KAMPMANUAL SESONGEN VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT."

Transkript

1 KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar kan overflyttast mellom lag i same spelform for same aldersklasse i aldersbestemte klassar. - Ingen begrensningar ved overflytting av spelarar mellom dei ulike spelformene. - og i 4. divisjon menn. - I seniorserie med 7 innbytter kan ein bruke 5 spelarar som blei benytta, på neste obligatoriske kamp for 2. lag eller lågare rangerte 3. DIVISJON MENN Serien administrerast av Sunnmøre FK. Deltakande lag: 14 lag Sogndal 2, Årdal, Stryn, Florø 2 og Eid (Laga er påmeldt, skal ikkje meldast på av klubb). Laurdag Utkast til terminliste klart desember. Turneringsreglement: Eige turneringsreglement. Arrangement: Eigen arrangementsmal.. Hovudarena (må registrerast): Gras eller kunstgras (Må vere godkjent av SFFK og min. 100 x 60 m.) Heimelag er ansvarleg for å kontakte bortelag og dommarar/evt. 3 spelarar Deltaking på lågare seniorlag: For seriar med inntil 3 innbytter - for å vere speleberettiga i neste obligatorisk kamp for andrelag eller lågare rangerte lag, kan ein spelar ikkje ha spelt frå start i siste obligatoriske kamp for laget i 3. divisjon. 4. DIVISJON MENN Deltakande lag: 12 lag Turneringsreglement: Arrangement: Kaupanger, Førde 2, Sandane, Vik, Tornado Måløy, Høyang, Skavøypoll, Sogndal 3, Florø 3, Fjøra, Tambarskjelvar og Dale. (Laga er påmeldt, skal ikkje meldast på av klubb). Fredag. (Ein kamp kvar runde kan spele laurdag). 2. lag blir sett opp med kamp på måndagar. Fredag Søndag , 24.4, 1.5, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 5.6, 12.6, 19.6, , 14.8, 21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10, 9.10, Utkast til terminliste klart i desember/januar. Gjennomgang på terminlistemøte i januar. Endringar etter terminlistemøte følgjer vanlege reglar for Eige turneringsreglement. Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast 3 dagar før Eigen arrangementsmal

2 NFF Breiddereglement Hovudarena ( må registrerast): Deltaking på lågare seniorlag: Gras eller kunstgras (Må vere godkjent av SFFK og minium 100 x 60 m.) Heimelag er ansvarleg for å varsle bortelag og dommarar/evt.. For seriar med inntil 7 innbytter - spelar det høgare rangerte laget i serie kor det er tillatt med inntil sju innbyttarar på ellevarlag, kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på næraste høgare rangerte ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske kamp, fram til den neste obligatoriske kamp for det næraste høgare rangerte ellevarlaget. 5. DIVISJON MENN Deltakande lag: 20 lag Oppsett: Hovudarena (må registrerast): Deltaking på lågare seniorlag: Årdal 2, Bjørn, Anga, Lærdal, Syril, Askvoll/Holmedal, Jotun, Førde 3, Breimsbygda, Eikefjord, Selje, Eid 2, Stryn 2, Bremanger, Hornindal, Jølster, Balestrand, Hyllestad/Dale 2, Gaular, Sogndal 4. (Laga er påmeldt, skal ikkje meldast på av klubb). 2 avdelingar med 10 lag i kvar avdeling. Søndag - 2. lag blir sett opp med kamp på måndagar. Søndag , 26.4, 3.5, 10.5, 24.5, 31.5, 7.6, 14.6, , 16.8, 23.8, 30.8, 6.9, 13.9, 20.9, 27.9, Utkast til terminliste klart desember. SFFK arrangerer terminlistemøte i 5. divisjon menn primo januar. Endringar etter 15. januar følgjer vanlege reglar for omberamming Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast ein kvardag før (Må vere godkjent av SFFK og min. 100 x 60 m.). For seriar med inntil 7 innbytter - spelar det høgare rangerte laget i serie kor det er tillatt med inntil sju innbyttarar på ellevarlag, kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på næraste høgare rangerte ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske kamp, fram til den neste obligatoriske kamp for det næraste høgare rangerte ellevarlaget. 6. DIVISJON MENN Deltakande lag: Alle andre klubbar sine førstelag, samt andre- og tredje Klubbane melder på laga innan 20. januar. Tysdag Alt etter antal lag Medio/ultimo september Vår: Haust: Påmeldingsfrist 20. januar.

3 Hovudarena ( må registrerast): Deltaking på lågare seniorlag: Gjennomgang på lagleiarmøta i februar. Endringar etter terminlistemøte følgjer vanlege reglar for Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast ein kvardag før Gras, kunstgras eller grusbane. (Min. storleik: 90 x 45 m.) For seriar med inntil 7 innbytter - spelar det høgare rangerte laget i serie kor det er tillatt med inntil sju innbyttarar på ellevarlag, kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på næraste høgare rangerte ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske kamp, fram til den neste obligatoriske kamp for det næraste høgare rangerte ellevarlaget. 7. DIVISJON 7 ar MENN Deltakande lag: Hovudarena ( må registrerast): Alle klubbar sine 7ar Einkeltkampar onsdag, ellers turneringar laurdag/søndag) Alt etter antal Medio september Vår: Haust: Påmeldingsfrist: 1. mars Utkast til puljeoppsett klart seinast 15. mars dersom serie. Terminliste utsendt seinast 1. april. Endringar etter terminlistemøte følgjer vanlege reglar for omberamming dersom serie. Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast ein kvardag før Gras, kunstgras eller grusbane. (Min. storleik: 60 x 40 m.) OLD-BOYS/GIRLS 7-ar Turneringar. Turneringsvinnar er kretsmeister. Avhengig av påmelding. Kunstgras/gras

4 3. DIVISJON KVINNER Deltakande lag: Arrangement: Hovudarena ( må registrerast): Alle 11-ar lag utanom Kaupanger og Førde. Klubbane melder på laga innan 20. januar. Fredag/søndag Alt etter antal lag Vår: Haust: Fylkesdekkande 3. divisjon. Klubbar som ønskjer å spele 11 ar melder seg på i 3. div. Frist påmelding er 20. januar. Utkast til terminliste klart 1. februar. Gjennomgang på terminlistemøtet i februar. Endringar etter terminlistemøte følgjer vanlege reglar for Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast ein kvardag før Eigen arrangementsmal (Min. storleik: 90 x 45 m.) 4. DIVISJON KVINNER Deltakande lag: Avsluttande serie etter våren. Lag som ikkje spelar haustserien må stadfeste dette på e-post til kretsen etter endt vårsesong. Spelast både 11 ar og 7 ar, alt etter som kva laga ønskjer. Det spelast 7ar dersom motstridande ønskjer. Klubbane melder på laga innan 20. januar. Fredag Alt etter antal lag Vår: Haust: Lag som ikkje er blant dei beste. Melder seg på i 4. divisjon, enten som 11 ar-eller som 7 ar lag, Terminliste utsendt seinast 15. februar, endringsfrist 25. mars Endringar etter terminlistemøte følgjer vanlege reglar for Endring av kl.slett skal varslast SFFK seinast ein kvardag før Gras, kunstgras eller grusbane.

5 JUNIOR Siste runde Regionale seriar vår og haust kampar (7-9 vår / 7-9 haust) Alt etter påmelding Onsdag/fredag Etter påmelding. Alt etter påmelding. GUTEKLASSA 9/7-ar lag: Samarbeidslag Vår: 1. divisjon, 12 lag, 2 avdelingar med med 6 lag i kvar avdeling. 2. divisjon, x antall avdelingar. Haust: Gutar 1. divisjon, ein avdeling, dei 3 beste laga frå avdeling 1 og 2 frå 1. divisjon vår. 2. divisjon, 2 avdelingar med 5 lag i kvar avdeling, dei 6 svakaste frå 1. divisjonsavdelingane vår, samt beste lag lag frå dei to 2. divisjonsavdelingane vår. Resterande lag i lokale avdelingar i 3. divisjon. Eigen 9 ar/7-ar serie. Vinnaren KM-meister. Ved fleire avdelingar spelar avdelingsvinnarane om KM-tittel i 9 ar. Speldag blir fredag anslagsvis helg dersom turnering. Avdelingsvinnar Gutar 11 ar 1. divisjon haust, blir KM-vinnar. Vinnarane i avdelingane 9 ar/7 ar spelar om KM-tittel i 9 ar kampar (8-10 vår / 8-10 haust) 1. divisjon spelar onsdag - ellers torsdag. 9 ar og 7 ar spelar fredag, evt laurdag/søndag dersom avvikling som turnering. Utkast til puljeoppsett klart seinast 10. februar. Gjennomgang på lagleiarmøte medio februar. Samarbeidslag kan delta i 1. divisjon, samt spele om KM og avdelingsmeisterskap.

6 På eit ellevarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit niarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige niarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit sjuarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige sjuarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske Ingen begrensning frå 11 ar til 9 ar eller frå 11 ar til 7 ar. JENTEKLASSA Vår: Alle påmeldte 11 ar ag spelar 1. divisjon vår. Haust: Dei 6 beste laga vår, spelar i avdelinga Jenter 1. divisjon haust. Resterande lag frå 1. divisjon vår, spelar i Jenter 2. divisjon haust, i to eller fleire avdelingar. Dersom få lag påmeldt vil alle laga spele i ein avdeling vår og haust. 9 ar og 7 ar lag: Lokale seriar, 9 ar og 7 ar i lag, fordelt i avdelingar ut frå påmelding. Kun KM-tittel i 9 ar. Avdelingsvinnar haust er KM-vinnar. Vinnarane i avdelingane 9 ar/7 ar spelar om KM-tittel i 9 ar kampar (8-10 vår / 8-10 haust) Samarbeidslag Måndag for 11 ar, og onsdag for 9 ar/7 ar. Gjennomgang på lagleiarmøte seinast 1. mars. Samarbeidslag kan delta i 1. divisjon, samt spele om KM og avdelingsmeisterskap. På eit ellevarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit niarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige niarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit sjuarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige sjuarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske Ingen begrensning frå 11 ar til 9 ar eller frå 11 ar til 7 ar.

7 SMÅGUTAR 11 ar og 9 ar Samarbeidslag 11 ar maks 12 lag fordelt på to avdelingar med lokal fordeling. Avsluttande vårserie, der dei tre beste frå dei to avdelingane spelar 1. divisjon på hausten, 6 lag og 10 kampar. Resterande lag spelar i 2. divisjon på hausten. Avdelingsmeisterskap til vinnarlaget i 2.divisjon. Dersom få lag påmeldt vil det bli ein fylkesdekkande vår/haustserie, der det kan bli 14 dagar mellom kvar runde. 9 ar avsluttande lokale vårseriar, der dei 12 beste laga frå vårserien spelar i 2 avdelingar på hausten. 6 lag i kvar i 1. divisjon haust, der avdelingsvinnarane spelar om KM-tittel. Resterande lag spelar i 2. divisjon haust, i lokale avdelingar, der beste lag frå kvar avdeling blir avdelingsvinnar. 11 ar avdelingsvinnar haust er KM-vinnar. 9 ar avdelingsvinnarane 1. divisjon spelar dobbel kamp om KMtittel kampar (7-10 vår / 7-10 haust) Søndag for 11 ar og måndag for 9 ar. Gjennomgang på lagleiarmøta i løpet av februar. Samarbeidslag kan delta i 1. divisjon, samt spele om KM og avdelingsmeisterskap. På eit ellevarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit niarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige niarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit sjuarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige sjuarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske Ingen begrensning frå 11 ar til 9 ar eller frå 11 ar til 7 ar.

8 SMÅGUTAR 7-ar Samarbeidslag Regionale seriar vår-haust. Avd. vinnarane spelar om KM-tittel kampar (7-9 vår / 7-9 haust) Tysdag Gjennomgang på lagleiarmøte seinast 1. mars. Samarbeidslag kan delta i 1. divisjon, samt spele om KM og avdelingsmeisterskap. På eit sjuarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige sjuarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske Ingen begrensning frå 11 ar til 9 ar eller frå 11 ar til 7 ar. SMÅJENTER Inndeling 11-ar: Inndeling 9-ar: Inndeling 7-ar: 11 ar lag lag i fylkesdekkande serie der reiseavstand ikkje er fokus. Dersom meir enn ein avdeling, spelar avdelingsvinnarane om KM-tittel. 9 ar lag i lokale avdelingar vår/haust. 6. beste laga i ein avdeling haust. 7 ar lag i lokale avdelingar vår/haust. 11 ar - ved ein avdeling blir avdelingsvinnar KM-meister. 9 ar - dersom fleire avdelingar spelar avdelingsvinnarane haust om KM-tittel. Dersom ein avdeling blir avdelingsvinnar KM-meister. 7 ar avdelingsvinnarane haust spelar om KM-tittel kampar (7-9 vår / 7-9 haust) Tysdag for 11 ar og 9 ar. 7 ar spelar fredag. Gjennomgang på lagleiarmøte seinast 1. mars.

9 Samarbeidslag Samarbeidslag kan delta i 1. divisjon, samt spele om KM og avdelingsmeisterskap. På eit ellevarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige ellevarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit niarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige niarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske På eit sjuarlag kan det totalt benyttast inntil fem spelarar som blei benytta på øvrige sjuarlag i same aldersklasse i siste obligatoriske Ingen begrensning frå 11 ar til 9 ar eller frå 11 ar til 7 ar. LILLEGUTAR /-JENTER 7 ar: Regionale seriar vår-haust, for klassane J 12, G 11 og G ar: J 11 spelar serie vår haust, 5 ar fotball. (Kretsvedtak tinget 2011). Nivådele haustsesongen, slik at det blir fleire jamne kampar på hausten. Dei beste frå våren spelar i lag på hausten, og dei nest beste frå våren spelar i lag på hausten. Det vert ikkje sett opp tabellar og følgeleg ikkje kåra avdelingsvinnarar G 11-onsdag J 11-måndag G 12-torsdag J 12-torsdag April Oktober. Gjennomgang på lagleiarmøte seinast 1. mars. Gras, kunstgras eller grusbane. Det er lov å flytte 5 spelarar mellom 7 ar lag og mellom 5 ar Ingen begrensning frå 7 ar til 5 ar. MINIPUTTSERIEN, 9-10 ÅR Lokale seriar alt etter påmelding. 5-ar fotball. Jenter spelar samla i 9 10 års-serie. Gutar spelar i 9 års-serie og i 10 års-serie. 3-5 kampar vår, og 3-5 kampar haust J 9-10 spelar onsdag. G 9-10 spelar måndag. Mai. Påmeldingsfrist: 1. mars. Serieoppsett klar medio april. Kunstgras, gras eller grusbane. Det er lov å flytte 5 spelarar mellom 5 ar

10 VINTERSERIEN JUNIOR Regionale seriar alt etter påmelding. 11-ar. Puljevinnarane (evt. + beste toar møtast til kretsfinalar.) 6-8 Seriespel eller turneringsform KM-finalar: Primo November. Ultimo Februar for menn. For kvinner blir avdelingsvinnar junior kvinner, KM-vinnar. Påmeldingsfrist: 20. oktober. Terminliste utsendt seinast 01. november. Kunstgras eller grusbane. DATOAR FOR NM-HERRAR: NM kval 1 - NM kval 2 NM 1. runde - NM 2. runde - DATOAR FOR NM-DAMER: Ikkje klart. DATOAR FOR NM-JUNIOR HERRER: Ikkje klart. DATOAR FOR NM-JUNIOR DAMER: Ikkje klart. DATOAR FOR NM-16 GUTAR: Ikkje klart. DATOAR FOR NM-16 JENTER: Ikkje klart. Lagleiarmøter sesongen (Terminoppsett, reglar, retningslinjer m.m). NORDFJORD: Måndag 9. februar Nordfjordeid. SUNNFJORD: Tirsdag 10. februar Førde. SOGN: Onsdag 11. februar Sogndal. Terminlistemøter for sesongen divisjon menn, regional serie laurdag 10. januar. 4. divisjon menn måndag 12. januar 5. divisjon menn måndag 12. januar 3. divisjon kvinner måndag 2. februar.

11 KOORDINERING AV STORE CUPAR, TURNERINGAR OG FOTBALLSKULAR Følgjande retningslinjer for godkjenning av cupar og turneringar. Vintersesong. 1. Skal vi ta omsyn til andre idrettar sine aktivitetar? Deltaking i ordinære aktivitetar må avgjerast av idrettslaget eller klubben. Ulike tilbod i idrettslaget gjer det umogeleg for kretsen å regulere kva aktivitetar enkelte lag skal delta i. I tillegg har NFF uttalt at fotball er heilårsidrett. 2. Skal vi ta omsyn til andre idrettar sine meisterskap? SFFK bør prøve å styre unna dei formelle meisterskapa til dei andre store særidrettane. Dette bør som før koordinerast på fellesmøte med idrettskrinsen. Kravet er sjølvsagt at andre idrettar respekterer våra formelle arrangement. 1. Skal kretsen sine faste arrangement, til dømes KM, Miljøhelg og liknande ha prioritet? I ei tid med stor aktivitetsauke og press på datoar er det viktig at kretsen sine faste aktiviteter følgjer faste datoar. Arrangement av formell karakter, som har gått over tid skal ha hevd. Vår/sommar/haust 1. Skal einskilde turneringar ha hevd i høve tid og stad? Nei, NFF og SFFK ønskjer fri konkurranse. Det skjerpar kravet til dei ulike turneringane. Det er likevel sunn fornuft at idrettslag i nærområde/regionen unngår kollisjon på arrangement med same målgruppe. 2. Kva med kollisjonar, t.d. første helg etter skuleslutt? Nei, NFF og SFFK ønskjer fri konkurranse. Det skjerpar kravet til dei ulike turneringane. Det er likevel sunn fornuft at idrettslag i nærområde/regionen unngår kollisjon på arrangement med same målgruppe 3. Kva med kollisjon i høve serieavvikling? Kretsen må vurdere søknaden i kvart einskild tilfelle. Er det likevel slik at arrangementet medfører vanskar for serieavviklinga skal serieavvikling gå føre. 4. Miniputt-turneringar, årsklasse 6 10 år. Det er høve for klubbane å arrangere lokale turneringar så lenge laga er påmeldt og forsikra. Kretsen sine miniputt-turneringar skal vere gratis. Generelt 1. Alle turneringar skal søkje om godkjenning på standardisert skjema. Ingen turnering er godkjent før svar frå krets ligg føre. 2. All informasjon, regelverk og oversikt finn de på internett-www.fotball.no/sognogfjordane og går inn på kampar cuper og fotballskoler