Institutt for økonomi og administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for økonomi og administrasjon"

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Internstyring Bokmål Dato: Onsdag 10. desember 2014 Tid: 4 timer / kl Antall sider (inkl. forside): 5 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler: Ingen Merknad: Kandidaten svarer på alle oppgavene. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: ØABED4500 Side 1 av 5

2 Merk! Tilsvarende som på arbeidskravene, vil det blant annet bli lagt vekt på følgende ved vurdering: I. At oppgaven er besvart på en måte som viser selvstendig anvendelse av fagets pensum. II. Faglig og analytisk nivå vises ved korrekt bruk av begreper, modeller, illustrasjoner osv. III. At oppgaven besvares på en presis og konsis måte i forhold til en kompetent målgruppe og slik at det skilles mellom sentrale og mindre sentrale poeng. 1. Procter & Gamble P&G (vekt 60 %) William Procter og James Gamble emigrerte fra henholdsvis England og Irland. De giftet seg med to søstre og deres felles svigerfar oppmuntret dem til å bli forretningspartnere. Dermed oppstod Procter & Gamble i Cincinnati i I starten produserte de stearinlys og såpe. Selskapet passerte en million dollar i omsetning i Da var det rundt 80 ansatte. Veksten fortsatte raskt og etter hvert begynte P&G å gå inn i andre kategorier av konsumgoder. Nå er P&G et av de virkelig store, globale selskapene med markedsverdi av egenkapital på 239 milliarder dollar og ansatte. Tabellen under viser noen hovedtall fra regnskapet de siste fem regnskapsårene. ($ millioner) Salg Driftsresultat Resultat Resultatmargin 14.1% 13.7% 11.2% 14.5% 14.0% Procter & Gamble har satset på svært mange merkevarer, men er nå i en prosess der de ønsker å konsentrere virksomheten rundt de 80 merkevarene som genererer 95 % av inntektene. Det innebærer at selskapet planlegger å kvitte seg med rundt 100 merker. Tabellen under viser de viktigste merkevarene innen de fem segmentene de er inndelt i. Segment Skjønnhet, hår og personlig pleie (deodorant, kosmetikk, sjampo ) Andel av salg Andel av overskudd Merkevarer som omsetter for over 1 milliard dollar 24% 23% Head & Shoulders, Olay, Pantene, SK-II, Wella Hårfjerning (barbering ) 10% 17% Fusion, Gillette, Mach3, Prestobarba Helse (vitaminer, tannpleie ) 9% 9% Crest, Oral-B, Vicks Tøypleie, hjem (vaskemidler ) 32% 26% Ariel, Dawn, Downy, Duracell, Febreze, Gain, Tide Baby, sanitær og familiepleie (bind, bleier ) 25% 25% Always, Bounty, Charmin, Pampers For tiden er merkevarene organisert i fire sektorer (hårfjerning og helse utgjør én sektor). Salgs- og markedsføringsorganisasjonen fungerer på tvers av sektorene. Allerede i 1887 lanserte William Cooper Procter, barnebarnet til den ene grunnleggeren som da var administrerende direktør, et overskuddsdelingsprogram. Ansatte fikk altså bonuser avhengig av selskapets overskudd. Programmet var det første i sitt slag i USA. Fra 1903 gikk de over til å tildele aksjer i P&G i stedet for å betale bonusene kontant. Nå er ansattes pensjonsavtaler i form av aksjer Side 2 av 5

3 og det store flertallet av ansatte har også aksjer i selskapet. Toppledere må eie aksjer som i verdi tilsvarer flere ganger den årlige grunnlønnen. Figuren under viser avkastning på aksjen (inkludert verdi av utbytter) de siste 20 årene sammen med aksjeindeksen S&P 500 som dekker de 500 største selskapene på børsene i USA. 600" 500" 400" 300" PG" S&P"500" 200" 100" 0" 1994*11*25" 1998*09*25" 2002*07*26" 2006*05*26" 2010*03*26" 2014*01*24" Fra starten var innovasjon viktig for selskapet. Et eksempel er såpen kalt Ivory. Det var en billig håndsåpe som flyter i vann. For en del år siden kombinerte forskere i Procter & Gamble absorberende papir med finmasket polyetylen og lagde tynnere, mer behagelige sanitetsbind. Det var den største nyvinningen på det området på 50 år. Tilsvarende teknologi er blitt utnyttet i bleier. Nå selges disse produktene i over 80 land og genererer rundt ti milliarder dollar i årlig salg. Fremdeles legger selskapet stor vekt på innovasjon. Selskapet eier noe slikt som patenter. Men under 10 % av dem utnyttes i selskapets produkter. Og ved årtusenskiftet måtte selskapet konstatere at den siste større innovasjonen ble lansert i Konsumgodemarkedet som P&G er en av de største i, omfatter stort sett alt som er å finne i dagligvarebutikker. Det er en bransje med enorm omsetning og svært mange aktører. Det er store kjeder som driver store innkjøp mot leverandører, og mange leverandører som konkurrerer om hylleplass i butikkene. Leverandørene er i økende grad utsatt for konkurranse fra kjedenes egne merker som gjerne produseres i lavkostland. Produsenter av konsumgoder som P&G er utsatt for prispress fra utfordrere som imiterer produktene og driver aggressiv prising. Gillette, som nå er en del av P&G, brukte en milliard dollar og ti år på å utvikle sin Mach3 trebladers barberhøvel. Etter bare noen måneder hadde Asda, et britisk supermarked, fått inn sitt eget merke, Tri-Flex, som de påsto var like bra og 40 % billigere. Kun ett år etter at P&G introduserte sin luktfjerner, Febreze, for tekstiler, kom Johnson & Johnson, Clorox og andre ut med forbedrede versjoner. Grunnen til at disse etterlikningene kom så fort var at Febreze hadde vært testet i markedet i to år før den ble lansert. Undersøkelser viser at over to tredjedeler av nylanserte konsumgoder trekkes tilbake i løpet av kort tid. Og under 1 % når et salg på 100 millioner dollar i det første året. Dårlig patentbeskyttelse og mange konkurrenter gjør at introduksjon av nye produkter som regel blir en fiasko. Febreze, som solgte for 230 millioner dollar første året, og Swiffer, en tørr-mopp som suger til seg støv, er slik sett unntak som bekrefter regelen. Fram mot år 2000 mistet P&G noe slikt som 10 % av sin globale markedsandel over en femårsperiode. Durk Jager som var administrerende direktør fra 1. september 1999, satte da i gang en rekke tiltak for å snu denne trenden. Han uttrykte at prispresset i industrien var knyttet til for liten vilje til innovasjon. Og han gjennomførte følgende organisatoriske endringer: Side 3 av 5

4 Ø Målsetninger og profittmål ble knyttet til det enkelte merket og ikke til hver region som før. Ø Ansvaret for nyvinninger ble nå lagt på ledere som står fritt i forhold til eksisterende aktiviteter. Ø Det ble opprettet innovasjonsgrupper som skulle få lovende nye ideer ut i selskapet og ut i markedet på kort tid. Ø Selskapet skulle ta mer risiko ved å redusere på laboratorietesting, markedstesting og lansere produkter bredt mye raskere. Ø Selskapet skulle nå satse mer på å hente inn ideer utenfra, slik som i utviklingen av NutriDelight der de samarbeidet med UNICEF og lisensierte en teknologi som gjør at jern, jod og vitamin A kombineres i en drikk som hjelper underernærte barn å legge på seg. Tiltakene Jager satte i gang, sammen med at rundt 13 % av de ansatte fikk sparken, kan ses på som et helhjertet forsøk på å følge en strategi som tidligere brakte selskapet fra en familiebedrift til et milliardkonsern. Imidlertid greide ikke Jager å samle nok støtte for sin omstruktureringsstrategi som ga selskapet store utgifter og han gikk av i juni Inn kom Alan George Lafley. Han har fortsatt jobben med å stimulere innovasjon og har introdusert mantraet Consumer is Boss konsumenten er sjefen. Samtidig fortsetter kostnadsfokuset. I februar 2012 startet et femårs program for å redusere kostnader. P&G regnes som en attraktiv arbeidsgiver. Under 1 % av de som søker jobb i selskapet får jobbtilbud. Og på rangeringer av beste selskap å være i for å utvikle seg som leder kommer P&G høyt opp. Det finnes mange karriereveier i selskapet. Så spørs det om de greier å kombinere dette gode ryktet med nedskjæringer, innovasjon og kundefokus framover. Basert på historien over og pensum, svar på oppgavene under Aksjebasert belønning (vekt 20 %) P&G bruker aksjebaserte insentiver i store deler av organisasjonen! Forklar hvordan disse virkemidlene kan tenkes å bidra til høy effektivitet! Diskuter også mulige ulemper ved denne formen for insentiver i et selskap som P&G! 1.2. Innovasjon og kostnadsfokus (vekt 15 %) Innovasjonsfokus peker i retning av differensiering. Samtidig driver P&G et kontinuerlig arbeid med å redusere kostnader. Diskuter relasjonen mellom disse to behovene i forbindelse med utforming av kontroll- og insentivsystemer! 1.3. Belønningssystem og konsernstrategi (vekt 10 %) Drøft P&Gs valg av insentivordninger i forhold til de generelle observasjonene som formidles i lærestoffet om sammenhengen mellom strategi på konsernnivå og styringssystem! 1.4. Patenter og kundefokus (vekt 10 %) Forsknings- og utviklingsarbeid som leder fram til patentering, men ikke noe salgbart produkt, kan innebære ineffektiv ressursbruk. Forklar hva som er utfordringen i forhold til å stimulere effektiv innovasjon og hvordan det kan ses i sammenheng med Lafley sitt mantra Consumer is Boss! 1.5. Færre merkevarer (vekt 5 %) P&G er inne i en prosess der antall merkevarer reduseres. Forklar hvilke fordeler det kan innebære i forhold til utforming og oppfølging av kontroll- og insentivsystem! Side 4 av 5

5 2. Målsettinger og standarder (vekt 25 %) I budsjettarbeid og andre prosesser er det et sentralt formål å skape motivasjon gjennom å sette og følge opp målsettinger. Her skal du diskutere aspekter ved slike målsettinger eller standarder Ønskede egenskaper (vekt 10 %) Forklar hvilke egenskaper målsettinger og standarder helst bør ha! Diskuter hva som er typiske problemer i praksis! 2.2. Tilnærming til etablering av målsettinger og standarder (vekt 10 %) Hva er vanlige tilnærminger til å komme fram til målsettinger og standarder? Diskuter fordeler og ulemper knyttet til ulike tilnærminger! 2.3. «Leading indicator» (vekt 5 %) Blant annet i forbindelse med Balance Scorecard er det vanlig å ha fokus på såkalte leading indicators. Det vil si ytelsesmål som ikke sier noe direkte om finansiell ytelse i siste periode, men som kan indikere noe om potensiell finansiell ytelse i framtida. Nevn eksempler på slike indikatorer og forklar hvorfor det kan være nyttig for bedrifter å fokusere på dem i arbeidet med å sette målsettinger! 3. Identitet og motivasjonsteori (vekt 15 %) George Akerlof og Rachel Kranton har de siste årene introdusert identitetsbegrepet i diskusjoner av hva som driver menneskelig adferd. I identitet ligger individets oppfatning av hva som er rett og galt, hva som oppfattes som meningsfylt og givende osv. De hevder identitet betyr mye for adferd, kan påvirkes og vil ha implikasjoner for hvordan bedrifter bør utforme sine kontroll- og insentivsystemer. Diskuter dette perspektivet på motivasjon opp mot motivasjonsfaktorene som tradisjonelt diskuteres i organisasjonslitteraturen! Side 5 av 5

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Verdsettelse av Komplett Services AS

Verdsettelse av Komplett Services AS Verdsettelse av Komplett Services AS Av: Ola Nygaard 15.06.15 Masterutredning i spesialiseringen: Anvendt Finans Veileder: Bernt Arne Ødegaard 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave 2014

BCR3100 Bacheloroppgave 2014 982805 982775 982446 BCR3100 Bacheloroppgave 2014 Forbrukertrender og konseptutvikling i det norske kurs- og konferansemarkedet Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Markedsføring og etikk. Bokmål. Dato: 1. desember 2014. Tid: 4 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Markedsføring og etikk. Bokmål. Dato: 1. desember 2014. Tid: 4 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Markedsføring og etikk Bokmål Dato: 1. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og 8 s. vedlegg): 11 Antall oppgaver:

Detaljer

Penger som motivasjon

Penger som motivasjon Penger som motivasjon 1. Introduksjon Penger brukes i stor grad som motivasjon og belønning for å utføre arbeid eller handlinger. Vi har en tradisjon for å tro at penger er en effektiv måte å motivere

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer