BRUKSANVISNING (Touchscreen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING (Touchscreen)"

Transkript

1 BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5 5. Skjermsparer 6 6. Servicemeny 7 7. Komponentoversikt, front 8 7. Komponentoversikt, innvendig dør 9 7. Oversikt brukerkort Drift; Valg av drikke 11 Brygging av kaffe i kopp 12 Brygging av kaffe i kanne Rengjøringsprogram Full rengjøring av bryggemekanismen Rengjøring av blandeskåler 17 Rengjøring av ventilene 18 Åpning av bryggemekanismen 19 Skylling av bryggemekanismen Teller; Counters, Antall kopper og nullstilling av teller Betjening og bruk 22 2.

3 2. GENERELT / BESKRIVELSE. CQube Touchscreen Hurtigveiledning som viser hvilke funksjoner og meldinger du møter på til daglig. Skjermen er berøringsfølsom og ment for å betjenes med fi ngrene. OBS! Bruk aldri noen form for verktøy for å trykke på skjermen. 3.

4 3. DRIFTSMODUS. CQube Touchscreen DRIFTSMODUS: Meny som vises ved oppstart og når kaffeautomaten er klar til å servere drikker. 4.

5 4. ENERGISPAREMODUS CQube Touchscreen ENERGISPAREMODUS: Med energisparemodus menes det at maskinen slår av frontbelysningen og senker temperaturen i vanntanken til ca. 65 C. TRYKK her for å gå til energisparemodus TRYKK PÅ SKJERMEN FOR Å GÅ TILBAKE TIL DRIFTSMODUS: 5.

6 5. SKJERMSPARER. CQube Touchscreen SKJERMSPARER: Skjermsparer: TRYKK PÅ SKJERMEN FOR Å GÅ TILBAKE TIL DRIFTSMODUS: 6.

7 6. SERVICEMENY. CQube Touchscreen SERVICEMENY: Denne menyen vises når du bruker servicekortet. (grønt kort). Se bruksanvisningen og "PROGRAMMERING". 7.

8 7. KOMPONENTOVERSIKT, FRONT. CQube Touchscreen Komponentoversikt, front Bønnebeholder Pekeskjerm Dørlås Kortleser Utløp varm drikk Utløp for vanndrikker Kopphylle Spillrist Spillbrett Tilbehør; Underskap med kullsyrebeholder og kjøleenhet 8.

9 7. KOMPONENTOVERSIKT, INNV. DØR. CQube Touchscreen Komponentoversikt, innside dør. Rengjøringsknapper Membranbryter rengjøringsknapper Meny rengjøringsknapper Rengjøringsknapper. 9.

10 7. Oversikt: BRUKERKORT. CQube Touchscreen Brukerkort. Brukerkort, artikkel nummer: Brukerkortet brukes til rengjøring og innstilling av kannedrikker. Brukerkort får du fra forhandleren din. Sett inn brukerkortet som vist på bildet. Displayet viser Service Menu, Jug Beverage, Clean Machine og Counters, og du kan nå bevege deg i menyen. For å bruke maskinen igjen. Ta ut kortet og oppbevar det på et trygt sted. 10.

11 8. DRIFT. VALG AV DRIKKE. CQube Touchscreen Pekeskjermen er svært lett å bruke, da det vises hvordan man skal gå videre i menyen. Beskrivelsen som gis i bruksanvisningen, er en kortfattet sammenfatning med tekst og bilde. Se også bruksanvisning for pekeskjerm. Hvis maskinen står i skjermsparer- eller energisparemodus. TRYKK PÅ SKJERMEN FOR Å GÅ TILBAKE TIL DRIFTSMODUS: TRYKK for ønsket drikk. OBS! Plasser en kopp under utløpet for drikk før du velger en drikk. Styrke/(Strength) og mengde/(volume) for drikken er forhåndsinnstilt. Hvis du ønsker å øke eller minske den; Trykk på knappen +, alternativt Svakere; Trykk på knappen - TRYKK PÅ START etter valg av drikke. 11.

12 8. DRIFT. BRYGGING AV KAFFE I KOPP. CQube Touchscreen SERVERE DRIKKER: KAFFE I KOPP. Hvis kaffeautomaten er i energispare- eller skjermsparermodus. Trykk på skjermen for å gå tilbake til driftsmodus. For å servere en kopp kaffe. Gjør følgende: B A C 1. Plasser en kopp under utløpet for coffee (A). 2. Velg drikke for coffee. For å gå videre i menyen. 3. For sterkere drikk; Trykk knappen +, alternativt svakere drikk; Trykk knappen - 4. Trykk på START. 5. Maskinen brygger kaffe. Displayet viser: "Please wait", og koppbelysningen tennes. Vent til koppbelysningen slutter å lyse og teksten "Please wait" er borte fra displayet før du tar koppen. 12.

13 8. DRIFT. BRYGGING AV KAFFE I KANNE. CQube Touchscreen SERVERE DRIKKER: KAFFE I KANNE. For å servere en kanne med kaffe. Gjør følgende: 1. Plasser en kanne under utløpet (A) for Coffee ved å slå opp kopphyllen. 2. Sett kortet i kortleseren (B). 3. Displayet viser: Service Menu, Jug Beverage. Bilde A 4. Trykk på Jug Beverage. 5. Endre antall kopper du vil brygge i kannen. (Forhåndsinnstillingen er seks kopper) med + knappen, alternativt - knappen. Valgmulighet for brygging av 1-12 kopper 6. Ta ut brukerkortet. Displayet viser meny for Coffee 7. Trykk på Coffee. Vent til koppbelysningen slutter å lyse og meldingen "Please wait" er borte fra displayet før du tar kannen. 8. Ta ut brukerkortet. OBS! Ta ut brukerkortet hvis det ikke gjøres noen valg. Trykk på STOP for å stoppe. 13.

14 9. RENGJØRINGSPROGRAM. RENGJØR BRYGGEMEK. CQube Touchscreen Automatisk rengjøring av bryggmekanismen: Rengjøring av bryggmekanismen bør gjennomføres én gang i uken. B A 1. Sett brukerkortet i kortleseren (B). 2. Displayet viser Service Menu, Clean Machine. 3. Trykk på Clean Machine. 4. Gå fremover i menyen til displayet viser Select Cleaning, Clean Brewer. 5. Displayet viser; Open Door, Fill Detergent. Åpne døren. Displayet viser; Fill Detergent, Close Door. 6. Hell 25 g (en porsjonspose) rengjøringsmiddel (bilde A) i bryggmekanismen. Se bilde B. (Rengjøringsmiddel får du hos din forhandleren ) 7. Steng døren. Bilde B Displayet viser; Place Jug, Enter To Start. 8. OBS! Sett en 1-liters beholder under utløpet for Coffee. 9. Trykk på E-knappen for å starte rengjøringen. 10. Displayet viser; Preparing Brewer, Please Wait. 11. Displayet viser; Cleaning Brewer, Time Left 300s. Maskinen teller ned fra 300 sekunder. 12. Displayet viser; Rinsing Brewer, Cycles left 7. Displayet viser Select Cleaning, Clean Brewer når rengjøringen er ferdig. 13. Ta ut brukerkortet OBS! Når rengjøringsmiddelet er tilsattskal ikke prosessen stoppes, den må kjøres ferdig. 14. VIKTIG! Etter at du har utført den automatiske rengjøringen av bryggmekanismen, bør du rengjøre bryggerommet, for å fjerne rengjørings- og kafferester! Bilde A 14.

15 9. RENGJØRINGSPROGRAM. RENGJØR BRYGGMEK. CQube Touchscreen Automatisk rengjøring av bryggmekanismen: Rengjøring av bryggmekanismen bør gjennomføres én gang i uken. VIKTIG! Rengjøring av bryggkammer for å fjerne rengjørings- og kafferester! Demonter og rengjør bryggkammer. Open Brewer 1. Sett brukerkortet i kortleseren (B) 2. Gå fremover til displayet viser Service Menu, Clean Machine. 3. Trykk på E-knappen. 4. Displayet viser Select Cleaning, Open Brewer. 5. Trykk på E-knappen. 6. Displayet viser; Open Brewer. Se instruksjonene på neste side! 7. Åpne døren, demonter, rengjør og remonter bryggkammeret. 8. Steng døren. 9. Trykk på E-knappen for å gå tilbake til normalmodus. 10. Ta ut brukerkortet. 11. Lag en kopp kaffe, og slå den ut. Funksjonen Open Brewer kan brukes for å rotere bryggmekanismen til rett posisjon. OBS! "Sveivestangen" skal stå i "klokken 8"-posisjon. Hvis den ikke gjør det, løfter du den ut og gjentar prosedyren. Klokken 8 15.

16 9. RENGJØRINGSPROGRAM. RENGJØR BRYGGMEK. CQube Touchscreen Automatisk rengjøring av bryggmekanismen: Rengjøring av bryggmekanismen bør gjennomføres én gang i uken. Demontere bryggkammeret Etterskylling/rengjøring av bryggkammer. Remonter bryggkammeret OBS! Skyll rent! For å fjerne rengjørings- og kafferester! 3. OBS! Når bryggkammer remonteres, må du passe på at (B) gummiskrapen havner mellom (A) vippearmene. 16.

17 9. RENGJØRINGSPROGRAM. RENGJØR BLANDESKÅLEN. CQube Touchscreen Automatisk skylling av blandeskålene minst én gang om dagen. B A 1. Slå opp kopphyllen. Sett en beholder på ca. 150 ml under utløpet for (A) Coffee. 2. Sett brukerkortet i kortleseren (B) 3. Displayet viser Service Menu, Clean Machine. 4. Trykk på Clean Machine. 5. Gå fremover i menyen til displayet viser Select Cleaning, Mixer. 6. Trykk på Enter. 7. Maskinen rengjør nå blandeskålene i ca. 5 sekunder. OBS! Gjenta rengjøringsprosedyren 2-3 ganger. 8. Ta ut brukerkortet. 17.

18 9. RENGJØRINGSPROGRAM. RENGJØR VENTILER. CQube Touchscreen Automatisk rengjøring av utløpsventiler: B A C 1. Sett en beholder som rommer ca. 150 ml under utløpene for både (A) Coffee og (C) Water ved å slå opp kopphyllen. 2. Sett kortet i kortleseren (B). 3. Displayet viser Service Menu, Clean Machine. 4. Trykk på Clean Machine. 5. Gå fremover i menyen til displayet viser Select Cleaning, Clean Valves. 6. Trykk på Enter. 7. Utløpsventilene begynner å åpne og lukke seg med 3 pulser/sekund i maks. 6 sekunder. Gjenta prosedyren 2-3 ganger. 8. Ta ut brukerkortet. Med rengjøring menes det at ventilene "banker" bort eventuell kalk og andre partikler som har satt seg fast i sylindrene, samt at de skylles med vann. 18.

19 9. RENGJØRINGSPROGRAM. ÅPNING AV BRYGGMEK. CQube Touchscreen Rotere bryggmekanismen uten vann eller ingredienser: Kan med fordel brukes når bryggmekanismen har være demontert for vask og skal remonteres igjen. 1. Sett kortet i kortleseren (B). Displayet viser Service Menu, Clean Machine. 2. Trykk på Clean Machine. 3. Gå fram til Select Cleaning, Open Brewer. 4. Trykk på Enter. Displayet viser Opening Brewer, Brewer Open, Open Door. Bryggmekanismen er nå åpen og bryggkammeret kan tas ut 5. ÅPNE døren. Displayet viser Close Door, Press Enter. 6. STENG døren. Displayet viser Closing Brewer. 7. Ta ut kortet OBS! "Sveivestangen" skal stå i "klokken 8"-posisjon. Hvis den ikke gjør det, løfter du den ut igjen og gjentar prosedyren. 19.

20 9. RENGJØRINGSPROGRAM. SKYLL BRYGGMEK. CQube Touchscreen Skylling av bryggmekanismen med vann. (Anbefales hver dag). 1. Sett kortet i kortleseren (B). Displayet viser Service Menu, Clean Machine. 2. Trykk på Clean Machine. 3. Gå fram til Select Cleaning, Rinse Brewer. OBS! Sett en beholder som rommer 150 ml under utløpet for Coffee 4. Trykk på Enter. Displayet viser Rinse Brewer. Maskinen rengjør nå bryggmekanismen. 5. Ta ut kortet 20.

21 10. TELLERVERK. CQube Touchscreen Antall serverte kopper, utførte rengjøringer og vannfilterbytter: Vise antall serverte kopper/ nullstille tellerverket 1. Sett kortet i kortleseren (B). 2. Displayet viser Service Menu, Counters. 3. Trykk på Counters. 4. Gå fram til displayet viser Counters Beverages. Viser antall utførte rengjøringer/ 1. Sett kortet i kortleseren (B). 2. Displayet viser Service Menu, Counters. 3. Trykk på Counters. 4. Gå fram til displayet viser Clean Counters. Viser antall måneder til bytte av vannfilter 1. Sett kortet i kortleseren (B). 2. Displayet viser Service Menu, Counters. 3. Trykk på Counters. 4. Gå fram til displayet viser Water Filter. 21.

22 11. BETJENING OG BRUK. CQube Touchscreen BETJENING OG BRUK AV PEKESKJERM. Skjermen er berøringsfølsom og ment for å betjenes med fi ngrene. Advarsel! Bruk aldri noen form for verktøy for å trykke på skjermen. RENGJØRING av pekeskjerm. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller kluter som kan gi riper på skjermens overfl ate Behandling av pekeskjermen Ta godt vare på maskinen det gir problemfri bruk og reduserer risikoen for skader. - Skal ikke utsettes for høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer. - Skal ikke utsettes for direkte sollys eller sterkt UV-lys over lengre tid. - Ikke utsett skjermen for slag eller kraftige støt. - Ikke utsett skjermen for plutselige store temperaturendringer. Dette kan medføre at det bygges opp kondens inne i maskinen som kan skade den. - La maskinen tørke ordentlig før du bruker den hvis kondens skulle forekomme. - Unngå kontakt med skarpe eller spisse gjenstander. - Bruk kun en fuktig, lofri klut for å tørke av skjermen. - Ikke bruk papirhåndkler. - Ikke forsøk å åpne, reparere eller forandre noe selv. Man kan risikere skader og tap av garanti. 22.

23 BRUKSANVISNING (Touchscreen) FOR SERVICE Kontakt din forhandleren Din forhandler CREM International AB Box 10, Viksgränd 2, SE Åmotfors, Sweden Tlf: +46 (0) , Faks: +46 (0) E-post: Art.nr

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Brukermanual Watercon

Brukermanual Watercon Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft. Innhold 01 Sikkerhetsinstruks

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer