10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder"

Transkript

1 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder

2 STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell driftsmetode til økologisk driftsmetode. Innhold Økologisk produksjon: Kontrollordningen Virksomheter i kontrollordningen Registrerte merknader og avvik Økologisk produksjon: Primærproduksjon Økologisk landbruksareal Økologisk areal av samlet landbruksareal Økologisk areal til planteproduksjon Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Økologisk husdyrhold Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Økologisk produksjon: Foredling, import og omsetning Godkjenninger Virksomheter sortert etter bransje Private standarder Økologisk produksjon Andre områder Kontroll og sertifisering Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon. Fordi Debio er eneste utøvende kontrollorgan for produksjon og markedsføring av økologiske landbruksvarer, er det statistiske materialet i heftet dekkende for omfanget av den økologiske produksjonen i Norge. Statistikkheftet inneholder også områder utenfor den offentlige økologiforskriften, hvor Debio sertifiserer og reviderer på bakgrunn av private standarder. Norge er etter EØS II avtalen forpliktet til å ha en kontrollordning som følger bestemmelsene i EUs rådsforordning 2092/91. Som følge av dette fastsatte Landbruks- og matdepartementet økologiforskriften i Forskriften skal sikre at landbruksprodukter markedsført som økologiske er framstilt på en måte som minimum tilfredsstiller de krav til produksjon, merking og kontroll som er beskrevet i EU-forordninger for økologisk landbruk. Mattilsynet er tilsynsmyndighet i Norge og har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. Debio er EN akkreditert for kontrollen vi utfører etter EUs økologiforordning og innenfor akvakultur. DEBIO STATISTIKK

3 KONTROLLORDNINGEN Virksomheter i kontrollordningen Fylke Primærproduksjon Foredling / import / omsetning (FIO) Antall virksomheter Endring i 2010 Antall virksomheter Endring i 2010 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utenlandske virksomheter Hele landet Utvikling: Antall økologiske virksomheter i Norge Antall (primær + FIO) 2010 har gitt en liten nedgang i antallet virksomheter som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologisk produksjon. Dette gjelder både på primærproduksjonssiden og innen foredling, import og omsetning. Innen primærproduksjon er nedgangen størst i Hedmark, Buskerud og Oppland. Nord-Trøndelag markerer seg i motsatt ende av skalaen, og har for tredje året på rad den største veksten i antallet øko-bønder i Norge. DEBIO STATISTIKK

4 KONTROLLORDNINGEN Registrerte merknader og avvik Type merknad/avvik Beskrivelse sanksjon Primærproduksjon Foredling, import og omsetning Merknad (MRK) Påbud om lukking (KOR) Påbud merking (FJM) Forbud (FMA) Avslag utvidelse (AVU) Nekting fornyelse (NF) Tilbakestilling (TBS) Oversendelse MT (MT) Oversendelse anmeldelse (MTP) Punkt med forbedringspotensial som må forbedres og følges opp. Påbud om forbedring eller korrigerende tiltak lukking av avvik. Det settes frister for lukking. Bekreftelse på godkjenning kan først gis etter at avvikene er lukket. Påbud om fjerning av henvisninger til den økologiske produksjonsmetode fra det aktuelle produktet, partiet eller hele produksjonen. Forbud mot markedsføring av produkter med henvisning til den økologiske produksjonsmetode for en periode på opp til to år. Avslag på søknad om utvidelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Nekting av fornyelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet. Kan gjelde hele eller deler av godkjenningen. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at godkjenning kan gis på et senere tidspunkt Arealer og/eller produksjoner tilbakestilles til konvensjonell status. Produktene kan ikke omsettes som økologiske. Oversendelse av sak til Mattilsynets distriktskontor for videre oppfølging når Debios påbud og forbud ikke etterfølges. Oversende en begrunnet innstilling til Mattilsynets distriktskontor i det aktuelle området som igjen skal ta stilling til om virksomheten skal anmeldes til politiet eller ikke Totalt Oversikten inkluderer merknader og avvik som ble registrert innen utgangen av Noe saksbehandling for 2010 ble gjort i 2011, og tallene er derfor ikke helt dekkende for revisjonsåret Antall revisjonsbesøk i 2010 Primærproduksjon Foredling, import, omsetning DEBIO STATISTIKK

5 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk landbruksareal Fylke Økoareal Karensareal Øko + karensareal Endring i 2010, økoareal Endring i 2010, øko + karensareal Østfold ,3 % 7,5 % Akershus/Oslo ,5 % -3,6 % Hedmark ,6 % -5,0 % Oppland ,6 % -5,9 % Buskerud ,0 % -1,1 % Vestfold ,0 % 3,1 % Telemark ,3 % 4,2 % Aust-Agder ,5 % 13,4 % Vest-Agder ,1 % 5,2 % Rogaland ,7 % 4,4 % Hordaland ,2 % -0,4 % Sogn og Fjordane ,7 % -1,2 % Møre og Romsdal ,2 % 1,9 % Sør-Trøndelag ,5 % 2,5 % Nord-Trøndelag ,7 % 4,5 % Nordland ,4 % 0,1 % Troms ,7 % 15,9 % Finnmark ,9 % 4,0 % Hele landet ,3 % 1,2 % Grunnet avrundinger vil ikke summen av areal for de enkelte fylker alltid tilsvare totalsummen. Utvikling: Øko- og karensareal Øko+karensareal Økologisk godkjent landbruksareal utgjorde dekar i Dette er en økning på 7,3 prosent i forhold til året før. Inkluderer vi karensareal i disse tallene (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er arealet dekar. Dette er opp 1,2 prosent fra Det er i trøndelagsfylkene vi finner mest økologisk dyrkingsareal. 4,5 prosent vekst i 2010 gjør at øko- og karensarealet i Nord-Trøndelag nå er oppe i dekar. I Sør-Trøndelag økte arealet med 2,5 prosent til dekar. Aust-Agder og Vestfold står for den største prosentvise økningen i godkjent økologisk areal, med henholdsvis 43,5 og 31 prosent. Ser vi på tallene som inkluderer karensareal, står Troms for den største økningen med 15,9 prosent. DEBIO STATISTIKK

6 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Økologisk godkjent areal av samlet landbruksareal (ikke karens) Øko-andel ,9% ,4% ,0% ,4% ,5% ,8% ,9% ,9% ,3% ,7% Utvikling: Antall primærprodusenter Antall primærprodusenter Økologisk areal av samlet landbruksareal Fylke Økologisk areal av samlet landbruksareal Øko + karensareal av samlet landbruksareal Østfold 4,6 % 6,7 % Akershus/Oslo 4,5 % 5,2 % Hedmark 4,7 % 5,4 % Oppland 3,2 % 3,6 % Buskerud 7,6 % 9,3 % Vestfold 5,2 % 6,7 % Telemark 7,2 % 8,6 % Aust-Agder 4,9 % 6,0 % Vest-Agder 4,9 % 6,1 % Rogaland 0,8 % 0,9 % Hordaland 2,5 % 2,8 % Sogn og Fjordane 4,1 % 4,6 % Møre og Romsdal 4,2 % 4,8 % Sør-Trøndelag 8,2 % 10,0 % Nord-Trøndelag 7,2 % 9,2 % Nordland 5,5 % 6,6 % Troms 2,8 % 4,0 % Finnmark 2,0 % 2,1 % Hele landet 4,7 % 5,7 % Prosentene er beregnet på grunnlag av tall for samlet jordbruksareal fra Statistisk sentralbyrå Totalt er nå 4,7 prosent av landbruksarealet i Norge godkjent som økologisk. Inkluderer vi arealet som er under omlegging (karensareal), blir andelen økologisk dyrket areal 5,7 prosent. Av fylkesoversikten ser vi at Buskerud, Telemark, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag er kommet lengst på veien mot regjeringens mål om 15 prosent økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag er det første fylket som har kommet opp i 10 prosent øko- og karensareal. Kortest på vei har Rogaland kommet, med kun 0,9 prosent øko- og karensareal. DEBIO STATISTIKK

7 PRIMÆRPRODUKSJON Arealutvikling for utvalgte planteproduksjoner (karensareal er ikke inkludert) Eng og innmarksbeite daa Eng: Innmarksbeite: Havre, bygg, hvete og rug daa Havre: Bygg: Hvete: Rug: Grønnsaker, poteter, frukt og bær daa Grønnsaker: Poteter: Frukt og bær: Økologisk areal til planteproduksjon Kultur Økologisk Karens Totalt Demeter * Eng, fulldyrket , ,3 2938,6 Eng, overflatedyrket , , ,9 142,0 Innmarksbeite , , ,9 858,2 Øvrig grønnfôr / silo , , ,4 285,5 Grønngjødsling 7 637, , ,8 39,2 Korn til krossing 1 758,5 280, ,5 6,0 Hvete , , ,8 648,0 Rug 2 252,5 346, ,8 61,0 Bygg , , ,3 132,0 Havre , , ,4 507,8 Erter og bønner 1 312, , ,5 0,0 Engfrø og annet frø 3 015,2 952, ,8 0,0 Potet 1 619,5 22, ,5 125,0 Veksthuskulturer 66,5 0,0 66,5 0,7 Løk 132,6 0,0 132,6 70,8 Purre 1,7 0,0 1,7 0,8 Rødbete 37,6 0,0 37,6 2,3 Matkålrot 219,6 0,0 219,6 64,0 Andre kålslag 151,7 0,5 152,2 13,4 Gulrot 816,1 0,0 816,1 12,5 Div. frilandsgrønnsaker 782,5 131,0 913,5 47,5 Urter 119,8 7,1 126,9 7,2 Epler 916,8 230, ,7 56,1 Annen frukt 327,7 161,8 489,5 0,2 Jordbær 114,2 16,0 130,2 0,5 Andre bær 451,5 122,4 573,9 5,6 Annet planter og areal 3 353,1 816, ,8 22,0 Totalt , , , ,9 * Demeter-godkjent areal inngår også i det økologiske arealet (kolonne 1) Eng og innmarksbeite utgjør en stor del av det godkjente økologiske arealet, med til sammen dekar (uten karensarealet). Areal som er godkjent for dyrking av økologisk korn (havre, bygg, hvete og rug) har økt i 2010, fra til dekar. Bygg dekker det største arealet ( dekar), og deretter følger havre ( dekar), hvete ( dekar) og rug (2 253 dekar). DEBIO STATISTIKK

8 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk areal til planteproduksjon (fylkesvis) Fylke Eng 1 Grønngjødsling Korn 2 Frø Poteter Grønnsaker Urter Frukt Bær Annet Totalt Østfold , , ,8 465,0 44,0 702,1 6,0 86,1 15,5 176, ,7 Akershus/Oslo , , ,3 593,0 20,0 190,9 0,5 5,8 11,8 252, ,9 Hedmark ,8 849, ,3 232,7 487,0 382,4 7,4 6,7 17,0 226, ,2 Oppland ,0 312, ,3 62,0 197,9 187,1 30,7 1,8 5,1 346, ,8 Buskerud , , ,1 579,0 27,2 375,1 9,6 216,3 157,5 349, ,7 Vestfold ,1 391, ,1 634,8 168,4 826,0 9,0 27,0 16,3 220, ,1 Telemark ,1 377,4 942,5 130,0 30,7 43,6 5,3 218,9 54,5 154, ,9 Aust-Agder 5 279,9 17,0 48,0 18,0 50,8 12,0 1,7 6,0 3,6 0, ,0 Vest-Agder 8 959,8 31,5 121,0 0,0 30,2 14,2 3,0 16,3 22,1 81, ,3 Rogaland 6 978,4 2,9 297,7 0,0 65,9 37,3 2,2 12,5 17,3 155, ,5 Hordaland ,2 48,8 37,0 0,0 11,0 30,4 2,6 190,9 29,8 59, ,2 Sogn og Fjordane ,5 12,6 24,0 0,0 18,5 12,7 7,7 352,3 57,4 122, ,6 Møre og Romsdal ,9 187,0 584,8 0,0 29,9 7,4 12,5 47,9 13,8 265, ,8 Sør-Trøndelag ,9 102, ,4 0,0 162,4 217,6 7,3 27,5 77,4 140, ,3 Nord-Trøndelag ,8 471, ,7 300,7 129,0 444,7 8,1 27,5 25,1 387, ,9 Nordland ,1 14,4 481,8 0,0 38,5 18,9 1,9 1,0 17,5 160, ,6 Troms 6 799,5 0,0 34,0 0,0 51,1 17,2 3,0 0,0 23,4 183, ,1 Finnmark 1 587,6 0,0 187,0 0,0 57,0 1,0 1,3 0,0 0,6 71, ,5 Hele landet , , , , , ,6 119, ,5 565, , ,1 1 Inkluderer innmarksbeite og øvrig grønnfôr/silo 2 Inkluderer korn til krossing Demeter-godkjent areal Demeter-godkjent areal følger tilleggsregelverket for biologiskdynamisk dyrking. Andel av øko-godkjent areal Økologisk areal: daa Demeter: daa ( 1,3 prosent) Fylkesoversikten over areal til planteproduksjon viser at Nord-Trøndelag er klart størst på økologisk korn i Norge (15 741,7 dekar). Hedmark dyrker mest økologiske poteter (487 dekar), Vestfold er størst på grønnsaker (826 dekar), Sogn og Fjordane dyrker mest økologisk frukt (352,3 dekar), mens Buskerud er størst på bær (157,5 dekar). Korn Økologisk areal: daa Demeter: daa (2 prosent) Grønnsaker Økologisk areal: daa Demeter: 212 daa (6 prosent) Poteter Økologisk areal: daa Demeter: 125 daa (7,7 prosent) Frukt og bær Økologisk areal: daa Demeter: 62 daa (3,5 prosent) DEBIO STATISTIKK

9 PRIMÆRPRODUKSJON Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Verpehøns Slaktegris * Sauer og lam * saken til toppen i 2002 er at telledato dette året var 31. juli. Alle andre år er telledato 1. januar, det vil si etter slakting foregående år. Økologisk husdyrhold Husdyrslag Økologisk Karens Ammekyr Kyr, godkjent for melk og kjøtt Andre storfé Avlspurker Slaktegriser Råner, avl 7 0 Smågriser under 20 kg Hester 61 5 Sauer/lam Utegangersauer Geiter, godkjent melk og kjøtt Ammegeiter Bukker og ungdyr, inkl. kje Verpehøns (over 20 uker) Livkyllinger Slaktekyllinger Ender, kalkuner og gjess for avl 66 0 Kalkuner (for slakt) Ender (for slakt) 0 0 Gjess (for slakt) 0 0 Kaniner 0 0 Bier (antall kuber) Registreringsdato for husdyrhold er 1. januar For første gang siden 2005 ser vi en nedgang i antallet økologiske verpehøns, fra i 2009 til i For de fleste andre produksjonene er det imdlertid vekst i antall økologiske dyr. Dette gjelder blant annet produksjonene slaktegriser, sauer, lam og melkekyr som du ser i venstrekolonnen på denne og neste side. DEBIO STATISTIKK

10 PRIMÆRPRODUKSJON Økologisk husdyrhold (fylkesvis) Fylke Ammekyr Melkekyr Andre storfe Sauer og Geiter Slaktegris Verpehøns Bier lam 1 (kuber) Annet 2 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Sauer og lam inkluderer her også utegangersau 2 Annet omfatter livkyllinger, slaktekyllinger, griser utenom slaktegris, hester, gjess, ender og kaniner Utvikling: Utvalgte husdyrproduksjoner Melkekyr I fylkessoversikten er livkyllinger og slaktekyllinger en del av kategorien «Annet». Totalt finnes nå dyr i denne kategorien, mot dyr for bare tre år siden. Livkyllinger og slaktekyllinger utgjør en stor del av dette, og veksten skjer i Østfold. DEBIO STATISTIKK

11 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Utvikling: Antall virksomheter og produkter Antall virksomheter Antall produkter Godkjenninger Norske virksomheter Utenlandske virksomheter Sum Nye Utgått Underkjent og 2008 var preget av kraftig vekst innen foredling, import og omsetning av økologiske produkter. I 2009 avtok denne veksten, og i løpet av 2010 så vi en liten reduksjon i antallet virksomheter med godkjenninger innenfor disse områdene. Ved utgangen av 2010 var 775 virksomheter en del av kontrollordningen, mot 803 året før. Denne nedgangen ser vi også igjen i antallet godkjente økologiske salgsprodukter salgsprodukter hadde en økologisk godkjenning fra Debio i 2010, en reduksjon fra i DEBIO STATISTIKK

12 FOREDLING, IMPORT OG OMSETNING Virksomheter sortert etter bransje Fylke Meieri Slakteri Bakeri Mølle Foredling, annet Gårdsforedling Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre og R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark Hele landet Servering Importør Grossist Pakkeri Dagligvare/ helsekost Lagring Annet Utenlandsk Antall revisjonsbesøk innen foredling, import og omsetning Førstegangs revisjonsbesøk lige revisjonsbesøk Uanmeldte inspeksjoner Andre bedriftsbesøk Sum Av virksomhetstabellen ser vi at serveringssteder utgjør en stor del av godkjenningene. Det har bare blitt seks flere økologiske serveringssteder i Norge i 2010, men for fire år siden var bare 14 serveringssteder godkjent. Av de 133 godkjente serveringsstedene er det flest hoteller og restauranter. DEBIO STATISTIKK

13 PRIVATE STANDARDER Sertifiseringer innen økologisk akvakultur Fõrproduksjon Fiskeoppdrett, laks Fiskeslakteri Blåskjell Settefisk Salg Totalt Sertifiseringer innen miljøsertifisert fiske Fiskebåter Rekebåter Foredlingsvirksomheter Salg Økologisk produksjon Akvakultur og skogbruk er to områder som per i dag ikke omfattes av det offentlige økologiregelverket. På disse områdene har Debio utviklet egne standarder. Godkjenninger innefor begge disse områdene gir anledning til å markedsføre produkter med Debios Ø-merke. Økologisk akvakultur blir en del av det offentlige regelverket når den nye økologiforskriften trer i kraft i Norge. Andre områder Område Antall virksomheter Økologisk akvakultur 20 Økologisk skogbruk 2 Debio tilbyr også sertifisering og revisjon på områder utenfor økologisk produksjon. Vi sertifiserer etter KRAV-regelverket for miljøsertifisert fiske. Fiskere og foredlingsvirksomheter må følge KRAV-reglene for å kunne benytte Debios kontrollmerke eller KRAV-logo på sine produkter. Alle våre landbruksrevisorer er kvalifiserte KSL-revisorer (Kvalitetssystem i landbruket). KSL-revisjon utføres sammen med en økologirevisjon eller som en selvstendig KSL-revisjon på konvensjonelle bruk. Global GAP er en sertifisering hvor varemottaker krever en revisjon av produsentens etterlevelse av offentlige krav og system for egenkontroll. Foreløpig er det innen fruktdyrking for eksport vi gjør slike revisjoner. Område Antall revisjoner Miljøsertifisert fiske 7* Kvalitetssystem i landbruket (KSL) 370 Global GAP 17 *Blant disse er to gruppesertifiseringer som omfatter 33 båter. DEBIO STATISTIKK

14 Debio NO-1940 Bjørkelangen Org.nr: Telefon: DEBIO (+47) 63 STATISTIKK

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 12 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2012 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 11 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2011 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 13 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2013 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter 09 STATISTIKK økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter STATISTIKK 009 Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering

Detaljer

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter 0 STATISTIKK virksomheter arealer produkter Statistikk 00 Innhold Debios kontrollordning.............................................. Kontroll og sertifisering.... Nye tilknytninger..................................................

Detaljer

30.11.11. Lene Nilssen

30.11.11. Lene Nilssen 30.11.11 Lene Nilssen Dokumentasjon Mottakskontroll Tillatelse frø Gjødsel Plantevernmiddel Parallellproduksjon planter Fôr Veterinærbehandling, journal Parallellproduksjon husdyr Husdyrrom Innkjøp av

Detaljer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2007 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2008 14. mars 2008 Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2005 Rapport-nr.: 8/2006 21. mars 2006 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik

Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik Kontroll og godkjenning av økologisk produksjon Regelverk økologisk frukt, Kinsarvik 28.03.17 Hvem er Debio? Kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon siden 1986 Debio er delegert myndighet

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Rapport for Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2008 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 6/2009 19. mars 2009 Unntatt offentlighet Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2015 RAPPORT NR. 12 / 2016 15.3.2016 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Rapport 8 2014 Forfatter Hanne Eldby og Eivinn Fjellhammer Tittel Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2016 RAPPORT NR. 15 / 2017 15.3.2017 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3 Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK. Økonomi

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK. Økonomi HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk Bioforsk Økologisk 2007 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk Tingvoll

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2007 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken i ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2014 17.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Copyright: Statens landbruksforvaltning Rapport for 2013 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker Presentasjon TYR (TYR/1506201odf/2017) Dyregodagane 03.09.2017 Oddbjørn Flataker Utvikling storfehold areal og antall kyr Utviklingstrekk som påvirker storfeholdet i Norge Utvikling av areal korn og grovfôr

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010

Foredrag av Petter Stanghov. Rygge 24.mars 2010 Foredrag av Petter Stanghov Rygge 24.mars 2010 Organisasjonen Debio Sertifiserer for et mer bærekraftig samfunn DEBIO SITT Ø - MERKE Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport for 2003 Avdeling handel og industri Dato: 23.03.04 Ansvarlig: Seksjon markeds- og prisutvikling Bidragsytere: Rapport-nr.:

Detaljer

Statens landbruksforvaltning

Statens landbruksforvaltning Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2006 Handel og industri Dato: 22.03.07 Ansvarlig: Bidragsytere: Seksjon markeds- og prisutvikling saksbehandler: Elin

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Sum alle regioner Totalt hittil for året

Sum alle regioner Totalt hittil for året Overvåkings- og kontrollprogrammene i Summarisk oversikt over undersøkelser utført ved Veterinærinstituttet i desember. Vi gjør oppmerksom på at tallene er foreløpige, og vil bli oppdatert løpende i forbindelse

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2009 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Innhold 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3 2.1 Areal og

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen går alltid forordningens bestemmelser foran.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen går alltid forordningens bestemmelser foran. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri-

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 12/2013 15.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2012 Forsidefoto: Matmerk Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 11.04.2002 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...

Detaljer

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF

Seminar Økologisk produksjon og omsetning. torsdag 24. mars 2011, SLF Seminar Økologisk produksjon og omsetning torsdag 24. mars 211, SLF Program for dagen Kl. 1-1.1 Velkommen ved dir. Jørn Rolfsen, avd. handel og industri, SLF Kl. 1.1-1.5 Kl. 1.5-11 Seniorrådgiver Elin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Unntatt offentlighet Rapport Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter 2004 Rapport-nr.: 8/2005 8. april 2005 Tittel: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk KOSMETIKK Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk kosmetikk Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer