REKNESKAP ÅTIL Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012"

Transkript

1 REKNESKAP ÅTIL Pr Rekneskap pr Budsjett Salg klede , , Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , , Sponsoravtalar , , Sponsoravtalar buss , , Dugnadsvirksomhet , , Tilskot frå NIF , , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , Tippemidlar/grasrotandel , , Leigeinntekt , , Inntekter utleige av boder , LAM-midlar , , Refusjonar , , Medlemskontintentar , , Treningsavgift , , Påmeldingsavgift , , Bingoinntekter , Basar , , Inntekter billotteri , , Loddsalg , Kamptips , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Andre inntekter , Overført fra hovedlaget , Overført frå bingo 3999 Overført fra gruppene , ,00 SUM INNTEKTER , , Lotteri/basar/bingo , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne m.m , , Cuper og turnering , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , Idrettsskule 700, , Leige av buss til turar , Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , Klubbkontingent særforbund 9 555, , Bane/hallleige , , Dommarutgifter , , Trenings- og kamputstyr , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 7 602, , Anna rekvisita 8 722, , Kioskinnkjøp , , Kjøp klede , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , , Gåver og blomster , , Leie lokale , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 166,30

2 REKNESKAP ÅTIL Pr Inventar/utstyr , , Driftsmateriale 2 004, , Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 2 428, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 000, Rekneskapshonorar , Kontorrekvisita 6 367, , Datakostnader 3 925, , Trykksak , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 515, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Telefon/internettkostnader/TV , , Drivstoff , , Vedlikehald transportmidlar , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , Andre driftskostnader transportmidlar 1 000, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Reisekostnad, oppgavepliktig 9 561, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Billettar/ferjekort/bompengar , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , , Reklame og annonser (salskostnader) , , Medlemskontingenter 2 000, , Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar , , Overføring til gruppene , Overføring til drift buss , Overføring til hovedlaget 7500 Forsikringspremie 8 860, , Eiendoms og festeavgift , Bank- og kortgebyr 2 397, , Divers kostnader 3 914, , Annen kostnad, fradragsberettiget 4 979, ,00 SUM UTGIFTER , , Renteinntekt ,20 0, Annen renteinntet -242, Rentekostnader , , Rentekostnad leverandørgjeld 499,15 0,00 SUM FINANS 1 517, ,00 RESULTAT , ,00

3 ÅTIL 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1749 Andre forskot/påløpne inntekter 675, , Kasse 7 455, , Bank hovedlaget , , Bank fotballdommar 713,56 712, Bank fotball alder , , Bank sponsor buss , , Bank el innebandy , Bank handball alder , , Bank handballbasar ,69-65, Bank ski , , Bank Barneidrett , , Bank Drift buss , , Bank fotball lillegutt G , , Bank fotball lillegutt G , , Bank fotball lillejente11/ , , Bank fotball gutter 13/ , , Bank fotball jenter 13/ , , Bank aosahytta , , Bank bingo , , Bank trim , , Bank Symjing , , Bank fotball gutar 15/ , , Bank utstyr fotball , , Bank fotball jenter 15/ ,87 87, Bank turn , , Bank dugnad seimsåsen , , Bank billotter , , Bank Arrangement , , Bank Opptur/barneidrett 830, Bank Medlemskontingent 6 841, ,56 SUM EIGEDELAR , ,10 ÅTIL 2000 Eigenkapital hovedlaget , , Eigenkapital buss , , Eigenkapital fotball alder , , Eigenkapital fotball dommar -713,56-712, Eigenkapital turn , , Eigenkapital handball alder , , Eigenkapital barneidrett , , Eigenkapital trim , , Eigenkapital utstyr - Tommy konto , , Eigenkapital symjing , , Eigenkapital ski , , Eigenkapital Seimsåsen aktivitetssenter , , Eigenkapital bingo , , Eigenkapital billotteri , , EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ ,87-87, Eigenkapital El innebandy , Lån ISSB Buss , , Lån ISSB , Leverandørgjeld , Anna kortsiktig gjeld , ,60 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,80

4 REKNESKAP HOVEDLAGET Pr Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , Sponsoravtalar , , , Sponsoravtalar buss 5 000, Tilskot frå NIF , , , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , , Tippemidlar/grasrotandel , , , Inntekter utleige av boder , LAM-midlar , , Refusjonar , , Medlemskontintentar , , , Treningsavgift , Inntekter billotteri , Gåver/bidrag/andre inntekter , Hovedlag andel billotteri ,00 SUM INNTEKTER , , , Klubbkontingent særforbund 2 860, , Bane/hallleige 2 751, , , Trenings- og kamputstyr , , Anna rekvisita 2 000, Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , Gåver og blomster 5 161, , , Leie lokale , , , Renovasjon, vann, avløp o.l. 500, Inventar/utstyr 1 000, Driftsmateriale 630, Rekneskapshonorar , , Kontorrekvisita 5 335, , , Datakostnader 3 925, , , Trykksak 8 125, , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Telefon/internettkostnader/TV 3 925, , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , , Andre kostnader transportmidler 1 000, Reklame og annonser (salskostnader) , , , Gaver/premier/merker/medaljar 9 382, , Overføring til gruppene , , Overføring til drift buss , , , Forsikringspremie 8 860, , , Bank- og kortgebyr 427, ,00 500, Divers kostnader 1 615, , , Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -486, Rentekostnader , Rentekostnad leverandørgjeld 120,00 SUM FINANS ,11 0,00 0,00 RESULTAT , , ,00 Side 1 av 2

5 Hovedlaget 1920 Bank hovedlaget , , Bank Arrangement , , Bank medlem 6 841, ,56 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital hovedlaget , , Lån , , Lån , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,29 Side 2 av 2

6 REKNESKAP BILLOTTERI Pr Rekneskap pr Budsjett Inntekter billotteri , Overført frå hovedlaget ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, Lotteri/basar/bingo , Overføring til hovedlaget , Bank og kortgebyr 24,00 SUM UTGIFTER ,50 0, Renteinntekt -186, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -186,44 0,00 RESULTAT ,06 0, Bank billotteri , ,55 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital billotteri , ,55 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,55

7 REKNESKAP BUSS Pr Sponsoravtalar buss , , Overført fra hovedlaget , ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, , Drivstoff , , Vedlikehald transportmidlar , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7 125, , Billettar/ferjekort/bompengar , , Bank- og kortgebyr 106,50 200,00 SUM UTGIFTER ,11 0, , Renteinntekt , Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 379,15 SUM FINANS ,92 0,00 0,00 RESULTAT ,81 0, , Bank sponsor buss , , Bank drift buss , ,40 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital buss , ,65 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,65

8 REKNESKAP SKIGRUPPA Pr Salg klede -750, , , Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , , , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Leigeinntekt -800, Treningsavgift -350, , , Påmeldingsavgift , , , Inntekter billotteri , , , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne m.m 9 515, , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , , Andre utgifter cupar og turneringar 4 786, , , Lagsavgift særkrins 1 500, , , Trenings- og kamputstyr , Anna rekvisita 494, ,00 500, Kioskinnkjøp , , , Kjøp klede 7 700, Godtgjersle til styret/trenara 6 000, Gåver og blomster 1 757, , , Kontorrekvisita 1 032, , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Drivstoff -0, Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, oppgavepliktig 9 561, , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 881, , Billettar/ferjekort/bompengar 7 059, , , Overnatting , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7 107, , , Reklame og annonser (salskostnader) 4 038, , , Lisens særidrett 1 500,00 500, , Gaver/premier/merker/medaljar , , , Overføring til gruppene , Bank- og kortgebyr 220,00 200,00 300, Annen kostnad, fradragsberettiget 1 159,33 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -131, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -131,72 0,00 RESULTAT , ,00 0, Kasse 2 500, Bank ski , ,42 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital ski , , Leverandørgjeld 1 492, Anna kortsiktig gjeld , ,20 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,42

9 REKNESKAP AOSAHYTTA Pr Salg klede , Sponsoravtalar , Dugnadsvirksomhet , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , Leigeinntekt , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Andre inntekter , Overført fra hovedlaget , , SUM INNTEKTER , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 166, Inventar/utstyr , , Driftsmateriale 695, Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 1 595, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 000, Datakostnader 5 000, Telefon/internettkostnader/TV , , Drivstoff 3 947, , Vedlikehald transportmidlar 8 994, , Eiendoms- og festavgift , Bank- og kortgebyr 119,50 100, Diverse kostnader 4, Annen kostnad, fradragsberettiget -0, ,00 SUM UTGIFTER , , Renteinntekt -111, Rentekostnader 8 300, Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -111, ,00 RESULTAT , , Bank aosahytta , , Bank , dugnad seimsåsen , ,89 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Årdal aktivitetssenter 3 132, ,50 Avsetning fond, investering , Leverandørgjel , Anna kortsiktig gjeld , ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,50 Konto 6540 inneheld kjøp av ny snøscooter, samt bygging av garasje på Seimsåsen

10 REKNESKAP FOTBALL Pr Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Refusjonar , , , Treningsavgift , , ,00 * 3922 Påmeldingsavgift -600, , Billotteri , , Loddsalg , , Kamptips , , Eigenandel , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Overført fra hovedlaget 3998 Overført frå bingo , , Overført fra gruppene , ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 271,00 500, Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne 100,00 m.m 4 000,00 200, Cuper og turnering , , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar 4 644, , , Idrettsskule 700, , , Leige av buss til turar 2 000, , Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , , Klubbkontingent særforbund 6 000, Bane/hallleige , , , Dommarutgifter 6 900, , , Trenings- og kamputstyr , , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 3 407, , , Anna rekvisita 4 912, , Kioskinnkjøp , , , Gåver og blomster 2 491, , , Trykksak 3 385, , Møter/kurs/avslutning , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 632, , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 1 050, Billettar/ferjekort/bompengar , , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 4 075, , Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar 3 156, , Overføring til gruppene , , , Bank- og kortgebyr 646,50 350, , Divers kostnader 245, ,00 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 610,00 800,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -196, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -196,13 0,00 0,00 RESULTAT ,99 0,00 0,00

11 FOTBALL ALDERSBESTEMT 1530 Opptjente inntekter , Kasse 2 255, , Bank dommar 713,56 712, Bank fotb.alder , , Bank G , , Bank G , , Bank J 1/ , , Bank G 13/ , , Bank J 13/ , , Bank G 15/ , , Bank J 15/ ,87 87,18 SUM EIGEDELAR , , EK fotball alder , , EK Fotball dommar -713,56-712, EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ ,87-87, Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,19 * Budsjettert med ei lita auke av treningsavgifta Lagt inn ca 3% auke på dei største utgiftspostane ( hotell, cupar, utstyr etc..)

12 REKNESKAP TURN Pr Salg klede , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Tippemidlar/grasrotandel , , Refusjonar -856, Treningsavgift , , , Påmeldingsavgift , , , Billotteri , , Eigendandelar , ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , , Cuper og turnering 5 980, , Leige av buss til turar , , Andre utgifter cuper og turneringer 1 000, , Lagsavgift særkrins , Klubbkontingent særforbund 6 695, , Bane/hallleige 9 024, , , Trenings- og kamputstyr 6 319, , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 2 000, Anna rekvisita 783, ,00 500, Kjøp klede 3 530, , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 7 000, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 240, ,00 500, Billettar/ferjekort/bompengar 4 961, , , Bank- og kortgebyr 112,50 100, Divers kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget 1 000,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -22, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -22,79 0,00 0,00 RESULTAT , , , Bank turn , ,28 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Turn , ,28 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,28

13 REKNESKAP BARNEIDRETT Pr Kiosksalg , , , Inntekter fjord til fjell 3112 Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , Sponsoravtalar , , Treningsavgift , , , Inntekter billotteri , , Loddsalg , , Eigenandel , , Overført fra hovedlaget ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 140,00 250, Cuper og turneringer 1 600, , Andre utgifter cuper og turneringar 3 820, , Klubbkontingent særforbund 1 900, Bane/hallleige 2 682, , , Trenings- og kamputstyr , , , Anna rekvisita 2 309, , Kioskinnkjøp , , , Gåver og blomster 500, Inventar/utstyr , , Avslutningar m.m 9 000, Bilgodtgjersle 800, , Overnatting 6 350, , Gaver/premier/merker/medaljar 8 120, , , Bank- og kortgebyr 465,50 800,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -113, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -113,48 0,00 RESULTAT 3 344, , , Kasse 1 200, Bank barneidrett , , Bank , opptur barneidrett 830,26 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital barneidrett , , Leverandørgjel -842,40 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,47

14 REKNESKAP HANDBALL Pr Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering ,00 0, Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , Tippemidlar/grasrotandel , , LAM-midlar , , Treningsavgift , , Basar , , , Inntekter billotteri , , , Loddsalg ,50 0, Eigenandel , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Overført fra hovedlaget 3998 Overført frå bingo , ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , , Cuper og turnering , , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , , Idrettsskule , Andre utgifter cupar og turneringar 1 500, , , Lagsavgift særkrins 6 200, , Klubbkontingent særforbund 8 000, Bane/hallleige , , , Dommarutgifter , , , Trenings- og kamputstyr , , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 4 195, , , Anna rekvisita 223, Kioskinnkjøp , , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 7 614, , , Gåver og blomster , , , Leie lokale 1 690, , Inventar/utstyr 158, Driftsmateriale 679, , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 5 740, , , Billettar/ferjekort/bompengar , , , Overnatting , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 1 675, , , Lisens særidrett 3 170, , , Gaver/premier/merker/medaljar 4 000, Bank- og kortgebyr 199,30 500,00 500, Divers kostnader 500,00 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 3 211, ,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -166, Rentekostnader 1,19 SUM FINANS -165,67 0,00 0,00 RESULTAT ,66-500,00 0,00

15 1749 Andre forskot/påløpt inntekt , , Kasse 4 000, , Bank handball alder , , Bank handballbasar ,69-65,63 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital handball alder , , Anna kortsiktig gjeld ,40 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,66

16 REKNESKAP EL-INNEBANDY Pr Gåver/bidrag/andre inntekter , , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene SUM INNTEKTER ,00 0, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 833, , Divers kostnader 5 000, Annen kostnad, fradragsberettiget ,00 SUM UTGIFTER 833,00 0, , Renteinntekt -14, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -14,97 RESULTAT ,97 0, , Bank ,97 SUM EIGEDELAR 84181, Eigenkapital el innebandy ,97 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD ,97 0

17 REKNESKAP TRIM Pr Inntekter målrock , Treningsavgift , ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, , Bane/hallleige , , Lisens særidrett 6 870, , Bank- og kortgebyr 25, Divers kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER ,00 0, , Renteinntekt -42,88 SUM FINANS -42,88 0,00 0,00 RESULTAT ,12 0,00 0, Bank trim , ,28 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital trim , ,28 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,28

18 REKNESKAP SVØMMING Pr Inntekter Fjord til Fjell 3112 Inntekter Målrock , , Sponsoravtalar , , Dugnadsvirksomhet , , , Treningsavgift , , , Billotteri , , Eigenandel , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne 1 050,00m.m , , Bane/hallleige 3 444, , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 3 400, , Inventar/utstyr 3 000, , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 515, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 224, Billettar/ferjekort/bompengar 880, Overnatting 3 400, Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 2 310, Medlemskontingenter 2 000, , Lisens særidrett 2 200, , , Bank- og kortgebyr 25, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -50, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -50,99 0,00 0,00 RESULTAT , ,00 0, Bank , ,02 SUM EIGEDELAR 43094, , Eigenkapital symjing , ,02 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,02

19 REKNESKAP TOMMY KONTO Pr Rekneskap pr Budsjett Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER 0,00 0, Renteinntekt ,31 0, Rentekostnader 0, Rentekostnad leverandørgjeld 0,00 SUM FINANS ,31 0,00 RESULTAT ,31 0, Bank , ,03 SUM EIGEDELAR , , EK utstyrskonto , ,03 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,03

20 REKNESKAP BINGO Pr Bingo ,50 SUM INNTEKTER ,50 0, Lotteri/basar/bingo , Leie lokale , Inventar/utstyr 2 464, Overføring til gruppene , Bank- og kortgebyr 26, Divers kostnader 1 550, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER ,83 0, Renteinntekt -84,99 0, Rentekostnader 0,00 SUM FINANS -84,99 0,00 RESULTAT ,66 0, Bank bingo , ,76 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital bingo , , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,76

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 1 Oranger Iérettsforening, J-[åné6affavtfe1ngen )frsmøte 15.02.10 &120.00, Orkfafiaffen ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2009 Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen -2- Or&anger Ibettsforening,

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer