Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding IL JOTUN FOTBALL"

Transkript

1 Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2012

2 Side 2 Innhold 1. Styret Utval / Roller Sportsleg utval Arrangement Kamplotteri Årdal FK Gothia Cup Faaberg turneringa Fair Play ansvarlig Møte/ viktige saker Seriespel Utvikling antal lag Turneringar Økonomi Utvikling siste 5 år Utdanning ( ) Status Representasjon Toppleiarsamling i Barcelona, oktober Møter/verv i Sogn og Fjordane fotballkrets Sogn og Fjordane Fotballkrets, miljøhelg, Førde Oppgåver i fokus Økonomi Utvikling Trenarforum Årshjul Aktivitet/tilbod Organisasjon Avslutning... 9

3 Side 3 1. Styret Styret har i 2012 vore samansett slik: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sportsleg leiar: Oppmannskoordinator: Dugnadsansvarleg: Ansvarlig Barnefotball: Jentefotball: Henrik Rønningen. Frank Roger Eldegard Sølvi Hatlevoll Nundal Arne Håkon Laberg Trine Låksrud Geir Roar Vee Arne Håkon Laberg Tove Aspeseter Valnemnd: Per Kopperdal, Anita Heggheim Mannsverk og Ove Reidar Grytbakk. 2. Utval / Roller 2.1. Sportsleg utval Arne Håkon Laberg, Morten Brandsdal, Alf Roger Lereng og Kai Wigum 2.2. Arrangement Trine Låksrud, Unni Natvik Nesse 2.3. Kamplotteri Årdal FK Tove Aspeseter og Geir Roar Vee 2.4. Gothia Cup Tillitsvalde i jente 16 og gutar Faaberg turneringa Trine Låksrud og Børre Øvstetun 2.6. Fair Play ansvarlig Frank Øyre 3. Møte/ viktige saker Styret har hatt 9 styremøte denne sesongen. Styret har handsama 31 saker. Viktig saker: Turneringar for yngre lag Fair Play arbeidet 9ar fotball i 13/14 års klassen Jobb med Håndbok for hovudlaget Ny sportsplan Håndbok for fotballgruppa KM-kvalifisering - arrangør Målrock 2012

4 Side 4 4. Seriespel Påmelde lag 2012: Tal aktive 2012: 39 lag 282 aktive Fotballgruppa har stor aktivitet og positiv utvikling i deltaking. Seriespelet har i 2012 vore frå ungane fyller 9 år. Jotun har hatt lag i alle klassar i 2012, frå 9 åringane og til senior 6. divisjon herrer. Ein ekstra gratulasjon til G13/14 7ar og G15/16 7ar som vart kretsmesterar! 4.2. Utvikling antal lag IL Jotun fotball har hatt ei svært positiv utvikling på antal lag, på trass av mindre kull i Øvre Årdal. Antal lag

5 Side 5 5. Turneringar Me har delteke i Gothia Cup med vår eldste gutar/jenter og smågutelaget. Totalt 57 spelarar og 19 reiseleiarar deltok på turen. Faaberg turneringa var for yngste klassane smågut/jenter, samt lillegut/ jenter. 66 spelarar deltok på turneringen. G12 laget var i Dana Cup, totalt 11 spelarar deltok. 6 lag deltok på Lærdalsturneringa, dette var gutar og jenter frå Totalt var det 4 knøtteturneringar i Kongleriket miniputt, desse er fødde frå I tillegg deltok nokre lag på ei turnering i Sognehallen i haust. Turneringsmengden har i år vore god, og IL Jotun vil i åra framover ha som mål å auke denne for alle årsklassane.

6 Side 6 6. Økonomi Fotballgruppa si økonomiske målsetnad er å driva med mest mulig aktivitet for barn og ungdom, ut frå dei økonomiske føresetnadane vi har. I 2012 har fotballgruppa ein omsetnad på kr ,- (mot kr ,- i 2011). Årets resultat viser eit underskot på kr ,- (mot overskot kr ,- i 2011). Årsaka til underskotet er i hovudsak: Svikt i inntekter kamplotteri Feilføring frå 2008, sal av spelar Nedgang i kiosksal Auka hall- og baneleige grunna aktivitetsauke Innkjøp drakter og treningstøy til lag/trenarar Fotballgruppa er pr gjeldfri, og har ein eigenkapital på over ,- Prosjektrekneskapen for fotballskulane syner eit overskot på kr , Utvikling siste 5 år Utvikling økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Resultat

7 Side 7 7. Utdanning ( ) 7.1. Status trenarar er ferdige med UEFA C (Trenar 1) 21 personar har teke ein eller fleire modular og vert truleg ferdige UEFA-C trenarar i på leiar 4 i forbundet (25 utdanna kvart år, høgast leiarutdanninga i NFF) For fjerde året på rad startar dei yngste knøttane (2006) med UEFA-C utdanna trenar, som hovudtrenar. Alle årsklassane både for jenter og gutar har UEFA-C utdanna hovudtrenar. Me har 6 trenarar frå ÅTIL og 4 frå Lærdal IL under utdanning, dette vil styrka fotballen i sona vår. (har utdanna 4 frå ÅTIL allereie) Totalt vart det nytta kr ,- på utdanning i 2012 mot kr ,- i UEFA-C

8 Side 8 8. Representasjon 8.1. Toppleiarsamling i Barcelona, oktober 2012 IL Jotun deltok og i år på fotballkrinsen si toppleiarsamling med 2 deltakarar. I år var denne arrangert i Barcelona Møter/verv i Sogn og Fjordane fotballkrets IL Jotun deltok på leiarmøte i fotballkretsen 5. desember Henrik Rønningen er vald inn i seriekomiteen i Sogn og Fjordan fotballkrets. Arne Håkon Laberg er vald inn i klubbutviklingskomiteen i Sogn og Fjordane fotballkrets Sogn og Fjordane Fotballkrets, miljøhelg, Førde IL Jotun deltok med 6 representantar på miljøhelga i november. 9. Oppgåver i fokus 9.1. Økonomi Gruppa sitt overordna mål, styrking av eigenkapitalen til kr ,- er nådd. Målsetting om auka aktivitet og tilbod (trening/turneringar) gjer at denne bør styrkast ytterlegare gjennom auke i dugnadsarbeid og sponsorinntekter Utvikling Ytterlegare utdanningsfokus og vidareutvikling av sportsleg utval vil være eit kontinuerleg arbeid kvart einaste år. Utdanne leiarar og tillitsvalde vil å bli eit satsingsområde i åra som kjem Trenarforum I 2013 skal det gjennomførast trenarforum kvar månad i sesongen (unnateke juliaugust). Dette for å involvere trenarar og lagleiarar meir i den daglege drifta, samt å få delt kompetanse og kunnskap mellom laga Årshjul Arbeidet med å få på plass eit godt og fungerande årshjul er i gong, og vil få ytterlegare prioritet Aktivitet/tilbod Me ynskjer å utvida treningstilbodet og delta i fleire turneringar. Det skal være kjekt å vere med i gruppa, både for born og foreldre, aktive og støtteapparatet. Trivselstiltak vil bli ein prioritet Organisasjon I og med at gruppa har hatt ein stor auke i antal lag og spelarar, så treng ein fleire ressursar for å kunne gje alle eit godt nok tilbod. Gjennom arbeidet med klubbhandbok, så er det på det reine at vi treng fleire ressursar inn i organisasjonen Anlegg Anlegg er ein stor utfordring. Fotballgruppa opplever gledeleg auke i aktive og aktivitet, noko som fører til at den tilgjengelege anleggsflata er pressa. Me

9 Side 9 oppmodar alle til å tenkje framover og få naudsynt fokus på det viktige arbeidet med å vedlikehalde og utvikle våre eksisterande anlegg, samt arbeide for å etablere nye. 10. Avslutning Klubbhuset vårt er for lite i bruk. I arbeidet for fleire trivselstiltak, vil me opprette sosiale treff/aktivitetar i huset, der ALLE vil være velkommen. Nytt audioutstyr gjev huset nytt potensiale, og vil gje klubben nye moglegheiter. Ein stor takk til alle foreldra som stiller opp på dugnad for fotballgruppa, dette er ein innsats me er heilt avhengige av. Trenarar, lagleiarar og oppmenn nyttar tusenvis av dugnadstimar for at klubben skal kunne tilby og aktivisere born og unge. Stor takk til Unni Natvik Nesse og Arne Furebotn for nok ei god førebuing og gjennomføring. Stig Hestetun køyrde gratis til Gothia Cup og Faaberg, noko me set svært stor pris på! Ein spesiell takk Trine Låksrud og Tove Aspeseter som no forlet styret i fotballgruppa. Dei har vore viktige bidragsytarar i mange år. Heilt til slutt vil me gratulere Fair Play ansvarleg Frank Øyre med Fair Play prisen i kretsen prisen vert gjeven til den enkelt personen i kretsen som har gjort det beste arbeidet innan Fair Play i året som har gått. Me takkar Frank for eit framifrå arbeid, og vonar me kan fortsetje dette arbeidet med same iver og kvalitet som i Styret-

10

11

12 RESULTATRAPPORT - Avdeling Fotball Januar til Desember Budsjett 2013 IL JOTUN Budsjett REGNSKAP % FJORÅR % 3000 Sponsor avg.pl Kiosksalg Kiosksalg pliktig Bilettinntekt eigen arr Kjøkkensalg eigen arr Kamplotteri Basar/andeløp/arrangem/tilstell/billlott Dugnad Lotteritilsko/Grasrotandel Gåver/Bidrag/Støtte Overført andre grupper Offentlege tilskot - kommunale Offentlege tilskot - andre Treningsavgift Startkontigent eigne arr Eigenandel seriekamp Eigenandel turneringer Salgsinntekter Andre driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % 4120 Kiosksalg kjøp fritt ,3 % ,4 % 4121 Kiosksalg kjøp pliktig ,1 % ,2 % Varekjøp ,4 % ,6 % 4700 Arrangementutg ,4 % ,6 % 4710 Dommerutgifter ,1 % ,1 % 4777 Tilstelling/sos.samvær eigen lag ,2 % ,6 % 4781 Kjøkkenutg eigen arr ,5 % ,0 % 4867 Utg.til lotteri/basar ,7 % ,4 % 4890 Diverse utgifter ,1 % 875 0,0 % Fremmedytelser ,9 % ,7 % 5010 Lønn under grensa for oppg.pl ,1 % ,9 % Lønnskostnad ,1 % ,9 % 6310 Hallleige/baneleige ,7 % ,4 % 6360 Renhold ,0 % 256 0,0 % Kostnader lokaler ,7 % ,4 % 6540 Inventar/utstyr ,7 % ,2 % 6551 Data/nettside - 0 1,8 % ,0 % 6570 Treningstøy/overtrekksdrakter ,9 % ,6 % 6571 Idrettsutstyr/tape/is ,9 % ,1 % 6575 Andre kjøp driftsutgifter Kostnadsførte anskaffelser ,3 % ,8 % 6691 Andel mva ,0 % ,4 % Reparasjon og vedlikehold ,0 % ,4 % 6705 Regnskapshonorar ,0 % ,6 % 6730 Trening/instruksjon ,1 % ,7 % Fremmede tjenester ,1 % ,2 % 6820 Kopering/trykking - 0 0,2 % ,0 % 6840 Håndbøker/publikasjoner ,4 % ,5 % 6860 Møteutg.spelarar/leiarar ,6 % ,7 % 6865 Møte Krinsen ,3 % ,0 % 6866 Andre samlingar/møter ,9 % ,0 % 6880 Kurs/utdanning ,4 % ,0 % 6890 Annen kontorkostnad ,1 % ,0 % Kontorkostnad ,8 % ,2 % 7140 Reisekostnad seriekamp/stevner ,4 % ,9 % 7142 Reisekost turnering/tr.kamp/samlinger ,6 % ,4 % Kostnad og godtgjørelse for reiser ,0 % ,3 % 7320 Reklame, annonser - 0 0,5 % ,0 % Salgs og reklamekostnader - 0 0,5 % ,0 % 7410 Kontigent Krins ,8 % ,4 % 7411 Kontigent Forbund - 0 0,0 % 0 0,1 % 7412 Startkont/påmeld turnering/cup/stevner ,3 % ,2 % 7413 Startkontigent/påmelding seriekamp ,9 % ,2 % 7420 Gåver/ utmerkingar/premiar ,4 % ,2 % 7475 Overgangsgebyr/Utlån Omberammingsgebyr m.m ,3 % ,8 % Kontingenter og gaver ,6 % ,0 % 7500 Fosikringspremie Forsikring Bank og kortgebyrer ,1 % 943 0,1 % Annen kostnad ,1 % 943 0,1 % Driftsresultat ,2 % 8050 Renteinntekter, bank ,0 % 402 0,0 % Finansinntekter ,0 % 402 0,0 % 8155 Rentekostnad leverandørgjeld ,0 % 61 0,0 % Finanskostnader ,0 % 61 0,0 % Ordinært resultat ,5 % ,2 % Årsresultat (+oversk/-undersk) ,2 %

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret ÅRSMELDING

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

KLUBBHANDBOK. Innhold

KLUBBHANDBOK. Innhold KLUBBHANDBOK Innhold 1 STRATEGIPLAN... 2 1.1 Visjon... 2 1.2 Verdigrunnlag... 2 1.3 Hødd si rolle... 2 1.4 Hødd som toppklubb... 3 1.5 Hødd som Breiddeklubb... 3 1.6 Hødd som medspelar... 4 1.7 Organisasjonen...

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, 24.8.10 Side 1 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar,

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

SPORTSPLAN IL Skjergard

SPORTSPLAN IL Skjergard SPORTSPLAN IL Skjergard 2013-16 - RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2013-03-07 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014

Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014 Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014 Styret i ØIL har i 2014 sett slik ut: Leiar Vidar Torsvik ( 1 år ) Nestleiar Kjerstin Valland (1 år ) Kasserar Kari Mostad ( 2 år ) Skrivar Rune Vik ( 2 år

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SELJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR SELJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR SELJORD IDRETTSLAG Organisasjonsplan for Seljord Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 23. februar 2015 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Grunnlagsopplysningar for idrettslaget... 3

Detaljer