Bærum kommune. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum kommune. Sluttrapport"

Transkript

1 Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den

2 Innhold 1. Sammendrag Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Målrealisering Prosjektorganisering Erfaringer som samspill kommune Viktige erfaringer Regnskap Avslutning... 6 Side 2 av 7

3 Sammendrag Forprosjektet i Bærum kommune er gjennomført som et delprosjekt i Prosjekt IKT-TILTAK , Pleie og omsorg. Hovedmål for forprosjektet har vært å beskrive og gjennomføre ulike aktiviteter som skal til for å komme i gang med elektronisk samhandling mellom Bærum kommune og fastleger, og å ta i bruk Elin-k løsninger. I og med at vi har et egenprodusert fagsystem, Helios, var utvikling av Helios i form av tilpasninger til Elin-k funksjonskrav en del av forprosjektet, likeså lage/implementere de ulike meldingene. Dette arbeidet er ennå ikke ferdig. Forprosjektet omfatter utarbeidelse av plan for et hovedprosjekt. Før hovedprosjektet starter, skal tilpasninger i Helios og meldingsimplementering testes og godkjennes av KITH. De fleste forberedelser er gjort innenfor forprosjektet. Bærum kommune var tilknyttet Norsk helsenett før forprosjektet startet. Vi har avtale om elektronisk meldingsutveksling med et legesenter med seks leger. 1. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Vi har avtale om elektronisk samhandling og bruk av Elin-k løsningene med ett legesenter. Retningslinjer for elektronisk samhandling og bruk av de ulike meldingene er tilpasset lokale forhold og avklart med legesenter. Vi vil kvalitetssikre retningslinjene i forbindelse med pilot Kommunen har system for både elektronisk og papirbasert avvikshåndtering. I tillegg er det etablert egne rutiner for avvikshåndtering i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling. Det er laget plan med innhold og målgrupper for opplæring. Planene som skal gjennomføres i forbindelse med hovedprosjektet. Godkjenning av plan for hovedprosjekt er siste aktivitet i forprosjektet. Kopi sendes så snart planen er godkjent. Følgende er ikke gjennomført i henhold til prosjektplan: Tilpasninger av Helios til Elin-k funksjonskrav og meldingsimplementering er ikke ferdig innenfor tidsrammen i prosjektplanen. Mye er gjort i forhold til funksjonalitet for mottak av meldinger, håndtering av meldinger internt og adressering internt. Noen tilpasninger gjenstår. Applikasjonskvittering er på plass, og det er arbeidet med dialogmelding. Forsinkelsen ble meldt prosjektleder i april. Endelig uttesting, pilot og opplæring er derfor ennå ikke gjennomført. Brukerveiledning for sending og mottak av elektroniske meldinger i Helios håndbok er ikke utarbeidet. Dette gjøres når løsningen er testet og klargjort for full produksjon. Vi har ennå ikke etablert skriftlig avtale med legesenteret vi skal samhandle med. Side 3 av 7

4 2. Målrealisering Delmål i forprosjektet Delmål Kommentarer Status Prosjektbeskrivelse forprosjekt er ferdig og godkjent Plan er laget for tiltak i hovedprosjektet med formål å forankre elektronisk samhandling på alle nivå i organisasjonen Rutiner for avvikshåndtering utarbeidet Plan for opplæring og opplæringsinnhold i hovedprosjektet laget Retningslinjer for elektronisk samhandling med Elin-k meldingene er utarbeidet. Prosjektplan hovedprosjekt er ferdig, planen skal godkjennes Inngå skriftlig avtale om elektronisk samhandling med fastleger Nåværende avtale mellom fastleger i kommunen og Bærum kommune lar seg i følge kommuneoverlegen i Bærum ikke uten videre endre til å omfatte elektronisk samhandling. Det var lenge snakk om at en standard avtale skulle utarbeides da flere samspillkommuner etterspurte dette., vi var derfor avventende. Utkast til skriftlig avtale er laget. Vi ønsker å gjøre noen erfaringer før avtale Mål ikke nådd Helios ferdig tilpasset Elin-k funksjonskrav, Helios og meldingsimplementering testet, godkjent og klar til pilotering, etableres. Utviklingsarbeidet har tatt lenger tid enn beregnet. Forsinkelsen ble meldt til prosjektleder Elin-k i april. Vi har avtale med BKB-data om prioriteringer og framdrift mht meldinger som skal tas i bruk Mål ikke nådd Side 4 av 7

5 3. Prosjektorganisering Prosjektet har vært organisert i prosjektgruppe på tre personer pluss en styringsgruppe. Andre ressurspersoner har vært konsultert etter behov. Prosjektet har vært delprosjekt i et større IKT prosjekt i kommunen. Prosjektgruppa har hatt utskifting underveis, og nytt medlem kom inn ca midtveis. En fastlege med deltidsstilling som kommunelege, kom da inn i gruppa. Prosjektleder og det andre medlemmet av gruppa er sykepleiere og ansatt i hovedprosjektet vårt. Vi har gjennomført prosjektmøter regelmessig og hatt en viss arbeidsdeling. De fleste oppgavene har vært knyttet til prosjektleder som har vært fristilt i tilstrekkelig grad. Gjennomføringen av forprosjekt av dette omfang, kunne nok med fordel vært gjennomført utenfor rammene til et stort og omfattende hovedprosjekt slik vi har gjort. I ettertid kan en se at prosjektgruppa burde vært større og flere deler av tjenesten representert i forprosjektet. 4. Erfaringer som samspill kommune Kontaktopplysninger Bærum kommune har gode erfaringer med å være samspillkommune, med mulighet til å dra nytte av andres kompetanse og erfaringer og tanker rundt ulike utfordringer. Vi har hatt kontakt med tre andre samspillkommuner, og det har vært nyttig. Informasjon fra Elin-k Det har vært mye informasjon å forholde seg til, noe kunne med fordel ha kommet tidligere. Det hadde vært fint om mal sluttrapport og mal for hovedprosjektplan hadde kommet tidligere. En del informasjon som har blitt lovet, har kommet sent/vært forsinket. Nettverkssamlingene Har vært nyttige, den andre opplevdes nyttigere enn den første. Forventet å sitte igjen med mer info/kunnskap/avklaringer enn vi gjorde etter første samling: Litt stramt program ifht nettverksbygging over bare en dag. Noe av den informasjonen som kom på siste samling, kunne med fordel ha vært gitt på den første. Felles epostadresse Vi benyttet oss av denne, fikk svar på de fleste spørsmålene, og svarene vi fikk var grundige og nyttige. Telefonmøtene Har vært nyttige, og dette sammen med statusrapportering har vært ok i forhold til å ha fokus på framdrift.. 5. Viktige erfaringer Selv med en nøye gjennomarbeidet forprosjektplan, hvor en tror en ser omfanget og kompleksiteten i det en skal gjøre, dukker det opp mange utfordringer og spørsmål underveis.. Side 5 av 7

6 Det er krevende å være egenleverandør av et stort og komplisert fagsystem som Helios er, men det var vi forberedt på. Andre leverandører kom tidlig med i prosessen og utviklingsarbeidet. Denne prosessen har vi ikke deltatt i. Det har også vært krevende å skulle være prosjektleder for første gang, og prosjektleder har helt klart gjort nyttige erfaringer. Vi gikk ut med informasjon om prosjektet og forespørsel om å delta via kommuneoverlegen. Dette tror vi var fornuftig, og vi tror forankring i legegruppa er en forutsetning for videre framdrift. 6. Regnskap Det er ikke brukt midler til frikjøp av ansatte. Utgifter til frikjøp av ansatte vil påløpe i forbindelse med hovedprosjekt og budsjetteres. Frikjøp av legetimer har ikke vært nødvendig da møter o.a. har foregått i betalt arbeidstid. Vi beregner frikjøp av legetimer i forbindelse med testpilot og hovedprosjekt, og budsjetterer dette. Reiseutgifter, to personer på to nettverkssamlinger. Totalt påløpte kostnader til IKT utviklingsarbeidet blir først klar når arbeidet ferdig. Kostnadsplan Aktiviteter Budsjett Regnskap Prosjektledelse Delprosjektledelse IKT Anskaffe Elin-k løsninger Tilrettelegging/opplæring kommune Tilrettelegging/opplæring fastleger Reiser, overnatting, div. adm. utgifter Sum Avslutning Hovedprosjektets varighet er beregnet til 6 måneder med planlagt oppstart 1. oktober 2008 og skal være avsluttet i løpet av mars I hovedprosjektet gjennomfører vi pilot med meldingsutveksling mellom ett ambulerende tjenestested i Bærum kommune, tildelingskontoret i kommunen og et legesenter med 6 fastleger. Innføring av elektronisk samhandling mellom kommune og fastleger er prosjektorganisert tom Videre arbeid vil foregå i PLO driftsorganisasjon. Dette fordi hovedprosjektet som dette er en del av, avsluttes pr Videre framdrift etter at pilot er gjennomført Side 6 av 7

7 beskrives og anbefales i plan for hovedprosjekt. Anbefalt framdrift er delt i faser. Dette anses hensiktsmessig fordi kommunen er så stor. Side 7 av 7

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune

Sluttrapport. Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Våren 2008. Karmøy kommune 06.06.2008 Godkjent av: Per Andreas Ulvedal Side 2 av 13 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

ELIN-k prosjektet Sluttrapport

ELIN-k prosjektet Sluttrapport Vedlegg 06b ELIN-k prosjektet Sluttrapport Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Prosjektleder: Sissel Skarsgaard

Detaljer

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Elin-k-Samspillprosjektet v/ Sissel Skaardsgaard Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/6877 Geir Sylte 026 12.01.2009

Detaljer

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Skjervøy kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt legekontoret og virksomhetene innenfor pleie og omsorgstjenesten Godkjent av: Styringsgruppa Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Samspillkommuneprosjektet

Samspillkommuneprosjektet et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 14 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4.

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten Alta kommune Prosjektbeskrivelse: Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og 01.05.2009 Godkjent av: Per Prebensen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse Elektronisk meldingssutveksling... 1 i pleie- og...

Detaljer

Programdirektiv. Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Styringsgruppen, Nasjonalt meldingsløft 24.08.2010. Versjonsnummer 1.0.

Programdirektiv. Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Styringsgruppen, Nasjonalt meldingsløft 24.08.2010. Versjonsnummer 1.0. Programdirektiv Versjonsnummer 1.0 Oppdragsgiver Programeier Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Styringsgruppen, Nasjonalt meldingsløft Helsedirektoratet Dato 03.05.10-1 - Innhold 24.08.2010 1 INNLEDNING...

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Osterøy kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Elin-k

Osterøy kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Elin-k Osterøy kommune Forprosjekt Elin-k 31. Mars Godkjent av: Side 2 av 9 Innhald 1. Samandrag... 3 2. Gjennomføring av forprosjekt og måloppnåing... 3 3. Prosjektorganisering... 6 4. Erfaringar som samspill

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport Rapport Nasjonalt meldingsløft Sluttrapport IS-2016 Heftets tittel: Sluttrapport Nasjonalt meldingsløft Utgitt: 09/2012 Publikasjonsnummer: IS-2016 ISBN-nr. 978-82-8081-268-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sluttrapport for delprosjekt. emeldinger i SiO

Sluttrapport for delprosjekt. emeldinger i SiO Sluttrapport for delprosjekt emeldinger i SiO Februar 2013 Side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 4 Bakgrunn... 4 Følgende formål og mål slik de var definert i prosjektplanen... 5 Formål...

Detaljer

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport

ELIN-k-forprosjekt. forprosjektrapport ELIN-k-forprosjekt Utvikling av sykepleiefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene forprosjektrapport Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer