Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter"

Transkript

1 Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter Dette dokumentet inneholder instruksjoner om dekontaminering og sterilisering av medisinske instrumenter som er fremstilt av Smith & Nephew Endoscopy. Disse metodene ble utviklet med standardutstyr og fremgangsmåter som er vanlig i helseinstitusjoner over hele verden. Instruksjonene ble utviklet på grunnlag av retningslinjene i AAMI TIR 12 (Designing, Testing, Labeling Reusable Medical Devices for Reprocessing in Health Care Facilities: A Guide for Device Manufacturers), ISO 17664:2004 (Sterilization of medical devices-information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices) og HTM - Health Technical Memorandum

2 Generell informasjon om anbefalt desinfisering av gjenbrukelige instrumenter Rengjøringen er det aller viktigste trinnet i klargjøringen av et instrument som skal brukes på nytt. Tilfredsstillende rengjøring må utføres for å oppnå effektiv dekontaminering/sterilisering. Grundig rengjøring og skylling er vesentlig for reprosessering av gjenbrukelige medisinske instrumenter. Hensikten med rengjøring og skylling er å fjerne alt synlig smuss som sitter fast på instrumentet og å redusere mengden av partikler, mikroorganismer og pyrogener. Grundig skylling er også viktig for å fjerne eventuelle gjenværende rengjøringsmidler fra de medisinske instrumentene. De anbefalte rengjøringsinstruksjonene i dette dokumentet omfatter både manuelle og automatiske vaske- og desinfiseringsprosedyrer. Selv om manuell rengjøring er den mest universelle rengjøringsmetoden, kan automatisk vasking foretrekkes på enkelte bruksområder. Rengjøringsmidler/utstyr Vaskemidler Vann Desinfiseringsløsninger Ultrasonisk rengjøringsmiddel Automatisk vaskemaskin/ Desinfeksjonsapparat Manuelt rengjøringsutstyr/ Instrumenter Viktig informasjon/bruksanvisning Det anbefales å bruke enzymatiske vaskemidler med et nøytralt ph-område (vanligvis mellom 6,0 og 8,0). Vaskemidler med ph-verdier utenfor dette området (dvs. neodisher MediClean forte) ph 10,5 10,9 er godkjent for bruk med de fleste apparater. Noen enkeltvise unntakk finnes. Enzymatiske vaskemidler bidrar til fjerning av organisk smuss, for eksempel blod. Vaskemidlene som brukes må ha den konsentrasjonsgraden som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Enzol T, EnzyCARE T og Renu-Klenz T (enzymatiske vaskemidler med nøytral ph, fremstilt av STERIS Corporation) ble brukt ved valideringen av rengjøringsprosessene for Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. Vannkvaliteten må vurderes når gjenbrukelige instrumenter skal rengjøres. Vannets hardhet er et problem, fordi avleiringer på medisinske instrumenter kan medføre ineffektiv dekontaminering. I enkelte tilfeller anbefaler bruksanvisningen destillert vann for et spesielt instrument. Enkelte helseinstitusjoner bruker iblant løsninger som glutaraldehyd til desinfisering av instrumenter. Disse typene desinfiseringsmidler er ikke validerte som steriliseringsmidler for noen av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. Disse løsningene bør bare brukes som desinfiseringsmidler. Ultrasoniske rengjøringsmidler er fremstilt for finrengjøring av medisinske instrumenter, ikke for desinfisering eller sterilisering. Ultrasonisk rengjøring bør bare utføres etter at grovsmuss er fjernet fra instrumentene. Ultrasoniske rengjøringsmidler brukes til å fjerne smuss fra sammenføyninger, spalter, lumener og andre steder som er vanskelig tilgjengelige. Vi anbefaler bruk av enzymatiske vaskemidler i ultrasoniske rengjøringsapparater. Ultrasoniske rengjøringsapparater bør rutinemessig overvåkes for å påse at de fungerer tilfredsstillende. Vaskemaskiner/desinfeksjonsapparater brukes ikke bare til rengjøring av instrumenter, men også til desinfisering på mellom- og høyt nivå og til skylling med varmt vann. Rengjøringen er avhengig av grundig dekning av hele instrumentet og kraften på vannstrålen. Alle instrumentdelene må derfor være tilgjengelige for enkel rengjøring og gjennomtrengning av rengjøringsmidlene. Den automatiske vaskemaskinen/desinfiseringsapparatet må betjenes i samsvar med produsentens anvisninger. Det bør brukes vanlige rengjøringsbørster og myke, lofrie, ikke-skurende kluter, slik det angis i bruksanvisningen for instrumentet. Børstene må ha fast passform, men må kunne beveges fram og tilbake på stedet som rengjøres. 2

3 Anbefalte rengjøringsmetoder for gjenbrukelige instrumenter Smith & Nephew Endoscopy har utført validering av rengjøringsmetoder for gjenbrukelige instrumenter i forhold til gjeldende internasjonale retningslinjer. Disse metodene ble utviklet med standard utstyr og fremgangsmåter som er vanlige i helseinstitusjoner. Andre rengjøringsmetoder kan være egnet, men må valideres av brukeren av instrumentet. Advarsler Begrensninger i rengjøringsinstruksjonene Brukssted Gjøre klart for rengjøring Instrumentesker/-brett Disse prosedyrene gjelder ikke for engangsinstrumenter. Smith & Nephew Endoscopy støtter ikke gjenbruk av engangsinstrumenter. Enzymatiske vaskemidler som brukes i ultrasoniske rengjøringsapparater bør skiftes før de blir sterkt tilsmusset, slik at effektiv rengjøring ikke hindres. Ved rengjøring av hele instrumentsett, bør esken og instrumentene behandles som separate gjenstander. Ved automatisk vasking må instrumentene rengjøres atskilt fra instrumentesken/-brettet. All rengjøring må utføres på en måte som reduserer eksponeringen overfor blodbårne patogener til et minimum. Manuell rengjøring må utføres med instrumentene nedsenket i væsken. Det er brukerens ansvar å påse at rengjøringsprosessen, slik den utføres, oppnår ønsket resultat. Produkter som krever mer spesifikke rengjøringsdetaljer leveres med pakkeinnlegg som beskriver de anbefalte rengjøringsmetodene. Brukere bør sjekke pakkeinnlegget (bruksanvisningen) for å fastslå om det anbefales mer spesifikke rengjøringsinstruksjoner enn de som medfølger her. Der hvor pakkeinnlegget kun beskriver en alternativ rengjøringsmetode, kan den byttes om med metodene som beskrives her. Følgende fremgangsmåter anbefales på bruksstedet. Disse rutinene bør omfatte: Holde instrumentene fuktige etter bruk for å hindre at smuss tørker inn, samt fjerning av grovsmuss fra flater, spalter, hengsler/koblingsflater, kanyler, sammenføyninger osv. så snart som mulig etter bruk. ADVARSEL: Demonterbare produkter bør demonteres før rengjøring og så monteres igjen før sterilisering. Merk! Spørsmål vedrørende demontering av et instrument fra Smith & Nephew Endoscope bør rettes til kundetjenesten (se Kontaktinformasjon). Automatisk vasking: Inntørket smuss er vanskelig og av og til umulig å fjerne uten automatisk vasking, spesielt på vanskelig tilgjengelige funksjonsområder, for eksempel ledd og spalter. For å oppnå effektiv rengjøring er det vesentlig at grovsmuss fjernes fra disse områdene før vasking i automatisk vaskeutstyr. Instrumentesker/-brett er gjenbrukelige enheter. Brettene må inspiseres for synlig smuss og må rengjøres før bruk. De kan rengjøres manuelt eller i en automatisk vaskemaskin med et vaskemiddel med nøytral ph-verdi. 3

4 Rengjøring av instrumenter Rengjøringen av medisinske instrumenter er avhengig av i hvilken grad instrumentet er tilsmusset, samt produktets designfunksjoner. Noen Smith & Nephew Endoscopy-instrumenter har ingen designfunksjoner som er problematiske for validerte rengjøringsmetoder, mens andre har det. Følgende rengjøringsprosedyrer er delt inn i grupper, basert på følgende kriteria: Instrumenter uten problematiske designfunksjoner Instrumenter med problematiske designfunksjoner Eksempler på instrumenter uten problematiske designfunksjoner Rasper Osteotomer Kniver Målerør Pinner, tråder Obturatorer, trokarer Eksempler på instrumenter med problematiske designfunksjoner Kanyler (lumener) eller hull Gjenbrukelige kanyler Kanyleformete bor INTELIJET roterbare kanyler Fastenator Anchor-anbringelsesenheter Hysteroskop Direktevisning/videoartroskoper DYONICS POWER/EP-1 /TRIVEX motordrivere Kontaktflater T-håndtak Rotasjonshåndtak Hurtigutløsende håndtak ACL REDUX -enheter Fastenator Anchor-anbringelsesenhet Hengslede instrumenter med koblingsflater ACUFEX håndholdte instrumenter, f.eks. gripere, sakser, pinsetter Stansetenger med sug Laparoskopiske håndholdte instrumenter Steriliseringsbrett Instrumenter med spalter Kutteblokker/-strimler ENDOBUTTON holderblokk GRAFTMASTER bord/sokler Suturholder og tensiometer Steriliseringsbrett TRIVEX lysstaver Kamerahoder Kamerakoblinger DYONICS motoriserte bor/sager Lysledninger 4

5 Manuell rengjøring Instrumenter uten problematiske designfunksjoner Merk! For flere detaljer, se bruksanvisningen for det spesifikke produktet 1. For enheter med bløtleggingshette må det påses at bløtleggingshetten sitter på plass over de elektriske koblingene før rengjøringen begynner. 2. Instrumenter må bløtlegges i minst ett (1) minutt i enzymatisk vaskemiddel. 3. Fjern synlig smuss med en børste eller klut. 4. Skyll grundig med varmt vann. 5. Kontroller instrumentet for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss. Instrumenter med problematiske designfunksjoner Merk! For flere detaljer, se bruksanvisningen for det spesifikke produktet 1. For enheter med bløtleggingshette må det påses at bløtleggingshetten sitter på plass over de elektriske koblingene før rengjøringen begynner. 2. For enheter med sugespaker eller stoppekraner må det påses at disse er i full åpen posisjon eller blir demontert slik det beskrives i de spesifikke bruksanvisningene. 3. Instrumentet må bløtlegges i minst fem (5) minutter i et enzymatisk vaskemiddel. 4. Bruk rengjøringsbørster til å fjerne ytterligere smuss fra problematiske designfunksjoner og påse at de optiske flatene, hvis slike finnes, ikke får riper. a. Skrubb kontaktflatene flere ganger med en roterende bevegelse, hvis dette er mulig. Hvis instrumentdelene kan trekkes ut eller flyttes, er det nødvendig å trekke dem ut eller åpne dem for å få tilgang til og rengjøre disse stedene. b. Skrubb kanyler eller hull innvendig med en fast tilpasset børste og med en roterende bevegelse. Børsten må være så lang at hele dybden i området blir nådd. c. Skrubb spalter og rundt hengsler/kontaktflater med en børste. d. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress som er fuktet med et enzymatisk vaskemiddel. 5. Hvis mulig, anbefaler vi sterkt å sonikere instrumentet når det er i fullt åpen posisjon i minst 15 minutter i ultrasonisk rengjøringsutstyr med varmt, enzymatisk rengjøringsmiddel. Merk! Noen Smith & Nephew endoskopiinstrumenter (for eksempel kamerahoder, koplinger og endoskop) kan ikke eksponeres til ultrasonisk behandling. Se produktspesifikk bruksanvisning for å påse at enheten er kompatibel. 6. Skyll grundig med varmt vann og påse at problematiske designfunksjoner blir skylt. Hvis instrumentdelene kan trekkes ut eller flyttes, er det nødvendig å trekke dem ut eller åpne dem for å få skylle grundig på disse stedene. Blindhull må fylles og tømmes gjentatte ganger. 7. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress fuktet med isopropylalkohol. Skyll grundig med destillert vann. 8. Skrubb hver optisk flate (hvis dette finnes) med en gaskompress gjennomfuktet med aceton. Skyll grundig med destillert vann. 9. Kontroller instrumenter for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss. 5

6 Automatisk vasking Merk! Følgende enheter er ikke godkjente for automatisk vasking eller varmedesinfisering: Kamerahoder TRIVEX lysstaver/motordrivere DYONICS motoriserte bor/sager Skop og koplinger Forvask Instrumenter uten problematiske designfunksjoner: Det er ikke nødvendig å forvaske brukte instrumenter som ikke er belagt med inntørket smuss. Instrumenter kan legges direkte inn i den automatiske vaskemaskinen for rengjøring. Instrumenter med problematiske designfunksjoner 1. Legges i et enzymatisk vaskemiddel. Kanyler, kontaktflater, osv. skrubbes med fast tilpassete børster. Gjør en roterende bevegelse der det er mulig. 2. Sonikeres i fullt åpen posisjon i minst ti (10) minutter i varmt, enzymatisk vaskemiddel. 3. Skyll med varmt vann. Automatic Washing Cycle 1. Legg instrumentene i vaskemaskinen på en slik måte at alle designfunksjonene er tilgjengelige for rengjøring og på en slik måte at funksjonene som kan holde på væske vil tømmes (hengsler må være åpne og kanyler/hull plassert slik at de tømmes). 2. Kjør automatisk vasksyklus minimum syklusparametere er: 5 minutter kald forvask 5 minutter enzymatisk vask ved 43 C minimumtemperatur 5 minutter vaskemiddelvask ved 55 C minimumtemperatur 1 minutt skylling ved 45 C minimumtemperatur 3. Kontroller instrumenter for synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis det finnes synlig smuss og inspiser på nytt. Varmedesinfisering Minimum syklusparametre: ett (1) minutt ved 91 C Rengjøringskontroll Oppbevaring Kontaktinformasjon 1. Etter rengjøring må instrumentene inspiseres visuelt under normalt lys for å fjerne synlig smuss. 2. Påfør 3 % hydrogenperoksid på designfunksjoner som er vanskelig å se (bobling indikerer at blod er tilstede). Merk! Skyll instrumentene grundig med varmt vann etter hydrogenperoksidtesten. 3. Gjenta rengjøringen hvis det ikke er synlig rent og inspiser på nytt. Medisinske instrumenter som vil bli lagret mellom rengjøringen og steriliseringen må tørkes med en myk, lofri, ikke-skurende klut for å hindre mikrobekontaminering som kan oppstå fra våte instrumenter. Instrumenter skal ALLTID være grundig rengjort før lagring. Ytterligere informasjon om dekontaminering av Smith & Nephew endoskopiinstrumenter kan fås ved å kontakte din autoriserte Smith & Nephew-representant. 6

7 Anbefalte steriliseringsmetoder Følgende anbefalte steriliseringsmetoder er validerte på steriliseringssikringsnivåer (SAL) i samsvar med føderale og internasjonale retningslinjer/standarder. Andre steriliseringssykluser kan også være akseptable, men valideringen av sykluser som ikke er nevnt her, er den individuelle brukers ansvar. Advarsel Rengjøring av implantater eller andre tilsmussede engangsinstrumenter støttes ikke av Smith & Nephew Endoscopy. Instrumenter (gjenbrukelige enheter) Instrumentesker/-brett Klargjøre sterilisering Bortsett fra der det er spesielt angitt, er sterilisering med gassplasma og hydrogenperoksid ikke validerte metoder for Smith & Nephews endoskopiinstrumenter. KUN titanimplantater kan steriliseres i helseinstitusjoner. POLYMERIMPLANTATER SELGES BARE STERILE OG KAN IKKE RESTERILISERES. Pakkeinnlegg følger med alle implantater og andre gjenbrukelige enheter med det formål å gi instruksjoner for sterilisering/resterilisering der dette er aktuelt. Disse anbefalte prosedyrene er ment som generell veiledning for sterilisering av medisinske instrumenter som selges av Smith & Nephew Endoscopy og erstatter ikke pakkeinnleggene. De spesifikke steriliseringsinstruksjonene i pakkeinnlegget er overordnet informasjonen i dette dokumentet. De fleste gjenbrukelige instrumenter selges ikke-sterile. Det er avgjørende at alle gjenbrukelige enheter rengjøres på tilfredsstillende måte før sterilisering. Det er viktig at instrumentesker/-brett gjennomgår tilfredsstillende rengjøring før sterilisering. Det henvises til anbefalte rengjøringsprosedyrer. Kun engangsprodukter Kun sterile engangs titanimplantater og pinner/tråder beregnet til engangsbruk. Før instrumentet steriliseres, må all originalemballasje og etikettinnlegg fjernes. Legg instrumentet i passende emballasje for steriliseringsprosessen, for eksempel emballasje fra sentrallageret, autoklaveringsposer, osv. Vær spesielt omhyggelig med å beskytte instrumentet mot kontakt med annet metall eller harde gjenstander som kan skade implantatet. Emballasjen bør inspiseres for hull eller annen skade før og etter sterilisering. Gjenbrukelige produkter Det er viktig at det utføres tilfredsstillende rengjøring før sterilisering. Legg instrumentet i passende emballasje for sterilisering, for eksempel emballasje fra sentrallageret, autoklaveringsposer, osv. Separer kamerahodet, sjopet og koplingen før sterilisering. teriliseringsesker/-brett må være emballert med godkjent CSR før steriliseringen. Esken/brettet utgjør i seg selv ingen steril barriere. Steriliseringsesker/-brett må ikke stables i sterilisatoren! 7

8 Anbefalte steriliseringsparametre Prevakuumdamp med høy temperatur Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 4 minutter Hurtig prevakuumdamp Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 4 minutter. Dampsyklus - Storbritannia Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 3 minutter (minimum) Dampsyklus Verdens helseorganisasjon (VHO) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 18 minutter Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid 10 minutter med UNNTAK av følgende: DYONICS motoristerte bor/sager, denervasjonsprober og TRUKOR instrumenter Gravitasjonsdamp med standard temperatur Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: gjelder KUN for angitte instrumen 10 minutter (artroskopiske kanyler, obturatorer, trokarer, inkludert INTELIJET, direktevisningsskop, videoartroskoper) 30 minutter (alle andre instrumenter) 100% Ethylene Oxide Cycle (A) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: Gjelder KUN for angitte instrumenter artroskopiske kanyler, obturatorer, trokarer er ikke godkjent for EO-sterilisering 2 timer (roterende og hurtigutløsende håndtak, ACL REDUX -instrumenter, stansetang med sug, GRAFTMASTER -sett på brett) 4 timer (alle andre instrumenter) EO-konsentrasjon mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 8

9 Anbefalte steriliseringsparametre (forts.) 100 % etylenoksidsyklus (B) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 60 minutter EO-konsentrasjon ~730 mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 90/10 Etylenoksidsyklus Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 120 minutter EO-konsentrasjon ~600 mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer 100 % etylenoksidsyklus (C) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 60 minutter EO-konsentrasjon ~883 mg/liter Relativ fuktighet 30 70% Luftetid: 12 timer 100 % etylenoksidsyklus (D) Eksponeringstemperatur C Eksponeringstid: 180 minutter EO-konsentrasjon ~ mg/liter Relativ fuktighet % Luftetid: 12 timer STERIS System 1 Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERIS System 1 (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) STERRAD 100 Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERRAD 100 (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) STERRAD 100S Steriliseres i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for STERRAD 100S (standardsyklusen inneholder ingen brukervariabler) 9

10 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype Titanimplantater Instrumenttype Ikke-kanylerte metallinstrumenter ACUFEX håndholdte instrumenter (gripere, sakser, osv.) Kanylerte drivere, osv. Laparoskopiske instrumenter Tråder Rotasjonshåndtak Hurtigutløsende håndtak ACL REDUX -enheter Stansetenger med sug GRAFTMASTER -sett på brett Artroskopiske kanyler Obturatorer Trokarer, inkludert INTELIJET Ikke-autoklaverbareskop, inkludert: Direktevisnings- Videoartroskoper Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (syklus D) med 4 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (syklus D) med 4 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 30 minutters eksponering 100 % etylenoksidsyklus (A) med 2 timers eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur Hurtig prevakuumdamp Dampsyklus - Storbritannia Gravitasjonsdamp med standard temperatur med 10 minutters eksponering STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) 10

11 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype (forts.) Instrumenttype Ikke-autoklaverbare kamerakoblinger STERIS SYSTEM 1 Autoklaverbare skop, inkludert: Direktevisning Laparoskoper Videoartroskoper Mikrolaparoskoper Autoklaverbare kamerakoblinger TRIVEX lysstaver Motordrivere Operasjonshysteroskop Multimodus skop og kamerakoblinger Hysteroskoper DYONICS motoriserte bor/sager Fiberlysledere Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) STERRAD 100S Etylenoksid (syklus B) med 120 minutters eksponering Prevakuumdamp med høy temperatur med 4 minutters eksponering 4 minutters eksponering 100 % etylenoksid (syklus B) STERIS SYSTEM 1 STERRAD 100S STERRAD 100 (kun hysteroskop) 4 minutters eksponering og 8 minutters tørketid med 35 minutters eksponering og 8 minutters tørketid 4 minutters eksponering STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) Plast-kamerahoder STERIS SYSTEM 1 Kamerahoder av metall STERRAD 100/STERRAD 100S 100 % etylenoksid (syklus B) 100 % etylenoksid (syklus C)) 11

12 Anbefalte steriliseringsmetoder etter instrumenttype (forts.) Instrumenttype EP-1 /DYONICS Power Operasjonslaparoskop Godkjent(e) steriliseringsmetode(r) 4 minutters eksponering 90/10 Etylenoksid Ikke-autoklaverbart mikrolaparoskop 100 % etylenoksid (syklus B) Denervasjonsprober VULCAN Skjøteledninger ELECTROTHERMAL 20S Skjøteledninger for ryggradssystem Tenet Spider for plasserig av lem/t-max tilbehør for plassering av skuldre TRUKOR Instrumenter 4 minutters eksponering og 20 minutters tørketid med 30 minutters eksponering og 20 minutters tørketid 4 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 6 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 3 minutters eksponering med 10 minutters eksponering 12 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, innpakket med 14 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, ikke innpakket med 30 minutters eksponering og 20 minutters tørketid, innpakket i musselin Viktige steriliseringsmerknader Kontaktinformasjon Smith & Nephew Endoscopy, Association of Operating Room Nurses (AORN) (operasjonssykepleierforeningen), og National Center for Infectious Diseases (NCID) in Atlanta (senteret for infeksjonssykdommer) (USA) anbefaler ikke bruk av hurtigdampsterilisering av implantater. Smith & Nephew kundetjeneste: Kontakt din autoriserte Smith & Nephew-representant. Varemerker tilhørende Smith & Nephew. Visse merker er registrert hos USAs patent- og varemerkemyndigheter. Alle andre varemerker anerkjennes. Endoscopy Smith & Nephew, Inc. Andover, MA USA Telefon Faks 2005, 2007 Smith & Nephew, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. 12

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Kun klinisk bruk Denne veiledningen er tiltenkt brukt når AirFit N20/AirFit N20 for Her ResMed nesemaske brukes på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Hvis

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

Adapteur Power System II (APS II) Tilbehørsfester DFU-0149 NY VERSJON 4

Adapteur Power System II (APS II) Tilbehørsfester DFU-0149 NY VERSJON 4 Adapteur Power System II (APS II) Tilbehørsfester DFU-0149 NY VERSJON 4 A. LITTERATUR Disse instruksjonene er utarbeidet ved hjelp av retningslinjene gitt i følgende standarder: ANSI/AAMI ST79: Comprehensive

Detaljer

Veiledning for låneprogram

Veiledning for låneprogram Veiledning for låneprogram Dette dokumentet er gyldig kun datoen det ble skrevet ut. Hvis du er usikker på utskriftsdatoen, bør du skrive det ut på nytt for å sikre at den nyeste revisjonen av dokumentet

Detaljer

B. UTSTYRSBESKRIVELSE OG INFORMASJON

B. UTSTYRSBESKRIVELSE OG INFORMASJON Instrumenter CE: CE0086: CE0086: DFU-0023-7 VERSJON 0 Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile / sterile instrumenter som kan kobles

Detaljer

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet 2013 Insight Instruments, Inc. Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0 Metallplate- og skruesystemer DFU-0180 Versjon 0 A. INDIKASJONER Arthrex-systemet for metallplater og skruer skal brukes for innvendig beinfiksering for beinfrakturer, fusjoner, osteotomier i ankelen,

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

H5i -desinfiseringsveiledning

H5i -desinfiseringsveiledning H5i -desinfiseringsveiledning Norsk Denne desinfiseringsveiledningen skal følges når H5i brukes av flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk, sykehus eller hos helsepersonell. Hvis du bruker H5i hjemme

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21. Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til strøm

Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21. Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til strøm Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21 CE: CE0086: CE0086: Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til

Detaljer

Manuelle ortopediske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopediske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopediske kirurgiske instrumenter Instruksjoner for stell, rengjøring, vedlikehold og sterilisering Instruksjoner for stell, rengjøring, vedlikehold og sterilisering av Zimmer-instrumenter

Detaljer

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Rengjøring Desinfeksjon

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr. Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15

Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr. Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Kontroll og vedlikehold

Detaljer

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Det optiske systemet Okulardelen gjennomskåret Blikkretninger Vanlige endoskop i dag 10mm 7mm 5mm 3.5mm 1.9mm Dimensjoner Finns optikker med Ø fra 0,5mm-

Detaljer

Referat fra WFHSS i Praha 2014

Referat fra WFHSS i Praha 2014 Referat fra WFHSS i Praha 2014 Representanter fra NfS i 2014: Vigdis Haram og Ann Margrethe Berg Ny leder i WFHSS, Christine Denis, Australia. Fritt fortalt.. Torsdag 16.10.2014 / 17.10. 2014/18.10.2014:

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Instrumenter DFU

Instrumenter DFU Instrumenter DFU-0023-2 CE: CE0086: CE0086: VERSJON 0 Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile / sterile instrumenter som kan kobles

Detaljer

Klemmeskruer DFU NY VERSJON 0

Klemmeskruer DFU NY VERSJON 0 Klemmeskruer DFU-0110-1 NY VERSJON 0 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-klemmeskruene er gjengede implantater med kanyle, som er tilgjengelige i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER Arthrex-klemmeskruen er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk Personlig hygiene Forebyggelse * Rengjøring: Manoclean, Inciprop ACID, Topmaxx 421 * Desinfeksjon: Manosan,Ultra White, Incimaxx DES, Incidin 03 * Vaskemaskin * Støvelvasker/Fotbad * Rengjøringsutstyr

Detaljer

Sterilteknikk Teknisk infeksjonsprofylakse

Sterilteknikk Teknisk infeksjonsprofylakse Sterilteknikk Teknisk infeksjonsprofylakse Dekontaminering og lagring av termolabile fleksible endoskop sett fra en ingeniørs ståsted Eirik Grant U. Furre/Sterilteknikk/HUS/HB HUSTON WE HAVE A PROBLEM!

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Fast- track kirurgi. Hva betyr det for oss i Steril forsyning -infeksjonsproblematikk - logistikk - fagkunnskap

Fast- track kirurgi. Hva betyr det for oss i Steril forsyning -infeksjonsproblematikk - logistikk - fagkunnskap Fast- track kirurgi Hva betyr det for oss i Steril forsyning -infeksjonsproblematikk - logistikk - fagkunnskap Landsmøtet for Norsk forening for Steril forsyning Lillestrøm 07-08.04.2016 Fast- track metodikk

Detaljer

Nettundervisning. Dekontaminering fleksible endoskop. Linda Ashurst Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern

Nettundervisning. Dekontaminering fleksible endoskop. Linda Ashurst Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern Nettundervisning Dekontaminering fleksible endoskop Linda Ashurst Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 11. oktober 2017 Disposisjon Klassifisering og oppbygging Faser i dekontamineringsprosessen

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop 1 Dekontamineringsdagene 10. juni 2013 Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop Linda Ashurst Leder Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering Avd. for smittevern

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

LipoFilter - BRUKSANVISNING. Bruksområde: Engangsbeholder til bruk ved aspirasjon av fettvev.

LipoFilter - BRUKSANVISNING. Bruksområde: Engangsbeholder til bruk ved aspirasjon av fettvev. Bruksanvisning LipoFilter - BRUKSANVISNING Artikkelnummer: REF. nummer REF ASP-CAN-1S REF ASP-CAN-2S REF ASP-CAN-2R REF ASP-CAN-2C REF ASP-ADP2 REF ASP-60CC Beskrivelse LipoFilter - Sykehuspakning (sett

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Introduksjontildekontaminering

Introduksjontildekontaminering Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr 2.4.2014 Introduksjontildekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Formålmed dekontamineringav medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL. Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen

INFEKSJONSKONTROLL. Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen INFEKSJONSKONTROLL Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen STERILISERINGSMETODER Tørrsterilisering Plasma sterilisering Gass sterilisering (formal (in) dehyd, etylenoksid)

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 2. april 2014. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 2. april 2014. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering Kjemiske indikatorer 2. april 2014 Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Hva er en kjemisk indikator? Indikator betyr å peke ut (latinsk: indicare)

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Vedlikehold av Remp gummigulv. For spørsmål kontakt: ProsjektGulv AS

Vedlikehold av Remp gummigulv. For spørsmål kontakt: ProsjektGulv AS Vedlikehold av Remp gummigulv For spørsmål kontakt: ProsjektGulv AS info@prosjektgulv.no 913 41 095 Innholdsfortegnelse Rengjøring og vedlikehold av gummigulv med RP overflate 2 Første rengjøring etter

Detaljer

Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr

Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr. 85 000 1 Glass tåler mye - men ikke alt! 2 Glass tåler mye - men ikke alt! 3 Veileder fra Glass og Fasadeforenigen 4 Overflateskader på glass Produksjonsfeil

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

Klikk ikonet for å legge til et bilde. Medisinsk utstyr. Regelverk og roller. Landsmøte Norsk forening for Sterilforsyning 5.

Klikk ikonet for å legge til et bilde. Medisinsk utstyr. Regelverk og roller. Landsmøte Norsk forening for Sterilforsyning 5. Klikk ikonet for å legge til et bilde Medisinsk utstyr Regelverk og roller for Sterilforsyning 5. juni 2015, Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-skruene med lav profil har hode og er selvborende. De er tilgjengelige som helt eller delvis gjengede og er solide eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Arthrex-plater DFU NY VERSJON 1

Arthrex-plater DFU NY VERSJON 1 Arthrex-plater DFU-0192-2 NY VERSJON 1 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for skruer

Detaljer

STEINFIX 60 - Natursåpe

STEINFIX 60 - Natursåpe Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv. STEINFIX 60 - Natursåpe Et

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern 5. 11. 2015 Medisinsk flergangsutstyr Medisinsk flergangsutstyr krever standardisert

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Hovedmål Forebygge og begrense forekomst av infeksjoner innen endoskopisk virksomhet 3 viktige

Detaljer

Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015. Låneinstrumenter «På lånt tid»

Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015. Låneinstrumenter «På lånt tid» Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015 Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avdeling for smittevern Eduard Bøckmann Dampautoklav

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler 1 Mikroorganismer er et økende problem Farlig bakterie på Ullevål - avdeling stengt En hel avdeling er stengt av på Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk.

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. 1 Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. Jo Atle Karlsen Ingeniør Avdeling smittevern. Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering. 2 Livssyklus for medisinsk

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Autoklaverbare, stive medisinske endoskoper og endoskopiske medisinske instrumenter Bruksanvisning og behandlingsinstruksjoner DFU-0073.

Autoklaverbare, stive medisinske endoskoper og endoskopiske medisinske instrumenter Bruksanvisning og behandlingsinstruksjoner DFU-0073. Autoklaverbare, stive medisinske endoskoper og endoskopiske medisinske instrumenter Bruksanvisning og behandlingsinstruksjoner A. UTSTYRSBESKRIVELSE DFU-0073 Versjon 5 Dette endoskopet består av en øyelinse,

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Servicehåndbok. Hansen Protection AS

Servicehåndbok. Hansen Protection AS Servicehåndbok for drakter laget av pustende flerlagsmateriale Hansen Protection AS Tykkemyr 27 N-1597 Moss Norway Innhold 1 Detaljer... 3 1.1 Drakt... 3 2 Bruk... 3 2.1 Hvordan ta på drakten... 3 2.2

Detaljer

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 1 Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 2 Nasjonale

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008.

Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008. Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008. Innledning Spørreskjemaene ble sendt til 76 Sterilsentraler /

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 Elektronisk BRUKSANVISNING Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Detaljer

IMPLANTAT. Bruksanvisning -FJERNINGSSETT. Inkluderer instrumenter og verktøy for å fjerne et implantat BRUKERVEILEDNING.

IMPLANTAT. Bruksanvisning -FJERNINGSSETT. Inkluderer instrumenter og verktøy for å fjerne et implantat BRUKERVEILEDNING. IMPLANTAT -FJERNINGSSETT Forhandles av: BRUKERVEILEDNING Bruksanvisning Inkluderer instrumenter og verktøy for å fjerne et implantat Prosedyre 1. Eksponer implantatet som skal fjernes. 2. Velg en fiksturfjerningsskrue

Detaljer