Felles mal for Diploma Supplement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles mal for Diploma Supplement"

Transkript

1 Felles mal for Diploma Supplement FS - Brukerforum Etelka Tamminen Dahl 1

2 Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) 2

3 UH-loven (2005) om vitnemål og karakterutskrifter Vitnemål Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement. 3

4 This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Fast tekst må stå i vitnemålstillegget! 4

5 7 seksjoner med underpunkter skal fylles ut NOKUT har ansvaret for utarbeidelse og oppdatering av seksjon 8 En ny versjon vil bli implementert i disse dager! Mai 2013! Ingenting i den internasjonale malen får endres! 5

6 Beskrivelse av høyere utdanning i Norge Information centres in the European Union (NARICs) European Network of Information Centres in the European Region (ENICs) 6

7 Beskrivelse av høyere utdanning i de nordiske land (Diploma supplement, section 8) Adresser til de som utarbeider teksten (enic-naric.net) Denmark Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education May 2013 Finland Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen/Finnish Board of Education, Beskrivningar om det nationella systemet för högre utbildning, approved by the Ministry of Higher education and Culture: Iceland The Ministry of Education, Science and Culture, July 2013 Iceland uses the Diploma supplement Explanatory Notes: Norway NOKUT Beskrivelse av det norske utdanningssystemet (Section 8 I DS), May Sweden Universitets- och högskolerådets författningssamling, UHRFS 2013:9 Universitets-och högskolerådets föreskrifter om bilagan til examensbevis, May 2013

8 Samme informasjonsstruktur Information on National Information Centres National education bodies System of education University education Quality Assurance in Higher Education Post-Secondary non-university education Recognized higher education institutions Policies and procedures for the recognition of qualifications Qualification Frameworks Diploma Supplement information 8

9 1. Information identifying the holder of the qualification 1.1 Family name(s): 1.2 Given Name(s): 1.3 Date of birth (day/month/year): 1.4 Student identification number or code (if available): National identification: 9

10 2. Information identifying the qualification 2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): Navn på graden + tilleggsbetegnelse (normalt på norsk) Ikke: bachelorprogram i xxx, men bachelor i xxx 10

11 Instrukser fra departementet Brev av til de statlige høgskolene om Vitnemål for høgskolene Brev av til lærestedene om Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler Brev av til lærestedene om Utdanninger med rammeplan betegnelser Brev av til Norges Handelshøyskole om tittelen siviløkonom 11

12 Instrukser til lærestedene I brev av skriver Departementet om titler og tilleggsbetegnelser som følger: De nye gradene bachelor, master og ph.d. er, med visse unntak, fastsatt som formell beskyttet betegnelse uten fagspesifikke tilleggsbetegnelser i tråd med departementets forslag i St.meld.nr. 27. Tilleggsbetegnelser som angir nærmere fagområde for gradene fastsettes av institusjonene selv i den grad de har myndighet til å bestemme det faglige grunnlaget for gradene Bachelor- og mastergradene skal ha norsk faglig tilleggsbetegnelse. 12

13 Forslag til tilføyelse i: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler av 2005 For noen utdanninger er navnet på graden bestemt av departementet: For eksempel master i odontologi; master i rettsvitenskap og utdanninger med rammeplan: bachelor i barnevern; bioingeniørfag; ergoterapi; fysioterapi; radiografi; sosialfag (for sosionomutdanning); sykepleie; vernepleie; ingeniørfag; revisjonsfag; De forskjellige lærerutdanningene har egne betegnelser. Navnet på graden bør stå i forskriften også for studier med rammeplan og det må det gis instruks hva et gradsnavn skal bestå av for «allmennfaglige studier»! 13

14 Tillegg 2.1 Indicate if the title is protected in law. The titles høgskolekandidat, bachelor, master,ph.d, cand.med.vet., cand.psychol., cand.theol. And dr. philos. are protected by law in Norway. 14

15 Navn på en fellesgrad navnet kan være forskjellig i to dokumenter, MEN En fellesgrad kan dokumenteres på et papir eller slik at de samarbeidende lærestedene utsteder hvert sitt vitnemål (double degree). VIKTIG! Om programmet er utviklet i felleskap og det skal lede til en fellesgrad som tildeles i flere dokumenter skal NAVNET PÅ PROGRAMMET være det samme i begge vitnemålene. 15

16 2.2 Main field(s) of study for the qualification Show only the major field(s) of study (disciplines) that define the main subject area(s) for the qualification e.g. Politics and History, Human Resource Management, Business Administration, molecular Biology etc Studieområder under 30 studiepoeng føres ikke opp her NB! Rammeplanbelagte studiers hovedområder listes opp uavhengig av antallet studiepoeng 16

17 2.3 Name and status of awarding institution (in original language) Eksempler: Universiteter: Universitetet i Bergen, a government-funded state university. The quality assurance system was evaluated and approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education in Statlige høgskoler: Høgskolen i Sør-Trøndelag, a government-funded university college. The quality assurance system was evaluated and approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education in yyyy. Vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler: Norges musikkhøgskole, a government-funded specialised higher education institution with programmes of study up to and including the highest level in its respective field. The quality assurance system was evaluated and approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in yyyy. Private høgskoler: Handelshøyskolen BI, a private higher education institution with programmes of study up to and including the highest level in its respective field receiving financial support from the State. The quality assurance system was evaluated and approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education in yyyy. 17

18 2.3 Name and status of awarding institution (in original language) Fellesgrader: Where a degree is issued jointly by two or more institutions, the names of the institutions issuing the joint degree should be indicated, with indication of the institution at which the major part of the qualification has been obtained, if applicable. Tilsvarende tekst som for det norske lærestedet må settes inn her. 18

19 2.5 Language(s) of instruction/examination Dersom kandidaten har fått undervisning eller skrevet oppgaver også på et annet språk enn norsk bør det føres opp her. 19

20 3. Information on the level of the qualification 3.1 Level of qualification: Short Cycle, Level 6, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong learning First Cycle, Level 6, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong learning Second Cycle, Level 7, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong learning Third Cycle, Level 8, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong learning 20

21 3.2 Official length of study 3 years in full-time mode (180 ECTS) 4 years in full-time mode (240 ECTS) 2 years in full-time mode (120 ECTS) 1 ½ years in full-time mode (90 ECTS) 4 years in part-time mode (120 ECTS) 5 years (one-tier) in full-time mode (300 ECTS) 6 years (one-tier) in full-time mode (360 ECTS) 21

22 3.3 Access requirement(s) Generell studiekompetanse Higher Education Entrance Qualification Spesielle opptakskrav Specific entrance requirements For opptak til mastergrad: 3-year bachelor s degree with specialisation in the master s programme subject. 22

23 4.2 Programme requirements Where available, provide details of the learning outcomes, knowledge, skills, competencies and stated aims and objectives associated with the qualification. ( ) If applicable, provide details of the regulations covering the minimum requirements to secure the qualification, e.g. any compulsory components or compulsory practical elements, whether all elements have to be passed simultaneously, any thesis/dissertations regulations etc. Include details of any particular features that help define the qualification, especially information on the requirements for successfully passing it. 23

24 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), Plan for studiet Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 24

25 4.2 Programme requirements Dersom studiet er rammeplanfestet, bør en her formulere en egnet tekst om studiekravene i rammeplanen og vise til det offisielle navnet til rammeplanen, samt når den ble vedtatt. Dersom det inngår skikkethetsvurdering bør det komme inn Suitability assessment is required. Punktet avsluttes med eller Learning outcomes are: Teksten bør være en direkte oversettelse av teksten i vitnemålet. A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: 25

26 4.2 Programme requirements: Eksempler Bachelor In order to achieve a bachelor s degree, the candidate must have passed courses totalling at least 180 ECTS credits, at least 60 of which must have been taken at this institution. At least one disciplinary block of 60 credits and one specialisation of 30 credits (totalling 90 credits) must be included. 26

27 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained: if this information is available on an official transcript this should be used here. Transcript of Records vil bli bakt inn i Diploma Supplement og Diploma Supplement vil bli en del av hoveddokumentet. 27

28 5 Information on the function of the qualification 5.1 Access to further study Indicate if within the country of origin, the qualification normally provides access to further academic and/or study, especially leading to any specific qualifications, or level of study e.g. access to Doctoral studies in Hungary. If this is the case, specify the grades or standards that have to be obtained to allow progression. Indicate if the qualification is a terminal (end) award or part of a hierarchy of awards. Eksempler: The bachelor s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant second cycle studies. The master s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant third cycle studies. PhD is the highest academic degree attainable in Norway. For erfaringsbasert master (gjelder ikke alle erfaringsbaserte mastergrader): The qualification is an experience-based master s degree and it is not sufficient for application to relevant third cycle studies. 28

29 5.2 Professional status Give details of any rights to practice, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation. What specific access, if any, does the qualification give in terms of employment or professional practice and indicate which competent authority allows this. Indicate if the qualification gives access to a regulated profession. 29

30 Harmonisert, regulert yrke Lege Sykepleier Jordmor Veterinær Tannlege Farmasøyt Arkitekt (ikke i Norge) -sectors_en.htm Forslag til tekst: Regulated profession. Covered by the EU Directive 2005/36/EC of the European Parliament and the Council of 7 September 2005 regarding the recognition of professional qualifications 30

31 Autoriseringsetater Helsepersonell Authorisation by The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH) F.eks.: Nurse. Authorisation by The Norwegian 31

32 Master i rettsvitenskap Forslag: Recognition as a lawyer requires an additional course and practice. The recognition is made by The Supervisory Council for Legal Practice. 32

33 Ikke-regulert yrke Forslag: The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competences. 33

34 6.0 Additional information 6.1 Additional information: Add any additional information not included above but relevant to the purposes of assessing the nature, level and usage of the qualification e.g. whether the qualification involved a period of study/training in another institution/company/country or, include further relevant details about the higher education institution where the qualification was taken. If the qualification is a joint or double/multiple degree, or if it was earned under a transnational or borderless education arrangement, this should be noted here. a) Her angis kandidatens mobiltetsperiode: The candidate has completed a period of study at <navn på lærested>. See section 4.3. Og dersom kvalifikasjonen gjelder en fellesgrad: The candidate has completed a joint/double degree, see section. 34

35 6.2 Further information sources Adressen til lærestedet som utsteder DSen Adressen til DS-eksemplet på lærestedets nettsider. Husk teksten om at DSen skal være gratis og utstedes automatisk! The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education 35

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl Innstilling Norske vitnemål og vitnemålstillegg på høring, frist

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Ingunn Cowan, Lånekassen Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tina Lingjærde, USIT. 11:30 12:15 Lunsj m/foredrag fra Gartner Group

Ingunn Cowan, Lånekassen Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tina Lingjærde, USIT. 11:30 12:15 Lunsj m/foredrag fra Gartner Group Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-120 Innkalling Møte

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University SØKNAD Undergraduate Macquarie University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Macquarie University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger, Lånekassen, bomuligheter

Detaljer

Søknad til Study Abroad ved UTS

Søknad til Study Abroad ved UTS Søknad til Study Abroad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

01.05.2011 University of Oslo

01.05.2011 University of Oslo Referencing the Norwegian Qualifications Framework (NKR) levels to the European Qualifications Framework (EQF) Report to the Norwegian referencing group 01.05.2011 University of Oslo 1. Introduction This

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Tirsdag 17. juni 2014 kl. 09:15 10:20. Møterom 546 Til stede: Asbjørn Strandbakken (leder) Magne Strandberg (a) Anneken Sperr (a) Maria Vea

Detaljer

Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl

Vitnemål. 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl Vitnemål Vitnemål 8. desember 2010 Etelka Tamminen Dahl Stikkord for innlegget Informasjon om layout i vitnemålene og vitnemålstilleggene utsteder oppnådd grad navn på graden nytt vitnemål eller duplikat

Detaljer

Søknad til bachelorgrad ved UTS

Søknad til bachelorgrad ved UTS Søknad til bachelorgrad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi

Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 03.10.14 (dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006

STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006 STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006 Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2005/2006 Reglementet er vedtatt i styret 3. mars 2005 og gjelder med virkning fra 1. august 2005. Handelshøyskolen

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

Fellesgrader Erasmus Mundus Joint Master Degrees generell info. Frank Moe Seniorrådgiver SIU Oslo 18.11.2014

Fellesgrader Erasmus Mundus Joint Master Degrees generell info. Frank Moe Seniorrådgiver SIU Oslo 18.11.2014 Fellesgrader Erasmus Mundus Joint Master Degrees generell info Frank Moe Seniorrådgiver SIU Oslo 18.11.2014 Erasmus Mundus Initiert og støttet av EU 2004 2012 (videreføres i Erasmus+ - 2014->) Nivå: Master,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 02/2001 Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Norgesnettrådets

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES

DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES 19.03.2012 DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES The aim of this documentation study is to provide an overview of how quality work in validation is carried

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sluttrapport. November 2009 KARTLEGGING GODKJENNINGSORDNINGER FOR LOVREGULERTE YRKER

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sluttrapport. November 2009 KARTLEGGING GODKJENNINGSORDNINGER FOR LOVREGULERTE YRKER Arbeids og inkluderingsdepartementet Sluttrapport November 2009 KARTLEGGING GODKJENNINGSORDNINGER FOR LOVREGULERTE YRKER Rambøll Management Consulting Besøksadr.: Hoffsveien 2123 Postboks 427 Skøyen 0213

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University SØKNAD Study Abroad (delstudier) Hawaii Pacific University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Hawaii Pacific University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger,

Detaljer