RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD"

Transkript

1 RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING PRODUKSJON DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING INNTEKTER PRISER LIKESTILLING Den detaljerte delen i resultatkontrollen har Budsjettnemnda utarbeidet som tabeller. Det er lagt opp til å gi fylkestall og/eller tall for landsdeler for de samme indikatorer som i oversiktsdelen, der slike tall kan skaffes. I de fullstendige jordbrukstellingene inneholder kategoriene minst tre enheter i hver gruppe og i utvalgstellingene mist seks i hver gruppe. Dersom det er færre enheter i en kategori, er den slått sammen med kategorien under. Kategoriene kan variere litt fra år til år. 199

2 Tabelloversikt for del II: KAP. 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker 201 Tabell 2 Leid areal 204 Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 208 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 223 Tabell 3h-j Strukturutvikling for smågris-, egg- og kyllingproduksjon 233 KAP. 13 PRODUKSJON Tabell 4a Produksjon av korn 243 Tabell 4b-c Produksjon av poteter, kumelk, meierileveranser inkl. gårdssmør og gårdsost 244 Tabell 4d-e Produksjon av storfe- og kalvekjøtt, svinekjøtt 245 Tabell 4f-g Produksjon av sauekjøtt, fjørfekjøtt 246 Tabell 4h Produksjon av egg 247 KAP. 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING Tabell 5 Antall jordbruksbedrifter etter størrelse 248 Tabell 6 Kommuneklassene fordelt på fylker 252 Tabell 7a Antall personlige brukere etter alder, fordelt på fylker 253 Tabell 7b Gjennomsnittlig alder på bruker etter arealgrupper 257 KAP. 15 INNTEKTER Tabell 8a-b Alminnelig inntekt for bruker og bruker og ektefelle fordelt på fylker 260 KAP. 16 PRISER Tabell 9a-c Priser på jordbruksvarer. Produsentpriser, engrospriser, forbrukerpriser 262 KAP. 17 LIKESTILLING Tabell 10 Personlige brukere fordelt på kjønn, fylkestall 264 Tabell 11 Andelen kvinner av personlige brukere, fylkesvis etter arealgrupper. Prosent

3 12 Produksjonsgrunnlag og strukturutvikling Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) * Østfold Åker og hage Fulldyrket eng og beite Fulldyrket i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Akershus Åker og hage og Oslo Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Hedmark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Oppland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Buskerud Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Vestfold Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Telemark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift ) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 201

4 Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) * Aust- Åker og hage Agder Fulldyrket eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Vest- Åker og hage Agder Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Rogaland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Hordaland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Jordbruksareal ute av drift Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Sør- Åker og hage Trøndelag Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Nord- Trøndelag Jordbruksareal ute av drift Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift ) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 202

5 Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) * Nordland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Troms Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Finnmark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift Hele Åker og hage Landet Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift * Foreløpig tall 1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1979, 1989 og 1999, og beregna totalpopulasjon i 2008 og

6 Tabell 2 Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe * Areal % Areal % Areal % Areal % Areal % Østfold < 100 1) 27, , ,0 4 4,5 2 4, , , , ,3 7 20, , , , , , , , , , , ,4 8 17,3 9 60, , , ,3 3 6,0 3 22,8 9 97, ,8 35 Sum leid areal 184,4 193,6 239,6 289,8 292,2 Totalt areal % leid areal Akershus < 100 1) 23, ,2 9 10,5 4 5,3 2 5,5 2 og Oslo , , , ,1 7 21, , , , ,5 8 22, , , , , , , , , , , ,7 4 13,1 7 39, , ,6 42 Sum leid areal 175,9 193,1 251,2 303,1 309,3 Totalt areal % leid areal Hedmark < 100 1) 50, , ,2 8 12,6 3 11, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 9 28, , , , ,6 5 11,2 4 35, , ,1 26 Sum leid areal 216,4 267,4 358,2 428,8 427,9 Totalt areal % leid areal Oppland < 100 1) 50, , , ,4 5 16, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 2 7,1 3 28,1 9 47, , ,0 1 3,8 2 3,4 1 28,2 8 34,4 9 Sum leid areal 158,2 205,7 297,5 362,9 370,6 Totalt areal % leid areal Buskerud < 100 1) 29, , ,8 11 6,5 3 6, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 4 3,2 3 13,3 9 44, , ,5 0 6,1 4 37, ,6 20 Sum leid areal 94,7 104,4 155,5 211,9 219,3 Totalt areal % leid areal

7 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe * Areal % Areal % Areal % Areal % Areal % Vestfold < 100 1) 20, ,7 14 6,3 4 3,4 2 4, , , , ,6 8 12, , , , , , , , , , , ,0 6 7,0 7 20, , , ,3 0 1,5 1 15, , ,9 31 Sum leid areal 99,8 106,1 140,4 178,3 182,1 Totalt areal % leid areal Telemark < 100 1) 32, , ,2 19 9,3 7 9, , , , , , , , , , , ,5 5 4,9 7 20, , , ,4 2 0,1 0 7,6 7 19, , ,1 7 10,8 8 Sum leid areal 63,7 67,7 108,6 130,1 134,2 Totalt areal % leid areal Aust- < 100 1) 20, , ,5 22 4,1 6 3,7 6 Agder , , , , , ,1 8 6, , , , ,4 6 1,4 4 7, , , ,3 1 0,3 1 2,2 4 6,4 10 8, ,9 1 1,2 2 1,2 2 Sum leid areal 37,0 40,0 57,7 64,7 64,4 Totalt areal % leid areal Vest- < 100 1) 30, , ,3 19 8,4 8 8,1 8 Agder , , , , , ,0 9 11, , , , ,6 4 3,1 4 14, , , ,8 1 0,6 1 1,5 2 8,9 9 11, ,8 2 2,2 2 Sum leid areal 57, ,1 92,3 102,4 104,1 Totalt areal % leid areal Roga- < 100 1) 42, , ,9 9 11,9 4 11,7 3 Land , , , , , , , , , , ,3 8 17, , , , ,2 1 2,2 1 9,3 4 62, , ,2 3 2,1 1 2,3 1 33, ,4 13 Sum leid areal 121,8 147,8 222,4 332,2 335,8 Totalt areal % leid areal

8 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe * Areal % Areal % Areal % Areal % Areal % Hordaland < 100 1) 46, , , , , , , , , , ,5 5 11, , , , ,9 3 2,5 2 9,9 7 37, , ,1 0 0,3 0 0,5 0 12,8 7 14, ,3 0 2,0 1 3,5 2 Sum leid areal 84,0 107,7 148,6 176,0 175,0 Totalt areal % leid areal Sogn og < 100 1) 47, , , , ,1 10 Fjordane , , , , , ,7 2 4,8 6 16, , , ,4 2 0,6 1 3,7 3 26, , ,5 1 0,6 1 3,6 2 4, ,4 0 1,4 1 Sum leid areal 71,8 76,7 114,9 158,7 163,6 Totalt areal % leid areal Møre og < 100 1) 53, , , ,6 5 13,2 5 Romsdal , , , , , , , , , , ,1 3 5,8 4 30, , , ,1 1 4,8 2 27, , ,3 0 1,5 1 5,2 2 7,4 3 Sum leid areal 111,0 156,0 226,0 274,4 276,4 Totalt areal % leid areal Sør- < 100 1) 31, , ,2 6 7,5 3 7,5 2 Trøndelag , , , , , , , , , , ,5 8 16, , , , ,4 1 4,9 3 9,9 4 45, , ,3 5 5,4 3 5,4 2 22,1 7 28,2 9 Sum leid areal 126,0 168,4 243,3 295,2 300,4 Totalt areal % leid areal Nord- < 100 1) 22, , ,6 6 5,2 2 5,4 2 Trøndelag , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2 3,2 2 11,6 6 45, , ,6 1 1,2 1 26, ,0 11 Sum leid areal 104,7 129,6 193,5 259,8 272,5 Totalt areal % leid areal

9 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe * Areal % Areal % Areal % Areal % Areal % Nordland < 100 1) 45, , ,8 11 9,5 3 9, , , , , , , , , , , ,6 4 12,5 7 51, , , ,9 1 2,8 2 6,5 3 39, , ,1 0 1,1 0 18,6 7 18,7 7 Sum leid areal 130,0 172,1 225,8 270,9 271,0 Totalt areal % leid areal Troms < 100 1) 27, , ,5 14 6,0 4 5, , , , , , , , , , , ,6 3 5,7 7 23, , , ,4 1 1,1 1 3,6 3 20, , ,9 3 5,1 4 Sum leid areal 61,8 84,4 121,8 140,5 141,4 Totalt areal % leid areal Finnmark < 100 1) 6,5 31 4,6 16 4,0 10 0,8 2 1, ,9 43 9,2 32 8,3 20 4,4 10 4, ,1 20 9, ,3 30 9,6 21 8, ,7 4 4, , , , ,6 3 0,7 3 6,5 16 9, , ,9 4 1,8 4 Sum leid areal 20,7 28,5 41,3 44,9 44,9 Totalt areal % leid areal Hele < 100 1) 608, , , , ,9 4 Landet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2 44, , , ,1 15 Sum leid areal ,7 4084,9 Totalt areal % leid areal * Foreløpige tall 1) Til og med 1999 gjelder tallene størrelsesgruppen 5 99 daa Kilde: Statistisk sentralbyrå. 1979, 1989 og 1999 de fullstendige jordbrukstellingene, og totalpopulasjonen i 2007 og

10 Tabell 3a Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < Antall j.bedr daa 584,6 648,3 611,9 602,1 592,0 Akershus < og Oslo Antall j.bedr daa 592,2 673,6 640,5 624,7 612,8 Hedmark < Antall j.bedr daa 591,2 614,3 595,0 557,1 560,5 Oppland < ) ) ) Antall j.bedr daa 279,7 281,8 249,9 213,9 210,1 Buskerud < ) ) Antall j.bedr daa 272,8 293,4 265,4 233,0 229,5 1) Noen har 800 dekar 208

11 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < ) Antall j.bedr daa 333,8 330,5 301,5 279,7 275,6 Telemark < ) ) ) ) ) 2 Antall j.bedr daa 100,1 108,7 95,3 77,6 74,7 Aust- < Agder ) ) 4 3 4) Antall j.bedr daa 16,1 15,3 12,6 9,4 9,3 Vest- < Agder ) ) ) Antall j.bedr daa 9,2 10,0 7,8 8,5 8,0 Rogaland < ) ) ) Antall j.bedr daa 33,3 44,0 36,4 34,3 34,9 1) Noen har 500 dekar 2) Noen har 300 dekar 3) Noen har 200 dekar 4) Noen har 800 dekar 209

12 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < ) ) ) Antall j.bedr daa 1,8 1,3 0,6 0,2 0,1 Sogn og < ) ) ) ) ) 100 Fjordane Antall j.bedr daa 1,8 1,2 1,2 0,5 0,4 Møre og < Romsdal ) ) ) 7 Antall j.bedr daa 13,0 26,9 16,8 17,6 18,4 Sør- < Trøndelag Antall j.bedr daa 135,9 157,6 152,7 166,7 169,8 Nord- < Trøndelag ) ) ) Antall j.bedr daa 286,0 317,7 291,5 309,8 309,3 1) Noen har 99 dekar 2) Noen har 300 dekar 3) Noen har 500 dekar 4) Noen har 800 dekar 210

13 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < ) ) ) ) ) Antall j.bedr daa 2,9 5,3 2,6 3,3 3,8 Troms < Antall j.bedr daa 0,2 0,0 0,1 0,0 Finnmark Antall j.bedr daa Hele < Landet Antall j.bedr daa * Foreløpig tall 1) Noen har 200 dekar 2) Noen har 300 dekar Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1979, 1989 og 1999 og beregna totalpopulasjon i 2008 og

14 Tabell 3b Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < ) ) 4 4 3) 4 Antall j.bedr Antall daa Akershus < og Oslo ) Antall j.bedr Antall daa Hedmark < ) Antall j.bedr Antall daa Oppland < ) ) ) 5 Antall j.bedr Antall daa Buskerud < ) ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 100 dekar 2) Noen med 200 dekar 3) Noen med 300 dekar 212

15 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < ) Antall j.bedr Antall daa Telemark < ) ) ) 4 Antall j.bedr Antall daa Aust- < Agder ) ) 16 Antall j.bedr Antall daa Vest- < Agder ) ) 1 5 2) 9 6 2) 11 Antall j.bedr Antall daa Rogaland < ) ) 3 6 3) 3 Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 200dekar 2) Noen med 100 dekar 3) Noen med 300 dekar 213

16 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < ) ) ) Antall j.bedr Antall daa Sogn og < Fjordane ) ) Antall j.bedr Antall daa Møre og < Romsdal ) ) 1 6 4) 6 5 4) 6 Antall j.bedr Antall daa Sør- < Trøndelag ) ) ) 0 4 4) 2 4 4) 3 Antall j.bedr Antall daa Nord- < Trøndelag ) ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen har 10 dekar 2) Noen har 50 dekar 3) Noen har 100 dekar 4) Noen har 200 dekar 214

17 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < ) ) 0 4 2) 1 Antall j.bedr Antall daa Troms < ) ) 1 4 3) 2 Antall j.bedr Antall daa Finnmark < Antall j.bedr Antall daa Hele < Landet Antall j.bedr Antall daa * Foreløpig tall 1) Noen har 100 dekar 2) Noen har 200 dekar 3) Noen har 300 dekar Kilde: Statistisk sentralbyrå. De fullstendige jordbrukstellingene i 1979, 1989 og 1999 og beregna totalpopulasjon i 2008 og

18 Tabell 3c Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < ) ) 7 2) Antall j.bedr Antall daa Akershus < og Oslo ) ) ) ) 17 Antall j.bedr Antall daa Hedmark < ) Antall j.bedr Antall daa Oppland < ) Antall j.bedr Antall daa Buskerud < ) Antall j.bedr Antall daa Vestfold < ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 100 dekar, 2) Noen med 200 dekar 216

19 Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < ) ) ) ) 15 Antall j.bedr Antall daa Aust- < Agder ) ) ) Antall j.bedr Antall daa Vest- < Agder ) ) ) ) 3 3 2) 6 Antall j.bedr Antall daa Rogaland < ) ) Antall j.bedr Antall daa Horda- < ) ) ) 100 Land ) 2 Antall j.bedr Antall daa Sogn og < Fjordane ) ) ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 50 dekar 2) Noen med 100 dekar 3) Noen med 10 dekar 4) Noen med 200 dekar 217

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar 2011 04 14 Erland Kjesbu, NILF og

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

En feil i beregning av husdyrtilskuddet for melkekyr er rettet. Ved inntasting av andre dyreslag ble tilskuddet for melkekyr slettet.

En feil i beregning av husdyrtilskuddet for melkekyr er rettet. Ved inntasting av andre dyreslag ble tilskuddet for melkekyr slettet. Trondheim august/september 2014 Endringer i NORKAP versjonene 6.19A, 6.19, 6.18A, 6.18, 6.17A, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14A, 6.13, 6.12, 6.11, 6.10, 6.09, 6.08, 6.07, 6.06, 6.05, 6.04 og 6.03 Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer