09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter"

Transkript

1 09 STATISTIKK økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter

2 STATISTIKK 009 Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon. Statistikkheftet inneholder både private og offentligrettslige områder. Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell driftsmetode til økologisk driftsmetode. Innhold Debios kontrollordning Kontroll og sertifisering Nye tilknytninger Primærproduksjon Økologisk landbruksareal Økologisk areal av samlet landbruksareal Økologisk areal til planteproduksjon Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Økologisk husdyrhold Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Foredling, import og omsetning Godkjenninger Virksomheter sortert etter bransje Privatrettslige områder Akvakultur Skogbruk Ikke-økologiske driftsmidler DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

3 DEBIOS KONTROLLORDNING Kontroll og sertifisering Norge er etter EØS II avtalen forpliktet til å ha en kontrollordning som følger bestemmelsene i EUs rådsforordning 09/9. Som følge av dette fastsatte Landbruks- og matdepartementet økologiforskriften i 99. Forskriften skal sikre at landbruksprodukter markedsført som økologiske er framstilt på en måte som minimum tilfredsstiller de krav til produksjon, merking og kontroll som er beskrevet i EU-forordninger for økologisk landbruk. Mattilsynet er tilsynsmyndighet i Norge og har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. Debio inspiserer og godkjenner også etter private regelverk, som økologisk akvakultur og skogbruk. Debios oppdrag og oppgaver er å trygge og fremme økologisk produksjon, og å bidra til å forene den økologiske aktiviteten i sin fulle bredde. Debios siktemål er å bygge tillit og oppnå allmen aksept for økologiske, sosiale og økonomisk bærekraftige produksjoner basert på økologisk landbruks idégrunnlag. Vi skal også være tilgjengelig for brukerne av kontrollordningen, for å informere og veilede om regler, økologisk produksjon, økologikontrollen og våre utviklingsprosjekter. I hele landet kontrollerer Debio at primærprodusenter (landbruk og fiske) og bedrifter (foredlingsbedrifter, importører og omsetningsledd) følger reglene for økologisk produksjon. Kontrollen skjer ved årlige inspeksjoner. Alle som er med i Debios kontrollordning får minst et årlig kontrollbesøk av en av Debios inspektører. I tillegg til det faste årlige besøket gjennomføres også tilleggsinspeksjoner, derav uanmeldte inspeksjoner. Alle virksomheter som vil markedsføre økologiske næringsmidler eller benytte Debios merker må være tilknyttet Debios kontrollordning. Debio er EN 0-akkreditert for kontrollen vi utfører etter EUs økologiforordning og innenfor akvakultur. På de følgende sider gir vi en oversikt over omfanget og utviklingen av den økologiske produksjonen, basert på Debios kontroll og sertifisering av økologiske gårdsbruk og bedrifter. Fordi Debio er eneste utøvende kontrollorgan for produksjon og markedsføring av økologiske landbruksvarer, er det statistiske materialet i heftet dekkende for status i Norge. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

4 DEBIOS KONTROLLORDNING Nye tilknytninger Fylke Primærproduksjon Foredling / import / omsetning Antall virksomheter Endring i 009 Antall virksomheter Endring i 009 Østfold 0 + ( inn, ut) + ( inn, ut) Akershus +9 ( inn, 6 ut) 6 - ( inn, 6 ut)* Oslo (0 inn, ut)* Hedmark 6 + ( inn, 0 ut) 0 (6 inn, 6 ut) Oppland 6 + (0 inn, ut) + ( inn, ut) Buskerud 0 +0 ( inn, ut) + ( inn, ut) Vestfold 0 + ( inn, ut) + ( inn, ut)* Telemark + ( inn, 9 ut) 9 - ( inn, ut) Aust-Agder - ( inn, ut) - ( ut) Vest-Agder + ( inn, ut) 6 0 Rogaland 6 +6 ( inn, ut) 60-6 ( inn, 0 ut) Hordaland - ( inn, ut) 66 - ( inn, ut) Sogn og Fjordane 9 + (6 inn, ut) - ( inn, ut) Møre og Romsdal 6 + ( inn, 9 ut) 6 - ( inn, 9 ut) Sør-Trøndelag + ( inn, 0 ut) 6 +6 ( inn, ut)* Nord-Trøndelag + ( inn, 9 ut) + (9 inn, ut) Nordland +0 ( inn, ut) 6 - ( inn, ut) Troms + ( inn, ut) 0 ( inn, ut) Finnmark - ( ut) - ( ut) Utenlandske virksomheter 0 + ( inn, ut) Hele landet 9 ( inn, 6 ut) 0 0 ( inn, ut) *Der tallene ikke går opp skyldes dette at virksomheter har flyttet over fylkesgrensene Siden starten i 96 har det totale antall virksomheter tilknyttet Debios kontrollordning økt fra 9 til 6 virksomheter. 99 var det første år med FIOgodkjenninger, blant annet for brunost, hvitost og smør. I 009 har antallet virksomheter i Debio økt på primærproduksjonssiden, mens antallet virksomheter knyttet til foredling, import og omsetning har holdt seg på samme nivå som i 00. Innen primærproduksjon så vi en markant økningen i antallet tilknytninger.. gårdbrukere er nå en del av Debios kontrollordning. Dette er 9 flere enn i 00. Det er stort sett vekst over hele landet, men for andre året på rad er det i Nord-Trøndelag vi finner flest nye økobønder. Innen foredling, import og omsetning (FIO) var det ved utgangen av 009 like mange tilknyttede virksomheter som året før. virksomheter er kommet til og har meldt seg ut. Dette gjør at antallet FIO-virksomheter fortsatt er 0. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

5 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk landbruksareal Fylke Økoareal Karensareal Øko + karensareal Endring i 009, økoareal Endring i 009, øko + karensareal Østfold , % 0, % Akershus/Oslo , %, % Hedmark , %,9 % Oppland ,0 %, % Buskerud ,6 % 6,6 % Vestfold , %,0 % Telemark , %, % Aust-Agder 0 -, % -, % Vest-Agder ,9 %, % Rogaland , % 0, % Hordaland 0, %, % Sogn og Fjordane ,6 %, % Møre og Romsdal , %, % Sør-Trøndelag , %, % Nord-Trøndelag 6 9 6, %, % Nordland , %, % Troms 9 0 -, % 0, % Finnmark , % -, % Hele landet ,9 %,6 % Grunnet avrundinger vil ikke summen av areal for de enkelte fylker alltid tilsvare totalsummen. Utvikling for øko- og karensareal Øko+karensareal (+,6 prosent) Økologisk godkjent landbruksareal utgjorde 9 6 dekar i 009. Dette er en økning på,9 prosent i forhold til året før. Inkluderer vi karensareal i disse tallene (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er arealet 6 dekar. Dette er opp,6 prosent fra 00. Finnmark, Vest-Agder og Møre og Romsdal har den største prosentvise økningen i godkjent økologisk areal, med henholdsvis 69,,,9 og, prosent. Ser vi på tallene som inkluderer karensareal, står Østfold for den største økningen med 0, prosent. Det er i trøndelagsfylkene vi finner mest økologisk dyrkingsareal., prosent vekst i 009 gjør at øko- og karensarealet i Nord-Trøndelag nå er oppe i dekar. I Sør-Trøndelag økte arealet med, prosent til 9 dekar. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

6 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling for andel økologisk areal av samlet landbruksareal 000,% 00,9% 00,% 00,0% 00,% 00,% 006,% 00,9% 00,9% Øko-andel 009,% (,6% inkl. karens) Utvikling antall primærprodusenter Antall primærprodusenter Økologisk areal av samlet landbruksareal Fylke Økologisk areal av samlet landbruksareal Øko + karensareal av samlet landbruksareal Østfold, % 6, % Akershus/Oslo, %, % Hedmark, %,6 % Oppland, %, % Buskerud, % 9, % Vestfold,0 % 6, % Telemark 6, %, % Aust-Agder, %, % Vest-Agder,6 %, % Rogaland 0, % 0,9 % Hordaland, %, % Sogn og Fjordane, %,6 % Møre og Romsdal,0 %, % Sør-Trøndelag,9 % 9, % Nord-Trøndelag, %, % Nordland, % 6, % Troms, %, % Finnmark, %,9 % Hele landet, %,6 % Prosentene er beregnet på grunnlag av tall for samlet jordbruksareal fra Statistisk sentralbyrå Totalt er nå, prosent av landbruksarealet i Norge godkjent som økologisk. Inkluderer vi arealet som er under omlegging (karensareal), blir andelen økologisk dyrket areal,6 prosent. Av fylkesoversikten ser vi at Sør-Trøndelag (9, prosent øko+karens) og Buskerud (9, prosent øko+karens) er kommet lengst på veien mot regjeringens mål om prosent økologisk matproduksjon i 00. I den andre enden finner vi Rogaland, med 0,9 prosent øko- og karensareal. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE 6

7 PRIMÆRPRODUKSJON Arealutvikling for utvalgte planteproduksjoner (karensareal er ikke inkludert) Eng og innmarksbeite Eng (69 9 daa) Innmarksbeite ( 00 daa) Havre, bygg, hvete og rug % 9% Havre ( 6 daa) Bygg ( 6 daa) Hvete ( daa) Rug ( daa) Grønnsaker, poteter, frukt og bær Grønnsaker ( daa) Poteter ( daa) Frukt og bær ( daa) % 6% 9% % % % 0% Økologisk areal til planteproduksjon Kultur Økologisk Karens Totalt Demeter * Eng, fulldyrket 69,6 69 9,6 6, 0,0 Eng, overflatedyrket,9,6, 9,0 Innmarksbeite 00,0 6,0 6,0 690, Øvrig grønnfôr / silo 0, 9, 9 60,,0 Grønngjødsling 6 6,, 696, 00, Korn til krossing 99,9 0,6 0, 9,0 Hvete,, 6,9 6, Rug 0,9 9, 00, 0, Bygg 6,,6, 9, Havre 6, 0, 6 66,6,0 Erter og bønner, 9,0, 0,0 Engfrø og annet frø 6, 9,6 09, 0,0 Potet,6, 66, 0, Veksthuskulturer,6,0,6 0, Løk 9, 0,0 9, 00, Purre,,0, 0, Rødbete 6, 0,0 6,, Matkålrot 9, 0,0 9,,0 Andre kålslag 9,0, 0,,9 Gulrot 9, 0,0 9,,0 Div. frilandsgrønnsaker, 0, 9,0, Urter 0,,,, Epler 6,, 06, 9, Annen frukt,,, 0, Jordbær 9, 6,, 0, Andre bær 9,,,,6 Annet planter og areal 6,, 90,, Totalt 9 6, 6, 6, 6 6, * Demeter-godkjent areal inngår også i det økologiske arealet (kolonne ) Eng og innmarksbeite utgjør en stor del av det godkjente økologiske dyrkingsarealet med til sammen 00 dekar (karensareal ikke inkludert). Areal som er godkjent for dyrking av økologisk korn (havre, bygg, hvete og rug) er redusert noe i 009, fra 6 00 dekar til 60 9 dekar. Inkluderer vi karensareal i disse tallene ser vi likevel en økning fra 0 dekar i 00 til 69 dekar i 009. Havre dekker fortsatt det største arealet, og deretter følger bygg, hvete og rug. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

8 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Fylke Eng Grønngjødsling Korn Frø Poteter Grønnsaker Urter Frukt Bær Annet Totalt Østfold 9, 9,0 9,,0 0, 0, 6,0,,,0 60,0 Akershus/Oslo,, 0, 99,0,,9,,0, 9,9 60, Hedmark 9 0,9, 0, 6,, 66,,9 6,,6,6 0 9,0 Oppland 0,, 06,,0 9, 06, 6,,,, 9, Buskerud 0, 0,,,, 00,9, 9,,, 90,9 Vestfold 6,0,0 00,, 6,, 9,0 0,0,, 6 60, Telemark, 69,0 696, 69, 6,9 9,6, 0, 6,,6 9,0 Aust-Agder 69,,0,0 0,,0,,6,0, 0,0, Vest-Agder 6,,0,0 0,0 0,,,0, 9,6,9 9,9 Rogaland 6 6, 9, 0, 0,0 0, 9,6,,6 6,, 096,9 Hordaland 9 9, 0,6,0 0,0,,,, 9,9,0 0,0 Sogn og Fjordane 6 6,,0 0,0 0,0 0,,,9 0, 9, 9, 0,0 Møre og Romsdal,,0 6, 0,0,,6,,,,0, Sør-Trøndelag 0,,6 6 6,6 0,0 99,,,, 6,, 99,9 Nord-Trøndelag, 6,9 0,,0 6,,,,0,6 9,, Nordland 960,, 9, 0,0,0 6,,9,0, 6, 0 9, Troms,,,0 0,0 0, 0,6, 0,0,,, Finnmark 0,6 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0, 0,0 0,6 0,0 0, Hele landet 6 0,0 6 6, 6 06, 6,,6, 0, 9,6,6 6, 9 6, Inkluderer innmarksbeite og øvrig grønnfôr/silo Inkluderer korn til krossing Demeter-godkjent areal Demeter-godkjent areal følger tilleggsregelverket for biologiskdynamisk dyrking. Andel av øko-godkjent areal Økologisk areal: 9 6 daa Demeter: 6 6 daa ( 0,9 prosent) Fylkesoversikten over godkjent areal viser at Nord-Trøndelag er størst på økologisk korn i Norge ( 0 dekar). Hedmark har mest økologiske poteter ( dekar), Vestfold er størst på grønnsaker ( dekar), Sogn og Fjordane dyrker mest økologisk frukt (0 dekar), mens Buskerud utmerker seg på bær (, dekar). Korn Økologisk areal: daa Demeter: daa (, prosent) Grønnsaker Økologisk areal: daa Demeter: 9 daa (, prosent) Poteter Økologisk areal: daa Demeter: 0 daa (, prosent) Frukt og bær Økologisk areal: daa Demeter: daa (,6 prosent) DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

9 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling for utvalgte husdyrproduksjoner Verpehøns (+, prosent) Slaktegris (-6, prosent) Sauer og lam 00 90* (+6 prosent) Økologisk husdyrhold Husdyrslag Økologisk Karens Ammekyr 9 Kyr, godkjent for melk og kjøtt 6 0 Andre storfé 6 Avlspurker 66 6 Slaktegriser 0 0 Råner, avl Smågriser under 0 kg 0 Hester 9 0 Sauer/lam 0 Utegangersauer 9 0 Geiter, godkjent melk og kjøtt 6 0 Ammegeiter 9 Bukker og ungdyr, inkl. kje Verpehøns (over 0 uker) Livkyllinger 6 0 Slaktekyllinger 09 0 Ender, kalkuner og gjess for avl 0 Kalkuner (for slakt) 0 Ender (for slakt) 0 0 Gjess (for slakt) 60 0 Kaniner 0 0 Bier (antall kuber) Registreringsdato for husdyrhold er. januar Ser vi på utviklingstallene for økologiske husdyrhold er det verdt å merke seg at antallet økologiske verpehøns øker med over prosent for andre året på rad. I 00 talte vi 0 verpehøns, mens vi nå teller 0 09 økologiske verpehøns i Norge. Ellers er det en økning på linje med tidligere år for melkekyr, sauer og lam, mens vi har registrert noen færre slaktegriser enn tidligere. * saken til toppen i 00 er at telledato dette året var. juli. Alle andre år er telledato. januar, det vil si etter slakting foregående år. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE 9

10 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Fylke Ammekyr Melkekyr Andre storfe Sauer og Geiter Slaktegris Verpehøns Bier lam (kuber) Annet Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Sauer og lam inkluderer her også utegangersau Annet omfatter livkyllinger, slaktekyllinger, griser utenom slaktegris, hester, gjess, ender og kaniner Melkekyr (+, prosent) I fylkessoversikten er livkyllinger og slaktekyllinger en del av kategorien «Annet». Totalt finnes nå 9 dyr i denne kategorien, mot 6 dyr for bare to år siden. Livkyllinger og slaktekyllinger utgjør en stor del av denne økningen. Ellers ser vi at mesteparten av de økologiske verpehønsene holdes i Østfold. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE 0

11 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Utvikling for antall virksomheter og produkter Antall virksomheter Antall produkter (+0, prosent) Godkjenninger Norske virksomheter Utenlandske virksomheter Sum Nye Utgått 009 Underkjent og 00 var preget av kraftig vekst innen foredling, import og omsetning av økologiske produkter. I 009 avtok denne veksten, og antallet nyinnmeldinger og utmeldinger utlignet hverandre. kom til og meldte seg ut, og totalt finnes det derfor fortsatt 0 virksomheter med en slik godkjenning. Samtidig har det vært en liten økning i antallet salgsprodukter som er blitt godkjent. 06 produkter er per. desember 009 godkjent som økologiske i Norge, en økning på 0, prosent sammenlignet med 00. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

12 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Virksomheter sortert etter bransje Fylke Meieri Slakteri Bakeri Mølle Foredling, annet Gårdsforedling Servering Importør Grossist Pakkeri Dagligvare/ helsekost Lagring Annet Utenlandsk Østfold 6 Akershus 9 Oslo Hedmark 6 0 Oppland 9 Buskerud Vestfold 6 6 Telemark 6 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 9 9 Sogn og Fj. Møre og R. 6 Sør-Tr.lag 6 Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark Sum Antall inspeksjonsbesøk innen foredling, import og omsetning Førstegangsinspeksjoner lige inspeksjoner Uanmeldt inspeksjoner Annen inspeksjon Andre bedriftsbesøk Sum Av virksomhetstabellen ser vi at serveringssteder utgjør en stor del av godkjenningene. Antallet serveringssteder har økt fra i 00 til i 009. For tre år siden var bare serveringssteder godkjent. Av de godkjente serveringsstedene er det flest hoteller og resturanter. Vi ser noe frafall fra bakerier, men samtidig er det her økoveksten har vært størst de siste årene. I 00 fikk 96 bakerier godkjenning for økologisk produksjon, mens for 009 ligger dette tallet på 0. DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

13 PRIVATE REGELVERK Kontrollordningene for økologisk akvakultur og skogbruk har vært på plass siden henholdsvis år 00 og 006. Om private regelverk Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, private regelverk. Per i dag finnes dette for økologisk akvakultur og skogbruk, områder som ikke er regulert av den offentlige økologiforskriften. En godkjenning gir anledning til å markedsføre produkter med Debio sitt Ø-merke. Ordningen for ikke-økologiske driftsmidler er en registreringsordning for konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon. Akvakultur Produksjon / produkt Antall virksomheter Fôrblandinger * Fiskeoppdrett, laks Fiskeoppdrett, ørret Fiskeoppdrett, torsk 0 Fiskeslakteri Blåskjell * Godkjent fôrblanding basert på villfisk (ikke økologisk) Skogbruk Produksjon / produkt Antall virksomheter Skogbruk Ikke-økologiske driftsmidler Produktgruppe Driftsmidler Leverandører Ensilerings- og konserveringsmidler 0 Fôrmidler 0 Gjødsel- og jordforbedringsmidler 6 Plantevernmidler og plantestyrkende midler Rengjøringsmidler Sum 00 0 DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

14 Debio NO-90 Bjørkelangen Org.nr: 9 Telefon: (+) Faks: (+) DEBIO-STATISTIKK 009 SIDE

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter 0 STATISTIKK virksomheter arealer produkter Statistikk 00 Innhold Debios kontrollordning.............................................. Kontroll og sertifisering.... Nye tilknytninger..................................................

Detaljer

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 12 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2012 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 11 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2011 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 13 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2013 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2007 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2008 14. mars 2008 Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Rapport-nr.: 8/2006 21. mars 2006 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Rapport for Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2008 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 6/2009 19. mars 2009 Unntatt offentlighet Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik

Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik 28.03.17 Hvem er Debio? Kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon siden 1986 Debio er delegert myndighet

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK. Økonomi

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK. Økonomi HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk Bioforsk Økologisk 2007 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk Tingvoll

Detaljer

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker Presentasjon TYR (TYR/1506201odf/2017) Dyregodagane 03.09.2017 Oddbjørn Flataker Utvikling storfehold areal og antall kyr Utviklingstrekk som påvirker storfeholdet i Norge Utvikling av areal korn og grovfôr

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen går alltid forordningens bestemmelser foran.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen går alltid forordningens bestemmelser foran. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri-

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010 Foredrag av Petter Stanghov Rygge 24.mars 2010 Organisasjonen Debio Sertifiserer for et mer bærekraftig samfunn DEBIO SITT Ø - MERKE Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2016 RAPPORT NR. 15 / 2017 15.3.2017 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri Dato: 23.03.04 Ansvarlig: Seksjon markeds- og prisutvikling Bidragsytere: Rapport-nr.:

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2015 RAPPORT NR. 12 / 2016 15.3.2016 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Rapport 8 2014 Forfatter Hanne Eldby og Eivinn Fjellhammer Tittel Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon

Detaljer

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3 Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Rapport-nr.: 8/2005 8. april 2005 Tittel: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2007 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken i ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2014 17.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Copyright: Statens landbruksforvaltning Rapport for 2013 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

Sum alle regioner Totalt hittil for året

Sum alle regioner Totalt hittil for året Overvåkings- og kontrollprogrammene i Summarisk oversikt over undersøkelser utført ved Veterinærinstituttet i desember. Vi gjør oppmerksom på at tallene er foreløpige, og vil bli oppdatert løpende i forbindelse

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF Seminar Økologisk produksjon og omsetning torsdag 24. mars 211, SLF Program for dagen Kl. 1-1.1 Velkommen ved dir. Jørn Rolfsen, avd. handel og industri, SLF Kl. 1.1-1.5 Kl. 1.5-11 Seniorrådgiver Elin

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysningar (hugs å melde aktuelle endringar til Einingsregisteret) Søknad om Produksjonstilskot i jordbruket Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2014. Papirskjema sender du

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 11.04.2002 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2009 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Innhold 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3 2.1 Areal og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer