48 Barnekunstmuseet. 48 Bygge. Lek med ord La barna få høre dine egne fortellinger, oppfordrer Helene Uri.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "48 Barnekunstmuseet. 48 Bygge. Lek med ord La barna få høre dine egne fortellinger, oppfordrer Helene Uri."

Transkript

1 10 Lek med ord La barna få høre dine egne fortellinger, oppfordrer Helene Uri. 18 Tid for kvalitet Kunnskapsministeren mener at kvalitetsforskjellene er for store i norske barnehager. 48 Bygge kompetanse Flere ansatte i barnehagen skal få mulighet til å bygge egen kompetanse. 48 Barnekunstmuseet Bli med på et fargerikt besøk og opplev kunst fra barn i hele verden. 96 Kåseri: Kampen mot klokka Erik Solbakken beskriver datterens barnehageparadis. Plakat 2015 Et magasin fra Utdanningsdirektoratet om kompetanseutvikling i barnehagen Framtidens barnehage flere barnehagelærere, styrere og andre ansatte skal få bygge kompetanse for enda bedre kvalitet i barnehagen

2 Foto: GettyImages Mangfold er viktig og verdifullt Mangfold er en styrke ved vårt moderne samfunn, men også en utfordring som krever innsikt og kunnskap. Vi vet at behovet for nettopp innsikt og kunnskap er stort blant mange av dere som arbeider med språklig og kulturelt mangfold. Målet med satsingen «Kompetanse for mangfold» er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn med minoritetsbakgrunn i utdanningsløpet. Les mer på udir.no/mangfold

3 introduksjon Last ned de flotte illustrasjonene til Ingunn på magasinet.udir.no/2015/barnehage. Så kan du kose deg med fargelegging. Det er lov å dele dem med barna! Udir-magasinet for barnehagen Nå leser du i den andre utgaven av Udir- magasinet for barnehagen. Magasinet er for deg som er assistent, fag arbeider, pedagog, barnehagelærer, styrer eller eier i barnehagen. Her kan du lese om ansatte som tar utdanning ved siden av jobb. Du får kjennskap til det Udir gjør for å styrke kompetans en til alle ansatte og for å støtte og utvikle barnehagen i sin helhet. Vi byr også på artikler om viktige fagområder og utfordringer du kan møte, som ansatt i barnehagen. I 2014 spurte vi hva dere synes om innhold et i magasinet. Vi ble overveldet av den gode responsen og alle til bakemeld ingene. Innholdet i årets utgave er inspirert av inn spillene vi fikk. Og det skal ikke bare være solskinnshistorier, sa dere. På side 64 kan du lese om komikeren Trine Lise Olsens oppvekst som fosterbarn. Barne ombudet legger vekt på at vi har plikt til å melde fra når vi er bekymret og tror et barn trenger hjelp. Les mer om det på side 68. Ambisjonen er at intervjuene og artiklene skal være nyttige og til inspirasjon i barnehagens arbeid. Flere av reportasjene illustrerer den blomstrende kreativiteten og det gode arbeidet som skjer i barnehager rundt om i landet og vi får gode tips. Vi ønsker å motivere deg til å øke din kompetanse. Kompetansestrategien for framtidens barnehage inneholder tilbud for alle ansatte som ønsker utdanning og faglig påfyll. Fra side 23 får du oversikt over hvilke utdanninger, kurs og andre tiltak du kan velge blant. Det er en plakat brettet rundt magasin et som viser en samlet oversikt over mulighetene. Den egner seg fint til å henge opp på veggen i barnehagen. Vi ønsker deg gode leseopplevelser! PS: Har du tilbakemeldinger, vil vi gjerne høre fra deg: ingunn dybendal har satt sitt preg på årets barnehagemagasin med fargerike og lekne illustrasjoner. Ingunn har tegnet stort sett hele livet og bestemte seg for å gjøre det til en levevei. Etter Bachelor i illustrasjon ved University College Falmouth i England, var hun ferdig utdannet våren 2009 og etablerte seg som illustratør i Oslo. I 2012 begynte hun i kollektivet Illustratørene. Ingunn har jobbet med barne- og skolebøker, redaksjonelle oppdrag og reklame. På fritiden bruker hun tiden til å jobbe med egne prosjekter, reise eller lese, og finner mye av inspirasjonen sin fra tegne serier, opplevelser og musikk. ingunndybendal.co.uk 4 udir udir 5

4 innhold intro side 4 16 Ny kompetanse side Leder 10 Lek med ord Helene Uri har et nøkkel tips til voksne som vil hjelpe barn til å oppleve språklige gleder: La dem få høre dine egne fortellinger! 14 Om Udir Kunnskapsministeren Tid for kvalitet 22 Kompetanseutvikling Framtidens barnehage 26 Leder bedre med mer kunnskap Styrerutdanningen i Trondheim ga styrer Sissel Oliv Garseth utfordringer og verdifull kompetanse. Hun lærte blant annet å løfte blikket og ble flinkere til å involvere kollegaene tidligere i endingsprosesser. 42 Andre tiltak 44 Videreutdanning for PPT Systemrettet arbeid i teori og praksis 48 Barnekunstmuseet i Oslo Barnas egen kulturarv 54 Kreative tips i barnehagen Lar barna vise veien 56 Rettleiing av nyutdanna lærarar God start for alle Gode verktøy side Ståstadsanalyse EIT VIKTIG VERKTØY FOR KVALITETSVURSDERINg 64 Trine Lise Olsen KOMIKEREN SOM LER TROSS ALT Å snakke åpent om mørke minner og sitt liv som fosterhjemsbarn er det ikke mange som kan. Derfor fortsetter den folkekjære komikeren Trine Lise Olsen å røre hele Norge med sin åpenhjertige og ærlige forestilling «Æ har rætt». 68 Barneombudet PÅ BARNAS SIDE 64 i barnehagen side Oppbyggjeleg Naboskap 76 Mat som frister til læring Når barna er med på dyrking og høsting, ser de også hvor maten kommer fra, forteller Klokkergården Kulturog naturbarnehages kokk Tatjana Cistjakova. 82 Med språket i fokus 88 Min barnehage 96 Kåseri Erik Solbakken 6 udir udir 7

5 Kolofon AGENDA Foto: Einar Aslaksen FRA DIREKTØREN Kjære alle ansatte i barnehagen Utgiver: Utdanningsdirektoratet 2015 Ansvarlig redaktør: Helge Lund Redaktører: Doris Amland Gunn-Heidi Saltnes, fagansvarlig Redaksjon: Annette Jacobsen Victoria Elise Olsen Julia Stelzer Pettersen Redaksjonsleder: Tove Bø Laundal Dinamo Design og grafisk produksjon: Dinamo Trykk: Kai Hansen AS, Stavanger Opplag: Forsideillustrasjon: Ingunn Dybendal Vi ønsker å satse på deg som er ansatt og støtte deg som er leder i barnehagen. Dere gjør en viktig jobb. Petter Skarheim S amfunnet utvikler seg raskt og det er alltid behov for ny og mer kompetanse. Du er med på å forme morgendagens voksne. Dette magasinet viser deg de mange mulighetene du har til å velge blant utdanningstilbudene. Jeg håper du griper muligheten og tar utfordringen, i likhet med mange av dem som deler sine erfaring er med oss i dette magasinet. magasinet handler først og fremst om hvordan du kan heve din egen kompetanse, og om hvordan barnehagen kan heve sin kollektive kompetanse. Målet er en god barnehage med kvali fiserte og omsorgsfulle ansatte, en barnehage der barna kan leke og lære. Kompetanseheving er en viktig forutsetning for å kunne utvikle kvaliteten i barnehagen. Dette er en stor og viktig målsetning, hvor alle må delta for at vi skal lykkes. jeg er enig med kunnskapsministeren når han sier at vi skal bygge videre på det gode i norske barnehager. Men det er en stor utfordring at kvaliteten petter skarheim Direktør i Utdanningsdirektoratet mellom barnehager er så ulik. Vi må få en felles forståelse for hva god kvalitet i barnehagen er, og jobbe for å tette gapet. Dette må vi gjøre ved å bevege oss i samme retning! Vi vet at en god start i livet er viktig, men det er ikke gitt at alle barn har det bra hjemme. Dere som jobber i barnehagen, erfarer nok til tider at alt ikke er bare solskinn. Jeg oppfordrer dere til å lese intervjuet med barneombud Anne Lindmo. Hun sier at vi må snu redselen for å ta feil til redsel for hva konsekvensene kan bli, hvis vi ikke melder vår bekymring til barnevernet. Disse barna trenger dere for å kunne tro på seg selv og få trygghet for framtiden. jeg vet at dere gjør en god jobb! I kåseriet på side 96 kan du more deg over Erik Solbakkens skildring av datterens barnehage. Hun trives så godt at han sliter med å få henne hjem. Etter mye om og men sier hun til slutt de magiske ordene: «Ha det, bagehage». God lesing. 8 udir udir 9

6 Helene Uri har ett nøkkeltips til voksne som vil hjelpe barn til å oppleve språklige gleder: La dem få høre dine egne fortellinger! Geir Anders Rybakken Ørslien F aren min hadde neppe sett for seg at jeg kom til å sitte her og fortelle om dette i 2015, så mange år etterpå. Men jeg vil tro at han hadde blitt både glad og overrasket! Helene Uri varmer hendene mot kaffe koppen ved et kafébord i Frognerparken i Oslo. Vi er midt i en samtale om barn og språk. Selv har hun to barn, og språket som levevei. Uri forlot en akademisk karriere med doktorgrad i språkvitenskap og er nå forfatter på heltid. Fem barnebøker, seks romaner, ti populærvitenskapelige språkbøker og utallige fagutgivelser. I hennes siste bok, «Språkmagi», skriver hun om språkvitenskap for barn og unge. Men akkurat nå er vi for et øyeblikk tilbake i hennes egen barndom. I en historie om fuglene på fjellet, som faren gjerne diktet og fortalte til fire år gamle Helene. Jeg husker fortsatt fortellingene som mine foreldre delte med oss hjemme. Det var om hverdagslige ting. Mamma fortalte gjerne om det hun mintes fra sin egen barndom. Og helene uri Født 1964, Stockholm, Sverige Norsk forfatter, språkforsker og professor pappa fortalte om en rypefamilie inne på fjellet. Han laget en historie om mamma rypa og papparypa. En enkel, men fin fantasi fortelling om livet der oppe, om fuglene med de røde øyebrynene. Én ting er at jeg fortsatt husker denne lille fortellingen med stor glede. En annen ting er at jeg som fireåring kunne ordet «rypestegg». Helene Uri smiler ved tanken på at disse små hverdagshistoriene fortsatt holder følge med henne gjennom livet. De varer fortsatt, og har fremdeles sin verdi. De små barna er ingen kresne lyttere. De er takknemlige for at foreldrene i det hele tatt vil fortelle. Det handler ikke alltid om fortellingen i seg selv. Det handler om verdien av at en voksen tar seg tid til å dele en fortelling, om den så er aldri så enkel og banal. Noe av det viktigste vi kan lære barna våre, er kunsten å lytte. På hvilken måte? Dette går begge veier. Vi voksne må selv bli bedre lyttere, og vi må gi barna mulighet til å lytte til gode fortellinger. 10 udir udir 11

7 Helene Uri synes ikke vi skal forenkle språket for mye når vi snakker med barn. Vi skal ikke være redde for å bruke ord som barn ikke kjenner eller forstår. Det er slik vi lærer! Barn er dessuten kjempegode til å gjette. «den gode samtalen er kjempeviktig for all språkutvikling og språkstimulering.» Helene Uri Som i en god bok? Som forfatter vil jeg selvsagt løfte fram de gode bøkene, men den muntlige fortellingen er like viktig. Og den trenger ikke være avansert! Hvorfor er fortellinger viktige for barnas utvikling? Det er dokumentert at barn lykkes bedre senere i livet dersom de har lært seg å holde fast i den røde tråden gjennom en tekst fra a til å. Det handler om å kunne følge argumentene, forstå logikken og se hva som henger sammen med hva. Dette er helt nødvendig for å gjøre det godt på skolen. Og det kan stimuleres helt fra barna er små - ved å lese for dem og ikke minst høre voksne fortelle. Hva er de voksnes utfordringer når det gjelder å lytte til barn? Vi har hundre andre ting vi skal utrette og holde styr på, og vi tror ofte vi vet hva barnet forsøker å si. Dermed overkjører vi dem med avbrytelser når det går for sakte. Men den gode samtalen er kjempeviktig for all språkutvikling og språkstimulering. Så jeg vil slå et slag for lytting. For at vi gir barna tid, hører hva de prøver å si, kommer dem i møte og ikke avbryter og hjelper før barnet har fått lov til å snakke ut. Dine egne barn er ungdommer nå. Hvordan formidlet du din egen språkglede da de var yngre? Jeg var nok ingen supermamma på det området. Det å være forfatter og skrive en 400 siders romanfortelling er en helt annen sjanger. Men vi har snakket mye om språk, ord og dialekter hjemme, og barna har fått være manuskonsulenter både på barne og voksenbøkene mine. Og én ting husker jeg at vi hadde mye glede av da de var i barnehagealderen: å lage en enkel bok sammen. Bibliografi I tillegg til en rekke romaner og barnebøker har hun utgitt flere fagbøker om språk: 2014 Språkmagi (fagbok om språk, også for barn) 2008 Den store faktaboka om språk (fagbok for barn, revidert utgave) 2008 Snakk om språk! (artikkelsamling med Olaf Husby, Ingebjørg Tonne og Jon Peder Vestad) 2007 Kroppsspråk (populærvitenskap) 2005 (Nesten) alt du trenger å vite om språk (redaktør) 2005 Quizleis (spørrebok med Per Egil Hegge og Sylfest Lomheim) 2004 Hva er språk? (fagbok) 1998 Den store faktaboka om språk (fagbok for barn) Hvordan foregikk det? På den enkle måten. Barna fikk diktere sine egne historier som jeg skrev ned med store bokstaver. Deretter fikk de illustrere fortellingen med tegninger, før vi bandt sammen arkene, laminerte forsiden og ga dem bort til jul. Det ble noen ganske usammenhengende historier med prinsesser og uhyrer, men det skapte mye glede! Det var heller ikke vanskelig eller veldig tidkrevende. Noe av det viktigste med et slikt prosjekt er at selve prosessen er så fin. Den voksne tar seg tid, barna får bestemme historien, og det kan gjøres innimellom for eksempel når de er i pysjen før leggetid. Og så er det stoltheten etterpå: «Se hva jeg har laget!» Med tanke på barn og bøker: Noen gremmes over at foreldre leser førti år gamle klassikere som ikke lenger er relevante, når det skrives så mye god barne litteratur i dag. Hva tenker du selv om dette? Det skrives utrolig mye godt og spennende for barn i dag, og det er for lett å ty til det vi selv kjenner fra før. Men jeg tenker samtidig at det går an å by på begge deler. Vi skal unne våre barn å få glede seg over det vi selv hadde stor glede av. For min del har det særlig handlet om André Bjerkes rim og vers. Å leke med ord, regler og dikt inkludert nonsensord som vi bare finner på det er både morsomt og nyttig for barn. Rim er for eksempel en viktig del av den metaspråklige bevisstheten. Hva betyr det? Enkelt sagt: Barn kan ofte mene at ordet «tog» er et lengre ord enn «lokomotiv», fordi et tog er lengre enn et lokomotiv. Når de etter hvert skal knekke lesekoden, må de se at formen er én ting, og innholdet noe annet. De må kunne se at ordene består av bokstaver som i seg selv er helt løsrevet fra ordets innhold. Da er det nyttig å leke med ord som rimer fordi de samme bokstavene brukes i ulike ord, helt uavhengig av ordets innhold. Hvordan kan vi snakke med barnehagebarn om språk? Det finnes mange ulike innfallsvinkler, dialekter er én! Farfar sier «vatten», men vi «vann». Framhev gjerne disse forskjellene, og hør hvordan barna oppfatter dem. Hvor mange ulike måter kan vi si «r» på? Spør om språk og følelser, hvilke ord er skumle? Hvilke ord er fine? Snakk om kroppsspråk, og hvordan det kan si noe annet enn hva vi sier med munnen. Tror vi på noen som sier «jeg er ikke sint!» med armene i kors og et sinna fjes? Hva med dyra, kan de snakke? Hva slags kroppsspråk har de? Smiler hunden når den logrer? For barn er mange vanlige ord fortsatt fremmedord: Hvor mye skal vi forenkle språket når vi snakker med barn? Vi skal ikke være redde for å bruke ord som barn ikke kjenner eller forstår. Det er slik vi lærer! Barn er dessuten kjempegode til å gjette. Det er selvsagt viktig å sjekke forståelsen og ikke snakke høyt over hodet på barna men barn er glade i fine ord. De vil gjerne bruke dem selv. Så ikke snakk om «pippippen», si gjerne «bokfink» i stedet. Barna suger til seg både språk og kunnskap. Her kan barnehager med flerspråklige barn også ha sine fortrinn. Hvordan? Jeg hadde en gang et prosjekt om flerspråklige barn som ressurs i barnehagen. Da besøkte jeg en barnehage der både barna og de ansatte lærte seg å telle til ti på alle de ulike språkene som var representert. Det er en fin måte å utvide repertoaret på! 12 udir udir 13

8 om forvaltningen Hvem gjør hva Og hvordan henger det sammen? om utdanningsdirektoratet Hvem er vi, og hva gjør vi? Vi er ca. 300 personer som jobber i Udir. Felles for oss er at vi har tette bånd til barne hager og skoler. Dialog og samspill med dere er viktig. Sammen bygger vi fram tidens kompetanse. 1. stortinget vedtar den nasjonale utdanningspolitikken. 2. Kunnskapsdepartementet former den nasjonale utdanningspolitikken, og delegerer oppgaver til Utdanningsdirektoratet som iverksetter regjeringens politikk. 3. Utdanningsdirektoratet skal sikre at barn og elever får et barnehage tilbud og en opplæring av høy kvalitet. Sammen med fylkes mannen skal vi støtte barnehageeier og skoleeier slik at det iverksettes tiltak, og at vi når målene som er satt. 4. Barnehage- og skoleeiere: Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere har ansvaret for at barnehager drives i tråd med rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold. Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for den lokale organisering en og gjennomføringen av opplæring en i grunnskole og i videre gående opplæring. Vi legger til rette for veiledning og utvikler støttemateriell for barnehager og skoler. Vi gjennomfører brukerundersøkelser. 5. Barnehagen skal være en arena for omsorg, lek, læring og danning. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. 6. Skolen skal gi alle elever kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre ut danning og arbeidsliv. Alle skal inkluderes og oppleve mestring. Vi utarbeider læreplaner, eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Vi bygger opp kunnskapsgrunnlaget ved hjelp av forskning og statistikk. Vi tilbyr grunn-, etter- og viderutdanning til ansatte i barnehagen, skolen og PP-tjenesten. Vi har ansvar for at det føres tilsyn ved landets barnehager og skoler. 14 udir udir 15

9 Foto: Colourbox Kompetanse i framtidens barnehager 23 Se hvilke muligheter du har til å øke egen kompetanse. Leder bedre med 26 mer kunnskap Lærte å løfte blikket og involvere kollegaene i endrings - prosesser. Ble student 31 i voksen alder Rahila Kausar var 43 år da hun bestemte seg for å ta arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. 44 Systemrettet arbeid Les om hvorfor ansatte i PPT bør ta videreutdanning. ny kompetanse Har du spørsmål om samarbeidet mellom hjem og barnehage? Vi gir råd, veiledning og informasjon. fubhg.no Illustrasjon: Ingunn Dybendal

10 Kunnskapsministeren Tid for kvalitet Mye er bra i norske barnehager, men kvalitetsforskjellene er for store, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Så hva gjør vi med det? Julia CS Pettersen Einar Aslaksen Kgnisciam eniet ellant que expliquatur? Qui cumquos as exero in exerchi llendes tionet accae. Min cusam, sequi autet quia se as ab is et quiatur reptum qui blaut as demque nimin re natias voluptati officae latin nonsequibus mos sum Hei, jeg heter Torbjørn, hva heter du? Det er solid variasjon i omgivelsene for en kunnskapsminister i løpet av en arbeidsdag. For bare et par timer siden satt Torbjørn Røe Isaksen rundt kongens bord i statsråd. Nå står han omringet av en gjeng nysgjerrige barnehagebarn med store øyne, ikledd gule, grønne og blå parkbukser. Se hvor tynn den jakka mi er da, dere! Den dresskledde ministeren rister oppgitt på hodet, og kan også fortelle at han i tillegg fryser litt på tærne. Jeg har lånt ullsokker jeg, får statsråden klokt høre fra en av dem i gjengen som er atskillig mer fornuftig antrukket for utelek. Her har også en kunnskapsminister noe å lære. vi møter torbjørn røe isaksen i Fagerborg menighetsbarnehage, en ekstra hektisk fredag for både ministre og barnehagebarn. De parkdresskledde har, med bøtter og spader på slep, tatt pause i travle aktiviteter for å ta gjesten nærmere i øyesyn, og kunnskaps ministeren har sin siste dag på jobb før pappaperm. Fra høsten av skal han selv følge et barn med nysgjerrige øyne og fargerik parkdress til barnehagen. Tenker du mye annerledes rundt barnehagespørsmål nå som du har hatt jobben som kunnskapsminister en god stund? Jeg hadde ikke jobbet med barnehager før jeg ble kunnskapsminister, og heller ikke hatt barn i barnehage, så forkunnskapene var høyst begrensede. Skulle jeg trekke frem én ting jeg tenker annerledes om nå enn da jeg startet, ville det være at jeg forstår bedre hvor mye læring som foregår i barnehagen, og hvor viktig dette aspektet er for alle barn, men kanskje særlig for barn fra ressurssvake familier. Den politiske debatten om barnehagen har i for stor grad dreid seg om plass og tilgjengelighet, og for lite om kvalitet og læring. Så hvordan kan vi da nærme oss en slags fellesnevner for god barnehagepolitikk? En av de tingene jeg så ganske raskt, var de mange gode læringssituasjonene i barnehagen. Når vi snakker om læring i barnehagen i den politiske debatten, blir imidlertid sammenligningsgrunnlaget ofte læring på skolens premisser. Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men det er en vesensforskjell mellom barnehage og skole. Læring i barnehagen skjer ikke med barn sittende bak en pult, det skjer gjennom lek og undersøkende aktiviteter ute og inne. Samtidig er barnehagens arbeidsmåter i stor grad tverrfaglige og inkluderer både læring i hverdagssituasjoner og i mer strukturerte opplegg. Slik ønsker jeg at det fortsatt skal være, og denne typen læringsarbeid krever også bevisste voksne kompetente ansatte som tar med barn i barnehagen inn i lek- og læringssituasjoner. 18 udir udir 19

11 «Barnehager med god kvalitet sørger for at alle barn blir sett og hørt og får den hjelp og støtte som de trenger.» Torbjørn Røe Isaksen utenfor de store vinduene er de små parkdresskledde i full gang med sine aktiviteter. Noen har trillet sykler ut av vinterdvalen, andre er på skattejakt i kriker og kroker, og flere har stilt seg opp i en eksepsjonelt ryddig kø med ukjent formål. Voksne øyne følger med og bidrar der det trengs. Vi snakker mye om kvalitet i barnehagen i dag. Hvilke aspekter ved dette ganske så vide begrepet tenker du er spesielt viktige? Barnehager med god kvalitet sørger for at alle barn blir sett og hørt og får den hjelp og støtte som de trenger. På den måten blir alle barn inkludert i leke- og læringsfellesskapet. Det gjelder særlig barn som trenger hjelp til å bli en del av fellesskapet fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk, eller fordi de strever med å komme inn i leken. Det betyr ikke at personalet skal styre alle aktiviteter og alt innhold, men både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter krever et kompetent, tilstedeværende og aktivt personale. Vi må jobbe for at alle barnehager finner balansen mellom fri lek og voksen tilrettelegging. For å sikre bevisst og målrettet arbeid må innholdet planlegges, gjennomføres og vurderes i tråd med rammeplanen. Da er det helt avgjørende at de ansatte har god kompetanse. Uten kompetente barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter er ikke skikkelig kvalitet mulig. kunnskapsministeren trekker også frem styreren. Barnehagene trenger ledere som stiller krav om retningen for innholdet i barnehagen, og som tilrettelegger for kompetanseheving og faglig fellesskap. Vi må ha gode ledere. Personalgruppen må vite hvor de skal, og hvordan de kommer dit. I tillegg må barnehagen også ha et godt og tett samarbeid med foreldrene. En god barnehage gjør det klart hva de kan forvente av barnehagen, ser foreldrene som ressurser og sørger for et godt samarbeid, fortsetter ministeren, tydelig engasjert. Så hva er det viktigste du vil gjøre i tiden fremover for å minske forskjellene og utvikle og løfte felles kvalitet i barnehagen? Slik det er i dag, har vi et rikt mangfold av barnehager, og det skal vi ta vare på. Men det er stort spenn mellom barnehagene. Det er bra at barnehager jobber med ulike pedagogiske innfallsvinkler, men dersom det mangler bevissthet rundt pedagogikken, blir det et problem. Kvalitetsløft er derfor én overskrift for arbeidet vårt, men vi må også rett og slett tette dette gapet. røe isaksen nevner flere ganger at vi skal og må bygge videre på det gode i norske barnehager. I dette ligger et ønske om å utdanne og kvalifisere enda flere barnehageansatte og i enda større grad klargjøre hva barn og foreldre kan torbjørn røe isaksen Født 1978, Porsgrunn Kunnskapsminister fra Høyre Master i statsvitenskap forvente av barnehagen når det gjelder innhold og læring. Barnehagelærere skal styrkes faglig gjennom etter- og videreut danning, vi skal arbeide for å få flere barne- og ungdomsarbeidere i barne hagen og øke kompetansen i hele personalgruppa. Samtidig vet vi at det å lede arbeidet i en barnehage er krevende. Styrerutdanningen er derfor et viktig tiltak for å styrke ledelsen i barnehagen. I august lanseres i tillegg også foreldreportalen barnehagefakta.no, en nettside som skal gi foreldre lett tilgjengelig nøkkelinformasjon om alle barnehager landet over. torbjørn røe isaksen gestikulerer ivrig og entusiastisk, men ved siden av ham følger de med på armbåndsuret med stadig kortere intervaller. Det er enda noen kalenderoppføringer som gjenstår før statsrådskoene skal parkeres for en periode for å følge datteren i tiden frem mot hennes første dag i barnehagen. Er det aspekter ved barnehagen du har blitt mer klar over etter at du selv ble far? Hvordan ser du for deg den ultimate barnehagen? Nå skal jeg snart få mine aller førs te erfaringer som bruker av barnehagen, og det gleder jeg meg til. Jeg tror alle foreldre er mest opptatt av at barnet deres har det fint i barnehagen at den lille gutten eller jenta trives og har det trygt og godt. Så er det fint med en ny og moderne barnehage, nye leker og flott uteplass, men det aller viktigste er dyktige og faglig flinke barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte som legger til rette for gode leke- og læringsmuligheter. Det er de som virkelig gjør en forskjell for barns trivsel, lek og læring. Torbjørn Røe Isaksen er overbevist om at engasjerte og kompetente ansatte er avgjørende for å kunne lykkes med å heve kvaliteten i norske barnehager. «Det er viktig at vi blir flinkere til å snakke med brukerne om hva som er deres behov» Bjørnar Sørum, leder PPT-tjenesten i Arendal 20 udir udir 21

12 kort om Antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene har steget fra til siden registreringen startet i % I Norge går om lag 90 prosent av barna i barnehagealder (1-5 år) i barnehage. Dette ligger langt over snittet internasjonalt. Bare Danmark og Island har bedre fulltidsdekning enn Norge Mindre fødselskull er årsaken til at færre barn går i barnehage. I 2014 gikk barn i alderen 0 til 6 år i barnehage. Dette er en nedgang på omtrent 700 barn fra året før. I aldersspennet fra 1 til 5 år har det vært en nedgang på i overkant av 1000 barn. Det er flere barn som går i barnehagen nå enn det var for 15 år siden. Hva finner du i nasjonalt barnehageregister? På nettstedet til nasjonalt barnehageregister (NBR) finner du den mest sentrale informasjonen om alle aktive barne hager, blant annet hvem som er eier, og hvem som er tilsyns myndighet. Vi oppfordrer alle landets barnehager til å legge inn en lenke fra NBR til hjemmesiden sin! https://nbr.udir.no/ «Kvalitet i barnehagen» Foto: GettyImages Kompetanse FOR framtidens barnehage Kunnskapsdepartementet har gitt Udir ansvar for å følge opp og videreutvikle kompetansestrategien for framtidens barnehage. Strategien gjelder for perioden og skal vise barnehageeiere og alle grupper ansatte i barnehagen hvilke muligheter de har til å utvikle og øke egen kompetanse, både personalgruppen og for den enkelte ansatte. Strategien skal også bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte, kompetente og erfarne ansatte i barnehagen. Her kan du se hvordan. Mål med strategien: Øke antall barnehagelærere i barnehagen Øke antall ansatte i barnehagen med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Rekruttere og beholde barnehagelærere og andre ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Bidra til økt kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen Øke antall styrere med lederutdanning Øke statusen for arbeid i barnehage Gjennom prosjektet «Kvalitet i barnehagen» jobber Utdanningsdirektoratet med å utvikle et nasjon alt system som skal bidra til å gi barnehager, eiere og myndigheter et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i barnehagene. Systemet skal tilby barnehagene verktøy til å vurdere og reflektere over egen praksis, deriblant med en ny og revidert ståstedsanalyse. Foreldrene skal få lett tilgjengelig nøkkel informasjon som kan hjelpe dem i valg av barnehage, og som grunnlag for videre dialog om kvaliteten i barnehagen hvor barnet deres går. I august 2015 lanseres nettstedet Barnehagefakta som del av prosjektet. Målgruppen for tiltakene i strategien er alle grupper ansatte som arbeider direkte med barna: assistenter, barneog ungdomsarbeidere, andre pedagog er, barnehagelærere og styrere. Noen av tiltakene er for den enkelte ansatte i barnehagen, og noen tiltak er for hele eller deler av personalgruppen. 22 udir udir 23

13 Barnehagen skal drive pedagogisk utviklingsarbeid Hvilke muligheter har jeg? Hvem har ansvaret for hva? Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre at barna har et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehageeiere skal gi de ansatte den nødvendige opplæringen og sikre at de deltar i kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Assistent Jeg kan ta kompetansehevingsstudiet for assistenter bli barnehagelærer Les «Med fagbrevet i boks» side 34 Lilli Ann Skutvik, fagarbeider i Storhaugen barnehage, Ålesund kommune. Rahila Kausar, pedagogisk leder i Bjørnheim barnehage, Bydel Stovner Barnehagelærer Liv Astrid Bauge pedagogisk leiar og rettleiar for nytilsette, nyutdanna barnehagelærarar, Bamsebo barnehage, Gjesdal kommune Barne- og ungdomsarbeider Andre pedagoger Styrer «Jeg var klar for nye arbeidsoppgaver, men manglet formell utdanning. Ved å utdanne meg til førskolelærer (barnehagelærer) visste jeg at jeg ville få mulighet til å arbeide som pedagogisk leder.» Jeg kan «Det er lett å stå på stedet hvil uten å se muligheter for kompetanseutvikling. Jeg har tatt fagbrevet for min egen utvikling» bli barneog ungdomsarbeider bli barnehagelærer ta kompetansehevingsstudiet for assistenter ta fagskole innen oppvekstgag Les «Ble student i voksen alder» side 30 Jeg kan ta mastergrad Jeg kan ta doktorgrad «Det er ikkje berre vegsøkjaren som får eit par ekstra auge å sjå med» ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Les «Så flere fordeler med nettstudier» side 38 Leni Maria Dragland, utdannet barnevernspedagog og barne- og ungdomsarbeider, arbeider som fagarbeider i Skarpen barnehage, Narvik kommune ta PUB-studier ta veilederutdanning Les «God start for alle», side 57 «Selv om nettbasert utdanning gir deg frihet og fleksibilitet, vil du uansett måtte forholde deg til tidsfrister, og det vil være opp til deg å holde følge» Barnehagens ansvar Vi trenger barnehagefaglig grunnkompetanse Jeg kan Jeg trenger veiledning for nyutdannede ta mastergrad ta doktorgrad Les «Leder bedre med mer kunnskap» side 26 Sissel Oliv Garseth, styrer i Barnebo barnehage, Aukra kommune Nyansatt assistent Vikar Nyutdannet, nyansatt barnehagelærer «Selv om nettbasert utdanning gir deg frihet og fleksibilitet, vil du uansett måtte forholde deg til tidsfrister, og det vil være opp til deg å holde følge» ta lederutdanning for styrer 24 udir udir 25

14 Leder bedre Med mer kunnskap Styrerutdanningen i Trondheim ga styrer Sissel Oliv Garseth utfordringer og verdifull kompetanse. Hun lærte blant annet å løfte blikket og ble flinkere til å involvere kollegaene tidligere i endringsprosesser. Lars-Einar Petterson Thomas Ekström Nå står vi midt i en flytteprosess der vi har full drift og skal flytte to avdelinger til midler tidige lokaler fire kilometer unna hovedbygget. Da er det naturlig at vi må se på organisering, og på hvordan jeg skal være til stede for alle. Tidligere kunne det nok gå litt fort i svingene, forteller Sissel. Det er snart spisetid for de minste barna i Barnebo barnehage, og de fleste er på vei inn til avdelingene. Sissel viser oss stolt uteområdene og selve huset som er et signalbygg i kommunen. De bygger ikke så fint og dyrt i dag, så vi setter veldig stor pris på kvalitetene i bygget, forteller Sissel. styrer ytterst i havgapet. Barnebo Barnehage ligger i Aukra kommune på øya Gossa, som er en liten fergetur rett vest for Molde. På sør-østsiden av øya ser vi mot de mektige Romsdalsalpene, og på yttersia er det åpent hav kun avbrutt av Ona fyr i det fjerne. Mektig og flott, men også litt langt unna faglig påfyll. Selv om vi ikke ligger veldig langt fra Molde, så er det et veldig lite fagmiljø og ikke så mange likesinnede å dele og diskutere erfaringer med. Det bidro kanskje ekstra til at jeg ville ta videreutdanning, forklarer hun. Etter 12 år som styrer i barnehagen søkte hun på og kom inn på styrerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. I løpet av halvannet år gjennomførte Sissel et utdanningsløp som er tilpasset full jobb. Kombinasjonen av forelesninger, egenstudier, veiledning i grupper og oppgaveskriving krevde imidlertid streng disiplin og prioriteringer. Noe av det lureste jeg gjorde, var nok å skille tydelig mellom jobb, studier og privatliv. Når jeg var på jobb, så jobbet jeg, og når jeg hadde studieuke, så studerte jeg. Derfor kunne jeg koble av med god samvittighet når jeg hadde planlagt ferie. måtte løfte blikket. Sissel hadde, og har fortsatt, ansvaret for en barne hage med om lag 120 unger og 50 ansatte, Sissel Oliv Garseth Styrer ved Barnebo i Aukra kommune der flere av dem er på deltid. Driften av de åtte avdelingene har til nå vært fordelt på tre hus: et hus for de minste barna og to hus for de eldste. Nå samles Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage: Studiet går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. Studiet kan gå inn i en mastergrad i ledelse. Disse kan søke: Styrere og assisterende styrere Utdanningen tilbys ved syv studiesteder i Norge. udir.no/styrerutdanning de eldste i midlertidige lokaler i påvente av et nybygg. Tidligere slet Sissel med at hun ikke rakk overalt, og da var det de små brannene som måtte slukkes og fikk prioritet. Det ble fort veldig mye administrasjon og mye tid gikk med til vikartilkalling, referatskriving og oppfølging av vedlikehold. Problemet var at jeg satte meg litt fast i detaljene og glemte å løfte blikket, forteller Sissel. 26 udir udir 27

15 «Det var helt unikt å diskutere problemstillinger og teori med 40 andre i samme situasjon.» Sissel Oliv Garseth Styrerutdanningen Studietilbudene På lederutdanningen møtte hun andre styrere som slet med de samme utfordringene, og sammen ble de oppmerksomme på hvordan de som ledere må se det store bildet og tenke strategisk. Du må tørre å prioritere og huske at det viktigste er å utvikle barne hagen og de ansatte. Da er det helt avgjørende at du involverer de pedagogiske lederne mer. En viktig erfaring sett i etterkant er hvor mye tid vi faktisk frigjør når vi delegerer oppgaver til kolleger som faktisk brenner etter å bidra mer. Det er lett å tenke at du sparer tid på å gjøre ting selv, men det er bare noe du tror. må involvere. Som leder er det lett å tro at du har informert nok, og at alle er enige om retning og gjennomføring. Sissel har opplevd at dette ikke stemmer, og på utdanningen ble hun utfordret på måten hun ledet på og fattet beslutninger. Det er jo nesten en klisjé at du må involvere folk, men jeg trodde jeg gjorde det i tilstrekkelig grad. Men der tok jeg feil. Under utdanningen ble Sissel skikkelig utfordret på måten hun hadde ledet enkelte prosesser, og hun innrømmer at det var skikkelig tøft å skulle forsvare seg overfor andre barnehageledere. De mente jeg hadde gått altfor fort frem og stilte meg skikkelig til veggs. De kjente meg jo ikke og kunne være ganske direkte og ærlige. Da gikk det opp et lys for meg, og det er jeg veldig bevisst på i dag. At hun selv hadde tenkt ut, planlagt og hatt en modningsprosess i forkant av endringene, betydde ikke at kollegaene var like klare eller hadde samme forståelse av endringene som ble presentert. Jeg tror vi må huske på at folk er seg selv nærmest. Hva skjer med min situasjon? Hva skjer med min rolle, og hvem skal jeg jobbe med? Folk har mange spørsmål, og selv om du som leder tror du har informert godt nok, så er det alltid et sug etter informasjon og ønske om mer involvering, forklarer Sissel. relevant utdanning. Utdanningen er variert, og hensikten er å koble teori, forskning og veiledning slik at studentene opplever stor relevans. Sissel var spesielt fornøyd med at alt var veldig praksisnært, og at hun fikk veldig god kontakt med de andre studentene. Det var helt unikt å diskutere problemstillinger og teori med 40 andre i samme situasjon. Selv om vi hadde ulik bakgrunn, var det mye som gikk igjen, og vi lærte absolutt mye av hverandre. Hun forteller også at det var helt unikt å få innsikt i fersk forskning presentert av lærebokforfatterne selv. I ettertid har studentene fortsatt kontakt gjennom en lukket Facebookgruppe. Det er også planlagt sosiale treff. Jeg gikk glipp av det første treffet, men det neste skal jeg få med meg, avslutter Sissel, før hun tar oss med på en rundtur på øya. Hun er jo tross alt veldig stolt av kommunen sin med god grunn. Fakta Formelt navn på utdanningen er Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage. Gir 30 studiepoeng fordelt på tre semestre. Sissel Oliv Garseth tok utdanningen på Dronning Maud Minnes høyskole. Fem studiesteder tilbyr utdanningen. Høgskolen i Oslo og Akershus Studiet er nært knyttet opp mot studentenes arbeidspraksis. Forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav og utviklingsprosjekter tar utgangspunkt i egen lederrolle og organisasjon. Det spesielle ved å være leder i barnehage vektlegges, i tillegg til generell organisasjons- og ledelsesteori. Ledelse av utvikling- og endringsprosesser, læringsfellesskap, barns utvikling/læring er røde tråder i studiet. Studentene får veiledning på egen lederrolle og arbeidskrav/utviklingsprosjekt. Studiested: Oslo og Hamar Norges handelshøyskole Målsettingen er å formidle forskningsbasert ledelseskunnskap slik at den oppleves relevant og nyttig. Programmet gir økt forståelse for ulike sider ved barnehagestyreres utfordringer, og det styrker deltagernes praktiske forutsetninger for å håndtere disse. Gjennom den pedagogiske tilnærmingen skapes arenaer hvor deltakerne kan hente inspirasjon og støtte både fra kolleger og fagfolk. Studiested: Bergen Dronning Mauds Høgskole Styrerutdanningen i Midt-Norge er organisert rundt fire hovedtemaer der utvikling av egen lederidentitet er integrert i alle disse temaene. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen består av ni samlinger på to eller tre dager og en to dagers studietur. Studiested: Trondheim UiT Norges arktiske universitet UIT Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tilbyr lederutdanning for styrere i barnehagen. Vi prioriterer: Relevante og grunnleggende forelesninger, individuelt og gruppebasert arbeid, øvelser og drøftinger i samarbeid med Bedriftskompetanse AS. Studentene jobber i basis og skrivegrupper gjennom hele studieforløpet med oppgaveskriving faglige drøftinger / mye humor og ikke minst lære av hverandre. Hver gruppe har egen veileder. Studiested: Tromsø Handelshøyskolen BI Lederutdanningen gir barnehagestyrere forskningsbasert kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dette innebærer refleksjoner om rollen som personalleder, veileder og målrettet ledelse for å forberede barns utvikling og læring. Styrere vil arbeide systematisk og bli tryggere i egen lederrolle for å bli bedre rustet med tanke på de utfordringer barnehager står overfor. Studiested Oslo Universitetet i Agder Den nasjonale styrerutdanningen ved UiA er et forsknings- og erfaringsbasert studium med fokus på en leders handlingskapasitet, organisasjonsutvikling og styring for å fremme barns læring og utvikling. Studiet gir studenter kjennskap til verktøy og teorier som gjør dem bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter. Studiested: Kristiansand 28 udir udir 29

16 Ble student i voksen alder Rahila Kausar hadde jobbet som assistent i 12 år da hun bestemte seg for å ta arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. I dag arbeider hun som pedagogisk leder i Bjørnheim barnehage og er glad for å ha faglig tyngde i møte med både barn og voksne. Elena Solberg Thomas Ekström bud til assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. Studiet gir en god kombinasjon av samlinger på ABLU Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Kunnskap er handlinger, ferdigheter, holdninger, filosofiske og teoretiske perspektiver. Barnehagen som ABLU-studenten arbeider i, skal brukes som læringsarena i studietiden. Bruk av barnehagen som læringsarena bidrar til å skape meningsfull forståelse og sammenheng mellom barnehagens praksis og ulike teoretiske perspektiver. Utdanningsinstitusjonen får nærhet til praksisfeltet, og barnehagen får faglig påfyll når den deltar aktivt i studiet som læringsarena for studenten. Det blir mange lange kvelder, og de fleste sosiale arrangementer må dessverre nedprioriteres. Men alt er mulig om du bare bestemmer deg og jobber hardt for det. I dag jobber Rahila som pedagogisk leder. Arbeidsoppgavene går ut på å plan legge, gjennomføre, evaluere og reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid. Som pedagogisk leder veileder hun også medarbeidere i barnehagens arbeid. Rahila er glad for rollen hun nå har i Bjørnheim barne hage, og trives godt med arbeidshverdagen sin. Det er ingen tvil om at du både får bedre lønn og høyere status når du har en relevant utdanning å vise til. Men den aller største forskjellen er kompetansen du får gjennom studiene. Å være barnehagelærer handler om så mye. Det handler om kunnskap, refleksjon, faglig utvikling og omsorg. Jeg har fått et mye mer bevisst forhold til barna og ser på vår barnehagepraksis med andre øyne nå enn før jeg tok utdanningen. Jeg har ikke angret et sekund og er veldig stolt av å ha gjennomført studiet, sier Rahila. Hun hadde jobbet som assistent i Bjørnheim barnehage på Stovner i 12 år før hun fikk tilbud om å starte på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2007 i det aller første kullet en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg. Jeg var klar for nye arbeidsoppgaver, men manglet formell utdanning. Ved å utdanne meg til førskolelærer visste jeg at jeg ville få mulighet til å arbeide som pedagogisk leder. ABF har siden da endret navn til ABLU, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. ABLU er et studietil Rahila Kausar Pedagogisk leder ved Bjørnehim barnehage studie stedet og læring ute i barnehagen og går over fire år. Det stilles krav om at du må arbeide i barnehage under utdanningen. Rahila legger ikke skjul på at det var givende, men også svært krevende å være tilbake på skolebenken. I tillegg til å fokusere på jobb og studier, har du også en familie å ta deg av. Jeg fant fort ut at jeg måtte være strukturert, disiplinert og flink til å planlegge for å kunne lykkes, forteller trebarnsmoren. riktig innstilling. Hun fikk 30 prosent permisjon fra stillingen som barnehageassistent for å kunne ta ABLU. Likevel måtte hun ofre mye for å få kabalen til å gå opp. Du må være innstilt på at det er mye jobb å være student i voksen alder. tar imot studenter. Etter at Rahila var ferdig med stu diene i 2011, ble hun øvingslærer for ABLU-studentene ved HiOA. Bjørnheim barnehage har tatt imot fire studenter så langt, men ønsker gjerne å ta imot flere. Praksis er en sentral del av barnehagelærerutdanningen og skal sikre både nærhet til feltet og tilknytning til profesjonen. Det er alltid veldig givende for oss å ta imot praksisstudenter til barnehagen vår. De kjenner barnehagen som pedagogisk virksomhet og har ofte egne innspill å komme med, noe som gjør at vi er tvunget til å reflektere over egen praksis. 30 udir udir 31

17 Opplever stor suksess med ABLU Oslo har en mangfoldig og flerkulturell befolkning, og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsket å rekruttere flere barnehageansatte med minoritetsbakgrunn. Det første kullet i 2007 var reservert flerspråklige studenter. I årene som fulgte ble studiet åpnet for alle søkergrupper. HiOA har æren for utviklingen av studiet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med 13 av utdanningsinstitusjonene lagt til rette for igangsetting av nesten 600 studieplasser i perioden Vi så potensialet for å utvikle en bachelor rettet mot assistenter og barneog ungdomsarbeidere. Det handl et om ansatte som hadde lang erfaring fra barnehage, men som manglet formell barnehagelærerutdanning. Undersøkel ser avdekket et behov for å utvikle en utdanning som så studier og jobb i sammenheng, forteller Mette Tollefsrud, instituttleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. og studentene må være i arbeid under studiet (inntil 60 %). Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsarenaer: studiesamlinger på skolen, arbeid i kollokviegrupper, studiesamlinger i barnehagen, veiledet praksisopplæring og selvstudier. Arbeidsplassen trekkes aktivt inn som læringsarena i studietiden og bidrar til kompetanseutvikling i hele personalgruppen. Evalueringer viser at det å ha en ABLU-student i barnehagen gir økt oppmerksomhet på faglige problemstillinger og skaper refleksjoner som kommer alle ansatte til gode. Elena Solberg Thomas Ekström fokus på mangfold. Oslo har en mang foldig og flerkulturell befolkning, og HiOA ønsket å svare på dette ved å rekruttere flere barnehageansatte med minoritetsbakgrunn. Det første kullet som ble tatt opp i 2007, var reservert flerspråklige studenter. I årene som fulgte, ble studiet åpnet for alle søkergrupper. I dag er det høgskolen i samarbeid med bydeler i Oslo og nærliggende kommuner som står for rekrutteringen til studiet. Rekrutteringen foregår lokalt i den aktuelle bydelen, og det gjennomføres intervjuer for å kvalitetssikre kandidatene før det formelle opptaket på høgskolen, sier Tollefsrud, og legger til: Våre nærkommuner, og da særlig Oslo kommune, har vært viktige og avgjørende samarbeidspartnere for oss i dette prosjektet. Det gjelder både faglig og organisatorisk. De har støttet opp om studentene og lagt til rette for at barnehageansatte kan fokusere på studier og bli profesjonelle yrkesutøvere. Mette Tollefsrud Instituttleder ved Fakultet for lærer utdanning og internasjonale studier stiller store krav. Tollefsrud legger ikke skjul på at studiet er krevende, og at særlig det første året kan oppleves som utfordrende. Å være student er ingen åtte-tilfire-jobb. Her nytter det ikke med skippertak. ABLU krever motivasjon, selvdisiplin og innsats. Studentene må være forberedt på at det kan ta tid å etablere gode rutiner og studievaner, sier Tollefsrud. Hun forteller samtidig at det også stilles krav til studentenes arbeidsgivere. Ledelsen i barnehagen er nødt til å forstå hva de forplikter seg til og ha eierskap til utdanningen. I ABLU-studiet er barnehagen en definert læringsarena, noe som forutsetter at den legger til rette for og støtter opp om studentenes læring. tett samarbeid. ABLU er organisert som en deltidsutdanning over fire år, 32 udir udir 33

18 Med fagbrevet i boks Lilli Ann Skutvik ønsket å få dokumentert kompetansen sin. Derfor bestemte hun seg for å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elena Solberg Odd Mehus Fagbrev: Barne- og ungdomsarbeider andre fagarbeidere er det fire assistenter som er i gang med å ta fagbrevet. Jeg tror det blir en slags smitte- Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider betyr at du har barnefaglig kompetanse. Barnefaglig kompetanse handler om å ha kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag. I barnehagen er det barnehagelæreren og fagarbeideren som har barnefaglig kompetanse. Det er et nasjonalt mål å øke antall ansatte i barnehagen med den barnefaglige kompetansen. Du som er assistent oppfordres til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og slik dokumentere din kompetanse og få en formell utdanning. erfaringen som assistenten har i faget, sammen med fagteorien. Gjennom teorikurset får assistenter med lang erfaring et nytt syn på arbeidsdagen sin. Fagbrevet gir den enkelte økt forståelse og kunnskap for arbeidet med barn, og de får også mer kunnskap om virksomheten, noe som gjør at de blir flinkere og mer reflekterte i jobben sin, forteller Skutvik. Det er tre fag kursdeltakerne må bestå før de kan gå opp til fagbrev: helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling i tillegg til yrkesutøvelse. Kurset foregår om kvelden, noe som gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv. Jeg valgte å arbeide i 100 % stilling i studietiden for å ikke miste inntekten. Min arbeidsgiver hadde full forståelse for at jeg var student. Det ble tilrettelagt for at jeg kunne delta på alle samlingene og gå opp til eksamen. Skutvik har jobbet i Storhaugen barnehage i Ålesund siden Først noen år som vikar og fra 2004 som assistent i 100 % stilling. Til tross for svært bred erfaring fra barnehagesektoren, hadde Skutvik inntil nylig ingen formell utdanning å vise til. Jeg ønsket å bli mer attraktiv i min bransje og få dokumentasjon på den kunnskapen og erfaringen jeg hadde. Å ta fagbrev var noe jeg hadde vurdert lenge, men først i 2012 ble jeg overtalt til å melde meg på, sier hun med et smil. verdifull kompetanse. Storhaugen barnehage har i dag 65 barn og 17 ansatte. I tillegg til Lilli Ann og seks Lili Ann Skutvik Assistent med fagbrev ved Storhaugen barnehage effekt. Når én gjør det, følger de andre etter. Det kommer ikke bare assistenten, men hele barnehagen til gode. Kompetansen til personalet og kvaliteten i det daglige arbeidet øker jo flere faglærte ansatte barnehagen har, sier Skutvik. Skutvik mener at formell, barnefaglig kompetanse, ny stillingstittel og høyere lønn kan virke motiverende for mange. Fagbrevet gjør at du går fra å være assistent til å være barne- og ungdomsarbeider. I de aller fleste barnehagene betyr ny tittel også økt lønn. tilbud fra fylkeskommunen. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som tilbyr utdanningen gjennom BORK karriere- og kompetansesenter. Kurset er praktisk orientert og knytter den stiller sterkere. Skutvik er glad for å ha tatt fagbrevet og anbefaler andre ufaglærte til å gjøre det samme. Det er lett å stå på stedet hvil uten å se muligheter for kompetanseutvikling. Jeg har tatt fagbrevet for min egen utvikling. Formell utdanning og teoretisk kunnskap gjør at du får bedre forståelse for virksomheten og stiller sterkere i arbeidsmarkedet. 34 udir udir 35

19 Veien til fagbrevet Ønsker du å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget? Da har du to utdanningsløp å velge mellom. Elena Solberg Odd Mehus Ålesund kommune har i flere år jobbet systematisk med å øke kompetansen i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Et av tiltakene i kompetanseutviklingen har vært å rekruttere barnehage assistenter uten relevant utdanning til å ta fagbrev i barne- og ungdoms arbeiderfaget. Ålesund var ute i god tid og startet arbeidet i 2011, tre år før den nasjonale kompetansestrategien ble iverksatt. Etterspørselen har vært stor siden vi startet. Til tross for at vi er en relativt liten kommune, ser vi at markedet ennå ikke er mettet, forteller rådgiver i Ålesund, Astrid Ous Larsen. kompetanseutvikling. Det er Borgund videregående skole sitt kompetansesenter, BORK, som står for gjennomføringen av utdanningen. Kommunen startet samarbeidet med BORK gjennom Nordre Sunnmøre kompetansenettverk som består av 11 kommuner i regionen. Rekrutteringen til studiet har vært et viktig satsingsområde for nettverket. Utfordringen i barnehagene er å holde høy faglig kvalitet. Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget bidrar til dette. Derfor er det ønskelig for oss at flere assistenter, både i kommunale og ikke-kommunale barnehager, som mangler formell kompetanse for arbeid med barn, tar fagbrevet, sier Ous Larsen og legger til: Kurset gir nødvendig teoriinnføring i faget og hjelper assistentene til å sette ord på de valgene de tar til daglig i egen barnehage. Gjennom å bli kjent med ulike faguttrykk og ikke minst drøfte hvordan du kan arbeide med dem i praksis, vil du utvikle seg som fagperson. Astrid Ous Larsen Rådgiver i Ålesund kommune to alternative veier. For assistenter i barnehagen finnes det to måter å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og Borgund videregående skole tilbyr begge løpene gjennom samarbeidet med Nordre Sunnmøre kompetansenettverk. Du kan enten melde deg på som privatist og ta faget på en videregående skole der du bor. Det stilles krav til at du har inntil to års praksis i full stilling for å kunne gå opp til fagbrevet. Har du minst fem års relevant praksis i full stilling fra fagområdet, kan du ta fagprøven som barne- og ungdomsarbeider kun ved å ta teorikurset. Studiet er lagt opp som deltidsundervisning over ett år og fører fram til tverrfaglig eksamen. Med godkjent eksamen og godkjent praksis fra yrket kan du da ta fagbrev som praksiskandidat. Undervisningen foregår på kveldstid, noe som gjør det mulig å kombinere studier med fulltidsstilling og familieliv, forteller Ous Larsen. Er du 25 eller eldre og ikke har fullført videregående opplæring, kan du ha rett til gratis opplæring. Det betyr at du kan få dekket utgifter til kurs og lærebøker av fylkeskommunen. gir flere muligheter. I tillegg til å få relevant teoretisk kunnskap om pedagogisk arbeid, gir fagbrevet i barneog ungdomsarbeiderfaget flere andre fordeler: Fagbrevet gjør det blant annet mulig å ta en annen høyere utdanning. Assistenter som blir barne- og ungdomsarbeidere, stiger også i lønn og får ofte andre arbeidsoppgaver enn tidligere. Med fagbrev stiller de sterkere i arbeidsmarkedet. 36 udir udir 37

20 Mange fordeler med nettstudier Leni Maria Dragland fra Narvik ønsket å ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk uten å måtte flytte hjemmefra i studietiden. Derfor ble nettstudier et utmerket alternativ for 35-åringen. Elena Solberg Odd Mehus Det er dessverre ikke mulig å ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB) der jeg bor, og med to små barn er det uaktuelt å flytte hjemmefra for å studere et annet sted. Derfor falt valget på det nyopprettede nettstudiet ved NLA Høgskolen i Bergen, forteller Dragland, som startet på utdannelsen i desember i fjor. setter pris på fleksibilitet. Nettbasert utdanning har mange fordeler og blir stadig mer populær i Norge. For 35-åringen er det spesielt fleksibilitet og muligheten til å tilpasse studier til en hektisk hverdag som var utslagsgivende. Nettstudiet gjør at jeg kan kombinere utdanning med familieliv og jobb, samtidig som det gir meg mer kontroll på når og hvor jeg vil studere. Det at jeg kan delta på forelesninger mens jeg sitter hjemme i min egen stue, gjør at jeg også sparer tid og penger på reising, sier tobarnsmoren. Samtidig innrømmer Dragland at fleksibiliteten kommer med et større ansvar. For å kunne lykkes med nett- TiB tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Arbeider du i barnehage, har en av disse utdanningene og kunne tenke deg stilling som pedagogisk leder? Allmennlærer Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) Spesialpedagog Barnevernspedagog Svarer du ja på alt da er TIB utdanningen for deg. TIB gir 60 studiepoeng og kan tas over to år i kombinasjon med arbeid i barnehagen. Utdanningen består av to moduler: småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Du må bestå begge modulene for at du skal bli kvalifisert til fast stilling som pedagogisk leder i barnehagen. Arbeidsgiveren må legge til rette for at ansatte med de nevnte utdanningene kan delta på tilleggsutdanningen kombinert med jobb i barnehagen. Leni Maria Dragland Fagarbeider i Skarpen barnehage studier er du nødt til å være rutinert i en travel hverdag. Selvdisiplin er nøkkelordet. Selv om nettbasert utdanning gir deg frihet og fleksibilitet, vil du uansett måtte forholde deg til tidsfrister, og det vil være opp til deg å holde følge. Du må være flink til å sette av tid til nettsamlinger, selvstudier og oppgaver. Hun forteller også at det tar tid til å bli kjent med den nye studieformen. Bortsett fra et par samlinger i Bergen og Tromsø, foregår alle forelesninger digitalt, og kontakt med andre studenter og lærere skjer på andre arenaer enn det du er vant til. Noen av mine medstudenter bor i Troms, mens noen bor på Vestlandet eller i Nordland. Heldigvis er vi tre fra Narvik som tar dette studiet. sikrer inntekten. I dag jobber 35-åringen som fagarbeider i Skarpen barnehage. Siden hun ønsket å være i arbeid i studietiden, valgte hun å ikke søke om permisjon, noe som har vist seg å være krevende. Det er klart at med en fulltidsstilling kan det være vanskelig å finne tid og overskudd til studier. Jeg ser nå at det ideelle hadde vært å ha en 80 prosent stilling, slik at jeg kunne sette av en dag i uken til skolearbeid, men ikke alle kan ta seg råd til å gå ned i lønn, sier tobarnsmoren, før hun legger til: Avlastning er viktig, og jeg tror at nøkkelen ligger i å avklare en arbeidsfordeling på forhånd. Det er viktig at alle i familien forstår hva et slikt studium vil innebære, og hvilke konsekvenser det kommer til å ha både for mann og barn. Av og til kan jeg kjenne litt på den dårlige samvittigheten av å ikke strekke til, men jeg ønsker virkelig å få det til. mer tyngde. Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er primært et tilbud for personer med en annen tre årig pedagogisk høgskoleutdanning som ønsker å kvalifisere seg til stillingen som pedagogisk leder i barnehagen. Dragland, som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og en bachelor i barne vernspedagogikk, håper å kunne bli pedagogisk leder i egen barnehage. Jeg trives veldig godt i Skarpen barnehage og håper at TIB vil gi meg enda mer faglig tyngde som er nødvendig for å bli en god pedagogisk leder. 38 udir udir 39

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving

Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving Kompetansebehov i barnehagen En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving Kjell Åge Gotvassli Anne Sigrid Haugset Birgitte Johansen Gunnar Nossum Håkon Sivertsen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategiens mål, innhold og forutsetning... 3 3 Sentrale aktørers roller og ansvar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020

Kompetanse og rekruttering. Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Kompetanse og rekruttering Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 Vedtatt dato: 18.06.2015 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn og forankring... 5 2.1 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 De kommunale barnehagene i Ås har en felles pedagogisk plattform:... 3 Konklusjon... 5 De viktigste tiltakene

Detaljer

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN: Planen gjelder fra 2013 2018 og inkluderer alle ansatte i Sommerly barnehage. Det vil være et gjennomgående tema pr. år, som er særlig relatert til kvalitetsmålene.

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter

PILOTPROSJEKT. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter PILOTPROSJEKT Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter 03.02.2014 St. mld. 24 Kap 7.2 System for kompetanseutvikling Pilotprosjekt Utvikling

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren Ledelse i barnehagen Forventninger til styreren Innledning Styreren har ansvar for å lede utviklingsprosesser i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi et kvalitativt godt tilbud til hvert

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH Master i barnehagekunnskap Master i barnehageledelse Master i barnekultur og kunstpedagogikk Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom VÅRE MASTERUTDANNINGER MASTER

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER RISØR KOMMUNE KOMPETANSEPLAN BARNEHAGER 2016-2019 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 29.9.2016 POLITISK SAK 158/16 ARKIVSAK 2014/374-12 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet side

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Barnehageforum 28. mai 2015

Barnehageforum 28. mai 2015 Barnehageforum 28. mai 2015 Kompetanse Likestilling Rekruttering Årets kompetansesatsing De tematiske satsingsområdene er Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god?

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Høyskolen i Nesna, 9.april 2013 Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne Kunnskap i skolen Vi jobber for et samfunn med muligheter

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis?

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Marit Gjervan og Gro Svolsbru Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr.3, 2013 Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer