RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD"

Transkript

1 RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING PRODUKSJON DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING INNTEKTER PRISER LIKESTILLING HANDEL Den detaljerte delen i resultatkontrollen har Budsjettnemnda utarbeidet som tabeller. Det er lagt opp til å gi fylkestall og/eller tall for landsdeler for de samme indikatorer som i oversiktsdelen, der slike tall kan skaffes. I de fullstendige jordbrukstellingene inneholder kategoriene minst tre enheter i hver gruppe og i utvalgstellingene mist seks i hver gruppe. Dersom det er færre enheter i en kategori, er den slått sammen med kategorien under. Kategoriene kan variere litt fra år til år. 1

2 Tabelloversikt for del II: KAP. 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker 227 Tabell 2 Leid areal 230 Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 234 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 231 Tabell 3h-j Strukturutvikling for smågris-, egg- og kyllingproduksjon 241 KAP. 2 PRODUKSJON Tabell 4a Produksjon av korn 251 Tabell 4b-c Produksjon av poteter, kumelk 252 Tabell 4d-e Produksjon av storfe- og kalvekjøtt, svinekjøtt 253 Tabell 4f-g Produksjon av sauekjøtt, fjørfekjøtt 254 Tabell 4h Produksjon av egg 255 KAP. 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING Tabell 5 Antall jordbruksbedrifter etter størrelse 256 Tabell 6 Kommuneklassene fordelt på fylker 260 Tabell 7a Antall personlige brukere etter alder, fordelt på fylker 261 Tabell 7b Gjennomsnittlig alder på bruker etter arealgrupper 265 KAP. 4 INNTEKTER Tabell 8a-b Alminnelig inntekt for bruker og bruker og ektefelle fordelt på fylker 268 KAP. 5 PRISER Tabell 9a-c Priser på jordbruksvarer. Produsentpriser, engrospriser, forbrukerpriser 270 KAP. 6 LIKESTILLING Tabell 10 Personlige brukere fordelt på kjønn, fylkestall 272 KAP. 7 Tabell 11 Tabell 12 HANDEL Import av varer fordelt på landgrupper i mill kg, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i mengde fra 2000 til Import av varer fordelt på landgrupper i mill kr, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i verdi fra 2000 til

3 1 Produksjonsgrunnlag og strukturutvikling Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) Østfold * Åker og hage Fulldyrket eng og beite Fulldyrket i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Akershus Åker og hage og Oslo Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Hedmark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Oppland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Buskerud Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Vestfold Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Telemark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2)

4 1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) Aust- Agder * Åker og hage Fulldyrket eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Vest- Åker og hage Agder Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Rogaland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Hordaland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Sør- Åker og hage Trøndelag Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) ) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 2) Areal kun på bruk som søker produksjonstilskudd 4

5 Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker dekar 1) * Nord- Åker og hage Trøndelag Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Nordland Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Troms Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Finnmark Åker og hage Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) Hele Åker og hage Landet Fulldyrka eng og beite Fulldyrka i alt Annen eng og beite Jordbruksareal i drift i alt Jordbruksareal ute av drift 2) * Foreløpig tall 1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 2) Areal kun på bruk som søker produksjonstilskudd Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2013 og

6 Tabell 2 Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe Areal % Areal % Areal % Areal % Østfold < ,0 4 4,2 1 4,8 2 5, , ,6 7 20,5 7 17, , , ,5 9 29, , , , , , , , , , , , ,1 41 Sum leid areal 239,6 298,6 303,0 311,4 Totalt areal % leid areal Akershus < ,5 4 5,9 2 7,0 2 6,1 2 og Oslo , ,4 6 19,8 6 18, , ,8 8 25,7 8 24, , , , , , , , , , , , ,8 49 Sum leid areal 251,2 312,6 316,8 341,9 Totalt areal % leid areal Hedmark < ,2 8 11,5 3 11,7 3 10, , ,3 9 43, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 35 Sum leid areal 358,2 438,4 452,0 477,8 Totalt areal % leid areal Oppland < , ,2 4 16,3 4 17, , , , , , , , , , , , , ,1 9 54, , , ,4 1 35,2 9 35,8 9 45,5 12 Sum leid areal 297,5 372,5 381,6 391,7 Totalt areal % leid areal Buskerud < ,8 11 7,0 3 7,8 3 7, , , , , , , , , , , , , ,3 9 52, , , ,1 4 45, , ,7 25 Sum leid areal 155,5 222,4 229,0 236,2 Totalt areal % leid areal

7 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe Areal % Areal % Areal % Areal % Vestfold < 100 6,3 4 3,8 2 4,5 2 4, , ,7 6 12,9 7 12, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 40 Sum leid areal 140,4 185,6 197,3 207,3 Totalt areal % leid areal Telemark < ,2 19 9,7 7 10,0 7 8, , , , , , , , , , , , , ,6 7 23, , , ,3 8 10,7 8 17,3 13 Sum leid areal 108,6 135,5 137,2 137,9 Totalt areal % leid areal Aust-Agder < ,5 22 3,6 5 4,5 7 4, , , , , , , , , , , , , ,2 4 9, , , ,9 1 1,8 3 2,0 3 1,2 2 Sum leid areal 57,7 66,1 65,6 66,1 Totalt areal % leid areal Vest-Agder < ,3 19 8,1 8 9,0 9 8, , , , , , , , , , , , , ,5 2 12, , , ,5 1 1,4 1 2,0 2 Sum leid areal 92,3 104,7 104,6 102,0 Totalt areal % leid areal Rogaland < ,9 9 11,3 3 13,4 4 13, , , , , , , , , , , , , ,3 4 68, , , ,3 1 46, , ,2 14 Sum leid areal 222,4 348,3 329,7 342,4 Totalt areal % leid areal

8 1) Noen har over 800 dekar 8

9 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe Areal % Areal % Areal % Areal % Hordaland < , , , , , , , , , , , , ,9 7 37, , , ,5 0 15,9 9 15,5 9 17, ,3 0 3,5 2 3,5 2 3,7 2 Sum leid areal 148,6 177,1 176,4 181,7 Totalt areal % leid areal Sogn og < , , , ,6 10 Fjordane , , , , , , , , ,7 3 36, , , ,9 2 5,8 3 8, ,4 1 1,6 1 2,9 2 Sum leid areal 114,9 162,8 168,8 173,5 Totalt areal % leid areal Møre og < , ,7 5 13,9 5 14,4 5 Romsdal , , , , , , , , , , , , ,8 2 26, , , ,5 1 9,6 3 9,5 4 12,9 5 Sum leid areal 226,0 274,4 269,7 273,8 Totalt areal % leid areal Sør- < ,2 6 7,4 2 9,9 3 8,9 3 Trøndelag , , , , , , , , , , , , ,9 4 52, , , ,4 2 35, , ,4 18 Sum leid areal 243,3 303,6 304,4 321,6 Totalt areal % leid areal Nord- < ,6 6 5,6 2 6,1 2 6,3 2 Trøndelag , , , , , , , , , , , , ,6 6 59, , , ,2 1 31, , ,4 15 Sum leid areal 193,5 274,5 279,1 301,5 Totalt areal % leid areal

10 Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis dekar Arealgruppe Areal % Areal % Areal % Areal % Nordland < ,8 11 9,5 3 11,4 4 10, , , , , , , , , , , , , ,5 3 46, , , ,1 0 18,4 7 17,8 7 24,0 9 Sum leid areal 225,8 275,1 273,6 278,8 Totalt areal % leid areal Troms < ,5 14 6,5 5 6,3 4 4, , , , , , , , , , , , , ,6 3 25, , , ,8 4 7,3 5 10,1 7 Sum leid areal 121,8 142,5 146,4 145,1 Totalt areal % leid areal Finnmark < 100 4,0 10 0,6 1 1,2 2 1, ,3 20 4,4 10 4,8 10 4, ,3 30 8,0 18 9,8 20 8, , , , , , , , , ,5 6 4,1 8 8,0 16 Sum leid areal 41,3 45,8 49,4 48,9 Totalt areal % leid areal Hele < , , , ,8 4 landet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 20 Sum leid areal , ,6 4339,6 Totalt areal % leid areal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2009 og

11 Tabell 3a Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < Antall j.bedr daa 611,9 607,9 583,9 569,3 562,9 Akershus < og Oslo Antall j.bedr daa 640,5 630,1 605,9 585,8 587,5 Hedmark < Antall j.bedr daa 595,0 580,0 554,9 521,0 521,7 Oppland < ) Antall j.bedr daa 249,9 233,6 206,4 183,4 179,0 Buskerud < Antall j.bedr daa 265,4 247,3 222,2 205,0 204,4 1) Noen har 800 dekar 11

12 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < Antall j.bedr daa 301,5 286,3 267,6 250,6 243,8 Telemark < ) ) ) Antall j.bedr daa 95,3 85,7 71,7 63,1 64,4 Aust- < Agder ) 4 4 2) Antall j.bedr daa 12,6 11,0 8,5 5,8 5,8 Vest- < Agder ) 4 5 1) 5 Antall j.bedr daa 7,8 9,5 8,8 4,8 4,5 Rogaland < ) Antall j.bedr daa 36,4 40,9 36,5 18,3 17,9 1) Noen har 500 dekar 2) Noen har 800 dekar 3) Noen har dekar 12

13 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < ) ) ) Antall j.bedr daa 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 Sogn og < ) ) ) Fjordane Antall j.bedr daa 1,2 0,6 0,4 0,1 0,1 Møre og < Romsdal ) ) Antall j.bedr daa 16,8 20,9 18,0 13,6 12,8 Sør- < Trøndelag Antall j.bedr daa 152,7 167,5 171,8 164,4 162,8 Nord- < Trøndelag ) Antall j.bedr daa 291,5 326,9 310,2 306,9 303,7 1) Noen har 100 dekar 2) Noen har 500 dekar 3) Noen har 800 dekar 13

14 Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < ) ) Antall j.bedr daa 2,6 3,5 3,7 2,8 2,8 Troms < Antall j.bedr daa 0,2 0,1 0,0 0,0 Finnmark Antall j.bedr daa 0,1 0,1 0,0 0,0 Hele < landet Antall j.bedr daa * Foreløpig tall 1) Noen har 200 dekar 2) Noen har 300 dekar Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2013 og

15 Tabell 3b Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < ) ) Antall j.bedr Antall daa Akershus < og Oslo ) ) Antall j.bedr Antall daa Hedmark < Antall j.bedr Antall daa Oppland < ) 2 8 2) Antall j.bedr Antall daa Buskerud < ) ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 200 dekar 2) Noen med 300 dekar 3) Noen med dekar 4) Noen med dekar 15

16 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < Antall j.bedr Antall daa Telemark < ) 3 3 3) 4 Antall j.bedr Antall daa Aust-Agder < ) Antall j.bedr Antall daa Vest-Agder < ) 1 4 2) ) 7 Antall j.bedr Antall daa Rogaland < ) ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 200dekar 2) Noen med 100 dekar 3) Noen med 300 dekar 16

17 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < ) ) ) 2 Antall j.bedr Antall daa Sogn og < Fjordane Antall j.bedr Antall daa Møre og < Romsdal ) 1 4 3) 2 5 3) Antall j.bedr Antall daa Sør- < Trøndelag ) 0 5 3) 2 5 3) Antall j.bedr Antall daa Nord- < Trøndelag ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen har 10 dekar 2) Noen har 50 dekar 3) Noen har 200 dekar 4) Noen har 300 dekar 17

18 Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < ) ) 1 Antall j.bedr Antall daa Troms < ) ) 0 3 3) 1 Antall j.bedr Antall daa Finnmark < ) Antall j.bedr Antall daa Hele < Landet Antall j.bedr Antall daa * Foreløpig tall 1) Noen har 100 dekar 2) Noen har 200 dekar 3) Noen har 300 dekar 4) Noen har 50 dekar Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2013 og

19 Tabell 3c Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < ) Antall j.bedr Antall daa Akershus < og Oslo ) 7 5 1) Antall j.bedr Antall daa Hedmark < Antall j.bedr Antall daa Oppland < Antall j.bedr Antall daa Buskerud < Antall j.bedr Antall daa Vestfold < Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 200 dekar 19

20 Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < ) ) Antall j.bedr Antall daa Aust- < Agder ) Antall j.bedr Antall daa Vest- < Agder ) ) ) 6 Antall j.bedr Antall daa Rogaland < ) Antall j.bedr Antall daa Hordaland < ) ) ) Antall j.bedr Antall daa Sogn og < Fjordane ) Antall j.bedr Antall daa ) Noen med 50 dekar 2) Noen med 100 dekar 3) Noen med 10 dekar 4) Noen med 200 dekar 5) Noen med dekar 20

21 Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet Arealgruppe * Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Møre og < Romsdal ) ) Antall j.bedr Antall daa Sør- < Trøndelag ) Antall j.bedr Antall daa Nord- < Trøndelag ) Antall j.bedr Antall daa Nordland < ) ) ) 16 Antall j.bedr Antall daa Troms < ) ) Antall j.bedr Antall daa Finnmark < Antall j.bedr Antall daa Hele < landet Antall j.bedr Antall daa * Foreløpig tall 1) Noe med 50 dekar 2) Noen med 100 dekar 3) Noen med 200 dekar 4) Noen med 10 dekar Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2013 og

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag 1 Avtalemessige forutsetninger Partene viser til Stortingets behandling av kap. 1150 og 4150 Til

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis

Detaljer

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar 2011 04 14 Erland Kjesbu, NILF og

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget.

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer