Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013"

Transkript

1 Meråker UtviklingAS SMB Utvikling Rapport Forprosjekt November 2013

2 Oppsummering prosessbeskrivelse Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Avklarer strategiske muligheter Utrede/ detaljplanlegge strategiske muligheter og legger plan for hovedprosjektet Arbeide detaljert med angitte strategiske handlinger for å få realisert prosjektet PwC 2

3 1. Innledning og målsetning 1. Innledning Denne sluttrapporten har følgende innhold: Redegjørelse for gjennomføringen av forprosjektet Vurdering av vekstpotensialet og viljen til satsing i bedriftene som har deltatt, herunder grunnlag for at Meråker Utvikling AS gjennom forskjellige ordninger skal kunne vurdere å støtte gjennomføring av hovedprosjekter, og hvilke bedrifters hovedprosjekter som da eventuelt skal få støtte. Sluttrapporten er utformet i et samarbeid mellom Meråker Utvikling AS og PricewaterhouseCoopers AS. Denne sluttrapporten er også behandlet i styringsgruppen til prosjektet. Konklusjonene med hensyn til støtte til videreføring i den enkelte bedrift er således behandlet i styringsgruppen, og referert i protokoll. 2. Redegjørelse om gjennomføringen av forprosjektet Målet i forprosjektet: Prosjektmålet i forprosjektet er å gjennomføre en bedriftsanalyse og legge en plan for hovedprosjektet for de 10 deltagende bedriftene. Disse planene skal ha en slik kvalitet at det blir skapt et målsatt antall nye lønnsomme arbeidsplasser i Meråker kommune. Målet for nye arbeidsplasser var i omstillingsperioden satt til 200 stykker. Det er skapt 154 arbeidsplasser allerede og det gjenstår således 46 arbeidsplasser. I henhold til følgende planer dekkes det inn ca 54 arbeidsplasser dersom målene nås. PwC 3

4 2. Organisering og plan for gjennomføring av oppdraget - Prosjektorganisering I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet er det utformet en prosjektplan for gjennomføringen. Personene som har arbeidet for å gjennomføre planen er vist på denne siden: Prosjekteier Meråker Utvikling AS Prosjektansvarlig (PA) Torbjørn Berg Strømstad Prosjektleder (PL) Terje Bjerkan (PwC) Styringsgruppe: Torbjørn Berg Strømstad;Meråker Utvikling Ordfører Bård Langsåvold, leder av OMS Kjersti Kjenes, medl av OMS,Politiker Anne Marit Heggem, styremedlem Meråker Utvikling Rune Frengen, adm. Meråker kommune Morten Aursand, Meråker Utvikling/Smeltedigelen Terje Bjerkan PwC Prosjektgruppe: Torbjørn Berg Strømstad PwC: Terje Bjerkan, Rolf Tørring og Marit Øien PwC 4

5 3. Møter Det er gjennomført følgende møter i prosjektorganisasjonen: Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Styringsgruppemøte 1 Ved oppstart av forprosjektet Planlegge prosjektet i detalj, herunder; Fastsette tidspunkt for første møte med bedriftene Fastsette tidspunkt for første fellessamling og agenda for første fellessamling Prosjektplan forprosjekt. Styringsgruppe Styringsgruppemøte 2 Ved avslutning av forprosjektet Behandle sluttrapport og forslag til prosjektplan for hovedprosjekt Sluttrapport som oppsummerer konklusjonene etter forprosjektet Styringsgruppe Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Arbeidsgruppemøte 1 Arbeidsgruppemøte 2 Møte med Innovasjon Norge I forbindelse med bedriftsmøte 1 I forbindelse med bedriftsmøte 2 Medio oktober Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Forberede søknader til Hovedprosjekt Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Egen presentasjon Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Torbjørn Berg Strømstad og Terje Bjerkan PwC 5

6 4. Gjennomføring av planen, følgende er gjort (1/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging Oppfølging av prosjektet etter PLP- metoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Prosjektansvarlig HA 2 Fellesseminar Gjennomført to seminarer for deltagerbedriftene. o På første seminaret gikk vi igjennom opplegget for prosjektet og gav eksempler på hva andre har oppnådd gjennom deltagelse i lignende prosjekt. o Diskusjon om suksessfaktorer, samt innføring i bruk av verktøyene som er aktuelle. o På andre seminar gjennomgår vi erfaringene med prosjektet, kritiske suksessfaktorer fremover, og hvordan arbeide med disse. Bedriftene presenterer sine planer. PwC og prosjektansvarlig HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter PwC 6 Gjennomført bedriftsanalyser for elleve deltakerbedrifter. o I møtene er det gjennomført en analyse av blant annet sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. o Videre mål er formulert og hovedaktiviteter som det skal arbeides med i hovedprosjekt er etablert.. Bedriftene med støtte fra PwC

7 4 Gjennomføring av planen, følgende er gjort (2/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 4 Prosjektplan for 9 bedrifter HA 5 Sluttrapport Det er utformet plan for hovedprosjekt o Gjennomgang av bedriftsanalysen som ble utformet i første møte. o Vurdering av andre elementer som burde og danne grunnlag for korrigering av bedriftsanalysen o Det er utformet en PLPprosjektplan for hovedprosjektet. Utforme sluttrapport med forslag til prosjektplan for hovedprosjektet. Bedriftene med støtte fra PwC PwC utarbeider, kvalitetssikres og godkjennes av styringsgruppen PwC 7

8 5. Rammer og gjennomføring Rammer Tid: Eksterne kostnader: Prosjektet starter mai 2013 og skulle opprinnelig være ferdig innen 30. september Grunnet forskjellige årsaker ble sluttdato for prosjektet satt til 30. november Totalkostnad iht prosjektplanen, NOK for forprosjektet. Det er i tillegg påløpt kostnader i forbindelse med reise, kost og losji. Gjennomføring Prosjektet ble gjennomført ved to fellesseminarene ved oppstart og avslutning av forprosjektet, samt møtevirksomhet med ledelsen i de deltagende bedriftene underveis. 9 bedrifter var tilstedet på første fellessamling. Andre fellessamling avholdes som et kick-off for hovedprosjektfasen. Opprinnelig var det planlagt 10 bedrifter i forprosjektet: 9 bedrifter har gjennomført og sluttført prosjektplan En bedrift har falt fra i løpet av prosjektperioden PwC 8

9 5. Tidsramme Forprosjektet skulle være avsluttet innen med presentasjon av resultatet i beslutningspunktmøte innen denne dato. Prosjektet ble av forskjellige årsaker forsinket, og er gjennomført som følger: Aktiviteter HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling HA 3 Bedriftsanalyser for 9 bedrifter HA 4 Prosjektplaner for 9 bedrifter HA 5 Sluttrapport inkludert presentasjon April Mai/Juni Aug/Sept Okt/Nov PwC 9

10 6. Oppsummering av analysearbeidet (1/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Arena Meråker I dag: 4,7 mnok i 0 i årsresultat. 5 årsverk. Mål 2020: 15 mill i 1,0 mnok i årsresultat 15 årsverk 10 Avklare muligheter for samkjøring med lokale aktører Utvikle en organisasjonsmodell tilpasset de langsiktige mål. Utvikle P/M matrise med bidragsoversikt. Utvikle en relasjonsplan mot nøkkelpartnere Lag en produktutviklingsplan Sett opp en langsiktig investeringsplan Utarbeid et samfunnsregnskap for MVGS og Arena Meråker Vil gå videre med Hovedprosjekt, men må søke finansieringsmidler via Fylket Kirkebyfjellet Konferansesenter AS I dag: 4,8 mnok i -0,2 mnok i årsresultat. 6 årsverk. Mål 2017: 8 mill i 0,5 mnok i årsresultat 7-8 årsverk 2 Utvikle salg og markedsplan: herunder proaktivt salg Ledelse - og medarbeiderutvikling Bedret logistikk og kapasitet i anlegget Oversikt økonomi, bedre styringsdata Utvikling av produkter og produktpakker Bedre forhold til eierselskapet og andre partnere Vil gå videre med Hovedprosjekt, men oppstart først medio 2015 PwC 10

11 6. Oppsummering av analysearbeidet (2/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Kopperå Elektro AS I dag: 7 mnok i 0 i årsresultat. 4 årsverk. Mål 2017: 7 mill i 0,7 mnok i årsresultat 6 årsverk 2 Sikre godkjenning til fortsatt drift. Utrede samarbeidsmuligheter både med andre elfirma /konkurrenter og kunder-byggherer. Få bedre økonomistyring og prosjektstyring: både enkeltprosjekter og portefølje Utrede muligheter for ny arbeidskraft. Aktivt markedsarbeid og salg. Vil gå videre med Hovedprosjekt Meråker Alpinsenter AS I dag: 3,6 mnok i 0 i årsresultat. 3,6 årsverk. Mål 2017: 12,5 mill i 4 mnok i årsresultat 6 årsverk 2-3 Utvikle markeds- og produktanalyse Analyser mulig samarbeid med andre Analyser hvordan man skal bedre eksisterende produktpakker og utvikle nye På basis av HA02-HA04 utvikle en ny markeds- og salgsplan, herunder verktøy Revurder organisasjonsplan særlig med tanke på gjennomføring av HA05 Utvikle en plan for bedring av lokal forståelse for alpinsenteret sin betydning for Meråker. Gjør undersøkelser rundt nytt billettsystem og hva man kan gjøre frem til nytt system er anskaffet. Vil gå videre med Hovedprosjekt PwC 11

12 6. Oppsummering av analysearbeidet (3/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Meråker Kjøtt AS I dag: 150 mnok i 4,5 mnok i årsresultat. 51 årsverk. Mål 2017: 220 mill i 11 mnok i årsresultat 60 årsverk 9 Analyse av markeds- og produktsammensetning, herunder valg av distribusjonskanaler Analyse av organisering/ledelse opp mot de utfordringer man har framover Analyse av intern logistikk (prosess/produksjons-flyt) Ut fra analyse av marked må det lages en markedsplan inkl. relasjonsbyggingsplan Analyse av produktsammensetning og plan for videre produktutvikling Analyse av økonomiske kalkyler, informasjonsflyt ol Vil gå videre med Hovedprosjekt Meråker Mekaniske Verksted AS I dag: 5 mnok i 0,2 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Mål 2017: 10 mnok i 1 mnok i årsresultat 14 årsverk 7 Utvikling av en salgs og markedsstrategi, inkludert salgs og markedsplan Kompetanseheving og sertifisering av ansatte Gjennomgang og forbedring av produkt og bidragskalkyler Markedsanalyser Vil ssv gå videre med Hovedprosjekt PwC 12

13 6. Oppsummering av analysearbeidet (4/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Meråker Sanitetsforeni ngs Kurbad AS I dag: 32 mnok i 0,7 mnok i årsresultat. 40 årsverk. Mål 2017: 48,5 mill i 2 mnok i årsresultat 45 årsverk 5 Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Værnesregionen: Fullføre prosjektet på en god måte for å få avtale med Værnesregionen Utvikle kjøkkenet som leverandør i andre markeder (enn eget bruk) Spisse profil vdr. Starthjelpa - videreutvikle konseptet Aktivt salg og markedsføring Utvikle samarbeid mellom aktører i Meråker Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd Scandinavian Supply I dag: mnoki mnok i årsresultat. 1-2 årsverk. Mål 2017: 42 mnok i 5 mnok i årsresultat 5 årsverk 3-4 Analyse vedrørende fremtidige samarbeidspartnere. Lage omsetningsmål og salgsplan per kunde. Lage et årshjul for design/produktutvikling, ordre/salg og innkjøp/produksjon. Utvikle oppdatert markedsmateriell / - profil. Lage en plan for realisering av et show-room med kontorfasiliteter Lage en organisasjonsplan med ansvar og oppgaver sett opp mot årshjulet. Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd. PwC 13

14 6. Oppsummering av analysearbeidet (5/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre T.M. Slungård AS I dag: 23 mnok i +- 0 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Mål 2017: 40 mill i 1,8 mnok i årsresultat 10 årsverk 3 Utrede muligheter for import av paller og pallematerialer, evt. Trelast. Utrede muligheter for nye pallekunder Utrede muligheter for ytterligere satsing på byggevarer (lokaler, byggevarer med mer) Få oversikt over kostnader og investeringsbehov forbundet med videreutvikling Presentasjon av ny forretningsplan for refinansiering av selskapet Utvikling av markedsimage- og plan Gjennomføring av lean-analyse og tiltak Lag en analyse og plan for utvikling av lederskap for nøkkelpersoner. Går videre med Hovedprosjekt Oppsummert vil ovenstående gi ca 44 nye arbeidsplasser innen 2017 dersom selskapene når sine mål. PwC 14

15 6. Oppsummering (6/6) Endring Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk Meråker Kjøtt AS Meråker Alpinsenter AS Arena Meråker TM Slungård Sag og Høvleri AS Scandinavian Supply Meråker Mekaniske Verksted AS Kurbadet Kopperå Elektro AS Kikebyfjellet Konferansesenter AS Totalt ,0 % 674,7 % 35,6 % Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 15

16 7. Frafall fra prosjektet Bedrifter som har vært innom prosjektet, men som av ulike årsaker ikke har blitt med videre i prosessen er listet opp nedenfor sammen med en nærmere forklaring: Sigmund Farstad AS PwC 16

17 8. Oppsummering (1/2) Målet for prosjektet er at det skal være 200 nye arbeidsplasser i Meråker kommune som følge av omstillingsarbeidet. Bedriftenes planer (de som ønsker å gå videre i hovedprosjekt) ovenfor har et samlet mål om ca 50 flere årsverk enn det som er i dag, og støtter således under det overordnete prosjektmålet. Det presiseres at omsetningsmål og antall årsverk tar utgangspunkt i budsjettering på et overordnet nivå. Man vil i hovedprosjekt jobbe med mer detaljerte budsjetter for bedriftene, og måltall kan bli justert som følge av dette. Av de 9 bedriftene som har gjennomført både bedriftsanalyse og prosjektplan for hovedprosjekt vil nedenstående bedrifter gå videre med et hovedprosjekt i et fellesprosjekt med Meråker Utvikling: 1. Kirkebyfjellet Konferansesenter AS 2. Kopperå Elektro AS 3. Meråker Alpinsenter AS 4. TM Slungård Sag og Høvleri AS 5. Meråker Mekaniske Verksted AS Meråker Kjøtt AS er av Innovasjon Norge oppfordret til å sende en selvstendig søknad, og Arena Meråker søker finansiering gjennom Fylket. Arena Meråker er innstilt på å bruke Meråker Utvikling som prosjektleder dersom finansiering går i orden med Fylket. Av de 10 bedriftene som fikk tilbud og takket ja til deltakelse i forprosjektet, har 9 gjennomført og sluttført arbeidet med prosjektplan for et eventuelt hovedprosjekt. 7 av disse ønsker å gå videre over til et Hovedprosjekt sammen med Meråker Utvikling, de 2 andre vil gjennomføre Hovedprosjektet på egen hånd. PwC 17

18 8. Oppsummering (2/2) Fellestrekk ved flere av bedriftene: Må kjenne markeder og kunder bedre Ut fra ovenstående utvikle de rette produktene Se på mulige samarbeid med andre for å bli "spilt god" Særlig for de som driver med helse, idrett, alpin, reise- og opplevelsesnæring Ut fra nye produkter og markeder, utvikle nye markeds- og salgsplaner/-verktøy Organisasjonsutvikling og kompetanseheving Utvikle nye styringssystemer ut fra nye produkter og markeder/kunder (KPI-er med mer) Eksterne kostnader varierer fra nok til nok Noe interne kostnader vedr. produktutvikling PwC 18

19 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (1/2) Detaljbudsjett kostnader til PLP-ledelse/-rådgivning er spesifisert i tabellen under (alle beløp er eksklusiv merverdiavgift): Fin.Interne Kostn Eksterne kostnader Finansiering eksterne kostnader Selskap Interne kostnader (egeninnsats) Innovasjon Norge Eksterne kostnader P-Leder Eksterne kostnader andre Eksterne kostnader totalt Innovasjon Norge MerUt etc. Andre 1 Andre 2 Egen-kapital Finansiering totalt Kirkbyfjellet Konferansesenter AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Meråker Mekaniske Verksted AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Kopperå Elektro AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % TM Slungård Sag og Høvleri AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Meråker Alpinsenter AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Totalt Meråker Kjøtt AS og Arena Meråker, søker finansiering på egen basis. Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 19

20 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (2/2) I tillegg til gjennomføringen av hvert enkelt hovedprosjekt, bør man vurdere om det er behov for å samle aktørene i prosjektperioden og samtidig invitere inn andre næringslivsaktører. Dette kan for eksempel skje i form av fellessamlinger som også er gjennomført i forbindelse med forstudie og forprosjekt. I tillegg vil det være behov for aktiviteter knyttet til overordnet prosjektstyring og koordinering, se vedlagt utkast til budsjett under (også inkludert totalkostnad for PLP-rådgivning). KOSTNADER FELLESSAMLINGER OG STYRINGSGRUPPEMØTER I HOVEDPROSJEKT Aktivitet Timer Kostnad Agenda Kompetansehevende seminar Tema: Prestasjonsledelse Kompetansehevende seminar Tema: Medarbeiderutvikling og Kundebetjening Kompetansehevende seminar Tema: Endringsprosesser Styringsgruppemøte Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? Styringsgruppemøte Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? Styringsgruppemøte Oppsummering. Behov for bedriftsoppfølging i fremtiden? Evt. oppfølgingstiltak? Prosjektoppfølging Meråker Utvikling Meråker Utvikling AS sine kostnader med gjennomføring av hovedprosjektet Overordnet prosjektstyring PwC Løpende koordinering og statusoppdatering næringsliv, kommune mm. Reise- og oppholdskostnader SUM PLP og felleskostnader Finansiering: Innovasjon Norge 50 % Meråker Utvikling 50 % SUM Finansiering Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 20

21 Den som intet våger intet vinner 2013 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

Meråker Utvikling AS. SMB-utvikling Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Meråker Utvikling AS "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Repetisjon: Om "SMB-prosessen" Forstudie MÅL: Kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene i omstillingsområdet RESULTAT:

Detaljer

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Et fellesprosjekt i Nord-Troms mellom kommunene: Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen Sluttrapport 31.09 2009 Red. 01.12.2009 Initiert av: Partnere: I samarbeid med:

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROGRAMSTATUSVURDERING

PROGRAMSTATUSVURDERING PROGRAMSTATUSVURDERING Omstillingsområde: Fylke: Loppa Finnmark Omstillingsenhet: Omstillingsprogrammet for Loppa kommune Omstillingsperioden: 2007-2010 Omstillingsår: 2009 Deltakere: Jan-Eirik Jensen,

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2014. Endelig versjon 30. april 2014

HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2014. Endelig versjon 30. april 2014 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2014 Endelig versjon 30. april 2014 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Mål...3 2.1 Omstillingsarbeidets mål...3 2.2 Måltavle for Omstillingsarbeidet...4 3. Innsats

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013

Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Omstillingsarbeidet i Meråker kommune Strategisk plan 2012-2013 Meråker, april 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 3 2. OMSTILLING I MERÅKER 3 3. PROGRAMSTATUSVURDERING 2011 3 4. BESKRIVELSE AV PROSESSEN

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer