Samarbeidsavtale. 123 On Web AS KLARNA AB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale. 123 On Web AS KLARNA AB 556737-0431"

Transkript

1 Samarbeidsavtale MELLOM 123 On Web AS OG KLARNA AB

2 SAMARBEIDSAVTALE Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom (1) Klarna AB, org.nr , med adresse Norra Stationsgatan 61, Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"), og (2) 123 On Web AS, org.nr , med adresse Kongens gate 16, 0153 Oslo, Norge ("Partneren") (hver av dem "Parten" og felles "Partene") Denne avtalen erstatter tidligere avtaler, overenskomster, løfter og forpliktelser, enten muntlig eller skriftlig, som partene tidligere har inngått, med mindre annet er uttrykkelig angitt. 1. BAKGRUNN 1.1. Klarna tilbyr faktura- og delbetalingstjenester, først og fremst for e-handel, men også for fysisk handel. Gjennom integrasjon mellom 123 On Web AS og Klarnas forretningssystem tar Klarna imot signaler fra Partnerens Kundes e-butikk eller fysiske handel med forespørsel om kreditt for bestemt person, selskap, organisasjon, forening eller part likestilt med disse, og gir samtidig kredittopplysning om den samme, hvoretter kreditt nektes eller innvilges. Ved bevilget kreditt overtar Klarna fordringene overfor Partnerens Kunde mot betaling. Gjennom ovennevnte beskrevne løsning kan Partnerens Kunder tilby faktura- og/eller delbetaling som betalingsmåte for sine kunder Partneren driver virksomhet innenfor [Programmeringstjenster] Partene har i dag blitt enige om å inngå følgende Avtale som vedrører Partnerens markedsføring og salg til Partnerens Kunder av Klarnas Tjenester som Partneren har integrert i Partnerens eget produkt. Denne Avtalen regulerer også Partnerens integrasjon av Klarnas Tjenester i sitt produkt samt Partnerens garanti av installasjonen og funksjonaliteten hos Klarnas Tjenester. 2. DEFINISJONER I denne avtalen skal uttrykkene nedenfor ha følgende betydning: Avtale" betyr denne samarbeidsavtalen, "Fakturatjeneste" betyr Klarnas faktureringstjeneste som muliggjør kredittkjøp hos Kunden, "Konfidensiell informasjon" defineres nedenfor under punkt 9. "Kontokunde" betyr forbruker som har valgt å finansiere kjøp hos Kunden via Kontotjenesten, og "Kontotjeneste" betyr Klarnas tjeneste for å finansiere lavrentebetaling eller rentefri delbetaling med fast avbetalingstid, samt løpende delbetalingskreditt som forbruker etter godkjent kredittopplysning skal kunne tilbys hos Kunden, "Kunde" betyr de av Partnerens kunder som velger å inngå avtale med Klarna med hensyn til Klarnas Tjenester, "Kundeavtale" betyr de avtaler som er inngått mellom Klarna og Partnerens kunder med hensyn til Klarnas Tjenester, Partnerens Kunde" betyr de selskaper som bruker Partnerens tekniske plattform for fjernhandel, "Territorie" betyr [Norge], "Tjeneste/-r" betyr en, flere eller samtlige av Klarnas tjenester, inkludert Fakturatjenesten og Kontotjenesten, "Transaksjonsavgift" betyr den prosentvise avgift per transaksjon som Kunden betaler til Klarna i henhold til Kundeavtalen, 2

3 SAMARBEIDETS ART OG OMFANG 3. MARKEDSFØRING 3.1. Klarna gir med dette Partneren en ikke-eksklusiv rett til å markedsføre Klarnas Tjenester innenfor Territoriet. Partene skal gjennom dette samarbeidet skape en merverdi for hverandre og Kunden. Denne Avtalen regulerer Partnerens handlinger overfor de av Partnerens Kunder som befinner seg i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland, hvis ikke annet er avtalt Partneren skal informere Klarna hvis de mottar en forespørsel fra en potensiell kunde utenfor Territoriet. Klarna skal deretter bestemme om Partnerens rett til å handle i henhold til denne Avtalen skal utvides i ett enkelt tilfelle eller eventuelt permanent, og dette skal slås fast skriftlig Partneren markedsfører Tjenestene i eget navn og for egen regning og opptrer selvstendig overfor både Klarna og Partnerens Kunder. Partneren har ingen rett til å handle på Klarnas vegne eller rettslig binde Klarna Partneren skal, selvstendig og på egen bekostning, etter beste evne markedsføre Tjenestene overfor Partnerens Kunder innenfor Territoriet på bakgrunn av det segmentet Partneren befinner seg i eller ønsker å befinne seg i, i samsvar med denne avtalen. Markedsføringen skal være egnet til å forankre og forsterke Tjenestenes gode rykte og fremme mersalg av Klarnas Tjenester Klarna forbeholder seg retten til også selv å markedsføre Tjenestene overfor Partnerens Kunder innenfor Territoriet Partneren skal bruke Klarnas firmanavn, varemerker, logotyper osv. i samsvar med Klarnas til en hver tids gjeldende retningslinjer. All bruk av markedsføringsmateriale eller annen informasjon som gjelder Klarna eller Tjenestene, utover slik bruk som er tillatt i henhold til retningslinjene over, kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Klarna. Partneren skal vedta tiltak og oppfylle sine forpliktelser på en slik måte at ikke Tjenestenes eller Klarnas rykte eller varemerke, eller Klarnas virksomhet for øvrig, skades. 4. INTEGRERING 4.1. Partneren skal tilby Kunden en standardintegrasjon av Klarnas Tjenester i samsvar med Klarnas direktiv Partneren er ansvarlig for at Klarnas Tjenester integreres og fungerer sammen med den tekniske plattformen som Partneren leverer, og skal uten ugrunnet opphold rette opp feil eller mangler som følge av at denne ikke fungerer. Partneren er ansvarlig for å innhente nødvendig informasjon og instruksjoner for å kunne gjennomføre en korrekt og fullstendig integrering, som for øvrig kreves for å gjennomføre deres forpliktelser Partneren skal også påse at Partnerens Kunde installerer Partnerens produkt, som Klarnas integrasjon er en del av, i samsvar med Klarnas instruksjoner Partneren skal også for øvrig sørge for nøyaktighet og hensyn på en fagmessig måte ved å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen Partneren har ikke rett til å engasjere underleverandører uten Klarnas skriftlige samtykke. 3

4 5. SEGMENTERING 5.1. Klarna deler gjennom denne Avtalen alle sine partnere inn i fire (4) ulike segmenter, avhengig av hvilke kvalifikasjoner Partneren oppfyller overfor Klarna, i henhold til inndelingen i punkt 6. Ved inngåelse av Avtalen fastsetter Klarna og Partneren hvilket segment Partneren tilhører. Partneren skal deretter informere Klarna hvis de har ambisjoner om å oppfylle kriteriene for et annet segment, og innhente skriftlig samtykke fra Klarna for å kunne handle i samsvar med kriteriene for dette. Partneren skal videre informere Klarna når Partneren vurderer at denne har oppfylt kvalifikasjonene for et annet segment og bør flyttes. Klarna kontrollerer deretter kriteriene og bestemmer om partneren kan få bytte segment, minimum en gang per år. Utover de rettighetene som angis i denne Avtalen, har Klarna alltid rett til umiddelbart å flytte Partneren ned til et lavere segment (segment med færre kriterier) hvis alle kriteriene for et segment ikke lenger oppfylles av Partneren. Samtlige kriterier må oppfylles for å kvalifisere for et segment og den utbetalingen som er koblet til det respektive segmentet. Utbetalingen beregnes på månedsbases, og Partneren må så langt det er mulig bevise ny segmentstilhørighet for Klarna innen inngangen av ny måned for å være berettiget til utbetaling i aktuelt segment for den aktuelle måneden. 6. FORPLIKTELSER 6.1. Partneren I samsvar med denne Avtalen skal Partneren oppfylle følgende forpliktelser, avhengig av hvilket segment Partneren tilhører eller ønsker å tilhøre. (i) Kvalifikasjoner for Bronze-partner: 1. Partneren påtar seg å markedsføre Klarna og Klarnas tjenester innenfor områdene faktura- og finansieringsløsninger på sine websider. I dette ligger det blant annet at Partneren til enhver tid skal ha oppdaterte logotyper og informasjon om Klarna på sine websider. 2. Partneren skal integrere og tilby Klarnas Tjenester til Partnerens Kunder i henhold til Klarnas tekniske spesifikasjoner og håndbøker. Med Klarnas tjenester menes: a. Klarna Faktura b. Klarna Konto, med de delbetalingsalternativer dette innebærer. 3. Partneren skal i forbindelse med integrasjonen tilby Partnerens Kunder aktuelle og oppdaterte tekster og logotyper. 4. Partneren har ikke rett til å debitere Kunden ytterligere for å integrere og/eller levere noen av Klarnas Tjenester, utover det som debiteres for tilsvarende alternativ fra annen leverandør. 5. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. Klarnas logotyper, plassert i henhold til Klarnas instruksjoner. b. Korrekte Vilkårskoblinger levert av Klarna, og korrekt bruk av disse. c. Korrekt navngivning av Klarnas Tjenester. For eksempel Klarna Faktura Betal om 14 dager ; d. Korrekt visning og utregning av total kreditkostnad for delbetaling i kassen. 4

5 (ii) Kvalifikasjoner for Silver-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Bronze-partner. 2. Partneren skal ha minst 5 Kunder aktive i Klarna online. Med "aktiv Kunde" regnes Kunde som har ferdigstilt sin integrasjon mot Klarna, og som har hatt en eller flere gjennomførte transaksjoner gjennom Klarna Online (testkjøp regnes ikke med). 3. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. Mulighet til å sette et av Klarnas betalingsalternativ som forhåndsvalgt i kassen. b. Mulighet til å sette en generisk banner på nettbutikken startside. c. Butikken skal vise korrekt utregning av delbetaling i kassen. 6. Klarna skal være presentert på Partnerens hjemmeside som partner, med beskrivelse av Klarna og Klarnas produkter i henhold til Klarnas instruksjoner, samt en SEO-optimert kobling til Klarnas webområde. (Se Bilag 1) 7. Partneren skal implementere nye produkter og funksjoner i sin plattform, med hensyn på å forbedre og øke salget eller brukervennligheten, senest 9 måneder etter at Klarna har introdusert dem for Partneren, hvis ikke partene skriftlig har blitt enige om noe annet. (iii) Kvalifikasjoner for Gold-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Silver-partner. 2. Partneren skal ikke bare tilby, men også proaktivt markedsføre og integrere Klarnas tjenester overfor Kunden etter Klarnas anbefalinger, samt anbefale nytten av disse. Dette kommer til å skje ved at Klarna sammen med Partneren, sender ut minst et nyhetsbrev per år med eventuelle kampanjer der Klarnas og Partnerens tjenester markedsføres 3. Partnerens e-handelsplattform skal, ved leveranse til Kunde, inneholde: a. En kassaløsning uten krav til forhåndsregistrering (dvs. ingen krav til at Kundenes kunder skal registrere seg som medlemmer eller tilsvarende for å kunne gjennomføre et kjøp). b. Visning av delbetaling/månedskostnad per produkt på startsiden, produktsider samt i kassen. c. En SEO-optimert kobling til Klarnas webområde. (Se Bilag 1) (iv) Kvalifikasjoner for Platinum-partner: 1. Partneren skal oppfylle de ovennevnte kriteriene for Gold-partner. 2. Partnerns Kunder skal til sammen omsette for minst NOK i året via Klarnas Fakturaeller Kontotjeneste. 3. Partneren forplikter seg til å utnevne Klarna til Preferred Business Partner (PBP) innenfor områdene Faktura og Delbetaling og alltid presentere Klarnas tjenester som det anbefalte alternativet for Partnerens kunder. Partneren kan IKKE markedsføre, og IKKE, i sin egen tekniske plattform, integrere andre faktura- eller delbetalingstjenester/-løsninger enn de som tilbys av Klarna. Unntak kan tillates hvis Partnerens kunde, uten slik påvirkning fra Partneren som kan føre til ulemper for Klarna, foretrekker annen faktura- og/eller finansieringsløsning. Unntak til eksklusiviteten tillates selv om Klarna ikke godkjenner Partnerens kunde som Klarnas kunde. Alle unntak må godkjennes skriftlig (via e-post) av Klarna som godkjente unntak. Som PBP har Klarna alltid forrang når det gjelder mulighet for eksklusivitet i markedsføring, seminarer og andre markedsaktiviteter. Klarna vil på årlig basis vurdere og revidere kvalifikasjonskriteriene for det respektive segmentnivået. 5

6 6.2. Eksklusivitet Det kreves at Partneren aksepterer dette punktet for kunne kvalifiserere seg til Platinum-partner. Partneren forplikter seg til IKKE å markedsfore eller integrere andre fakturalosninger i sin egen tekniske plattform enn de som Klarna tilbyr eller godkjenner skriftlig. Unntak kan tillates hvis Kunden, uten pavirkning fra Partneren som kan fore til ulemper for Klarna AB, foretrekker andre finansieringslosninger. Unntak tillates ogsa om vi ikke godkjenner Kunden som kunde hos Klarna AB. Partneren forplikter seg dessuten til IKKE, utover unntakene ovenfor, å tilby rådgivning om andre fakturaløsninger enn de som Klarna tilbyr eller godkjenner skriftlig: Ja, vi aksepterer punkt 6.2 Nej, vi aksepterer IKKE punkt Klarna Forutsatt at Partneren handler i samsvar med denne Avtalen, påtar Klarna seg følgende: (i) å foreta utbetaling til Partneren i henhold til punkt 7 (ii) på forespørsel fra Partneren, å skaffe til veie nødvendige integrasjonsmanualer for at Partneren skal kunne fullføre sine forpliktelser, samt være behjelpelig ved integrasjon (iii) gi plass på sitt webområde til en presentasjon av Partneren i henhold til følgende: Bronze-partner: Navn og kobling til Partnerens webområde finnes under segmentet "Bronzepartnere" Silver-partner: Navn, kortere presentasjon av virksomheten samt kobling til Partnerens webområde finnes under segmentet "Silver-partnere" Gold-partner: Logotype, navn samt presentasjon av virksomheten på egen underside med kobling til Partnerens webområde presenteres under segmentet "Klarnas Gold-partnere" Platinum-partner: Logotype, navn samt presentasjon av virksomheten på egen underside med kobling til Partnerens webområde presenteres under segmentet "Klarnas Platinum-partnere" Klarna tar ikke noe ansvar for at informasjon om og logotyper for respektive Partner som legges opp på webområdet, er korrekt og ikke bryter tredjeparts immaterielle rettigheter, og Partneren skal derfor regelmessig kontrollere disse. (iv) Klarna skal eksternt ut mot markedet utnevne partnere i henhold til det segmentet den respektive partneren tilhører, og gi partnere rett til å bruke sin segmenttilhørighet i markedsføringen. Partneren skal sørge for at segmenttilhørigheten til en hver tid er korrekt gjengitt. Klarna forbeholder seg retten til å innskrenke Partnerens rett til å markedsføre sin segmentstilhørighet hvis det finnes en overhengende fare for varemerkeskade for enten Klarna som virksomhet eller deres Tjenester. 6

7 7. UTBETALING TIL PARTNEREN 7.1. Partnerne har rett til utbetaling for de Kundeavtalene som er inngått, i Norge for det norske markedet, av Partnerens Kunder og eventuelt også annen utbetaling i henhold til nedenstående. For å få en korrekt variabel utbetaling som tilhører et visst segmentnivå, kreves det at 90 % av transaksjonene via partners butikker skjer via en plattform som støtter forpliktelsene for det aktuelle segmentnivået. Utbetalingen beregnes i henhold til følgende: 7.2. (i) Utbetaling for partnere i Bronze-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 0 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 0 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. (ii) Utbetaling for partnere i Silver-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 3 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 3 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. (iii) Utbetaling for partnere i Gold-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 5 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 5 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Det gjøres en bevegelig utbetaling til Partneren med 5 NOK per ny godkjent Kontokunde ("ny Kontokunde" betyr tidligere ikke registrert kunde hos Klarna som leveres av e-butikk som bruker Partnerns tekniske plattform). Denne utbetalingen skal betraktes som betaling for formidling av finansiell tjeneste som det ikke beregnes merverdiavgift for. Hvis utbetalingen på et senere tidspunkt må betraktes som utbetaling for en merverdiavgiftspliktig tjeneste, skal ovennevnte beløp (5 NOK) være inklusiv mva. "Godkjent Kontokunde" betyr forbruker som både har valgt Kontotjenesten og er godkjent i Klarnas kredittvurdering, samt i de tilfeller dette kreves, som har innsendt korrekt signert kontoavtale. (iv) Utbetaling for partnere i Platinum-segmentet beregnes i henhold til følgende: Et bevegelig gebyr på 10 % av Klarnas prosentvise transaksjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Et bevegelig gebyr på 10 % av Klarnas ekspedisjonsgebyr (eks. mva.) per gjennomført kjøp via Faktureringstjenesten under den respektive Kundeavtalens løpetid. Det gjøres en bevegelig utbetaling til Partneren med 10 NOK per ny godkjent Kontokunde ("ny Kontokunde" betyr tidligere ikke registrert kunde hos Klarna som leveres av e-butikk som bruker Partnerns tekniske plattform). Denne utbetalingen skal betraktes som betaling for formidling av finansiell tjeneste som det ikke beregnes merverdiavgift for. Hvis utbetalingen på et senere tidspunkt må betraktes som utbetaling for en merverdiavgiftspliktig tjeneste, skal ovennevnte beløp (10 NOK) være inklusiv mva. "Godkjent Kontokunde" betyr forbruker som både har valgt Kontotjenesten og er godkjent i Klarnas kredittvurdering, samt i de tilfeller dette kreves, som har innsendt korrekt signert kontoavtale. 7

8 7.3. "Gjennomført kjøp" betyr et kjøp via noen av Klarnas fakturatjenester der Klarna overfor Kunden har rett til å debitere transaksjons- og/eller ekspedisjonsgebyr Klarna har ikke ansvar for, og skal ikke betale, uteblitt betaling til Partneren hvis Kunden ikke betaler Klarna eller hvis Kundeavtalen opphører, uansett årsaken til dette Klarna står fritt til å prissette Tjenestene overfor Kunden og innvilge eventuelle rabatter Utbetalinger til Partneren skjer kvartalsvis på etterskudd med en måneds forskyvning. Klarna tar ansvar for å levere grunnlag til Partneren for beregning av utbetalinger. Klarna har en måned på seg fra utgangen av respektive aktuelle kvartal til å levere nevnte grunnlag. Deretter skal Partneren fakturere Klarna i samsvar med grunnlaget, med tretti dagers forfallstid. For eksempel leveres grunnlag for beregning av første kvartals utbetaling senest siste dag i april. Hvis Partneren sier opp Avtalen, eventuelt at Klarna sier opp Avtalen som følge av avtalebrudd fra Partneren før eventuell utbetaling har skjedd, forfaller den inneværende retten til utbetaling for den aktuelle perioden samt fremtidige perioder. Klarna forbeholder seg retten til, i stedet for ovennevnte faktureringsrutine, å betale direkte til Partneren i forbindelse med oversending av utbetalingsgrunnlag Retten til utbetaling forutsetter dels at Partneren ikke handler i strid med denne Avtalen og at Partneren fortsatt leverer teknisk plattform til Kunden, og dels at Partneren ikke samtidig har integrert eller samarbeider med annen part, som i sin tur også skal kreve inn betaling fra Klarna basert på samme eller liknende utbetalingsgrunnlag, for eksempel en Payment Service Provider (PSP) tilknyttet aktuell Kunde eller plattform. Klarna er altså ikke utbetalingspliktig overfor Partneren dersom annen part, som har integrert eller som samarbeider med Partneren, har rett til utbetaling fra Klarna basert på samme eller lignende utbetalingsgrunnlag For at korrekt utbetaling skal tilfalle Partneren, har denne ansvar for å sørge for at Klarna har tilgang til de butikk-idene (Eid) som partnernes butikker har, som er koblet til Klarna ved inngåelse av denne Avtalen. Klarna har IKKE ansvar for eventuelt bortfall i utbetaling på grunn av ikke oppdatert register over Partnerens kunder og kan ikke debiteres i etterkant, med mindre grov eller bevisst forsømmelse fra Klarna kan påvises Hvis en Partner får en ny kunde som har over 2000 transaksjoner årlig og allerede har en avtale med Klarna, har Klarna ensidig rett til å justere Partnerens utbetalingsnivå i henhold til denne Avtalen for den spesifikke kunden Den maksimale utbetalingen som Partneren kan motta fra Klarna, er opptil NOK per Kunde og år Alle avgifter og avtaletider for Kunden, i de kundeavtalene som opprettes mellom Klarna og Kunden, angis av Klarna i hvert enkelt tilfelle og ingen priser angis av Partneren, med mindre dette er uttrykkelig fastslått i denne avtalen. 8. REKLAMASJONER, STØTTE OG SERVICE 8.1. Partneren skal umiddelbart informere Klarna om alle reklamasjoner på Tjenestene Partneren skal nøye følge opp og utbedre alle reklamasjoner innenfor Klarnas fastsatte retningslinjer, slik at Kundene ikke stiller spørsmål ved den goodwill Klarna og Tjenestene har Partneren skal besvare samtlige spørsmål som angår integrasjonen og installasjonen av Partnerens produkter og derigjennom Klarnas Tjenester. Samtlige spørsmål vedrørende fakturerings- og/eller delbetalingsbeløp hos Kunde håndteres av Klarna. 8

9 9. PERSONVERN OG INFORMASJONSHÅNDTERING 9.1. Partene forplikter seg til, i henhold til denne Avtalen og i tre (3) år etter opphør av denne avtalen, ikke å avsløre for tredje part Konfidensiell informasjon som Partene mottar fra hverandre eller fra Kunder Konfidensiell informasjon betyr all informasjon, av teknisk, kommersiell eller annen art, uansett om informasjonen er dokumentert eller ikke, som berører Parts eller Kundes virksomhet, med unntak av a) informasjon som er allment kjent eller gjøres allment kjent på annen måte enn som følge av brudd fra Parts side mot innholdet i denne Avtalen; b) informasjon som Part kan dokumentere at han allerede kjente til før han mottok den fra Parten; c) informasjon som Part har mottatt eller kommer til å motta fra tredjepart under forhold som har tillatt at informasjonen ble gitt til andre. Brudd på denne bestemmelsen foreligger selv om forsett eller uaktsomhet ikke kan påvises Ovenstående skal ikke hindre Part i å avsløre konfidensiell informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre forpliktelsene i henhold til denne Avtalen. 10. AVTALENS LØPETID OG OPPHØR Denne avtalen trer i kraft fra datoen for signaturene nedenfor, den skal gjelde i en periode på trettiseks (36) måneder, og den skal forlenges med tjuefire (24) måneder om gangen, hvis det ikke foreligger skriftlig oppsigelse senest tre (3) måneder før avtaletiden utløper. Part har, utover det som blir angitt i Avtalen, for øvrig rett til å si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning hvis motparten gjør seg skyldig i vesentlig avtalebrudd, eller hvis motparten sender inn konkursbegjæring, innstiller betalingene, starter akkordforhandlinger, søker om eller innvilges foretaksrekonstruksjon, oppretter et balanseregnskap for kontroll eller ellers kan anses å ha blitt insolvent Ved Avtalens opphør skal Partene tilbakelevere alt materiell som de har mottatt fra motparten, og som har tilknytning til denne Avtalen eller Tjenestene. Digitalt lagret informasjon skal derimot slettes. Partneren forplikter seg til, i tre (3) år etter at Avtalen har opphørt, ikke å drive virksomhet som konkurrerer med slik virksomhet som Klarna driver med i henhold til denne Avtalen. 11. UTBETALING VED SKADE Partene plikter å betale erstatning til den andre Parten for skader som oppstår som følge av den andre partens handlinger. Inntektstap, tap som følge av driftsavbrudd, tredjeparts tap og andre indirekte tap eller skader dekkes ikke. Partenes ansvar overfor hverandre er begrenset til den årlige verdien av denne Avtalen, men maksimalt NOK per kalenderår Uansett ansvarsbegrensningene ovenfor kan en Part kreve erstatning for tap på grunn av grov uforstand eller bevisst forsømmelse fra den andre Partens side. For Platinum-partnere skal bevisst forsømmelse anses å foreligge hvis Partneren har valgt å handle i strid med sine forpliktelser i henhold til eksklusivitetskriteriet angitt under kvalifikasjoner for Platinum-partnere (6.1(iv)) og for Eksklusivitet (punkt 6.2) Klarna har rett til, med tretti (30) dagers varsel, å endre eller avslutte en viss Tjeneste eller del av Tjeneste som omfattes av Avtalen, uten at Partneren har rett til å kreve erstatning for dette Partneren skal holde Klarna skadesløs med hensyn til samtlige krav (deriblant krav som følge av brudd på immaterielle rettigheter), tap, ansvar, kostnader (inklusive kostnader til representasjon) og utgifter som oppstår som følge av Partnerens utførelse av tjenester i henhold til denne Avtalen. Klarna skal ha rett til selv å råde over de prosessene som oppstår som følge av nevnte krav, inklusive forliksforhandlinger. 9

10 12. IMMATERIELLE RETTIGHETER Hver av partene skal fortsatt være eneste eier av og ha eksklusiv råderett over sine opphavsrettigheter, mønsterbeskyttelse, varemerker i tillegg til andre registrerte og ikke registrerte immaterielle rettigheter samt rettigheter til databaser (inkludert data og informasjon i disse), forretningskonsept, kunnskap som angår Tjenestene, respektive parts tekniske plattform. Ingenting i Avtalen skal tolkes som at ovennevnte rettigheter, eller deler av disse, overdras til eller kan benyttes av den andre parten. 13. OVERDRAGELSE AV AVTALEN En Part kan ikke helt eller delvis overdra eller pantsette sine rettigheter og/eller gjeld i henhold til denne Avtalen uten at den andre Parten godkjenner dette skriftlig. Et eventuelt avslag skal begrunnes saklig. 14. ENDRINGER I AVTALEN Endringer og tillegg til denne Avtalen skal være skriftlig og undertegnet av begge Parter for å være bindende. 15. GJELDENDE LOVER Denne avtalen skal tolkes i henhold til svensk lov Partene har ikke som mål at tvingende lovgivning skal tilpasses analogt på denne Avtalen. 16. TVISTER Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, skal avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholms Handelskammers Voldgiftsinstitutts regler for forenklet voldgiftsbehandling. Meklingen skal finne sted i Stockholm. Denne Avtalen finnes i to originaleksemplarer, hvorav Partene har hvert sitt. Sted dato Stockholm den 123 On Web AS KLARNA AB Signatur Signatur Navn Navn Andreas Bränd. 10

11 Bilag 1: SEO-optimert kobling: For at koblinger til Klarnas webområde skal krediteres på beste måte av søkemotorer som for eksempel Google, er det optimale om koblinger til Klarna finnes i løpende tekst som handler om Klarna, fakturabetalinger og betalinger på nettet, se eksempel 1 nedenfor. Et kompletterende alternativ til å koble til Klarna i løpende tekst, som også gjør det enklere for besøkende, er å plassere en kobling i forbindelse med teksten om Klarna i henhold til eksempel 2 nedenfor. Eksempel 1 Betaling via Klarna (1) er kanskje den sikreste betalingsmåten på nettet. Handel med personnummer via Klarna faktura (2) gjør også fakturaalternativet til nettets enkleste. HTML-kode: (1): <a href="http://www.klarna.se">klarna</a> (2): <a href="http://www.klarna.se/sv/privat/klarna-faktura">klarna faktura</a> Eksempel 2 Klarna - Trygge betalingsløsninger for e-handel HTML-kode: <a href="http://www.klarna.se">klarna - Trygge betalingsløsninger for e-handel</a> 11

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Avtalevilkår. Link Mobility tjenester og produkter

Avtalevilkår. Link Mobility tjenester og produkter Avtalevilkår Link Mobility tjenester og produkter 1 - Kundeservice Kunde kan benytte teknisk og merkantil support fra Link Mobility (heretter kalt Leverandøren) pr e-post og telefon hverdager mellom kl

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på FINN til andre.

GENERELLE VILKÅR. Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på FINN til andre. GENERELLE VILKÅR 1. GENERELT Disse generelle avtalevilkårene ("Vilkårene") gjelder for enhver leveranse av tjenester fra FINN.no AS eller dets datterselskaper ("FINN") til kunden slik denne er angitt i

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) er heleid datterselskap av SEB Kort AB som i sin tur er et heleid datterselskap

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT Konto- OG kortkreditt Sid 1 (8) samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer