Genus- arbeid i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genus- arbeid i skolen"

Transkript

1 Genus- arbeid i skolen PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 73

2 Genusarbeid i skolen Tiltak for hele skoleløpet Bakgrunn og mål Dette er et verktøy som bygger videre på «Mot og selvfølelse» som ble utviklet i samarbeid mellom Lillesand ungdomsskole, Lindesnes ungdomsskole, Kvinesdal ungdomsskole, Forandringsfabrikken og Fritt Valg. «Mot og selvfølelse» har som mål å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden. Skolen i Kvinesdal har videreutviklet verktøyet til å passe for hele skoleløpet fra barneskole til videregående, og knytter det til andre ressurser som i større grad fokuserer på kjønn og likestilling. Genusarbeid er å arbeide med sosialt rom og sosiale normer for gutter og jenter, og bygger på å oppdage det usynlige men selvsagte. Genus er sosialt kjønn (engelsk gender), til forskjell fra biologisk kjønn (engelsk sex). Mål: Å skape refleksjoner og dialog blant elevene om hvordan vi gjør kjønn og å knytte dette til hverdag, og fremtidige utdannings- og yrkesvalg. Gjøre kjønn stammer fra engelskens "doing gender" som ble publisert og lansert i 1987 av Candace West og Don H Zimmerman 3. Begrepet refererer til prosessen hvor vi som gutter og jenter skaper det sosiale kjønn, eller genus, i vårt sosiale rom med de normer og praksiser som er og (re)produseres der. Indikatorer/Hvordan vet vi om vi er på rett vei? (konkretiser med deres egne tidsangivelser og størrelser; når, hvor mange/mye?) Kjønn og likestilling er eksplisitt tematisert i skolens lokale fagplaner. Kjønn og likestilling tematiseres på lærermøter. Kjønn og likestilling, og skolens arbeid informeres om og diskuteres på foreldremøter. Elever deltar i refleksjoner og dialog om kjønn og likestilling i fortid, hverdag og fremtid. Elevene sorterer egenskaper på nye måter knyttet til kjønn. (jfr. spillet «Egenskaper» f. eks. forskjell fra høst til vår eller trinn til trinn) Elever gir uttrykk for at alle yrker og utdanninger er åpne for begge kjønn, og snakker ikke nedsettende om andres valg. 3 West C, Zimmerman DH. Accounting for doing gender. Gender & Society. 2009;23(1):

3 Beskrivelse av tiltaket Øvelsene i denne del av verktøykassen kan brukes i Utdanning til valg (UTV), RLE, samfunnsfag, norsk, naturfag og elevrådsarbeid. Aktuelle mål i kunnskaps-løftet er beskrevet i del 1 av dette heftet. Fra 1 4. klasse brukes øvelsene i «Sverd og Bamser» 4 med tema selvfølelse, kommunikasjon, empati, redsel og mot. Fra 5 7. klasse brukes klasseromsøvelser som er bygget opp med oppvarmings-øvelser, individuelle eller gruppeoppgaver, plenumsøvelser og noen ganger også hjemmeøvelser. Verktøyet er bygget opp rundt 4 samlinger med følgende tema: «Meg», «kommunikasjon», «du er du og du duger» og «valg og konsekvenser». Fra klasse brukes Mot og selvfølelse sammen med øvelse 4 for 5 7. trinn, spillet «Egenskaper», bedriftsbesøk på hjemstedet og «rollemodellfilmer» med veiledningen til refleksjon. Tematisert på denne måten kan verktøyet også være anvendbart i videregående skole. Ideen til spillet «Egenskaper» er hentet fra boken «Genus hur påverkar det dig?» 5. Nedenfor følger aktuelle øvelser og elevark som knyttes til verktøykassen. Først presenteres de fire timeoppsettene, så elevark som det henvises til i timeoppsettene, og deretter spillet «Egenskaper». I arbeidet er det nødvendig å spille på lag med skolens personale, og med foreldre til barna. Noen tips til hvordan dette kan gjøres finner dere i «Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter» og i boken «Sverd og bamser». Vedlegg som følger: Time 1: Meg Time 2: Kommunikasjon Time 3: Du er du og du duger Time 4: Valg og konsekvenser Elevark: Klassen min Øvelse: Hvordan snakker vi til hverandre? Øvelse: Megiboks Elevark: Om meg selv Elevark: Verdiene mine Elevark: Nå må jeg velge mellom Øvelse: Bildecollage Elevark: Dreiebok Øvelse: Spillet «Egenskaper» Elevark: Egenskaper i rutenett til utklipp. 4 Sverd og bamser- genusarbeid i barnehage og skole. Eva Helén og Magdalena T Granholm. Oversatt av Hanne Solem GAN Aschehoug, Oslo 5 Genus hur påverkar det dig? Helena Josefson, 2005 Natur & Kultur, Stockholm 76

4 Time 1: Meg Vi deler erfaringer med hverandre og øver på å snakke sant. Start med en oppvarmingsøvelse, for eksempel «Noe jeg er glad i» eller en annen av energiskaperne fra «Mot og selvfølelse». Klassen min Del ut elevarket «Klassen min». Elevene skal finne personer i klassen som har gjort en eller flere av aktivitetene og få vedkommendes underskrift (autograf). Målet er å få navn i alle boksene! «Noe bra med meg» Øvelse i å tørre å si noe bra om seg selv («Mot og selvfølelse») Hjemmearbeid: Be elevene om å ta med seg et bilde av seg selv som liten til neste gang. Bildene skal vi bruke til «Megiboks». 77

5 Time 2: Kommunikasjon Målet med denne øvelsen er å få elevene til å tenke på hvordan negative kommentarer kan påvirke stemningen i klassen, og hvor mye bedre støttende og positive kommentarer er for klassemiljøet: «Hvordan snakker vi til hverandre» Øvelsen «SiDetDirekte» («Mot og selvfølelse») kan brukes i tillegg eller i stedet for. Her får elevene øve på å si ting direkte. Det er ofte lettest for alle om ting som skal sies til andre mennesker, blir sagt på åpne og ærlige måter. Men det er ikke alltid så lett å si det man mener direkte. Spesielt kan det være utfordrende å snakke åpent og ærlig når noe er litt vanskelig. 78

6 Time 3: «Du er du, og du duger» Verdier, egenskaper og ferdigheter Øvelsen handler om hvordan elevene kan utvikle selvfølelsen ved å bli bevisstgjort sine sterke sider. Start med at elevene fyller ut arkene «Om meg selv» og «Verdiene mine». Bruk den informasjonen som kommer fram til å lage installasjonen «Megiboks». Nå skal vi bruke bildene som elevene har tatt med seg. «Megiboks» er en eske som beskriver en person. Utsiden av esken er det som personen viser andre, og innsiden av esken er de skjulte verdiene. 79

7 Time 4: Valg og konsekvenser Utradisjonelle yrkesvalg Bruk post it-lapper og la elevene skrive nede 3 yrker de mener er typiske «jenteyrker» og typiske «gutteyrker». Del tavla i to og skriv som overskrift «jenteyrker»og «gutteyrker», samle inn lappene og lim dem på tavla. Gå inn på eller bruk DVD-en og se på filmene som ligger der om utradisjonelle yrkesvalg. Snakk med elevene om at det å ta et valg kan innebære risikoer som er både positive og negative. Del klassen inn i jentegrupper og guttegrupper. Del ut «Nå må jeg velge mellom»-arket og la elevene skrive inn et utradisjonelt yrkesvalg som risikosituasjon. Pass på at guttene velger det de mener er typiske «jenteyrker» og motsatt. Samle hele gruppen og diskuter det de har kommet fram til. Be elevene skriver en liten fortelling om to venner, en av dem vil ta et utradisjonelt valg. Hva skjer? Presenter fortellingen som «BildeCollage». 80

8 81

9 Hvordan snakker vi til hverandre? Heng opp et flipover-ark på tavla Be elevene komme med eksempler på kommentarer som kan såre andre. Læreren skriver opp de kommentarene som elevene foreslår. Gå gjennom hva elevene har foreslått og snakk hvordan slike kommentarer kan påvirke stemningen i klassen. Del opp klassen i grupper og del ut papir, saks, tusjpenner og tape til hver gruppe. Si til elevene at de skal klippe ut store biter i papir og skrive kommentarer som kan glede andre. Så lar du elevene tape de positive kommentarene over de negative. Les opp de positive kommentarene og snakk med klassen om hvordan positive kommentarer kan påvirke klassemiljøet. Hvordan vil vi ha det i vår klasse? 82

10 Megiboks Først skal alle elevene klippe ut blomster eller blader i papir og skrive positive ord til alle de andre i gruppen. Snakk litt om hva som er en hyggelig kommentar. Elevene skal skrive opp personens navn på baksiden av blomsten eller bladet, og rosen på forsiden. Læreren samler inn blomstene og bladene, og sørger for at hver elev får sine. Så skal vi lage en eske som beskriver hver elev som person. Utsiden av esken dekorerer elevene med bilder av aktiviteter som de liker eller er flink til. Bruk bilder fra ukeblader eller andre steder, eller tegn selv. Midt på lokket limer eleven babybildet av seg selv. Rundt bildet limer de blomstene fra de andre Inni esken lager elevene en installasjon som viser hvordan de er inni seg, hva er de grunnleggende verdiene og de personlige egenskapene deres? Esken kan gjerne fores med stoff inni, og elevene kan legg inn bilder eller gjenstander som forteller noe om hvem de er. Elevene viser fram eskene sine og forteller om aktivitetene sine. De som vil kan åpne esken og fortelle om det som er inni. Utstyr Tomme esker med lokk (for eksempel skoesker), ukeblader, tusj, maling, modellkitt, ståltråd, papir, stoff, tau, silke, hjerter, øyne, vattkuler osv. 83

11 meg selv ark 1 Hva er du flink til? Hva liker du best? Her skal du sette et kryss i rundingen på alt du liker. Hvilken boks fikk du flest kryss i? Liker du å gjøre noe og sette i gang ting? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Overbevise andre Konkurrere Gjøre elevrådsarbeid Være med å bestemme saker Holde taler Selge Starte forening eller klubb Ta ordet i diskusjoner Tenke ut måter å tjene penger på Trene noe i idrett Er du praktisk? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Er du kunstnerisk? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Danse Dekorere og pynte Tegne Forme i leire og tre Fotografere Innrede rom Lage film Skrive Drive med skuespill Spille et instrument Synge Underholde andre Sy eller strikke Bygge Drive med hagearbeid Drive med håndarbeid Jakt Kjøre og vedlikeholde maskiner Klippe hår Lage en hjemmeside på internett Lage mat Reparere Servere Snekre og tømre Være i fysisk aktivitet Stelle med dyr eller planter 84

12 meg selv ark 2 Er du systematisk? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Arbeide med tall Sette ting i system og arkivere Lage forslag til love og regler Holde orden Rette skrivefeil Passe at folk overholder regler Rydde Ta imor og gjengi beskjeder Være dommer i en idrettsaktivitet Være kassere (telle opp og passe på penger) Er du sosial? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Er du teoretisk? Sett kryss i rundingen hvis du liker å: Forske på ting Forstå hvordan kroppen fungerer Lære om hvordan verden oppstod Lære om jordens oppbygning, historie og utvikling Lære om kosthold Matematikk Naturfag Programmere Studere planeter og stjerner Lese teori Forstå hvordan mennesker tenker, føler og handler Delta i frivillig arbeid Gi støtte og omsorg til noen Intervjue personer Løse konflikter Møte og hjelpe syke mennesker Passe barn Sette deg inn i hvordan mennesker tenker og føler Være sammen med og hjelpe eldre mennesker 85

13 86

14 Nå må jeg velge mellom Mulighet nummer 1: Mulighet nummer 2: To ting som er bra med å velge dette: To ting som er bra med å velge dette: To ting som er dumt med å velge dette: To ting som er dumt med å velge dette: Det jeg ville valgt er: 87

15 Bildecollage Elevene lager en «dreiebok» som beskriver hva de skal ta bilde av, og et forslag til bildetekst. Hver av gruppene får et digitalt kamera og tar foto som illustrerer den historien de vil fortelle. Gruppa kan få ca. 20 minutt på dette. Det er lurt om de også kan gå ut bilder blir ofte finere da. Når ei gruppe kommer tilbake fra «fotoshoot», er det lurt at de sletter alle unødvendige foto fra kameraet, bare de som skal skrives ut, er igjen. Fotoene skrives ut. Hver gruppe får en plakat og lager overskriften «Et modig valg». Fotoene limes nå på plakatene og billedtekster skrives til hvert foto. Plakatene presenteres i plenum, gruppe for gruppe presenterer. Elevene på gruppa presenterer ett foto hver. De voksne stiller spørsmål. Etter alle gruppene har presentert, ser dere sammen etter fellesnevnere. 88

16 DREIEBOK Gruppe:

17 Spillet Egenskaper Når en skal diskutere likestilling og kjønn med elevene i en klasse/gruppe er det ofte vanlig at mange mener at de ikke gjør forskjell på gutter og jenter, og at kjønn ikke spiller en rolle. Vi ønsker å la elevene reflektere over egenskaper og karaktertrekk de tillegger hverandre, basert på kjønn. Som utgangspunkt for denne refleksjonen har vi tilpasset et spill som vi kaller «Egenskaper» 6. Gjør slik: Klipp ut egenskapene fra de «gule» arkene og be klassen/gruppen å dele disse i to kategorier. Egenskaper og karakteristikk som er typisk for jenter i en haug, og egenskaper og karakteristikk som er typisk for gutter i en annen. La elevene diskutere og argumentere for hvorfor de mener kategoriene bør sorteres slik de har gjort. Oppsummer til slutt: Diskusjonene blant elevene tyder på at vi alle har formeninger om hva gutter og jenter er og bør være, men at vi også er uenige om dette. Vi har derfor laget et godt utgangspunkt for videre refleksjon og arbeid med denne tematikken. 6 Med idé fra Genus - hur påverkar det dig? Helena Josefson, 2005 Natur & Kultur, Stockholm 90

18 91

19 92

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Del 1. Selvinnsikt Til kursholder

Del 1. Selvinnsikt Til kursholder Veiledningshe ekursholder,del1,side1av10 Del 1. Selvinnsikt Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe ekursholder,del1,side2av10 Del 1) Selvinnsikt Dette er deltakernes aller første møte med Sjef i eget

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Minotenk 2014. Prosjektkoordinator: Ellen Reiss. Daglig leder: Linda Alzaghari. Design: Martine Bongard/void (voidoslo.

Minotenk 2014. Prosjektkoordinator: Ellen Reiss. Daglig leder: Linda Alzaghari. Design: Martine Bongard/void (voidoslo. veileder veileder Minotenk 2014 Prosjektkoordinator: Ellen Reiss Daglig leder: Linda Alzaghari Design: Martine Bongard/void (voidoslo.no) Trykk: Polinor Utgitt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Work Interest Explorer (WIE) i skolen

Work Interest Explorer (WIE) i skolen Work Interest Explorer (WIE) i skolen Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke WIE i karriereveiledning: Som rådgiver med enkeltelever eller grupper Som fagiærer i fagene matte, historie, samfunnsfag

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS ARBEIDSHEFTE INNLEDNING Prosjektet «Mitt hjem Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg!

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) o Hvor mye er du verdt? Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) o Et vanskelig

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer