Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013"

Transkript

1 Meråker UtviklingAS SMB Utvikling Rapport Forprosjekt November 2013

2 Oppsummering prosessbeskrivelse Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Avklarer strategiske muligheter Utrede/ detaljplanlegge strategiske muligheter og legger plan for hovedprosjektet Arbeide detaljert med angitte strategiske handlinger for å få realisert prosjektet PwC 2

3 1. Innledning og målsetning 1. Innledning Denne sluttrapporten har følgende innhold: Redegjørelse for gjennomføringen av forprosjektet Vurdering av vekstpotensialet og viljen til satsing i bedriftene som har deltatt, herunder grunnlag for at Meråker Utvikling AS gjennom forskjellige ordninger skal kunne vurdere å støtte gjennomføring av hovedprosjekter, og hvilke bedrifters hovedprosjekter som da eventuelt skal få støtte. Sluttrapporten er utformet i et samarbeid mellom Meråker Utvikling AS og PricewaterhouseCoopers AS. Denne sluttrapporten er også behandlet i styringsgruppen til prosjektet. Konklusjonene med hensyn til støtte til videreføring i den enkelte bedrift er således behandlet i styringsgruppen, og referert i protokoll. 2. Redegjørelse om gjennomføringen av forprosjektet Målet i forprosjektet: Prosjektmålet i forprosjektet er å gjennomføre en bedriftsanalyse og legge en plan for hovedprosjektet for de 10 deltagende bedriftene. Disse planene skal ha en slik kvalitet at det blir skapt et målsatt antall nye lønnsomme arbeidsplasser i Meråker kommune. Målet for nye arbeidsplasser var i omstillingsperioden satt til 200 stykker. Det er skapt 154 arbeidsplasser allerede og det gjenstår således 46 arbeidsplasser. I henhold til følgende planer dekkes det inn ca 54 arbeidsplasser dersom målene nås. PwC 3

4 2. Organisering og plan for gjennomføring av oppdraget - Prosjektorganisering I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet er det utformet en prosjektplan for gjennomføringen. Personene som har arbeidet for å gjennomføre planen er vist på denne siden: Prosjekteier Meråker Utvikling AS Prosjektansvarlig (PA) Torbjørn Berg Strømstad Prosjektleder (PL) Terje Bjerkan (PwC) Styringsgruppe: Torbjørn Berg Strømstad;Meråker Utvikling Ordfører Bård Langsåvold, leder av OMS Kjersti Kjenes, medl av OMS,Politiker Anne Marit Heggem, styremedlem Meråker Utvikling Rune Frengen, adm. Meråker kommune Morten Aursand, Meråker Utvikling/Smeltedigelen Terje Bjerkan PwC Prosjektgruppe: Torbjørn Berg Strømstad PwC: Terje Bjerkan, Rolf Tørring og Marit Øien PwC 4

5 3. Møter Det er gjennomført følgende møter i prosjektorganisasjonen: Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Styringsgruppemøte 1 Ved oppstart av forprosjektet Planlegge prosjektet i detalj, herunder; Fastsette tidspunkt for første møte med bedriftene Fastsette tidspunkt for første fellessamling og agenda for første fellessamling Prosjektplan forprosjekt. Styringsgruppe Styringsgruppemøte 2 Ved avslutning av forprosjektet Behandle sluttrapport og forslag til prosjektplan for hovedprosjekt Sluttrapport som oppsummerer konklusjonene etter forprosjektet Styringsgruppe Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Arbeidsgruppemøte 1 Arbeidsgruppemøte 2 Møte med Innovasjon Norge I forbindelse med bedriftsmøte 1 I forbindelse med bedriftsmøte 2 Medio oktober Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Forberede søknader til Hovedprosjekt Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Egen presentasjon Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Torbjørn Berg Strømstad og Terje Bjerkan PwC 5

6 4. Gjennomføring av planen, følgende er gjort (1/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging Oppfølging av prosjektet etter PLP- metoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Prosjektansvarlig HA 2 Fellesseminar Gjennomført to seminarer for deltagerbedriftene. o På første seminaret gikk vi igjennom opplegget for prosjektet og gav eksempler på hva andre har oppnådd gjennom deltagelse i lignende prosjekt. o Diskusjon om suksessfaktorer, samt innføring i bruk av verktøyene som er aktuelle. o På andre seminar gjennomgår vi erfaringene med prosjektet, kritiske suksessfaktorer fremover, og hvordan arbeide med disse. Bedriftene presenterer sine planer. PwC og prosjektansvarlig HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter PwC 6 Gjennomført bedriftsanalyser for elleve deltakerbedrifter. o I møtene er det gjennomført en analyse av blant annet sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. o Videre mål er formulert og hovedaktiviteter som det skal arbeides med i hovedprosjekt er etablert.. Bedriftene med støtte fra PwC

7 4 Gjennomføring av planen, følgende er gjort (2/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 4 Prosjektplan for 9 bedrifter HA 5 Sluttrapport Det er utformet plan for hovedprosjekt o Gjennomgang av bedriftsanalysen som ble utformet i første møte. o Vurdering av andre elementer som burde og danne grunnlag for korrigering av bedriftsanalysen o Det er utformet en PLPprosjektplan for hovedprosjektet. Utforme sluttrapport med forslag til prosjektplan for hovedprosjektet. Bedriftene med støtte fra PwC PwC utarbeider, kvalitetssikres og godkjennes av styringsgruppen PwC 7

8 5. Rammer og gjennomføring Rammer Tid: Eksterne kostnader: Prosjektet starter mai 2013 og skulle opprinnelig være ferdig innen 30. september Grunnet forskjellige årsaker ble sluttdato for prosjektet satt til 30. november Totalkostnad iht prosjektplanen, NOK for forprosjektet. Det er i tillegg påløpt kostnader i forbindelse med reise, kost og losji. Gjennomføring Prosjektet ble gjennomført ved to fellesseminarene ved oppstart og avslutning av forprosjektet, samt møtevirksomhet med ledelsen i de deltagende bedriftene underveis. 9 bedrifter var tilstedet på første fellessamling. Andre fellessamling avholdes som et kick-off for hovedprosjektfasen. Opprinnelig var det planlagt 10 bedrifter i forprosjektet: 9 bedrifter har gjennomført og sluttført prosjektplan En bedrift har falt fra i løpet av prosjektperioden PwC 8

9 5. Tidsramme Forprosjektet skulle være avsluttet innen med presentasjon av resultatet i beslutningspunktmøte innen denne dato. Prosjektet ble av forskjellige årsaker forsinket, og er gjennomført som følger: Aktiviteter HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling HA 3 Bedriftsanalyser for 9 bedrifter HA 4 Prosjektplaner for 9 bedrifter HA 5 Sluttrapport inkludert presentasjon April Mai/Juni Aug/Sept Okt/Nov PwC 9

10 6. Oppsummering av analysearbeidet (1/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Arena Meråker I dag: 4,7 mnok i 0 i årsresultat. 5 årsverk. Mål 2020: 15 mill i 1,0 mnok i årsresultat 15 årsverk 10 Avklare muligheter for samkjøring med lokale aktører Utvikle en organisasjonsmodell tilpasset de langsiktige mål. Utvikle P/M matrise med bidragsoversikt. Utvikle en relasjonsplan mot nøkkelpartnere Lag en produktutviklingsplan Sett opp en langsiktig investeringsplan Utarbeid et samfunnsregnskap for MVGS og Arena Meråker Vil gå videre med Hovedprosjekt, men må søke finansieringsmidler via Fylket Kirkebyfjellet Konferansesenter AS I dag: 4,8 mnok i -0,2 mnok i årsresultat. 6 årsverk. Mål 2017: 8 mill i 0,5 mnok i årsresultat 7-8 årsverk 2 Utvikle salg og markedsplan: herunder proaktivt salg Ledelse - og medarbeiderutvikling Bedret logistikk og kapasitet i anlegget Oversikt økonomi, bedre styringsdata Utvikling av produkter og produktpakker Bedre forhold til eierselskapet og andre partnere Vil gå videre med Hovedprosjekt, men oppstart først medio 2015 PwC 10

11 6. Oppsummering av analysearbeidet (2/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Kopperå Elektro AS I dag: 7 mnok i 0 i årsresultat. 4 årsverk. Mål 2017: 7 mill i 0,7 mnok i årsresultat 6 årsverk 2 Sikre godkjenning til fortsatt drift. Utrede samarbeidsmuligheter både med andre elfirma /konkurrenter og kunder-byggherer. Få bedre økonomistyring og prosjektstyring: både enkeltprosjekter og portefølje Utrede muligheter for ny arbeidskraft. Aktivt markedsarbeid og salg. Vil gå videre med Hovedprosjekt Meråker Alpinsenter AS I dag: 3,6 mnok i 0 i årsresultat. 3,6 årsverk. Mål 2017: 12,5 mill i 4 mnok i årsresultat 6 årsverk 2-3 Utvikle markeds- og produktanalyse Analyser mulig samarbeid med andre Analyser hvordan man skal bedre eksisterende produktpakker og utvikle nye På basis av HA02-HA04 utvikle en ny markeds- og salgsplan, herunder verktøy Revurder organisasjonsplan særlig med tanke på gjennomføring av HA05 Utvikle en plan for bedring av lokal forståelse for alpinsenteret sin betydning for Meråker. Gjør undersøkelser rundt nytt billettsystem og hva man kan gjøre frem til nytt system er anskaffet. Vil gå videre med Hovedprosjekt PwC 11

12 6. Oppsummering av analysearbeidet (3/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Meråker Kjøtt AS I dag: 150 mnok i 4,5 mnok i årsresultat. 51 årsverk. Mål 2017: 220 mill i 11 mnok i årsresultat 60 årsverk 9 Analyse av markeds- og produktsammensetning, herunder valg av distribusjonskanaler Analyse av organisering/ledelse opp mot de utfordringer man har framover Analyse av intern logistikk (prosess/produksjons-flyt) Ut fra analyse av marked må det lages en markedsplan inkl. relasjonsbyggingsplan Analyse av produktsammensetning og plan for videre produktutvikling Analyse av økonomiske kalkyler, informasjonsflyt ol Vil gå videre med Hovedprosjekt Meråker Mekaniske Verksted AS I dag: 5 mnok i 0,2 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Mål 2017: 10 mnok i 1 mnok i årsresultat 14 årsverk 7 Utvikling av en salgs og markedsstrategi, inkludert salgs og markedsplan Kompetanseheving og sertifisering av ansatte Gjennomgang og forbedring av produkt og bidragskalkyler Markedsanalyser Vil ssv gå videre med Hovedprosjekt PwC 12

13 6. Oppsummering av analysearbeidet (4/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre Meråker Sanitetsforeni ngs Kurbad AS I dag: 32 mnok i 0,7 mnok i årsresultat. 40 årsverk. Mål 2017: 48,5 mill i 2 mnok i årsresultat 45 årsverk 5 Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Værnesregionen: Fullføre prosjektet på en god måte for å få avtale med Værnesregionen Utvikle kjøkkenet som leverandør i andre markeder (enn eget bruk) Spisse profil vdr. Starthjelpa - videreutvikle konseptet Aktivt salg og markedsføring Utvikle samarbeid mellom aktører i Meråker Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd Scandinavian Supply I dag: mnoki mnok i årsresultat. 1-2 årsverk. Mål 2017: 42 mnok i 5 mnok i årsresultat 5 årsverk 3-4 Analyse vedrørende fremtidige samarbeidspartnere. Lage omsetningsmål og salgsplan per kunde. Lage et årshjul for design/produktutvikling, ordre/salg og innkjøp/produksjon. Utvikle oppdatert markedsmateriell / - profil. Lage en plan for realisering av et show-room med kontorfasiliteter Lage en organisasjonsplan med ansvar og oppgaver sett opp mot årshjulet. Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd. PwC 13

14 6. Oppsummering av analysearbeidet (5/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser Prosjektplan Veien videre T.M. Slungård AS I dag: 23 mnok i +- 0 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Mål 2017: 40 mill i 1,8 mnok i årsresultat 10 årsverk 3 Utrede muligheter for import av paller og pallematerialer, evt. Trelast. Utrede muligheter for nye pallekunder Utrede muligheter for ytterligere satsing på byggevarer (lokaler, byggevarer med mer) Få oversikt over kostnader og investeringsbehov forbundet med videreutvikling Presentasjon av ny forretningsplan for refinansiering av selskapet Utvikling av markedsimage- og plan Gjennomføring av lean-analyse og tiltak Lag en analyse og plan for utvikling av lederskap for nøkkelpersoner. Går videre med Hovedprosjekt Oppsummert vil ovenstående gi ca 44 nye arbeidsplasser innen 2017 dersom selskapene når sine mål. PwC 14

15 6. Oppsummering (6/6) Endring Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk Meråker Kjøtt AS Meråker Alpinsenter AS Arena Meråker TM Slungård Sag og Høvleri AS Scandinavian Supply Meråker Mekaniske Verksted AS Kurbadet Kopperå Elektro AS Kikebyfjellet Konferansesenter AS Totalt ,0 % 674,7 % 35,6 % Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 15

16 7. Frafall fra prosjektet Bedrifter som har vært innom prosjektet, men som av ulike årsaker ikke har blitt med videre i prosessen er listet opp nedenfor sammen med en nærmere forklaring: Sigmund Farstad AS PwC 16

17 8. Oppsummering (1/2) Målet for prosjektet er at det skal være 200 nye arbeidsplasser i Meråker kommune som følge av omstillingsarbeidet. Bedriftenes planer (de som ønsker å gå videre i hovedprosjekt) ovenfor har et samlet mål om ca 50 flere årsverk enn det som er i dag, og støtter således under det overordnete prosjektmålet. Det presiseres at omsetningsmål og antall årsverk tar utgangspunkt i budsjettering på et overordnet nivå. Man vil i hovedprosjekt jobbe med mer detaljerte budsjetter for bedriftene, og måltall kan bli justert som følge av dette. Av de 9 bedriftene som har gjennomført både bedriftsanalyse og prosjektplan for hovedprosjekt vil nedenstående bedrifter gå videre med et hovedprosjekt i et fellesprosjekt med Meråker Utvikling: 1. Kirkebyfjellet Konferansesenter AS 2. Kopperå Elektro AS 3. Meråker Alpinsenter AS 4. TM Slungård Sag og Høvleri AS 5. Meråker Mekaniske Verksted AS Meråker Kjøtt AS er av Innovasjon Norge oppfordret til å sende en selvstendig søknad, og Arena Meråker søker finansiering gjennom Fylket. Arena Meråker er innstilt på å bruke Meråker Utvikling som prosjektleder dersom finansiering går i orden med Fylket. Av de 10 bedriftene som fikk tilbud og takket ja til deltakelse i forprosjektet, har 9 gjennomført og sluttført arbeidet med prosjektplan for et eventuelt hovedprosjekt. 7 av disse ønsker å gå videre over til et Hovedprosjekt sammen med Meråker Utvikling, de 2 andre vil gjennomføre Hovedprosjektet på egen hånd. PwC 17

18 8. Oppsummering (2/2) Fellestrekk ved flere av bedriftene: Må kjenne markeder og kunder bedre Ut fra ovenstående utvikle de rette produktene Se på mulige samarbeid med andre for å bli "spilt god" Særlig for de som driver med helse, idrett, alpin, reise- og opplevelsesnæring Ut fra nye produkter og markeder, utvikle nye markeds- og salgsplaner/-verktøy Organisasjonsutvikling og kompetanseheving Utvikle nye styringssystemer ut fra nye produkter og markeder/kunder (KPI-er med mer) Eksterne kostnader varierer fra nok til nok Noe interne kostnader vedr. produktutvikling PwC 18

19 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (1/2) Detaljbudsjett kostnader til PLP-ledelse/-rådgivning er spesifisert i tabellen under (alle beløp er eksklusiv merverdiavgift): Fin.Interne Kostn Eksterne kostnader Finansiering eksterne kostnader Selskap Interne kostnader (egeninnsats) Innovasjon Norge Eksterne kostnader P-Leder Eksterne kostnader andre Eksterne kostnader totalt Innovasjon Norge MerUt etc. Andre 1 Andre 2 Egen-kapital Finansiering totalt Kirkbyfjellet Konferansesenter AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Meråker Mekaniske Verksted AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Kopperå Elektro AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % TM Slungård Sag og Høvleri AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Meråker Alpinsenter AS % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % Totalt Meråker Kjøtt AS og Arena Meråker, søker finansiering på egen basis. Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 19

20 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (2/2) I tillegg til gjennomføringen av hvert enkelt hovedprosjekt, bør man vurdere om det er behov for å samle aktørene i prosjektperioden og samtidig invitere inn andre næringslivsaktører. Dette kan for eksempel skje i form av fellessamlinger som også er gjennomført i forbindelse med forstudie og forprosjekt. I tillegg vil det være behov for aktiviteter knyttet til overordnet prosjektstyring og koordinering, se vedlagt utkast til budsjett under (også inkludert totalkostnad for PLP-rådgivning). KOSTNADER FELLESSAMLINGER OG STYRINGSGRUPPEMØTER I HOVEDPROSJEKT Aktivitet Timer Kostnad Agenda Kompetansehevende seminar Tema: Prestasjonsledelse Kompetansehevende seminar Tema: Medarbeiderutvikling og Kundebetjening Kompetansehevende seminar Tema: Endringsprosesser Styringsgruppemøte Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? Styringsgruppemøte Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? Styringsgruppemøte Oppsummering. Behov for bedriftsoppfølging i fremtiden? Evt. oppfølgingstiltak? Prosjektoppfølging Meråker Utvikling Meråker Utvikling AS sine kostnader med gjennomføring av hovedprosjektet Overordnet prosjektstyring PwC Løpende koordinering og statusoppdatering næringsliv, kommune mm. Reise- og oppholdskostnader SUM PLP og felleskostnader Finansiering: Innovasjon Norge 50 % Meråker Utvikling 50 % SUM Finansiering Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 20

21 Den som intet våger intet vinner 2013 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

Meråker Utvikling AS. SMB-utvikling Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Meråker Utvikling AS "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013 Repetisjon: Om "SMB-prosessen" Forstudie MÅL: Kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene i omstillingsområdet RESULTAT:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse

SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse www.pwc.no SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse Samlokalisering av Monicas Stoppested Enk og Numedal Blomster AS. Innledning Bedriftsanalysen er utarbeidet i et samarbeid mellom virksomheten og.

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag i fra mandat og basert på PLP. Formål med prosjektet: Innovasjonsløft,

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Rapport Forstudiet SMB Utvikling Gratangen

Rapport Forstudiet SMB Utvikling Gratangen Rapport Forstudiet SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. ORGANISERING... 3 2.1 Prosjektledelse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010 INKUBATOR STYREARBEID 19. oktober 2010 Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Styreleders særstilling Særtrekk eller sære trekk påvirker styrets

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Hurum som næringsvennlig kommune. Kort beskrivelse av prosjektet. Hurum, 30. november 2015

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Hurum som næringsvennlig kommune. Kort beskrivelse av prosjektet. Hurum, 30. november 2015 PROSJEKTPLAN Forstudie Hurum som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1 Tiltaksforum 2014 12.11.2014 Halvor Flatland Side 1 To tema Endringar i Innovasjon Norge Samarbeid mellom bedrifter Side 2 Endringsprosess i Innovasjon Norge To element i denne gjennomgangen: Interne endringer

Detaljer

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark BUILD2GROW DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011 Gorm F. Nymark Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Styreleders særstilling Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Særtrekk

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Meråker

Omstillingsprogrammet i Meråker Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2013 Mars 2014 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2013... 3 2.3 Forprosjekt «Omstilling

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Byregionprogrammet. Næringsvennlig region Forstudie. Presentasjon Ingvill Flo, PwC.

Byregionprogrammet. Næringsvennlig region Forstudie. Presentasjon Ingvill Flo, PwC. Byregionprogrammet Næringsvennlig region Forstudie Presentasjon Ingvill Flo, PwC Agenda 1. Hva er Næringsvennlig region (NVR) 2. Målgruppe NVR 3. Rammeverk for utvikling av næringsvennlige regioner (vurderingskriterier)

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Næringsvennlig region

Næringsvennlig region Næringsvennlig region Introduksjon Det offentlige skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom sin samfunns- og næringsutviklerrolle Næringsvennlig region (NVR) skal være til hjelp

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL SAK 45/16 SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL Saksopplysning HallingExpo søkjer om kr. 400.000 i tilskot til prosjektet Innovasjonsløft Hallingdal, runde 2. Vedlagt søknad dat. 17.8.2016. Prosjekt

Detaljer

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Næringsvennlig Region Fosenpiloten Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Slik skal vi gjøre Fosen til en næringsvennlig region.. Hvordan arbeide

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune

Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Enhet Levekår 1 Innhold 1 Bakgrunn...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID

INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID Eide Vassverk, Aukra, Eide, Fræna og Molde kommuner Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 Presentasjon ved Hans Erik Wold, styreleder Eide Vassverk BA og rådgiver May Rostad,

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Meråker

Omstillingsprogrammet i Meråker Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2012 Januar 2013 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Revisjon av strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2012... 4 2.3 Forstudie

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer