Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004"

Transkript

1 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP

2 Innhold 1 Bakgrunn Hovedprosjektets målsettinger Mål og utkomme av de ulike delprosjektene i fase Regnskap for fase 1...5

3 Side 3 1 Bakgrunn Storhoveområdet, (heretter Lillehammer Campus) er viktig for verdiskapning i Lillehammerregionen gjennom høgre utdanning, forskning og næringsvirksomhet. Lillehammer Campus sysselsetter i 2003 ca personer, har nærmere 2000 studenter og har en brutto omsetning på nærmere 500 millioner kroner. (eksklusiv Jørstadmoen Garnison). De økonomiske ringvirkninger av de nærmere 2500 hel- og deltidsstudentene er anslått til 200 millioner kroner. Det har vært en svært positiv utvikling på Lillehammer Campus de siste tre årene. Aktørene på området er av den oppfatning at Lillehammer Campus har et uutnyttet potensiale for utdanning, forskning og næringsvirksomhet. Man ønsker å videreutvikle Lillehammer Campus. Prosjekt Lillehammer Campus startet i 2002 og har utviklet seg til et spennende samarbeidsprosjekt mellom aktører på Storhoveområdet og Jørstadmoen Garnison. Prosjektet anses som viktig i arbeidet mot et innlandsuniversitet og er i ferd med å bli godt forankret hos aktørene og i regionen, gjennom bl.a. Lillehammer Utviklingsplan. Også i regionalt handlingsprogram er campus utvikling (Lillehammer Campus og Arena Kallerud) nevnt som prioritert område for Oppland Fylkeskommune. I fase 1 (avsluttet ) har det vært viktig å fokusere på å få etablert en velfungerende styringsgruppe som kunne fungere som samarbeidspartnere i prosjektet og som kunne bistå forvaltningen i spørsmål som omfatter Storhoveområdet som sådan. Videre jobbet man med fem delprosjekter/aktiviteter. Disse er gjengitt i vedlegg til søknaden. Arbeidet i fase 1 har vist at Lillehammer Campus prosjektet har potensiale ved å fokusere på følgende: markedsføre og profilere campusen overfor studenter, fagmiljøer og næringslivet slik at kjennskapen og kunnskapen og derigjennom attraktiviteten øker bli motoren for kompetansjemiljøene i hele regionen gjennom å ta ansvaret for å utvikle et nettverk for ledelsen av kompetansebedrifter i regionen utvikle campusen som et mediamiljø. Man bør derfor arbeide med aktiviteter som støtter opp under fagmiljøene og bedriftene i regionen og de talenter som kommer ut fra studiene på HiL innen dette området. Dette samstemmer også godt med innlandsinitiativet som går på å bygge opp en klynge innen digitale medier med virksomheter fra flere steder i landet, men med innlandet som klyngemotor (finansiert av Innovasjon Norge Hedmark og Oppland). Det vil også gi synergier i forhold til satsingen i regionen på å bli definert som et centre of expertise (fokuserer på grenseflaten mellom medier som opplevelsesutvidere, arrangementskompetanse og reiseliv) posisjonere og utvikle området som studiestedet der man kombinerer studier og idrettssatsing opprettholde posisjonen som den beste høgskolen i Norge for studentene. For å opprettholde denne posisjonen, må campusen arbeide med aktiviteter som tar vare på studentene mens de studerer og som gjør det attraktivt og mulig å bli i regionen etter at de er ferdig med studiene.

4 Side 4 2. Hovedprosjektets målsettinger Prosjekt Lillehammer Campus har til formål bidra til at Lillehammer Campus fremstår som et konkurransedyktig og profilert område for høyere utdanning, forskning, utvikling, kultur, innovasjonsaktiviteter og næringsliv. Gjennom dette arbeidet vil Lillehammer Campus kunne utvikle seg til å være grunnpilar i et fremtidig innlandsuniversitet. Målsettingene skal nås gjennom arbeid med aktiviteter/prosjekter som aktørene ved Lillehammer Campus i fellesskap har kommet frem og som man i fellesskap arbeider med. Hovedprosjektet har en tidshorisont på fem år - fordelt på ulike faser. Fase en avsluttes Mål og utkomme (resultat) av de ulike delprosjektene i fase 1 Delprosjekt Formål Utkomme (resultat) Infrastruktur, utseende Innhold Driftsorganisering Studentregionen Lillehammer Idrettssatsing og Sammensmelting Digital informasjon å utrede hvordan Lillehammer Campus arkitektonisk og innholdsmessig kan framstå å utrede hvilke områder man kan samarbeide på og hvordan et slikt samarbeid kan organiseres. å gjennomføre tiltak for å: Øke rekrutteringen av studenter til Lillehammer-regionen Gi studentene en varm velkomst når de kommer hit Sørge for at studentene får et godt studentopphold i regionen Øke sannsynligheten for å beholde uteksaminerte studenter i regionen å utrede og utarbeide en innstilling som et beslutningsgrunnlag for utvikling av idrettsfag ved HiL/Lillehammer Campus. Videre å knytte nettverk lokalt og nasjonalt for realiseringene av idrettsfag å utrede hvordan man med utgangspunkt i de sterke fag - og aktørmiljøene i Lillehammer Campus kan få økt aktivitet innen utdanning, forskning og nyskapning innen sammensmelting av digital informasjon Skisser fra arkitektbyrå utarbeidet Forslag til innhold for bygninger i fremtiden. Modell utarbeidet for driftsorganisering for Lillehammer Campus med definerte områder som man samarbeider om Utarbeidet brosjyre som fokuserer på regionens kvaliteter og Lillehammer som studentby Arrangert studentdager i starten av studieåret 2004/2005 Utarbeidet studiestartpose med tilbud og informasjon fra ulike aktører i regionen. Utredning om idrettsfag på Lillehammer Campus en utredning i samarbeid med lokale og nasjonale aktører Utarbeidet rapport med forslag til utdanninger, forskning, innovasjonsaktiviteter, herunder en prioritering av forslag samt utkast til videre fremdrift, finansieringskilder og samarbeidspartnere

5 Side 5 Evaluering av arbeidet i fase 1 Følgende elementer har kommet frem som en del av evalueringsarbeidet: Prosjektet bør videreføres og er positivt for utviklingen av området Prosjektet jobbes med på en grei måte Navnevalget må forankres og synliggjøres En må synliggjøre bedre i forkant at budsjettet er ment å dekke direkte utgifter og delprosjektleders arbeid og at andre aktørers deltagelse er egeninnsats. Spesielt deltagerne fra næringslivet som selv lever av å fakturere timer ser på deltagelse som en utfordring. Viktig å ha en god miks av langsiktige aktiviteter og aktiviteter som gir resultater innenfor prosjektfasen Ambisjonsnivået for fase 1 var ok. Nesten alt som var planlagt ble gjennomført. Som følge av stort arbeidspress for enkelte nøkkelpersoner på Høgskolen har LKP måttet ta over koordineringsrollen for enkelte av delprosjektene (infrastruktur-innhold delprosjektet og driftsorganiseringsprosjektet) 5. Regnskap for fase 1 1 Budsjetter totalkostnad ihht søknad Sluttrapportert totalkostnad Etablere driftsorganisering av samarbeide på området Fysisk utseende, arealdisponering og innhold på Lillehammer Campus Felles intern skilting på området Studentregionen Lillehammer Markedsplan og markedsprofil Sammensmelting digital informasjon Toppidrettsnettverk Overordnet prosjektledelse og koordinering SUM Tallmaterialet for regnskapet er innhentet fra hver av delprosjektlederne og fra timeregnskapet til LKP. For LKP sin del er det tatt høyde for inntil 25 timers arbeid i august 2004.

6 Side 6 Oversikt over finansiering Kostand Finansiering fra L-regionen OFK Finansiering fra deltagelse ( penger, i tillegg kommer egeninnsatsen) Forprosjektet Hovedprosjekt fase Sum August 2004 Nina Vaage prosjektleder

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

NCE Systems Engineering Kongsberg

NCE Systems Engineering Kongsberg Årsrapport Rapport 2006-07 NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Innledning NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering av virksomheten

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer