Årsplan i spansk 10.trinn Faglærer: Evy Kristin Løkås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås"

Transkript

1 Årsplan i spansk 10.trinn Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra spanskspråklige og andre kulturer å utvikle elevenes bevissthet om kommunikasjonssituasjoner og spansk språkbruk og utvikle deres perspektiver på både den fremmede og egen kultur å fremme elevenes innsikt i det å lære spansk og deres evne til å ta hånd om egen spansklæring, slik at alle elever får gode muligheter til å lære språket og får et grunnlag for videre læring av spansk og andre språk Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk - elven skal kunne: utvikle evnen til å oppfatte det spanske språket, uttrykke seg og finne mening i spanske tekster videreutvikle sin evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på spansk å kunne spørre om andres mening om en sak, gi uttrykk for sin egen mening og uttrykke uenighet Kunnskap om språk, kultur og egen læring eleven skal: utvikle noe innsikt i språket som samhandling og som uttrykk for kultur utvikle innsikt i hvordan de kan arbeide med å lære seg spansk og bli stadig mer selvstendige som språkbrukere F. eks.: Qué piensas sobre? Cuál es tu opinión? En mi opinión Pienso que Estoy seguro de que. (No) estoy de acuerdo contigo. Uttrykke følelser ovenfor andre mennesker. Aktuelle tema: Forelskelse, sinne, misunnelse, takknemlighet. Me gustas tú. Estoy enamorada de Pedro. Estoy enojado. Te tengo envidia. Es muy amable. Læreverk: Amigos Tres tekstbok og Amigos Tres øvingsbok Hefter, CD (sanger), spill, internett. Arbeidsmåter: Mest mulig spansk som kommunikasjonsspråk i timene. Muntlig trening i form av dialoger, lesing, gruppesamarbeid, fremføringer og rollespill Lytteøvinger Skriftlige øvinger av forskjellig art

2 Hjemmearbeid: Er svært viktig i prosessen og vil bli gitt til hver time i form av skriftlig eller muntlige oppgaver. Målene for dette finnes på de aktuelle ukeplanene. Vurdering: Elevene får en karakter i faget. Den blir satt på bakgrunn av muntlige og skriftlige ferdigheter; det være seg muntlig og skriftlig aktivitet i timene, leseferdighet, lytteforståelse, skriftlig prøveresultat og muntlig presentasjoner. Ferdigheter forventet innenfor: Høy kompetanse: Eleven viser god forståelse av både muntlig og skriftlig spansk brukt i undervisningen og er i stand til å produsere egne tekster med relativ god syntaks. Har god kjennskap til språkets grammatiske oppbygging og er i stand til å bruke og å finne informasjon eleven trenger fra språklære og tekster. Eleven viser evne til selvstendig arbeid. Eleven viser vilje og evne til å bruke språket muntlig, har god uttale og deltar aktivt i samtaler i klasserommet. Middels kompetanse: Eleven viser middels god forståelse av muntlig og skriftlig spansk brukt i undervisningen og kan produsere enkle tekster. Eleven har kunnskap om hjelpeverb og de mest brukte verb, både uregelmessige og regelmessige, og er i stand til å bruke dem i korte setninger. Eleven deltar muntlig med korte setninger. Lav kompetanse: Eleven gjenkjenner språket i tekst og tale og kan referere noe av innhold i lest/hørt tekst. Eleven kan bruke enkle ord og utrykk. Planen er laget med forbehold om at timer kan gå ut av forskjellige årsaker.

3 Tidspunkt Augustseptember Tema/innhold På café repetisjon Repetisjon av emner fra 8. og 9. trinn September Hverdagsliv Gerundium Oktober Oktober/ november Desember Pådiskotek/flørting/ bli kjent Repetisjon av me gusta Lærestoff og læremidler Kap. 1 Están libres? Kap. 3 Estoy haciendo la cama. Kap. 4 En la discoteca Bestille hotellrom Kap 6 Quisiera hacer una reserva. Fakta Fakta Juletradisjoner og sanger Del 1: La historia Diverse fagstoff om juletradisjoner Årsplan spansk 10.trinn Sunnland skole Arbeidsmåter og organisering av læringsarbeidet Disse arbeidsmåtene kommer til å bli brukt i større eller mindre grad gjennom hele året: muntlige og skriftlige øvelser lyttetrening lese og oversette spanske tekster par og gruppearbeid selvstendig skriving oppgaver på internett fremføringer sangtekster, musikk, dramatisering, leker prøver og gloseprøver kulturelle innslag film skrive sammendrag av fagtekst Språklæring Repetere regelmessige verb. Repetere ser og estar Repetere verbene Repetere genitiv Øve bøying av nye verb Estar, ser, me gusta, hacer, decir. Alfabet, bokstavering Repetisjon av høflighetsfraser Leseforståelse i fagtekst Lære seg ord som har med temaet jul Vurderingskriterier og vurderingsform Eleven skal kunne: bøye regelmessige verb i presens bøye verbene ser og estar og kunne bruken av dem danne presens futurum (skal) hvordan genitiv dannes på spansk ord og utrykk for data gerundium ord for hverdagsliv hvordan verbet gustar brukes Skriftlig prøve kapittel 1 og 3 ord og uttrykk for å snakke med andre i sosial sammenheng Uformell muntlig vurdering kunne bestille hotellrom på spansk Skriftlig prøve kapittel 4 og 6 kunne sette seg inn i en faktatekst og forstå innhold Prøve i leseforståelse med karakter kunne noe om forskjellen på norsk og spansk juletradisjon synge julesanger med hele klassen

4 Tema/innhold Lærestoff og læremidler Arbeidsmåter og organisering av læringsarbeidet Språklæring Vurderingskriterier og vurderingsform Eleven skal kunne: Januar Februar Fakta om Spania Repetisjon av AR-verb Prosjekt/framføring/ gruppearbeid Del 2:Superstices en Del 3: Idiomas en Fortelling Kap 9 Martin y los mendigos Film Studieopphold i Spania Repetisjon av ER og IR-verb Kap 7, 10 Malaga Mars Ungdomsliv Kap 12: No la conoces? April Bruk av muntlig språk i form av fremføring. Fritt tema ved å velge et ukjent kapittel i boka Kap 14 Estás bromeando? Valg: kap 15,16, 17 Disse arbeidsmåtene kommer til å bli brukt i større eller mindre grad gjennom hele året: muntlige og skriftlige øvelser lyttetrening lese og oversette spanske tekster par og gruppearbeid selvstendig skriving oppgaver på internett fremføringer sangtekster, musikk, dramatisering, leker prøver og gloseprøver kulturelle innslag film skrive sammendrag av fagtekst I tillegg legger vi inn et selvvalgt tema som skal fremføres Mai/juni Repetisjon Fokusere spesielt på lytting, Forberedelse til muntlig produksjon og muntlig eksamen spontan interaksjon repetere ar-verb Uregelrett 1.person presens: digo osv Repetere væruttrykk Repetere spørreord Perfektum, gerundium Direkteobjekt Bruk av muntlig språk i form av fremføring Repetere adjektiv lese en ukjent tekst og oversette denne Prøve i leseforståelse med karakter Elevene vurderer hverandre Framføring av valgt tema innenfor kapitlet om Spania med karakter lese en ukjent tekst og formidle den til hverandre Uformell muntlig vurdering Elevene vurderer seg selv forstå og bruke ordforråd som dekker temaet Muntlig trening Gloseprøve bruk avdirekte objekt bruk av gerundium bruk av presens perfektum Muntlig presentasjon med karakter Skriftlig prøve i bruk av gerundium og presens perfektum lage rollespill i gruppe hjelpe hverandre i å lage replikker Fremføring Lytteprøver Uformell og formell muntlig vurdering Juni Valgfrie tema Uformell vurdering

5

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, desember 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Forslag til årsplan for 8. klassetrinn

Forslag til årsplan for 8. klassetrinn Forslag til årsplan for 8. klassetrinn På de neste sidene følger et forslag til årsplan for 8. klassetrinn. Årsplanen ligger også elektronisk på nettsiden til læreverket. Planen her følgende forutsetninger:

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer