Samarbeidsavtale. 123 On Web AS KLARNA AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale. 123 On Web AS KLARNA AB 556737-0431"

Transkript

1 Samarbeidsavtale MELLOM 123 On Web AS OG KLARNA AB

2 SAMARBEIDSAVTALE Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom (1) Klarna AB, org.nr , med adresse Norra Stationsgatan 61, Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"), og (2) 123 On Web AS, org.nr , med adresse Kongens gate 16, 0153 Oslo, Norge ("Partneren") (hver av dem "Parten" og felles "Partene") Denne avtalen erstatter tidligere avtaler, overenskomster, løfter og forpliktelser, enten muntlig eller skriftlig, som partene tidligere har inngått, med mindre annet er uttrykkelig angitt. 1. BAKGRUNN 1.1. Klarna tilbyr faktura- og delbetalingstjenester, først og fremst for e-handel, men også for fysisk handel. Gjennom integrasjon mellom 123 On Web AS og Klarnas forretningssystem tar Klarna imot signaler fra Partnerens Kundes e-butikk eller fysiske handel med forespørsel om kreditt for bestemt person, selskap, organisasjon, forening eller part likestilt med disse, og gir samtidig kredittopplysning om den samme, hvoretter kreditt nektes eller innvilges. Ved bevilget kreditt overtar Klarna fordringene overfor Partnerens Kunde mot betaling. Gjennom ovennevnte beskrevne løsning kan Partnerens Kunder tilby faktura- og/eller delbetaling som betalingsmåte for sine kunder Partneren driver virksomhet innenfor [Programmeringstjenster] Partene har i dag blitt enige om å inngå følgende Avtale som vedrører Partnerens markedsføring og salg til Partnerens Kunder av Klarnas Tjenester som Partneren har integrert i Partnerens eget produkt. Denne Avtalen regulerer også Partnerens integrasjon av Klarnas Tjenester i sitt produkt samt Partnerens garanti av installasjonen og funksjonaliteten hos Klarnas Tjenester. 2. DEFINISJONER I denne avtalen skal uttrykkene nedenfor ha følgende betydning: Avtale" betyr denne samarbeidsavtalen, "Fakturatjeneste" betyr Klarnas faktureringstjeneste som muliggjør kredittkjøp hos Kunden, "Konfidensiell informasjon" defineres nedenfor under punkt 9. "Kontokunde" betyr forbruker som har valgt å finansiere kjøp hos Kunden via Kontotjenesten, og "Kontotjeneste" betyr Klarnas tjeneste for å finansiere lavrentebetaling eller rentefri delbetaling med fast avbetalingstid, samt løpende delbetalingskreditt som forbruker etter godkjent kredittopplysning skal kunne tilbys hos Kunden, "Kunde" betyr de av Partnerens kunder som velger å inngå avtale med Klarna med hensyn til Klarnas Tjenester, "Kundeavtale" betyr de avtaler som er inngått mellom Klarna og Partnerens kunder med hensyn til Klarnas Tjenester, Partnerens Kunde" betyr de selskaper som bruker Partnerens tekniske plattform for fjernhandel, "Territorie" betyr [Norge], "Tjeneste/-r" betyr en, flere eller samtlige av Klarnas tjenester, inkludert Fakturatjenesten og Kontotjenesten, "Transaksjonsavgift" betyr den prosentvise avgift per transaksjon som Kunden betaler til Klarna i henhold til Kundeavtalen, 2

3 SAMARBEIDETS ART OG OMFANG 3. MARKEDSFØRING 3.1. Klarna gir med dette Partneren en ikke-eksklusiv rett til å markedsføre Klarnas Tjenester innenfor Territoriet. Partene skal gjennom dette samarbeidet skape en merverdi for hverandre og Kunden. Denne Avtalen regulerer Partnerens handlinger overfor de av Partnerens Kunder som befinner seg i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland, hvis ikke annet er avtalt Partneren skal informere Klarna hvis de mottar en forespørsel fra en potensiell kunde utenfor Territoriet. Klarna skal deretter bestemme om Partnerens rett til å handle i henhold til denne Avtalen skal utvides i ett enkelt tilfelle eller eventuelt permanent, og dette skal slås fast skriftlig Partneren markedsfører Tjenestene i eget navn og for egen regning og opptrer selvstendig overfor både Klarna og Partnerens Kunder. Partneren har ingen rett til å handle på Klarnas vegne eller rettslig binde Klarna Partneren skal, selvstendig og på egen bekostning, etter beste evne markedsføre Tjenestene overfor Partnerens Kunder innenfor Territoriet på bakgrunn av det segmentet Partneren befinner seg i eller ønsker å befinne seg i, i samsvar med denne avtalen. Markedsføringen skal være egnet til å forankre og forsterke Tjenestenes gode rykte og fremme mersalg av Klarnas Tjenester Klarna forbeholder seg retten til også selv å markedsføre Tjenestene overfor Partnerens Kunder innenfor Territoriet Partneren skal bruke Klarnas firmanavn, varemerker, logotyper osv. i samsvar med Klarnas til en hver tids gjeldende retningslinjer. All bruk av markedsføringsmateriale eller annen informasjon som gjelder Klarna eller Tjenestene, utover slik bruk som er tillatt i henhold til retningslinjene over, kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Klarna. Partneren skal vedta tiltak og oppfylle sine forpliktelser på en slik måte at ikke Tjenestenes eller Klarnas rykte eller varemerke, eller Klarnas virksomhet for øvrig, skades. 4. INTEGRERING 4.1. Partneren skal tilby Kunden en standardintegrasjon av Klarnas Tjenester i samsvar med Klarnas direktiv Partneren er ansvarlig for at Klarnas Tjenester integreres og fungerer sammen med den tekniske plattformen som Partneren leverer, og skal uten ugrunnet opphold rette opp feil eller mangler som følge av at denne ikke fungerer. Partneren er ansvarlig for å innhente nødvendig informasjon og instruksjoner for å kunne gjennomføre en korrekt og fullstendig integrering, som for øvrig kreves for å gjennomføre deres forpliktelser Partneren skal også påse at Partnerens Kunde installerer Partnerens produkt, som Klarnas integrasjon er en del av, i samsvar med Klarnas instruksjoner Partneren skal også for øvrig sørge for nøyaktighet og hensyn på en fagmessig måte ved å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen Partneren har ikke rett til å engasjere underleverandører uten Klarnas skriftlige samtykke. 3

4 5. SEGMENTERING 5.1. Klarna deler gjennom denne Avtalen alle sine partnere inn i fire (4) ulike segmenter, avhengig av hvilke kvalifikasjoner Partneren oppfyller overfor Klarna, i henhold til inndelingen i punkt 6. Ved inngåelse av Avtalen fastsetter Klarna og Partneren hvilket segment Partneren tilhører. Partneren skal deretter informere Klarna hvis de har ambisjoner om å oppfylle kriteriene for et annet segment, og innhente skriftlig samtykke fra Klarna for å kunne handle i samsvar med kriteriene for dette. Partneren skal videre informere Klarna når Partneren vurderer at denne har oppfylt kvalifikasjonene for et annet segment og bør flyttes. Klarna kontrollerer deretter kriteriene og bestemmer om partneren kan få bytte segment, minimum en gang per år. Utover de rettighetene som angis i denne Avtalen, har Klarna alltid rett til umiddelbart å flytte Partneren ned til et lavere segment (segment med færre kriterier) hvis alle kriteriene for et segment ikke lenger oppfylles av Partneren. Samtlige kriterier må oppfylles for å kvalifisere for et segment og den utbetalingen som er koblet til det respektive segmentet. Utbetalingen beregnes på månedsbases, og Partneren må så langt det er mulig bevise ny segmentstilhørighet for Klarna innen inngangen av ny måned for å være berettiget til utbetaling i aktuelt segment for den aktuelle måneden. 6. FORPLIKTELSER 6.1. Partneren I samsvar med denne Avtalen skal Partneren oppfylle følgende forpliktelser, avhengig av hvilket segment Partneren tilhører eller ønsker å tilhøre. (i) Kvalifikasjoner for Bronze-partner: 1. Partneren påtar seg å markedsføre Klarna og Klarnas tjenester innenfor områdene faktura- og finansieringsløsninger på sine websider. I dette ligger det blant annet at Partneren til enhver tid skal ha oppdaterte logotyper og informasjon om Klarna på sine websider. 2. Partneren skal integrere og tilby Klarnas Tjenester til Partnerens Kunder i henhold til Klarnas tekniske spesifikasjoner og håndbøker. Med Klarnas tjenester menes: a. Klarna Faktura b. Klarna Konto, med de delbetalingsalternativer dette innebærer. 3. Partneren skal i forbindelse med integrasjonen tilby Partnerens Kunder aktuelle og oppdaterte tekster og logotyper. 4. Partneren har ikke rett til å debitere Kunden ytterligere for å integrere og/eller levere noen av Klarnas Tjenester, utover det som debiteres for tilsvarende alternativ fra annen leverandør. 5. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. Klarnas logotyper, plassert i henhold til Klarnas instruksjoner. b. Korrekte Vilkårskoblinger levert av Klarna, og korrekt bruk av disse. c. Korrekt navngivning av Klarnas Tjenester. For eksempel Klarna Faktura Betal om 14 dager ; d. Korrekt visning og utregning av total kreditkostnad for delbetaling i kassen. 4

5 (ii) Kvalifikasjoner for Silver-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Bronze-partner. 2. Partneren skal ha minst 5 Kunder aktive i Klarna online. Med "aktiv Kunde" regnes Kunde som har ferdigstilt sin integrasjon mot Klarna, og som har hatt en eller flere gjennomførte transaksjoner gjennom Klarna Online (testkjøp regnes ikke med). 3. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. Mulighet til å sette et av Klarnas betalingsalternativ som forhåndsvalgt i kassen. b. Mulighet til å sette en generisk banner på nettbutikken startside. c. Butikken skal vise korrekt utregning av delbetaling i kassen. 6. Klarna skal være presentert på Partnerens hjemmeside som partner, med beskrivelse av Klarna og Klarnas produkter i henhold til Klarnas instruksjoner, samt en SEO-optimert kobling til Klarnas webområde. (Se Bilag 1) 7. Partneren skal implementere nye produkter og funksjoner i sin plattform, med hensyn på å forbedre og øke salget eller brukervennligheten, senest 9 måneder etter at Klarna har introdusert dem for Partneren, hvis ikke partene skriftlig har blitt enige om noe annet. (iii) Kvalifikasjoner for Gold-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Silver-partner. 2. Partneren skal ikke bare tilby, men også proaktivt markedsføre og integrere Klarnas tjenester overfor Kunden etter Klarnas anbefalinger, samt anbefale nytten av disse. Dette kommer til å skje ved at Klarna sammen med Partneren, sender ut minst et nyhetsbrev per år med eventuelle kampanjer der Klarnas og Partnerens tjenester markedsføres 3. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. En kassaløsning uten krav til forhåndsregistrering (dvs. ingen krav til at Kundenes kunder skal registrere seg som medlemmer eller tilsvarende for å kunne gjennomføre et kjøp). b. Visning av delbetaling/månedskostnad per produkt på startsiden, produktsider samt i kassen. c. En SEO-optimert kobling til Klarnas webområde. (Se Bilag 1) (iv) Kvalifikasjoner for Platinum-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Gold-partner. 2. Partnerns Kunder skal til sammen omsette for minst NOK i året via Klarnas Fakturaeller Kontotjeneste. 3. Partneren forplikter seg til å utnevne Klarna til Preferred Business Partner (PBP) innenfor områdene Faktura og Delbetaling og alltid presentere Klarnas tjenester som det anbefalte alternativet for Partnerens kunder. Partneren kan IKKE markedsføre, og IKKE, i sin egen tekniske plattform, integrere andre faktura- eller delbetalingstjenester/-løsninger enn de som tilbys av Klarna. Unntak kan tillates hvis Partnerens kunde, uten slik påvirkning fra Partneren som kan føre til ulemper for Klarna, foretrekker annen faktura- og/eller finansieringsløsning. Unntak til eksklusiviteten tillates selv om Klarna ikke godkjenner Partnerens kunde som Klarnas kunde. Alle unntak må godkjennes skriftlig (via e-post) av Klarna som godkjente unntak. Som PBP har Klarna alltid forrang når det gjelder mulighet for eksklusivitet i markedsføring, seminarer og andre markedsaktiviteter. Klarna vil på årlig basis vurdere og revidere kvalifikasjonskriteriene for det respektive segmentnivået. 5

6 6.2. Eksklusivitet Det kreves at Partneren aksepterer dette punktet for kunne kvalifiserere seg til Platinum-partner. Partneren forplikter seg til IKKE å markedsfore eller integrere andre fakturalosninger i sin egen tekniske plattform enn de som Klarna tilbyr eller godkjenner skriftlig. Unntak kan tillates hvis Kunden, uten pavirkning fra Partneren som kan fore til ulemper for Klarna AB, foretrekker andre finansieringslosninger. Unntak tillates ogsa om vi ikke godkjenner Kunden som kunde hos Klarna AB. Partneren forplikter seg dessuten til IKKE, utover unntakene ovenfor, å tilby rådgivning om andre fakturaløsninger enn de som Klarna tilbyr eller godkjenner skriftlig: Ja, vi aksepterer punkt 6.2 Nej, vi aksepterer IKKE punkt Klarna Forutsatt at Partneren handler i samsvar med denne Avtalen, påtar Klarna seg følgende: (i) å foreta utbetaling til Partneren i henhold til punkt 7 (ii) på forespørsel fra Partneren, å skaffe til veie nødvendige integrasjonsmanualer for at Partneren skal kunne fullføre sine forpliktelser, samt være behjelpelig ved integrasjon (iii) gi plass på sitt webområde til en presentasjon av Partneren i henhold til følgende: Bronze-partner: Navn og kobling til Partnerens webområde finnes under segmentet "Bronzepartnere" Silver-partner: Navn, kortere presentasjon av virksomheten samt kobling til Partnerens webområde finnes under segmentet "Silver-partnere" Gold-partner: Logotype, navn samt presentasjon av virksomheten på egen underside med kobling til Partnerens webområde presenteres under segmentet "Klarnas Gold-partnere" Platinum-partner: Logotype, navn samt presentasjon av virksomheten på egen underside med kobling til Partnerens webområde presenteres under segmentet "Klarnas Platinum-partnere" Klarna tar ikke noe ansvar for at informasjon om og logotyper for respektive Partner som legges opp på webområdet, er korrekt og ikke bryter tredjeparts immaterielle rettigheter, og Partneren skal derfor regelmessig kontrollere disse. (iv) Klarna skal eksternt ut mot markedet utnevne partnere i henhold til det segmentet den respektive partneren tilhører, og gi partnere rett til å bruke sin segmenttilhørighet i markedsføringen. Partneren skal sørge for at segmenttilhørigheten til en hver tid er korrekt gjengitt. Klarna forbeholder seg retten til å innskrenke Partnerens rett til å markedsføre sin segmentstilhørighet hvis det finnes en overhengende fare for varemerkeskade for enten Klarna som virksomhet eller deres Tjenester. 6

7 7. UTBETALING TIL PARTNEREN 7.1. Partnerne har rett til utbetaling for de Kundeavtalene som er inngått, i Norge for det norske markedet, av Partnerens Kunder og eventuelt også annen utbetaling i henhold til nedenstående. For å få en korrekt variabel utbetaling som tilhører et visst segmentnivå, kreves det at 90 % av transaksjonene via partners butikker skjer via en plattform som støtter forpliktelsene for det aktuelle segmentnivået. Utbetalingen beregnes i henhold til følgende: 7.2. (i) Utbetaling for partnere i Bronze-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 0 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 0 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. (ii) Utbetaling for partnere i Silver-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 3 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 3 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. (iii) Utbetaling for partnere i Gold-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 5 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 5 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Det gjøres en bevegelig utbetaling til Partneren med 5 NOK per ny godkjent Kontokunde ("ny Kontokunde" betyr tidligere ikke registrert kunde hos Klarna som leveres av e-butikk som bruker Partnerns tekniske plattform). Denne utbetalingen skal betraktes som betaling for formidling av finansiell tjeneste som det ikke beregnes merverdiavgift for. Hvis utbetalingen på et senere tidspunkt må betraktes som utbetaling for en merverdiavgiftspliktig tjeneste, skal ovennevnte beløp (5 NOK) være inklusiv mva. "Godkjent Kontokunde" betyr forbruker som både har valgt Kontotjenesten og er godkjent i Klarnas kredittvurdering, samt i de tilfeller dette kreves, som har innsendt korrekt signert kontoavtale. (iv) Utbetaling for partnere i Platinum-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 10 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 10 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Det gjøres en bevegelig utbetaling til Partneren med 10 NOK per ny godkjent Kontokunde ("ny Kontokunde" betyr tidligere ikke registrert kunde hos Klarna som leveres av e-butikk som bruker Partnerns tekniske plattform). Denne utbetalingen skal betraktes som betaling for formidling av finansiell tjeneste som det ikke beregnes merverdiavgift for. Hvis utbetalingen på et senere tidspunkt må betraktes som utbetaling for en merverdiavgiftspliktig tjeneste, skal ovennevnte beløp (10 NOK) være inklusiv mva. "Godkjent Kontokunde" betyr forbruker som både har valgt Kontotjenesten og er godkjent i Klarnas kredittvurdering, samt i de tilfeller dette kreves, som har innsendt korrekt signert kontoavtale. 7

8 7.3. "Gjennomført kjøp" betyr et kjøp via noen av Klarnas fakturatjenester der Klarna overfor Kunden har rett til å debitere transaksjons- og/eller ekspedisjonsgebyr Klarna har ikke ansvar for, og skal ikke betale, uteblitt betaling til Partneren hvis Kunden ikke betaler Klarna eller hvis Kundeavtalen opphører, uansett årsaken til dette Klarna står fritt til å prissette Tjenestene overfor Kunden og innvilge eventuelle rabatter Utbetalinger til Partneren skjer kvartalsvis på etterskudd med en måneds forskyvning. Klarna tar ansvar for å levere grunnlag til Partneren for beregning av utbetalinger. Klarna har en måned på seg fra utgangen av respektive aktuelle kvartal til å levere nevnte grunnlag. Deretter skal Partneren fakturere Klarna i samsvar med grunnlaget, med tretti dagers forfallstid. For eksempel leveres grunnlag for beregning av første kvartals utbetaling senest siste dag i april. Hvis Partneren sier opp Avtalen, eventuelt at Klarna sier opp Avtalen som følge av avtalebrudd fra Partneren før eventuell utbetaling har skjedd, forfaller den inneværende retten til utbetaling for den aktuelle perioden samt fremtidige perioder. Klarna forbeholder seg retten til, i stedet for ovennevnte faktureringsrutine, å betale direkte til Partneren i forbindelse med oversending av utbetalingsgrunnlag Retten til utbetaling forutsetter dels at Partneren ikke handler i strid med denne Avtalen og at Partneren fortsatt leverer teknisk plattform til Kunden, og dels at Partneren ikke samtidig har integrert eller samarbeider med annen part, som i sin tur også skal kreve inn betaling fra Klarna basert på samme eller liknende utbetalingsgrunnlag, for eksempel en Payment Service Provider (PSP) tilknyttet aktuell Kunde eller plattform. Klarna er altså ikke utbetalingspliktig overfor Partneren dersom annen part, som har integrert eller som samarbeider med Partneren, har rett til utbetaling fra Klarna basert på samme eller lignende utbetalingsgrunnlag For at korrekt utbetaling skal tilfalle Partneren, har denne ansvar for å sørge for at Klarna har tilgang til de butikk-idene (Eid) som partnernes butikker har, som er koblet til Klarna ved inngåelse av denne Avtalen. Klarna har IKKE ansvar for eventuelt bortfall i utbetaling på grunn av ikke oppdatert register over Partnerens kunder og kan ikke debiteres i etterkant, med mindre grov eller bevisst forsømmelse fra Klarna kan påvises Hvis en Partner får en ny kunde som har over 2000 transaksjoner årlig og allerede har en avtale med Klarna, har Klarna ensidig rett til å justere Partnerens utbetalingsnivå i henhold til denne Avtalen for den spesifikke kunden Den maksimale utbetalingen som Partneren kan motta fra Klarna, er opptil NOK per Kunde og år Alle avgifter og avtaletider for Kunden, i de kundeavtalene som opprettes mellom Klarna og Kunden, angis av Klarna i hvert enkelt tilfelle og ingen priser angis av Partneren, med mindre dette er uttrykkelig fastslått i denne avtalen. 8. REKLAMASJONER, STØTTE OG SERVICE 8.1. Partneren skal umiddelbart informere Klarna om alle reklamasjoner på Tjenestene Partneren skal nøye følge opp og utbedre alle reklamasjoner innenfor Klarnas fastsatte retningslinjer, slik at Kundene ikke stiller spørsmål ved den goodwill Klarna og Tjenestene har Partneren skal besvare samtlige spørsmål som angår integrasjonen og installasjonen av Partnerens produkter og derigjennom Klarnas Tjenester. Samtlige spørsmål vedrørende fakturerings- og/eller delbetalingsbeløp hos Kunde håndteres av Klarna. 8

9 9. PERSONVERN OG INFORMASJONSHÅNDTERING 9.1. Partene forplikter seg til, i henhold til denne Avtalen og i tre (3) år etter opphør av denne avtalen, ikke å avsløre for tredje part Konfidensiell informasjon som Partene mottar fra hverandre eller fra Kunder Konfidensiell informasjon betyr all informasjon, av teknisk, kommersiell eller annen art, uansett om informasjonen er dokumentert eller ikke, som berører Parts eller Kundes virksomhet, med unntak av a) informasjon som er allment kjent eller gjøres allment kjent på annen måte enn som følge av brudd fra Parts side mot innholdet i denne Avtalen; b) informasjon som Part kan dokumentere at han allerede kjente til før han mottok den fra Parten; c) informasjon som Part har mottatt eller kommer til å motta fra tredjepart under forhold som har tillatt at informasjonen ble gitt til andre. Brudd på denne bestemmelsen foreligger selv om forsett eller uaktsomhet ikke kan påvises Ovenstående skal ikke hindre Part i å avsløre konfidensiell informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre forpliktelsene i henhold til denne Avtalen. 10. AVTALENS LØPETID OG OPPHØR Denne avtalen trer i kraft fra datoen for signaturene nedenfor, den skal gjelde i en periode på trettiseks (36) måneder, og den skal forlenges med tjuefire (24) måneder om gangen, hvis det ikke foreligger skriftlig oppsigelse senest tre (3) måneder før avtaletiden utløper. Part har, utover det som blir angitt i Avtalen, for øvrig rett til å si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning hvis motparten gjør seg skyldig i vesentlig avtalebrudd, eller hvis motparten sender inn konkursbegjæring, innstiller betalingene, starter akkordforhandlinger, søker om eller innvilges foretaksrekonstruksjon, oppretter et balanseregnskap for kontroll eller ellers kan anses å ha blitt insolvent Ved Avtalens opphør skal Partene tilbakelevere alt materiell som de har mottatt fra motparten, og som har tilknytning til denne Avtalen eller Tjenestene. Digitalt lagret informasjon skal derimot slettes. Partneren forplikter seg til, i tre (3) år etter at Avtalen har opphørt, ikke å drive virksomhet som konkurrerer med slik virksomhet som Klarna driver med i henhold til denne Avtalen. 11. UTBETALING VED SKADE Partene plikter å betale erstatning til den andre Parten for skader som oppstår som følge av den andre partens handlinger. Inntektstap, tap som følge av driftsavbrudd, tredjeparts tap og andre indirekte tap eller skader dekkes ikke. Partenes ansvar overfor hverandre er begrenset til den årlige verdien av denne Avtalen, men maksimalt NOK per kalenderår Uansett ansvarsbegrensningene ovenfor kan en Part kreve erstatning for tap på grunn av grov uforstand eller bevisst forsømmelse fra den andre Partens side. For Platinum-partnere skal bevisst forsømmelse anses å foreligge hvis Partneren har valgt å handle i strid med sine forpliktelser i henhold til eksklusivitetskriteriet angitt under kvalifikasjoner for Platinum-partnere (6.1(iv)) og for Eksklusivitet (punkt 6.2) Klarna har rett til, med tretti (30) dagers varsel, å endre eller avslutte en viss Tjeneste eller del av Tjeneste som omfattes av Avtalen, uten at Partneren har rett til å kreve erstatning for dette Partneren skal holde Klarna skadesløs med hensyn til samtlige krav (deriblant krav som følge av brudd på immaterielle rettigheter), tap, ansvar, kostnader (inklusive kostnader til representasjon) og utgifter som oppstår som følge av Partnerens utførelse av tjenester i henhold til denne Avtalen. Klarna skal ha rett til selv å råde over de prosessene som oppstår som følge av nevnte krav, inklusive forliksforhandlinger. 9

10 12. IMMATERIELLE RETTIGHETER Hver av partene skal fortsatt være eneste eier av og ha eksklusiv råderett over sine opphavsrettigheter, mønsterbeskyttelse, varemerker i tillegg til andre registrerte og ikke registrerte immaterielle rettigheter samt rettigheter til databaser (inkludert data og informasjon i disse), forretningskonsept, kunnskap som angår Tjenestene, respektive parts tekniske plattform. Ingenting i Avtalen skal tolkes som at ovennevnte rettigheter, eller deler av disse, overdras til eller kan benyttes av den andre parten. 13. OVERDRAGELSE AV AVTALEN En Part kan ikke helt eller delvis overdra eller pantsette sine rettigheter og/eller gjeld i henhold til denne Avtalen uten at den andre Parten godkjenner dette skriftlig. Et eventuelt avslag skal begrunnes saklig. 14. ENDRINGER I AVTALEN Endringer og tillegg til denne Avtalen skal være skriftlig og undertegnet av begge Parter for å være bindende. 15. GJELDENDE LOVER Denne avtalen skal tolkes i henhold til svensk lov Partene har ikke som mål at tvingende lovgivning skal tilpasses analogt på denne Avtalen. 16. TVISTER Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, skal avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholms Handelskammers Voldgiftsinstitutts regler for forenklet voldgiftsbehandling. Meklingen skal finne sted i Stockholm. Denne Avtalen finnes i to originaleksemplarer, hvorav Partene har hvert sitt. Sted dato Stockholm den 123 On Web AS KLARNA AB Signatur Signatur Navn Navn Andreas Bränd. 10

11 Bilag 1: SEO-optimert kobling: For at koblinger til Klarnas webområde skal krediteres på beste måte av søkemotorer som for eksempel Google, er det optimale om koblinger til Klarna finnes i løpende tekst som handler om Klarna, fakturabetalinger og betalinger på nettet, se eksempel 1 nedenfor. Et kompletterende alternativ til å koble til Klarna i løpende tekst, som også gjør det enklere for besøkende, er å plassere en kobling i forbindelse med teksten om Klarna i henhold til eksempel 2 nedenfor. Eksempel 1 Betaling via Klarna (1) er kanskje den sikreste betalingsmåten på nettet. Handel med personnummer via Klarna faktura (2) gjør også fakturaalternativet til nettets enkleste. HTML-kode: (1): <a href="http://www.klarna.se">klarna</a> (2): <a href="http://www.klarna.se/sv/privat/klarna-faktura">klarna faktura</a> Eksempel 2 Klarna - Trygge betalingsløsninger for e-handel HTML-kode: <a href="http://www.klarna.se">klarna - Trygge betalingsløsninger for e-handel</a> 11

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) med

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler)

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler) FORHANDLERAVTALE mellom HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) og Forhandlernummer (mobilnr): Org.nr. / pers.nr. Navn: Adresse: E-post: (forhandler)

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer