Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter"

Transkript

1 Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter Dette dokumentet inneholder instruksjoner om dekontaminering og sterilisering av medisinske instrumenter som er fremstilt av Smith & Nephew Endoscopy. Disse metodene ble utviklet med standardutstyr og fremgangsmåter som er vanlig i helseinstitusjoner over hele verden. Instruksjonene ble utviklet på grunnlag av retningslinjene i AAMI TIR 12 (Designing, Testing, Labeling Reusable Medical Devices for Reprocessing in Health Care Facilities: A Guide for Device Manufacturers), ISO 17664:2004 (Sterilization of medical devices-information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices) og HTM - Health Technical Memorandum

2 Generell informasjon om anbefalt desinfisering av gjenbrukelige instrumenter Rengjøringen er det aller viktigste trinnet i klargjøringen av et instrument som skal brukes på nytt. Tilfredsstillende rengjøring må utføres for å oppnå effektiv dekontaminering/sterilisering. Grundig rengjøring og skylling er vesentlig for reprosessering av gjenbrukelige medisinske instrumenter. Hensikten med rengjøring og skylling er å fjerne alt synlig smuss som sitter fast på instrumentet og å redusere mengden av partikler, mikroorganismer og pyrogener. Grundig skylling er også viktig for å fjerne eventuelle gjenværende rengjøringsmidler fra de medisinske instrumentene. De anbefalte rengjøringsinstruksjonene i dette dokumentet omfatter både manuelle og automatiske vaske- og desinfiseringsprosedyrer. Selv om manuell rengjøring er den mest universelle rengjøringsmetoden, kan automatisk vasking foretrekkes på enkelte bruksområder. Rengjøringsmidler/utstyr Vaskemidler Vann Desinfiseringsløsninger Ultrasonisk rengjøringsmiddel Automatisk vaskemaskin/ Desinfeksjonsapparat Manuelt rengjøringsutstyr/ Instrumenter Viktig informasjon/bruksanvisning Det anbefales å bruke enzymatiske vaskemidler med et nøytralt ph-område (vanligvis mellom 6,0 og 8,0). Vaskemidler med ph-verdier utenfor dette området (dvs. neodisher MediClean forte) ph 10,5 10,9 er godkjent for bruk med de fleste apparater. Noen enkeltvise unntakk finnes. Enzymatiske vaskemidler bidrar til fjerning av organisk smuss, for eksempel blod. Vaskemidlene som brukes må ha den konsentrasjonsgraden som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Enzol T, EnzyCARE T og Renu-Klenz T (enzymatiske vaskemidler med nøytral ph, fremstilt av STERIS Corporation) ble brukt ved valideringen av rengjøringsprosessene for Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. Vannkvaliteten må vurderes når gjenbrukelige instrumenter skal rengjøres. Vannets hardhet er et problem, fordi avleiringer på medisinske instrumenter kan medføre ineffektiv dekontaminering. I enkelte tilfeller anbefaler bruksanvisningen destillert vann for et spesielt instrument. Enkelte helseinstitusjoner bruker iblant løsninger som glutaraldehyd til desinfisering av instrumenter. Disse typene desinfiseringsmidler er ikke validerte som steriliseringsmidler for noen av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. Disse løsningene bør bare brukes som desinfiseringsmidler. Ultrasoniske rengjøringsmidler er fremstilt for finrengjøring av medisinske instrumenter, ikke for desinfisering eller sterilisering. Ultrasonisk rengjøring bør bare utføres etter at grovsmuss er fjernet fra instrumentene. Ultrasoniske rengjøringsmidler brukes til å fjerne smuss fra sammenføyninger, spalter, lumener og andre steder som er vanskelig tilgjengelige. Vi anbefaler bruk av enzymatiske vaskemidler i ultrasoniske rengjøringsapparater. Ultrasoniske rengjøringsapparater bør rutinemessig overvåkes for å påse at de fungerer tilfredsstillende. Vaskemaskiner/desinfeksjonsapparater brukes ikke bare til rengjøring av instrumenter, men også til desinfisering på mellom- og høyt nivå og til skylling med varmt vann. Rengjøringen er avhengig av grundig dekning av hele instrumentet og kraften på vannstrålen. Alle instrumentdelene må derfor være tilgjengelige for enkel rengjøring og gjennomtrengning av rengjøringsmidlene. Den automatiske vaskemaskinen/desinfiseringsapparatet må betjenes i samsvar med produsentens anvisninger. Det bør brukes vanlige rengjøringsbørster og myke, lofrie, ikke-skurende kluter, slik det angis i bruksanvisningen for instrumentet. Børstene må ha fast passform, men må kunne beveges fram og tilbake på stedet som rengjøres. 2

3 Anbefalte rengjøringsmetoder for gjenbrukelige instrumenter Smith & Nephew Endoscopy har utført validering av rengjøringsmetoder for gjenbrukelige instrumenter i forhold til gjeldende internasjonale retningslinjer. Disse metodene ble utviklet med standard utstyr og fremgangsmåter som er vanlige i helseinstitusjoner. Andre rengjøringsmetoder kan være egnet, men må valideres av brukeren av instrumentet. Advarsler Begrensninger i rengjøringsinstruksjonene Brukssted Gjøre klart for rengjøring Instrumentesker/-brett Disse prosedyrene gjelder ikke for engangsinstrumenter. Smith & Nephew Endoscopy støtter ikke gjenbruk av engangsinstrumenter. Enzymatiske vaskemidler som brukes i ultrasoniske rengjøringsapparater bør skiftes før de blir sterkt tilsmusset, slik at effektiv rengjøring ikke hindres. Ved rengjøring av hele instrumentsett, bør esken og instrumentene behandles som separate gjenstander. Ved automatisk vasking må instrumentene rengjøres atskilt fra instrumentesken/-brettet. All rengjøring må utføres på en måte som reduserer eksponeringen overfor blodbårne patogener til et minimum. Manuell rengjøring må utføres med instrumentene nedsenket i væsken. Det er brukerens ansvar å påse at rengjøringsprosessen, slik den utføres, oppnår ønsket resultat. Produkter som krever mer spesifikke rengjøringsdetaljer leveres med pakkeinnlegg som beskriver de anbefalte rengjøringsmetodene. Brukere bør sjekke pakkeinnlegget (bruksanvisningen) for å fastslå om det anbefales mer spesifikke rengjøringsinstruksjoner enn de som medfølger her. Der hvor pakkeinnlegget kun beskriver en alternativ rengjøringsmetode, kan den byttes om med metodene som beskrives her. Følgende fremgangsmåter anbefales på bruksstedet. Disse rutinene bør omfatte: Holde instrumentene fuktige etter bruk for å hindre at smuss tørker inn, samt fjerning av grovsmuss fra flater, spalter, hengsler/koblingsflater, kanyler, sammenføyninger osv. så snart som mulig etter bruk. ADVARSEL: Demonterbare produkter bør demonteres før rengjøring og så monteres igjen før sterilisering. Merk! Spørsmål vedrørende demontering av et instrument fra Smith & Nephew Endoscope bør rettes til kundetjenesten (se Kontaktinformasjon). Automatisk vasking: Inntørket smuss er vanskelig og av og til umulig å fjerne uten automatisk vasking, spesielt på vanskelig tilgjengelige funksjonsområder, for eksempel ledd og spalter. For å oppnå effektiv rengjøring er det vesentlig at grovsmuss fjernes fra disse områdene før vasking i automatisk vaskeutstyr. Instrumentesker/-brett er gjenbrukelige enheter. Brettene må inspiseres for synlig smuss og må rengjøres før bruk. De kan rengjøres manuelt eller i en automatisk vaskemaskin med et vaskemiddel med nøytral ph-verdi. 3

4 Rengjøring av instrumenter Rengjøringen av medisinske instrumenter er avhengig av i hvilken grad instrumentet er tilsmusset, samt produktets designfunksjoner. Noen Smith & Nephew Endoscopy-instrumenter har ingen designfunksjoner som er problematiske for validerte rengjøringsmetoder, mens andre har det. Følgende rengjøringsprosedyrer er delt inn i grupper, basert på følgende kriteria: Instrumenter uten problematiske designfunksjoner Instrumenter med problematiske designfunksjoner Eksempler på instrumenter uten problematiske designfunksjoner Rasper Osteotomer Kniver Målerør Pinner, tråder Obturatorer, trokarer Eksempler på instrumenter med problematiske designfunksjoner Kanyler (lumener) eller hull Gjenbrukelige kanyler Kanyleformete bor INTELIJET roterbare kanyler Fastenator Anchor-anbringelsesenheter Hysteroskop Direktevisning/videoartroskoper DYONICS POWER/EP-1 /TRIVEX motordrivere Kontaktflater T-håndtak Rotasjonshåndtak Hurtigutløsende håndtak ACL REDUX -enheter Fastenator Anchor-anbringelsesenhet Hengslede instrumenter med koblingsflater ACUFEX håndholdte instrumenter, f.eks. gripere, sakser, pinsetter Stansetenger med sug Laparoskopiske håndholdte instrumenter Steriliseringsbrett Instrumenter med spalter Kutteblokker/-strimler ENDOBUTTON holderblokk GRAFTMASTER bord/sokler Suturholder og tensiometer Steriliseringsbrett TRIVEX lysstaver Kamerahoder Kamerakoblinger DYONICS motoriserte bor/sager Lysledninger 4

5 Manuell rengjøring Instrumenter uten problematiske designfunksjoner Merk! For flere detaljer, se bruksanvisningen for det spesifikke produktet 1. For enheter med bløtleggingshette må det påses at bløtleggingshetten sitter på plass over de elektriske koblingene før rengjøringen begynner. 2. Instrumenter må bløtlegges i minst ett (1) minutt i enzymatisk vaskemiddel. 3. Fjern synlig smuss med en børste eller klut. 4. Skyll grundig med varmt vann. 5. Kontroller instrumentet for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss. Instrumenter med problematiske designfunksjoner Merk! For flere detaljer, se bruksanvisningen for det spesifikke produktet 1. For enheter med bløtleggingshette må det påses at bløtleggingshetten sitter på plass over de elektriske koblingene før rengjøringen begynner. 2. For enheter med sugespaker eller stoppekraner må det påses at disse er i full åpen posisjon eller blir demontert slik det beskrives i de spesifikke bruksanvisningene. 3. Instrumentet må bløtlegges i minst fem (5) minutter i et enzymatisk vaskemiddel. 4. Bruk rengjøringsbørster til å fjerne ytterligere smuss fra problematiske designfunksjoner og påse at de optiske flatene, hvis slike finnes, ikke får riper. a. Skrubb kontaktflatene flere ganger med en roterende bevegelse, hvis dette er mulig. Hvis instrumentdelene kan trekkes ut eller flyttes, er det nødvendig å trekke dem ut eller åpne dem for å få tilgang til og rengjøre disse stedene. b. Skrubb kanyler eller hull innvendig med en fast tilpasset børste og med en roterende bevegelse. Børsten må være så lang at hele dybden i området blir nådd. c. Skrubb spalter og rundt hengsler/kontaktflater med en børste. d. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress som er fuktet med et enzymatisk vaskemiddel. 5. Hvis mulig, anbefaler vi sterkt å sonikere instrumentet når det er i fullt åpen posisjon i minst 15 minutter i ultrasonisk rengjøringsutstyr med varmt, enzymatisk rengjøringsmiddel. Merk! Noen Smith & Nephew endoskopiinstrumenter (for eksempel kamerahoder, koplinger og endoskop) kan ikke eksponeres til ultrasonisk behandling. Se produktspesifikk bruksanvisning for å påse at enheten er kompatibel. 6. Skyll grundig med varmt vann og påse at problematiske designfunksjoner blir skylt. Hvis instrumentdelene kan trekkes ut eller flyttes, er det nødvendig å trekke dem ut eller åpne dem for å få skylle grundig på disse stedene. Blindhull må fylles og tømmes gjentatte ganger. 7. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress fuktet med isopropylalkohol. Skyll grundig med destillert vann. 8. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress gjennomfuktet med aceton. Skyll grundig med destillert vann. 9. Kontroller instrumenter for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss. 5

6 Automatisk vasking Merk! Følgende enheter er ikke godkjente for automatisk vasking eller varmedesinfisering: Kamerahoder TRIVEX lysstaver/motordrivere DYONICS motoriserte bor/sager Skop og koplinger Forvask Instrumenter uten problematiske designfunksjoner: Det er ikke nødvendig å forvaske brukte instrumenter som ikke er belagt med inntørket smuss. Instrumenter kan legges direkte inn i den automatiske vaskemaskinen for rengjøring. Instrumenter med problematiske designfunksjoner 1. Legges i et enzymatisk vaskemiddel. Kanyler, kontaktflater, osv. skrubbes med fast tilpassete børster. Gjør en roterende bevegelse der det er mulig. 2. Sonikeres i fullt åpen posisjon i minst ti (10) minutter i varmt, enzymatisk vaskemiddel. 3. Skyll med varmt vann. Automatic Washing Cycle 1. Legg instrumentene i vaskemaskinen på en slik måte at alle designfunksjonene er tilgjengelige for rengjøring og på en slik måte at funksjonene som kan holde på væske vil tømmes (hengsler må være åpne og kanyler/hull plassert slik at de tømmes). 2. Kjør automatisk vasksyklus minimum syklusparametere er: 5 minutter kald forvask 5 minutter enzymatisk vask ved 43 C minimumtemperatur 5 minutter vaskemiddelvask ved 55 C minimumtemperatur 1 minutt skylling ved 45 C minimumtemperatur 3. Kontroller instrumenter for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss og inspiser på nytt. Varmedesinfisering Minimum syklusparametre: ett (1) minutt ved 91 C Rengjøringskontroll Oppbevaring Kontaktinformasjon 1. Etter rengjøring må instrumentene inspiseres visuelt under normalt lys for å fjerne synlig smuss. 2. Påfør 3 % hydrogenperoksid på designfunksjoner som er vanskelig å se (bobling indikerer at blod er tilstede). Merk! Skyll instrumentene grundig med varmt vann etter hydrogenperoksidtesten. 3. Gjenta rengjøringen hvis det ikke er synlig rent og inspiser på nytt. Medisinske instrumenter som vil bli lagret mellom rengjøringen og steriliseringen må tørkes med en myk, lofri, ikke-skurende klut for å hindre mikrobekontaminering som kan oppstå fra våte instrumenter. Instrumenter skal ALLTID være grundig rengjort før lagring. Ytterligere informasjon om dekontaminering av Smith & Nephew endoskopiinstrumenter kan fås ved å kontakte din autoriserte Smith & Nephew-representant. 6

7 Anbefalte steriliseringsmetoder Følgende anbefalte steriliseringsmetoder er validerte på steriliseringssikringsnivåer (SAL) i samsvar med føderale og internasjonale retningslinjer/standarder. Andre steriliseringssykluser kan også være akseptable, men valideringen av sykluser som ikke er nevnt her, er den individuelle brukers ansvar. Advarsel Rengjøring av implantater eller andre tilsmussede engangsinstrumenter støttes ikke av Smith & Nephew Endoscopy. Instrumenter (gjenbrukelige enheter) Instrumentesker/-brett Klargjøre sterilisering Bortsett fra der det er spesielt angitt, er sterilisering med gassplasma og hydrogenperoksid ikke validerte metoder for Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. KUN titanimplantater kan steriliseres i helseinstitusjoner. POLYMERIMPLANTATER SELGES BARE STERILE OG KAN IKKE RESTERILISERES. Pakkeinnlegg følger med alle implantater og andre gjenbrukelige enheter med det formål å gi instruksjoner for sterilisering/resterilisering der dette er aktuelt. Disse anbefalte prosedyrene er ment som generell veiledning for sterilisering av medisinske instrumenter som selges av Smith & Nephew Endoscopy og erstatter ikke pakkeinnleggene. De spesifikke steriliseringsinstruksjonene i pakkeinnlegget er overordnet informasjonen i dette dokumentet. De fleste gjenbrukelige instrumenter selges ikke-sterile. Det er avgjørende at alle gjenbrukelige enheter rengjøres på tilfredsstillende måte før sterilisering. Det er viktig at instrumentesker/-brett gjennomgår tilfredsstillende rengjøring før sterilisering. Det henvises til anbefalte rengjøringsprosedyrer. Kun engangsprodukter Kun sterile engangs titanimplantater og pinner/tråder beregnet til engangsbruk. Før instrumentet steriliseres, må all originalemballasje og etikettinnlegg fjernes. Legg instrumentet i passende emballasje for steriliseringsprosessen, for eksempel emballasje fra sentrallageret, autoklaveringsposer, osv. Vær spesielt omhyggelig med å beskytte instrumentet mot kontakt med annet metall eller harde gjenstander som kan skade implantatet. Emballasjen bør inspiseres for hull eller annen skade før og etter sterilisering. Gjenbrukelige produkter Det er viktig at det utføres tilfredsstillende rengjøring før sterilisering. Legg instrumentet i passende emballasje for sterilisering, for eksempel emballasje fra sentrallageret, autoklaveringsposer, osv. Separer kamerahodet, sjopet og koplingen før sterilisering. teriliseringsesker/-brett må være emballert med godkjent CSR før steriliseringen. Esken/brettet utgjør i seg selv ingen steril barriere. Steriliseringsesker/-brett må ikke stables i sterilisatoren! 7

8 Anbefalte steriliseringsparametre Prevakuumdamp med høy temperatur Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 4 minutter Hurtig prevakuumdamp Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 4 minutter. Dampsyklus - Storbritannia Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 minutter (minimum) Dampsyklus Verdens helseorganisasjon (VHO) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 18 minutter Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 10 minutter med UNNTAK av følgende: DYONICS motoristerte bor/sager, denervasjonsprober og TRUKOR instrumenter Gravitasjonsdamp med standard temperatur Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: gjelder KUN for angitte instrumen 10 minutter (artroskopiske kanyler, obturatorer, trokarer, inkludert INTELIJET, direktevisningsskop, videoartroskoper) 30 minutter (alle andre instrumenter) 100% Ethylene Oxide Cycle (A) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: Gjelder KUN for angitte instrumenter artroskopiske kanyler, obturatorer, trokarer er ikke godkjent for EO-sterilisering 2 timer (roterende og hurtigutløsende håndtak, ACL REDUX -instrumenter, stansetang med sug, GRAFTMASTER -sett på brett) 4 timer (alle andre instrumenter) EO-konsentrasjon mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 8

9 Anbefalte steriliseringsparametre (forts.) 100 % etylenoksidsyklus (B) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 60 minutter EO-konsentrasjon ~730 mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 90/10 Etylenoksidsyklus Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 120 minutter EO-konsentrasjon ~600 mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 100 % etylenoksidsyklus (C) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 60 minutter EO-konsentrasjon ~883 mg/liter Relativ fuktighet 30 70% Luftetid: 12 timer 100 % etylenoksidsyklus (D) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 180 minutter EO-konsentrasjon ~ mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer STERIS System 1 Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERIS System 1 (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) STERRAD 100 Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERRAD 100 (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) STERRAD 100S Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERRAD 100S (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) 9

10 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype Titanimplantater Instrumenttype Ikke-kanylerte metallinstrumenter ACUFEX håndholdte instrumenter (gripere, sakser, osv.) Kanylerte drivere, osv. Laparoskopiske instrumenter Tråder Rotasjonshåndtak Hurtigutløsende håndtak ACL REDUX -enheter Stansetenger med sug GRAFTMASTER -sett på brett Artroskopiske kanyler Obturatorer Trokarer, inkludert INTELIJET Ikke-autoklaverbareskop, inkludert: Direktevisnings- Videoartroskoper Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (syklus D) med 4 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (syklus D) med 4 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (A) med 2 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 10 minutters eksponering STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) 10

11 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype (forts.) Instrumenttype Ikke-autoklaverbare kamerakoblinger STERIS SYSTEM 1 Autoklaverbare skop, inkludert: Direktevisning Laparoskoper Videoartroskoper Mikrolaparoskoper Autoklaverbare kamerakoblinger TRIVEX lysstaver Motordrivere Operasjonshysteroskop Multimodus skop og kamerakoblinger Hysteroskoper DYONICS motoriserte bor/sager Fiberlysledere Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) STERRAD 100S Etylenoksid (syklus B) med 120 minutters eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur med 4 minutters eksponering 4 minutters eksponering 100 % etylenoksid (syklus B) STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S STERRAD 100 (kun hysteroskop) 4 minutters eksponering og 8 minutters tørketid med 35 minutters eksponering og 8 minutters tørketid 4 minutters eksponering STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) Plast-kamerahoder STERIS SYSTEM 1 Kamerahoder av metall STERRAD 100/STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) 100 % etylenoksid (syklus C)) 11

12 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype (forts.) Instrumenttype EP-1 /DYONICS Power Operasjonslaparoskop Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) 4 minutters eksponering 90/10 Etylenoksid Ikke-autoklaverbart mikrolaparoskop 100 % etylenoksid (syklus B) Denervasjonsprober VULCAN Skjøteledninger ELECTROTHERMAL 20S Skjøteledninger for ryggradssystem Tenet Spider for plasserig av lem/t-max tilbehør for plassering av skuldre TRUKOR Instrumenter 4 minutters eksponering og 20 minutters tørketid med 30 minutters eksponering og 20 minutters tørketid 4 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 6 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 3 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 12 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, innpakket med 14 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, ikke innpakket med 30 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, innpakket i musselin Viktige steriliseringsmerknader Kontaktinformasjon Smith & Nephew Endoscopy, Association of Operating Room Nurses (AORN) (operasjonssykepleierforeningen), og National Center for Infectious Diseases (NCID) in Atlanta (senteret for infeksjonssykdommer) (USA) anbefaler ikke bruk av hurtigdampsterilisering av implantater. Smith & Nephew kundetjeneste: Kontakt din autoriserte Smith & Nephew-representant. Varemerker tilhørende Smith & Nephew. Visse merker er registrert hos USAs patent- og varemerkemyndigheter. Alle andre varemerker anerkjennes. Endoscopy Smith & Nephew, Inc. Andover, MA USA Telefon Faks 2005, 2007 Smith & Nephew, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. 12

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Riktig instrumentbehandling

Riktig instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8 Arbeidsgruppe for instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8. utgave, 2004 Kirurgiske instrumenter Mikrokirurgiske instrumenter Dentalinstrumenter (tannlegeinstrumenter)

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334 SCF332 1 SCF334, SCF332 NORSK 85 NORSK 85 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT!

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8 Innledning: FREEDOM60 sprøyteinfusjonssystem er flyttbart og lettanvendelig, og krever verken batterier eller elektrisk tilkobling. Det er bare to betjeningsknapper, og spesielle presisjonsslangesett brukes

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Volcano Revo-tillegg

Volcano Revo-tillegg Volcano Revo-tillegg For bruk med systemer i Volcano s5 /s5i -serien Brukerhåndbok Programvareversjon nivå 3.3.X Samsvarer med rådsdirektivet 93/42/EØF Volcano-systemet overholder TUVs sikkerhetskrav Obs!

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com

irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com Kjære irobot Scooba eier, Gratulerer og velkommen til irobots verden! Du er en av stadig flere som har oppdaget, smartere måte å rengjøre på. irobot Scooba er

Detaljer

Monterings- og installasjonsprosedyrer

Monterings- og installasjonsprosedyrer Monterings- og installasjonsprosedyrer for Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet 1. Innledning Følgende prosedyrer må følges for installasjon av Pall filterpatroner av farmasøytisk kvalitet. Innholdet

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer