REKNESKAP ÅTIL Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012"

Transkript

1 REKNESKAP ÅTIL Pr Rekneskap pr Budsjett Salg klede , , Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , , Sponsoravtalar , , Sponsoravtalar buss , , Dugnadsvirksomhet , , Tilskot frå NIF , , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , Tippemidlar/grasrotandel , , Leigeinntekt , , Inntekter utleige av boder , LAM-midlar , , Refusjonar , , Medlemskontintentar , , Treningsavgift , , Påmeldingsavgift , , Bingoinntekter , Basar , , Inntekter billotteri , , Loddsalg , Kamptips , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Andre inntekter , Overført fra hovedlaget , Overført frå bingo 3999 Overført fra gruppene , ,00 SUM INNTEKTER , , Lotteri/basar/bingo , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne m.m , , Cuper og turnering , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , Idrettsskule 700, , Leige av buss til turar , Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , Klubbkontingent særforbund 9 555, , Bane/hallleige , , Dommarutgifter , , Trenings- og kamputstyr , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 7 602, , Anna rekvisita 8 722, , Kioskinnkjøp , , Kjøp klede , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , , Gåver og blomster , , Leie lokale , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 166,30

2 REKNESKAP ÅTIL Pr Inventar/utstyr , , Driftsmateriale 2 004, , Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 2 428, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 000, Rekneskapshonorar , Kontorrekvisita 6 367, , Datakostnader 3 925, , Trykksak , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 515, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Telefon/internettkostnader/TV , , Drivstoff , , Vedlikehald transportmidlar , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , Andre driftskostnader transportmidlar 1 000, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Reisekostnad, oppgavepliktig 9 561, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Billettar/ferjekort/bompengar , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , , Reklame og annonser (salskostnader) , , Medlemskontingenter 2 000, , Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar , , Overføring til gruppene , Overføring til drift buss , Overføring til hovedlaget 7500 Forsikringspremie 8 860, , Eiendoms og festeavgift , Bank- og kortgebyr 2 397, , Divers kostnader 3 914, , Annen kostnad, fradragsberettiget 4 979, ,00 SUM UTGIFTER , , Renteinntekt ,20 0, Annen renteinntet -242, Rentekostnader , , Rentekostnad leverandørgjeld 499,15 0,00 SUM FINANS 1 517, ,00 RESULTAT , ,00

3 ÅTIL 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1749 Andre forskot/påløpne inntekter 675, , Kasse 7 455, , Bank hovedlaget , , Bank fotballdommar 713,56 712, Bank fotball alder , , Bank sponsor buss , , Bank el innebandy , Bank handball alder , , Bank handballbasar ,69-65, Bank ski , , Bank Barneidrett , , Bank Drift buss , , Bank fotball lillegutt G , , Bank fotball lillegutt G , , Bank fotball lillejente11/ , , Bank fotball gutter 13/ , , Bank fotball jenter 13/ , , Bank aosahytta , , Bank bingo , , Bank trim , , Bank Symjing , , Bank fotball gutar 15/ , , Bank utstyr fotball , , Bank fotball jenter 15/ ,87 87, Bank turn , , Bank dugnad seimsåsen , , Bank billotter , , Bank Arrangement , , Bank Opptur/barneidrett 830, Bank Medlemskontingent 6 841, ,56 SUM EIGEDELAR , ,10 ÅTIL 2000 Eigenkapital hovedlaget , , Eigenkapital buss , , Eigenkapital fotball alder , , Eigenkapital fotball dommar -713,56-712, Eigenkapital turn , , Eigenkapital handball alder , , Eigenkapital barneidrett , , Eigenkapital trim , , Eigenkapital utstyr - Tommy konto , , Eigenkapital symjing , , Eigenkapital ski , , Eigenkapital Seimsåsen aktivitetssenter , , Eigenkapital bingo , , Eigenkapital billotteri , , EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ ,87-87, Eigenkapital El innebandy , Lån ISSB Buss , , Lån ISSB , Leverandørgjeld , Anna kortsiktig gjeld , ,60 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,80

4 REKNESKAP HOVEDLAGET Pr Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , Sponsoravtalar , , , Sponsoravtalar buss 5 000, Tilskot frå NIF , , , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , , Tippemidlar/grasrotandel , , , Inntekter utleige av boder , LAM-midlar , , Refusjonar , , Medlemskontintentar , , , Treningsavgift , Inntekter billotteri , Gåver/bidrag/andre inntekter , Hovedlag andel billotteri ,00 SUM INNTEKTER , , , Klubbkontingent særforbund 2 860, , Bane/hallleige 2 751, , , Trenings- og kamputstyr , , Anna rekvisita 2 000, Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , Gåver og blomster 5 161, , , Leie lokale , , , Renovasjon, vann, avløp o.l. 500, Inventar/utstyr 1 000, Driftsmateriale 630, Rekneskapshonorar , , Kontorrekvisita 5 335, , , Datakostnader 3 925, , , Trykksak 8 125, , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Telefon/internettkostnader/TV 3 925, , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , , Andre kostnader transportmidler 1 000, Reklame og annonser (salskostnader) , , , Gaver/premier/merker/medaljar 9 382, , Overføring til gruppene , , Overføring til drift buss , , , Forsikringspremie 8 860, , , Bank- og kortgebyr 427, ,00 500, Divers kostnader 1 615, , , Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -486, Rentekostnader , Rentekostnad leverandørgjeld 120,00 SUM FINANS ,11 0,00 0,00 RESULTAT , , ,00 Side 1 av 2

5 Hovedlaget 1920 Bank hovedlaget , , Bank Arrangement , , Bank medlem 6 841, ,56 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital hovedlaget , , Lån , , Lån , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,29 Side 2 av 2

6 REKNESKAP BILLOTTERI Pr Rekneskap pr Budsjett Inntekter billotteri , Overført frå hovedlaget ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, Lotteri/basar/bingo , Overføring til hovedlaget , Bank og kortgebyr 24,00 SUM UTGIFTER ,50 0, Renteinntekt -186, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -186,44 0,00 RESULTAT ,06 0, Bank billotteri , ,55 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital billotteri , ,55 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,55

7 REKNESKAP BUSS Pr Sponsoravtalar buss , , Overført fra hovedlaget , ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, , Drivstoff , , Vedlikehald transportmidlar , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7 125, , Billettar/ferjekort/bompengar , , Bank- og kortgebyr 106,50 200,00 SUM UTGIFTER ,11 0, , Renteinntekt , Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 379,15 SUM FINANS ,92 0,00 0,00 RESULTAT ,81 0, , Bank sponsor buss , , Bank drift buss , ,40 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital buss , ,65 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,65

8 REKNESKAP SKIGRUPPA Pr Salg klede -750, , , Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , , , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Leigeinntekt -800, Treningsavgift -350, , , Påmeldingsavgift , , , Inntekter billotteri , , , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne m.m 9 515, , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , , Andre utgifter cupar og turneringar 4 786, , , Lagsavgift særkrins 1 500, , , Trenings- og kamputstyr , Anna rekvisita 494, ,00 500, Kioskinnkjøp , , , Kjøp klede 7 700, Godtgjersle til styret/trenara 6 000, Gåver og blomster 1 757, , , Kontorrekvisita 1 032, , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Drivstoff -0, Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, oppgavepliktig 9 561, , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 881, , Billettar/ferjekort/bompengar 7 059, , , Overnatting , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7 107, , , Reklame og annonser (salskostnader) 4 038, , , Lisens særidrett 1 500,00 500, , Gaver/premier/merker/medaljar , , , Overføring til gruppene , Bank- og kortgebyr 220,00 200,00 300, Annen kostnad, fradragsberettiget 1 159,33 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -131, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -131,72 0,00 RESULTAT , ,00 0, Kasse 2 500, Bank ski , ,42 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital ski , , Leverandørgjeld 1 492, Anna kortsiktig gjeld , ,20 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,42

9 REKNESKAP AOSAHYTTA Pr Salg klede , Sponsoravtalar , Dugnadsvirksomhet , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , Leigeinntekt , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Andre inntekter , Overført fra hovedlaget , , SUM INNTEKTER , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 166, Inventar/utstyr , , Driftsmateriale 695, Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 1 595, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 000, Datakostnader 5 000, Telefon/internettkostnader/TV , , Drivstoff 3 947, , Vedlikehald transportmidlar 8 994, , Eiendoms- og festavgift , Bank- og kortgebyr 119,50 100, Diverse kostnader 4, Annen kostnad, fradragsberettiget -0, ,00 SUM UTGIFTER , , Renteinntekt -111, Rentekostnader 8 300, Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -111, ,00 RESULTAT , , Bank aosahytta , , Bank , dugnad seimsåsen , ,89 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Årdal aktivitetssenter 3 132, ,50 Avsetning fond, investering , Leverandørgjel , Anna kortsiktig gjeld , ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,50 Konto 6540 inneheld kjøp av ny snøscooter, samt bygging av garasje på Seimsåsen

10 REKNESKAP FOTBALL Pr Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Refusjonar , , , Treningsavgift , , ,00 * 3922 Påmeldingsavgift -600, , Billotteri , , Loddsalg , , Kamptips , , Eigenandel , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Overført fra hovedlaget 3998 Overført frå bingo , , Overført fra gruppene , ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 271,00 500, Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne 100,00 m.m 4 000,00 200, Cuper og turnering , , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar 4 644, , , Idrettsskule 700, , , Leige av buss til turar 2 000, , Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , , Klubbkontingent særforbund 6 000, Bane/hallleige , , , Dommarutgifter 6 900, , , Trenings- og kamputstyr , , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 3 407, , , Anna rekvisita 4 912, , Kioskinnkjøp , , , Gåver og blomster 2 491, , , Trykksak 3 385, , Møter/kurs/avslutning , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 632, , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 1 050, Billettar/ferjekort/bompengar , , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 4 075, , Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar 3 156, , Overføring til gruppene , , , Bank- og kortgebyr 646,50 350, , Divers kostnader 245, ,00 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 610,00 800,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -196, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -196,13 0,00 0,00 RESULTAT ,99 0,00 0,00

11 FOTBALL ALDERSBESTEMT 1530 Opptjente inntekter , Kasse 2 255, , Bank dommar 713,56 712, Bank fotb.alder , , Bank G , , Bank G , , Bank J 1/ , , Bank G 13/ , , Bank J 13/ , , Bank G 15/ , , Bank J 15/ ,87 87,18 SUM EIGEDELAR , , EK fotball alder , , EK Fotball dommar -713,56-712, EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ ,87-87, Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,19 * Budsjettert med ei lita auke av treningsavgifta Lagt inn ca 3% auke på dei største utgiftspostane ( hotell, cupar, utstyr etc..)

12 REKNESKAP TURN Pr Salg klede , , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering , , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , , Tippemidlar/grasrotandel , , Refusjonar -856, Treningsavgift , , , Påmeldingsavgift , , , Billotteri , , Eigendandelar , ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , , Cuper og turnering 5 980, , Leige av buss til turar , , Andre utgifter cuper og turneringer 1 000, , Lagsavgift særkrins , Klubbkontingent særforbund 6 695, , Bane/hallleige 9 024, , , Trenings- og kamputstyr 6 319, , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 2 000, Anna rekvisita 783, ,00 500, Kjøp klede 3 530, , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 7 000, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 240, ,00 500, Billettar/ferjekort/bompengar 4 961, , , Bank- og kortgebyr 112,50 100, Divers kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget 1 000,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -22, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -22,79 0,00 0,00 RESULTAT , , , Bank turn , ,28 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Turn , ,28 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,28

13 REKNESKAP BARNEIDRETT Pr Kiosksalg , , , Inntekter fjord til fjell 3112 Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , Sponsoravtalar , , Treningsavgift , , , Inntekter billotteri , , Loddsalg , , Eigenandel , , Overført fra hovedlaget ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 140,00 250, Cuper og turneringer 1 600, , Andre utgifter cuper og turneringar 3 820, , Klubbkontingent særforbund 1 900, Bane/hallleige 2 682, , , Trenings- og kamputstyr , , , Anna rekvisita 2 309, , Kioskinnkjøp , , , Gåver og blomster 500, Inventar/utstyr , , Avslutningar m.m 9 000, Bilgodtgjersle 800, , Overnatting 6 350, , Gaver/premier/merker/medaljar 8 120, , , Bank- og kortgebyr 465,50 800,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -113, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -113,48 0,00 RESULTAT 3 344, , , Kasse 1 200, Bank barneidrett , , Bank , opptur barneidrett 830,26 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital barneidrett , , Leverandørgjel -842,40 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,47

14 REKNESKAP HANDBALL Pr Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , , , Inntekter eigne cupar/turnering ,00 0, Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , , Tippemidlar/grasrotandel , , LAM-midlar , , Treningsavgift , , Basar , , , Inntekter billotteri , , , Loddsalg ,50 0, Eigenandel , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Overført fra hovedlaget 3998 Overført frå bingo , ,00 SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , , Cuper og turnering , , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , , Idrettsskule , Andre utgifter cupar og turneringar 1 500, , , Lagsavgift særkrins 6 200, , Klubbkontingent særforbund 8 000, Bane/hallleige , , , Dommarutgifter , , , Trenings- og kamputstyr , , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 4 195, , , Anna rekvisita 223, Kioskinnkjøp , , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 7 614, , , Gåver og blomster , , , Leie lokale 1 690, , Inventar/utstyr 158, Driftsmateriale 679, , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 5 740, , , Billettar/ferjekort/bompengar , , , Overnatting , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 1 675, , , Lisens særidrett 3 170, , , Gaver/premier/merker/medaljar 4 000, Bank- og kortgebyr 199,30 500,00 500, Divers kostnader 500,00 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 3 211, ,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -166, Rentekostnader 1,19 SUM FINANS -165,67 0,00 0,00 RESULTAT ,66-500,00 0,00

15 1749 Andre forskot/påløpt inntekt , , Kasse 4 000, , Bank handball alder , , Bank handballbasar ,69-65,63 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital handball alder , , Anna kortsiktig gjeld ,40 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,66

16 REKNESKAP EL-INNEBANDY Pr Gåver/bidrag/andre inntekter , , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene SUM INNTEKTER ,00 0, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 833, , Divers kostnader 5 000, Annen kostnad, fradragsberettiget ,00 SUM UTGIFTER 833,00 0, , Renteinntekt -14, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -14,97 RESULTAT ,97 0, , Bank ,97 SUM EIGEDELAR 84181, Eigenkapital el innebandy ,97 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD ,97 0

17 REKNESKAP TRIM Pr Inntekter målrock , Treningsavgift , ,00 SUM INNTEKTER ,00 0, , Bane/hallleige , , Lisens særidrett 6 870, , Bank- og kortgebyr 25, Divers kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER ,00 0, , Renteinntekt -42,88 SUM FINANS -42,88 0,00 0,00 RESULTAT ,12 0,00 0, Bank trim , ,28 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital trim , ,28 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,28

18 REKNESKAP SVØMMING Pr Inntekter Fjord til Fjell 3112 Inntekter Målrock , , Sponsoravtalar , , Dugnadsvirksomhet , , , Treningsavgift , , , Billotteri , , Eigenandel , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne 1 050,00m.m , , Bane/hallleige 3 444, , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 3 400, , Inventar/utstyr 3 000, , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 515, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 224, Billettar/ferjekort/bompengar 880, Overnatting 3 400, Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 2 310, Medlemskontingenter 2 000, , Lisens særidrett 2 200, , , Bank- og kortgebyr 25, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -50, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -50,99 0,00 0,00 RESULTAT , ,00 0, Bank , ,02 SUM EIGEDELAR 43094, , Eigenkapital symjing , ,02 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,02

19 REKNESKAP TOMMY KONTO Pr Rekneskap pr Budsjett Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER 0,00 0, Renteinntekt ,31 0, Rentekostnader 0, Rentekostnad leverandørgjeld 0,00 SUM FINANS ,31 0,00 RESULTAT ,31 0, Bank , ,03 SUM EIGEDELAR , , EK utstyrskonto , ,03 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,03

20 REKNESKAP BINGO Pr Bingo ,50 SUM INNTEKTER ,50 0, Lotteri/basar/bingo , Leie lokale , Inventar/utstyr 2 464, Overføring til gruppene , Bank- og kortgebyr 26, Divers kostnader 1 550, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER ,83 0, Renteinntekt -84,99 0, Rentekostnader 0,00 SUM FINANS -84,99 0,00 RESULTAT ,66 0, Bank bingo , ,76 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital bingo , , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,76

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultat avd. 70 Idrettslag

Resultat avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Gjerdrum Idrettslag Resultat 2010

Gjerdrum Idrettslag Resultat 2010 Resultat 2010 100 Hovedlag 200 Fotball 300 Håndball 410 Langrenn 420 Skiskyting 440 Alpint/Hopp 510 Trim 520 Svømming 600 Idrettsskolen 710 Innebandy 700 Volleyball RBU GIL Samlet 31.12.2010 Bud2010 31.12.2010

Detaljer

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals -2000-2000 -2000 10002 - Kristiansand Suns -2000-2000

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014 3440 Gruppeavgift 1 569 941 1 650 000 1 800 000 Økning på 10% - kontantprinsippet Avgift satsinglag - - 100

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode 3120 Webannonse - inntekter -4 50 4 50 3321 Påmeldingsinntekt - Vinterprøven -56 626,00-50 00-6 626,00 3322 Påmeldingsinntekt - høstprøven -55 64-33 00-22 64 3323 Påmeldingsinntekt - Klubbmesterskap -2

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer