3 Konkurransesituasjonen i Norge (5 største) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! Close race! 3

4 Advokatfirmaet Thommessen Høy anerkjennelse år etter år i 150 år Fusjoner i 1990, organisk vekst deretter Spisskompetanse i bredden Rigget for store og komplekse saker, team work Stabilt partnerskap God styring, fornuftig drift, effektive IT-løsninger 200 jurister Omsetning MNOK 700 (MEUR 95) Konkurransedyktig PPP Og likevel: En snill og generøs arbeidsgiver! 4

5 Myndighetene offentliggjør inntekt, formue og skatt Begrenset verdi for bench marking, men duverden så interessant for journalister Eksempel for en navngitt forretningsadvokat: Tall fra Inntekt Formue Skatt

6 Profit Per Partner: Bench marking basert på skatteoppgjøret Utvalg av seniorpartnere hos de 4 største (2009) 6

7 Profit Per Partner: Faktorer som påvirker partnerøkonomien Profit Profit Fees Hours People = x x x Partner Fees Hours People Partner Overskudd pr partner Dekningsbidrag når driftskostnader er dekket inn Klientenes betalingsvilje målt i våre oppnådde timepriser Antall klienttimer pr person, dvs. effektivitet og arbeids-innsats Antall fee-earners pr partner, dvs. ratio 7

8 Profit Per Partner Egeninntjening klient Inntekter pr partner + Snitt saksadmin pr ansatt jurist x Ratio jurister pr partner Overskudd pr partner - Snitt lønn pr ansatt jurist x Ratio jurister pr partner $ + Kostnader pr partner Snitt kostnader pr ansatt sekr/støtte x Ratio sekr/støtte pr jurist x Ratio jurister pr partner +1 + Driftskostnader pr jurist x Ratio jurister pr partner +1 8

9 Det formelle årsregnskap for firmaet (offentlig tilgjengelig) Inntekter 700 Personalkostnader ansatte 199 (28%) Avskrivning driftsmidler 6 (0,9%) Tap på fordringer 10 (1,4%) Andre driftskostnader 88 (13%) Totale driftskostnader 303 (43%) Svært begrenset informasjonsverdi Til partnere 397 (57%) 9

10 Kostnadsbildet ved Oslokontoret Pr person Antall Sum Lønn, forsikringer ansatte jurister Lønn, forsikringer back office Alpetur, sosiale arr, kantine oa SUM Personalkostnad i.e. 312 pr jurist 10

11 Kostnadsbildet ved Oslokontoret Pr jurist Antall Sum Lønn, forsikringer ansatte jurister Lønn, forsikringer back office Alpetur, sosiale arr, kantine oa SUM Personalkostnad Kontorlokaler Øvrige kostnader Totale kostnader i % av kontorets omsetning 39 % Justeringer: Utelatt pensjon/forsikringer og andre fringe benefits for partnere. Tap på krav er omklassifisert til inntektsreduksjon. Driftskostnader ekskl fee earner i % av kontorets omsetning 21 % 11

12 Kostnadsbildet ved Oslokontoret Pr jurist Antall Sum Lønn, forsikringer ansatte jurister Lønn, forsikringer back office Alpetur, sosiale arr, kantine oa SUM Personalkostnad Kontorlokaler Øvrige kostnader Totale kostnader i % av kontorets omsetning 39 % Driftskostnader ekskl fee earner i % av kontorets omsetning 21 % Viktig for bench mark! 12

13 Hva består driftskostnadene av? 61 årsverk Lønn back office Andre sos kostn Kontorlokaler Øvrige kostnader SUM

14 Bemanning og ratio (Oslo) Partnere 44,0 AP 3,0 FA 39,0 FLM 56,1 Sum ADV 142,2 Sekretær 25,4 Øvrig stab 35,8 Sum back office 61,2 TOTALT 203,4 Ansatte adv pr P 2,23 Back office pr ADV 0,43 Ratio: Antall ansatte fee-earners per partner 14

15 Bemanning og ratio (Oslo) Partnere 44,0 AP 3,0 FA 39,0 FLM 56,1 Sum ADV 142,2 Sekretær 25,4 Øvrig stab 35,8 Sum back office 61,2 TOTALT 203,4 Ansatte adv pr P 2,23 Back office pr ADV 0,43 Ratio: Antall ansatte non-fee-earners per fee-earner 15

16 Bemanning og ratio Trend pga teknologi Advokatene mestrer teknologien. Mer effektiv back office. 16

17 Firmaets kostnader - Kategorier Kontraktsfestet (lokalleie, leasing, forsikring, ansettelsesavtaler) Godt planlagte prosjekter/prosesser/tiltak (ref strategiplan) Løst planlagte prosjekter/idéer (ref intensjon i handlingsplan) Spontane tiltak/påfunn innenfor budsjettramme (MP disponerer) Spontane tiltak/påfunn uten noen budsjett-dekning (!) 17

18 Driftskostnader pr jurist: Bench marking 6 store advokatkontorer i Oslo 6 siste år Dette nøkkeltallet er sårbart for endringer i antall jurister, samt sprangvise faste kostnader så som kontorlokaler. Anonymisert 18

19 Styring av kostnader Firmakultur (1 av 3) Seriøs virksomhet, fornuftig og anstendig drift Signal om at vi også er kostnadseffektive overfor klient Om partnernes tillit til CFO (og MP) Best practice for hver back office funksjon (bench marking) Samtidig være generøs: En grunnverdi å ta vare på ansatte Partnerne skal også ha det hyggelig på sin arbeidsplass! 19

20 Styring av kostnader Firmakultur (2 av 3) Styring/prioritering skjer i budsjetteringsprosessen Rapportering mot budsjett, som ett av flere referansetall Behov for forutsigbarhet for partnerne (særlig likviditet) - Vi driver vår business: Er det klokt nå, så bare gjør vi det nå! - Alt ordner seg så lenge topplinjen er god Vi blir godt vant, vi har jo ikke opplevd skikkelig krise! 20

21 Styring av kostnader Firmakultur (3 av 3) Et ubehagelig 10% kutt i øvrige kostnader ville øke partneroverskuddet, men bare med NOK (opp 1,8% til NOK ). Det er ikke påkrevet for min del å skape så mye spetakkel! - Jeg aksepterer å tjene MNOK 4 isteden for MNOK 5, men bare dersom mitt firma forblir det beste, og at jeg fortsatt tjener mer enn partnerne hos våre konkurrenter! 21

22 Hva det hele dreier seg om: Profit Per Partner CFO skal ha sine røntgen-bilder av virksomheten, og være i konstant beredskap for endringer som kommer. Vi skal beholde våre partnere og våre ambisiøse talenter Og vi skal tiltrekke oss nye. Vi kan ikke akseptere å være nr 4 eller 5 blant norske forretningsadvokatfirmaer. Vi må altså ha full kontroll på våre kostnader! 22

23 Til alle partnere og alle ansatte: Glem aldri at økonomiavdelingen driver overvåkning! 23

24 Hvordan få oppmerksomhet om firmaets kostnader? Her følger en kreativ presentasjon: 24

25 Firmaets kostnader i 2011 på et tidsakse Ved 14-tiden tirsdag 4.januar hadde vi en omsetning som var tilstrekkelig til å betale Alpeturen for hele firmaet. Og hvis vi glemmer alle andre kostnader, så hadde vi dekket inn årets husleie innen lunsjseminaret onsdag 19.januar. Eller om vi først på året bare betalte sekretærer og back office: Da ville alle disse ansatte ha fått utbetalt sin årslønn innen vi åpnet flaskene på happy hour fredag 21.januar. Og plusser vi på alle ansatte jurister så var samtlige ansatte ferdig kjøpt og betalt mandag morgen 21.mars. Fredag 27.mai kunne alle partnere juble, for fra den dagen og resten av året, gikk all omsetning kun til partnere Alle firmaets kostnader var nemlig ferdig betalt den dagen! Oops: Skatteinnkreveren skulle jo ha ca 50% så derfor fikk staten hele overskuddet i perioden 28.mai 14.september, sic. Men fra 15.september havnet alle pengene i partnernes lommer 25

26 Firmaets kostnader i

27 Jeg håper dere har hatt glede og nytte av å få innsyn i økonomien i et stort norsk forretningsadvokatfirma? 27

28 Takk for oppmerksomheten! 28

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Analyse av NRKs drift 2010-2014 Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 A. Kostnadsanalyse 2010 2014... 3 Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 3 Lønnskostnadene...

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011 1 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2011 2 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juli 2013 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2012. Tallmaterialet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Reduksjon i byttekostnaders påvirkning på bankenes rentemargin

Reduksjon i byttekostnaders påvirkning på bankenes rentemargin Reduksjon i byttekostnaders påvirkning på bankenes rentemargin Av Anette Rødskjær Veileder Kjetil Andersson Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juni 2012 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2011. Tallmaterialet

Detaljer