Forslag til årsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til årsplaner"

Transkript

1 Forslag til årsplaner MN2 er laget for nivå II i læreplanen. ene nedenfor er laget med tanke på en framdrift på om lag to uker på hver unidad. Siden antall aktiviteter per unidad varierer, må ikke denne inndelingen oppfattes som absolutt. For arbeidet med hver unidad bør man lage en plan med utgangspunkt i den som innleder hver bolk med unidades i tekstboka og som munner ut i den avsluttende. Årsplanen, som selvsagt må justeres og evalueres underveis og etter hver bolk, bør legge opp til at elevene opplever varierte arbeidsformer, både i et lærende fellesskap med pararbeid, gruppearbeid og aktiviteter i plenum og i form av individuelt arbeid. Framdriften må vurderes i lys av målgruppen og den ønskelige progresjonen ut fra målene i læreplanen (se innledningen). Det er viktig å se tekstbok, arbeidsbok og nettsted som en helhet, der man ikke nødvendigvis er "ferdig" med en leksjon når man har gått gjennom den. Det er også et samspill mellom de ulike tekstene, og aktivitetene kan gå på tvers av dem. "Hvor langt man kommer" i løpet av de ulike etappene i opplæringen er det selvsagt vanskelig å si noe bestemt om. Vi antyder tre ulike løp eller løyper alt etter hvilken målgruppe det dreier seg om og understreker at det dreier seg om forslag: A) elever som har hatt spansk på ungdomstrinnet B) elever som har hatt spansk på vg1 og vg2 i videregående skole C) et kortere løp for elever med sakte progresjon Det er i alle fall viktig å huske at alle ikke kommer like langt. Mange elever vil ikke nå alle målene i læreplanen fullt ut, og de vil ikke rekke gjennom alt stoffet i læreverket. Innholdet i planen må derfor tilpasses den enkelte gruppe og den enkelte elev, det kan arbeides på ulike nivåer og med ulike mål innenfor den skisserte rammen. I oversikten refererer "Semanas" fortløpende til ukene i skoleåret, uavhengig av i hvilken kalenderuke opplæringen begynner og avsluttes, ferier og fridager. Aschehoug Undervisning Side 1 av 5

2 Unidades y lecturas Semanas Título Comunicación y cultura Lengua Løp Løp Løp A B C Hva kan du fra før? Spanskspråkets mangfold Encuentros Kafé- og tapaskultur. Studentliv i Salamanca Dónde has estado? Ferie og ferieopplevelser: Barcelona kontrastenes by Prohibido estropear el paisaje Un accidente de moto A escuchar! Qué hicieron? La década prodigiosa Turisme og miljø. César Manrique og Lanzarote. Ungdom og trafikk. Lytteforståelse. Spania før og nå. Generasjonsforskjeller og hippiekultur. Repetisjon av verbene llamarse, gustar, ser, hablar og conocer i presens. Gerundium og ser/estar. Repetisjon av refleksive verb og verb med diftong, bl.a. entender, poder og encontrar. Samsvarsbøying av substantiv adjektiv. Presens perfektum Pretérito perfecto, regelrette og uregelrette verb. Acabar de. Preteritum 1 Pretérito indefinido av regelrette verb på -ar, -er og -ir og de uregelrette verbene estar, tener og ir. Tallord. Bruk av verbet gustar. Preteritum 1 Pretérito indefinido av de uregelrette verbene decir, poner og caer. Tidsuttrykk med llevar og hace que. Uttrykke for "å bli" på spansk. Preteritum 1 Pretérito indefinido av verbet hacer. Bruk av Pretérito indefinido: Handlinger/hendelser i fortid. Preteritum 2 Pretérito imperfecto av regelrette verb og de uregelrette verbene ser, ir og ver. Bruk av Pretérito imperfecto ved beskrivelser, pågående- og gjentatte handlinger i fortid. Bruk av Preteritum 1 og 2 Pretérito Indefinido og Pretérito Tarea Qué pasó y Hvem, hva, hvor og når? 14 qué pasaba Lag en tidslinje. Imperfecto. Verb med ulik betydning i Preteritum 1 og Padres e hijos Konflikter mellom foreldre og barn. Direkte- og indirekte tale Estilo directo e indirecto. 16 Seguir + gerundium. Verb med vokalskifte: seguir og pedir. Uttrykk med verbet tener La despedida Oppbrudd og framtidshåp. Preteritum perfektum Pretérito pluscuamperfecto. Tanto/a/os/as Aschehoug Undervisning Side 2 av 5

3 18 foran substantiv. Å gi råd: tienes que, debes, no debes osv Tarea Fútbol Fotball og berømmelse. Plassering av personlige pronomen. Gradbøying av adjektiv. 20 Sett sammen et drømmelag Como en una Forfatterhistorier. Preteritum 1 Pretérito indefinido av verbene querer og poder. 22 novela Gabriel García Márquez El Día de los Muertos en Tradisjoner og folkeliv i México. Se brukt upersonlig, ved gjensidighet og refleksivt Se impersonal, recíproco y reflexivo. Mixquic Fiesta en Pamplona Tradisjoner og folkeliv i Spania. Presens futurum Futuro av regelrette verb og av det uregelrette Cine en versión original Tarea Un guión para un culebrón La vida del futuro Qué haré? A escuchar! es para un viaje Amigos virtuales y reales 1 Film og kino. Såpeopera. Futurologi og framtidsteknologi. Uttrykke egne tanker og meninger om fremtiden. Ungdom og framtidsplaner. Beregne/sammenlikne priser og lønninger i Norge og Spania. Lytteforståelse. Reiseplaner. Uttrykke forpliktelser og egne meninger. Beregne utgifter. verbet hacer. Mer om bruk av Presens futurum Futuro. Ubestemte determinativer og ubestemte pronomen Pronombres indefinidos: algo/nada, alguien/ nadie, alguno/ninguno. Ordforråd: Personlige egenskaper, personlige forhold og yrker. Presens futurum Futuro av de uregelrette verbene decir, poder, poner salir, tener og hay. Været og væruttrykk. Direkte- og indirekte objekt (le/les blir til se). Tuyo o mío? Kjærlighet og forhold. Eiendomsord som står alene. Uregelrett perfektum partisipp av verbene escribir, poner og romper. Bekreftende imperativ, regelrette former. Plassering av pronomen ved imperativ. Vennskap og pilgrimsferd. Uttrykke påbud og forbud. Regne på spansk. Kortformer av imperativ Amigos virtuales y Nettvett og nettvennskap. Ordforråd: Datauttrykk og chatting på spansk. Aschehoug Undervisning Side 3 av 5

4 reales Centroamérica puente o barrera? Kultur og samfunn i Mellom-Amerika. Sammenlikning uttrykt med más que/más de, más/menos...que og tan...como. Forbud/nektende imperativ. Hvordan oversette det norske ordet "det" til spansk? Un año en Buenos Aires Kultur og samfunn i Argentina Rafting en Ekstremsport. Forforståelse av konjunktiv subjuntivo. Bariloche Oppfordrende konjunktiv. Ordforråd: Sport og helse A conducir! Kjøreopplæring og motorsport. Presens konjunktiv Presente de subjuntivo av regelrette verb og av de uregelrette verbene tener og hacer. Bruk av konjunktiv i substantiviske leddsetninger: espero que, te aconsejo que, no creo que o.l Tarea La amistad Forventninger og vennskap. Mer om bruk av konjunktiv i substantiviske leddsetninger: es necesario que, es importante que, me gusta que o.l. Konjunktiv i tidsleddsetninger innledet av cuando (framtid) Buen provecho! Matkultur, smak og behag. Konjunktiv i substantiviske leddsetninger ved tvil og nektelse: no creo que, dudo que o.l. Konjunktiv i helsetninger. Presens perfektum konjunktiv Pretérito perfecto de subjuntivo Qué me dices? Språk og kommunikasjon i sms-ens tidsalder. Litteratur og diktatur. Konjunksjoner. Orddannelse og ordforståelse Don Quijote de la Don Quijote virkelighet og fantasi. Direkte- og indirekte objekt. Synonymer og antonymer. Mancha Pedro Navaja Salsamusikk og dans. Konjunktiv i adverbiale leddsetninger etter subjunksjonene antes de que, después de que og para que Dos pintores, dos mundos Malerkunst, lidelse og galskap. Frida Kahlo og Salvador Dalí. Uttrykke egne og andres meninger om kunst. Konjunktiv i relative leddsetninger. Preteritum futurum Potencial simple. Bruk av Preteritum futurum for å uttrykke høflighet Si tuviera dinero Pengelotteri og designsko. Preteritum konjunktiv Pretérito imperfecto de subjuntivo. Bruk av Aschehoug Undervisning Side 4 av 5

5 Preteritum konjunktiv og Preteritum futurum indikativ i betingelsesperioder (hypotese i nåtid eller fremtid) Ecoturismo Økologi og turisme. Gi råd. Uttrykke personlig vurdring España la nueva Meca 34 Lecturas Innvandring. Preteritum perfektum konjunktiv Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Bruk av Preteritum perfektum konjuntiv og Preteritum futurm perfektum indikativ i betingelsesperioder (hypotese i fortid). Aschehoug Undervisning Side 5 av 5

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

Forleng sommeren! Spanskkurs i Spania. ~ Guardamar del Segura~ Språk - Kultur

Forleng sommeren! Spanskkurs i Spania. ~ Guardamar del Segura~ Språk - Kultur Forleng sommeren! Spanskkurs i Spania ~ Guardamar del Segura~ Språk - Kultur 2010 www.utenlandstjenesten.no e-mail: post@utenlandstjenesten.no tlf. 66 90 64 34 ~ Sted ~ ~ Guardamar del Segura ~ Ved en

Detaljer

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Innhold nnhold 1. Innledning... 3 3. Flerspråklighet og flerspråklig utvikling... 8 4. Det europeiske rammeverket - kort introduksjon... 10 5. Læreplaner...

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk KOMMUNIKASJON COMMUNICARE NUMMER 2 2012 Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk Sonja Skjær, Universitetet i Oslo og Hellerud videregående skole Diktet «Eit ord» av Olav H. Hauge illustrerer godt

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk?

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet 5. september 2013 Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden, Kirsti Mac Donald,

Detaljer

Grammatiske termer til bruk i skoleverket

Grammatiske termer til bruk i skoleverket Grammatiske termer til bruk i skoleverket Tilråding fra Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet Mai 2005 Oppdatert 17.03.2006 Språkrådet 2 1 Innledning På høyskole- og universitetsnivå er den tradisjonelle

Detaljer

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Grunnskole Videregående Voksenopplæring NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Forsidefoto: Atle Møller NorskPluss-serien Nettbaserte læremidler i norsk som andrespråk NorskPluss-serien gir store muligheter

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Nivå/trinn: Nivå I, ungdomsskole eller videregående skole. Tema: Elevene øver seg på å forstå hovedinnholdet i en muntlig samtale omkring

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

Voces del Sur I. Libro de texto

Voces del Sur I. Libro de texto Voces del Sur I Libro de texto Cecilie Lønn Voces del Sur I Libro de texto Akademika forlag, 2013 ISBN 978-82-321-0258-7 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer